16. «Психологія спілкування» факультативний курс для учнів 8-х класівСкачати 347.28 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір347.28 Kb.
#25733
ТипПрограма
16. «Психологія спілкування» факультативний курс для учнів 8-х класів

Укладач:

Сасюк Наталія Юріївна,

практичний психолог Млинівської гуманітарної гімназії
Пояснювальна записка
Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно і вдало спілкуватися, оскільки це дає їй можливість встановлювати й підтримувати стосунки з оточуючими.

Якщо необхідних умінь не отримано на порозі дорослого життя, людина стає незахищеною перед труднощами, стресовими ситуаціями, терпить невдачу в неформальних стосунках, відчуває себе комунікативно некомпетентною і особистісно залежною.

Програма факультативного курсу «Психологія спілкування» розрахована на учнів 8-х класів, у яких саме в цей період відбуваються значні зміни у становленні особистості: потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточенням. Спілкування в цей час є особливо значущим, для формування навичкок взаємодії в групі.

Мета факультативу: формування здатності будувати стосунки на конструктивній основі, виховання культури поведінки та мовлення учнів, розвиток вміння керувати своїм емоційним станом, що зумовлюватиме майбутній успіх конкурентноспроможної особистості.

Програма «Психологія спілкування», розроблена на основі навчального посібника Є.І.Рогова «Психологія спілкування», призначена для проведення занять у 8 класі. Вона спрямована на вирішення найгостріших у підлітковому віці проблем: самопізнання, самоствердження та побудова конструктивного спілкування.

Необхідність упровадження програми «Психологія спілкування» продиктована запитами учнів та їх батьків, отриманими в результаті досліджень, проведених за час роботи в гімназії та численних індивідуальних консультацій.

Зважаючи на специфіку курсу (велика кількість практичних завдань) оптимальна кількість учнів у групі – 15-20, що дозволяє проводити заняття динамічно і передбачає активну участь усіх присутніх.

У змісті курсу «Психологія спілкування» основна увага приділена проблемам спілкування, його видам, прийомам, способам управління почуттями в гострих ситуаціях при взаємодії з іншими людьми.

Велика кількість практичних занять, активних форм роботи дозволять сформувати «зворотній зв'язок» з учнями, на практиці перевірити засвоєння теоретичного матеріалу, а також забезпечать атмосферу розуміння і взаємодії в навчальній групі, формуючи згуртований і дружний колектив, що складається з людей, які розуміють інших і себе.

Основними завданнями курсу є:

- допомогти учням опанувати психологічні методи досягнення мети;

- вчити налагоджувати дружні та ділові стосунки;

- розвивати вміння слухати та розуміти оточуючих;

- допомогти набути навичок психологічних правил ефективного спілкування;

- підвищити комунікативний рівень у сфері міжособистісних взаємин.

Зміст навчального курсу:

У розділі I «Основи психології спілкування» (11 год.) розкриваються сторони взаємодії між людьми в процесі спілкування, основні механізми впливу, бар’єри спілкування.

У розділі ІІ «Культура спілкування» (11 год.) вивчаються норми культури спілкування у міжособистісних взаєминах, веденні дискусії. Розкриваються особливості ораторського мистецтва: правила слухання один одного, схеми слухання, мова жестів, міміка та погляд, дистанція та голос у процесі спілкування.

У розділі ІІІ «Основи конфліктології» (13год.) аналізуються причини виникнення конфліктних ситуацій та способи їх попередження.

Учні повинні знати:

- основні правила і закони спілкування;

- види та етапи спілкування;

- сторони спілкування;

- механізми взаєморозуміння;

- особливості дискусії та публічного виступу;

- причини виникнення конфліктів.

Учні повинні вміти:

- формувати адекватне ставлення до себе та оточуючих;

- контролювати себе під час спілкування;

- визначати оптимальну дистанцію у спілкуванні;

- встановлювати зворотній зв’язок під час комунікативного процесу;

- використовувати механізми психологічного захисту;

- спілкуватися «без масок»;

- контролювати власну роздратованість у конфліктній ситуації.

Учні повинні мати уявлення про:

- соціальний статус у процесі спілкування;

- виявлення рис характеру у спілкуванні;

- зворотний зв’язок під час спілкування;

- емпатію та рефлексію як способи сприймання та розуміння один одного;

- способи вирішення конфліктів.


Змістовна частина програми «Психологія спілкування»


К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Опис навчальних досягнень учнів

11

Розділ І. Основи психології спілкування

1

Вступ до курсу спілкування. Поняття про спілкування. Спілкування як обмін інформацією.

Учень (учениця):

усвідомлює зміст і завдання курсу; дає загальну характеристику процесу спілкування; характеризує спілкування як обмін інформацією; оволодіває класифікацією видів та сторін спілкування, основними механізмами взаєморозуміння; усвідомлює власні психологічні бар`єри у спілкуванні, застосовує навички спілкування в групі;

аналізує значення рис характеру у спілкуванні; вміє отримувати і максимально використовувати зворотній зв'язок; розвиває навички емпатії та рефлексії; усвідомлює значення спілкування в житті і навчанні людини.


1

Види та етапи спілкування. Засоби комунікації.

1

Бар’єри спілкування. Способи впливу в процесі спілкування.

1

Соціальна роль. Суспільні та міжособистісні відносини.

1

Механізми взаєморозуміння.

1

«Вчимося порозумітися».

1

Комунікативний, перцептивний та інтерактивний напрямки спілкування.

1

Виявлення рис характеру у процесі спілкування.

1

Емпатія та рефлексія як способи сприйняття та розуміння людьми один одного.

1

Зворотній зв’язок під час спілкування. Спілкування «без масок».

1

Знаки уваги при спілкуванні.

11

Розділ ІІ. Культура спілкування

2

Міжособистісне спілкування. Культура спілкування. Позиції спілкування.

Учень (учениця):

володіє інформацією про основи міжособистісного спілкування, особливості ведення дискусії та публічного виступу; аналізує проблеми культури спілкування; має уявлення про основні компетенції, потрібні для успішної самопрезентації; відпрацьовує навички встановлення контакту за допомогою виразності, швидкості мовлення, інтонації, відкритої пози, ритмічних рухів та дистанції; розвиває навички ведення дискусії та ораторського мистецтва; усвідомлює важливість процесу слухання у міжособистісному спілкуванні.1

Психологічні особливості ведення дискусії.

1

«Мені легко спілкуватися, коли…».

1

Психологічні особливості публічного виступу.

1

Мистецтво розмовляти. Уміння контролювати себе під час спілкування.

1

Дистанція і голос у спілкуванні.

1

«Я – оратор».

1

Процес слухання. Тритактова схема слухання.

2

Види слухання. Їх особливості, переваги та недоліки.

13

Розділ ІІІ. Основи конфліктології

2

Конфлікт. Причини його виникнення. Діагностика.

Учень (учениця):

оперує поняттям «конфлікт, досліджує і виявляє зони особистих і міжособистісних конфліктів; виявляє уміння створювати «карту конфлікту», характеризує основні і другорядні, наявні і приховані причини виникнення конфлікту, оцінює наслідки; формує й вдосконалює навички розв`язання конфлікту, формулює висновки про оптимальні способи розв’язання конфліктів.2

Механізми психологічного захисту. Методи розв’язання конфліктів.

1

«Важливі уроки життя».

2

Стратегія співпраці в конфлікті. Посередництво в конфлікті.

2

Контроль власної роздратованості і страху в конфліктній ситуації.

2

Попередження конфліктів . Поради виходу з конфліктних ситуацій.

2

«Я – медіатор».

Навчально-тематичне плануванняТематика

К-сть годин

Форма проведення заняття
Розділ І. Основи психології спілкування

11
1

Вступ до курсу спілкування. Поняття про спілкування. Спілкування як обмін інформацією.

1

Лекція

2

Види та етапи спілкування. Засоби комунікації.

1

Навчально-практична

3

Бар’єри спілкування. Способи впливу в процесі спілкування.

1

Навчально-практична

4

Соціальна роль. Суспільні та міжособистісні відносини.

1

Навчально-практична

5

Механізми взаєморозуміння.

1

Навчально-практична

6

«Вчимося порозумітися».

1

Тренінг

7

Комунікативний, перцептивний та інтерактивний напрямки спілкування.

1

Лекція

8

Риси характеру та їх прояв у процесі спілкування.

1

Навчально-практична

9

Емпатія та рефлексія як способи сприйняття та розуміння людьми один одного.

1

Навчально-практична

10

Зворотній зв’язок під час спілкування. Спілкування «без масок».

1

Навчально-практична

11

Знаки уваги при спілкуванні.

1

Навчально-практична
Розділ ІІ. Культура спілкування

11
12

Міжособистісне спілкування. Культура спілкування. Позиції спілкування.

2

Навчально-практична

13

Психологічні особливості ведення дискусії.

1

Навчально-практична

14

«Мені легко спілкуватися, коли…».

1

Тренінг

15

Психологічні особливості публічного виступу.

1

Навчально-практична

16

Мистецтво розмовляти. Уміння контролювати себе під час спілкування.

1

Навчально-практична

17

Дистанція і голос у спілкуванні.

1

Навчально-практична

18

«Я – оратор».

1

Тренінг

19

Процес слухання. Тритактова схема слухання.

1

Лекція

20

Види слухання. Їх особливості, переваги та недоліки.

2

Навчально-практична
Розділ ІІІ. Основи конфліктології

13
21

Конфлікт . Причини його виникнення. Діагностика.

2

Лекція

22

Механізми психологічного захисту. Методи залагодження конфліктів.

2

Навчально-практична

23

Важливі уроки життя.

1

Тренінг

24

Стратегія співпраці в конфлікті. Посередництво в конфлікті.

2

Навчально-практична

25

Контроль власної роздратованості і страху в конфліктній ситуації.

2

Навчально-практична

26

Попередження конфліктів . Поради виходу з конфліктних ситуацій.

2

Навчально-практична

27

«Я – медіатор».

2

Тренінг
Всього

35


Зміст навчального матеріалуРозділ І. Основи психології спілкування
Тема №1 (1 год.) Поняття про спілкування. Спілкування як обмін інформацією

План


1. Поняття про спілкування.

2. Спілкування як обмін інформацією.

3. Значення спілкування у житті кожної людини.
Тема №2 (1 год.) Види та етапи спілкування. Засоби комунікації

План


1. Різновиди спілкування. Спілкування з людьми різного віку. Різностатеве спілкування. Поведінка хлопців у спілкуванні з дівчатами.

2. Етапи спілкування.

3. Засоби комунікації , їх види і значення.

4. Практикум.


Тема №3 (1 год.) Бар’єри спілкування. Способи впливу у процесі спілкування

План


1. Поняття про бар’єри у спілкуванні. Види комунікативних бар’єрів.

2. Спотворення інформації, стереотипи, ярлики, м’язові затиски.

3. Особистісні особливості і вроджені чинники, що ускладнюють спілкування. Темперамент людини.

4. Способи впливу у процесі спілкування.

5. Практикум.

Тема №4 (1 год.) Соціальна роль. Суспільні та міжособистісні відносини

План

1. Використання соціального статусу у комунікативному процесі.2. Суспільні відносини.

3. Міжособистісні стосунки.

4. Практикум.
Тема №5 (1 год.) Механізми взаєморозуміння

План


1. Емпатія.

2. Ідентифікація.

3. Співчуття .

4. Рефлексія.

5. Ефект новизни. Ефект первинності

6. Практикум.


Тема №6 (1 год.) Тренінг «Вчимося порозумітися»

План


1. Вправа «Я не один».

2. Робота в парах «Дерево взаєморозуміння».

3. Активізуюча гра «Шеренга».

4. Вправа «Пантоміма».

5. Робота в групах. Колаж на тему «Спілкування – це взаєморозуміння»
Тема №7 (1 год.) Комунікативний, перцептивний та інтерактивний

напрямки спілкування

План

1. Напрямки спілкування.2. Особливості кожного комунікативного процесу.
Тема №8 (1 год.) Риси характеру і їх прояв у процесі спілкування

План


1. Поняття про риси характеру.

2. Роль позитивних та негативних рис у процесі спілкування.

3. Якості, важливі для міжособистісного спілкування.

4. Практикум.


Тема №9 (1 год.) Емпатія і рефлексія як способи розуміння

людьми один одного

План

1. Поняття про емпатію.2. Рефлексія, її особливості.

3. Практикум.


Тема №10 (1 год.) Зворотній зв'язок під час спілкування. Спілкування без масок

План


1. Зворотній зв'язок у спілкуванні .

2. Важливість щирості та відкритості комунікативного процесу.

3. Спілкування «без масок»

4. Практикум.

Тема №11 (1 год.) Знаки уваги при спілкуванні

План


1. Поняття про знаки уваги у міжособистісній взаємодії.

2. Уміння оцінювати свої достоїнства і недоліки.

3. Уміння сприймати, розуміти стан іншої людини.

4. Уміння виявляти достоїнства людини.

5. Уміння говорити компліменти, виявляти симпатії до іншої людини.

6. Їх значення при побудові комунікативного процесу.

7. Практикум.
Розділ ІІ. Культура спілкування
Тема №12 (1 год.) Міжособистісне спілкування. Культура спілкування. Позиції у спілкуванні

План


1. Міжособистісне спілкування.

2. Культура спілкування.

3. Стосунки у спілкуванні .

4. Позиції спілкування: «над», «під», «на рівних».

5. Що я слухаю і що я чую.

6. Особиста чарівність і спілкування.

7. Практикум.
Тема №13 (1 год.) Психологічні особливості ведення дискусії

План


1. Визначення поняття дискусії . ЇЇ ознаки.

2. Правила ведення дискусії.

3. Культура мови.

4. Практикум «Уміння заперечувати співрозмовникові».


Тема №14 (1 год.) Тренінг«Мені легко спілкуватися, коли…»

План


1. Вправа «Мікрофон».

2. Мозковий штурм «Спілкування у школі».

3. Вправа «Колінця».

4. Робота в групах «Правила спілкування між хлопцями і дівчатами».

5. Вправа «Компліменти».
Тема №15 (1 год.) Психологічні особливості публічного виступу

План


1. Поняття про публічний виступ.

2. Його характерні ознаки.

3. Практикум.
Тема №16 (2 год.) Мистецтво розмовляти

Уміння контролювати себе під час спілкування

План

1. Контроль власної поведінки під час спілкування.2. Значення емоцій у процесі спілкування.

3. Мова погляду.

4. Жести та міміка.

5. Практикум «Уміння розуміти мову жестів».


Тема №17 (1 год.) Дистанція та голос у спілкуванні

План


1. Значення дистанції у процесі міжособистісної взаємодії.

2. Темп, висота і сила голосу.

3. Взаєморозуміння та уважність до співрозмовника.

4. Практикум.


Тема № 18 (1 год.) Тренінг «Я – оратор»

План


1. Вправа «Хто що любить».

2. Вправа «Мої переваги».

3. Робота в групах «Портрет оратора».

4. Гра «Детектив».

5. Вправа «Повідомлення на запропоновану тематику».
Тема №19 (1 год.) Процес слухання. Тритактова схема слухання

План


1. Визначення поняття слухання. Цілі і мотиви слухання.

2. Підтримка. З’ясування. Коментування.

3. Уміння слухати і чути співбесідника.

4. Уміння пропонувати допомогу і просити про допомогу іншу людину.


Тема №20 (2 год.) Види слухання. Їх особливості, переваги та недоліки

План


1. Види слухання, їх характеристика.

2. Переваги та недоліки кожного виду.

3. Правила емпатійного слухання.

4. Практикум.Розділ ІІІ. Основи конфліктології
Тема №21 (2 год.) Конфлікт. Причини його виникнення. Діагностика

План


1. Поняття про конфлікт.

2. Причини виникнення конфліктів.

3. Типи поведінки у конфліктних ситуаціях.

4. Визначення стилю поведінки у конфлікті.


Тема №22 (2 год.) Механізми психологічного захисту.

Методи залагодження конфліктів

План

1. Основні механізми психологічного захисту.2. Їх особливості та характеристика.

3. Методи залагодження конфліктів.

4. Роздуми над висловом «Істина народжується в суперечці».

5. Практикум.


Тема №23 (1 год.) Тренінг «Важливі уроки життя»

План


1. Вправа «Ми різні».

2. Вправа «Намалюй конфлікт».

3. Вправа «Історія, розказана Вовком».

4. Тест «Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації».

5. Робота в групах «Позитивні та негативні сторони конфлікту».
Тема №24 (1 год.) Стратегія співпраці в конфлікті.

Посередництво в конфлікті

План

1. Стратегія співпраці в конфлікті.2. Позиції та інтереси.

3. Посередництво в конфлікті.

4. Практикум. Коло вирішення конфліктних ситуацій.
Тема №25 (2 год.) Контроль власної роздратованості і страху

в конфліктній ситуації

План

1. Визначення роздратованості.2. Страх у конфліктній ситуації.

3. Способи боротьби зі страхами різного походження.

4. Практикум.
Тема № 26 (2 год.) Попередження конфліктів.

Поради виходу з конфліктних ситуацій

План

1. Як попередити конфлікт.2. Поради виходу з конфлікту.

3. Орієнтація на збереження доброзичливих стосунків у вирішенні конфліктів.

4. Практикум.
Тема №27 (1 год.) Тренінг «Я – медіатор»

План


1. Вправа «Портрет медіатора».

2. Історія «Велосипед Іванка».

3. Перегляд презентаційного фільму (або демонстрація процедури

медіації у вигляді сценки).

4. Вправа «Активне слухання».

5. Робота в групах «Поради виходу з конфлікту».Література

 1. Абрамович С.Д. Мовленнєва комунікація: Підручник / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

 2. Конфліктологія: Підручник / Л. М. Герасіна, М. І. Панов, Н. П. Осіпова. – Харків : Право, 2002. – 256 с.

 3. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник / В.В. Москаленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

 4. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К. : Либідь, 2002. – 632 с.

 5. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник / І.О. Трухін. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 335 с.

 6. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник / І.М. Цимбалюк. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

 7. Аллан Пиз. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам / Аллан Пиз. – СПб. : Издательский дом Рутенберг, 2000. – 272 с.

 8. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – СПб. : Питер, 2005.– 464 с.

 9. Дейл Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Дейл Карнегі. – Харків : Промінь, 2001. – 560 с.

 10. Джелалі В.О. Психологія вирішення конфліктів: Навчальний посібник / В.О. Джелалі. – Харків-Київ : Р. И. Ф., 2006. – 320 с.

 11. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник / В.Г. Крысько. – Минск : Харвест, 2004. – 688 с.

 12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн. Кн.1: Соціальна психологія особистості і спілкування / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – 574 с.

 13. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн. Кн.2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – 560 с.

 14. Осипова А.А. Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать “нет!” / А.А. Осипова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 220 с.

 15. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М : Владос, 2001. – 334 с.

 16. Родионов В.А., Ступницкая М.А., Кардашина О.В. Я и другие: Тренинги социальных навыков для учащихся 1-11 классов / В.А. Родионов, М.А. Ступницкая, О.В.Кардашина. – Ярославль, 2001. – 224 с.


Додаток

Перелік вправ для тренінгових занять

Гра «Детектив»

Мета: розвиток спостережливості, психологічне розвантаження учасників.

Хід вправи. Учасники стають у коло. Ведучий дає одному з учасників м’яч і за жеребкуванням вибирає детектива. Детектив залишається в колі, а група повинна швидко передавати м’яч з рук в руки (за спинами). По команді ведучого „стоп”, рух м’яча спиняється. Детектив мусить сказати в кого зараз знаходиться м’яч.
Вправа «Хто що любить»

Мета: створення позитивного настрою та довірливої атмосфери в колективі.

Хід вправи. Ведучий пропонує питання «Хто любить (математику, українську мову, спорт, малювання, танці…)?», а учасники, які мають таке захоплення міняються місцями.
Вправа «Шеренга»

Мета: створення умов для того, щоб краще пізнати один одного, згуртування колективу.

Хід вправи. Учням пропонується за командою ведучого стати в ряд по черзі за кожною з таких ознак: зріст, дата і місяць народження та ін.

Розмовляти і листуватися при цьому не можна, можна спілкуватися тільки за допомогою міміки і жестів. У другому та третьому варіантах, після закінчення побудови, учасники по черзі озвучують свої дні та місяці народження, при цьому відбувається перевірка правильності виконання вправи.


Вправа «Мої сильні сторони»

Мета: допомогти учасникам налаштуватися на довірливий стиль спілкування, розвивати навички самоаналізу.

Хід вправи. Учасникам пропонується на папері обвести свою долоню ручкою. На кожному пальці написати свої сильні сторони, а по середині своє ім’я. Презентація долоньок. Обговорення: «Чи важко було відшукати свої сильні сторони? Чи є схожі долоньки?»
Вправа «Дерево взаєморозуміння»

Мета: сформувати навички спільної взаємодії та уявлення про важливість якостей особистості у спілкуванні з людьми.

Хід вправи. Учасники діляться на пари. Кожній парі пропонується схематичне зображення дерева, яке вони разом розфарбовують та на листках записують якості особистості, важливі для спілкування. Після завершення презентація робіт. Обговорення: «Чи подобається вам ваше дерево? Чи виникали труднощі при спільному розфарбовуванні дерева, підборі кольорів? Чи виникали труднощі при виділенні якостей важливих для спілкування? Чи можливе конструктивне спілкування без позитивних якостей?»
Вправа «Пантоміма»

Мета: розвиток навичок невербального спілкування.

Хід вправи. Ведучий пропонує одному з учасників показати з допомогою міміки та жестів слово або словосполучення, а всі інші – відгадують. Наприклад, малинове варення, важка праця, розумний чоловік, золоте весілля, справжні друзі, маленька дитина, щастя, радість.
Колаж «Спілкування – це взаєморозуміння»

Мета: формування навичок роботи в групі, усвідомлення значення спілкування в житті людини.

Хід вправи. Учасники діляться на групи. Кожній групі надається підручний матеріал (журнали, ножниці, клей, фломастери, олівці, ватман) та пропонується створити колаж на тему «Спілкування – це взаєморозуміння». Після завершення презентація робіт.
Вправа «Портрет оратора»

Мета: усвідомлення важливості розвитку якостей оратора у спілкуванні з людьми.

Хід вправи. Учасники діляться на групи та отримують завдання: схематично зобразити портрет оратора, включивши основні його якості. Після завершення презентація портретів.

Обговорення: «Чи вдався ваш задум у портреті? Чи всі вказані вами якості важливі для оратора? Чи виникали труднощі при виконанні завдання?»


Вправа «Повідомлення на задану тему»

Мета: розвиток ораторського мистецтва.

Хід вправи. Учасникам пропонуються теми, з якими вони мають виступити перед аудиторією. На підготовку виступу виділяється 10-15 хвилин. Після завершення виступів обговорення: «Чи вистачило часу на підготовку виступу? Чи виникали труднощі при підготовці виступу? Чи виникали труднощі при виступі? Чи в повному обсязі розкрили тему? Чи комфортно себе почували, виступаючи перед аудиторією?»

Перелік тем: Значення спілкування в житті людини. Різностатеве спілкування. Бар’єри у спілкуванні. Використання соціального статусу у спілкуванні. Якості, важливі для міжособистісного спілкування. Знаки уваги при спілкуванні. Невербальні засоби спілкування.


Вправа «Колінця»

Мета: комунікативна гра, спрямована на співробітництво, згуртованість колективу.

Хід вправи. Учасники стають у коло дуже тісно один до одного. Ведучий дає команду: «Усім повернутися праворуч і щільно притиснутися один до одного. Праву руку покласти на талію того, хто стоїть попереду. А тепер дуже обережно сідаємо на коліна гравця, який стоїть позаду». Після того, як усі сіли, група намагається зробити повне коло, обережно крокуючи. Після пройденого кола всі учасники повертаються на 180 градусів та повторюють усе спочатку. Тобто тепер той, хто сидів у когось на колінах, сам везе його на своїх.
Вправа «Мікрофон»

Мета: усвідомлення проблеми культури спілкування.

Хід вправи. Учасники передають по колу мікрофон і закінчують фразу «Мені легко спілкуватися, коли…», діляться думками щодо процесу спілкування.
Мозковий штурм «Спілкування у школі»

Мета: аналіз чинників, які впливають на ефективність спілкування у школі.

Хід вправи. Учасникам пропонується методом мозкового штурму дати відповідь на запитання: «Від кого залежить те, щоб спілкування у школі приносило більше задоволення». На дошці фіксуються всі запропоновані учнями варіанти та обговорюється важливість кожного з них.
Робота в групах «Правила спілкування між хлопцями і дівчатами»

Мета: вироблення правил культури спілкування між хлопцями і дівчатами.

Хід вправи. Учасники діляться на групи (як варіант – група хлопців та група дівчат). Кожній групі пропонується завдання розробити правила спілкування між хлопцями і дівчатами. Після завершення презентація робіт та обговорення: «Чи викали труднощі при виробленні правил? Чи згідні зі всіма запропонованими правилами?»
Вправа «Компліменти»

Мета: згуртування колективу, розвиток позитивного ставлення учнів один до одного.

Хід вправи. Ведучий розповідає дітям про те, як важливо вміти виражати свої почуття, але часом ми говоримо багато поганого і боїмося говорити компліменти один одному.

Ведучий пропонує кожному з дітей сказати комплімент своєму другу, подрузі, передаючи при цьому клубок ниток. Таким чином після завершення вправи вся група виявляється зшитою воєдино. Ця вправа наочно демонструє єднання групи.

Обговорення: «Які почуття відчували діти, коли говорили компліменти і коли приймали їх?»


Вправа «Ми різні»

Мета: усвідомлення власної індивідуальності та унікальності інших людей.

Хід вправи. Учасникам пропонується вибрати з колекції мініатюрних фігур таку фігуру, яка буде чимось схожа із самим учасником. Потім у колі демонструються фігури та розповідається про свою схожість з ними. Ведучий вказує на відмінності між фігурами та людьми, веде мову про те, що ми всі різні (різні цінності, бажання, ідеали), що, іноді, може породжувати конфліктні ситуації.
Вправа «Намалюй конфлікт»

Мета: з’ясування поняття «конфлікт».

Хід вправи. Учасникам пропонують намалювати картину або будь-який малюнок, який асоціюється з поняттям «конфлікт». Після завершення роботи кожен презентує її, обґрунтовуючи, що саме значить цей малюнок і чим він асоціюється з конфліктом. Після дискусії можна підбити підсумки про суть конфлікту, його позитивні та негативні сторони. Конфлікт постійно існує в житті, але наша реакція на нього зумовлена нашим попереднім досвідом. Хоча не сам конфлікт є проблемою, а те, як ми на нього реагуємо. Якщо ми вважаємо, що конфлікт є загрозою, то ми реагуємо відповідно. Якщо ж знаємо, що конфлікт може призвести до вирішення протиріч, то відносимося більш конструктивно і спокійно. Крім того, наша реакція на конфлікт залежить від того, наскільки ми вміємо його вирішувати і цьому треба вчитися.
Робота в групах «Позитивні та негативні сторони конфлікту»

Мета: з’ясування позитивних та негативних сторін конфлікту.

Хід вправи. Учасники діляться на 2 або 4 групи. Одній групі пропонується відшукати позитивні сторони конфлікту, іншій – негативні сторони конфлікту. Після завершення презентація робіт та обговорення: «Чому слово «конфлікт» набуває переважно негативного значення? Чому Ви асоціюєте конфлікт з позитивним поняттям? Чи виникали труднощі при виконанні завдання?»

Вправа «Історія, розказана Вовком»

Мета: розуміння впливу упереджень та відсутності інформації на виникнення конфлікту.

Хід вправи. Учасникам пропонується згадати казку про Червону Шапочку і описати головну героїню (характерні властивості записуються на підготовленому фліп-чарті, де зображена Червона Шапочка), те ж саме робиться з портретом (характеристиками) Вовка. Після цього зачитується вголос інформаційне повідомлення «Історія, розказана Вовком» і учасники висловлюють свої думки про головних героїв, почувши інший варіант казки.

Питання для обговорення: Які висновки можна зробити за результатами цієї вправи? Наскільки влучно можна судити стосовно конфлікту, почувши опис ситуації з однієї сторони? Які проблеми можуть виникати в такому разі? Чи відомі вам побідні казки, в яких один з персонажів був несправедливо обвинувачений?«Історія, розказана Вовком»

Ліс був моєю домівкою. Я тут мешкав, тому я дбав про нього. Намагався тримати його в чистоті.

І ось одного сонячного дня, коли я прибирав сміття після туристів, то почув за спиною чиїсь кроки. Я сховався за деревом і побачив маленьке дівчисько, що самовпевнено спускалося по стежці, тримаючи в руці кошик. Я зразу ж запідозрив щось недобре, тому що вона була вдягнена якось чудернацьки — вся в червоному, на голові щось незрозуміле, начебто вона не хотіла, щоб її впізнали. Звичайно я зупинив її, щоб поставити кілька запитань. Я запитав, хто вона така, звідки і куди прямує. Вона почала щось базікати про те, що йде до своєї бабусі та несе їй сніданок у кошику. Власне кажучи, вона здалася мені щирою дівчинкою, але вона була в моєму лісі, до того ж вона виглядала досить підозріло з тим дивним червоним клобуком на голові. Ось я й вирішив дати їй науку, наскільки це серйозна справа вештатись по моєму лісі без попереднього запрошення та ще й в такому кумедному вбранні.

Я дозволив їй продовжувати свій шлях, а сам випередив її і дістався хатинки її бабці раніше. Мені відкрила порядна стара жіночка. Я розповів їй про свою проблему, і вона погодилася, що її онука заслуговує на добру прочуханку. Ми домовилися, що бабця сховається і не буде показуватися, доки я її не покличу. Як ви вже, мабуть, здогадуєтеся, вона сховалася під ліжком.

Коли дівчисько дісталося до хатинки, я запросив її до спальні, де я лежав у ліжку, одягнутий як її бабуся. Дівчисько швиденько зайшла до спальні, така собі розрум’янена, і почала плести щось зовсім нечемне про мої великі вуха. Мені це дуже не сподобалося, але я стримався і сказав, що маю такі великі вуха, щоб краще її чути. Я просто мав на увазі, що хотів більш уважно почути, що вона верзе. Але вона знову почала нести образливу нісенітницю — на цей раз про мої банькуваті очі. Тепер ви маєте зрозуміти, як я ставився до цієї дівчинки, котра попри свою пришелепкувату зовнішність, виявилася такою уїдливою. Але ж я свого часу поклявся завше підставляти щоку, тому нагадав їй, що маю такі великі очі, щоб краще її бачити.

Те, що вона сказала після цього, мене дійсно дістало. Розумієте, я маю дуже проблемні великі зуби. І коли це дівчисько знову-таки нечемно про них відізвалася, я втратив контроль над собою. Я скочив з того ліжка і гримнув на неї, що, мовляв, маю такі великі зуби, щоб краще її було їсти.

Тепер, давайте подивимося правді в очі: чи чули ви колись, щоб який-небудь вовк, що поважає себе, з’їв хоч одну маленьку дівчинку. Відповідь буде «ні» — це всім відомо! Але те дівчисько немов з глузду з’їхало: воно почало бігати по всій хатинці і репетувати немов її ріжуть! А я був змушений ганятися за нею, щоб якось її угамувати. Мені довелося скинути бабцин одяг, але це все тільки ускладнило. Раптом двері з тріском відчинилися — на порозі стояв дроворуб з великою сокирою в руці. Я подивився на нього і негайно зрозумів, що маю великі проблеми. Вікно за моєю спиною було відчинено, і я прожогом вискочив в нього.

Цим все і закінчилося. Але, на жаль, бабця ніколи нікому не розповідала мою версію того, що сталося. Через це пішов поголос, що я дуже злий і страшний звір. Всі почали мене обминати десятою дорогою. Не знаю, що сталося з тим дівчиськом у пришелепкуватому червоному клобуку, але мені з тих пір живеться не дуже солодко.Тест «Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації»

Мета: визначення стилю поведінки кожного учасника в конфліктних ситуаціях.

Учасники отримують матеріали з тестами, де необхідно, уважно прочитавши твердження, визначити, наскільки вони відповідають їхнім діям під час конфліктів. Чим більшою є загальна сума балів певної стратегії вирішення конфліктів, тим частіше вона використовується, і навпаки.

Питання для обговорення: Які стратегії, на вашу думку, найбільш ефективні? Яким чином можливо навчитися ефективній стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях?Інструкція: Уважно прочитайте вислови і прислів'я. Визначте, наскільки кожне прислів'я відповідає вашим діям під час конфліктів: 5 — відповідає в усіх випадках; 4 — відповідає у більшості випадків; З — деколи відповідає; 2 — відповідає, але дуже рідко; 1 — ніколи не відповідає.

1. Від суперечки легше утриматися, аніж потім здихатися її.
2. Якщо ви не можете примусити людину дума­ти так, як ви робите, то примусьте її робити так, як ви думаєте.
3. Теплі слова розтоплюють холодні серця.
4. Послуга за послугу.
5. Давай приходь і подумаємо разом.
6. Під час суперечки заслуговує похвали той, хто перший замовкне.
7. Чия сила, того й правда.
8. Солодкі слова роблять солодким рух уперед.
9. Краще синиця у руках, аніж журавель у небі.
10. Істина знаходиться в знаннях.
11. Той, хто б'ється і тікає, доживає до нової битви.
12. Той перемагає блискуче, хто примушує своїх ворогів тікати.
13. Убий ворога своєю надмірною добротою.
14. Чесний обмін думками не приведе до суперечки.
15. Ніхто не може претендувати на істину, але кожен може зробити свій внесок у неї.
16. Тримайся подалі від тих, хто незгідний з тобою.
17. Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви.
18. Добре слово мало коштує, та дорого цінується.
19. Зуб за зуб — це чесна гра.
20. Тільки той, хто готовий відмовитися від власного права на істину, збагатиться від істин, які знають інші.
21. Уникайте сварливих людей — вони зроблять ваше життя нещасним.
22. Людина, яка не тікає сама, змушує тікати інших.
23. М'які слова забезпечують гармонію.
24. Хочеш мати хорошого друга — зроби йому щось приємне.
25. Відкрито говори про свої конфлікти і йди їм назустріч — тільки це приведе до їх найкращого вирішення.
26. Найкращий спосіб улагодження конфліктів — уникати їх зовсім.
27. Займаю тверду, рішучу позицію (на тім стою і не можу інакше).
28. Лагідність перемагає гнів.
29. Краще щось, аніж нічого з того, що ти хочеш.
30. Щирість, чесність і довір'я гори звернуть.
31. Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі треба боротися.
32. У світі завжди були й будуть переможці і пе­реможені.
33. Вони на тебе з каменем, а ти до них з при­хильністю.
34. Якщо двоє йдуть на компроміс, то справед­ливе рішення гарантоване.
35. Правди можна досягти тільки воюючи.
Чим більшою є загальна сума балів за певною стратегією розв'язання конфліктів, тим частіше ви схильні застосовувати цю стратегію. Чим менша загальна сума, тим рідше ви користуєтесь нею.

Підрахунок кількості набраних балівУхиляння

Суперництво

Пристосуван-ня

Компроміс

Співробіт-ництво

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

КЛЮЧ ДО ТЕСТУ

1. Черепаха (ухиляння). Черепахи втікають і ховаються у свій панцир, щоб обминати конфлікти. Вони відмовляються від власних цілей та стосунків. Вони тримаються далі як від спірних питань, через які виникає конфлікт, так і від людей, до яких він причетний. Вони почувають себе безпомічними. Вони вважають, що намагатися вирішувати конфлікт — справа повністю безнадійна. Вони переконані, що легше втекти (фізично та психологічно) від конфлікту, аніж зіткнутися з ним.

2. Акула (суперництво). Акули намагаються перемагати опонентів тим, що силоміць примушують їх приймати потрібне їм рішення конфлікту. Для них найважливішими є власні цілі, а стосунки з людиною мають дуже мале значення. Вони будь-якою ціною готові добиватися своїх цілей. Потреби інших людей їх не турбують, їх мало хвилює те, чи вони комусь подобаються, чи проявляє хтось до них прихильність. Акули переконані, що конфлікти вирішуються тоді, коли один перемагає другого, який програє. Вони хочуть бути переможцями. Перемога, на їхню думку, дає людям почуття гордості та успіху. Поразка викликає почуття безсилля, неадекватності і невдачі. Вони намагаються здобути перемогу, приголомшуючи суперників, нападаючи раптово, а також залякуючи або загрожуючи їм з позиції сили.

3. Плюшевий ведмедик (пристосування). Для ведмедиків — стосунки найважливіші, а власні цілі не мають великого значення. Ведмедики хочуть подобатися, хочуть, щоб усі їх любили і цінували. Вони вважають, що краще уникнути конфлікту заради гармонії, і впевнені, що конфлікти не можна обговорювати без шкоди для стосунків. Вони бояться завдати болю, образити, псувати стосунки під час конфлікту. Щоб зберегти стосунки, вони готові пожертвувати особистими цілями. Плюшеві ведмедики немовби кажуть: "Я пожертвую власними цілями, роби все, що ти хочеш, аби тільки я тобі подобався". Плюшеві ведмедики намагаються загладити конфлікт, боячись зіпсувати стосунки.

4. Лисиця (компроміс). Лисиці невибагливі як у своїх цілях, так і в стосунках з іншими людьми. Лисиці шукають компромісу. Вони пожертвують частиною своїх домагань під час конфлікту і переконують іншу особу поступитися теж якоюсь часткою своїх цілей. Вони шукають такого рішення конфлікту, коли б обидві сторони мали якусь вигоду — «золоту середину», між двома крайніми позиціями. Вони готові пожертвувати заради досягнення згоди для спільного добра як частиною своїх домагань, так і стосунків.

5. Сова (співробітництво). Сови дуже високо цінують власні цілі та стосунки. Вони розглядають конфлікти як проблему, яку треба розв'язувати, і шукають таке рішення, яке б задовольнило як їхні власні цілі, так і цілі супротивної сторони в конфлікті. Сови сприймають конфлікти як засіб поліпшення стосунків шляхом послаблення напруження між двома людьми. Вони намагаються розпочати дискусію, яка розцінила б конфлікт як проблему. Шукаючи рішення, які б задовольнили як їх самих, так і іншу особу, сови підтримують стосунки. Сови не заспокоюються доти, доки не знайдене рішення, яке б задовольнило і власні, і чужі цілі. Вони також не заспокоюються доти, доки напруга не спаде і негативні емоції не будуть повністю зняті.


Історія «Велосипед Іванка»

Мета: покращення навичок уважного слухання і висловлювання власних думок. Демонстрація «викривлення» змісту повідомлень під час їх передачі.

Хід вправи. Запрошується три добровольці до участі у вправі. Двоє з них залишають кімнату так, щоб нічого не чути. Тому, хто залишився, зачитується історія «Велосипед Іванка» (група також уважно слухає та спостерігає за тим, що відбувається). Після цього запрошують до групи другого добровольця та просять першого переповісти почуту історію. Завдання другого – уважно слухати і потім розповісти третьому учаснику. Третій, в свою чергу, розповідає почуте групі. Після вправи проводиться дискусія. Після обговорення вправи, висновок може бути сформулювано у такий спосіб: краще всього розповісти про те, що сталося може не свідок, а безпосередній учасник.

Історія «Велосипед Іванка»

Нарешті у Іванка з’явилися гроші, щоб придбати червоний гірський велосипед, який він кожного разу подовгу роздивлявся, проходячи повз місцеву крамницю спортивних товарів. Той коштував силу-силенну грошей, які Іванко все ж таки зібрав за останні два роки, коли розносив ранкові газети по дорозі до школи.

Дуже пишаючись покупкою, Іванко проїхав на своєму новенькому велику з десятишвидкісною передачею вздовж центральної вулиці містечка аж до школи, де він навчався. На шкільному спортмайданчику декілька його друзів грали в футбол.

Один з хлопчаків, Андрій, підбіг до Іванка і почав захоплено роздивлятися велик. Він попросив у Іванка дозволу проїхатися на ньому, і Іванко, дещо неохоче, дозволив йому зробити круг навколо школи.Але минуло десять хвилин, а Андрій так і не з’явився. Іванко почав хвилюватися. Він побіг за ріг школи і побачив віддалік Андрія, який намагався випрямити скривлений передній обідок. Навколо нього юрбилися троє інших хлопчаків. Іванко підбіг до Андрія і без зайвих запитань почав гримати на свого товариша, коли ж побачив, що його новий «велик» стоїть собі цілий і неушкоджений під парканом. Андрій тільки посміхнувся і пояснив, що зупинився, щоб допомогти Денису, який упав зі свого велосипеда і трохи його пошкодив.

Питання для обговорення: Що сталося з інформацією доки вона передавалася з уст в уста? Чи загубилося при цьому щось важливе? Як це вплинуло на нашу історію? Що таке чутки? Що відбувається при передачі чуток від одного до іншого?
Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату

Скачати 347.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка