1916 світи івана франкаСторінка3/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Поеми
224. * Бережна Н. І. Біблійні мотиви і образи в поемі І. Франка „Смерть Каїна” // Вісник. – Запоріжжя, 2001. - № 2: Філологічні науки. – С. 7. – 11.
225. * Мельник Я. Апокрифічні мотиви в поемі Івана Франка „Смерть Каїна”

// Медієвістика. – Одеса, 2002. – Вип. 3 . – С. 241 – 250.


226. * Чернишенко Л. Дві редакції поеми Івана Франка „Смерть Каїна”

// Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2004. – Т. 1: Пам’яті Миколи Сиваченка. – С. 128 – 147.


* * *

227. Гундорова Т. Іван Франко: „Цілий чоловік” і „Аскет”: До 150-річчя від дня народження: [Поема „Іван Вишенський”] // Укр. культура. – 2006. - № 8. – С. 3 - 5.


228. Дудкіна О. Постать Івана Вишенського крізь призму етико-антропологічної концепції І. Я. Франка // Сл. і час. – 2006. - № 9. – С. 13 – 19.
229. Колодюк І. „Великі роковини” Івана Франка: [Вивч. поеми] // Укр. мова й літ. серед. шк. , гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. - № 2. – С.204 – 212.
230. Косів М. Три постаті Івана Вишенського з коментарями І. Франка: [Про вид. кн. І. Франка „Іван Вишенський” із гравюрами С. Карафи-Корбут]

// Літ. Україна. – 2006. – 31 серп. – С. 1, 7.


231. * Панченко В. Над сторінками книг Івана Франка: Три постаті в контексті доби: [Поема „Іван Вишенський”] // Дивослово. Б-чка „Дивослова”. – 2005. - № 1. – С. 20 – 43.
232. Примачук І. Образ Каїна у художній інтерпретації Івана Франка // Диво- слово. – 2006. - № 10. – С. 48 – 53. –( 150-річ. ювілей І. Франка).
233. Розумний Я. „Народе мій, твоїм будучим душу я тривожу”: [Про поеми

І. Франка] // Сл. і час. – 2006. - № 9. – С. 8 – 10.


234. Соя Б. З когорти борців за віру: Поема „Іван Вишенський” І. Франка: проблема морал. вибору людини // Дивослово. – 2005. - № 9. – С. 24 – 28.
235. Яременко В. Іван Франко на позвах із старогебрейськими і новітніми рабинами: [Про дослідж. І. Франка „Поема про сотворенє съвіта”] // Дніпро. – 2003. - № 7 – 8. – С. 93 – 110.
236. Яременко В. Іван Франко на позвах із старогебрейськими і новітніми рабинами: [ Про дослідж. І. Франка „Поема про сотворенє съвіта” ] // Укр. культура. – 2003. - № 5. – С. 36 – 37.
Духовний заповіт українському народові

(поема „Мойсей”)
237. Павличко Д. Поетичний вступ до поеми „Мойсей” Івана Франка / Уклад. Б. Якимович; Вступ. ст. Т. Салиги; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 32 с. : портр.

* * *


238. * Вівчар С. Порівняння поем „Мойсей” Івана Франка і С. С. Краньчевича

// Наук. вісн. музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 25 – 34.


239. Гординський С. Мойсей – сумління свого народу; Франкові „Квіти зла”

// Гординський С. Я. На переломі епох. – Л., 2004. – С. 134 – 143.


240. * Чехович К. Постать Мойсея в творчості І. Франка // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 248 – 260.

* * *


241. Біловус Н. Вірю в силу Духа! Конспект комбін. уроку з використанням індивід. інформ. проектів: [Поема „Мойсей”] // Укр. мова й літ. серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 11 – 14.
242. Бондаренко Ю. Релігійна модель історії в поемі Івана Франка „Мойсей”: Формув. іст. свідомості школярів на уроках літ. // Дивослово. – 2004. - № 11. – С. 19 – 24.
243. Заєць В. „Твоїм будучим душу я тривожу...”: [ Поема І. Франка „Мойсей” і сьогодення України] // Культура і життя. – 2006. – 5 лип. – С. 2.
244. Ісак Н. Зіставлення Франкового „Мойсея” з біблійною оповіддю // Укр. мова й літ. – 2004. - № 36 (верес.). – С. 13 – 15. – Бібліогр.: 4 назви.
245. Костишин Н. Герой чи страдник?: Аналіз теми поеми „Мойсей” на уроці

// Укр. мова й літ. – 2005. - № 43 – 44 (листоп.). – С. 37.


246. * Марій О. І. Поема „Мойсей” – художній злет Івана Франка // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 27 – 28.
247. Могильницька Г. Духовний заповіт українському народові: Вивчаючи „Мойсея” Івана Франка /// Укр. мова й літ. серед. шк. , гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 56 – 63.

248. Моторнюк І. Уроки Мойсея: 100 р. тому І. Франко дав укр. літ. твір, провід. ідея якого постає ще й сьогодні: [Поема „Мойсей”] // День. – 2005. – 16 груд. – С. 20.


249. Ониськів М. „Мойсей” – твір про Україну: До 100-річчя поеми Івана Франка // Літ. Україна. – 2005. – 12 трав. – С. 2.
250. Павличко Д. Заповідь пророка: Суч. акценти у поемі Івана Франка „Мойсей” // Літ. Україна. – 2006. – 27 квіт.(№ 16). – С. 1,7; 11 трав. (№ 17). – С. 7.
251. Павличко Д. Поетичний вступ до поеми „Мойсей „ Івана Франка // Урок української. – 2005. - № 7 – 8. – С. 42 – 46.
252. Поліщук Я. „Мойсей” І. Франка на перехресті традиції і модерну

// Дивослово. – 2003. - № 10. – С. 7 – 11.


253. Сапеляк С. Наш Мойсей: Перечитуючи поему І. Франка „Мойсей” // Літ. Україна. – 2006. – 14 черв. – С. 7.
254. Стус А. Іван Франко та його „Мойсей”// Пенсія. – 2006. - № 7 - 8. – С. 32 – 33: іл., портр. - ( Родовід України ).
255. * Тихолоз Б. „Мойсей” Івана Франка – поема неподоланого сумніву?

// Визвол. шлях. – 2006. - № 7 8. – С. 46 – 61.


256. Хониськів М. „Мойсей” – твір про Україну // Літ. Україна. – 2005. – 12 трав. – С.2.
Художня проза
257. * Каневська Л. В. Психологізм романів Івана Франка середини 80-х – 90-х років: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.01.01. / НАН України; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2004. – 20 с.
258. * Луцак С. М. Внутрішня організація прозового тексту (на матеріалі худож. тв. І. Франка): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.01.06 / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с.
259. Ткачук М. П. Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції) / Наук. ред. і післямова Р. Гром’яка . – Тернопіль, 2003. – 382 с.
260. * Тодчук Н. Є. Роман Івана Франка „Для домашнього огнища”: простір і час / Відповід. ред. Н. Х. Копистянська; Львів від-ня ін-ту літ. ім.

Т. Г. Шевченка НАН України. – Львів, 2002. – 202 [2] с.


261. * Тодчук Н. Є. Часопростір у творі Івана Франка „Для домашнього огнища” в руслі новацій європейської літератури: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.01.06. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 17 с.
262. * Ціхоцький І. Л. Мовна характеристика персонажів у прозі Івана Франка: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук 10.01.01 / Львів нац. ун-т ім. І. Франка. –Львів, 2006. – 18 с.
263. * Швець А. І. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму та характеротворення у прозі Івана Франка: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд.. філол.. наук 10.01.01 / Львів нац. ун-т ім. І. Франка. –Львів, 2002. – 20 с.
* * *

264. * Гузар З. Про один „Угорсько-Закарпатський ” твір Івана Франка (новела „Чиста роса”) // Верховина. – Дрогобич, 2003. – С. 80 – 85.


265. * Дергаль Л. Я. Поетикальна дифузія проблем екзистансу й емотивності в оповіданні І. Франка „На роботі” // Запорізький держ. ун-т. Вісник. – Запоріжжя, 2001. - № 1 : Філологічні науки. – С. 29 – 32.
266. * Кир’янчук Б. Художній час у творі Івана Франка „Для домашнього огнища” // Наукові записки. – Остріг, 2001. – С. 58 – 68.
267. * Луцак С. Розвиток монтажних принципів композиційної побудови в малій прозі Василя Стефаника та Івана Франка // Вісник. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 6. – С. 57 – 66.
268. * Матвєєва Т. С. Дихотомія „сон-смерть” як вивільнення тексту (за романами І. Франка „Лель і Полель”, „Для домашнього огнища”) // Вісник. – Х., 2004. - № 631: Сер.: Філологія, вип. 41. – С. 31 – 323.
269. * Романюк Н. В. Функціонування фразеологічних одиниць в авторських художніх текстах ( на матеріалі прозових творів І. Франка, В. Стефаника, Р. Федоріва, Р. Горака) // Вісник. – Запоріжжя, 2001. - № 4: Філологічні науки. – С. 111 – 114.
270. * Тростюк І. Теоретичні проблеми малої прози ( від І. Франка до

І. Денисюка) // „З його Духа печаттю...” - Львів, 2001. – Т. 2 . – С. 59 – 64.


271. * Чобанюк В. Психологізм оповідання Івана Франка „Терен у нозі”

// Вісник. – Івано-Франківськ , 2003. – Вип. 8. – С. 43 – 46.


* * *

272. Бернадська Н. Проза Івана Франка: проблеми жанрових меж повісті та роману // Укр. мова та літ. – 2004. - № 36 (верес.). – С. 30 – 32. –Бібліогр.: 11 назв.


273. * Бондаренко Н. Л. І. Франко „Захар Беркут”: цикл уроків у 7 кл.

// Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 26. – С. 25 -30.


274. Вертій О. З’ясування народних джерел творчості письменника в школі: Проза І. Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2005. - № 5. – С. 15 – 21. - № 6. – С. 18 -20.
275. Возняк М. Автобіографічний елемент в оповіданні „На дні”: [І. Франко ]

// Дзвін. – 2006. - № 9. – С. 68 -111.


276. * Гук Р. В. Іван Франко: „Захар Беркут” // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 8. – С. 33 – 37.
277. Дем’яненко О. Вартість важливого вибору: Система уроків за повістю „Захар Беркут” // Укр. мова та літ. – 2005. - № 43 – 44. – С. 31 – 34.
278. Дуркалевич В. Художня проза Івана Франка FIN DE SIGLE: Реконструкція самості // Сл. і час. – 2005. - № 11. – С. 7 – 14. – Бібліогр.: 23 назви.
279. Каневська Л. Злочин і кара по-франківські, або ж Неспростовані докази людиновимірності // Сл. і час. – 2005. - № 9. – С. 88 – 91. – Рец. на моногр.: Швець А. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет психологізму в прозі Івана Франка. – Львів, 2002. – 236 с.
280. Каневська Л. „Простір страждання” Франкового героя – інтелігента

( психолого-біогр. ракурс) // Сл. і час. – 2003. - № 9. – С. 44 – 53.


281. Каневська Л. „Чоловік не сам жиє на світі, а з людьми”: Худ.-психолог. концепція міжособистісних взаємин у романістиці І. Франка //Дивослово. – 2004. - № 3. – С. 55 – 58.
282. Науменко Н. Інтертекстуальність музичного символу в образній структурі тексту ( в новелах І. Франка, О. Кобилянської, М. Яцкова) // Сл. і час. – 2002. - № 11. – С. 20 – 25.
283. Пасемко І. До питання перекладу повісті Івана Франка „Лель і Полель” ( з пол. мови укр. мовою) // Київ. старовина. – 2004. - № 3. – С. 79 – 85.
284. Пасемко І. „Не лише зауваження”: Про переклад повісті Івана Франка „Лель і Полель” // Дзвін. – 2005. - № 4. – С. 127 – 131.
285. Перейма Л. Перемагати згодою : Конспект уроку з елементами іст.-літературозн. дослідж. за повістю І. Франка „Захар Беркут”: 7 кл. // Укр. мова й літ. в шк., гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 6 – 10.
286. Свирида О. Натуралістична концепція у версії І. Франка: матеріали до вивч. оповід. „На дні” у 10-му кл. // Укр. мова та літ. – 2006. - № 41 – 43. – С. 56 – 58.
287. Соя Б. Аналіз повісті Івана Франка „Захар Беркут” // Дивослово. – 2006. - № 9. – С. 38 – 42. – (150-річ. ювілей І. Франка).
288. Франко: страждання і відчуття міри: Розмова В. Неборака з Р. Іваничуком: [Про прозу письменника] // Літ. Україна. – 2006. – 20 лип. – С. 1, 8. – (Діалоги „ЛУ”).
289. Ціхоцький І. Мовностилістичні особливості наративу у Франковій прозі

// Дивослово. – 2005. - № 2. – С. 41 – 45. – Бібліогр.: 13 назв.


290. Ціхоцький І. Професійна лексика в „Бориславській” прозі Івана Франка

// Дивослово . – 2006. - № 8. – С. 7 – 12. – (150-річ. ювілей І. Франка). – Бібліогр.: 8 назв.


291. Швець А. Модель дитячого світу у прозі Івана Франка // Дивослово. – 2005. - № 9. – С. 53 – 57. – (Літературознавство і критика).
292. Швець А. Образно-поетичний світ оповідання І. Франка „Під оборогом”

// Укр. мова й літ. в шк., гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2006. - № 1. – С. 150 – 153.


293. Швець А. Художня функціональність кольоративів у прозі Івана Франка

// Дивослово. – 2006. - № 6. – С. 54 – 58. – Бібліогр.

294. Шкляєва Н. Вивчити художнє слово: [ Взаємозв’язок повісті

І. Нечуя-Левицького „Микола Джеря” та І. Франка „Захар Беркут”] // Укр. мова й літ. в шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. - № 1. – С. 126 – 128.


Координати роздоріж

у повісті „Перехресні стежки”
295. * Набитович І. Модерністичні тенденції показу образу євреїв та українсько-єврейських взаємин у романі Івана Франка „Перехресні стежки” // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 142 – 147.

* * *


296. * Бойко Г. О. І. Франко „Перехресні стежки”: Тематика, проблематика твору //Вивчаємо укр. мову та літ. – 2005. - № 28. – С. 26 – 28.
297. Левчук О. Синтез реалістичної, романтичної, натуралістичної та експресіоністичної манер письма у повісті Івана Франка „Перехресні стежки” // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2003. - № 2. – С. 82 – 86.
298. Дружук С. На перехрестях змагань із життям: комплекс уроків за „Перехресними стежками” І. Франка у 10-му кл. // Укр. мова та літ. – 2006. - № 39. – С. 10 – 13.
299. Мисько Л. В. Компаративний аналіз роману Ф. Достоєвського „Злочин і кара” і повісті І. Франка „Перехресні стежки” // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2005. - № 3. – С. 17 – 23.
300. * Мойса В. М. „Перехресні стежки”: боротьба добра і зла: урок у 10 кл.

// Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 17 - 18.


301. Набітович І. Інтелігенція: реакція характеру: Програма діяльності в романі „Перехресні стежки” І. Франка // Укр. мова та літ. – 2004. - № 36 (верес.). – С. 10 – 11.
302. Писаренко Ю. М. Спорідненість творчості Ф. Достоєвського та І. Франка („Перехресні стежки”) // Тема. – 2005. - № 1 -2. – С. 84 – 89.
303. Степанюк М. „Перехресні стежки” – твір про боротьбу справедливості з неправдою: 10 кл. // Укр. мова та літ. – 2005. - № 19 (трав.) – С. 11 – 13.
304. Устенко Л. Координати роздоріж: тематика і проблематика повісті „Перехресні стежки” // Укр. мова та літ. – 2006. - № 33 – 34. – С. 33 – 34.
305. Шишко О. Проблема злочину і кари та подружніх взаємовідносин у повісті І. Франка „Перехресні стежки”: [Інтегр. урок у 10 кл.] // Укр. мова та літ. в шк. – 2006. - № 1. – С. 42 – 48.
306. Якубовська М. Пошуки свого шляху: На прикладі роману І. Франка „Перехресні стежки” // Дивослово. – 2006. - № 11. – С. 58 – 61. – (150-річ. ювілей І. Франка). – Бібліогр. : 4 назви.
Мої п’єси – то мій смуток”

(драматургія І. Франка)
307. * Зозуляк П. „Конкурс...заставив мене написати „Украдене щастя”: (До 110-ї річниці вистави „Украдене щастя” І. Франка у Львові) // Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 68 – 76.
308. *Мірошниченко П. В. Рецепція образу „доля” в драмі І. Франка „Украдене щастя” // Вісник. – Запоріжжя, 2001. - № 2 : Філологічні науки. – С. 65 – 68.
309. * Петраківська Л. Урок вивчення драматургічної творчості

І. Я. Франка // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир, 2004. – С. 175 – 179.


310. * Урок – суд за п’єсою І. Франка „Украдене щастя ” // Нові твори та імена в програмі з української літератури: Посіб. для вчителя: 7 – 11 кл. – Тернопіль, 2005. – С. 96 – 100.
* * *

311. Водяна П. М., Хабарові А. О. Запрошуємо до „театру Франка”: Навч. модель аналізу п’єси „Украдене щастя” // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 77 – 80.


312. Гончар О. Актуальність історичної драми І. Франка „Сон князя Святослава” // Сл. і час. – 2006. - № 8. – С. 45 – 47. – Бібліогр.: 2 назви.
313. Горак Р. Діялось року 1870-го: [Історія написання драми „Украдене щастя” та постановка цієї драми у Львів. акад. театрі опери і балету 1960 та 1969 рр.] // Культура і життя. – 2005. – 10 серп. – С. 6.
314. Захарченко М. Хто винен у трагедії? Нестандарт. міркування над тв.

І. Франка „Украдене щастя” // Дивослово. – 2001. - № 1. – С. 60 – 61.


315. Зозуляк П. „Конкурс...” заставив мене написати „Украдене щастя” // Дзвін. – 2005. - № 2. – С. 137 – 141. – („Франкова криниця”. До 150-ліття Вел. Каменяра).
316. Коваль А. Елементи дослідницької роботи на уроці літератури: Драма

І. Франка „Украдене щастя” // Дивослово. – 2006. - № 9. – С. 42 – 44. – (150-річ. ювілей І. Франка).


317. Месевря О. Проблеми добра і зла у творчості українських письменників

( на прикладі І. Франка „Украдене щастя” : різні описні моделі ) // Укр. мова й літ. в середн. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2003. - № 1. – С. 74 – 81.


318. Шевченко О. „Мої п’єси – то мій смуток”. „Украдене щастя”: історія написання і постановки, соц.-психолог. конфлікт // Укр. мова та літ. – 2004. - № 36 (верес.). – С. 28 – 30.
* * *

319. Крвавич А. Ілюстрація до твору І. Франка „Украдене щастя”: [Репрод.]

// Вітчизна. – 2005. - № 7 – 8. – С. 162.


  1. Крвавич А. Ілюстрації до твору І. Франка „Украдене щастя”: [Репрод.]

// Вітчизна. – 2005. - № 7 – 8. – С. 58.
Як дітям мати, з любові...”

(казки І. Франка)
321. * Тихолоз Н. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.01.01 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 20 с.
* * *

322. * Баран Г. Казковий простір і час (за циклом Івана Франка „Коли ще звірі говорили”) // Сучасний погляд на літературу. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 51 – 67.


323. * Баран – Сабат Г. Жанрова своєрідність казки І. Франка „Як звірі правувалися з людьми” // Вісник. – Глухів, 2003. – Вип. 3. – С. 69 – 74.

* * *


324. Бондаренко Ю. Алегорія тиранії в казці Івана Франка „Фарбований лис”

// Дивослово. – 2004. - № 1. – С. 29 – 33.


325. Гвоздецька Л. Франкознавчі завдання: „перший мільйон” за казки: Конкурс у 5-му кл. // Укр. мова та літ. – 2006. - № 33 – 34. – С. 35 – 36.
326. * Головецька Н. В. І. Франко : „Фарбований лис”: Урок літ. в 5 кл.

// Вивчаємо укр. мову та літ. – 2005. - № 29. – С. 22 -23.


327. * Рудницька О. Б. Літературні казки. Іван Франко „Фарбований лис”

// Дивослово. Б-чка „Дивослова” . – 2005. - № 4. – С. 23 – 27.


328. Сабат Г. Деякі міркування про поетику збірки Івана Франка „Коли ще звірі говорили” // Дивослово. – 2006. - № 9. – С. 35 – 36. – (150-річ. ювілей

І. Франка). – Бібліогр. : 8 назв.


329. Сабат Г. Красномовні імена: роль антропонімів у збірці „Коли ще звірі говорили” // Укр. мова та літ. – 2006. - № 33 – 34. – С. 31 – 32.
330. Сабат Г. Поетика казкової повісті „Ворони і сови” І. Франка // Укр. мова та літ. -2004. - № 36 (верес.). – С. 33 – 35.
331. Сабат Г. Як іншомовна казка стає національним надбанням: На матеріалі творч. доробку І. Франка // Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 2003. - № 9. – С. 22 – 23.
332. Тихолоз Н. Від казки до анти-казки: Казковість як компонент паратексту у творчості Івана Франка // Сл. і час.– 2005.- № 4. – С. 18 – 25. – (Ad Fontes !).
333. Тихолоз Н. Казкові „арабески” Івана Франка: „Абу-Касимові капці” та „Коваль Басем” // Дивослово. – 2004. - № 12. – С. 57 – 62.
334. Тихолоз Н. Крутійська одіссея „Рудого Кардинала”: „Лис Микита”

І. Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст // Дивослово. – 2005. - № 2. – С. 58 – 63. - Бібліогр.: 20 назв.


335. Тихолоз Н. Між сном і дійсністю: філософ.-сновізійні казки Івана Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 139 – 151.
336. * Тихолоз Н. Політична сатира Івана Франка крізь жанрову призму казки

// Визвол. шлях. – 2003. - № 11. – С. 86 – 99.


337. * Тихолоз Н. Примруженим оком мудреця (філософ. – сатир. казки Івана Франка) // Визвол. шлях. – 2003. - № 12. _ С. 96 – 110.
338. Тихолоз Н. „Як дітям мати, з любові...”: Етика і поетика Франкових казок

// Дивослово. – 2003. - № 11. – С. 2 - 6.Публіцистика
339. * Дорофтей О. О. Концепція польськомовної та німецькомовної публіцистики і літературної критики Івана Франка: жанрово-стильові особливості: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01. / Кіровоград держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2006. – 20 с.
* * *

340. * Блинова Н. Особливості використання іншомовної лексики у публіцистичних текстах І. Франка (1878 – 1907) // Вісник / Дніпропетров. ун-т. Сер.: Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 4. – С. 106 – 112.


341. * Блинова Н. Соціокультурна метонімія у публіцистиці І. Я. Франка (1878 – 1907 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. 9-ї Всеукр. наук.- теорет. конф., Львів, 28 – 29 жовт., 2005. – Львів, 2005. – С. 80 -88.
342. * Гдакович М. Франковий дискурс у Галицькій пресі // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. 9-ї Всеукр. наук. – теорет. конф., Львів., 28 – 29 жовт., 2005 р. – Л., 2005. – С. 60 – 65.
343. * Сербенська О. „Мірило праведноє” в журналістській діяльності: засади Івана Франка // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. 9-ї Всеукр. наук. – теорет. конф., Львів., 28 – 29 жовт., 2005 р. – Л., 2005. – С. 65 – 72. – Бібліогр.

* * *


344. * Дорофтей О. Маловідома стаття Івана Франка про слов’янофільські рухи: [Про ст. „Успіхи панславізму”] // Визвол. шлях. – 2006. - № 2. – С. 48 – 53.
345. Дорофтей О. Цивілізаційні виміри української культури в німецькомовних наукових публікаціях Івана Франка // Сл. і час. – 2006. - № 9. – С. 3 – 7. – (Питання франкознавства.).
346. Здоровега В. Іван Франко і українська публіцистика : з приводу 150-літ. ювілею і не тільки // Укр. мова та літ. – 2006. - № 33 – 34. – С. 9 – 17.: іл.
347. Здоровега В. Іван Франко та українська публіцистика // Дзеркало тижня. – 2006. – 10 – 16 черв. (№ 22). – С. 12; 17 – 23 черв. – С. 19.
348. Іванишин М. Вивчення публіцистики Івана Франка в школі // Укр. мова та літ. – 2004. - № 36. (верес.). – С. 12 – 13. – Бібліогр.: 6 назв.
349. Кузьменко О. Титан духу: Сто сорок вісім років тому народився перший укр. проф. публіцист та мислитель Іван Франко // Хрещатик. – 2004. – 1 верес. – С. 2.
350. Моторнюк І. „Молодеча, ще зелена стаття”: [Про ст. І. Франка „Література, її завдання й найважливіши ціхи” ] // Дзвін. – 2006. - № 10. – С. 128 – 135. – („Франкова криниця”).
351. Павлюк І. Україномовна преса Волині 1917 – 2000 рр. та Іван Франко // Сл. і час. – 2006. - № 9. – С. 19 – 26.
352. Стефан С. Кіптява й чад їхніх свічок: [Про передрук. ст. „Двоязичність і дволичність”] // Урок української. – 2006. - № 3 – 4. – С. 2 -3.
Дослідник літератури та фольклору.

Мовні концепції І. Франка
353. * Гнатюк М. І. Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук: 10.01.06. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 34 с.
354. * Голод Р. Б. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття: Автореф. дис. д-ра філол. наук : 10.01.01

/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 37 с.


355. * Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття: 150-річчю з дня народж. І. Франка присвяч. / / Львів, нац. ун-т ім. І. Франка; Ін-т франкознавства; [Відп. ред. І. Денисюк ]. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2005. – 281 [2] с.
* * *

356. * Баган О. Іван Франко і Василь Щурат як інтерпретатори модернізму

( До історії відомої дискусії) // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 148 – 171.
357. * Баран Г. Іван Франко про польську модерну // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 50 – 56.
358. * Біленко Т. Іван Франко про слово поета // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 57 - 68.
359. * Войтюк М. Франкова концепція модернізму // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 69 – 72.
360. * Гнатюк М. До проблеми теорії порівняльно-історичного літературознавства в Україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) :

М. Драгоманов, І. Франко, О. Колесса // Літературознавство. – Чернівці, 2003. – Кн. 1. - С. 117 – 121.


361. * Гнатюк М. Літературознавча практика Івана Франка і проблеми феміністичної критики // Вісник. – Львів, 2004. – Вип. 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – С. 20 – 25.
362. * Голод Р. Феномен імпресіонізму в літературно-критичній рецепції

І. Франка // Вісник. – Івано-Франківськ , 2003. – Вип. 8. – С. 46 – 52.


363. Гуменюк В. Складне наймення персонажа в новочасній літературі: Іван Франко, Володимир Винниченко, Микола Куліш... // Українське літературознавство. – Львів, 2002. – Вип. 65. – С. 133 – 140.
364. * Легкий М. Іван Франко і канон українського модернізму: [Спроба (де) канонізації] // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 83 – 93.
365. * Матвіяс І.Г. Мовознавчі праці Івана Франка // Лінгвістика. – Луганськ, 2004. - № 1 (2). – С. 65 – 72.
366. * Ніка О. І. Українська літературна мова другої половини ХУІ - ХУІІ століття у науковій рецепції І. Франка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 41 – 47.
367. Шалата М. Іван Франко і письменники „Молодої Музи” // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 108 – 127.
* * *

368. Будний В. Магеллан українського модерну: „Слово про критику Івана Франка в контексті літературної доби: [ Маніфестом доби реалізму вважають ст. І. Франка „Література, її завдання і найважливіші ціхи” (1878) ] // Дзвін. – 2006. - № 8. – С. 122 – 129. – Бібліогр.: 19 назв.


369. Гнатюк М. До витоків: Шевченкозн. праці І. Франка 80-х рр. ХІХ ст.

// Дзвін. – 2005. - № 5 – 6. – С. 156 – 160.


370. * Гнатюк М. Проблема рецепції художнього твору: Концепція Івана Франка в світлі суч. теорій // Урок української. – 2004. - № 4. – С. 46 – 48.
371. Голод Р. „Все має право доступу до штуки...”: Феномен імпресіонізму в літ. –крит. рецепції І. Франка // Дзвін. – 2004. - № 5 – 6. – С. 148 – 151.
372. Голод Р. Методологія франкознавчих досліджень та творчий метод Франка // Укр. мова і літ. в шк. – 2005. - № 7. – С. 44 – 46.
373. Голод Р. Іван Франко та новітні напрями літератури // Укр. мова та літ. в шк. – 2006. - № 2. – С. 58 – 61.
374. Денисюк І. Деякі зауваження стосовно концепції десятитомної академічної історії української літератури: [Концепція франківськ. розділу чи тому]

// Сл. і час. – 2006. - № 4. – С. 55 – 58.


375. Дмитренко М. Іван Франко як фольклорист // Сл. і час. – 2006. - № 1. – С. 51 – 56. – ( AD FONTES) . – Бібліогр.: 19 назв.
376. З горіха зерня: Нар. пісні у Франкових записах // Культура і життя. – 2006. – 18 жовт. – С. 7. – (До 150-річчя з дня народж. І. Я. Франка).
377. * Іванишин П. Метод методологічної версифікації Івана Франка (нац.-екзистенціяльні аспекти) // Визвол. шлях. – 2006. - № 2. – С. 36 – 47.
378. Карманський П. „Молода муза” й І. Франко / Вступ. ст. до історії „Молодої музи” / Підготов. тексту, комент. й післямова

П. Ляшкевича // Сл. і час. – 2002. - № 6. – С. 53 – 56.


379. Кодак М. Долаючи драматизм життя: [Про ст. І. Франка „Леся Українка”, написану з приводу публ. у журн. „Життє і сл. ” поезії „Хвилина розпачу”] // Київ. – 2006. - № 2. – С. 175 – 177.
380. Козар Л. „Лицарі Духа”: Фольклорист. діяльність Б. Грінченка в оцінці

І. Франка // Сл. і час. – 2006. - № 9. – С. 10 – 13.


381. Кравець Ю. Олександр Мазуркевич про внесок Івана Франка в методику української літератури // Дивослово. – 2006. - № 10. – С. 53 – 57. – Бібліогр.: 57 назв.
382. Матвійчук М. Роль Івана Франка в розвитку української фольклористики

// Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 5 – 6. – С. 40 – 56.


383. Матвіяс І. Внесок Івана Франка в українську мову // Укр. мова . – 2002. - № 1. – С. 71 – 77.
384. Моторнюк І. Новітній валенродизм: що це таке?: [ До нас поняття „валенродизм” прийшло завдяки Франковій ст. „Поет зради”] // Сл. і час. – 2004. - № 12. _ С. 27 – 35.
385. Погрібний А. Рідна мова – не до вибору: Мовні концепції І. Франка й укр. сучасність // Літ. Україна. – 2006. – 17 серп. – С. 7.
386. Поліщук Я. Література і життя в осмисленні Івана Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006 - № 6. – С. 90 – 97.
387. Сербенська О. Рідна мова як політичний прапор нації: [ Франкова цілісна теорія про рід. мову] // Дзвін. – 2006. - № 11 – 12. – С. 138 – 144. – („Франкова криниця”. До 150-ліття Великого Каменяра).
388. Фаріон І. Франкова візія історії української мови (ХІ – ХУІІІ ст.)

// Дивослово. - 2006. - № 10. – С. 35 – 39: портр. – (Мовозн.). – Бібліогр.: 10 назв.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка