1916 світи івана франкаСторінка5/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.1 Mb.
#10771
1   2   3   4   5   6   7

Світогляд І. Франка
530. Нечиталюк М. До питання світогляду Івана Франка: (нові матеріали)

// Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. 9 Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28 – 29 жовт., 2005 р. – Л., 2005. - С. 13 – 28. – Бібліогр.

531. * Ріпей М. До питання світогляду Івана Франка: (нові матеріали)

// Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. 9 Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28 – 29 жовт., 2005 р. – Л., 2005. – С. 48 – 51. – Бібліогр.


* * *

532. Нечиталюк М. „Щоб діти наші були вже стихійними українцями”: До питання про світогляд Івана Франка : нові матеріали // Культура і життя. – 2006. – 22 лют. (№ 7 – 8). – С. 6. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).


Національна ідея
533. * Лозняк М. М. Матеріалізована думка у людському бутті як чинник формування національної свідомості та політичного мислення: Зпогляду Івана Франка. – Львів: ЛД КФ „Атлас”, 2001. – 143 с. : портр.
* * *

534. Ільницький М. Ментальність бойка і гуцула в інтерпретації Івана Франка і Гната Хоткевича // Криворівня. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 16 – 20.


535. * Клим’юк Ю. Українська національна ідея у віршах – алегоріях Івана Франка // Літературознавство. – Чернівці, 2003. – С. 133 – 137.
536. * Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у творчості Івана Франка: ( 90-ті рр. ХІХ – поч. ХХ ст. ) // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 4. – С. 44 – 53.
537. * Наконечний А. Національно-релігійна незалежність українського народу в контексті філософії національної ідеї Івана Франка // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів, 2001. – Вип. 8. – С. 88 - 95.
538. * Панфілов М. П. Персональна маніфестація етномовної свідомості:

І. Я. Франко // Мова і культура. – К., 2002. – Вип. 4, т. 3, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 39 – 52.


* * *

539. * Гвоздовський В. Утвердження національної ідеї в суспільно-політичнихї поглядах Івана Франка // Визвол. шлях. – 2002. - № 7. – С. 78 – 85.


540. Гнатюк М. На шляху до національної ідеї // Дзвін. – 2006. - № 9. – С. 131 – 135. – ( „Франкова криниця”. До 150-ліття від дня народж. Вел. Каменяра). – Бібліогр.: 19 назв.

541. Грабовський В. Сумління інтелігента: Укр. нац. ідея І. Франка

// Сучасність. – 2006. - № 2. – С. 120 132.
542. Денисюк І. Речник національної ідеї: [І. Франко] // Літ. Україна. – 2006. – 3 серп.( № 29). – С. 7 ; 10 серп. – С. 7.


  1. Радзикевич В. Світоч національно-культурного відродження України

// Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 5 – 6. – С. 31 – 39.
Політико-правові концепції
544. * Бунчук О. Б. І. Я. Франко про правове становище селянства Галичини

(друга половина ХІХ ст. ) // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. – Чернівці, 2005. – С. 326 – 330.


545. * Гримич М. Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка

// Етнічна історія народів Європи. – К., 2001. – Вип. 12. – С. 4 – 8.


546. * Кушнір І. О. Трансформація суспільно-політичних поглядів

І. Франка у процесі формування його концепції прогресу та цивілізації

// Філософія, культура, життя. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 19. – С. 159 – 167.
547. * Олашин М. В. Іван Франко про становище галицького селянства в останній чверті ХУІІІ – першій половині ХІХ ст. // Вісник. – К., 2002. – Вип. 63 – 64. – С. 80 – 82.
548. * Олашин М. В. Іван Франко про становище галицького селянства в останній чверті ХУІІІ – першій половині ХІХ ст. // Наук. вісн. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 42 – 45.
549. * Олексин О. Ідея української державності у публіцистиці Івана Франка

// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів, 2001. – Вип.. 9. – С. 47 – 55.


550. * Рура М. Суспільно-політичні погляди І. Франка в контексті питання „про політичну справедливість” // Вестник. – Севастополь, 2003. – Вып. 50. Политология. – С. 36 – 41.
551. * Усенко О. А. Іван Франко про причини еміграції робітників з Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Грані. – Дніпропетровськ , 2003. - № 5 (31). – С. 53 – 56.

* * *


552. * Андрусяк Т. Іван Франко про конституцію та конституціоналізм

// Вибори та демокр. – 2006. - № 2 (8). – С. 83 – 88.


553. Гаюк В. Кандидат народу:[У віден. газ. „ Die Zeit” надрукована 1892 р. ст. І. Франка про селян. рух у Галичині, в якій письм. висміяв плазування пол. шляхти перед цісарем Австрії] : До 150-річчя від дня народж. І. Франка

// Літ. Україна. – 2006. – 24 серп. – С. 1, 8.


554. Гвоздовський В. Геніальний провидець національно-державного творення України: [І. Франко] // Персонал. – 2006. - № 9. – С. 3 – 9. – (Постаті).
555. Алупко С. Іван Франко про утопічність і шкідливість доктрин К. Маркса та Ф. Енгельса // Укр. сл. – 2001. – 13 – 19 верес. – С. 9.
556. Кульчицький В., Бойко І. Іван Франко про Австрійську Конституцію 1867 р. // Право України. – 2006. - № 5. – С. 153 . – ( До 150 річчя від дня народж. І. Франка). – Бібліогр. : 21 назва.
557 Неврлий М. Іван Франко й державність // Літ. Україна. – 2006. - № 22 (15 черв.) – С. 1, 7.
558. Павличко Д. Іван Франко – будівничий української державності // Укр. мова й літ. в серед. шк. , гімназіях , ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. - С. 106 – 122.
559. Приступко А. Ідеї великих мислителів живуть у віках: [І. Франко і державність] // Право України. – 2006. - № 8. – С. 41 – 43. – (До 150-річчя від дня народж. І. Франка). – Бібліогр. : 2 назви.

560. Сабат Г. Франкова утопія досконалого „громадівства” // Сл. і час. – 2003. - № 5. - С. 39 – 46.


Економічні погляди
561. * Кульчицький В. Філософія економічних систем у науковій спадщині Івана Франка // Наук. вісн. – Львів, 2005. – Вип. 15. – С. 360 – 363.
562. * Пахолок Р. В. Економічні погляди Івана Франка // Перехідні економічні системи. – Львів, 2003. – Вип. 6. – С. 75 – 76.
* * *
563. Діасперов В. Іван Франко й аграрна економіка: До 150-річчя від дня народж. Вел. Каменяра //Економіка України. – 2006. - № 5. – С. 56 – 62. – (З історії екон. думки). – Бібліогр.: 44 назви.
564. Злупко С. Праці Івана Франка з регіоналістики // Регіон. економіка. – 2006. - № 2. – С. 7 – 14. – (До 150-річчя від дня народж. І. Франка). – Бібліогр.: 20 назв.
565. Злупко С. Проблеми формування і розвитку національної економіки в науковій творчості Івана Франка // Економіка України. – 2006. - № 7. – С. 55 – 62. – (До 150-річчя від дня народж. Вел. Каменяра). – Бібліогр.: 42 назви.
566. Злупко С. М. Фінанси, банківництво і фіскальна політика у працях Івана Франка // Фінанси України. – 2006. - № 3. – С. 141 – 151. – (Сторінки історії). – Бібліогр.: 21 назва.
567. * Романів Є. М. Тема контролю (аудиту) у працях Великого Каменяра // Фін. контроль. – 2006. - № 3. – С. 30 – 32.
Історіософія І. Франка
568. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. – К : Факт, 2006. – 156 с. – (Сер. „Висока полиця”).
569. Скоморовський В. Б. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка: Автореф. дис. канд. іст. наук. : 07.00.01 / Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
570. * Хамар У. В. Проблема ідеалу у філософській спадщині Івана Франка: Автореф. дис на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук: 09.00.05 / Львів нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 20 с.
* * *
571. * Александрова М. В. Погляди на культуру та цивілізацію в українській філософській думці кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (на прикладі концепцій

М. Драгоманова, І. Франка та В. Вернадського // Вісник. – Х., 2003. - № 579 -1: Наука, кульура, постмодерн. – С. 25 – 29.


572. * Галик В. До питання історичного краєзнавства Галичини в спадщині Івана Франка // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 10. – С. 165 – 167.
573. Забужко О. Філософія української ідеї у творчості І. Я. Франка // Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 2006. – С. 65 – 154 .- (Сер. „Висока полиця”).
574. * Кушнір І. О. Трансформація поглядів І. Франка на цивілізаційні процеси // Філософія, культура, життя. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 20. – С. 220 – 234.
575. * Мазепа В. І. Парадокси соціальної філософії Івана Франка // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2001. – С. 3 – 10.
576. * Пашук А. Діалог як метод пошуку істини у філософському творі

І. Франка „На склоні віку” //Вісник . – Львів, 2005. – Вип. 7. – С.5 – 24.


577. *Скоморовський В. Внесок Івана Франка у розвиток української краєзнавчої науки // Матеріали У Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р., Чернівці. – Чернівці, 2005. – Т. 1. Історія України. Краєзнавство. – С. 443 – 447.
578. *Скоморовський В. Іван Франко про взаємозв’язки Західної та Наддніпрянської України // Україна соборна. – К., 2005. – Вип. 2, ч. 3. Історична регіоналістика в контексті соборності України. – С. 135 – 143.
579. *Скоморовський В. Б. Краєзнавчі студії Івана Франка // Вісник. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 8. – С. 129 – 137.
580. *Франко А. До питання: Іван Франко про вплив шляхти українського походження на перманентний процес формування основ української історії // Історія. – Чернівці, 2005. – Ч. 3. – С. 4 – 5.
* * *

581. Зарва В. „В рух мас вносить кожна душа частку свого льоту” : [Філософія

І. Франка] // Укр. мова та літ. – 2004. - № 36 (верес.). – С. 7 – 9. - Бібліогр.: 12 назв.
582. Костриця М. Внесок Івана Франка в розвиток географічного краєзнавства

// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. - № 27 – 28 (лип.). – С. 30 – 34 – (До 150-річчя від дня народж. І. Франка). – Бібліогр. : 22 назви.


583. Мазепа В. Еліта та народні маси у соціальній філософії Івана Франка

// Філософ. думка. – 2001. - № 6. – С. 97 – 122.


584. * Мойса В. М. Великий мислитель // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 15 – 16.
585. П’ятківський Р. Проблема суб’єкта історичного процесу у філософії Івана Франка // Людина і політика. – 2001. -№ 6. – С. 106 – 113. – (Філософія і історія).
586. Тихолоз Б. „Золотий міст зрозуміння”: Діалог заходу й сходу у культуротворч. синтезі І. Франка // Дивослово. – 2003. - № 10. – С. 11 – 13.
588. Тихолоз Б. Іван Франко – філософ: (До характеристики стилю та еволюції мислення) // Сучасність. – 2002. - № 12. – С. 106 – 119.
587. * Тихолоз Н. Персоніфіковані абстракції в мітосвіті Івана Франка

// Визвол. шлях. – 2006. - № 7 – 8. – С. 30 – 45.


589. Чабаненко В. Щоб слава наша не вмирала: Іван Франко про козацтво // Літ. Україна. – 2004. – 17 черв.(№23). – С. 7.
Мудро й делікатно

(І. Франко і релігійність)
590. * Гриньків К., Завадка Б. Місія Папи Климента очима Івана Франка /Ін-т франкознавства Львів. Нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів: Радіо „Воскресіння”, 2001. – 61 с.: іл.
* * *

591. * Завадка Б. Заповіт Івана Франка // Київська Церква. – К.: Львів, 2001. – Вип. 2 – 3 (13 – 14). – С. 166 – 189.


592. * Клим’юк Ю. Біблія і жанр віршових повчань Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2002. – Вип 5: Міжнар. наук. конф. „Українська література в загальноєвропейському контексті”. – С. 98 – 102.
593. * Клим’юк Ю. Народнохристиянські традиції як засіб художнього вираження національної ідеї в ліриці Івана Франка // Біблія і культура. – Чернівці, 2001. – Вип. 3. – С. 122 – 125.
594. * Кушнір І. О. Роль православ’я у національно-духовному відродженні українського народу у роботах І. Франка // Філософія, культура, життя. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 23. – С. 56 – 60.
595. * Погребенник В. Ф. Релігійні святощі в осмисленні Івана Франка – письменника і науковця // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К., 2005. – Вип. 10. Лінгвістика і літературознавство. – С. 261 - 271.
596. * Романюк Н. Фразеологічні одиниці біблійного походження у творчій спадщині І. Я. Франка // Біблія і культура . – Чернівці, 2001. – Вип. 3. – С. 286 – 289.
* * *

597. Гнатюк М. Мудро й далекоглядно: До проблеми: І. Франко та релігійність // Літ. Україна. – 2006. – 28 верес. – С. 7.


598. Демчук О. Іван Франко і біблія : Система уроків поглибл. вивч. // Укр. мова й літ. в серед. шк. , гімназіях, ліцеях та колегіумах . – 2006. - № 6. – С. 33 – 42.
599. Завгородній Ю. Буддизм у творчості Івана Франка // Сл. і час. – 2005. - № 11. – С. 3 – 7. – Бібліогр.: 11 назв.
600. Кобилюх В. Із глибини праісторії: Іван Франко і санскрит // Літ. Україна. – 2006. – 20 квіт. (№ 15). – С. 7.
601. Кобилюх В. Іван Франко і санскрит // Дзвін. – 2004. - № 5 – 6. – С. 152 – 153.
602. Марченко Л. Невідоме „Сотворення світу” : [Франко і релігія] // Літ. Україна. – 2006. – 6 лип. – С. 7.
Педагогічна спадщина
603. * Барладяну-Бирландик В. Педагогічні погляди Івана Франка // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. – Одеса, 2001. – С. 62 – 66.
604. * Гущак Ж. М. До питання про розвиток гуманістичних ідей у педагогічній спадщині І. Я. Франка (1877 – 1885 рр.) // Вісник. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 189 -192.
605. Любар О., Стельмахович М., Федоренко Д. Педагогічні погляди

І. Я. Франка // Любар О. , Стельмахович М., Федоренко Д. Історія української школи і педагогіки. - К., 2003. – С. 249 – 264.

* * *

606. Касянович Г. Педагогічні ідеї Івана Франка: (До 150-річчя від дня народж. Каменяра) // Рід. шк. – 2006. - № 10. – С. 27 – 29. – Бібліогр.: 18 назв.


Естетичні погляди
607. * Чопик Р. Б. Роль ранніх світоглядно-естетичних маніфестацій Івана Франка в еволюції його творчості 1870 – 1880-х років: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.01.01 / Львів. нац. ун-т ім.

І. Франка. – Львів, 2002. – 20 с.


* * *

608. Сокіл В. Народнопісенна культура Франкового села: традиція і сучасність // Народні пісні з батьківщини Івана Франка. – Л., 2003. – С. 3 – 11.


609. * Ткачук М. П. Естетична функція актантної моделі в ліричному наративі Івана Франка // Наук. вісн. – Чернівці, 2005. – Вип. 2 – 3. Гуманітарні науки: Філологія. – С. 192 – 209.
* * *

610. * Вертій О. Кобзарство у науковій спадщині І. Франка // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 10 – 12.: іл.


611. Коноварт Т.Думки Івана Франка на музичні теми // Дзвін. – 2005. - № 12. – С. 138 – 140. – Бібліогр.
612. * Лужицький Г. Іван Франко про завдання і цілі театру // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 239 – 247.
613. Молочко С. Музичними стежками поезій Івана Франка та Павла Грабовського // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. - № 5. – С. 33 – 39.
614. * Погребенник В. Іван Франко в естетично-літературознавчій рецепції Романа Олійника – Рахманного // Визвол. шлях. – 2003. - № 7. – С. 99 – 112.
615. Прилипко О. Франко і класична музика // Культура і життя. – 2006. – 30 серп. – С. 4. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).

Франкові куточки пам’яті
616. * Гром Г. Франкові Нагуєвичі / Гол. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич: Вид. фірма „Відродження”, 2004. – 279 [1] с. : іл.
* * *

617. * Микитчук Н. І. Я. Франко і Наддніпрянська Україна // Україна соборна. – К., 2005. – Вип. 2., Ч. 3 : Історична регіоналістика в контексті соборності України. – С. 144 -152.


618. * Сімонек С. До значення Відня у житті і творчості Івана Франка

// Український вимір. – Ніжин, 2003. – С. 4 – 7.


* * *

619. Гаврилів Б. Здивував нас франкознавець: [Реакція доц. Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника на публ. Р. Горака „Що в Івано-Франківську Франкового] // Літ. Україна. – 2005. – 1 груд. – С. 4.


620. Гетьман В. В Яворівському Національному парку на Львівщині: [В Янові

І. Франко писав поему „Мойсей”] // Наука і суспільство. – 2003. - № 9 – 10. – С. 46 – 48. – (Франковими стежками).


621. Глід В. Дух Франка у Коломиї: [ На буд. медколеджу, де у 1880 р. містилася в’язниця, в якій перебував І. Франко, відкрито барельєф Каменяра] // Літ. Україна. – 2006. – 19 жовт. – С. 1.
622. Горак Р. Будинку Франка – 100 років // Літ. Україна. – 2002. – 26 груд. – С. 7.
623. Горак Р. Дарунок Франкові [про будинок-музей І. Я. Франка] // Диво- слово. – 2006. - № 9. – С. 44 – 48. – (Музеї України).
624. Горак Р. Що в Івано-Франківську Франкового: [Про збереження іст. пам’яток про І. Франка] // Літ. Україна. – 2005. – 10 листоп. – С. 7.
625. * Грозьовська О. М. Франко і Прикарпаття: інтегр. урок // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 22 – 26.
626. Дичка Н. Франко належить не лише Львівщині...: [Франкові місця на Івано-Франківщині] // Літ. Україна. – 2004. – 30 верес. – С. 7.
627. Зленко Г. Скільки разів Іван Франко приїздив до Одеси? // Сл. і час. – 2002. - № 7. – С. 75 -76.
628. Зозуляк К. Шістдесят одна візитна картка у Франковому домі// Дзвін. – 2006. - № 1.- С. 124 – 138. – („Франкова криниця”. До 150-ліття Вел. Каменяра). – Бібліогр.: 55 назв.
629. Ільницький М. Слідами Івана Франка на Бойківщині // Дзвін. – 2006. - № 1. – С. 12 – 127. – („Франкова криниця” . До 150-ліття Вел. Каменяра).
630. „Кланяються цьому святому дому”: [Музей І. Франка у Львові та відгуки про нього] / Публ. підготував П. Зозуляк. // Дзвін. – 2006. - № 8 .- С. 74 – 83.
631. Мартинов В. Іван Франко живий у слові: [Дні пам’яті письменника на Львівщині] // Літ. Україна. – 2004. – 24 черв. – С. 1.
632. Мельник О., Ларіонов П. Дім, про який він мріяв, так і не зігрів ...// Уряд. кур’єр. – 2006. – 2 черв. (№ 102). – С. 8 – 9. – (До 150-річчя з дня народж.

І. Франка).


633. Мельник О. І горів, і яснів, і страждав, і трудився для свого народу: [Які ж вони сьогодні Франкові Нагуєвичі, з яких почав шлях Франко до світ. визнання] // Уряд. кур’єр. – 2006. – 7 квіт. ( № 66). – С. 8 – 9. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
634. Мельничук Б. Так, безумовно, - Каменяр! : [І. Франко і Чернівці, відвідування міста 1913 р.] // Літ. Україна. – 2006. – 24 серп. – С. 7.
635. Огульчанський Ю. Гранда: [Оселя І. Франка в Криворівні] // Літ. Україна. – 2006. – 18 трав. – С. 1, 4
636. Пушкар Б. „Іван Франко і Гуцульщина”: [ Вист. диплом. робіт студентів Коломийс. пед. коледжу та Коломийс. ін-ту Прикарпат. нац. ун-ту ім.

В. Стефаника присвячено ювілею І. Франка] // Культура і життя. – 2006. – 7 черв. – С. 2. – ( До 150-річчя з дня народж. І. Франка).


637. Різник Л. Відповідальність перед власним сумлінням: [„Франкова територія” до ювілею має стати максимально привабливою для тисяч шанувальників письменника ] // Літ. Україна. – 2006. – 20 квіт. – С. 2. – (Письменник. Слово. Читач).
638. Руденко А. В оновленій садибі Каменяра // Дем. Україна. – 2001. – 4 груд. – С. 4.
639. Рудницький Л. Франко і Рим: [Чи відвідував письменник „вічне місто” ?] //Літ. Україна. – 2005. – 17 листоп. – С. 1, 7. – (1856 – 2006).
640. Савчак В. „По Дунаю люди пливуть...”: Ескіз до теми „Іван Франко і Відень” // Дзеркало тижня. – 2006. – 26 серп. – 1 верес. ( № 32). – С. 1, 18.
641. Теленчі О. Стежками Каменяра: (З вибоїнами і не без моралі) // Голос України. – 2006. - № 141 (2 серп.). - С. 12. – (До 150-річчя з дня народж.

І. Франка).


642. Тирик Я. Дорогами і стежками Івана Франка: Мандрівки Галичиною (Бойківщина) // Укр. мова та літ. – 2006. - № 33 – 34. – С. 18 – 30: іл.
643. Тирик Я. Дорогами і стежками Івана Франка : [Турист. путівник]

// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. - № 27 – 28 (лип.). – С. 35 – 46. – Бібліогр.: 11 назв


644. Франко А., Франко О. Вшанування Івана Франка в Калуші на Прикарпатті: [ В садибі-музеї в с. Підгірці Калушського р-ну] // Культура і життя. – 2006. – 6 груд. ( № 49). – С. 2. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
Київські адреси І. Франка
645. Горак Р., Диба А. Нема Франка у Києві, нема... // Дзвін. – 2001. - № 5 – 6. – С. 149 – 156.
646. Києву не можна без Франка / Розмову з онуком І. Франка Роландом Тарасовичем Франком вела О. Макаренко // Культура і життя. – 2006. – 6 груд.( № 49). – С. 2. – (До 150-річчя здня народж.

І. Франка).


647. * Пришутов Е. Три подорожі до Києва // Нар. армія. – 2006. – 18 квіт. (№ 71).- С. 7.
648. Славинський М. Несторівський, 8 : Київ. адреса полоненого коханням : [ І. Франка] // Віче. – 2006. - № 15 – 16. – С. 12 – 14. – (Постаті).
649. Сущенко О. Ще одне вікно у світ Франка: [Онук письменника Роланд Тарасович вважає, що таким вікном став би музей І. Франка у Києві. Про київ. адреси І. Франка та вел. родину Франків] // Веч. Київ. – 2006. – 18 лип. – С. 1, 5: фото.
Літературно-мистецька Франкіана
650. * Сімович В. І. Франкіана Василя Сімовича / Львів. нац. ун-т ім.

І. Франка; Упорядкув., передм. М. Білоус, З. Терлака. – Львів, 2005. – 233 с.

* * *

651. * Будич П. Будитель громадської думки: [Концерт у музеї М. Лисенка, присвяч. І. Франку] // Сл. Просвіти. – 2006. – 22 – 28 черв. – С. 10.


652. Войтенко Т. Позиція українотворення: [ У Луганську відбулася вистава „...Мені являлася любов” про високу і стражденну любов генія – І. Франка] // Культура і життя. – 2006. – 7 черв. – С. 2. – (До 150-річчя з дня народж.

І. Франка).


653. Горак Я. Каменяр Франкового слова: [Нар. артист України С. Максимчук] // Культура і життя. – 2005. – 13 лип. – С. 1. – (До 150-річчя з дня народж.

І. Франка).


654. Горак Я. Окраса музичної Франкіани: Автографи укр. музикантів у фонд. добірці літ.-мемор. музею І. Франка у Львові // Дзвін. – 2006. - № 11 – 12. – С. 127 – 131. – („Франкова криниця”. До 150-ліття Вел. Каменяра).
655. „Зів’яле листя” – у виконанні майстрів культури : [ З нагоди 150-річчя від дня народж. І. Франка вийшов компакт-диск „Зів’яле листя” у виконанні нар. артиста О. Биструшкіна, передм. Б. Олійника, комп. М. Чембержі]

// Вітчизна. – 2006. - № 3 – 4. – С. 128.


656. Іванишина Л. „Карта любові” [ Вистава Львів. Укр. Держ. драм. театру ім. М. Заньковецької про взаємини І. Франка з О. Рошкевич] // Кінотеатр. – 2001. - № 6. – С. 14. – (Прем’єри).
657. Кореневич Л. З горіха зерня: Гостини Франкової світлиці в буд. письм. України: [Львів. літ.- мемор. музей І. Франка та актори Львів. театру ім. М. Заньковецької гостили в буд. письм. України] // Літ. Україна. – 2001. – 1 листоп. – С. 6. – (Миттєвості літ. процесу).
658. Макаренко О. „Я понесу тебе цвісти в душі...” : [Про поет. – муз. композ., яку оприлюднили творці аудідиску „Зів’яле листя” О. Биструшкін та

М. Чембержі] // Культура і життя. – 2006. – 28 черв. – С. 2. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).


659. Наш Франко: І. Попович, С. Максимчук, В. Буймістер, квартет „Гетьман”, театр пісні „Славія” присвятили свої концерти Каменяреві // Хрещатик. – 2006. – 11 серп. (№ 16). – (Шана).
660. Падура М. Стежка до академії: [Поет. твори І. Франка у виконанні

В. Сімовича, Яреми, О. Халіцького, О. Більвича] // Дзвін. – 2005. - № 7. – С. 141 – 143.


661. Теленчі О. „Гірка сіль” від Генія : [Франкіана у житті і творчості артиста С. Максимчука] // Віче. – 2006. - № 15 – 16. – С. 15 – 17. – (Постаті).

662. Теленчі О. Франко підкаже: йти туди...: На здобуття Нац. премії ім.

Т. Шевченка : [Нар. артиста України С. Максимчука висунуто на здобуття Нац. премії ім. Т. Шевченка за поет. програми „Шевченкіана” та „Франкіана”] // Голос України. – 2006. – 4 лют. ( № 22). – С. 13.
663. Шестакова Д. Усе на світі з любові...: [Вистава про І. Франка] // Укр. театр. – 2002. - № 3. – С. 14 -15.
Поетичні присвяти
664. Будар Б. Іван Франко та Якуб Барт-Чішинський ( класики укр. та серболужицької літ.): [Поезія] // Літ. Україна. – 2006. – 24 серп. – С. 7.
665. Бурлаков С. Короткий штрих Франкової естетики: [Поезія] // Вітчизна. – 2006. - № 9 – 10. – С. 17.
666. Вороний М. Іванові Франкові: Відповідь на його Посланіє: [Вірш]

// Микола Вороний; Олександр Олесь: Програм. тексти, іл., пояснення, завдання, тести / Авт. – упоряд. П. Ляшкевич. – К.; Л., 2001. – С. 13 -15. –

( Усе для шк. : Укр. літ. 10 кл. – Вип. 5).
667. Вороний М. Іванові Франкові (Відповідь на його Посланіє ) : [Поезія]

// Далекі зірниці: Укр. літ. перш. пол. ХХ ст. – К., 2001. – С. 8 – 9. – (Сер. „Шк. б-ка”).


668. Вороний М. Пам’яті І. Франка: [Вірш] // Микола Вороний: Олександр Олесь: Програм. тексти, іл. , пояснення, завдання, тести / Авт. – упоряд.

П. Ляшкевич. – К.; Л., 2001. – С. 21. – (Усе для шк.: Укр. літ. 10 кл. – Вип. 5).


669. Мовчанюк Г. Біля Франкового дуба: [Поезія] // Літ. Україна. – 2005. – 19 трав. – С. 5.
670. Павличко Д. Шість портретів: 5. Каменяр: [Поезія про І. Франка] // Київ. – 2001. - № 9 – 10. – С. 4.
671. Павліха І. Іван Франко в Бібрці, що на Львівщині читає поему „Мойсей” : [Поезія] // Літ. Україна. – 2006. – 24 серп. – С. 7.
672. Рильський М. Франко: [Поезія] // Далекі зірниці: Укр. літ. перш. пол. ХХ ст. – К., 2001.– (Сер. „Шк. б-ка”).
673. Сверстюк Є. Франко: [Поема] // Дзвін. – 2006. - № 9. – С. 135 – 137.
674. Славута-Логвиненко А. Каменяр: [Вірш] // Культура і життя. – 2006. – 13 верес. – С. 2. – (До 150-річчя з дня народж І. Франка).
675. Тихолоз Б. Присвята (Іванові Франкові) : [Поезія] // Літ. Україна. – 2005. – 1 груд. – С.1.
676. Шалата М. Франко: [Поезія] // Літ. Україна. – 2006. – 20 лип. – С. 6.
677. Юхимович В. Каменяр у Вінніпезі: [Вірш] // Культура і життя. – 2006. – 1 листоп. – С. 2.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка