12. «Психологія спілкування»(факультативний курс для учнів 5-7 класів)Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4
12. «Психологія спілкування»(факультативний курс для учнів 5-7 класів)
Хронюк Ірина Євгеніївна,

практичний психолог
Пояснювальна записка
Програма факультативного курсу "Психологія спілкування" розрахована на учнів 5-7 класів, у яких в цей період відбуваються значні зміни у становленні особистості. Одним з найважливіших новоутворень в особистості учнів цього віку є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими. Тому спілкування в цей час набуває особливого значення, саме в цей період формуються навички взаємодії в групі.

Мета програми – формування в учнів 5-7 класів культури спілкування та навичок ефективної взаємодії у групі.

Спецкурс "Психологія спілкування" розрахований на 3 роки навчання.

Програма першого року навчання "Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті" (для учнів 5-го класу) передбачає засвоєння та осмислення учнями правил культури спілкування, формування їхніх умінь працювати в групі.

Програма другого року навчання "Психологія спілкування і взаємин у повсякденному житті" (для учнів 6-го класу) зорієнтована на ознайомлення з базовими положеннями теорії спілкування, формування навичок ефективної взаємодії у груп

Програма третього року навчання "Психологія спілкування і взаємодії” (для учнів 7-го класу) спрямована на оволодіння підлітками вмінням виражати свої думки і почуття, формування почуття власної значущості та навички ефективної комунікації, продуктивного спілкування з дорослими та ровесниками.

Програма курсу для п’ятикласників розрахована на 17 навчальних годин, для шестикласників та семикласників – на 35 навчальних годин. Заняття можуть проводитись як з цілим класом, так і з окремими групами учнів.

Програма враховує зони найближчого розвитку учнів кожного віку в оволодінні комунікативними навичками, на заняттях не обмежується самостійність і активна участь дітей у вирішенні завдань, заохочується їхня творча діяльність. Усвідомлення нової інформації відбувається через виконання практичних завдань, участь у різноманітних рольових іграх.

Заняття з учнями проводяться за наступною схемою:

Структурний компонент

Тривалість

1.

Вступ, повідомлення теми заняття

5 хв.

2.

Активізація учасників

5 хв.

3.

Вправи, спрямовані на формування певних навичок і вмінь учнів

30 хв.

4.

Рефлексія заняття

5 хв.

Під час викладання даного курсу використовуються такі методи та форми роботи:  • рольова гра;

  • мозковий штурм;

  • робота в групах;

  • дискусія;

  • бесіда;

  • анкетування;

  • тестування.

Опанувавши програмовий матеріал першого року навчання, учні повинні засвоїти правила спілкування в групі, навчитися слухати один одного, регулювати свою поведінку, виражати емпатію, визначати перешкоди у спілкуванні.

Після другого року навчання учні повинні вміти визначати правила роботи в групі, види спілкування, розрізняти пасивну, агресивну, відповідальну поведінку, вміти активно слухати співрозмовника.

Після третього року навчання учні повинні володіти навичками ефективної взаємодії у молодіжному середовищі, різноманітним прийомам вербального і невербального спілкування, застосовувати на практиці основні принципи толерантної поведінки

Програма "Психологія спілкування" пройшла апробацію у Сквирському ліцеї з 2003 по 2008 рік, з 2010 року успішно використовується практичними психологами, соціальними педагогами Київської області.Навчально-тематичне планування

І рік навчання

заняття

Теми

Кількість

годин

1.

Вчимося спілкуватися

1

2.

Я та інші

1

3.

Абетка ввічливості

1

4.

Культура спілкування

1

5.

Правила хорошого тону

1

6.

Спілкування в транспорті, на вулиці, в гостях

1

7.

Розмова по телефону

1

8.

Спілкування з комп’ютером

1

9.

Інформаційне повідомлення

1

10-12.

Культура взаємин у колективі

3

13-14.

Секрети дружби

2

15.

Секрети успіху

1

16.

Секрети успішного навчання

1

17.

Підсумкове заняття

1
Всього

17

ІІ рік навчання
заняття

Теми

Кількість

годин

1.

Правила спілкування в групі

1

2.

Культура спілкування

2

3.

Дистанції у спілкуванні

2

4.

Вербальне та невербальне спілкування. Активне слухання

2

5.

Емоції людини й етика спілкування

2

6.

Слухати – розуміти – взаємодіяти

2

7.

Ефективне спілкування

2

8.

Безоціночне спілкування

2

9.

Взаємини у колективі

2

10.

Секрети дружби

2

11.

Як спілкуватися продуктивно

2

12.

Різновиди поведінки

1

13.

Як поводитися гідно

2

14.

Бар’єри у спілкуванні

2

15.

Жити в мирі із собою і з іншими

2

16.

Шлях до успіху – уміння керувати собою

2

17.

Практична допомога собі і другові

2

18.

Віртуальне спілкування (у всесвітній мережі Інтернет)

2

19.

Підсумкове заняття

1
Всього

35

ІІІ рік навчання

заняття

Теми

Кількість

годин

1.

Правила спілкування в групі

1

2

Самовираження в групі. Самопрезентація

2

3.

Самооцінка і оцінка іншого

2

4.

Спілкування, його види. Вербальне та невербальне спілкування

2

5.

Слова і жести у спілкуванні

2

6.

Емоційні стани

2

7.

Три сторони спілкування

2

8.

Ефективне спілкування

2

9.

Безоціночне спілкування

2

10.

Бар’єри у спілкуванні

2

11.

Публічні виступи перед групою

2

12.

Конфлікт і я

2

13.

Толерантне спілкування

2

14.

Пасивна, агресивна, відповідальна поведінка

2

15.

Все залежить від тебе. Саморегуляція

2

16.

Все залежить від тебе. Самореалізація

2

17.

Все залежить від тебе. Самопрограмування

2

18.

Людина в світі інформації

1

19.

Секрети успішного спілкування. Підсумкове заняття

1
Всього

35

Змістовна частина навчальної програми

І рік навчання


заняття

Теми

Перелік тем, понять для вивчення


Кіль

кість

годин

Навчальні досягнення учнів

Список демонстраційних, практичних робіт

1.

Вчимося спілкуватися

Правила роботи в групі, негативні та позитивні сторони емоцій, атмосфера довіри в групі.

1

Має уявлення про правила спілкування у групі.

Характеризує позитивні та негативні сторони емоцій.

Уміє щиро висловити побажання.

Вступ. Вправа "Промінці сонця". Вправа "Абетка настрою". Вправа "Хочу побажати"

2.

Я та інші

Що таке повага і взаємоповага

1

Пояснює почуття поваги і самоповаги.

Усвідомлює потреби позитивного самосприйняття, самоповаги, поваги до інших.

Уміє з повагою звернутися до ровесників.

Вступ. Вправа "Мене називають". Вправа "Я люблю, щоб мене називали". Вправа "Я люблю квітку..., а мій товариш любить квітку...”. Вправа "Будь ласка"

3.

Абетка ввічливості

Культура спілкування: ввічливість, доброта, чемність, повага, привітність.

1

Демонструє прояви культури спілкування, мовленнєвої культури.

Оцінює вплив мовленнєвої культури на підвищення самооцінки та взаємоповаги.

Вступ. Вправа "Конкурс ввічливості". Вправа "Я хотів би, щоб про мене казали". Вправа "Хвилина". Вправа "Будь ласка"

4.

Культура спілкування

Культура мовлення, культура бесіди, культура поведінки

1

Пояснює засвоєні правила культури спілкування, культури мовлення.

Моделює ситуації, які свідчать про культуру спілкування на практиці.

Оцінює свою поведінку у спілкуванні з ровесниками.

Вступ. Вправа "Потяг". Вправа "Передай повідомлення". Вправа "Через скло". Вправа "В гостях у Всезнайки".

5.

Правила хорошого тону

Звернення до людини, привітання і побажання, знайомство

1

Пояснює засвоєні правила. Демонструє форми відповідної поведінки.

Оцінює свою поведінку у спілкуванні.

Вступ. Вправа "Абетка гарних слів". Вправа "Фантики". Вправа "В гостях у Всезнайки". Вправа "Подаруй квітку". Вправа "Я хотів би, щоб про мене казали".

6.

Спілкування в транспорті, на вулиці, в гостях

Правила спілкування, емоційний стан, саморегуляція.

1

Демонструє прояви відповідних почуттів та емоцій.

Пояснює засвоєні прийоми спілкування, сформовані навички саморегуляції.

Моделює ситуації, які свідчать про засвоєння правил спілкування.

Вступ. Вправа "Море хвилюється".

Вправа "Жестові етюди". Вправа "Поділись усмішкою". Вправа "Будь ласка"
7.

Розмова по телефону

Засоби спілкування, поважне ставлення один до одного, культура спілкування

1

Демонструє розвинуті уміння використовувати засоби спілкування.

Пояснює зафіксовані у свідомості форми поважного ставлення один до одного. Моделює ситуації, які свідчать про уміння вести бесіду.

Вступ. Вправа "Зіпсований телефон". Вправа "В гостях у Всезнайки". Вправа "Я зрозумів, чому". Вправа "Абетка гарних слів". Вправа "Будь ласка"

8.

Спілкування з комп’ютером

Засоби спілкування, правила спілкування з комп’ютером,

Пряме спілкування і опосередковане.1

Наводить приклади навичок культури спілкування. Демонструє уміння використовувати засоби спілкування.

Пояснює переваги спілкування з ровесниками над спілкуванням з комп’ютером.

Вступ. Вправа "Цікаво знати". Вправа "І це здорово!". Вправа "Абетка гарних слів". Вправа "Продовж розповідь". Мозковий штурм "Спілкування - з комп’ютером"

9.

Інформаційне повідомлення

Лаконічність

1

Демонструє уміння лаконічно висловлювати думку, навички саморегуляції.

Пояснює засвоєні прийоми спілкування.

Вступ. Вправа "Скажи іншими словами".

Вправа "Оголошення в газеті". Вправа "Мені цікаво знати". Вправа "Хвилина"10-12.

Культура взаємин у колективі

Взаємоповага, взаєморозуміння, культура взаємин

3

Моделює поведінку поважного ставлення один до одного.

Демонструє навички культури взаємин у колективі.

Пояснює прояви відповідних почуттів та емоцій.

Вступ. Вправа "І це здорово!". Вправа "Наші спільні інтереси". Вправа "Намисто унікальності". Вправа "Безлюдний острів". Вправа «Я та інші». Вправа «Скринька образ»

13-14.

Секрети дружби

Друг, дружні стосунки. емпатія.

2

Пояснює зафіксовані у свідомості форми поважного ставлення один до одного.

Демонструє навички доброзичливого спілкування, навички групової взаємодії.

Вступ. Вправа "Чи знаєш ти свого друга?". Вправа "Комплімент". Вправа "Поводир". Вправа "І це здорово!"

15.

Секрети успіху

Доброзичливе спілкування, саморегуляція

1

Демонструє навички групової взаємодії, навички доброзичливого спілкування, навички саморегуляції.

Пояснює прояви відповідних почуттів та емоцій.

Вступ. Вправа "У кого довший ряд?". Вправа "Чарівний мішок". Вправа "Щоденник настроїв"

16.

Секрети успішного навчання

Організованість, дисципліна, увага

1

Демонструє навички саморегуляції.

Вступ. Вправа "Хвилина". Вправи на розвиток довільної, мимовільної уваги

17.

Підсумкове заняття

Комунікативні уміння, форми поважного ставлення один до одного

1

Оцінює свою поведінку у спілкуванні.

Демонструє комунікативні уміння і навики, зафіксувати в свідомості учасників форми поважного ставлення один до одного.


Вступ. Вправа "Чарівний мішок". Вправа "Будь ласка". Вправа "Я хочу побажати"
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка