1. Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?Сторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3   4   5
1. Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?

+ Ацетилхолін

- Адреналін

- Гліцин


- Дофамін

- ГАМК


?

2. В центральних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані такі рецептори:

+ Н-холінорецептори

- Альфа-адренорецептори

- М-холінорецептори

- Бета-адренорецептори

- Дофамінові

?

3. В екстримальній ситуації збільшився тонус симпатичної нервової системи. Як при цьому будуть впливати симпатичні волокна на роботу серця?A. Зменшаться збудливість і провідність, збільшиться сила скорочень

B. Зменшаться збудливість і провідність, збільшиться частота скорочень

C. Зменшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень

D. Збільшаться збудливість і провідність, зменшиться сила скорочень

+ Збільшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень

?

4. У людини зменшена частота серцевих скорочень, звужені бронхи, посилена секреторна та моторна функція шлунково-кишкового тракту. Внаслідок активації якої системи регуляції це сталося?- Симпатоадреналової

+ Парасимпатичної нервової

- Гіпоталамо-наднирникової

- Симпатичної нервової

- Ренінангіотензинової

?

5. Різниця в часі розвитку соматичного та автономного рефлексу зумовлена:A- Більшою швидкістю проведення збудження по автономних волокнах

- Меншою швидкістю проведення збудження по автономних волокнах

C. Наявністю в рефлекторній дузі соматичного рефлексу більшої кількості нейронів

- Наявністю в еферентній ланці рефлекторної дуги автономного рефлексу двох нейронів

- Діаметром нервових волокон

?

6. Якими нервами регулюється діяльність потових залоз?+ Симпатичними холінергічними

- Соматичними

- Симпатичними адренергічними

- Парасимпатичними

- Черепно-мозковими

?

7. Пацієнту внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. За рахунок яких рецепторів буде виникати судиннозвужувальний ефект?+ Альфа-адренорецепторів

- Бета-адренорецепторів

- Н-холінорецепторів

- М-холінорецепторів

- Н1-гістамінорецепторів

?

8. У студента під час здачі іспиту підвищився артеріальний тиск та прискорилось серцебиття. Вкажіть можливу причину такого явища.+ Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

- Збільшення об’єму циркулюючої крові

- Зниження порогу збудливості альфа і бета адренорецепторів

- Виділення глюкокортикоїдів

- Пониження тонусу парасимпатичної нервової системи

?

9. Під час здачі іспиту студент відмітив підвищенне потовиділення. Через який медіатор реалізує свій вплив симпатична нервова система.- Гістамін

- Дофамін

- Серотонін

- Норадреналін

+ Ацетилхолін

?

10. Під час хвилювання в людини зменшується слиновиділення й виникає відчуття пересихання в роті. Який медіатор при цьому виділяється на нервових закінченнях, що інервують слинні залози?+ Норадреналін

- Ацетилхолін

- Серотонін

- ГАМК


- Гістамін

?

11. Особливістю автономної (вегетативної) нервової системи є наявність двох нейронів у еферентній ланці рефлекторної дуги. Передача збудження у гангліях здійснюється за допомогою наступних медіаторів- Серотоніна

- Адреналін

+ Ацетилхоліна

- Норадреналіна

- ГАМК

?

12. Під час короткочасного емоційного напруження у людини відбувається:+ Активація симпато-адреналової системи

- Гальмування симпато-адреналової системи

- Активація парасимпатичної нервової системи

- Гальмування парасимпатичної нервової системи

- Зміни вегетативної нервової системи в межах гомеостазу

?

13. Введення атропіну, блокатора М-холінорецепторів, призводить до:+ Гальмування парасимпатичного відділу автономної нервової системи.

- Активації парасимпатичного відділу автономної нервової системи.

- Гальмування симпатичного відділу автономної нервової системи.

- Активації симпатичного відділу автономної нервової системи.

- Гальмування парасимпатичного і симпатичного відділів автономної нервової системи.

?

14. Під час куріння у підлітка виникла гіперсалівація. Які рецептори активувались при цьому?+ Н-холінорецептори

- М-холінорецептори

- Альфа-адренорецептори

- Бета 2-адренорецептори

- Бета1-адренорецептори

?

15. В гангліонарних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані рецептори+ Н- Холінорецептори

- Бета -адренорецептори

- М-холінорецептори

- Альфа-адренорецептори

- Дофамінові

?

16. В експерименті на жабі під дією хімічної речовини було продемонстровано посилення перистальтики кишечника. Яка регуляторна система спричиняє аналогічний эфект?+ парасимпатична нервова система

- симпатична нервова система

- ендокринна система

- соматична нервова система

- центральна нервова система

?

17. Під час здачі іспиту у студента спостерігається розширення зіниць, прискорення пульсу, посилення потовиділення. Впливом якого відділу нервової системи зумовлено цей ефект?+ Симпатичного відділу АНС

- Парасимпатичного відділу АНС

- Метасимпатичного відділу АНС

- Стріопалідарного відділу ЦНС

- Лімбічного відділу ЦНС

?

18. У пацієнта з легеневою патологією встановлено порушення вироблення сурфактанту. Це може бути пов’язано з впливом на пневмоцити II типу:+ Паління тютюну

- Вживання алкоголю

- Вживання сала

- Вживання соняшникового насіння

- Вживання копченостей

?

19. Пацієнт зробив максимально глибокий вдих. Як називається загальна кількість повітря, яка є в легенях?- Життєва ємкість легенів

- Дихальний об’єм

+ Загальна ємкість легенів

- Залишковий об’єм

- Резервний об’єм вдиху

?

20. Спірометрично визначили об’єм повітря, який у здорового дорослого пацієнта склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм ?+ Дихальний об’єм

- Резервний об’єм вдиху

- Резервний об’єм видиху

- Життєва ємкість легень

- Залишковий об’єм

?

21. Спірометричне визначили об’єм повітря, який у здорового дорослого пацієнта склав 2,5 літра. Як називається цей об’єм?- Дихальний об’єм

+ Резервний об’єм вдиху

- Резервний об’єм видиху

- Життєва ємкість легень

- Залишковий об’єм

?

22. Спірометрично визначили об’єм повітря, який у здорового дорослого пацієнта склав 1,5 літра. Як називається цей об’єм ?+ Резервний об’єм видиху

- Резервний об’єм вдиху

- Дихальний об’єм

- Життєва ємкість легень

- Залишковий об’єм

?

23. Біля дихального центру локалізовані рецептори, які чутливі до змін напруги СО2 та Н+. Як називаються ці рецептори?+ Хеморецептори

- Осморецептори

- Барорецептори

- Фоторецептори

- Механорецептори

?

24. Процес дихання зв’язаний із легеневими об’ємами. Як називається кількість повітря, яку людина вдихає та видихає у стані спокою?- Резервний об’єм вдиху

+ Дихальний об’єм

- Резервний об’єм видиху

- Залишковий об’єм

- Життєва ємність легень

?

25. Який із показників прямо характеризує ефективність роботи системи зовнішнього дихання (за умови нормального стану системи крові)?- Дихальний об’єм

- Життєва ємкість легенів

+ Газовий склад крові

- Частота дихання

- Хвилинний об’єм дихання

?

26. У альпініста 27 років на висоті 5000 метрів над рівнем моря вперше під час сну змінився характер дихання: за кількома глибокими вдихами настає зупинка дихання, за якою знову виникають глібокі дихальні рухи і т.п. Яка найімовірніша причина зміни дихання?- Зниження парціального тиску СО2 в повітрі

+ Зниження парціального тиску О2 в повітрі

- Підвищення кисневої емності крові

- Збільшення об(ємної швидколсті кровотоку

- Зниження температури повітря

?

27. У хворих з діабетичною комою виділення ацетону відбувається легенями (запах яблук). Завдяки якій функції легень проходить цей процес?+ Екскреторній

- Захисній

- Фільтраційній

- Всмоктувальній

- Метаболічній

?

28. Як називається етап дихання, під час якого здійснюється процес переносу О2 і СО2 від легень до тканин?- Зовнішнє дихання

+ Транспорт газів

- Тканинне дихання

- Внутрішнє дихання

- Обмін газами у капілярах
29. Максимальна кількість О2, яка може бути поглинута 100 мл крові називається кисневою ємністю крові. Вона залежить від наявності в ній:

- Білків крові

+ Гемоглобіну

- Карбангідрази

- Електролітів

- Вуглекислого газу

?

30. Який вид транспорту забезпечує перенесення О2 та СО2 з альвеол у кров і навпаки?+ Дифузія

- Осмос


- Фільтрація

- Первинно-активний транспорт

- Вторинно-активний транспорт

?

31. Під час паління у підлітка виникає кашель. Як називаються рецептори, подразнення котрих викликало кашель?+ Іритантні

- Хеморецептори

- Розтягу

- Юкстаальвеолярні

- Механорецептори

?

32. При тривалому скупченні людей у недостатньо провітрюваному приміщенні дихання у людей стає частішим. Це виникає внаслідок:+ Збільшення вуглекислого газу в приміщенні

- Підвищення вологості повітря

- Зменшення вмісту кисню у повітрі

- Підвищення температури в приміщенні

- Зменшення вологості повітря

?

33. В результаті процесу дихання в організм надходить кисень. В яких клітинних органоїдах відбуваються процеси окисного фосфорилювання за участю кисню?+ Мітохондріях

- Ядрі


- Рибосомах

- Ендоплазматичному ретикулумі

Лізосомах

?


34. Під час надування повітряних кульок хлопець пробив максимально глибокі і тривалі вдих і видих. Через деякий час в нього виникло легке запаморочення. Яка ймовірна причина цього явища?

- Зниження артеріального тиску

- Звуження бронхів

- Підвищення концентрації О2 в крові

- Підвищення концентрації СО2 в крові

+ Зниження концентрації СО2 в крові

?

35. При підключенні пацієнта до апарату штучної вентиляції легень лікар призначив додати в газову суміш СО2. Який ефект він викликає?- Прискорює конвекцію газів в дихальних шляхах

- Покращує дифузію газів

- Прискорює дисоціацію карб гемоглобіну

+ Стимулює дихальний центр

- Збільшує кисневу ємність крові

?

36. Перед зануренням у воду досвідчені пірнальники роблять декілька глибоких вдихів. Яку мету вони переслідують?- Для зменшення функціональної залишкової ємності крові

- Для збільшення ЖЄЛ

+ Для виведення більшого об’єму СО2 з легень

- Для збільшення ДО

- Для збільшення ЗЄЛ

?

37. Де локалізуються центри вдиху і видиху?- У середньому мозку

+ У довгастому мозку

- У гіпоталамусі

- У спинному мозку

- У таламусі

?

38. У студента після гіпервентиляції виникло головокружіння . Який гуморальний механізм цього ефекту?- Зменшення вмісту О2

- Збільшення вмісту О2

- Збільшення вмісту СО2

- Підвищення рН

+ Зменшення вмісту СО2

?

39. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легенів. Яких змін слід очікувати у даного хворого?+ Cхильність альвеол до спадіння і неможливість їх швидкого розправлення

- Розростання сполучної тканини легень

- Порушення кровообігу в легенях

- Зміна еластичних властивостей легень

- Зменшення трахеобронхіальної секреції

?

40. У людини після кількох форсованих вдихів-видихів виникло запаморочення і блідість шкірних покривів. З чим пов”язане це явище?+ Розвивається гіпокапнія

- Розвивається гіперкапнія

- Розвивається гіпоксія і гіперкапнія

- Розвивається гіпоксія

- Розвивається гіпоксія і гіпокапнія

?

41. Які фактори гуморальної регуляції найбільш активно стимулюють функцію дихального центру?+ Вуглекислий газ

- Адреналін

- Ацетилхолін

- Тироксин

- Інсулін

?

42. Які зміни в процесі дихання відбудуться після травми спинного мозку вище рівня розташування мотонейронів діафрагмального нерву?+ Зупиниться

- Стане поверхневим і частим

- Стане поверхневим і рідким

- Стане глибоким і частим

- Стане глибоким і рідким

?

43. Яку функцію в процесах газообміну виконує фермент карбоангідраза і де вона міститься? Виберіть найбільш правильну відповідь.+ Забезпечує утворення вугільної кислоти в еритроцитах

- забезпечує утворення вугільної кислоти в плазмі

- забезпечує дисоціацію вугільної кислоти в плазмі

- забеспечує відщеплення СО2 від гемоглобіну в еритроцитах

- забезпечує відщеплення СО2 від гемоглобіну в плазмі

?

44. Після перерізки стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з:+ Пневмотаксичним центром

- Ретикулярною формацією

- Мозочком

- Корою

- Червоними ядрами

?

45. Який з показників зовнішнього дихання характеризує найбільшу кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху?+ Життєва ємність легень

B Загальна ємність легень

C Функціональна залишкова ємність

D Резервний об’єм видиху

E Дихальний об’єм
46. Зайшовши у запилене приміщення, людина почала кашляти. Де знаходиться

найбільша кількість рецепторів, при подразненні яких виникає така рефлекторна реакція?

+ Корені легень

- Дихальні бронхіоли

- Стінки альвеол

- Міжреберні м'язи

- Альвеолярні ходи

?

47. У дорослої людини визначили об'єм анатомічного мертвого простору. Він складає приблизно+ 150-180 мл

- 120-150 мл

- 180-210 мл

- 210-240 мл

- 240-270 мл

?

48. При тривалому перебуванні в горах відмічається збільшення кисневої ємностікрові. Яка можлива причина такого явища?

+ Виникає функціональний еритроцитоз

- Збільшується РО2 в атмосферному повітрі

- Зменшується частота і глибина дихання

- Виникає газовий ацидоз

- Всі відповіді вірні

?

49. До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на задуху при незначному фізичному навантаженні ,кашель з відходженням мокроти , переважно з ранку. Які функціональні методи дослідження дихальної системи необхідно здійснити для уточнення діагнозу?+ Спірографію, спірометрію

- ЕКГ


- Динамометрію

- Велоергометрію

- Електроенцефалографію

?

50. При обстеженні системи дихання було встановлено збільшення об’єму фізіологічного мертвого простору. Причиною цього може бути:+ Зменшення альвеолярної вентиляції легень

- збільшення дихального об’єму

- збільшення життєвої ємності легень

- збільшення резервного об’єму вдиху

- збільшення резервного об’єму видиху

?

51. У пацієнта спостерігаєтся метаболічний ацидоз. Як при цьому змінюєтся характер дихання?+ Збільшується легенева вентиляція

- Зменшується легенева вентиляція

- Легенева вентиляція не змінюється

- Порушується співвідношення тривалості фаз дихального циклу

- Наступає апное

?

52. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в перфузійний розчин адреналіну ?+ Збільшення частоти серцевих скорочень

- Зменшення частоти серцевих скорочень

- Зменшення сили серцевих скорочень

- Погіршення провідності

- Погіршення збудливості

?

53. У пацієнта в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40 за 1 хвилину. Де виникають імпульси автоматії?- У синусному вузлі

+ У атріовентрикулярному вузлі

- У пучку Бахмана

- У волокнах Пуркін’є

- У міокарді шлуночків

?

54. Внаслідок зміни якої з фізіологічних властивостей серця може виникати екстрасистола?+ Збудливості

- Скоротливості

- Автоматизму

- Провідності

- Рефрактерності

?

55. При проведенні експериментальних досліджень, тварині було введено розчин з високою концентрацією певного іону, що привело до зупинки серця в діастолі. Якому іону властива така дія?- Nа+.

+ К+


- Са2+

- Н+


- Cl–

?

56. В який період серцевого циклу відбувається наповнення передсердь кров’ю ?+ Загальна діастола

- Систола шлуночків

- Систола передсердь

- Діастола шлуночків

- Діастола передсердь

?

57. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерва у тварин зумовить наступні зміни в діяльності серця:- Посилення скорочення передсердь

- Зменшення артеріального тиску

- Посилення скорочень шлуночків

+ Зменшення частоти серцевих скорочень

- Зростання частоти серцевих скорочень

?

58. Зменшення збудливості кардіоміоцитів можна досягти шляхом:- Активації Са++ - каналів

+ Блокади Na+ - каналів

- Активації Na+ - каналів

- Блокади К+ - каналів

- Блокади Cl- - каналів

?

59. Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих скорочень?- Калію

+ Кальцію

- Магнію

- Марганцю

- Міді

?

60. Назвіть позитивні зубці ЕКГ в стандартних відведеннях- P, Q, R

+ P, R, T

- Q, R, S

- Q, R, T

- R, S, T

?

61. Визначіть тривалість серцевого циклу, якщо частота його скорочень становить 60 за 1 хв.- 0.9с

+ 1с


- 0.8с

- 0.7с


- 0.6с

?

62. Під час проведенні функціональних проб у студента К. віком 24 роки виявлено збільшення ЧСС на 8 уд/хв після переходу із вертикального у горизонтальне (кліностатичне) положення. Чи відносяться отримані результати до фізіологічної норми?+ Ні. Завдяки кліностатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі зменшується на 4-6 уд/хв.

- Ні. Завдяки ортостатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі зменшується на 4-6 уд/хв

- Так. Завдяки кліностатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі збільшується на 6-24 уд/хв.

- Так. Завдяки ортостатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі збільшується на 6-24 уд/хв.

- Ні. Завдяки ортостатичному рефлексу після переходу в кліностатичне положення ЧСС у нормі збільшується на 2-10 уд/хв.

?

63. У досліді подразнюють гілочку симпатичного нерва, що інервує серце. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?- Зменшення сили скорочень

+ Збільшення частоти і сили скорочень

- Зменшення частоти скорочень

- Зменшення швидкості проведення збудження

- Збільшення частоти скорочень

?

64. У яких з наведених судин найбільша загальна площа поперечного перерізу ?- Артеріях

- Артеріолах

- Венулах

- Венах


+ Капілярах

?

65. Внаслідок дії блокаторів альфа-адренорецепторів збільшився просвіт судин м’язового типу. Який з наведених показників при цьому зростатиме ?+ Кровотік в капілярах

- Систолічний тиск крові

- Діастолічний тиск

- В’язкість крові

- Гематокрит

?

66. У яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?- Артеріоли

- Аорта

- Вени

- Крупні артерії

+ Капіляри

?

67. Які судини мають найбільшу розтяжність і у стані спокою депонують кров?- Капіляри

- Аорта


- Венули

- Крупні артерії

+ Вени

?

68. Які судини мають велику еластичність і виконують амортизуючу функцію?- Венули

- Артеріоли

+ Аорта та крупні артерії

- Капіляри

- Вени

?

69. У дорослої людини системний артеріальний тиск становить 160/100 мм рт ст. Підвищена концентрація у крові якого гормону може бути причиною цього?- Соматотропіну

- Глюкагону

+ Адреналіну

- Інсуліну

- Тироксину

?

70. У нареченого під час весілля збільшився хвилиний об’єм кровотоку. Що може спричинити таку реакцію+ Гормони мозкової речовини наднирників

- Статеві стероїди

- Йодовмісні гормони

- Рилізинг-гормони

- Ендорфіни

?

71. Під час змагань з футболу воротарю влучили м’ячем в ділянку сонячного сплетіння. Яка реакція виникла у спортсмена з боку серцево-судинної системи?- Тахікардія, рефлекс Бейн-Бріджа

- Зростання об’єму циркулюючої крові

- Зростання сили та частоти серцевих скорочень

- Зростання тонусу артеріол

+ Брадикардія, рефлекс Гольца

?

72. У хворого із недостатністю лівого шлуночка, внаслідок застосування сечогінних препаратів, встановлено зниження рівня К+ у плазмі крові до 3,4 млмоль/л. Як зміниться діяльність серця в цих умовах?+ Збільшиться частота серцевих скорочень

- Збільшиться сила серцевих скорочень

- Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця

- Зменшиться частота серцевих скорочень

- Зменшиться сила серцевих скорочень

?

73. У клінічній практиці застосовують пробу Даніні-Ашнера (натискання на очні яблука протягом 30-40 с) Які зміни в діяльності серця будуть спостерігатися при цьому?- Збільшиться частота серцевих скорочень.

- Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця

+ Зменшиться частота серцевих скорочень

- Збільшиться сила серцевих скорочень

- Зменшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження

?

74. У досліді подразнюють гілочку симпатичного нерва, що інервує серце. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?+ Збільшення частоти і сили скорочень

- Зменшення сили скорочень

- Зменшення частоти скорочень

- Зменшення швидкості проведення збудження

- збільшення частоти скорочень

?

75. У добре тренованого спортсмена під час фізичного навантаження хвилинний об’єм серця може досягати 30 л. Який “ закон “серця забезпечує цей феномен:- Боудича

+ Франка-Старлінга

- Рауля

- Анрепа

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка