1. Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?Сторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5


+ медіатори

- гормони

- ферменти

- електроліти

- метаболіти

?

157. Відомо, що передача збудження з нервових закінчень на м’язові волокна здійснюється хімічним шляхом за допомогою медіаторів. Який медіатор забезпечує передачу з нервових закінчень на волокна скелетних м’язів?+ Ацетилхолін

- Адреналін

- Норадреналін

- Серотонін

- ГАМК

?

158. Блокада проведення збудження по нервових волокнах при місцевій анестезії лідокаїном зумовлена:- Блокадою калієвих каналів

- Блокадою кальцієвих каналів

- Блокадою К+- Na+- АТФази

+ Блокадою швидких натрієвих каналів

- Порушенням окисно-відновних процесів в волокні

?

159. Первинні центри слуху і зору розташовані в одному з відділів головного мозку. В якому відділі вони знаходяться?+ Середній мозок

- Мозочок

- Довгастий мозок

- Проміжний мозок

- Кінцевий мозок

?

160. Під мікроскопом знаходяться зразки однієї з тканин людини. Клітини цієї тканини мають короткі і довгі відростки. Які клітини представлено на препараті?+ нейроцити

- міоцити

- епітеліоцити

- еритроцити

- остеоцити

?

161. Головний мозок має структурне утворення – чотиригорбу пластинку, на рівні якої здійснюються орієнтовні рефлекторні реакції на світлові та звукові подразники. В якому відділі головного мозку розташовані ці центри?+ середній мозок

- довгастий мозок

- проміжний мозок

- кінцевий мозок

- мозочок

?

162. У людини після травми потиличної ділянки голови спостерігалось порушення координації рухів і м’язового тонусу. Про пошкодження якого відділу мозку це може свідчити?- великі півкулі

+ мозочок

- середній мозок

- довгастий мозок

- проміжний мозок

?

163. В одному з відділів головного мозку розташовано життєво важливі центри (дихання, серцево-судинний, травний).Який це відділ?+ довгастий мозок

- мозочок

- середній мозок

- проміжний

- кінцевий мозок

?

164. При тривалому збудженні нейрона в центральному синапсі зменшується вміст медіатора, що призводить до зниження працездатності нервової клітини. З якою властивістю нервових центрів пов’язане це явище?- Сумація збудження

+ Втома нервового центру

- Затримка проведення збудження

- Одностороннє проведення збудження

- Трансформація ритму збудження

?

165. У людини внаслідок черепно-мозкової травми спостерігається похитування при ходьбі, порушення координації рухів, зниження м’язового тонусу, швидка втомлюваність. Такі порушення характерні для ураження+ Мозочка

- Проміжного мозку

- Середнього мозку

- Довгастого мозку

- Кори великих півкуль

?

166. У людини, яка вийшла із затемненого приміщення на яскраве світло, спостерігається звуження зіниць. Структури ЦНС, що забезпечують зіничну реакцію, знаходяться на рівні+ Середнього мозку

- Проміжного мозку

- Мозочка

- Довгастого мозку

- Моста

?

167. Хворий скаржиться на порушення мови, похитування при хотьбі, тремтіння пальців рук . Ураження яких структур мозку стало найбільш вірогідною причиною цих розладів?+ Мозочка

- Ретикулярної фармації

- Спиного мозку

- Гіпоталамусу

- Лімбічної системи

?

168.У пацієнта після травми головного мозку порушились тонкі рухи пальців рук, розвинулась м’язева ригідність і тремор верхніх кінцівок. Яка причина такого явища?+ Пошкодження середнього мозку

- Пошкодження рухової кори головного мозку

- Пошкодження лімбічних структур мозку

- Пошкодження довгастого мозку

- Пошкодження спинного мозку

?

169. Внаслідок отруєння сулемою у працівника хімзаводу виявлено пошкодження проксимального відділу нефрону. Порушення реабсорбції якого електроліту є провідним за даної патології?- Калію

+ Натрію


- Хлору

- Магнію


- Заліза

?

170. У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л. Добовий діурез 6 л. Зміни діурезу відбуваються завдяки порушенню процесів реабсорбції:+ Глюкози

- Н2О


- Сечовини

- Натрію


- Калію

?

171. Відомо, що величина клубочкової фільтрації залишається відносно постійною навіть при значних коливаннях системного кров’яного тиску. Яка біологічно активна речовина забезпечує клубочкову фільтрацію?- Дофамін

- Адреналін

- Вазопресин

- Кортикотропін

+ Ангіотензин II

?

172. В якій частині нефрона - структурної та функціональної одиниці нирки- здійснюється процес фільтрації?- В петлі Генлє

+ В капсулі Шумлянського-Боумена

- В проксимальному канальні

- В дистальному канальні

- В збиральній трубочці

?

173. Руйнування супраоптичних ядер гіпоталамуса у тварин виклає значне збільшення добового діурезу. Який із механізмів сечоутворення при цьому порушується?- Зменшення реабсорбції води в висхідному коліні петлі

- Облігатна реабсорбція води

+ Факультативна реабсорбція води

- Зменшення реабсорбції води в низхідному коліні петлі

- Фільтрація води

?

174. У сечі хворого на ниркову хворобу виявлено високомолекулярні білки. Який із процесів сечоутворення порушений?+ Фільтрація

- Облігатна реабсорбція

- Секреція

- Факультативна реабсорбція

- АТФ-залежний транспорт

?

175. Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації в клубочках. Які компоненти плазми крові протидіють цьому процессу, затримуючи воду в судинному руслі?- Лейкоцити

- Еритроцити

- Катіони

+ Білки


- Аніони

?

176. Експериментально доведено, що після перерозтягнення передсердь кров’ю зменшується реабсорбція Na+ і води в ниркових канальцях. Під впливом якого фактора це відбувається?+ Натрійуретичного гормону

- Вазопресину

- Реніну

- Ангіотензину

- Альдостерону

?

177. У хворого виявлено порушення внутрішньониркового кровообігу і системного ОЦК. Секреція якого фактора нирок зміниться?- Еритропоетинів

+ Реніну

- Простагландинів

- Кініногену

- Лейкотрієнів

?

178. Перебування людини в умовах зниженого атмосфероного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?+ Збільшенням секреції еритропоетинів

- Зменшенням секреції еритропоетинів

- Збільшенням фільтрації

- Зменшенням фільтрації

- Порушенням реабсорбції

?

179. Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок трьох послідовних процесів. Укажіть найбільш вірогідну послідовність.- Секреція, фільтрація, реабсорбція

- Реабсорбція, фільтрація, секреція

+ Фільтрація, реабсорбція, секреція

- Секреція, реабсорбція, фільтрація

- Послідовність немає значення

?

180. Після споживання солоної їжі в людини значно зменшилася кількість сечі. Який з указаних гормонів уплинув на функцію нирок?+ Антидіуретичний

- Адреналін

- Соматостатин

- Окситоцин

- АКТГ

?

181. У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст. Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження сечовиділення?+ Клубочкової фільтрації

- Облігатної реабсорбції

- Факультативної реабсорбції

- Канальцевої секреції

- Всіх перечислених процесів

?

182. У пацієнта 60 років при обстеженні встановлено, що вміст глюкози в крові 12 ммоль/л. Наслідком цього буде:- Зменшення секреції натрію

+ Глюкозурія

- Зменшення вмісту глюкози в сечі

- Зменшення реабсорбції глюкози

- Зменшення діурезу

?

183. У людини при нормальних фізіологічних умовах до складу кінцевої сечі не входить глюкоза. При якій пороговій кількості глюкози в крові, вона з’явиться в сечі?+ 8-10 ммоль/л.

- 4-6 ммоль/л.

- 5,55-6,66ммоль/л.

- 6,66-7,55 ммоль/л.

- 9-12 ммоль/л.

?

184. Після перев’язки ниркової артерії у жаби перестає функціонувати кіркова речовина нирки, що приводить до виділення незначної кількості концентрованої сечі. Виключення якого або яких механізмів спостерігається в даному досліді?- Механізмів секреції і фільтрації

+ Механізму фільтрації

- Механізму секреції

- Механізму реабсорбції

- Механізмів реабсорбції і фільтрації

?

185. У досліді на тварині подразнювали блукаючий нерв та робили кровопускання, що зменшувало величину артеріального тиску крові і призводило до зменшення утворення сечі. До якої величини необхідно зменшити артеріальний тиск, щоб припинилась процес фільтрації?+ 65 мм рт. ст.

- 50 мм рт. ст.

- 20 мм рт. ст.

- 25 мм рт. ст.

- 35 мм рт. ст.

?

186. Хлопчик С., 9 років протягом 30 хвилин випив 2 л Соca-Cola. Як у нього зміниться виділення СО2 легенями і Н+ із сечею?+ Виділення СО2 і Н+ знизиться

- Виділення СО2 і Н+ знизиться.

- Виділення СО2 збільшиться, Н+ знизиться.

- Виділення СО2 знизиться, Н+ збільшиться.

- Виділення СО2 і Н+ не зміниться.

?

187. Дослідження функцій нирок показали, що вони не тільки забезпечують процес сечоутворення, а й секретують біологічно активні речовини. Вкажіть, яку речовину із перерахованих:- Альдостерон

+ Ренін


- Вазопресин

- Гіпертензин

- АКТГ

?

188. В порожнині капсули Боумена проходить фільтрація води і розчинених в ній речовин. Які речовини в нормальних умовах не фільтруються із плазми крові в ниркову капсулу?- Креатинін

- Сечова кислота

- Сечовина

+ Високомолекулярні сполуки

- Глюкоза

?

189. Який з гормонів при винекненні спраги забезпечує регуляцію ОЦК і процесу сечоутворення?+ Вазопресин (антидіуретичний гормон)

- Адреналін

- Соматостатин

- Окситоцин

- АКТГ

?

190. Який гормон здійснює вплив на процеси реабсорбції води в канальцях нефрона?+ Вазопресин (антидіуретичний гормон)

- Окситоцин

- Глюкагон

- Інсулін

- Ліпокаїн

?

191. Утворення ультрафільтрату в нефроні пов’язане с показниками тиску в судинному клубочку . Цей показник складає:+ 70 мм рт. ст.

- 50 м м рт. ст.

- 100 мм рт. ст.

- 20 мм рт. ст.

- 10 мм рт. ст.

?

192. Які зміни складу сечі спостерігаються при підвищенні концентрації глюкози в крові? :- Зменшення секреції натрію

+ Глюкозурія

- Зменшення вмісту глюкози в сечі

- Зменшення реабсорбції глюкози

- Зменшення діурезу

?

193. Під впливом вазопресину зменшився діурез. Причиною цього є збільшенареабсорбція води у таких канальцях нирок?

+ В дистальних канальцях нефрона і збиральних трубочках

- В проксимальних звивистих канальцях

- В капсулі клубочка

- В низхідній частині петлі Генле

- В висхідній частині петлі Генле

?

194. При дослідженні первинної сечі встановлено, що вона не містить+ Глобулінів

- Амінокислот

- Сечовини

- Глюкози

- Креатиніну

?

195. При дослідженні складу сечі виявлено зміну концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує регуляцію реабсорбції іонів натрію в звивистихканальцях нефрона?

+ Альдостерон

- Вазопресин

- Соматостатин

- Адреналін

- Ацетилхолін

?

196. Структурно-функціональною одиницею нирки є нефрон. В якому з цого відділів одночасно відбуваються процеси розведення і концентрації сечі?+ Петля Генле

- Проксимальний звивистий каналець

- Дистальний звивистий каналець

- Збірна трубка

- Капсула Шумлянського

?

197. В процесі сечоутворення деякі речовини секретуються канальцями. Які речовини підлягають процесу секреції?- глюкоза.

+ органічні кислоти.

- фосфоліпіди

- амінокислоти.

- ліпіди.

?

198. В нирках в результаті фільтрації спочатку утворюється первинна сеча, а потім, після реабсорбції і секреції, вторинна. Скільки первинної і вторинної сечі утворюється у людини за добу?- первинної- 50 літрів, вторинної - 30 літрів.

- первинної – 20 літрів, вторинної – 10 літрів.

- первинної – 2 літра, вторинної – 2 літра.

+ первинної – 170 літрів, вторинної – 1,5 літра.

- первинної – 100 літрів, вторинної – 5 літрів.

?

199. Після крововтрати у людини відмічається зменшення кількості сечі. Зміна якого процесу сечоутворення має місце в даному випадку?- Збільшення канальцевої секреції

- Збільшення канальцевої реабсорбції.

- Зменшення канальцевої реабсорбції.

- Зменшення канальцевої секреції.

+ Зменшення клубочкової фільтрації

?

200. Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації у ниркових тільцях. Які компоненти плазми крові відсутні у первинній сечі?+ Білки

- Амінокислоти

- Глюкоза

- Сечовина

- Іони

?

201. Яким головним іонним процесом зумовлений мембранний потенціал спокою?+ Виходом К+з клітини

- Входом К+ у клітину

- Входом Ка+ у клітину

- Виходом К+ з клітини.

- Роботою Са++- насоса

?

202. Яке явище лежить в основі деполяризації мембрани?- Інактивація Na+ -каналів

- Гальмування роботи селективного фільтру

- Збільшення мембранного потенціалу

+ Збільшення проникливості мембрани для Na+

- Усі відповіді вірні

?

203. Що відбувається з мембранним потенціалом під час деполяризації?- Не змінюється

- Збільшується

+ Зменшується

- Зростає на 30 мВ

- Зростає на 20 мВ

?

204. Роль Са++ в м’язовому скороченні:+ Сприяє взаємодії міозину з актином завдяки активації тропонін-тропоміозинової системи

- Викликає розпад АТФ

- Гальмує роботу Na+ - К+ - насосу

- Викликає утворення тропоміозину

- Ущільнює мембрани

?

205. В експерименті, обмеження іонної проникності яких каналів зумовить зменшення мембранного потенціалу спокою?- Натрієвих

+ Калієвих

- Магнієвих

- Хлорних

- Кальцієвих

?

206. У розчині з ізольованими нервовими клітинами збільшили концентрацію іонів К+. У результаті потенціал спокою мембран цих клітин зменшився з -85 мВ до -15 мВ внаслідок процесів, пов’язаних з:- Гіперполяризацією

+ Деполяризацією

- Реверсполяризацією

- Акомодацією

- Реполяризацією

?

207. Зменшення довжини м’язу під час його скорочення здійснюється за рахунок:+ Ковзання ниток актину вздовж ниток міозину

- Скорочення ниток актину

- Скорочення ниток міозину

- виходом іонів Са2+

- Скорочення сарколеми

?

208. Явище електропровідності тканин та рідин людського організму широко застосовується у фізіотерапії. Яка біологічна система має найнижчу питому електропровідність ?- Жирова тканина

- Нервова тканина

- М’язова тканина

+ Кістка

- Спинно-мозкова рідина

?

209. Потенціал дії в механізмі м’язового скорочення відіграє наступну роль:+ Викликає зростання проникливості для іонів Ca2+

- Викликає деполяризацію скоротливих білків

- Викликає активацію АТФ

- Зумовлює вкорочення ниток актину

- Зумовлює вкорочення ниток міозину

?

210. Якщо хімічні речовини типу ціанідів пригнічують синтез АТФ, то який з механізмів транспорту через клітинну мембрану при цьому блокується?+ Активний транспорт

- Дифузія

- Осмос

- Фільтрація

- Піноцитоз

?

211. Під час шкільних змагань з баскетболу гравці посварилися і почалась бійка. Капітан команди впав і зашкодив коліно. Шкільний лікар аплікував місцевий анестетик. Який ефект викликають ці препарати?+ Збільшення порогу деполяризації

- Зменшення потенціалу спокою

- Підвищення потенціалу пошкодження

- Зниження критичного рівня деполяризації

- Зменшення порогу подразнення

?

212. В реанімаційному кардіологічному відділенні у пацієнта встановлено зменшення концентрації іонів натрію у плазмі крові. Який процес у збудливих тканинах буде страждати ?- Вхід магнію у клітину

- Вихід кальцію з клітини

+ Вхід натрію у клітину

- Вихід калію з клітини

- Вхід хлору у клітину

?

213. Відкриття швидких натрієвих каналів спричиняє виникнення в мембрані .+ деполяризації

- місцевого потенціалу

- реполяризації

- слідової деполяризації

- слідової гіперполяризації

?

214. Існують прокаріотичні та еукаріотичні клітини. Наявність якогоструктурного компоненту клітини лежить в основі даної класифікації?

+ Наявність ядра

- Наявність рибосом

- Наявність лізосом

- Наявність апарату Гольджі

- Наявність ендоплазматичного ретикулума

?

215. Проводиться дослідження залежності виду скорочення м’язу від частоти його подразнення. Якщо наступне подразнення м’язу діє в період його скорочення, то виникає:+ Суцільний тетанус

- Зубчастий тетанус

- Асинхронний тетанус

- Серія одиночних скорочень

- Одиночне скорочення

?

216. В експерименті виміряли концентрацію різних іонів в цитоплазмі нервової клітини. Найбільшою виявилася концентрація іонів:- Na+

+ K+


- Ca2+

- Cl-


- HCO3-

?

217. В експерименті на ізольованому нервовому волокні в його аксоплазму ввели сольовий розчин, багатий іонами калію. В результаті мембранний потенціал спокою волокна збільшився з -80 мВ до -95 мВ внаслідок процесів, пов’язаних з:- Реполяризацією

- Натрієвою інактивацією

- Аккомодацією

+ Гіперполяризацією

- Деполяризацією

?

218. Збільшення якого з зазначених іонів призведе до значного збільшення сили м’язового скорочення:- К+

+ Са2+


- Na+

- Мg2+


- Cl-

?

219. В збудливій клітині експериментально заблокували процеси утворення АТФ. Мембранний потенціал спокою цієї клітини зменшився до нуля . Порушення яких механізмів призвели до цих змін?- Вторинно-активного транспорту

+ Первинно-активного транспорту

- Полегшеної дифузії

- Піноцитозу

- Осмосу

?

220. Який напрямок транспорту іонів при роботі калій-натрієвої помпи?+ Транспорт натрію з клітини і калію в клітину

- Транспорт кальцію в клітину і калію з клітини

- Транспорт натрію в клітину і калію з клітини

- Транспорт хлору в клітину, калію з кальцієм - з клітини

- Транспорт натрію в клітину і хлору з клітини

?

221. Фаза швидкої деполяризації ЗПСП зумовлена збільшенням проникності мембрани для іонів:+ Натрію

- Магнію


- Кальцію

- Хлору


- Цинку

?

222. До мембранних білків, що контактують з тією чи іншою біологічно активною речовиною, яка передає інформацію всередину клітини, належать:+ Білки-рецептори

- Білки-насоси

- Білки-ферменти

- Білки-канали

- Глікокалікс

?

223. При реєстрації ПД на мембрані нейрона відбувається активація іонних каналів. Транспорт якого виду іонів переважає в цей момент?+ Натрію

- Калію


- Хлору

- Магнію

- Кальцію

?

224. В яку фазу розвитку ПД переважає збільшення проникності мембрани для іонів калію?+ Реполяризації

- Деполяризації

- Реверс-поляризації

- Слідової деполяризації

- Рефрактерності

?

225. Під час розвитку ПД на мембрані нейрона змінюється іонна асиметрія. Який механізм іонного транспорту забезпечує її підтримку?+ Натрій-калієвий насос

- Кальцієвий насос

- Магнієвий насос

- Хлорний насос

- Кальцій-магнієвий насос

?

226. В експерименті спостерігається стійке скорочення міофібрил м'язових клітин за рахунок накопичення в цитоплазмі іонів:+ Кальцію

- Калію


- Натрію

- Магнію

- Водню

?

227. На ізольований м'яз, поміщений у фізіологічний розчин, подіяли підпороговим подразником. Яку реакцію слід чекати у відповідь на вплив даного подразника?+ Локальна відповідь.

- Інактивація іонних каналів

- Потенціал дії.

- Гіперполяризація мембрани

- Нічого не відбудеться

?

228. Який іонний механізм забезпечує розвиток фази деполяризації потенціалу дії?+ Вхід натрію в клітину

- Вихід натрію з клітини

- Вхід калію в клітину

- Вихід калію з клітини

Вхід кальцію в клітину

?

229. Під час електронної мікроскопії в клітині зафіксовано деструкцію мітохондрій. Про порушення яких процесів це свідчить?+ Порушення синтезу АТФ

- Порушення біосинтезу білка

- Порушення гліколізу

- Порушення синтезу нуклеїнових кислот

- Порушення синтезу жирів

?

230. До сладу плазматичної мембрани входять білки, які прискорюють перебіг біохімічних процесів на мембрані. До них належать:+ Білки-ферменти

- Білки-насоси

- Білки-рецептори

- Білки-канали

- Глікокалікс

?

231. В експерименті внаслідок дії хімічної речовини зросла концентрація іонів кальцію в цитоплазмі м’язового волокна. Як це вплине на амплітуду поодинокого скорочення?+ Збільшиться.

- Зменшиться.

- Не зміниться.

- Скорочення не відбудеться.

- Правильна відповідь відсутня.

?

232. При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціала дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає+ Вхід Na+ в клітину

- Вихід Na+ з клітини

- Вхід К+ в клітину

- Вихід К+ з клітини

- Вхід Cl- в клітину

?

233. В експерименті застосували препарат, який пригнічує синтез АТФ в клітині. Який вид трансмембранного транспорту буде порушено?+ Активний транспорт

- Дифузія

- Осмос

- Фільтрація

- Піноцитоз

?

234. Однією з характеристик збудливих тканин є максимальна кількістьзбуджень за одиницю часу. Про яку властивість збудливих тканин йдеться?

+ лабільність

- рефрактерність

- провідність

- скоротливість

- здатність до секреції

?

235. М'язова тканина здатна до скорочення. Це забезпечується наявністю:

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка