2 год І. Актуальність темиСкачати 136.27 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір136.27 Kb.
Методична розробка практичного заняття з медичної психології

по темі: Медико -психологічні аспекти непсихотичних  психічних  розладів.

для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність–медична психологія).

(2 год)

І. Актуальність теми:
Актуальність проблеми соматоформних та іпохондричних розладів визначається не тільки медичною, але й її соціальною значущістю. Як правило, хворі на соматоформні розлади, звертаючись до лікарів-соматологів, піддаються додатковим лікувально-діагностичним процедурам, вартість яких разом з вартістю часто неадекватної і малоефективної терапії настільки велика, що невчасна діагностика цих станів може розглядатися як соціально-економічна проблема. Більше того, на кожного з таких хворих витрачається в декілька разів більше часу, ніж на терапевтичних пацієнтів.
ІІ. Навчальні цілі заняття.
Мати уявлення (α – І): про поширеність підходи до діагностики та лікування непсихотичних психічних порушень у світі.

Ознайомитись (α – І): історичними аспектами розвитку уявлень про психогенні захворювання.

Знати (α – ІІ): фактори ризику виникнення соматоформних розладів, класифікацію соматоформних розладів, клінічну характеристику кожного виду соматоформних розладів, особистісні характеристики осіб з наявністю непсихотичних психічних розладів, принципи лікування непсихотичних психічних розладів.

Оволодіти (α – ІІІ): навичками діагностики психологічних особливостей осіб з наявністю непсихотичних психічних розладів; навичками надання психологічної допомоги пацієнтам із різними варіантами соматоформних розладів.

Вміти (α – ІІІ): діагностувати різні варіанти непсихотичних психічних розладів; надати психокорекційну допомогу хворим з наявністю непсихотичних психічних розладів.
ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі): деонтологічні принципи спілкування з з людьми з наявністю психічних розладів, які проявляються в соматичній сфері, правові аспекти діагностики та лікування психічних хвороб, правила первинного діагностичого інтерв’ю.
ІV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна фізіологія

Загальна психологія


знання норми та патології вищої нервової діяльності

основні індивідуально-психологічні характеристики особистості

 1. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:психіатрія, патопсихологія, терапія 1. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Поняття про психічну норму та патологію

Психологія психосоматичних розладів

Внутрішня картина хвороби

Стан психічних функцій і хвороба


V. Зміст теми заняття:
У практичній діяльності лікаря загальносоматичної мережі в останні роки все частіше зустрічаються пацієнти, що пред'являють безліч нечітких, плутаних, розмитих скарг, перш за все на задишку, болі в області серця, живота, спини. Швидко змінюють один одного скарги, які не вкладаються у чітку картину певного захворювання, призводять пацієнта до різних фахівців, вони подовгу обстежуються і лікуються у терапевтів, хірургів, гінекологів і т.п. Усі поставлені клінічно діагнози лабораторно та інструментально не підтверджуються.

Але, незважаючи на це, хворі не вірять лікарям, консультуються в інших фахівців, в пошуках доказів наявності хвороби продовжують наполягати на проведенні все нових обстежень, аж до оперативних втручань. Часто у лікуючого лікаря створюється враження, що вони мають рентні установки або симулюють, а це зовсім не так, за всією цією симптоматикою, що приносить хворим багато страждань, стоять порушення психічної сфери, які об'єднані в групу соматоформних розладів. Для всіх цих станів характерні прояви, типові, здавалося б, для соматичних і органічних захворювань. З іншого боку, ці розлади можуть виникати на фоні соматичних захворювань або травм (наприклад, епілепсії, черепно-мозкової травми) або після них. Соматоформні розлади виникають на тлі стресових ситуацій, таких, як смерть або тяжка хвороба близьких, неприємності на роботі, розлучення тощо, хоча іноді емоційно значущими можуть бути дрібні негаразди і конфлікти, які лікарі навіть не розцінюють як психотравми. Найчастіше це хронічні стресові ситуації вдома і на роботі. У їх патогенезі грають роль як підсвідомі механізми психологічного захисту, так і усвідомлені мотивації і дії.

Соматоформні розлади виявляються в 10-26% хворих загально соматичної мережі (Смулевич, 1999)

Соматоформні розлади - група психогенних захворювань, що характеризуються фізичними патологічними симптомами, що нагадують соматичне захворювання, але при цьому не виявляється ніяких органічних проявів, які можна було б віднести до відомої в медицині хвороби, хоча часто є неспецифічні функціональні порушення.

Іпохондричний розлад. Іпохондрія - це переконаність хворого в наявності важкого захворювання, що виявляється нав'язливими надцінний ідеями або маренням. На відміну від хворих з соматизованими і недиференційованими соматоформними розладами, пацієнти з іпохондрією не тільки обтяжуються соматичним дискомфортом, а й відчувають страх наявності у них ще незнайденого серйозного, загрозливого життю захворювання. Симптоми різноманітні, найчастіше стосуються шлунково-кишкової і серцево-судинної систем. Звичайні відчуття і явища інтерпретуються як неприємні. Хворий може назвати передбачуване соматичне захворювання, тим не менш, ступінь переконаності в наявності важкої патології змінюється від консультації до консультації, причому пацієнт вважає вірогідним то одне захворювання, то інше.

Нерідко хворий припускає, що крім основного захворювання існує і додаткове. Також для іпохондричного розладу характерно монотонне, емоційно невиразне пред'явлення скарг, що підкріплюється великою медичною документацією. Зазвичай пацієнт спалахує при спробах переконати йоо у відсутності у нього певного захворювання


VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу1

2

3

4

5

6

1

2


3

4

5


6
7Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань:

1.фактори ризику виникнення соматоформних розладів,

2. класифікація соматоформних розладів,

3. клінічна характеристика кожного виду соматоформних розладів,

4. особистісні характеристики осіб з наявністю непсихотичних психічних розладів,

5. принципи лікування непсихотичних психічних розладів.

Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок: 1. діагностика психологічних особливостей осіб з наявністю непсихотичних психічних розладів;

 2. діагностувати різні варіанти непсихотичних психічних розладів;

 3. надання психологічної допомоги пацієнтам із різними варіантами соматоформних розладів.

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичокПідведення підсумків заняття
Домашнє завдання


ІІ
ІІ


ІІ

ІІ
ІІ


ІІІ


ІІІ

ІІІіндивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

 • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівня

формування навичок:

практичний тренінгМетод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задач, демонстрація хворогоМетод контролю

навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики • Тестовий контроль ІІІ рівня


Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали


Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі
Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література1-3 хв


10-25%

10-25%


60-90%

10-20%
VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття:

Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.Тест з множинним вибором:
Клінічна картина невротичних порушень
серцево-судинної діяльності представлена ​​у вигляді наступних синдромів:
+ 1) кардіалгічний
2) Вольфа-Паркінсона-Уайта
3) синдрому кардіоспазму
+ 4) порушення серцевого ритму
+ 5) синдрому судинної дистонії
Діагноз невротичного розладу встановлюється на підставі:
+ 1) виключення інших психічних і соматичних захворювань, які пояснюють скарги хворого
+ 2) оцінки клінічної картини порушень
+ 3) виявлення актуальної психотравмуючої ситуації і пов'язаного з нею внутрішньоособистісного конфлікту
4) даних нейропсихологічного дослідження
Тест на знаходження логічних пар:
Хронічний соматоформний больовий розлад виразне залучення ВНС і суб'єктивні скарги, що стосуються певного органу або системи в якості причини розладу

Соматоформна вегетативна дисфункція Наявність множинних, мінливих соматичних симптомів за відсутності будь-яких соматичних захворювань

Іпохондричний розлад наявність болю у будь-якій ділянці тіла, який не можна пояснити фізіологічним процесом або соматичним розладом

Соматизований розлад характерне монотонне, емоційно невиразне пред'явлення скарг, що підкріплюється великою медичною документацією


Задача.
Наталя Замятіна, 31 рік. Перший раз відчула себе погано в метро близько трьох років тому. Подумала – серцевий напад (задуха, сильне серцебиття). В ту хвилину їй допоміг валідол, який знайшла у себе інша пасажирка. З того часу кожен раз в метро з Наташею траплявся „серцевий напад”. Без валідолу вона більше з дому не виходила. Дільничний терапевт нічого серйозного не знайшов, за що йому була дана погана характеристика. У Наталі маленька дитина, чоловіка немає. Про те, щоб не їздити на роботу мови не було. Кожен день, проклинаючи той день, коли вона народилась, дівчина їхала 40 хвилин на роботу в метро.
Який на вашу думку розлад спостерігається у Наташі? Як його можна діагностувати?

Як можна допомогти даній пацієнтці?VІІІ. Література:


 1. Медична психологія: навчальний посібник. / Пшук Н.Г., Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В./ – 2-е вид., Вінниця – С. 49-61.

 2. Клиническаяпсихология: Учебн. для студ. мед. вузов /Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – С. 9-23, 123-138.

 3. Вітенко Н.В. Загальна та медичнапсихологія. К.:«Здоров'я».-1994.-С.76-89.

 4. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинскаяпсихология. Практическоеруководство. – 4-е изд.- М.: „МЕДпресс-информ”, 2002. – С.3-61.

 5. Клиническаяпсихология: учебник /Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 116-169.

 6. Спірна І.Д., Вітенко І.С., Напреєнко О.К. та ін. Медична психологія: державний національний підручник – Дніпропетровськ: ЧП «Ліра» ЛТД, 2012 – 444 с.

Підготувала: доц.. Стукан Л.В.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 200 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка