1916 світи івана франкаСторінка2/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Твори , надруковані у збірниках
27. Веснянки: Поезії // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 14 – 23.
28. Галицькі образки // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ - поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 29 – 33.
29. Гімн; Пролог до поеми Мойсей; Ліси і пасовиська: (Оповід. бувшого пленіпотента ); Перехресні стежки: Повість (урив.); Украдене щастя: Драма з сіл. життя в 5 д. // Харахоріна Т. О., Адаменко В.С., Ткачук Т. В. Українська література: Хрестоматія: 10 кл.: Нова шк. прогр. – Донецьк, 2006. – С. 147 – 272.
30. * Гімн; „Не пора, не пора, не пора”; Каменярі; „Тюрмо народів...”; Сідоглавому; „Безмежнеє поле в сніжному завою”; „Ой ти дівчино, з горіха зерня”; „Якби ти знав...”; Пролог до поеми „Мойсей”: [Поезія] // Небо України: поет. антол. – К., 2001. – Кн. 1 – С. 411 – 422.
31. Гімн: Поезія: Із зб. „З вершин і низин” // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 13 – 14.
32. Дещо про себе самого // Іст. календар: 2001. – К., 2001. – С. 310 – 313. – (Мислителі планети).
33. Заснування Переяслава: [Поезія] // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К, 2001. – С. 10 – 13.
34. Зів’яле листя: [Поезії] : Пер. і передм. Р. Чілачави „Вічно нев’януче „Зів’яле листя” // Велика трійця. – К., 2005. – С. 136 – 237.- Текст укр. та груз. мовами.
35. Іван Вишенський: Поема // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 56 – 84.
36. Із збірки „Зів’яле листя ” ( лірич. драма) // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 33 – 48.
37. Казки: Із збірки „Коли ще звірі говорили” // Українська дитяча література: Хрестоматія. – К., 2002. – С. 143 – 162.
38. Каменярі: [Поезія] // Акорди: Антол. укр. лірики від смерті Шевченка

/ Упорядк. І. Франка; Іл. Ю. Панькевича. – Репринт. вид. 1903 р. з дод. – К., 2005. – С. 107 – 120.


39. Каменярі: [Поезія] // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 27 – 28.
40. Королик; Медвідь; Фарбований лис; Лис і дрозд; Осел і лев: [Казки]

// Українські літературні казки. – К., 2001. – С. 488 – 505 .


41. Мойсей: Поема // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 84 – 130.
42. Моя любов: З циклу „Україна” // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 28 – 29. – (Профілі і маски).
43. Нічні думи: [Поезії] // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001. – С. 24 – 26.
44. Поклони: Із зб. „Мій Ізмарагд” // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001 – С. 49 – 51.
45. Посланіє: Посвята Миколі Вороному: [Поезія] // Микола Вороний, Олександр Олесь: Програм. тексти, іл., пояснення, завдання, тести / Авт.-упоряд. П. Ляшкевич. - К. ; Львів, 2001. – С. 56 – 57. – (Усе для шк. : Укр. літ. 10 кл. – Вип. 5).
46. Смерть Олега ( р. 912) : [Поезія] // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001 – С. 9 – 10. – (Студії над найдавнішим „Київ. літописом”)
47. Твори // Світанок Вітчизни: Укр. літ. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 2001 – С. 7 – 132. – (сер. „Шк. б-ка”)
48. Чого хоче „Галицька робітнича громада”; Наші народні школи і їх потреби; Переднє слово до „Книжки приказок про те, як належить поводитися з дітьми”; Учитель: Комедія в 3 д. // Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія . – К., 2003. – С. 306 – 325.
Твори , опубліковані

в періодичних виданнях
49. „Великі дерева шануй...”: Поезії // Укр. мова та літ. – 2006. - № 33 – 34. – С. 3 – 4.
50. Двоязичність і дволичність: Ця ст., очевидно з ідеолог. міркувань, не ввійшла до Зібр. тв. І. Франка // Культура і життя. – 2006. – 24 трав. (№ 23). – С. 2 - 3, портр. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
51. Двоязичність і дволичність: [Ст.] // Урок української. – 2003. - № 3. – С. 12 – 15.
52. „Дух, наука, думка, воля...”: [Поезія] // Дзвін. – 2006. - № 8. – С. 2 – 27.
53. * Із історії робітницького руху в Австрії: [Ст.] // Вибори та демокр. – 2006. - № 2(8). – С. 89 – 93.
54. Історія моєї хороби // Дзвін. – 2006. - № 5 – 6. – С. 146 – 147.
55. Сухий пень // Урок української. – 2002. - № 4. – С. 15 – 16.
56. Успіхи панславізму / Пер. з пол. О. Дорофтея // Визвол. шлях. – 2006. -

№ 2. – С. 53 – 73.


Володар у царстві Духа

( загальні матеріали про життя і творчість І. Франка)
57. Гундорова Т. І. „Я єсть мужик, пролог, не епілог...”: Літ. портрет Івана Франка. – К. : Веселка, 2006. – 31 с. – (Урок літ.)
58. Петлюра С. В. І. Франко – поет національної чести : есе. – К. : Веселка, 2006. – 23 с. – (Урок літ.).
* * *

59. Апостол духу і праці: До 150-річчя від дня народж. І. Я. Франка // Знаменні дати: Календар: 2006. – К., 2006. – С. 160 – 165.


60. Білоусов Є. Нащо хлопам освіта: [І. Я. Франко] // Білоусов Є. Славетні імена України. – К., 2003. – Кн.. 1. – С. 159 – 166.
61. Колодюк І. Заповіти українського Мойсея // Українознавство: Календар – щорічник: 2002. – К., 2001. – С. 182 – 183.
62. *Комариця М. „Говорим щиро дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка” // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28 – 29 жовт., 2005 р. – Л., 2005. – С. 52 – 60. - Бібліогр.
63. Третяк О. Е. Іван Франко (1856 – 1916 рр.) // Сто видатних українців. –К., 2006. – С. 262 – 268. – (Сто великих).

64. Іван Франко // Видатні постаті в історії України ІХ - ХІХ ст. – К., 2002. – С. 332 – 334.


65. Франко Іван Якович // Провідники духовності в Україні. – К., 2003. – С. 332 – 334 .
66. Франко Іван Якович ( народ. 1856 р. – пом. 1916) // 100 знаменитих людей України / В. М. Скляренко, Т. М. Харченко, О. Ю. Очкурова,

І. А. Радичева. - Х., 2005. – С. 450 – 455.


67. Шаров І. Ф. Іван Франко ( 1856 – 1916) – письменник, вчений, перекладач, філософ, громадський діяч // Шаров І. Ф. 100 видатних імен України: Навч. посіб. – К.: Арт Ек, 2004. – С. 439 – 442.
68. Шкандрій М. Іван Франко // Шкандрій М. В обіймах імперії: Рос. і укр. літ. новіт. доби. – К., 2004. – С. 301 – 307.
69. *Шурат В. Др. Іван Франко // Франкознавчі студії – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 173 – 180.
* * *

70. Апостол духу і праці / За матеріалами НПБ України // Шк. б-ка. – 2006. - № 7. – С. 9 – 10. – (До 150-ліття від дня народж. І. Франка).


71. Біла Е. П. Творчий геній, спрямований у майбутнє // Країна знань. – 2006. - № 6. – С. 41 – 45. ( Іван Франко – 150) . – Бібліогр. : 6 назв.
72. Біленко В. Велет українського духу: 27 серп. виповнилося 150 р. від дня народж. І. Франка ( 1856 – 1916), вел. укр. письм., вченого, громад. і політ. діяча // Культура і життя. – 2006. – 30 серп. – С. 1.
73. Боженко Є. Іван Франко: плата за геніальність //Друг читача - 2006 . - № 16 (7 верес.). – С. 3.
74. Бузина О. Иван Франко: „Расист”, масон и украинофоб // Сегодня. – 2006. – 26 авг. – С. 34 – 35. – (Памят. дата).
75. Бурбан В. Апостол духу і праці: [Іван Франко] // Київ. – 2001.- № 11 – 12. – С. 134 – 137.
76. Володар у царстві Духа: [І. Франко] // Літ.Україна. – 2006. – 24 серп. – С. 1.
77. Горак Р. Іти в одному ряді: 148 р. від дня народж. Івана Франка // Літ. Україна. – 2004. – 2 верес. – С. 4.
78. Грушевський М. Апостолові праці: [І. Франку] // Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 5 – 6. – С. 57 – 74.
79. * Злупко С. Пророчий погляд Каменяра // Сл. Просвіти. – 2004. – 26 серп. – 1 верес. – С. 10.
80. Крайнікова Т. Життєвий і творчий шлях Івана Франка // Укр. мова та літ. – 2002. - № 17 – 19 ( трав.). – С. 71 – 73.
81. Куценко Л. Євген Маланюк про велич і трагедію Франка // Березіль. – 2004. - № 10. – С. 172 – 179.
82. Маланюк Є. В пазурах раціоналізму: (До трагедії Франка) /Вступ. сл.

Л. Куценка // Березіль. – 2004. - № 10. – С. 172 – 179.


83. Мовчан Р. Книжка для вчителя: Із розділу „Про письменників та їхні твори: Іван Франко (1856 – 1916) // Дивослово. – 2005. - № 10. – С. 31 – 34. – (Нові підруч. та посіб.).
84. Мовчан Р. Іван Франко (1856 – 1916) // Дивослово. – 2005. - № 10. – С. 31 – 32.
85. Мусієнко Г. Велич і трагедія українського генія: 150 –ті роковини від дня народж . І. Франка // Персонал. – 2006 . – 20 – 26 лип. ( № 29). – С. 8 – 9 . – (Постаті).

86. Павличко Д. Іван Франко – наше всевидюче око в будущину // Літ. Україна. – 2003. – 25 верес. – С. 1.


87. Пастух Т. Його духовний універсум // Літ. Україна. – 2006. – 21 верес. – С. 17.
88. Погребенник Ф. Іван Франко (1856 – 1916) // Укр. мова та літ. – 2004. –

№ 21 – 22 (черв.). – С. 62 – 85.


89. Рева Л. „Гаряче бажання – обняти цілий круг людських інтересів” : До 150-річчя від дня народж. І. Я. Франка // Вісн. Кн. палати. – 2006. - № 8. – С. 45 – 50. – (Вид. діячі та визнач. події). – Бібілогр.: 19 назв.
90. Рудко М. Титан // Культура і життя. - 2004. – 28 січ. (№4). – С. 3. – (До 150-річчя від дня народж. І. Франка).
91. Скуратовский В. Глыба по имени Иван : [ Франко] // Газета по-киевски. – 2006. – 26 авг. (№ 190). – С. 6.
92. Тихолоз Б. Тисячострунна арфа велета духу // Дивослово. – 2006. - № 8. – С. 2 – 7. – (150 - річний ювілей І. Франка). – Бібілогр.: 8 назв.
93. Іван Якович Франко ( 27.08.1856 – 28.05.1916): До 90-річчя з дня смерті

І. Я. Франка // Шк. б-ка. – 2006. - № 5.- С. 27 – 30. (Пам’яті Вел. Каменяра).


94. Шалата М. Да святиться навіки Франко // Літ. Україна – 2006. – 20 лип. – С. 6. –Рец. на кн. : Павличко Д. Задивлений в будущину. – Дрогобич, 2005.
95. * Шалата М. Син народу, що був запертий в льох // Віра. – 2005. - № 2. – С. 22 – 23.
96. * Шокало О. Іван Франко: „Правда против силы!” // Сл. Просвіти. – 2006. – 1 – 7 черв. – С. 6 -7.
97. Яновська Л. Битий шлях Франкових століть // Веч. Київ. – 2006. – 23 серп. ( № 154). – С. 5. – (Духовність).
Шлях до Франка

( Франкознавство сьогодні )
98. *Чабаненко В. А. Моя Франкіана / Запоріз. нац. ун-т. Каф. заг. і слов’ян. мовозн., лаб. ренесансн. студій. – Запоріжжя, 2005. – 49 [1] с.
* * *
99. *Возняк М. Іван Франко в добі радикалізму // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 202 – 221.
100. Ільницький М. Біля джерел наукового франкознавства: Іван Франко в рецепції західноукр. критики 20-30 рр. ХХ ст. // Дзвін. – 2006. - № 2. – С. 127 – 129. – Бібліогр.
101. Перебийніс П. Лупає скелю „Каменяр”: [ Львів. вид-во продовжує видавати кн. Франкіани] // Літ. Україна. – 2004. – 2 верес. – С. 2, 7.
102. *Подмазко А. Проблемні аспекти модерності у франкознавстві //Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 94 – 100.
103. * Сирота Л. Від Франкових образів до образів Івана Франка (письменник на „службі нації” після смерті) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип.. 9. – С. 556 – 565.

* * *


104. Біла А. Погляд на феномен Івана Франка: [Стан суч. франкознавства] // Кн. клуб. – 2006. - № 6. – С. 33.
105. Горак Р. Втеча від Франка: [Сьогодні – від його застережень. При кожній сусп. формації І. Франко подавався кастрованим, спотвореним. То ж традиційно ми тікаємо від нього] // Літ. Україна. – 2002. – 12 верес. – С. 7. – (Франкова сторінка).
106. * Горак Р. І цензура, і ще огидніше за неї: Про боротьбу за Івана Франка і проти нього // Урок української. – 2002. - № 4. – С. 17 – 19.

107. Горак Р. У боротьбі за Івана Франка // Літ. Україна. – 2002. – 7 лют. – С. 2.


108. Злупко С. „Твоїм майбутнім душу я тривожу...”: [Про недосконале вивч. творчості І. Франка ] // Уряд. кур’єр. – 2005. – 17 груд. (№ 241). – С. 9. – (Точка зору).
109. Мимоход М. Джерело пізнання Івана Франка: використання мемуарів на уроках літератури // Дивослово. – 2006. - № 12. – С. 11 – 14 : фотогр.
110. Перебийніс П. Шлях до Івана Франка: [Нашого класика ми знаємо поверхово] // Літ. Україна. – 2006. – 14 верес. - С. 1. - (150).
111. Романів О. Іван Франко як засіб легітимізації режиму: [Активно використовувались ім’я, перекручена спадщина письменника, спекуляції навколо його родини] // Культура і життя. – 2006. – 11 січ. – С.2. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
112. Салига Т. Перегуки в часі: Франкознавство і його посттоталітар. недуга

// Літ. Україна. – 2006. – 2 лист. (№ 42). – С.1 – 7.


113. Сверстюк Є. Запліднити ниву життя: [Спадщина І. Франка досі не піднята для світу] // Культура і життя. – 2006. – 30 серп. – С. 4. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
114. Скуратовский В. Франко, которого мы не знаем // Газета по-киевски. – 2006. – 28 серп.( № 190). – С. 6. – (Тема дня).
115. Франко, которого мы не знаем: [ Газ. звернулась з опитуванням до киян: „Хто зображений на всім відомій банкнотовій „двадцятці”? Визнали Франка лише одиниці] // Газета по-киевски. – 2006. – 26 авг. (№ 190). – С. 6. – (Тема дня).
116. Шокало О. Іван Франко: сучасне прочитання // Кн. клуб. – 2006. - № 6. – С. 6 – 9. – (Іван Франко: феномен життя і творчості).
Тисячострунна арфа велета

( творчість письменника)
117. Бунчук Б. І. Розвиток версифікації Івана Франка: Навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2002. – 186 [1] с. : табл.
118. Великий Каменяр: Проза та драматургія Івана Франка: Навч. посіб. Упорядкув. і передм. А. Чічановського. – К.: Грамота, 2003. – 672 с. – (Сер. „Шк. б-ка).
119. * Вернудіна І. В. Творчість як об’єкт естетичного аналізу в теоретичній спадщині Івана Франка: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук: 09.00.08 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 16 с.
120. Гаврилюк О. Вивчення творчості Івана Франка в школі: 10 кл. : Посіб. для вчителя. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2001. – 64 с. – (На допомогу вчителю укр. літ.).
121. Наєнко М. К. Іван Франко: тяжіння до модернізму: Моногр. – К.: Академвидав, 2006. – 96 с.
122. * Пилипчик С. М. „Галицько-руські народні приповідки” Івана Франка: Параміолог. та пареміограф. аспекти, поетика текстів: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
123. Іван Франко: Хрестомат. зб.: Програм. тексти, іл., пояснення, завдання, тести / Авт. – упоряд. М. Легкий; Гол. ред. Г. Чопик. - [К.: Львів]: Арт Ек, [2001]. – 62 [1] с.: іл. – (Усе для школи: Укр. літ. 10 кл., вип. 9).
* * *

124. * Андрійчук М. Т. Історія єврейської книжності у творчій спадщині Івана Франка // Сходознавство. – К., 2002. - № 19 – 20. – С. 3 -13.


125. * Баган О. Іван Франко в неоромантичному дискурсі (Є. Маланюк про

І. Франка) // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 148 – 171.


126. * Бірчак В. Еволюція постаті борця в творах І. Франка // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 212 -216.
127. * Коробкова Н. Концепція літературної творчості І. Франка (за трактатом „Із секретів поетичної творчості”) // Проблеми інтерпретації і рецепції художнього тексту. – Одеса, 2003. – С. 99 – 106.
128. * Матвєєва Т. С. Концепт золота у великій епіці І. Франка: до проблеми варіантності художньої інтерпретації // Вісник. – Х., 2005. - № 659: Сер. філологія, Вип. 44. – С. 203 – 212.
129. * Мейзерська Т. Проблема психологізму і концепція образу у творчості

І. Я. Франка // Діалог душ. – Одеса, 2001. – С. 73 – 78.


130. * Мельник Я. Франкові „Чуда св. Миколая”: інтертекстуальні паралелі //Сучасний погляд на літературу. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 48 – 57.
131. * Подмазко А. В. Характерологічні функції пейзажів у творчості

І. Я. Франка та М. Стельмаха // Наукові праці. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Вип. 6. – С. 85 – 93.


132. * Поетика модернізму у творчості Івана Франка // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 5 – 49.
133. * Шляхов Б. М. Проблема соціокультурних функцій інтелігенції в спадщині Івана Франка // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 71 – 82.
* * *

134. * Бандура О. Г. Чарівник слова // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 29 – 32.


135. Василенко М. Книжка маловідомих творів Івана Франка // Дзвін. – 2002. - № 8. – С. 151 – 153. – Рец. на кн. Франко І. Мозаїка. – Львів: Каменяр, 2001. – 221 с.
136. Голод Р. Митець – каменяр?: Елементи символізму у творчості Івана Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. - № 7 – 8. – С. 124 – 130. – (У світовому літ. контексті). – Бібліогр.: 11 назв.
137. Вертій О. Психодрама як літературознавча проблема // Сл. і час. – 2006. - № 9. – С. 72 – 76. – Рец. на кн.: Тихолоз Б. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії: Студії. – Львів, ЛНУ ім.

І. Франка , 2005. – 180 с.


138. Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості Івана Франка // Сл. і час. – 2005. - № 11. – С. 15 – 20; 2006. - № 8. – С. 27 – 31.
139. Голод Р. Позитивізм у творчості Івана Франка // Дивослово . – 2006. - № 4. – С. 50 – 53 – (До 150 річчя І. Франка). – Бібліогр.: 11 назв.
140. Голод Р. Творчість Івана Франка як дзеркало літературного процесу кінця ХІХ – поч. ХХ ст. // Дивослово. – 2005. - № 12. – С. 57 -59. – Бібліогр. : 4 назви.
141. Горак Р. „Відробити шеляги...”: [Творчість І. Франка] // Літ. Україна. – 2003. – 21 серп. – С. 11. – ( До 150-річчя від дня народж. І. Франка).
142. Книжка маловідомих творів Івана Франка: [Вірші, поет. переклади, літ-крит. та публіц. ст. , що не ввійшли до 50 томного акад. вид., надруковані у кн. „Мозаїка”] // Голос України. – 2002. – 23 берез. – С. 10.
143. Кошевич Ю. Враження від Франка з позиції не вчителя, а читача: Матеріали до уроку // Укр. мова та літ. – 2005. - № 43 – 44 ( листоп.). – С. 35 – 36.
144. Легкий М. Франкова творчість у новітній історико-літературній парадигмі // Сл. і час. – 2006. - № 4. – С. 58 – 65.
145. Луцак С. Історіологічність образних домінант письменника (на матеріалі творчості Івана Франка) // Сл. і час. – 2003. - № 5. – С. 31 – 38.
146. * Матвіяс І. Мовний образ бойків у творах І. Франка // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 13 – 14.
147. * Матвіяс І. Діалектна основа мови в творах Івана Франка

// Мовознавство. – 2003. - № 1. – С. 11- 16.


148. * Матвіяс І. Творчість Івана Франка на тлі історії української літературної мови // Мовознавство. – 2003. - № 6. – С. 18 – 24.
149. Мельник Я. Легенди І. Франка і biblia apocrupna // Сл. і час. – 2004. - № 6. – С. 10 – 24.
150. Погребенник В. Діалог „Роман Рахманний – Іван Франко”: транспозиції ремінісценції, актуалізація // Сл. і час. – 2004. - № 1. – С. 24 – 34.
151. Погребенник В. Іван Франко: унікальні виміри таланту // Укр. мова та літ. – 2005. - № 43 – 44 (листоп.). – С. 3 – 25 .- (Постаті). – Бібліогр.: 14 назв.
152. Рязанова О. Мовленнєвий світ дитини у творах Івана Франка // Дивослово . – 2006. - № 8. – С. 12 – 16. – (150- річ. ювілей І. Франка).
153. Слюсар А. Ігрова тематична атестація за творчістю Івана Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях , ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 43 - 53.
154. * Не зміліє Франкова криниця // Дем. Україна. – 2002 . – 1 лют. – С. 2.
155. * Тимікевич М. П. „Лиш боротись – значить жить”: цикл уроків за творчістю І. Франка : 7 кл. // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 3 – 9: портр.
156. Шульга Н. Тести до теми „Творчість Івана Франка” // Дивослово. – 2004. - № 2. – С. 48 – 50.
Поетичний світ І. Франка
157. * Бунчук Б. І. Віршування Івана Франка в контексті української версифікації ХІХ – поч. ХХ ст. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук: 10.01.06, 10.01.01 / НАН України; ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2001. – 36 с.
158. * Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики

/ Наук.ред. І. Денисюк; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Каф. укр. літ. ім.

М. Возняка, Ін-т франкознавства. – Львів, 2004. – 485 [3] с.

159. * Корнійчук В. С. Поетика лірики Івана Франка: Автореф. дис. д-ра філол. наук: 10.01.01 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 36 с.


160. * Пастух Т. В. Поетичне мислення Івана Франка ( за збіркою „Semper tiro”) / Редкол.: Б. Якимович (голова) та ін.; Передм. І. Денисюка; Львів. нац. ун- т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 81 /[3] с. – (Дрібненька б-ка; 4.9)
161. * Попадинець Г. О. Автологічне слово у ліриці Івана Франка: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол.. наук: 10.01.01. / Львів. нац. ун-т ім.

І. Франка. – Львів, 2003. – 20 с.


162. * Тихолоз Б. С. Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.01.01

/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 20 с.


163. Ткачук М. Лірика Івана Франка: До 150-річчя від дня народж. І. Франка: Моногр. /Передм. А. Толстоухова.– Тернопіль - К.: Світ знань, 2006.–296 с.
164. * Челецька М. М. Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка: Автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 18 с.

* * *


165. * Басняк Т. А. Гельдерлінський варіант сапфірної строфи в поетичній спадщині Івана Франка // Питання літературознавства. – Чернівці, 2002. – Вип. 9 (66). – С. 177 – 178.
166. * Бунчук Б. Про хореїчні твори Івана Франка Дрогобицького періоду

// Вісник. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 6. – С. 87 – 92.


167. Зеров М. Франко – поет: [ст. ] // Зеров М. Українське письменство. – К., 2003. – С. 486 – 514.
168. * Клим’юк Ю. І. Жанрова специфіка стансів Івана Франка // Питання літературознавства . – Чернівці, 2003. – Вип. 10(67). – С. 69 – 71.
169. * Клим’юк Ю. І. Медитація як жанр лірики Івана Франка // Питання літературознавства. – Чернівці, 2002. – Вип. 9 (66). – С. 182 – 187.
170. * Колесса Ф. Народно - пісенна ритміка в поезіях І. Франка // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. – Львів, 2002. – Т. 1. – С. 122 – 237.
171. * Корнійчук В. Жанрова парадигма збірки „Semper tiro” І. Франка

// Вісник. – Львів, 2004. – Вип. 3, Ч.2: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – С. 118 – 126.


172. * Корнійчук В. Рання лірика І. Франка (пора молодечого романтизму)

// Українське літературознавство. – Львів, 2002. –Вип. 65. – С. 76 – 91.


173. * Мельник Я. „Відбилися дивовижною луною: апокрифічні Діяння апостолів і поезія Івана Франка „ Як голова болить...” // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 173 – 183.
174. * Настенко О. В. Порівняльний аналіз звукозапису поетичної збірки

І. Франка „З вершин і низин” у першому і другому виданнях // Питання літературознавства. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 ( 68) . – С. 75 – 84.


175. * Новосад М. Г. Українська народна пісня як головне джерело поетичної творчості Івана Франка // Культура і сучасність. – К., 2002. - № 2. – С. 80 – 87.

176. * Прадід Ю. В. Способи тлумачення значення фразеологізмів у збірці

І. Франка „Галицько-руські народні приповідки” // Система і структура східнослов’янських мов. – К., 2005. – С. 246 – 250.
177. * Пустова Ф. Цикл „Скорбні пісні” І. Франка: Суб’єктно-образна структура творів // Донец. вісн. наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4. Філософія, історія, мова та література. – С. 111 – 123.
178. * Рязанова О. Штрихи до поетичної мови Івана Франка (особливості акцентуації дієслів у поезії) //З його духа печаттю...”. – Львів, 2001. – Т. 2. – С. 194 – 199.
179. Ткачук М. Естетизація переживань самотнього героя в збірці „Із днів журби” // Ткачук М. Лірика Івана Франка. – Тернопіль. – К., 2006. – С. 211 – 235.
180. Ткачук М. Інтертекстуальне поле Франкового діалогу в поетичній збірці „Мій Ізмарагд” // Ткачук М. Лірика Івана Франка. – Тернопіль. – К., 2006. – С. 176 – 210.
181. Ткачук М. Парадоксальність Франкового модернізму в збірці „Semper tiro”// Ткачук М. Лірика Івана Франка. – Тернопіль. – К., 2006. – С. 236 – 285.
182. Ткачук М. Художній світ збірки „З вершин і низин” // Ткачук М. Лірика Івана Франка. – Тернопіль. – К., 2006. – С. 23 - 120.
183. * Челецька М. Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики // Вісник. – Львів, 2004. – Вип. 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – С. 214 – 222.
* * *

184 Бондар Л. „Тінь покійної любови” : Образ Ольги Рошкевич у зб. Івана Франка „Із днів журби” // Дзвін. – 2004. - № 8. – С. 141 – 146.


185. Бондар Л. Opus Magnum //Дзвін. – 2006. - № 9. – С. 138 – 142. – (Огляди, рец., відгуки). - Рец. на кн.: Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка : горизонти поетики: Моногр. – Л.: Львів. ун-т ім. І. Франка, 2004. – 488 с.
186. Головай І. Історія крізь призму поетичного світу Івана Франка // Укр. мова та літ. – 2005. – жовт. ( № 40). – С. 18 – 20. – Бібліогр.: 9 назв.
187. Гундорова Т. Франко і Каменяр: гностична драма: [Політ. лірика] // Сл. і час. – 2006. - № 8. – С. 3 – 18 . – (До 150-річчя Івана Франка). - Бібліогр.: 38 назв.
188. Камінчук О. Структурно-типологічні параметри поезії Івана Франка: неокласицизм, просвітництво, романтизм // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 7 – 8. – С. 82 – 100. – (Віч. революціонер духу: До 150-річчя І.Франка ).
189. * Клим’юк Ю. „Дух, наука, думка, воля...”: До вивч. „Гімну” І.Франка

// Урок української. – 2002. - № 11 – 12. – С. 34 – 36.


190. Клим’юк Ю. Особливості формування жанрової системи лірики Івана Франка // Сл. і час. – 2004. - № 8. – С. 30 -39.
191. * Копиченко І. „У долині село лежить...” // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. – № 24. – С. 36 – 37.
192. * Корнійчук В. Перед брамами державного життя: (поезія Івана Франка 1914 – 1916 рр.) // Визвол. шлях. – 2004. - № 8. – С. 43 – 55.
193. * Крупа Н. П. Інтимна лірика Івана Франка: урок у 10 кл. // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 26. – С. 31 -35.
194. Лашків Т. Поетика імпресіонізму у творі І. Франка „Дріада” // Дзвін. – 2002. - № 5 – 6. – С. 147 – 150.
195. Легкий М. Вагомий здобуток франкознавства // Сл. і час. – 2006. - № 5. – С. 77 – 81. - Рец. на кн.: Корнійчук В. Ліричний універсам Івана Франка: горизонти поетики: Моногр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – 488 с.
196. Присяжнюк Н., Печарська В. Все починається з любові: Інтегр. заняття з словесності за творчістю Івана Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 21 -26.
197. Рутковська О. Мій Франко: Замальовки – спогади про два заборон. тв. поета: [„Розвивайся ти, високий дубе” та „Великі роковини”] // Культура і життя. – 2006. – 13 верес. (№ 37). – С. 3. – (І. Франку – 150 літ).
198. Салига Т. „Ні, я не кинув каменярський молот”: [Про І. Франка за дослідж. Т. Гундорової „Франко – не каменяр”] // Дзвін. – 2006. - № 8. – С. 112 – 121. – Бібліогр. : 31 назва.
199. Салига Т. Іван Франко – Каменяр! // Літ. Україна. – 2006. – 25 трав. – С. 7; 1 черв. – С. 7; 8 черв. – С. 7.
200. Содомора А. Іван Франко – поет болю й супротиву: діалог з античністю. Студія одного вірша // Дзвін. – 2006. - № 7. – С. 126 – 139.– ( „Франкова криниця”. До 150-ліття Вел. Каменяра). – Бібілогр.: 29 назв.
201. Тихолоз Б. Апологія розкутого еросу в пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка // Сучасність. – 2005. - № 3. – С. 117 – 124.
202. * Тихолоз Б. „В душі глибока павза”: До джерел поет. експресії медитативної лірики І. Франка // Визвол. шлях. – 2004. - № 5. – С. 46 – 63. - № 6. – С. 50 – 68.
203. * Тихолоз Б. Від алегорії до символу (філос. – поет. тайнопис циклу Івана Франка „ Excelsior” ) // Визвол. шлях. – 2002. - № 11. – С. 88 – 104.
204. * Тихолоз Б. Діялектика цілісності й роздвоєння у філософській поезії

І. Франка: ідеальне „я”, крива ідентичності й трагічний катарсис // Визвол. шлях . – 2004. - № 1. – С. 65 – 76; № 2. – С. 63 – 74.


205. Тихолоз Б. З погляду людяності: Моральна філософія Франкового „Паранетікону”: [Поезія І. Франка] // Дивослово. – 2004. - № 11. – С. 62 – 68.
206. Тихолоз Б. Моторошна магія тексту: Лінгвін. аналіз поезії Івана Франка „Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє...” // Дивослово. – 2003. - № 4. - С. 23 – 27.
207. * Тихолоз Б. Нариси з мітопоетики Івана Франка // Визвол. шлях. - 2006. – С. 14 – 31.
208. Тихолоз Б. Четверта струна Франкової ліри: (філос. лірика в координатах світогляд. еволюції) // Сл. і час. – 2003. - № 8. – С. 32 – 44.
209. Ткачук М. Дихотомічна структура „вольних” та „ тюремних” сонетів Івана Франка // Сл. і час. – 2006. - № 8. – С. 40 – 45. - Бібліогр.: 2 назви.
210. Ткачук М. Новаторство „вольних” сонетів Івана Франка //Диво- слово.– 2006. - № 5. – С. 41 – 45. – (До 150-річного ювілею І. Франка). – Бібліогр.: 11 назв.
211. Ткачук М. Оновлення жанру веснянки в однойменному циклі Івана Франка // Дивослово. – 2005. - № 11. – С. 41 – 46. (Літературознавство і критика) . – Бібілогр.: 8 назв.

212. Ткачук М. Сонет, обернений до світу: Новаторство дискурсив. практики

І. Франка в жанрі сонета („Тюремні сонети”) // Укр. мова й літ. серед. шк. , гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 97 – 104.
213. Цвікова О. С. „Гримить”: [Патріот. і громад. лірика І. Франка] // Укр. мова й літ. в серед. шк. , гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2006. - № 1. – С. 47 – 50.
Зів’яле листя” – шедевр особистої лірики
214. * Ільницький М. Автобіографічні і „рольові” риси „Зів’ялого листя” Івана Франка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 543 – 555.
215. Ткачук М. Екзистенціал любові в модерністському дискурсі збірки „Зів’яле листя” // Ткачук М. Лірика Івана Франка. –Тернопіль – К., 2006. – С. 121 – 175.
216. * Щурат В. Поезія зів’ялого листя в виду суспільних завдач штуки (Прочитавши лірич. драму І. Франка „Зів’яле листє” ) // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 189 – 203.
* * *

217. Андрусенко В. І мислити, і відчувати: Специфіка шк. аналізу лірич. твору

( на прикладі „Чого являєшся мені...” І. Франка) // Укр. мова й літ. серед. шк. , гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 64 – 77.
218. Горак Р. Подув „Зів’ялого листя” // Літ. Україна. – 2004. – 25 берез. – С. 4.
219. Олійник Б. І раптом – „Зів’яле листя” // Культура і життя. – 2006. – 30 серп. – С. 5. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
220. Рада І. М. Спілкуючись з близькою мовою: Про пер. „Зів’ялого листя”

І. Франка А. Ахматовою // Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 2006. - № 8. – С. 2. – (До 150-річчя від дня народж. І. Я. Франка) . – Бібілогр.: 13 назв.


221. Слоньовська О. Містика у не містичних творах ( від „Зів’ялого листя” до „Похорону”) // Укр. мова та літ . – 2005. - № 43 – 44 (листоп.). – С. 26 – 30. – (Постаті).
222. Хархун В. Персоносфера як фактор системної організації збірки І. Франка „Зів’яле листя”: ( До проблеми метадологіки мислення) // Сл. і час. – 2002. - № 2. – С. 9 – 13.
223. * Щукіна Н. А. „Зів’яле листя”: поезія кохання // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 24. – С. 19 – 21.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка