17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів 8-х класівСторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#7505
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів

8-х класів

Укладач:

Ціось Алла Леонідівна,

практичний психолог,

соціальний педагог
Пояснювальна записка
Проблема розвитку рівня психологічної культури дитини набуває в наш час особливого значення. Чи потрібна сучасним учням практична психологія в школі та в житті? Питання на сьогоднішній день досить актуальне: розуміння самого себе як особистості, усвідомлення своєї значимості у соціальному оточенні, уміння керувати своїми емоціями – ці питання, які завжди цікавлять підлітків.

Підлітковий вік - період особливо активного формування духовного багатства людини, її моральної чистоти, фізичної досконалості, готовності до праці, здатності бути активним громадським діячем.

Програма факультативного курсу «Цікава психологія» розрахована на учнів 8-х класів, у яких в цей період відбуваються значні зміни у становленні особистості, бо саме за своїми віковими особливостями підлітковий вік сензитивний до свого духовного зростання, а тому він починає інтенсивно просуватися в розвитку всіх ланок самосвідомості. Самосвідомість у цьому віці вже включає в себе всі компоненти самосвідомості дорослої людини.

У складанні даної програми були використані матеріали фахової літератури для практичних психологів видавництва «Шкільний світ» та «Главник», а саме, газети «Психолог», матеріали Т. Гончаренко «Заняття психолога з підлітками» (2006), «Цікава психологія», С. Максименко (2003), В. Маценко «Розвиток пізнавальних процесів дитини» (2003), книги видавництва «Україна» Щекина Г. «Как читать людей по их внешнему облику» (1993), підручника з біології для учнів 9 класу (упоряд. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О.) та ін.

У програмі факультативу «Цікава психологія» для учнів 8 класу, зібрана інформація для підлітків щодо теоретичних основ психологічних знань: психологія особистості (темперамент, акцентуація характеру, проект особистості тощо); психологія самооцінки, спілкування. Вивчаючи природу таких психічних процесів, як мислення, пам'ять, увага, уява, інтереси, здібності, учні під керівництвом психолога на факультативних заняттях дізнаються про якості розвитку своїх індивідуальних особливостей. Це надає можливість їм на основі власних психодіагностичних обстежень самовдосконалюватися, цілеспрямовано працювати над собою, керувати своєю поведінкою, своїми емоціями та свідомо готувати себе до самостійного дорослого життя. Щоб зацікавити дітей і викликати в них бажання відвідувати заняття, для організації роботи факультативу застосовані різні методи і форми інноваційних технологій психологічного впливу на особистість дитини: тренінги, психологічні практикуми, заняття з елементами арт-терапії, самопідготовка, бесіди, лекції тощо.Метою програми «Цікава психологія» є озброєння учнів основами знань з практичної психології, формування навичок стресостійкості, асертивності; підвищення психологічної культури.

Завдання факультативу «Цікава психологія»:

 • розвивати стійкий інтерес підлітків до пізнання самих себе як особистість, як повноцінного члена суспільства;

 • навчити підлітків розпоряджатись своїм життям, формування почуття відповідальності та розсудливості;

 • навчити підлітків толерантно висловлювати свої враження про оточуючих;

 • виробити в підлітків патерни асертивної поведінки, контроль емоцій;

 • допомогти розкрити риси, які важливі для ефективного міжособистісного спілкування, сприяти самоаналізу;

 • розвивати вміння слухати і чути один одного, прислухатися до думки інших, навички культури спілкування, вміння критикувати, не ображаючи при цьому співрозмовника; працювати в групах.

Програма з факультативу «Цікава психологія» розрахована на 35 години (1 заняття на тиждень), 1 рік навчання. Має ґрунтовну теоретичну й практичну спрямованість. До теоретичних знань належать уявлення про предмет психології, загальні принципи вирішення психологічних завдань. До практичних навичок належать: робота з різними психологічними методиками, оволодіння релаксаційними, саморегуляційними психотехніками.

Дана програма факультативу «Цікава психологія» поділена на три модулі:

І модуль. Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології – 18 годин;

ІІ модуль. Пізнавальні процеси – 9 годин;

ІІІ модуль. Психогігієна особистості – 8 годин.

Мета першого модулю «Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології» - ввести учнів у світ психології та допомогти дізнатися про особливості своєї особистості. У першому модулі факультативні заняття спрямовані на вивчення особистісних якостей підлітків. Загальна атмосфера на заняттях психологічного розвитку учнів спрямована на створення особливого позитивного емоційного фону: інтерес, бажання виконувати запропоновані завдання. Таким чином, усвідомлення своїх успіхів сприяє розкриттю психологічних можливостей учнів, підвищенню їхнього самооцінювання, упевненості в собі. У дітей поступово формується ставлення до занять як до засобу розвитку своєї особистості.

Мета другого модулю «Пізнавальні процеси» - ознайомити учнів із властивостями пізнавальних процесів, навчити їх засобам саморозвитку. Даний модуль допомагає опанувати знання про психічні процеси людини та її індивідуальні особливості, а також раціональні прийоми навчальної і трудової діяльності, розвинути свої розумові здібності (увага, пам'ять, мислення, творча уява).

Мета третього модулю «Психогігієна особистості» - ознайомити учнів з основними методами саморегуляції. Учні навчаються умінню знаходити вихід зі скрутних життєвих ситуацій, долати неприємні почуття та невпевненість, керувати своїми емоціями, опановують навички конструктивного спілкування, толерантного сприймання й доброзичливого ставлення до оточуючих.

Наприкінці навчального року, на факультативному занятті з теми «Арт–терапія», діти мають можливість виразити себе, свої почуття і свій стан мелодією, звуком, рухом, малюванням. Арт–терапевтичне заняття припускає атмосферу довіри, терпимості й уваги до внутрішнього світу дитини, а продукти образотворчої діяльності є об’єктивним свідченням настроїв і думок учнів, що дозволяє використовувати їх для динамічної оцінки стану, мобілізації творчого потенціалу, внутрішніх механізмів саморегуляції і зцілення.

Рефлексивний тренінг–підсумок « Я – це Я, і це – чудово!» надає можливість членам факультативу позитивно оцінити свої набуті знання, вміння, з’ясувати, яких особистих рис у них не вистачає для самовиховання та самовизначення. Завдання рефлексивного тренінгу–підсумку є підведення підсумків роботи психологічного факультативу, обговорення результатів роботи учнів і тих труднощів, що у них виникали під час діяльності факультативу.

Показниками засвоєння навчального матеріалу, знань і умінь учнів є здатність характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати запропоновані вправи і завдання, застосовуючи при цьому творчий підхід, знаходити нестандартні рішення.Учні повинні:

 • знати необхідні теоретично-практичні знання з психології;

 • збагатити свій рівень психологічної культури;

 • навчитися розпізнавати почуття інших людей;

 • розвивати особистий внутрішній світ;

 • формувати вміння застосовувати свій творчий потенціал та усвідомлювати характеристики креативного середовища;

 • відпрацьовувати навички саморегуляції емоційної сфери та поведінки;

 • відстоювати свої позиції, шукати спільні рішення;

 • знати основні правила і закони спілкування.

Програма була надрукована у Всеукраїнському виданні «Шкільний світ» (Бібліотека) - Дізнайся більше про себе / Алла Ціось. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.
Змістовна частина програми «Цікава психологія» для 8 класу

з\п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Опис навчальних досягнень учнів

1.

Психологічний тренінг знайомства «Пізнай себе через чарівний світ психології»

1

Учень (учениця):

усвідомлює зміст і завдання факультативу; знайомиться з метою, завданням, правилами роботи факультативу, має можливість проаналізувати власні цінності та цінності культури спілкування.І модуль. Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології –

18 год.

Мета: ввести учнів у світ психології та допомогти дізнатися про особливості своєї особистості.

2.

Особливе королівство Внутрішнього Світу. «Я» і моя душа.

1

Учень (учениця):

визначає поняття «психологія», як науки про душу, «особистість», «індивідуальність», «темперамент», «характер», описує риси власного характеру, класифікує темперамент людини за типами; виявляє власний тип темпераменту; розробляє стратегію індивідуального розвитку; розуміє і тлумачить поняття «самооцінка», «самосприйняття»; усвідомлює власну унікальність, знаходить головні індивідуальні особливості, навчається сприймати себе позитивно; знайомиться і використовує техніки оптимізації самооцінки; формує уявлення про очікування інших, аналізує ці очікування, навчається впевненості в собі, виявляє особистісну «зону найближчого розвитку», компетенції для самоствердження і формує напрями бажаного самовдосконалення; усвідомлює, що в процесі спілкування обмін інформацією між його учасниками відбувається як на вербальному рівні, так і за допомогою міміки, жестів, поз, вибору міжособистісного простору (невербальний рівень спілкування), навчається встановлювати контакт на зазначених рівнях; визначає ефективність використання вербальних сигналів і невербальних засобів при встановленні контакту (усмішки, відкритої пози, рітмичних рухів…)3.

Психологічний практикум «Хто Я»?

1

4.

«Я» і мій характер

1

5.

Психологічний практикум. Виявлення акцентуацій з допомогою тесту-опитувальника “Ваш тип характеру” (методика Шмішека)

1

6.

Міні-тренінг спілкування «Я+інші»

1

7.

Про типи темпераменту - «Чотири лицарі»


1

8.

Психологічний практикум. Виявлення типу темпераменту за методикою Г. Айзенка “Ваш паспорт темпераменту”

1

9.

Самооцінка – самосприйняття власного «Я» Опитувальник на виявлення рівня самооцінки

1

10.

Психологічний тренінг «Моя самооцінка»

1

11.

Екстраверт – амбаверт - інтроверт.

1

12.

Біоритм життєдіяльності – сова, голуб, жайворонок

1

13.

Перехресна іннервація - таємниця мозку.

1

14.

Безмовна поведінка людини. Міміка і жести. Психогімнастика «Жестові етюди»

1

15.

Проект особистості. Вивчи себе через психомалюнок. Проективна методика “Дерево” (методика Брайана Шелби)

1

16.

Проективна методика “Неіснуюча тварина”

1

17.

Цікава психогеометрія

1

18.

Психологія кольору «Гармонія барв». Тест вибору кольорів (методика М.Люшера)

1

19.

Таємниця твого імені. Що означає твоє ім’я?

1

ІІ модуль. Пізнавальні процеси – 9 год.

Мета: ознайомити учнів із властивостями пізнавальних процесів, навчити їх корекції

20.

Мислення. Форми і види мислення. Психологічний практикум «Розвиваємо мислення»

1

Учень (учениця):

Дає загальну характеристику психічних процесів; характеризує пам'ять як психічний процес, механізми запам’ятовування, оволодіває класифікацією видів пам’яті,основними прийомами мнемотехніки; усвідомлює значення пам’яті в житті і навчанні людини; аналізує властивості і види уваги, створює порівняльну характеристику довільної і мимовільної уваги, оцінює стійкість, продуктивність, обсяг і переключення уваги; тлумачить поняття «мислення», характеризує види і операції мислення (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення); розвиває навички логічного й образного мислення; тренує вміння засвоювати й обробляти інформацію; оволодіває понятійним апаратом: «здібність», «обдарованість», «креативність»; розвиває вміння творчо мислити, уявляти.21.

Психологічний практикум «Вивчаємо свій інтелект» Тест загальних розумових здібностей (адаптований для українських шкіл) Методика А.Отіс, Р. Леннон

1

22.

«Анатомія» пам’яті.

1

23.

Психологічний практикум: дослідження та вивчення розвитку пам’яті. Методика дослідження типу пам’яті (метод. посібник

Клімова, Янцура М.С. )1

24.

Увага увазі.

1

25.

Психологічний практикум: дослідження та вивчення розвитку уваги Методика дослідження типу уваги (метод. посібник Клімова, Янцура М.С.)

1

26.

Загадковий світ уяви. Види уяви. Психологічний практикум: дослідження та вивчення розвитку уяви (креативні тести Вільямса, П.Торренса)

1

27.

«Я» і мої здібності, задатки. Діагностичний тест “Здібності школяра” (ж-л “ Позакласний час”)

1

ІІІ модуль. Психогігієна особистості –8 год.

Мета: ознайомити учнів з основними методами саморегуляції

28.

Стрес, депресія, тривожність. Як допомогти самому собі. Тест «Чи чатує на вас стрес?

1

Учень (учениця):

Дає загальну характеристику поняття «спілкування»; називає і пояснює основні функції спілкування; усвідомлює, що в процесі спілкування обмін інформацією між його учасниками відбувається як на вербальному рівні, так і за допомогою міміки, жестів, поз, вибору міжособистісного простору (невербальний рівень спілкування), визначає власну психологічну позицію у спілкуванні, класифікує та надає характеристику типам лідерства; застосовує уміння безконфліктного спілкування, емпатійного сприйняття співрозмовника, саморефлексії особистісного та емоційних станів; формулює конструктивні критичні зауваження, аналізує власні помилки; оцінює роль співпереживання та його важливість у взаєминах між людьми; рефлексивно оцінює свої набуті знання, вміння, з’ясовує, яких особистих рис не вистачає для самовиховання та самовизначення; тлумачить поняття «арт-терапія», усвідомлює свій творчий потенціал та креативності у собі, розвиває свої почуття, особистий стан мелодією, звуком, рухом, малюванням.29.

Вчимося спілкуватися. Правила спілкування та побудови діалогу. Визначення коефіцієнту комунікативності за допомогою тесту

2

30.

Емоції, почуття. Засоби керування емоціями

1

31.

Методи саморегуляції. Релаксація .

1

32.

Спілкування без конфліктів.

1

33.

Світ арт - терапії: допоможи собі сам.

1

34.

Рефлексивний тренінг – підсумок «Я – це я, і це чудово»

1


Навчально-тематичне планування програми факультативу

«Цікава психологія» для 8 класу


з\п

Назва розділу та теми заняття

Кількість годин

Форма проведення

1.

Психологічний тренінг знайомства «Пізнай себе через чарівний світ психології»

1

Тренінг

І модуль. Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології – 18 год.

Мета: ввести учнів у світ психології та допомогти дізнатися про особливості своєї особистості.

2.

Особливе королівство Внутрішнього Світу. «Я» і моя душа.

1

Навчально-практична

3.

Психологічний практикум «Хто Я»?

1

Психологічний практикум

4.

«Я» і мій характер

1

Навчально-практична

5.

Психологічний практикум. Виявлення акцентуацій з допомогою тесту-опитувальника “Ваш тип характеру” (методика Шмішека)

1

Психологічний практикум

6.

Міні-тренінг спілкування «Я+інші»

1

Міні –тренінг

7.

Про типи темпераменту - «Чотири лицарі»


1

Навчально-практична

8.

Психологічний практикум. Виявлення типу темпераменту за методикою Г. Айзенка “Ваш паспорт темпераменту”

1

Психологічний практикум

9.

Самооцінка – самосприйняття власного «Я» Опитувальник на виявлення рівня самооцінки

1

Навчально – практична

10.

Психологічний тренінг «Моя самооцінка»

1

Тренінг

11.

Екстраверт – амбаверт - інтроверт.

1

Навчально-практична

12.

Біоритм життєдіяльності – сова , голуб, жайворонок

1

Навчально-практична

13.

Перехресна інервація - таємниця мозку.

1

Навчально-практична

14.

Безмовна поведінка людини. Міміка і жести. Психогімнастика «Жестові етюди»

1

Навчально-практична

15.

Проект особистості. Вивчи себе через психомалюнок. Проективна методика “Дерево” (методика Брайана Шелби)

1

Діагностичне заняття

16.

Проективна методика “Неіснуюча тварина”

1

Діагностичне заняття

17.

Цікава психогеометрія

1

Навчально-практична

18.

Психологія кольору «Гармонія барв». Тест вибору кольорів (методика М.Люшера)

1

Навчально-практична

19.

Таємниця твого імені. Що означає твоє ім’я?

1

Навчально-практична

ІІ модуль. Пізнавальні процеси – 9 год.

Мета: ознайомити учнів із властивостями пізнавальних процесів, навчити їх корекції

20.

Мислення. Форми і види мислення. Психологічний практикум «Розвиваємо мислення»

1

Психологічний практикум

21.

Психологічний практикум «Вивчаємо свій інтелект» Тест загальних розумових здібностей (адаптований для українських шкіл) Методика А.Отіс, Р. Леннон

1

Психологічний практикум

22.

«Анатомія» пам’яті.

1

Лекція

23.

Психологічний практикум: дослідження та вивчення розвитку пам’яті. Методика дослідження типу пам’яті (метод. посібник

Клімова, Янцура М.С. )1

Психологічний практикум

24.

Увага увазі.

1

Лекція

25.

Психологічний практикум: дослідження та вивчення розвитку уваги Методика дослідження типу уваги (метод. посібник Клімова, Янцура М.С.)

1

Психологічний практикум

26.

Загадковий світ уяви. Види уяви. Психологічний практикум: дослідження та вивчення розвитку уяви (креативні тести Вільямса, П.Торренса)

1

Навчально-практична

27.

«Я» і мої здібності, задатки. Діагностичний тест “Здібності школяра” (ж-л “ Позакласний час”)

1

Навчально-практична

ІІІ модуль. Психогігієна особистості –8 год.

Мета: ознайомити учнів з основними методами саморегуляції

28.

Стрес, депресія, тривожність. Як допомогти самому собі. Тест «Чи чатує на вас стрес?

1

Навчально-практична

29.

Вчимося спілкуватися. Правила спілкування та побудови діалогу. Визначення коефіцієнту комунікативності за допомогою тесту

2

Лекція з елементами діагностики

30.

Емоції, почуття. Засоби керування емоціями

1

Навчально-практична

31.

Методи саморегуляції. Релаксація .

1

Навчально-практична

32.

Спілкування без конфліктів.

1

Навчально-практична

33.

Світ арт - терапії: допоможи собі сам.

1

Арт – терапевтичне заняття

34.

Рефлексивний тренінг – підсумок «Я – це я, і це чудово»

1

Тренінг
Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка