10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернатуСкачати 258.33 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір258.33 Kb.
#2268
ТипПояснювальна записка
10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс

для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
Черноусова Лариса Іванівна,

практичний психолог

Миколаївської спеціальної

загальноосвітньої школи-інтернату

I – III ступенів № 6

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Запалити в душах дітей свічку моральності – одне з головних завдань кожного психолога, особливо це необхідно зробити в підлітковому віці, коли емоційно-вольова сфера підлітків нестійка.

Не вміючи виразити свої потреби, а часом не розуміючи чого від нього хочуть, глухий підліток нервує, обурюється, утворюючи конфлікт із оточуючими. Батьки, педагоги скаржаться на підвищену дратівливість, агресивність, нестриманість дітей. Тому актуальним напрямом діяльності психолога з учнями 5 – 6-х класів є навчання дітей керувати своїми емоціями, поведінкою, розрізняти справжні якості від фальшивих, допомогти зрозуміти життєві й моральні цінності.Мета програми: формування особистості, здатної виховувати й розвивати саму себе, самовдосконалюватись.

Завдання:

 • сформувати потребу в самовихованні;

 • ознайомити з практичними прийомами та методами духовно-морального росту й удосконалення;

 • розвивати комунікативні здібності та навички спілкування;

 • навчити підлітків прийнятих способів зняття фізичного і психологічного напруження.

Форми та методи роботи: діагностика, корекція, тренінги, обговорення ідей, думок, ситуацій, ігри та вправи, елементи казкотерапії, психодрами, піскової терапії, тематичне і проективне малювання.

Логіка курсу полягає в усвідомленні учнями гуманних цінностей, пізнання себе як особистості, пізнання законів життя через розуміння значущості іншого й визнання його вправ на позитивне до себе ставлення.

Це стає можливим завдяки проведенню факультативного курсу для учнів 5-6 класів «Формування духовно-моральних цінностей», яка розрахована на 70 годин:


 1. Для учнів 5-х класів – 35 год., кожне заняття по 45 хв.

 2. Для учнів 6-х класів – 35 год., кожне заняття по 45 хв.

Заняття для учнів 5-6-х класів проводяться один раз на тиждень, резерв навчального часу – 1 година.
Програма факультативу для учнів 5-х класів складається з трьох розділів:

Розділ 1. «Людські чесноти»

Мета: Мета: ознайомлення з людськими чеснотами, поглиблювати знання учнів про людину та моральні взаємини, основні моральні норми та духовні цінності, удосконалювати вміння відрізняти моральність, аморальність, формувати особистості, здатних до самовиховання і самовдосконалення, застосування практичних прийомів і методів духовно-морального росту й удосконалення.

Кількість годин для вивчення розділу: 13 год.


Розділ 2. «Ставлення людини до самої себе»

Мета: сприяти соціалізації дітей з порушенням слуху, допомагати їм пізнавати себе, сприяти розвитку почуття власної гідності, формувати впевненість у собі, навчати способам реагування в різних життєвих ситуаціях, активізувати процес самопізнання і саморозкриття, підвищити творчий потенціал колективної діяльності.

Кількість годин для вивчення розділу: 12 год.


Розділ 3. «Розвиток комунікативної компетентності»

Мета: сприяти розвитку в учнів самопізнання і самоусвідомлення себе як учасника колективу, розвиток навичок установлення контакту на вербальному (в межах можливостей глухої та слабочуючої дитини) та невербальному рівнях, розвиток навичок ефективної взаємодії між учнями, розвиток здатності до емпатії.

Кількість годин для вивчення розділу: 9 год.


Програма факультативу для учнів 6-х класів складається з трьох розділів:
Розділ 1. «Духовні цінності особистості»

Мета: ознайомлення учнів з моральними якостями та духовними цінностями людства, сприяти в колективній діяльності, здобуття позитивного індивідуального досвіду як складової морального формування особистості, розвивати індивідуальну моральну свідомість і рефлексивні здібності.

Кількість годин для вивчення розділу: 12 год.


Розділ 2. «Мій світ»

Мета: розкриття потенціалу кожної дитини, сприяти соціалізації дітей, надання допомоги в подоланні тривожності, пасивності, скутості, формування впевненості у собі, навчання конструктивних способів реагування в життєвих ситуаціях, допомога в подоланні психологічних бар'єрів: пасивності, невпевненості, сором'язливості, корегування порушень у сфері спілкування.

Кількість годин для вивчення розділу: 12 год.


Розділ 3. «Спілкуватися - це просто!»

Мета: розвиток умінь і навичок ефективного спілкування, конструктивного вираження своїх думок і почуттів, попередження та вирішення конфліктів, формування потреби в самовдосконаленні, адекватне оцінювання себе, формування комунікативних навичок.

Кількість годин для вивчення розділу: 10 год.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Для учнів 5-х класів

Розділ 1. «Людські чесноти»

Мета: ознайомити учнів з людськими чеснотами, поглиблювати знання учнів про людину та моральні взаємини, основні моральні норми та духовні цінності, удосконалювати вміння відрізняти поняття «моральність», «аморальність», формувати особистість, здатну до самовиховання і самовдосконалення, застосувати практичні прийоми і методи духовно-морального росту й удосконалення.

Кількість годин для вивчення розділу: 13 год.
Заняття 1-2. «Доброта»

Тематична інформація, моделювання ситуацій, конверт добрих справ, вправа «Лист із майбутнього», інсценування притчі, «Тест на доброту», вправа «Доторкнемося до доброти».Ключові поняття: добро, людяність, наші вчинки.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні пояснюють відмінності між поняттями «добро» і «зло», виявляють якості понять, оцінюють певні дії з позицій добра і зла, пізнають людські відносини, прагнуть до самовдосконалення, розвиток комунікативних навичок.
Заняття 3. «Ліки для душі»

«Із трактату Лао-Цзюнь» – обговорення порад, інсценування ситуацій, прикладна психологічна анімація «Притчі».Ключові поняття: душа, доброзичливість, добросердість, милосердя.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: осмислення ключових понять, переосмислюють свою поведінку, сімейні взаємини, співвідносять свої настановлення із загальнолюдськими цінностями.

Заняття 4. «Радість і щастя»

Тематична інформація, інсценування «Казки про мішечок із золота», калейдоскоп найщасливіших днів учнів класу, творче завдання «Символи щастя», «Дерево щастя».Ключові поняття: індивідуальність, щастя, характер, самооцінка, риси характеру.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: розуміють зміст ключових понять, наводять приклади рис характеру людини, усвідомлюють важливість самооцінки для переживання почуттів радості і щастя.
Заняття 5-6. «Сором – рідний брат совісті»

Тематична інформація, вправа «Чарівна криниця», казка «Скринька», вправи «Рекламний ролик», «Звільнення», «Закінчи речення».Ключові поняття: совість, сором, самовиховання, каяття, відповідальність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: розвиток культури почуттів, духовно-моральної сторони особистості, здійснюють рефлексію власних глибинних душевних станів, опановують навички самовиховання, саморегуляції поведінки.
Заняття 7-8. «Дружба. Друг»

Тематична інформація, вправа «Сходинки до храму Дружби», тест «Закінчи речення», вправа «Портрет мого друга», виготовлення символу Дружби.Ключові поняття: дружба, друг, довіра, щирість, чесність, порядність, справжній друг, допомога, доброзичлива критика.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: оволодіння емоційними реакціями, необхідними для спілкування, вміння аналізувати дружні стосунки, наводити приклади справжньої дружби, розвиток навичок ефективного спілкування, саморефлексії.
Заняття 9-10. «Моя сім'я»

Тематична інформація, виготовлення родинного гербу, родинного дерева, моделювання ситуацій, вправа «Сімейна фотографія».Ключові поняття: сім'я, рід, родинне коло, покоління, любов, повага, турбота, милосердя, підтримка, захист, конфлікти, терпіння.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні характеризують свою поведінку в колі сім'ї, характеризують ієрархію родинних зв'язків, розв'язують ситуативні завдання, демонструють дотримання взаємної поваги, допомоги, довіри, пояснюють причини виникнення та шляхи уникнення і розв'язання конфліктів, опанування навичками соціальної взаємодії.
Заняття 11-12. «Уміння прощати. Подолання негативних емоцій»

Тематична інформація, розповідь «Дух слова», вправа «Моя відповідь», вправа «Відверто кажучи», з використанням прийомів арт-терапії «Залиши зло».Ключові поняття: терпіння, поступки, компроміс, агресивність, гідність, повага, образа.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: формування вміння конструктивного вираження свого роздратування, опанування навичками ефективного подолання агресивності, рефлексії, саморегуляції, самовиховання, розвиток комунікативних навичок.

Заняття 13. Підсумкове заняття-подорож. «Шляхами чеснот»

Урок-подорож за зупинками тем розділу.Ключові поняття: ключові поняття розділу

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: узагальнення знань про позитивні людські якості, усвідомлення позитивних наслідків використання ефективного спілкування, формування адекватної самооцінки, навичок прийняття рішень, вміння робити вибір.
Розділ 2. Ставлення людини до самої себе

Мета: сприяти соціалізації дітей з порушенням слуху, допомагати їм пізнавати себе, сприяти розвитку почуття власної гідності, формувати впевненість у собі, навчати способам конструктивного реагування в різних життєвих ситуаціях, активізувати процес самопізнання і саморозкриття, підвищити творчий потенціал колективної діяльності.

Кількість годин для вивчення розділу: 12 год.
Заняття 14-15. «Який я? Яким я хочу бути?»

Тематична інформація, вправа «Це я», «Складання цілого з частин», вправа «Психологічні приклади», автопортрет, робота з тістом «Я всередині й зовні».Ключові поняття: унікальність, особистість, неповторність, внутрішній світ, зовнішній світ.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомлення учнями своєї неповторності, розвиток мотивації, спрямованої на самовдосконалення, розвиток впевненості та відповідальної поведінки.


Заняття 16. «Пізнай себе»

Тематична інформація, «Лист поради з підвищення самоповаги», вправа «Закінчи речення», тест «12 чоловічків», «Твоє ім’я», «Асоціація», «Відверті думки».Ключові поняття: самовиховання, самовдосконалення, самоповага.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: усвідомлення свого внутрішнього світу, корегування самооцінки, формування вміння долати труднощі, досягати успіху, зниження рівня тривожності.
Заняття 17-18. «Секрети самовиховання. Мистецтво бути собою»

Тематична інформація, складання пам'ятки «Секрети самовиховання», моделювання ситуацій, правило «3 тижнів», гра «Браслет самоконтролю», аутотренінг.Ключові поняття: самовиховання, самовдосконалення, самоконтроль, самодопомога.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: розвиток навичок емоційної саморегуляції, формування установки на самовиховання, розвиток саморефлексії емоційних станів, опанування навичками психологічної самодопомоги.
Заняття 19-20. «Зустріч з трьома «З» (задатки, здібності, звички)

Урок-казка «В країні здібностей», урок-казка «Корисні і шкідливі Звички».Ключові поняття: задатки, здібності, звички, корисні (позитивні) і шкідливі (негативні) звички, причини і наслідки, відповідальність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: розвиток саморефлексії, самоаналізу, підвищення здатності до самоконтролю і самоорганізації, використання прийомів саморелаксації, розвиток вміння протистояти тиску.

Заняття 21-22. «Свобода і відповідальність. Відповідальна поведінка»

Тематична інформація, вправа «3 конверти», проективна гра «Обери власну долю».Ключові поняття: свобода, відповідальність, відповідальна поведінка, прийняття рішень, вчинок та відповідальність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомлення відповідальності за власний вибір, власні вчинки, розвиток вміння вирішувати проблему і прийняття рішень.
Заняття 23. «Моє сильне та слабке Я. Геть сумніви і страх»

Тематична інформація, 20 відповідей на питання «Хто я?», вправа на розвиток уявлень про власне Я.Ключові поняття: тілесне Я, емоційне Я, розумове Я, соціальне Я.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: зниження рівня тривожності та страху, переборювання замкненості, пасивності, усвідомлення власних ресурсів і дефіциту власного Я.
Заняття 24. «Моє творче Я»

Тематична інформація, творче завдання «Символ мого творчого Я», вправа «Привіт з майбутнього» (вправа з використанням АРТ-терапії).Ключові поняття: моє творче Я, індивідуальність, здібності.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: розвиток здатності до усвідомлення власних можливостей, набуття індивідуального творчого досвіду, розвиток впевненості в своїх можливостях.

Заняття 25. «Вперед - до успіху (підсумкове заняття)»

Заняття-подорож, вправа «Складові успіху», відео-притча «Формула успіху».Ключові поняття: поняття тем розділу, позитивне мислення.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: узагальнення ключових понять тем розділу, формування у п'ятикласників уміння долати труднощі, досягати успіху, розвиток вміння взаємодіяти у групі, інтеграція набутого досвіду.
Розділ 3. Розвиток комунікативної компетентності

Мета: сприяти розвитку в учнів самопізнання і самоусвідомлення себе як учасника колективу, розвиток навичок установлення контакту на вербальному (в межах можливостей глухої та слабочуючої дитини) та невербальному рівнях, розвиток навичок ефективної взаємодії між учнями, розвиток здатності до емпатії.

Кількість годин для вивчення розділу: 9 год.
Заняття 26. «Установлення психологічного контакту»

Тематична інформація, вправа «Засоби привітання», вправа «Позиція у спілкуванні», повідомлення «Установлення контакту при розмові», «Компліменти».Ключові поняття: вербальне і невербальне спілкування, контакт.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: опанування навичками контакту на вербальному та невербальному рівнях.
Заняття 27-28. «Взаємодія»

Тематична інформація, вправи «Посудомийна машина», «Правда чи брехня», «Знайди пару», «Плітки», «Табу», «Плутанка», «Подарунок».Ключові поняття: взаємодія, спілкування.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: описують почуття у взаємодії з різними людьми, розвивають навички взаємодії, формується толерантне ставлення до інших.
Заняття 29-30. «Наші емоції і почуття»

Тематична інформація, вернісаж емоцій і почуттів (фото, ілюстрації), психогімнастика, вправи «Дзеркало», «Я - висловлювання, Ти - висловлювання», вправа «Портрет».Ключові поняття: емоції, емоційні стани, перелік почуттів, «Я - висловлювання», «Ти - висловлювання».

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні вчаться розпізнавати й розуміти почуття інших людей, розвивається епатія, розширюється вибір реагування, формується навичка толерантно висловлювати свої негативні почуття.
Заняття 31-32. «Моделі ефективного спілкування»

Тематична інформація, вправи «Маски у спілкуванні», «Тиск», вирішення ситуативних задач.Ключові поняття: ефективне спілкування, конфлікт, конструктивна критика, спілкування у родині, з друзями, в шкільному колективі.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: розвиток форм і навичок ефективного спілкування в групі однолітків, в сім'ї, школі, способів взаєморозуміння, розвиток моральних якостей, форм співчуття і співпереживання, формування навичок подолання бар'єрів спілкування, усвідомлення переваг впевненої поведінки.


Заняття 33-34. «Безпечне спілкування»

Тематична інформація, моделювання ситуацій, ознайомлення з пам'яткою «Як уникнути насильства».Ключові поняття: безпечне і небезпечне спілкування, агресивна, пасивна і впевнена поведінка.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: розвивати вміння аналізувати ситуацію, розпізнавати емоційні стани людини, опанування навичками впевненої і відповідальної поведінки, формувати вміння передбачати наслідки взаємодії з оточуючими.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Для учнів 6-х класів

Розділ 1. Духовні цінності особистості

Мета: ознайомлення учнів з моральними якостями та духовними цінностями людства, сприяти в колективній діяльності, здобуття позитивного індивідуального досвіду як складової морального формування особистості, розвивати індивідуальну моральну свідомість і рефлексивні здібності.Кількість годин для вивчення розділу: 12 год.
Заняття 1-2. «Усвідомлення себе»

Вправа «Інтерв'ю», вправа «Асоціації», вправа «Я-людина», діагностичний малюнок «Автопортрет».Ключові поняття: особистість, цінність, самовдосконалення.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомлення факту свого буття, своєї неповторності, отримання досвіду самосприйняття, формування почуття власної цінності, позитивного ставлення до життя, усвідомлення доцільності свого існування.
Заняття 3-4. «Цінності та якості»

Тематична інформація, вправа «Ім'я», вправа «Чарівний ярмарок», вправа «Ваші цінності», інсценування притчі «Цінність часу», вправа «Моя мрія».Ключові поняття: життєві цінності, здоров'я, життя, особисті цінності, сенс життя.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомлення власних уявлень про себе, власних переваг, недоліків, ціннісних орієнтирів, порівняння їх з цінними орієнтирами однолітків, усвідомлення своєї значущості, бажання стати кращим, розвиток самовдосконалення.

Заняття 5-6. «Навчаємося толерантності»

Вправа-гра Плакат», інформаційне повідомлення «Толерантна людина», вправа «Суперечка», вправа «Фермер, будинок, землетрус», відео-притча, вправа «Мух краще ловити на мед».Ключові поняття: толерантність, терпіння, витримка, гідність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють значущість толерантної поведінки під час взаємодії з іншими, формування навичок неоцінюючого спілкування, безконфліктної поведінки.
Заняття 7-8. «Відвертість та довіра»

Тематична інформація, вправи «Ти про мене ще не знаєш», «Малюнок на двох», «Заморожений».Ключові поняття: відвертість, довіра, взаємини, успішне спілкування, обережність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомлення успішності спілкування від ступеня відвертості та довіри.
Заняття 9-10. «Я є, я хочу бути»

Тематична інформація, вправи «Оплески», «5 добрих слів», «Комісійний магазин», «Частини мого «Я», «Я хочу».Ключові поняття: особистість, досягнення, недоліки, потреби, бажання, мета, забаганки, відповідальність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: гармонізація суперечностей особистості, підвищення самооцінювання, самопізнання.
Заняття 11-12. «Подорож на повітряній кулі»

Урок-подорож.Ключові поняття: ключові поняття тем розділу.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні відстежують зміни, які відбулися в процесі проведення занять, навчаються правильно визначати психічний стан інших.
Розділ 2. Мій світ

Мета: розкриття потенціалу кожної дитини, сприяти соціалізації дітей, надання допомоги в подоланні тривожності, пасивності, скутості, формування впевненості у собі, навчання конструктивних способів реагування в життєвих ситуаціях, допомога в подоланні психологічних бар'єрів: пасивності, невпевненості, сором'язливості, корегування порушень у сфері спілкування.

Кількість годин для вивчення розділу: 12 год.
Заняття 13-14. «Кольори емоцій і почуттів»

Тематична інформація, гра-розминка «Спільні ознаки», медитативні вправи, рефлексивна вправа «Я відчуваю», вправа «Куля бажань», етюди вираження емоцій.Ключові поняття: емоції, почуття, способи вираження почуттів.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: аналіз і характеристика емоційних станів, опис 4 способів конструктивного вираження почуттів, розвиток самопізнання і самовдосконалення.
Заняття 15-16. «Стрес і його особливості»

Тематична інформація, гра «Ураган», малюнок «Стрес», прийоми педагогічної АРТ-терапії, бесіда «Обличчя стресу», «9 кроків до подолання стресу».Ключові поняття: стрес, стресова ситуація, саморегуляція.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні описують стресові ситуації, формують уявлення про стрес, актуалізується стратегія поведінки у стресових ситуаціях, формування навичок саморегуляції, зняття втоми і напруги.
Заняття 17-18. «Моя поведінка»

Тематична інформація, рольова гра «Впевнений-невпевнений-грубий», робота з порівняльною таблицею, вправа «Закінчуємо речення», моделювання ситуацій, вправа «Я впевнений у собі».Ключові поняття: поведінка, 3 тактики в поведінці: впевнена, пасивна (невпевнена), груба (агресивна).

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомлення переваг упевненої поведінки над агресивною та пасивною, розвиток навичок упевненої поведінки; розуміння зв'язку стресу зі способами поведінки, формування вміння диференціювати прояви впевненої, пасивної та грубої поведінки, розвиток навичок саморефлексії і релаксації.
Заняття 19-20. «Тривожність та страхи»

Вправа «Подобається - не подобається», малюнок «Мій страх», малюнок «Подолання страху», робота з солоним тістом.Ключові поняття: емоції, почуття, страхи, тривожність, самодопомога, релаксація.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: активізується самосвідомість, самовираження, розвиток здатності виражати почуття, розширення словникового запасу для вираження емоційних станів, усунення емоційного напруження, корекція «базового страху».

Заняття 21-22. «Мої сильні сторони. Мої можливості»

Тематична інформація, вправа «Овації», вправа «Список проблем», вправа «Угадай емоцію», вправа «Нападник і той, хто захищається».Ключові поняття: сильні сторони, переваги, можливості, використання власних можливостей, мета, досягнення, наполегливість.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: розвивається здатність позитивно сприймати себе, зниження тривожності, пов'язаної із самооцінкою, вирішення особистих проблем, формування впевненої поведінки.
Заняття 23-24. «Знайомий і незнайомий Я»

Діагностичне заповнення таблиці «Особиста мета», тест «Самооцінка», застосування прийомів педагогічної АРТ-терапії, метафоричний автопортрет, вправи «Футболка», «Карта бажаних почуттів».Ключові поняття: переваги, недоліки, потенціал, можливості, бажання, спілкування.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: актуалізація процесу самопізнання, самоідентифікації та самовираження (через творчість).
Розділ 3. «Спілкуватися - це просто!»

Мета: розвиток умінь і навичок ефективного спілкування, конструктивного вираження своїх думок і почуттів, попередження та вирішення конфліктів, формування потреби в самовдосконаленні, адекватне оцінювання себе, формування комунікативних навичок.

Кількість годин для вивчення розділу: 10 год.

Заняття 25-26. «Спілкуватися - це просто!»

Інфернація «Особливості спілкування», вправа «Спілкування в різних позиціях», вправи «Рухи з папірцями», «Олівці по колу», «Час спілкування», вправа «Найщиріші побажання».Ключові поняття: спілкування, позиції спілкування.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: підвищення рівня соціально-комунікативної активності та впевненості, розвиток навичок ефективного спілкування, саморефлексії.
Заняття 27-28. «Як спілкуватися результативно»

Тематична інформація, вправи «Компліменти», вправа «Дракон», мозковий штурм «Якості для успішного спілкування», вправа «Перебудова».Ключові поняття: спілкування, результат, впевненість, спостережливість, уважність, доброзичливість, почуття, настрій, емоції.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомлення результативного спілкування, формування навичок відповідальної поведінки, культури поведінки, розвиток вміння співпрацювати у групі.
Заняття 29-30. «Долаємо конфлікти»

Тематична інформація, вправи «Асоціації», «Лінія конфлікту», вправа «Конфліктна ситуація», вправа «20 бажань», моделювання ситуації.Ключові поняття: конфлікт, конфліктна ситуація, конфліктна поведінка.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: ознайомлення з поняттям «конфлікт», формування навичок поведінки в конфліктних ситуаціях, розвиток саморефлексії і самоконтролю.
Заняття 31-32. «Вчуся не ображатися»

Тематична інформація, вправа «Я ображаюся», вправи «Моя образа в минулому і в теперішньому», «Рольовий список ображаючого», «Я більше не ображаюся».Ключові поняття: образа, прикрість, наслідки.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомити роль образи у спілкуванні, формування пріоритетних цінностей, необхідних при спілкуванні, використання продуктивних способів виявів образи у спілкуванні, розвиток комунікативних навичок.
Заняття 33-34. «Підтримка у спілкуванні»

Тематична інформація, моделювання ситуацій, вправа «Зустріч», вправа «Знаки уваги», «Вираження симпатії», «Все одно ти – молодець!».Ключові поняття: спілкування, підтримка, симпатія, увага, любов, вдячність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: усвідомлення важливості уваги, любові, вдячності та підтримки в спілкуванні, навчитися виражати симпатію в спілкуванні, розвивати комунікативні навички.

Навчально-тематичний план

Для учнів 5-х класів

(35 годин, 1 година – резерв навчального часу)

заняття

Тема

Кількість годин

Форма проведення занять

Розділ 1. Людські чесноти

1-2.

Доброта

1

Урок-казка

3.

Ліки для душі

2

Практичне заняття

4.

Радість і щастя

1

Театралізований урок

5-6.

Сором – рідний брат совісті

2

Практичне заняття

7-8.

Дружба. Друг

2

Урок-гра

9-10.

Моя сім'я

2

Практичне заняття

11-12.

Уміння прощати. Подолання негативних емоцій

2

Урок-панорама ідей

13.

Підсумкове заняття-подорож. Шляхами чеснот

1

Урок-подорож

Усього:

13

Розділ 2. Ставлення людини до самої себе

14-15.

Який я? Яким я хочу бути?

2

Урок-знайомство

16.

Пізнай себе

1

Практичне заняття

17-18.

Секрети самовиховання. Мистецтво бути собою

2

Практичне заняття

19-20.

Зустріч з трьома «З» (задатки, здібності, звички)

2

Практичне заняття

21-22.

Свобода і відповідальність. Відповідальна поведінка

2

Практичне заняття

23.

Моє сильне та слабке «Я». Геть сумніви і страх

1

Практичне заняття

24.

Моє творче «Я»

1

Урок-творча майстерня

25.

Вперед – до успіху (підсумкове заняття)

1

Підсумкове заняття

Усього:

12

Розділ 3. Розвиток комунікативної компетентності

26.

Установлення психологічного контакту

1

Урок-диспут

27-28.

Взаємодія

2

Урок-діалог

29-30.

Наші емоції і почуття

2

Урок-картинна галерея

31-32.

Моделі ефективного спілкування

2

Урок-рольова гра

33-34.

Безпечне спілкування

2

Підсумкове заняття

Усього:

9Для учнів 6-х класів

(35 годин, 1 година – резерв навчального часу)

заняття

Тема

Кількість годин

Форма проведення занять

Розділ 1. Духовні цінності особистості

1-2.

Усвідомлення себе

2

Урок-занурення

3-4.

Цінності та якості

2

Урок-аукціон

5-6.

Навчаємося толерантності

2

Практичне заняття

7-8.

Відвертість та довіра

2

Практичне заняття

9-10.

Я є, я хочу бути

2

Урок-гра

11-12.

Подорож на повітряній кулі

2

Урок-подорож

Усього:

12

Розділ 2. Мій світ

13-14.

Кольори емоцій і почуттів

3

Урок-творчості

15-16.

Стрес і його особливості

2

Практичне заняття

17-18.

Моя поведінка

2

Урок-гра

19-20.

Тривожність і страхи

2

Практичне заняття

21-22.

Мої сильні сторони. Мої можливості

2

Практичне заняття

23-24.

Знайомий і незнайомий Я

2

Підсумкове заняття

Усього:

12

Розділ 3. Спілкуватися – це просто!

25-26.

Спілкуватися – це просто!

2

Практичне заняття

27-28.

Як спілкуватися результативно

2

Урок-мозкова атака

29-30.

Долаємо конфлікти

2

Урок-гра

31-32.

Вчуся не ображатися

2

Урок-гра

33-34.

Підтримка у спілкуванні

2

Підсумкове заняття

Усього:

10

ЛІТЕРАТУРА


 1. Колесник І. П. Соціалізація особистості глухого школяра / І.П. Колесник. – К.: Мальва-ОСО, 1994.

 2. Рахманов В.М. Медико-соціальні аспекти виховання та навчання дітей з вадами слуху / В.М. Рахманов. – X., Основа, 90 с.

 3. Психология глухих детей / Под ред. И. М. Соловьева и др. – М., 1971.

 4. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі / Вип. 7. – К.: Науковий світ – 2006.

 5. Педагогічна допомога родині у вихованні дітей з особливими потребами. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук. методич. збір. / І. Єрмаков [кер. автор. кол. і наук. ред.] та ін. – К.: Контекст, 2000. – С. 266-267.

 6. Развитие способностей у глухих детей в процессе обучения / под ред. Т. В. Розановой. – М.: Педагогика,1991.

 7. Оржеховська В.М. Посібник з самовиховання / В. М. Оржеховська, Т. В. Хілько, С. В.Кириленко. – К.,1996.

 8. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: наук.-метод. посіб. / За ред. І.Г.Єрмакова. − Запоріжжя: Центріон, 2005. − 640 с.

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату

Скачати 258.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка