1. терміни у цьому Статуті терміни вживаються у такому значенні: Більшість: Абсолютна більшістьСкачати 421.32 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір421.32 Kb.
  1   2   3
1. ТЕРМІНИ
1.1. У цьому Статуті терміни вживаються у такому значенні:

Більшість:

Абсолютна більшість – ухвалення рішень абсолютною більшістю голосів (більше 50% голосів), отриманих від загальної кількості делегатів / членів / учасників.

Проста більшість – ухвалення рішень простою більшістю голосів (більше 50% голосів), отриманих від загальної кількості присутніх делегатів / членів / учасників, які беруть участь у голосуванні.

Відносна більшість – ухвалення рішень найбільшою загальною кількістю голосів, отриманих від кількості присутніх делегатів / членів / учасників, які беруть участь у голосуванні.

Спеціальна більшість – ухвалення рішень двома третинами голосів, отриманих від загальної кількості делегатів / членів / учасників.

Кваліфікована більшість - ухвалення рішень двома третинами голосів, отриманих від загальної кількості присутніх делегатів / членів / учасників, які беруть участь у голосуванні.

Всесвітня легкоатлетична серія ІААФ – великі змагання, які включені в чотирьохрічну офіційну програму змагань ІААФ.

Дитяча легка атлетика – спортивні змагання та тренування, що проводяться відповідно до Правил ІААФ з обмеженнями за віковими категоріями.

Європейська асоціація легкої атлетики (ЄА) – континентальна асоціація ІААФ, що відповідає за популяризацію легкої атлетики на Європейському континенті.Клуб – організація будь-якої форми власності, яка належним чином визнана територіальними федераціями легкої атлетики, де на постійній основі здійснюється тренувальний легкоатлетичний процес тренерами, які сертифіковані ФЛАУ.

Кодекс етики – кодекс ІААФ, що містить принципи етичної поведінки і відповідні правила та регламенти.

Комісія – комісія ФЛАУ, яка призначена на засіданні Ради ФЛАУ у відповідності до даного Статуту.

Комітет – комітет ФЛАУ, який був обраний Конференцією у відповідності до даного Статуту;

Конституція – Конституція ІААФ.

Конференція – найвищий керівний орган ФЛАУ.

Легкоатлет – громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, є членами ФЛАУ та регулярно займаються легкою атлетикою і виступають у змаганнях, що проводяться під егідою ФЛАУ чи територіальних федерацій легкої атлетики.

Легка атлетика – бігові та технічні види, біг по шосе, спортивна ходьба, спортивна ходьба по шосе, крос та гірський біг.

Легкоатлетична арена – це сектори для всіх видів легкоатлетичних змагань, як правило, вписані в коло 400-метрової (200-метрової - манеж) бігової доріжки.

Легкоатлетичні споруда – нерухоме майно, яке включає в себе сектори для проведення змагань з таких видів легкої атлетики як біг, спортивна ходьба, стрибки та метання, що відповідають Правилам ІААФ.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) – всесвітній керівний орган легкої атлетики. ІААФ створена на необмежений період часу з юридичним статусом асоціації у відповідності до законодавства Монако (акт №1072 від 27 червня 1984 р.)

МОК - Міжнародний Олімпійський Комітет.

Національна федерація легкої атлетики – національний керівний орган легкої атлетики, що є членом ІААФ.

НОК – Національний Олімпійський Комітет України.

Персонал, який обслуговує легкоатлета – будь-який тренер, менеджер, представник легкоатлета, агент, співробітник команди, офіційний медичний чи молодший медичний персонал, батьки чи будь-яка інша особа, яка найнята чи працює з легкоатлетом чи національною або територіальною федерацією легкої атлетики, які беруть участь у всеукраїнських або міжнародних змаганнях.

Правила - правила змагань ІААФ, які включають Правила змагань ІААФ (разом з Технічними правилами), Кодекс етики, Процедурні правила проведення Конгресу та інші будь-які такі Правила, які затверджуються час від часу відповідно до Конституції ІААФ.

Представник українських легкоатлетів – особа, яка належним чином уповноважена і зареєстрована як представник легкоатлета відповідно до Регламентів ІААФ для представника спортсменів та визнана на території України, у встановленому ФЛАУ порядку.

Рада – вищий керівний орган ФЛАУ в період між Конференціями ФЛАУ.

Регламенти - регламенти ІААФ, ЄА, ФЛАУ;

Робочі органи – комітети та комісії ФЛАУ.

Спортивний суддя з легкої атлетики – член ФЛАУ, який атестований згідно вимог ІААФ.

Територіальна збірна команда – склад легкоатлетів за переліком, який затверджений територіальною федерацією легкої атлетики;

Територіальні федерації легкої атлетики – федерації Автономної республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, а саме територій, що входять в систему адміністративно-територіального устрою України (згідно ст. 133, Конституції України).

Тренер з легкої атлетики – член ФЛАУ, що здійснює тренування легкоатлетів та сертифікований ФЛАУ.

Тренер-організатор з легкої атлетики – член ФЛАУ уповноважений органами виконавчої влади, ФЛАУ, територіальними федераціями легкої атлетики або клубом для співпраці з легкоатлетами.

Учасник – учасник ФЛАУ.

ФЛАУ – Федерація легкої атлетики України, орган, визнаний ІААФ у якості національного керівного органу легкої атлетики в Україні.

Член Ради – член Ради, який був обраний Конференцією у відповідності до положень Статуту ФЛАУ.

Член Ради ex officio («за посадою») – член ФЛАУ, обраний до Ради ІААФ, до Ради ЄА, а також Президент ФЛАУ, Віце-президенти ФЛАУ та Голова комітету атлетів.

Член – член ФЛАУ.

Членство в ІААФ – національний керівний орган легкої атлетики, що згоден виконувати вимоги Конституції, Правил та Регламентів ІААФ. Тільки одна національна федерація від держави або території може бути членом ІААФ і має бути визнана ІААФ у якості національного керівного органу легкої атлетики на даній території. Юрисдикція членів ІААФ має бути обмежена політичними кордонами держави або території, яку вони представляють.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Федерація легкої атлетики України, іменована надалі «ФЛАУ», є Всеукраїнським об’єднанням громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – територіальних федерацій легкої атлетики Автономної республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, яка створена з метою подальшого розвитку, популяризації та пропаганди легкої атлетики відповідно до мети, завдань, структури, статутним та регламентним вимогам ІААФ, а також захисту інтересів членів ФЛАУ.

2.2. ФЛАУ є єдиним національним керівним органом легкої атлетики на території України, яка заснована на необмежений період часу з юридичним статусом «всеукраїнська спілка громадських організацій» згідно діючого законодавства України та Акту про визнання ІААФ.

2.3. Діяльність ФЛАУ ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності, не допускаючи дискримінації політичного, расового, національного, статевого чи релігійного характеру.

2.4. Офіційною мовою ФЛАУ є українська мова.

Повне найменування українською мовою: ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАІЇНИ

Повне найменування англійською мовою – UKRAINIAN ATHLETIC FEDERATION

Скорочене найменування українською мовою – ФЛАУ

Скорочене найменування англійською мовою – FLAU

2.5. ФЛАУ є неприбутковим об’єднанням громадською організацією, яка здійснює свою діяльність на території всієї України відповідно до Конституції України, законів, інших нормативно-правових актів України та даним Статутом.

ФЛАУ визнає мету і принципи Олімпійського руху, взаємодіє з НОК України та Центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту України.

2.6. ФЛАУ є членом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ), Європейської легкоатлетичної асоціації (ЄА) та здійснює свою діяльність відповідно до Конституції, Правил та Регламентів ІААФ, ЄА, Антидопінгових правил, Кодексу етики та загальновизнаним міжнародним нормам.

2.7. Якщо правилами та Регламентами ІААФ, ЄА, членом яких є ФЛАУ, встановлені інші, чим в даному Статуті Правила та Положення, чи наявні протиріччя в їх розумінні, то перевагу мають Правила та Регламенти ІААФ, ЄА, які не протирічать законодавству України.

2.8. У випадку, коли Конституцією, Статутом, правилами та Регламентами ІААФ, ЄА та інших міжнародних організацій, членом яких є ФЛАУ, передбачені норми, які обов’язкові для внесення в Статути своїх учасників – національних федерацій легкої атлетики, то ці норми та Положення обов’язкові для виконання всіма Учасниками ФЛАУ.

2.9. ФЛАУ є юридичною особою з моменту державної реєстрації: має у власності відокремлене майно та відповідає за своїми зобов’язаннями цим майном, має право від свого імені набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражних та третейських судах.2.10. ФЛАУ має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, офіційне найменування, печатку, штамп та бланки зі своїм найменуванням та символікою, емблему та іншу атрибутику, затверджену керівними органами ФЛАУ та зареєстровану в установленому порядку, згідно чинного законодавства.

2.11. ФЛАУ є власником належного їй майна.

2.12. ФЛАУ не відповідає по зобов’язанням держави, її органів та організацій, так само як і держава, її органи та організації не відповідають по зобов’язанням ФЛАУ.

ФЛАУ не відповідає по зобов’язанням своїх учасників, так само як її учасники не відповідають по її зобов’язанням.

2.13. Місце знаходження ФЛАУ та її постійно діючого керівного органу – місто Київ.
3. ЦІЛІ ФЛАУ
3.1. Цілями діяльності ФЛАУ є:

3.1.1. виступати в якості національного керівного органу легкої атлетики;

розвитку та популяризації легкої атлетики як одного з видів спорту в Україні;

3.1.2. пропагувати легку атлетику як вид спорту та її етичні цінності як предмет виховання і життєстверджуючої та життєзабезпечувальної діяльності;

3.1.3. заохочувати заняттям легкою атлетикою на всіх рівнях по всій території України, незалежно від віку, статті та расової приналежності;

3.1.4. боротися за те, щоб у легкій атлетиці не допускалася ніяка дискримінація за статевою, расовою, релігійною, політичною або іншою несправедливою ознакою в який би то не було формі, і за те, щоб всі могли займатися легкою атлетикою, незалежно від своєї статі, расових, політичних або релігійних переконань або якихось інших факторів, що не відносяться до справи;

3.1.5. Імплементувати Правила і Регламенти ІААФ для керування легкою атлетикою і забезпечувати їх застосування на всіх спортивних змаганнях, санкціонованих ФЛАУ;

3.1.6. Контролювати та регулювати виконання обов'язків територіальними федераціями легкої атлетики;

3.1.7. Створювати та використовувати механізм, згідно з яким усі спори та питання дисциплінарного характеру у легкій атлетиці проходять через процедури, викладені в існуючих Правилах і які повинні вирішуватися арбітражним комітетом ФЛАУ;

3.1.8. Пропагувати принципу «FAIR PLAY» у спорті, зокрема, грати роль лідера в боротьбі проти допінгу у легкій атлетиці та в широкому спортивному співтоваристві, розвивати та підтримувати програми виявлення, стримування та виховання, спрямовані на знищення такого лиха, як допінг у спорті;

3.1.9. Захищати автентичність та цілісність легкої атлетики та приймати всі можливі заходи для викорінення корупційної поведінки, яка може поставити під загрозу достовірність та цілісність легкої атлетики;

3.1.10. Сприяти і надавати підтримку всесвітньому розвитку легкої атлетики та розповсюдження технічної, медичної, організаційної, статистичної, фінансової або іншої інформації, яка сприяє досягненню цієї мети для своїх територіальних федерацій;

3.1.11. Приєднатися до НОК України та грати провідну роль у досягненні цілей олімпійського руху.

3.1.12. Сприяти розвитку і поширювати зв'язки з іншими національними федераціями, урядом, органами державного управління та самоврядування, міжнародними та національними неурядовими організаціями задля пропагування інтересів спорту в цілому та легкої атлетики зокрема на всіх рівнях на території України та за її межами.

3.1.13. Визнавати світові, олімпійські та інші рекорди в легкій атлетиці.

3.1.14. Заохочувати та підтримувати відповідальне ставлення до питань охорони довкілля, а також пропагувати стійкий розвиток в легкій атлетиці.

3.1.15. Організовувати та проводити чемпіонати та інші змагання з легкої атлетики, які ФЛАУ визнає доцільними.
4. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЛАУ
4.1. Для реалізації статутної мети та цілей ФЛАУ:

4.1.1. організовує та проводить чемпіонати, кубки першості України та інші всеукраїнські та міжнародні змагання, розробляє та затверджує положення, регламенти та інші нормативні акти про такі змагання, наділяє статусом чемпіонів, переможців першості, володарів кубків України, всеукраїнських та міжнародних змагань в рамках ФЛАУ;

4.1.2. володіє всіма правами на використання своєї символіки, організовує виробництво офіційної, пам’ятної та нагородної атрибутики з символікою ФЛАУ;

4.1.3. здійснює формування та підготовку збірних команд України з легкої атлетики для участі в міжнародних спортивних змаганнях; веде реєстр легкоатлетів, який визначає їх статус;

4.1.4. направляє легкоатлетів, тренерів, спортивних спеціалістів та суддів для участі в змаганнях, які передбачені календарем ІААФ та ЄА;

4.1.5. формує, в тому числі на договірній основі, склади тренерів, наукового та медичного забезпечення, інших спеціалістів, які залучені для підготовки до участі національних збірних команд в міжнародних змаганнях; заключає контракти з легкоатлетами, тренерами та іншими спеціалістами національних збірних команд з легкої атлетики;

4.1.6. здійснює атестацію та сертифікацію тренерів та спортивних суддів з легкої атлетики та контроль їх діяльності відповідно до Положень, які затверджені Радою; організовує та проводить заходи з підвищення кваліфікації спеціалістів легкої атлетики: семінари, симпозіуми, конференції, лекції, тощо;

4.1.7. здійснює сертифікацію спортивних споруд на отримання ІІІ категорії та нижче з ціллю забезпечення придатності спортивних споруд до проведення змагань відповідно до Керівництва про спортивні споруди ІААФ; документально підтверджує проходження сертифікації;

4.1.8. розробляє правила, з урахуванням правил, затверджених ІААФ та ЄА, а також затверджує норми, які встановлюють права та обов’язки, в тому числі спортивні санкції, для членів та учасників ФЛАУ;

4.1.9. встановлює обмеження на участь у національних легкоатлетичних змаганнях легкоатлетів, які не мають права виступати за збірну команду України відповідно до норм ІААФ та ЄА;

4.1.10. організовує та проводить міжтериторіальні, всеукраїнські та міжнародні офіційні змагання з легкої атлетики в рамках ФЛАУ;

4.1.11. вступає в лави міжнародних спортивних організацій, набуває права та виконує обов’язки, які відповідають статусу членів міжнародних спортивних організацій, якщо такі права та обов’язки не суперечать законодавству України; 4.1.12. здійснює в рамках своєї компетенції міжнародні спортивні зв’язки, представляє та захищає інтереси ФЛАУ в міжнародних спортивних організаціях та бере участь в діяльності цих організацій;

4.1.13. підтримує прямі міжнародні контакти та зв’язки з благодійними, культурними, спортивними організаціями, заключає відповідні угоди,

бере участь в діяльності міжнародних симпозіумів, конференцій, виставок;

4.1.14. приймає іноземних спеціалістів та відправляє у відрядження за кордон представників учасників ФЛАУ – легкоатлетів, тренерів та інших спеціалістів легкої атлетики, для вирішення питань пов’язаних з діяльністю ФЛАУ;

4.1.15. отримує благодійну та інші види допомоги, надані для розвитку легкої атлетики з різних, не заборонених законодавством України, джерел;

4.1.16. розробляє та реалізує комплексні, цільові та навчальні програми розвитку легкої атлетики України;

4.1.17. затверджує в рамках ФЛАУ регламентуючі документи та контролює їх дотримання;

4.1.18. в порядку, встановленому законодавством України, представляє та захищає свої права та законні інтереси своїх учасників та членів в органах державної влади України, в судовому порядку та міжнародних спортивних організаціях;

4.1.19. здійснює запити до державних та комунальних органів управління з питань фізичної культури та спорту та інших органах та організаціях довідки, дані та інші матеріали, які необхідні для виконання покладених на ФЛАУ функцій, що відносяться до її компетенції;

4.1.20. бере участь у розробці рішень органів державної влади України з питань фізичної культури та спорту;

4.1.21. вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;

4.1.22. скликає та проводить конференції, зібрання, наради та інші заходи з питань, що відносяться до компетенції ФЛАУ;

4.1.23. створює громадські робочі органи (комітети та комісії) за основними напрямками діяльності ФЛАУ відповідно до Положень, затверджених Радою;

4.1.24. здійснює підприємницьку діяльність для виконання статутних цілей, в установленому законом порядку;

4.1.25. самостійно визначає свою внутрішню структуру, порядок, форми організації та оплати праці штатних працівників та залучених спеціалістів в установленому порядку; формувати колектив для забезпечення діяльності ФЛАУ з оплатою праці на договірній основі;

4.1.26. встановлює та стягує вступні та членські внески;

4.1.27. купує, відчужує, представляє та отримує у користування рухоме та/або нерухоме майно, яке необхідне для матеріального забезпечення діяльності, а також списує власне майно з балансу, якщо воно зношене чи морально застаріле;

4.1.28. користується, розпоряджається землею, майном, спортивними та допоміжними спорудами, транспортними засобами та іншими матеріальними цінностями, які є власністю ФЛАУ, в установленому законом порядку володіти;

4.1.29. приймає на баланс та передає транспорт, матеріали та обладнання у безоплатне користування або у подарунок учасникам та членам ФЛАУ, а також підприємствам та організаціям;

4.1.30. організовує виготовлення та збут офіційної, пам’ятної та нагороджувальної атрибутики з символікою ФЛАУ;

4.1.31. здійснює видавничу, рекламну, інформаційну діяльність, засновувати засоби масової інформації, брати участь в теле- та радіопередачах, пов’язаних з діяльністю ФЛАУ;

4.1.32. надає організаційну, консультативну та іншу допомогу учасникам та членам ФЛАУ;

4.1.33. розробляє та застосовує відповідні регламенти та положення, які передбачають відповідальність за порушення чи невиконання положень даного Статуту;

4.1.34. здійснює інші види діяльності в інтересах досягнення цілей, визначених даним Статутом, в порядку, установленому дійсним законодавством України.

4.1.35. розробляє кваліфікаційні вимоги до присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій суддів та кваліфікаційні нормативи для легкоатлетів;

4.1.36. розробляє та представляє до державних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту програми розвитку легкої атлетики у порядку, встановленому законом;

4.1.37. протидіє використанню допінгових засобів та/або методів у легкій атлетиці відповідно до законодавства України, правил та регламентів ІААФ та ЄА, а також будь-яким проявам дискримінації та насильства;

5. УЧАСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО У ФЛАУ
5.1. Участь у ФЛАУ

5.1.1. Учасником ФЛАУ є легалізовані, у встановленому законом порядку, громадські організації – територіальні федерації легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя.

5.1.2. Вступ до ФЛАУ територіальної федерації легкої атлетики здійснюється на основі ухваленого рішення власного керуючого органу та шляхом подання відповідної заяви в письмовому вигляді Генеральному секретарю ФЛАУ.

5.1.3. Приймаючи рішення про вступ територіальної федерації легкої атлетики до ФЛАУ, Рада узгоджує найменування територіальної федерації легкої атлетики з її керівними органами, під яким вона буде занесена до Реєстру учасників ФЛАУ, а також під яким вона може брати участь у легкоатлетичних змаганнях, які будуть проводитися в рамках ФЛАУ.

5.1.4 Припинення участі територіальних федерацій легкої атлетики у ФЛАУ здійснюється у добровільному порядку шляхом ухвалення рішення власними керівними органами та письмового повідомлення Генерального секретаря ФЛАУ про таке рішення, надав до такого повідомлення копії відповідних підтверджуючих документів або шляхом виключення учасників ФЛАУ з лав ФЛАУ у зв’язку з невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог ФЛАУ, ІААФ, ЄА.

5.1.5. Питання про прийом до ФЛАУ, призупинення участі у ФЛАУ або виключення територіальних федерацій легкої атлетики з ФЛАУ вноситься Генеральним секретарем до порядку денного Ради, яка, в свою чергу, на засіданні прийме рішення про прийом чи припинення участі територіальної федерації легкої атлетики в лавах ФЛАУ простою більшістю голосів членів Ради.

5.1.6 Учасники ФЛАУ реалізують свої права та обов’язки через своїх повноважних представників: Президента, Віце-президентів, інших посадових осіб або особу, уповноважену на представництво довіреністю.

5.1.7. Учасники ФЛАУ мають право:

5.1.7.1. мати однакові права на засіданнях Конференції та Ради; обирати делегатів на Конференцію, делегувати до складу Ради одного представника;

5.1.7.2. брати участь у розробці та реалізації проектів та програм ФЛАУ;

5.1.7.3. брати участь у всеможливих заходах, які проводяться в рамках ФЛАУ: конференція, симпозіумах, виставках та інше; користуватися навчально-методичними, науковими та інформаційними розробками ФЛАУ;

5.1.7.4. вносити пропозиції, які стосуються діяльності ФЛАУ, брати участь в їх обговоренні та реалізації;

5.1.7.5. брати участь в обговоренні питань, що стосуються їх прав та обов’язків;

5.1.7.6. використовувати, за погодженням з ФЛАУ, її символіку;

5.1.7.7. отримувати від статутних органів ФЛАУ інформацію про її діяльність за поданням відповідного запиту до Секретаріату.

5.1.7.8. припинити участь у ФЛАУ за власним бажанням;

5.1.7.9. набувати інші права, які передбачені в чинному законодавстві України та Положеннями ФЛАУ

5.1.8. Учасники ФЛАУ повинні виконувати наступні обов’язки:

5.1.8.1. поважати та виконувати цілі, визначені розділом 3 даного Статуту;

5.1.8.2. дотримуватись та виконувати вимоги Статутів, Правил та Регламентів ФЛАУ, ІААФ та ЄА;

5.1.8.3. приймати та виконувати всі рішення Конференції, Ради, Виконавчого комітету ФЛАУ та Ревізійної комісії, ухвалених в рамках їх компетенції;

5.1.8.4. включати до свого Статуту та Положень положення, які можуть бути обов’язковими для всіх учасників ФЛАУ відповідно до Статуту та Положень ФЛАУ;

5.1.8.5. приймати участь у міжтериторіальних, всеукраїнських та міжнародних легкоатлетичних змаганнях ( в тому числі і змагання Всесвітньої легкоатлетичної серії, які проводяться відповідно до правил ІААФ, та континентальні змагання, що проводяться під егідою ЄА(?));

5.1.8.6. надавати копію чинного Статуту, а також повідомляти у письмовій формі Генерального секретаря ФЛАУ про внесення змін до установчих документів, з подальшим наданням копії відповідних документів в терміни не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати внесення змін;

5.1.8.7. дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо допінгу у спорті та Антидопінгових правил ІААФ;

5.1.8.8. вирішувати спірні питання, які можуть виникнути між власними членами, між учасниками ФЛАУ, між учасником ФЛАУ та керівним органом ФЛАУ, в Арбітражній комісії ФЛАУ, у випадку, якщо ці питання відносяться до її компетенції; рішення Арбітражної комісії вважається остаточним, оскарженню не підлягає та розповсюджується на всі сторони конфлікту;

5.1.8.9. матеріально підтримувати діяльність ФЛАУ шляхом здійснення членських внесків учасників у розмірах та у порядку, встановлених Положенням про членство у ФЛАУ, та добровільних пожертвувань;

5.1.8.10. зберігати конфіденційну інформації ФЛАУ;

5.1.8.11. не здійснювати дії, які порушують даний Статут, Правила та Регламенти ІААФ та ЄА, Кодекс етики, а також дій, що наносять моральний чи матеріальний збиток ФЛАУ, утриматись від дій, які суперечать цілям, які проголошені ФЛАУ;

5.1.8.12. виконувати інші обов’язки, які передбачені в чинному законодавстві України та Положеннями ФЛАУ.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка