1. Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?Сторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5


- Збільшиться концентрація фібриногену

- Збільшиться концентрація кальцію в крові

+ Сповільниться агрегація тромбоцитів

- Посилиться синтез вітаміну К у печінці

- Сповільниться полімерізація фібрину

?

321. У людини колірний показник крові дорівнює 0,66, вміст гемоглобіну 75 г/л, вміст еритроцитів 3,25 х 1012/л. Найбільш ймовірна причина таких змін?+ Нестача заліза

- Крововтрата

- Нестача фолієвої кислоти

- Нестача вітаміну В12

- Зменшення РО2 в артеріальній крові

?

322. До складу сухого залишку плазми крові обовязково входять білки. Яка група білків забезпечує процеси коагуляційного гемостазу?+ Фібриноген

- Альбуміни

- Бета-глобуліни

- Гамма-глобуліни

- Альфа-глобуліни

?

323. 10% розчин натрію хлориду не можна вводити внутрішньовенно тому, що відбувається:- Збільшення осмотичного тиску крові

- Гемоліз еритроцитів

- Зсідання еритроцитів

- Злипання еритроцитів

+ Плазмоліз еритроцитів

?

324. Який вид гемолізу виникне, якщо помістити еритроцити в гіпотонічний розчин?+ Осмотичний

- Термічний

- Механічний

- Хімічний

- Фізичний

?

325. Які фізико-хімічні властивості крові зумовлює наявність у ній електролітів?+ Осмотичний тиск

- Онкотичний тиск

- Активна реакція крові

- В’язкість крові

- Швидкість осідання еритроцитів

?

326. У вигляді якої сполуки здійснюється транспорт СО2 кров’ю?- Оксигемоглобіну

+ Карбгемоглобіну

- Метгемоглобіну

- Міоглобіну

- Карбоксигемоглобіну

?

327. Який білок крові в процесі її зсідання переходить із розчинної форми у нерозчинну?- Протромбін

- Тромбін

+ Фібриноген

- Альбумін

- Глобулін

?

328. В яких форменних елементах крові відбувається утворення вугільної кислоти за участю фермента карбоангідрази?+ В еритроцитах

- В базофілах

- В тромбоцитах

- В нейтрофілах

- В лімфоцитах

?

329. Чим визначається величина ШОЄ?- Співвідношенням катіонів та аніонів крові

- Співвідношенням еозинофілів та нейтрофілів

- Лейкоцитарною формулою

- Кількістю еритроцитів

+ Співвідношенням кількості альбумінів і глобулінів

?

330. У людини вміст альбумінів у плазмі крові нижче норми. Це супроводжується набряком тканин. Який із показників крові є порушеним?- рН

- Осмотичний тиск

- В’язкість

- Питома вага

+ Онкотичний тиск

?

331. Які вітаміни обов’язково повинні приймати участь у процесі зсідання крові?- Вітамін В1

- Вітамін А

- Вітамін Д

- Вітамін В12

+ Вітамін К

?

332. Які вітаміни потрібно постійно вживати для нормального еритропоезу?- В12

- Фолієву кислоту

- С

- В6


+ Всі перераховані

?

333. Які з факторів зсідання крові приймають участь в усіх фазах коагуляційного гемостазу?+ Іони Са++, фосфоліпіди,

- Протромбін

- Фактор Хагемана

- Протромбіназа

- Антигемофільний глобулін А

?

334. Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат Na+. Який механізм його дії?- Зменшує адгезію тромбоцитів

+ Зв’язує іони Са++ в плазмі крові

- Активує плазмін

- Інактивує тромбін

- Являється антагоністом фактора Хагемана

?

335. У дитини 2 років в лейкоцитарній формулі кількість лімфоцитів більша, ніж нейтрофілів. Який висновок повинен зробити лікар?- Кровотеча

- Запальнений процесс

- Алергія

+ Здорова дитина

- Онкологічний процес

?

336. Який вид лейкоцитів забезпечує імунологічний захист організму?- Моноцити

+ Лімфоцити

- Базофіли

- Нейтрофіли

- Еозинофіли

?

337. Який вид гемолізу може розвинутися внаслідок переливання несумісної крові?+ Біологічний

- Механічний

- Термічний

- Хімічний

- Осмотичний

?

338. Система крові складається із кількох частин. Одна із них – органи кровотворення до яких належать:+ Червоний кістковий мозок

- Печінка, нирки

- М’язи, печінка

- Тонка кишка, головний мозок

- Шлунок, серце, судини

?

339. У людини після тривалого голодування спостерігалися набряки по тілу. Що є можливою причиною подібного явища?- Недостатність вуглеводів

+ Зниження онкотичного тиску плазми крові внаслідок дефіциту білка

- Вживання підвищеної кількості води

- Недостатність жирів

- Порушення функції кісткового мозку

?

340. Який газ утворює стійку сполуку із гемоглобіном крові?- NO

- CO2


- N2

- O2


+ CO

?

341. В експерименті необхідно запобігти згортанню цільної крові. Яку речовину необхідно використати для цієї мети?+ Лимоннокислий натрій

- Лимоннокислий калій

- Лимоннокислий кальцій

- Бензойнокислий калій

- Бромистий натрій.

?

342. Застосування спеціальної дієти привело до зниження осмотичного тиску плазми крові у тварини. Яке явище із клітинами крові може відбутися?A. Біологічний гемоліз

B. Піноцитоз

C. Осмотичний плазмоліз

+ Осмотичний гемоліз

D. Фізіологічний гемоліз

?

343. У хворого встановили, що величина ШОЕ дорівнює 30мм/год. За рахунок, переважно, яких складових крові це обумовлено.- Альфа-глобулінів.

+ Гамма-глобулінів

- Альбумінів.

- Бета- глобулінів

- Фібриноген

?

344. В відділенні судово-медичної експертизи було проведено дослідження крові померлого від отруєння чадним газом при пожежі. Як називається з’єднання гемоглобіну (Hb) та чадного газу (СО)?- Міоглобін

- Карб гемоглобін

- Оксигемоглобін

- Карбоген

+ Карбоксигемоглобін

?

345. Гемоглобін, беручи участь у транспорті газів, утворює різні сполуки. Яка сполука гемоглобіну є найбільш міцною?- Дезоксигемоглобін

- Карбоксигемоглобін

+ Метгемоглобін

- Карбгемоглобін

- Оксигемоглобін

?

346. Відомо, що осмотичний тиск є одним з найбільш контрольованих параметрів гомеостазу. Назвіть гормони, що мають найбільший вплив на регуляцію цього показника.+ Натрійуретичний, антидіуретичний

- Адреналін, норадреналін

- Естрогени, андрогени

- Гастрин, секретин

- Фолітропін, лютропін

?

347. Розподіл крові на групи за системо АВ0 залежить від наявності антигенів. В яких формених елементах вони визначаються?+ Еритроцитах

- Тромбоцитах

- Нейтрофілах

- Еозинофілах

- Базофілах

?

348. У людини ШОЕ дорівнює 20 мм/год. Це свідчить про те, що в крові у досліджуваного- Збільшена кількість лейкоцитів

- Збільшена кількість альбумінів

+ Збільшена кількість глобулінів

- Нормальне співвідношення альбумінів і глобулінів

- Нормальна кількість еритроцитів

?

349. Людині для відновлення об’єма циркулюючої крові перелили кровозамінник - ізотонічний розчин NaCl.. Яка концентрація цього розчину?- 3 %

+ 0,9%


- 0,3%

- 0,5%


- 1%

?

350. При визначенні групи крові за системою АВО методом стандартних сироваток спостерігалась аглютинація в сироватках І і ІІ груп. Які аглютиногени містить досліджувана кров?+ В

- А


- А і В

- Не містить

- Неможливо визначити

?

351.Яка кількість білка в плазмі крові?+ 7-8%

- 2-3%


- 8-10%

- 0,4%


- 90-92%

?

352. Який вид гемолізу можна спостерігати при струшуванні флакону з консервованою кров’ю?+ Механічний

- Осмотичний

- Онкотичний

- Біологічний

- Термічний

?

353. Які функції виконують нейтрофіли?+ Фагоцитоз

- Специфічні гуморальні імунні реакції

- Утворення факторів згортання крові

- Транспорт вуглекислого газу

- Регуляція рН крові

?

354. Яка нормальна величина гематокритного показника крові?+ 45%

- 35%


- 68%

- 87%


- 20%

?

355. Яка тривалість життя еритроцитів в крові?+ 100-120 діб

- 1-2 місяці

- 5-6 місяців

- 1 рік


- 2 роки

?

356. Під час визначення у пацієнта групи крові в системі АВО за допомогою цоліклонів спостерігається реакція з анти-А та анти-В. До якої групи крові належить результат?+ АВ (ІV)

- В (ІІІ)

- А (ІІ)

- О (І)


- Помилковий результат

?

357. Активною частиною гемоглобіну є складна сполука протопорфірину з катіоном. Цей катіон :+ Fe2+

- Mg2+


- Ca2+

- K+


- Na+

?

358. Активна реакція крові обумовлена наявністю в ній:+ Водневих (Н+) и гідроксильних (ОН-) іонів

- Еритроцитів

- Лейкоцитів

- Солей


- Тромбоцитів

?

359. При вивченні гістологічних препаратів тканин людини були виявленірізні клітини. Деякі з них не містили ядра. Які без’ядерні клітини виявлено?

+ еритроцити

- лейкоцити

- ліпоцити

- нейроцити

- епітеліоцити

?

360. Який вид лейкоцитів забезпечує гуморальний и клітинний імунітет?+ Лімфоцити

- Моноцити

- Нейтрофіли

- Базофіли

- Еозинофіли

?

361. В експериментальному дослідженні згортальної системи крові у тварин булоподовжено час рекальціфікації. Тромбопластиновий і тромбіновий час не

змінювався. Який етап згортання крові порушений?

+ Утворення тромбокінази

- Утворення протромбіну

- Утворення фібриногену

- Утворення антигемофільного глобуліну

- Утворення фібринстабілізуючого фактору

?

362. При дослідженні крові пацієнта встановлено, що загальна кількість лейкоцитів становить 12•109 /л. Це явище називається- Лейкозом

+ Лейкоцитозом

- Лімфоцитозом

- Агранулоцитозом

- Мононуклеозом

?

363. Людина отруїлася чадним газом (СО). Яка сполука гемоглобіну утворилася у крові?+ Карбоксигемоглобін

- Оксигемоглобін

- Карбгемоглобін

- Дезоксигемоглобін

- Метгемоглобін

?

364. У крові хворого на анемію кількість гемоглобіну становить 100 г/л. Якою буде киснева ємкість крові при 100% насиченні гемоглобіну киснем?- 104 мл О2 у 1 л крові

- 124 мл О2 у 1 л крові

- 114 мл О2 у 1 л крові

+ 134 мл О2 у 1 л крові

- 94 мл О2 у 1 л крові

?

365. Хворий тривалий час приймав неодикумарін. З часом з'явились ознакипередозування препарату. Який засіб необхідно призначити для їх усунення?

+ Вікасол

- Гепарин

- Ферковен

- Ціанокобаломін

- Гірудин

?

366. Яка сполука гемоглобіну утворюється в організмі людини при підвищенні вмісту чадного газу в повітрі?+ Карбоксигемоглобін

- Міоглобін

- Оксигемоглобін

- Карбгемоглобін- Метгемоглобін
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка