1. У результатi травми в ділянцi потилиці людина перестала дихати. Щo могло стати причиною апноє?Скачати 124.4 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір124.4 Kb.
Фізіологія ЦНС
1. У результатi травми в ділянцi потилиці людина перестала дихати. Щo могло стати причиною апноє?

1.:*Ушкодження довгастого мозку

2.:Розрив спинного мозку нижче 3 –го сегмента

3.:Poзpив мозку між середнім i довгастим

4.:Травматичний шок

5.:Ушкодження мозочка


2. Встановлено, що порушення роботи м’язів у хворого пов’язане з патологією утворення медіатора. Вкажіть цей медіатор.

1.:Адреналін

2.:ГАМК

3.:Серотонін

4.:*Ацетилхолін

5.:Дофамiн


3. В клініку поступив хворий з наступними симптомами: хореоподібний гіперкінез, мова невиразна, траєкторія руху при пальце-носовій пробі уривчаста (тремор посилюється в кінці руху), недоумкуватість. Діагностовано хворобу Гантінгтона. В яких синапсах порушується передача збудження в даному випадку?

1.:*ГАМК-ергічні

2.:Серотонінергічні

3.:Дофамінергічні

4.:Адренергічні

5.:Гліцинергічні


4. В лабораторних дослідженнях на собаках в зоровій корі знайдені особливі нейрони, які реагують тільки на певні характеристики сигналів, наприклад, на рух подразника в певному напрямку. Яка функція у цих нейронів?

1.:Інтеграційна

2.:Домінаторна

3.:*Детекторна

4.:Модулятор

5.:Протекторна


5. В лікарню доставили людину у важкому стані. В результаті обстеження було встановлено отруєння ботуліновим токсином, який блокує кальцієві канали синапсів. В результаті був порушений певний процес передачі нервового збудження в ЦНС. Який процес був порушений?

1.:Відкриття іонних каналів постсинаптичної мембрани

2.:Транспорт медіатора крізь синаптичну щілину

3.:Розщеплювання медіатора

4.:Зв'язування медіатора з рецептором

5.:*Виділення медіатора


6. В експерименті досліджували нейрони гіпокампу. Було встановлено, що їх одноразова стимуляція може викликати циркуляцію імпульсів, яка продовжується декілька секунд. З якою властивістю нервових центрів пов'язан такий процес?

1.:Сумацією

2.:Оклюзією

3.:*Післядією

4.:Стомленням

5.:Індукцією


7. В експерименті з введенням тварині стрихніну у відповідь на слабке роздратування спостерігали сильне збудження всіх скелетних м'язів. Чим це можна пояснити?

1.:*Блокуючою дією стрихніну на гальмівні синапси

2.:Збудливою дією стрихніну на м'язи

3.:Активуючим впливом стрихніну на нервово-м'язові синапси

4.:Збудливою дією стрихніну на мотонейрони

5.:Активуючим впливом стрихніну на гальмівні синапси


8. Під час нападу бронхіальної астми, викликаної звуженням бронхів, хворому зробили ін'єкцію адреналіну, що в результаті призвело до розширення бронхів і полегшення стану. З якими рецепторами гладкої мускулатури бронхів відбулася взаємодія адреналіну?

1.:Бета-адренорецепторами

2.:Гистаміновими

3.:Муськаріновими

4.:Нікотиновими

5.:*Альфа-адренорецепторами


9. Явище спинального шоку після перерізки спинного мозку у різних тварин триває різний час. Від чого це залежить?

1.:Від віку організму

2.:Від розміру спинного мозку

3.:Від активності спинного мозку до перерізки

4.:*Від филогенетічного розвитку головного мозку

5.:Від кількості альфа-мотонейронів


10. Які групи симптомів найбільш характерні для пошкодження мозочка?

1.:Астазія

2.:*Все перераховані

3.:Астенія

4.:Атаксія

5.:Дистонія


11. Децеребраційна ригідність наступає при:

1.:Перерізі ЦНС вище за червоне ядро

2.:На рівні грудного відділу спинного мозку

3.:*Перерізі ЦНС між довгастим мозком і шийним відділом спинного мозку

4.:Перерізі ЦНС нижче за червоне ядро і вище за ретикулярну формацію середнього мозку

5.:Пухлині передньої центральної звивини


12. У хворого виявлено зниження АТ внаслідок постійного подразнення пухлиною анатомічного депрессорного судинно-нервового центру. Де знаходиться даний центр?

1.:Мозочок

2.:Таламус

3.:*Довгастий мозок

4.:Середній мозок

5.:Червоне ядро


13. При різних патологічних станах, які супроводжуються вираженою больовою аферентацією людина втрачає свідомість, тобто блокується робота збуджувальних синапсів шляхом пригнічення виділення медіаторів. Який вид гальмування при цьому виникає;

1.:*Постсинаптичне.

2.:Зворотнє.

3.:Деполяризаційне.

4.:Латеральне.

5.:Пресинаптичне


14. У обстежуваного відсутній колінний рефлекс. Вкажіть рівень ушкодження спинного мозку.

1.:V-VII шийні сегменти.

2.:I-II поперекові.

3.:IX-X грудні.

4.:VII-VIII грудні.

5.:*III-IV поперекові сегменти.


15. Головним елементом всіх нервових систем є нейрон. Який структурний елемент дозволяє здійснювати комунікаційний зв’язок, як поміж самими нервовими клітинами, так і поміж нейронами та їх клітинами-мішенями іншої природи?

1.:Цитоплазма

2.:Нейроглія

3.:Тіло


4.:*Синапс

5.:Сома
16. Подразнення слизової оболонки бронхів викликає кашльовий рефлекс. Де замикається рефлекторна дуга даного рефлексу?

1.:*Довгастий мозок

2.:Середній мозок

3.:Мозочок

4.:Базальні ганглії

5.:Спинний мозок
17. Після автомобільної катастрофи до лікарні потрапив хворий з підозрою на травматичний розрив спинного мозку на рівні III-V грудних сегментів, оскільки у нього були повністю втрачені всі довільні рухи нижче місця ушкодження. Яка чутливість буде відсутня у хворого нижче місця пошкодження?

1.:Тільки больова

2.:Тільки температурна

3.:*Шкірна (дотикова, температурна, больова)

4.:Тільки дотикова

5.:Порушень чутливості не буде


18. Хворий ходить, хитаючись,широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів рук і ніг, скандована мова. У якому відділі головного мозку локалізується ураження?

1.:Червоне ядро

2.:Хвостате ядро

3.:Шкаралупа

4.:Моторна кора

5.:*Мозочок


19. У хворого на епілепсію під час нападу спостерігаються генералізовані судоми (скорочення усіх груп м’язів). Механізм їх розвитку можна пояснити, перш за все, такими процесами у нервових центрах:

1.:Конвергенція збудження

2.:Конвергенція гальмування

3.:Іррадіація гальмування

4.:Реверберація збудження

5.:*Іррадіація збудження


20. У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

1.:H-холінорецептори

2.:£- та ß-адренорецептори

3.:*М-холінорецептори

4.:£-адренорецептори

5.:ß-адренорецептори


21. Після прийому блокатора мембранних циторецепторів людина скаржиться на відчуття сухості в роті. Блокатор яких циторецепторів приймає людина?

1.:£-адренорецептори

2.:Н-холінорецептори

3.:*М-холінорецептори

4.:ß-адренорецептори

5.:£- і ß-адренорецептори


22. З якою частотою повинні надходити нервові імпульси до постсинаптичної мембрани центрального синапса, щоб могла відбутися послідовна (часова) сумація збудливого постсинаптичного потенціалу?

1.:Не більше 26 імп./с;

2.:*Не менше 66 імпульсів за секунду;

3.:Не менше 100 імп./с.

4.:Не більше 2 імп./с;

5.:Не менше 76 імп./с


23. Що із переліченого не є рефлексом:

1.:Скорочення м’яза у відповідь на його розтягнення.

2.:Кашель у відповідь на подразнення верхніх дихальних шляхів;

3.:*Скорочення м’яза у відповідь на подразнення еферентного нервового волокна;

4.:Звуження зіниці ока при яскравому освітленні;

5.:Розслаблення м’яза у відповідь на його швидке скорочення;


24. При обстеженні хворого через 2 години після автомобільної травми невропатолог виявив дисметрію. Цей симптом відзначається:

1.:Порушення тонусу м’язів

2.:Зникненням сумісності між скороченнями м’язів антагоністів

3.:*Неможливістю провести пальце-носову спробу із закритими очима

4.:Тремтінням м’язів під час виконання довільних рухів

5.:Порушенням мови


25. У хворого чоловіка 70 років суттєво загальмований акт дефекації. Збудливість яких структур ЦНС треба підвищити для усунення цього гальмування?

1.:Довгастого мозку

2.:Гіпоталамуса

3.:Кори головного мозку

4.:*Крижового відділу спинного мозку

5.:Грудного відділу спинного мозку


26. На кішці з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів, що можна зробити шляхом:

1.:*Руйнування лабіринтів

2.:Подразнення вестибулослухового нерва

3.:Подразнення ядра Дейтерса

4.:Руйнування червоного ядра

5.:Подразнення лабіринтів


27. У хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамусу. Яка поведінкова реакція спостерігалася у тварин?

1.:*Збільшення споживання рідини

2.:Зменшення споживання їжі

3.:Збільшення споживання їжі

4.:Зменшення споживання рідини

5.:Відмова від їжі і рідини


28. В електрофізіологічному експерименті стимулювали ядра гіпоталамуса. При цьому спостерігалося зниження тонусу симпатичного відділу автономної нервової системи. Яка група ядер піддавалася стимуляції?

1.:Задня

2.:Зовнішня

3.:Передня

4.:*Середня

5.:Вентральна


29. Дитина ненавмисно порізала палець. Виник біль. Дитина обхопила палець долонею і сильно стисла його. Біль наче втамувався. Це було зумовлено функціонуванням "воротного механізму" на рівні спинного мозку. Поясніть, чому втих біль?

1.:Коркові сенсорні нейрони гальмують ноцицептивні аференти.

2.:Нейрони таламуса гальмують больові аференти.

3.:Коркові моторні нейрони гальмують больові аференти

4.:*Товсті тактильні аференти гальмують тонкі ноцицептивні.

5.:Нейрони ретикулярної формації гальмують больові аференти


30. Відомо, що значна кількість сенсорних сигналів, що сприймають рецептори людини, свідомо не сприймаються. Таким чином мозок сепарує значну інформацію від менш важливої. Який з відділів мозку виконує найбільш значущу роль у цьому процесі?

1.:Мозочок

2.:Гіпоталамус

3.:Кора великих півкуль

4.:Базальні ганглії

5.:*Таламус


31. При нейрохірургічних операціях було досліджено, що роздратування деяких областей гіпоталамусу викликає в пацієнтів еротичні переживання, ейфорію. Які області гіпоталамуса стимулювалися?

1.:Вентральний гіпоталамус

2.:Латеральний гіпоталамус

3.:Передній гіпоталамус

4.:Медіальний гіпоталамус

5.:*Задній гіпоталамус


32. В хронічному експерименті, що проводиться по методиці самостимуляції тварини, була знайдена наявність негативного підкріплення при роздратуванні окремих структур гіпоталамуса. Стимуляція яких ядер гіпоталамуса могла привести до названого явища?

1.:Передніх

2.:Задніх

3.:Латеральних

4.:Вентральних

5.:*Медіальних


33. В експерименті в нервовому стовбурі зменшили електричний опір мембран нервових волокон. Порушення якого закону проведення нервових імпульсів можна очікувати?

1.:Закону фізіологічної цілісності нервового волокна.

2.:Закону двостороннього проведення збудження.

3.:*Закону ізольованого проведення збудження.

4.:Закону „все або нічого».

5.:Закону анатомічної цілісності.


34. Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:

1.:Прегангліонарними симпатичними

2.:Постгангліонарними парасимпатичними

3.:*Аксонами мотонейронів

4.:Постгангліонарними симпатичними

5.:Прегангліонарними парасимпатичними


35. Яке співвідношення між тонусом симпатичної та парасимпатичної нервової системи у дорослої людини в спокої?

1.:Одночасне зниження тонусу симпатичної та парасимпатичної нервової системи

2.:Перевага тонусу парасимпатичної нервової системи

3.:*Зрівноваженість тонусів симпатичної та парасимпатичної системи

4.:Перевага тонусу симпатичної нервової системи

5.:Одночасне підвищення тонусу симпатичної і парасимпатичної нервової системи


36. Сімейний лікар, оглядаючи пацієнта пенсійного віку відмітив, що з роками у нього погіршується регуляція пози і рухів. Обстежуваний скарг не має, часто працює на присадибній ділянці. Чи є у пацієнта зміні у функції ЦНС?

1.:Лівостороння геміплегія

2.:Функціональні розлади блукаючого нерва

3.:Неврит лицьового нерва

4.:*Функціональні зміни в ядрах стовбура мозку

5.:Правосторонній геміпарез


37. Що із приведеного характерно для вегетативної нервової системи

1.:очаговість виходу нервових волокон із ЦНС

2.:можливість замикання периферичних рефлекторних дуг

3.:*значна швидкість проведення збуждення по нервам

4.:принцип багатосегментарності в іннерваціі внутрішніх органів

5.:значне розповсюдження


38. Вартовий рефлекс виконується при обов’язковій участі ядер…

1.:*чотирихолм’я середнього мозку

2.:моторної зони кори

3.:таламуса

4.:всі відповіді правильні

5.:гіпоталамуса


39. Атаксія - це…

1.:втрата здатності до довготривалого скорочення м’язів

2.:послаблення м’язового тонуса

3.:*порушення координації рухів

4.:порушення однорозмірності рухів

5.:м’язова слабість і швидка втомлюваність м’язів


40. Які рецептори необхідно заблокувати у людини з нападом спазму бронхів, щоб зменшити вплив блукаючих нервів на гладку мускулатуру бронхів?

1.:Н-холинорецептори

2.:Альфа- і бета-адренорецептори

3.:Бетта-адренорецептори

4.:*М-холінорецептори

5.:Альфа-адренорецептори


41. У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігається зупинка дихання. З пошкодженням якого відділу мозку це буде виявлено найвирогідніше?

1.:*Довгастого мозку

2.:Мозочку

3.:Середнього мозку

4.:Спинного мозку

5.:Проміжного мозку


42. У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку таким низхідним шляхом:

1.:Медіальний кортикоспінальний

2.:Латеральний кортикоспінальний

3.:Руброспінальний

4.:*Вестибулоспінальний

5.:Ретикулоспінальний


43. При недостатній глибині наркозу при оперативних втручаннях спостерігається розширення зіниць внаслідок активації такої системи регуляції функцій:

1.:Гіпоталямо-гіпофізарно-надниркова

2.:Ваго-інсулярна

3.:Парасимпатична нервова

4.:*Симпато-адреналова

5.:Метасимпатична нервова


44. У людини зменшена частота серцевих скорочень, посилена секреторна та моторна функція шлунку і кишечника, звужені зіниці. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

1.:Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової

2.:Мета симпатичної

3.:*Парасимпатичної

4.:Симпато-адреналової

5.:Симпатичної


45. У собаки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок перерізаного симпатичного нерва. Які з наведених симптомів будуть спостерігатися при цьому?

1.:Посилення моторики шлунку і кишківника

2.:Звуження зіниць

3.:*Розширення бронхів

4.:Зменшення сили серцевих скорочень

5.:Зменшення частоти серцевих скорочень


46. Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює М - холінорецептори. За якими симптомами можна запідозрити отруєння неїстівними грибами:

1.:Збільшення частоти серцевих скорочень

2.:Розширення бронхів

3.:Підвищення артеріального тиску

4.:Розширення зіниць

5.:*Звуження зіниць


47. У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість в роті. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

1.:Парасимпатичної

2.:Гипоталамо-гіпофізарно-наднирникової

3.:Метасимпатичної

4.:Ваго-інсулярної

5.:*Симпатичної


48. У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

1.:Розширення бронхів

2.:Збільшення частоти дихання

3.:*Зменшення частоти серцевих скорочень

4.:Розширення зіниць

5.:Збільшення частоти серцевих скорочень


49. У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

1.:£ – адренорецептори

2.:Н – холінорецептори

3.:*М – холінорецептори

4.:£ – та ß – адренорецептори

5.:ß – адренорецептори


50. Дочка приїхала у гості до матері. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, аромати збудили у неї апетит. Який елемент функціональної системи (П.К. Анохіна) в даному випадку викликав таку поведінку?

1.:Домінантна мотивація

2.:Акцентор результату дії

3.:*Обстановочна аферентація4.:Пусковий стимул

5.:Пам'ять


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка