1. Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?Сторінка2/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5

- “ Все, або нічого”

?

76. Під час експерименту на тварині виникла необхідність зупинити серце у фазі діастоли. Який із наведених розчинів, доцільно використати з цією метою?+ Хлористого калію

- Адреналіну

- Ацетилхоліну

- Хлористого натрію

- Хлористого кальцію.

?

77. В експерименті на серці жаби після накладання другої лігатури Станіуса, частота серцевих скорочень становила 22 скорочення за хвилину. Що є водієм ритму в серці.- Пучок Гіса

- Синусний вузол

+ Атріовентрикулярний вузол

- Ліва ніжка пучка Гіса

- Права ніжка пучка Гіса

?

78. Скорочення шлуночків серця відбувається лише після скорочення передсердь. Яка структура забезпечує затримку скорочення шлуночків до завершення скорочення передсердь?+ Атріовентрикулярний вузол

- Ліва ніжка пучка Гіса

- Права ніжка пучка Гіса

- Волокна Пуркін’є

- Пучок Гіса

?

79. Ритмічність діяльності серця значно позначається на кровозабезпеченні міокарда. У яку фазу серцевого циклу коронарний кровотік зростає до максимума?- У діастолу передсердь

- У систолу передсердь

+ У загальну паузу серця

- У систолу шлуночків

- Частково у систолу передсердь та систолу шлуночків

?

80. Наявність актина і міозина в кардіоміоцитах забезпечує в серці таку властивість, як:+ Скоротливість

- Збудливість

- Автоматію

- Провідність

- Рефрактерність

?

81. Наявність пейсмекерних клітин в міокарді забезпечує перш за все таку властивість серця, як- Провідність

+ Автоматію

- Рефрактерність

- Збудливість

- Скоротливість

?

82. На практичному занятті студенти помістили ізольоване серце жаби в розчин. Внаслідок цього відбулась зупинка серця в діастолі. В який розчин було поміщено серце?+ 3 % розчин КСl

- 3 % розчин NаСl.

- 1 % розчин NаСl.

- 1 % розчин CаСl2.

- 0,1 % розчин MgСl2.

?

83. На практичному занятті студенти перерізали блукаючі нерви щура. Як зміниться діяльність серця внаслідок цього?- Збільшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження

- Зменшиться сила серцевих скорочень

+ Підвищиться частота серцевих скорочень

- Зменшиться частота серцевих скорочень

- Не змінеться частота серцевих скорочень

?

84. У дорослої здорової людини у стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 70 за хвилину. Водієм ритму серця у людини є:- Пучок Гіса

+ Сино-атріальний вузол

- Атріо-вентрикулярний вузол

- Ніжки пучка Гіса

- Волокна Пуркін’є

?

85. У досліді подразнюють гілочку блукаючого нерва, що інервує серце. Які зміни в роботі серця, перш за все, будуть реєструватися+ Зменшення частоти серцевих скорочень

- Зменшення сили серцевих скорочень

- Збільшення сили серцевих скорочень

- Збільшення частоти серцевих скорочень

- Збільшення артеріального тиску

?

86. Людині ввели блокатор бета-адренорецепторів. Які зміни у системі кровообігу це викличе+ Зменшення частоти і сили серцевих скорочень

- Збільшення сили серцевих скорочень

- Збільшення частоти серцевих скорочень

- Збільшення частоти і сили серцевих скорочень

- Розширення більшості судин

?

87. Людина приймає блокатор М-холінорецепторів нервово-органних парасимпатичних синапсів. Як зміниться діяльність серця внаслідок цього?+ Підвищиться частота серцевих скорочень.

- Не зміниться частота серцевих скорочень.

- Зменшиться частота серцевих скорочень.

- Зменшиться сила серцевих скорочень.

- Збільшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження.

?

88. Чому для лікування гіпертонічної хвороби поряд з іншими препаратами призначають діуретики?+ Для зменшення об’єму циркулюючої крові

- Для зменшення тонусу периферичних судин

- Для зменшення діурезу

- Для збільшення в’язкості крові

- Для покращення кровопостачання нирок

?

89. Необхідно зменшити нагнітальну функцію серця у людини. Для цього їй доцільно призначити блокатори таких мембранних циторецепторів?+ бета-адренорецепторів

- Н-холінорецепторів

- М-холінорецепторів

- альфа-адренорецепторів

- дофамінорецепторів

?

90. З метою зниження збудливості серцевого м’язу використовують препарати калію. Який механізм їх дії на кардіоміоцити?- Знижують амплітуду ПД

+ Гіперполяризують мембрани

- Викликають деполяризацію мембрани

- Блокують кальцієві канали

- Активують кальцієві канали

?

91. При визначенні лінійної швидкості кровотоку встановлено, що найбільша її величина спостерігається в+ Аорті

- Артеріях

- Венах

- Артеріолах

- Капілярах

?

92. Збудження шлуночків починається через 0,12 - 0,18 с після збудження передсердь. Це зумовлене:+ Затримкою імпульсу в АВ вузлі.

- Повільною генерацією імпульсу в СА вузлі.

- Затримкою імпульсу в пучку Гісса.

- Затримкою імпульсу в волокнах Пуркін’є.

- Все вище перераховане.

?

93. Серце володіє автоматією за рахунок наявності атипових кардіоміоцитів, які утворюють провідну систему серця. Який відділ цієї системи являється “водієм” ритму серця І порядку?+ Синоатріальний вузол

- Волокна Пуркіньє

- Атріовентрикулярний вузол

- Пучок Гіса

- Ніжки пучкаГіса

?

94. В гострому досліді на ізольованому серці видно, що воно продовжує скорочуватись. Через наявність якої властивості міокарда виникає цей ефект?+ Автоматія

- Збудливість

- Провідність

- Скоротливість

- Рефрактерність

?

95. В кровоносній системі людини розрізняють кілька видів судин. Вкажіть тип судин, по яким кров рухається до серця?- аорта

- артерії

- артеріоли

- капіляри

+ Вени

?

96. Серцевий цикл включає кілька послідовних періодів. Вкажіть в який з них відбувається надходження крові з серця в артеріальну систему?- систола передсердь

+ систола шлуночків

- діастола шлуночків

- діастола передсерь

- загальна діастола

?

97. Серце володіє автоматією, яка проявляється мимовільним виникненням збудження в певних клітинах. Які клітини серця володіють цією властивістю?- Типові міоцити

+ Атипові міоцити

- Клітини міокарду

- Клітини эпікарду

- Нервові клітини

?

98. При локальному охолодженні ізольованого серця спостерігаєтся його зупинка з наступним відновленням скорочення з частотою в 2 рази меншою порівняно з вихідною. Яку структуру серця охолоджували ?+ Синоатріальний вузол

- Атріовентрикулярний вузол

- Пучок Гіса

- Волокна Пуркіньє

- Ніжки пучка Гіса

?

99. Перфузія ізольованого серця розчином викликала його зупинку. Відсутність якого іону в розчині може бути причиною цього ?- Cl -

- К+


- Мg ++

- Mn ++


+ Са++

?

100. При аналізі ЕКГ виявлено тахіаритмію. Введення якого іону може обмежити або усунути це явище?- Mg++

- Na++


- Ca++

+ К+


- Mn++

?

101. Введення людині блокаторів мембранних циторецепторів збільшило частоту серцевих скорочень і підвищило систолічний тиск крові при зниженнідіастолічного. Які рецептори були заблоковані?

+ а- адренорецептори

- в- адренорецептори

- М - холінорецептори

- Н - холінорецептори

- М і Н – холінорецептори

?

102. Експериментальне звуження ниркових артерій викликало у тварини через деякий час підвищення системного артеріального тиску. Що було причиною цього явища?+ Підвищення вмісту в крові ангіотензину ІІ

- Підвищення вмісту в крові ацетилхоліну

- Підвищення вмісту в крові гістаміну

- Підвищення вмісту в крові серотоніну

- Підвищення вмісту в крові іонів кальцію

?

103. Визначили об'єм крові, що знаходиться у судинах малого кола кровообігу. Ця величина складає від усієї крові, що наявна в організмі:+ 10-12%

- 6-8%


- 8-10%

- 12-14%

- 14-16%

?

104. Для посилення гальмівних процесів в ЦНС використовують фармакологічніпрепарати, які викликають на постсинаптичних мембранах :

+ гіперполяризацію

- деполяризацію

- слідову деполяризацію

- активацію натрієвих каналів

- активацію кальцієвих каналів

?

105. Місце локалізації медіаторів у синапсах знаходиться у:- Пресинаптичній мембрані

+ Синаптичних везикулах

- Постсинаптичній мембрані

- Кінцевій пластинці

- Активному стані в синаптичній щілині

?

106. Виникнення потенціалу дії в нервових волокнах блокують препарати, що діють на:+ Натрієві канали.

- Кальцієві канали.

- Хлорні канали.

- Калієві канали.

- Ліганд-залежні канали.

?

107. Механізм фази гіперполяризації ГПСП обумовлений збільшенням проникності постсинаптичної мембрани для іонів:- Магнію

+ Хлору


- Фосфору

- Натрію


- Цинку

?

108. При неврологічному обстеженні в людини виявлена значне зниження колінного рефлексу. Який рівень ЦНС, ймовірно, вражений?- Шийні сегменти спинного мозку

- Середній мозок

- Грудні сегменти спинного мозку

+ Поперекові сегменти спинного мозку

- Мозочок

?

109. У тварини зробили перерізку головного мозку нижче червоний ядер. Який це викличе стан тварини?+ Підвищення тонусу розгиначів

- Зниження тонусу розгиначів

- Розлади координації

- Розлади зору

- Розлади слуху

?

110. В яких відділах ЦНС локалізуються центри дихальних рефлексів?- У мозочку

+ У довгастому мозку

- У середньому мозку

- У проміжному мозку

- у спинному мозку

?

111. Які структури ЦНС приймають участь в регуляції водно-сольового обміну?+ Гіпоталамус

- Верхні горбки середнього мозку

- Нижні горбки середнього мозку

- Міст


- Спинний мозок

?

112. В основі постсинаптичного гальмування є зростання проникливості постсинаптичної мембрани для іонів:- Na+

+ K+


- Mg2+

- Ca2+


- Fe2+

?

113. Постсинаптичне гальмування розвивається внаслідок:+ Виділення гальмівного нейротрансміттера

- Виділення збуджуючого нейротрансміттера

- Збільшення частоти імпульсів збудження

- Зменшення частоти імпульсів збудження

- Збільшення інтервалу між імпульсами збудження

?

114. Який відділ ЦНС у людини уражений, якщо спостерігається значне послаблення колінного сухожилкового рефлексу?+ Спинний мозок

- Задній мозок

- Середній мозок

- Передній мозок

- Мозочок

?

115. Які біологічно активні речовини належать до збуджувальних медіаторів нейронів ЦНС і викликають деполяризацію постсинаптичної мембрани?- ГАМК

- Гліцин

- Соматостатин

- Кальцитонін

+ Ацетилхолін

?

116. У пацієнта з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав?- Середній мозок

- Мозочок.

- Шийний відділ спинного мозку

+ Довгастий мозок

- Проміжний мозок.

?

117. В якому відділі нервової системи розташований судинноруховий ценр?+ Довгастий мозок

- Мозочок

- Міст

- Спинний мозок- Проміжний мозок

?

118. Введення людині курареподібної речовини викликає розслаблення всіх скелетних м’язів. Що є причиною цього?- Блокада Са++ – каналів пресинаптичної мембрани

- Порушення синтезу ацетилхоліну

+ Блокада холінорецепторів постсинаптичної мембрани

- Порушення синтезу холінестерази

- Порушення виділення ацетилхоліну

?

119. У центральному синапсі виникла активація рецепторних білків постсинаптичної мембрани, збільшилася проникність іонних каналів для натрію, виник ЗПСП. Який медіатор з групи амінів викликав цей ефект?+ Дофамін

- Гліцин

- ГАМК

- Циклічний АМФ- Аспартат

?

120. Чоловік 35 років, який перехворів на грип, ускладнений ураженням ЦНС, скаржиться на збільшення добової кількості сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?- Середній

- Задній

+ Проміжний

- Кора


- Спинний

?

121. І.М.Сєчєнов біля 150 років тому в експериментах на жабах показав, що подразнення середнього мозку викликає пригнічення спінальних рефлексів (явище центрального гальмування). Які ядра подразнювалися?+ Ретикулярної формації

- Червоні

- Чорна субстанція

- Вестибулярні

- Підкоркові

?

122. Подразнення гіпоталамуса у тварини викликає розширення зіниць, збільшення частоти серцевих скорочень, звуження судин шкіри тощо. Укажіть групу ядер, які подразнювалися+ Задні

- Передні

- Середні

- Латеральні

- Вентро-медіальні

?

123. Вкажіть медіатор, який викликає пресинаптичне гальмування- Гліцин

- Норадреналін

+ ГАМК

- Серотонін- Ацетилхолін

?

124. Внаслідок травми спинного мозку у пацієнта припинилось грудне дихання при збереженні діафрагмального. На якому рівні спинного мозку відбулося його пошкодження?- І-ІІ шийних сегментів

- ІІІ-ІV шийних сегментів

+ I-ІІ грудних сегментів

- ІІІ-ІV грудних сегментів

- VI-VII грудних сегментів

?

125. При формуванні гальмівного постсинаптичного потенціалу в хімічному ГАМК-ергічному синапсі відбувається:- Деполяризація постсинаптичної мембрани

- Гіперполяризація пресинаптичної мембрани

- Реполяризація постсинаптичної мембрани

+ Гіперполяризація постсинаптичної мембрани

- Гіперполяризація синаптичної щілини

?

126. Які медіатори в ЦНС викликають тільки гальмування:+ Гліцин та ГАМК

- Серотонін та гліцин

- Норадреналін та дофамін

- Норадреналін та адреналін

- Ацетилхолін та ГАМК

?

127. У хронічному досліді тварині вводять розчин речовини, яка блокує пресинаптичне гальмування? Яка речовина була використана:+ Пікротоксин

- Стрихнін

- Пеніцилін

- Гліцин

- Ацетилхолін

?

128. У хронічному досліді тварині вводять розчин речовини, яка блокує постсинаптичне гальмування. Яка речовина була використана?:- Пеніцилін

+ Стрихнін

- Аспартат

- Ацетилхолін

- Глутамат

?

129. У пацієнта при обстеженні було виявлено порушення проведення збудження в нервово-м’язовому синапсі в зв'язку з порушенням синтезу медіатора. Де знаходиться медіатор в синапсах ?+ Синаптичних везикулах

- Пресинаптичній мембрані

- Постсинаптичній мембрані

- Кінцевій пластинці

- В активному стані в синаптичній щілині

?

130. При введенні стрихніну спостерігається генералізоване збудження в ЦНС, судоми у відповідь на подразники будь-якої сили. Який механізм забезпечує таку реакцію:- Виключення пресинаптичного гальмування

- Зменшення проникності постсинаптичної мембрани для іонів хлору

+ Виключення постсинаптичного гальмування

- Зменшення проникності постсинаптичної мембрани для іонів калію

- Виключення латерального гальмування

?

131. В центральному синапсі відбулась активація рецепторних білків постсинаптичної мембрани, збільшення проникності іонних каналів для натрію, виникнення ЗПСП. Який медіатор викликає цей ефект:+ Норадреналін

- Гліцин

- цАМФ

- Гамма-аміномасляна кислота- цГМФ

?

132. В експерименті здійснили переріз мозку після цього різко підвищився тонус м’язів-розгиначів. На якому рівні здійснили перерізку мозку?- Між довгастим і спинним мозком

+ Між середнім і заднім мозком

- Між проміжним і середнім мозком

- Між проміжним і кінцевим мозком

- Між довгастим мозком і мостом.

?

133. Після струсу мозку пацієнт при заплющених очах втрачає рівновагу. Яка структура мозку, імовірно, уражена?- Лімбічна система

- Базальні ганглії

+ Мозочок

- Спинний мозок

- Таламус.

?

134. В експерименті на тварині було проведено ін’єкцію медикаментозного препарату, що блокує постсинаптичне гальмування (стрихнін). Яка реакція м’язового апарату виникне при цьому?+ Збудження ЦНС з судомами всіх скелетних м’язів

- Гальмування ЦНС з судомами скелетних м’язів

- Короткочасні судоми скелетних м’язів без збудження ЦНС

- Гальмування ЦНС з міорелаксацією

- Реакція відсутня

?

135. При виконанні тривалої фізичної роботи у людини виникла втома. В якому відділі рефлекторної дуги локалізується джерело втоми ?- М’яз

- Рецептор

- Аферентний нерв

+ Нервовий центр

- Еферентний нерв

?

136. Виконуючи пальце-носову пробу обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти пальцем у кінчик носа. Який відділ ушкоджений?+ Мозочок

- Таламус

- Спинний мозок

- Кора


- Чотиригорбкове тіло

?

137. Клінічні спостереження показують, що травматичне пошкодження в ділянці довгастого мозку, де знаходиться дихальний центр, є небезпечним для життя. Які порушення при цьому можуть виникнути ?+ Зупинка дихання

- Збільшення частоти дихання

- Зменшення частоти дихання

- Порушення ритмічності дихання

- Збільшення глибини дихання

?

138. У хворого діагностовано крововилив у стовбур мозку. При обстеженні виявлено підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зменшення тонусу м‘язів-розгиначів. Ушкодження яких структур мозку стало причиною зміни тонусу м‘язів.- Ядер Бурдаха

- Ядер Голля

+ Ядер Дейтерса

- Червоних ядер

- Чорної речовини

?

139. Знеболюючий ефект анестетики місцевої дії проявляють шляхом:+ Блокади Na+ - каналів чутливих нервових волокон

- Активації Na+ - каналів нервових волокон

- Блокади Са++ - каналів

- Активації К+ - каналів

- Блокади К+ - каналів

?

140. При проходженні профілактичного медичного огляду у одного із обстежуваних лікар виявив значне послаблення колінного сухожилкового рефлексу. Який відділ ЦНС можливо вражений- Задній мозок

+ Спинний мозок

- Проміжний мозок

- Середній мозок

- Мозочок

?

141. Для виключення передачі збудження з нерва на м’яз використовують речовини, які блокують:+ Н-холінорецептори

- М – холінорецептори

- Альфа - адренорецептори

- Бета- адренорецептори

- Серотонінові рецептори

?

142. Який процес лежить в основі розвитку постсинаптичного гальмування?- Активація Na-К насоса

- Деполяризація

+ Гіперполяризація

- Збільшення мембранного потенціалу

- Зменшення мембранного потенціалу

?

143. Які симптоми найбільш характерні для пошкодження мозочка?- Астазія

- Атаксія

- Дистонія

- Астенія

+ Всі названі

?

144. Децеребраційна ригідність наступає при:+ Перерізі ЦНС нижче рівня червоних ядер

- Перерізі ЦНС вище червоних ядер

- Перерізі ЦНС між довгастим мозком і мостом

- На рівні грудного відділу спинного мозку

- Пошкодженні кори великого мозку

?

145. При ударі неврологічним молоточком по сухожилку нижче колінної чашечки спостерігається розгинання кінцівки. Як називається цей рефлекс?+ Сухожильний

- Розгинальний

- Статичний

- Згинальний

- Статокінетичний

?

146. Який рівень ЦНС забезпечує реалізацію рефлексів, що підтримують позу?- Задній мозок

+ Середній мозок

- Кінцевий мозок

- Проміжний мозок

- Спинний мозок

?

147. Які медіатори в ЦНС викликають тільки гальмування:- Серотонін

+ Гліцин

- Дофамін

- Субстанція Р

- Норадреналін

?

148. Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах м'язів тулуба і кінцівок?+ Кураре

- Норадреналін

- Адреналін

- Соматостатин

- Аспартат

?

149. Під час оперативного втручання тварині було введено лікарський препарат, який блокує дію ацетилхоліну (тубокурарин). Яку реакцію м’язового апарату тварини слід очікувати при цьому?+ Міорелаксацію

- Гіпертонус гладкої мускулатури

- Гіпертонус поперечно-посмугованих м’язів

- Періодичні судоми

- Реакція відсутня

?

150. В експерименті на сідничний нерв жаби подіяли розчином новокаїну. Порушення якої властивості нерву може виникнути?- Ізольованого проведення збудження

- Анатомічної цілісності

- Аксонного транспорту

+ Фізіологічної цілісності

- Усі відповіді неправильні

?

151. У хірургічній практиці для розслаблення скелетних м’язів при проведенні складних операцій використовуються курареподібні речовини. Укажіть структуру, на яку діють ці речовини.+ Нервово-м’язові синапси

- Базальні ганглії

- Синаптичні структури спинного мозку

- Червоні ядра середнього мозку

- Вегетативні ганглії

?

152. При нанесенні удару неврологічним молоточком по сухожиллю чотириголового м’яза стегна у досліджуванного викликали колінний сухожилковий рефлекс. На якому рівні ЦНС замикається цей рефлекс?+ Поперековий відділ спинного мозку

- Шийний відділ спинного мозку

- Грудний відділ спинного мозку

- Крижовий відділ спинного мозку

- Куприковий відділ спинного мозку

?

153. Які структури головного мозку відповідають за формування емоцій?+ Лімбічна система

- Соматосенсорна кора

- Ретикулярна формація

- Таламус

- Структури середнього мозку

?

154. Американські індіанці змащували накінечники стріл соком дерева, який містить речовину, що викликає розслаблення м’язів. Подібні речовини використовуються для цього й в медицині. Як називається ця речовина ?- Гангліоблокатор

- ГАМК


- Гістамін

- Естераза

+ Кураре

?

155.Відсутність якого іону припиняє проведення збудження через нервово-м’язовий синапс:- Іонів натрію

+ Іонів кальцію

- Іонів калію

- Іонів хлору

- Іонів магнію

?

156. Передача збудження в хімічних синапсах здійснюється за допомогою біологічно активних речовин. Як називаються ці речовини?

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка