1. Прізвище, ім’я, по батькові: Теплюк Оксана ВікторівнаСкачати 138.37 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір138.37 Kb.
img_0654.jpg

1. Прізвище, ім’я , по батькові:Теплюк Оксана Вікторівна
2. Дата народження:

27 лютого 1976 року
3. Освіта:

середня спеціальна
4. Який навчальний заклад закінчив:

Олександрійське педагогічне училище

імені В.О.Сухомлинського
5. Спеціальність за дипломом:

вчитель початкових класів,

вихователь групи продовженого дня
6. Кваліфікація за дипломом:

молодший спеціаліст
7. Диплом:

серія: ІС, № 000906,

дата видачі: 26 червня 1995 року
8. Домашня адреса,поштовий індекс:

27210,

вулиця Садова, 9,

село Свердлове

Бобринецького району,

Кіровоградської області
9. Телефон:

домашній (052) 574 34 11

мобільний (066) 345 86 65


 • Відомості про стаж роботи:


1995-1999 рр. – вчитель німецької мови

Свердловської ЗШ І-ІІ ступенів;

з 2004 – вихователь Свердловського ДНЗ «Сонечко»;

з 2011 – педагог-організатор

Свердловської ЗШ І-ІІ ступенів.

 • Підвищення кваліфікації:


з 2012 року – студентка факультету педагогіки та психології Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка заочної форми навчання (напрям підготовки: початкове навчання; спеціалізація: дошкільне виховання) • Педагогічна проблема:


« Впровадження інноваційних методів

в роботі педагога-організатора» • Педагогічне кредо:


« ...Немає настільки поганої людини,

яку б добре виховання не зробило кращою. 
  В. Бєлінський»

Посадові обов'язки.
Планує і організовує позаурочну виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в освітніх установах. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку.  Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, стимулює дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, вихованців, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Спільно з педагогічним колективом сприяє створенню здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Кваліфікаційні вимоги
Педагог-організатор вищої категорії має вищу педагогічну освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації позаурочної навчально-виховної роботи, забезпечує результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи - не менше 8 років, при наявності вченого ступеня, звання - 3 роки.

Педагог-організатор І категорії має вищу педагогічну, гуманітарну освіту, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами організації позаурочної навчально-виховної роботи, досяг результативності, якості педагогічної праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи - не менше 3 років, при наявності вченого ступеня, звання - 1 рік.

Педагог-організатор II категорії має вищу педагогічну, гуманітарну, як виняток, іншу вищу освіту, проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми і методи позаурочної навчально-виховної роботи, працює продуктивно, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи - не менше 1 року.

Педагог-організатор має вищу або середню спеціальну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні до організації позаурочної навчально-виховної роботи, задовольняє загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

Модель професійної компетентності педагога-організатора
І. Педагог-організатор повинен знати:

1. Основи загальнокультурної підготовки: • основні віхи історичного та культурного розвитку України;

 • державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

2. Дисципліни психолого-педагогічного циклу:

 • основи педагогіки;

  • сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань, організаційних форм, засобів, методів;

  • форми і методи виховання громадянина України;

  • анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні особливості учнів;

  • зміст, форми і методи роботи з батьками;

  • зміст, форми і методи організації дозвілля дітей;

  • соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень.

3. Методологію новаторсько-оригінальних дій:

 • наукові основи інноваційних технологій виховання;

 • моделі виховних систем шкіл нового типу;

 • педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.

4. Законодавчо-нормативне забезпечення.
II. Педагог-організатор повинен володіти уміннями: загальнопедагогічними:

а) діагностико-прогностичними: • ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній діяльності;

  • здійснювати аналіз методичної та іншої літератури і визначати найбільш оптимальні прийоми організації позанавчальної діяльності учнів;

  • розробляти необхідне методичне забезпечення позакласних виховних заходів;

  • вміти визначати конкретну мету виховного заходу, завдання виховного впливу;

  • вміти аналізувати результати своєї роботи і робити висновки щодо їх вдосконалення.

б) організаторськими:

 • надавати допомогу у створенні та організації діяльності дитячих організацій, об'єднань, рухів на основі співробітництва, творчої співдіяльності;

 • планувати і організовувати позакласну виховну роботу;

 • координувати діяльність організацій, об'єднань у навчальному закладі та поза ним;

  • спільно з педагогічним колективом розвивати мережу гуртків, клубів, об'єднань за інтересами, залучати до них дітей;

  • вживати заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

в) фаховими:

 • володіти методикою організації позакласної діяльності дітей;

 • володіти методикою підготовки, проведення, аналізу виховних заходів;

 • розвивати творчі інтереси дітей, їх інтелектуальні здібності;

 • знати і володіти формами і засобами національно-культурного відродження школи і впровадження в життя народних традицій, звичаїв, обрядів, свят рідної мови, народної пісні тощо.


https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:and9gcr-wg0zlakborqtybsuup3epurx9m-cxr0povxvajqt29pw2pd_dw    Документація, за ведення якої відповідає педагог-організатор

 1. Портфоліо органів учнівського самоврядування.

 2. Щоденник педагога-організатора.

 3. Плани роботи (річні, місячні, тематичні).


Що контролює адміністрація закладу

 1. Раціональне використання робочого часу.

 2. Якість виконання основних посадових обов'язків та поточних доручень.

 3. Планування роботи.

 4. Результати виховних заходів.

 5. Активність участі в громадському житті школи.

 6. Креативність та фаховий рівень працівника.

 7. Звіти та самоаналізи роботи.

 8. Ретельність ведення документації.


Циклограма роботи педагога-організатора

Щодня:

 • планує роботу згідно з функціональними обов'язковими та адміністративними директивами;

 • перевіряє якість чергування учнів по школі;

 • інформує учнів та учителів про поточні позакласні та позашкільні заходи;

 • надає допомогу активістам у здійсненні ними громадських доручень;

 • слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та морально-етичних вимог у закладі;

 • проводить індивідуальні чи групові заняття зі школярами згідно із планом.

Щотижня:

 • планує роботу згідно з посадовими обов'язковими та адміністративними директивами;

 • проводить засідання одного із секторів органу учнівського самоврядування;

 • проводить розважально-пізнавальний захід у межах класу (чи паралелі класів, згідно плану).

Щомісяця:

 • планує роботу згідно з функціональними обов'язками та адміністративними директивами;

 • готує загальношкільний розважально-пізнавальний захід (конкурс, змагання, вікторину, дискотеку тощо);

 • координує роботу та сприяє організованому проведення засідання органу учнівського самоврядування;

 • забезпечує випуск друкованого органу учнівського самоврядування (газети, стіннівки, журналу і т.д.);

 • забезпечує проведення загальношкільного заходу культурно-естетичного спрямування (культпоходу, виступу артистів у межах закладу, зустрічі із відомими людьми, театральних вечорниць, виступів аматорських учнівських колективів і т.д.);

 • бере участь у роботі школи м/о к/к;

 • бере участь у методичних міських (обласних) нарадах, семінарах, конференціях.

Двічі на навчальний рік:

 • сприяє проведенню загальношкільних учнівських зборів;

 • сприяє проведенню загальношкільної учнівської конференції.

Раз на семестр:

 • проводить підсумки зробленого;

 • визначає перспективи діяльності на наступний семестр.

У кінці навчального року:

 • здає звіт про виконану роботу;

 • подає пропозиції до загальношкільного плану виховної роботи.


Основні сфери діяльності педагога-організатора

 1. Організація учнівського самоврядування.

 2. Організація та проведення позакласних заходів.

 3. Забезпечення якісного рівня дозвілля школярів у позаурочний час.

 4. Максимальне залучення учнів до усіх форм та видів позакласної роботи та позашкільної діяльності.

Впровадження інтерактивних методів виховання у практику роботи школи


Відомо, що щасливі спогади, яскраві й радісні образи дитинства допомагають нам, дорослим, у важкі моменти життя; ми із задоволенням повертаємось до свого дитинства, перебираємо фотографії і згадуємо, черпаючи величезні сердечні ресурси з цих джерел. Чи можна назвати щасливою ту людину, у якої немає спогадів із дитинства?

Як можна допомогти дитині винести з дитинства тільки щасливі моменти?

Хто повинен про це подбати?

Оскільки виховання в наш час практично повністю зосереджене у школі (також і в сім'ї, проте вона все більше втрачає свою виховну функцію), саме на школу, на вчителя лягає головний тягар відповідальності за долю окремої дитини і людства в цілому. Ця нова глобальна історична місія вчителя зумовлена попереднім ходом історичного розвитку, який і вивів його на п'єдестал головного героя, діяча сьогодення та майбуття. А це вимагає від нас прискіпливого і критичного на себе погляду, на те, як організована шкільна справа: чи відповідаємо ми цим новим історичним вимогам? І тоді без особливих зусиль побачимо: і підготовка, і перепідготовка, і вдосконалення вчителів, педагогічних кадрів і весь навчально-виховний процес потребують докорінної перебудови на засадах безумовного пріоритету виховання над власне навчанням, гуманізації, гуманітаризації, толерантності всього шкільного життя.

«Знання без виховання - меч у руках божевільного!» - цей висновок Д.Менделєєва не є новим. До нього давно дійшли мислителі всіх епох і народів.

І добре, якщо поряд з усвідомленням того, що справжні, стійкі знання можна здобути за допомогою активного (інтерактивного) навчання, кожен педагогічний колектив усвідомив необхідність здолати стереотипи, знайти нове, творчо осмислити і переробити прогресивний досвід виховання в сучасній Україні.

Школа повинна допомогти дитині визначитися не лише у тому, ким бути, а й у тому, яким бути, як жити. Більшість вихователів розуміють це і готові працювати по-новому. Та чи вимагають від учителя відкриття Америки чи винайдення велосипеду? Адже ніхто не відкидає вивірені часом і досвідом методи виховання як:

•  розповідь (тема актуальна, викликає в учнів моральне довір'я, готовність співпереживати);

•  пояснення (мета - розкрити соціальний, моральний, естетичний зміст певних вчинків, подій, явищ);

•  бесіда (етичні, естетичні, політичні, пізнавальні);

•  лекція (організована у доступній формі, проілюстрована конкретними фактами);

•  диспут (допоможе формувати судження, оцінки, переконання);

ш приклад;

•  громадська думка;

•  звичка;

• доручення (відповідають інтересам, здібностям і можливостям кожного

учня);

•  самовиховання;•  особисті зобов'язання;

•  самозвіт;

•  самоконтроль;

•  самооцінка.

Це той арсенал, на який може спиратися кожен вихователь. Але для руху вперед йому необхідно поставити перед собою конкретні завдання:

По-перше, урізноманітнювати форми діяльності (практикувати ділові ігри, захисти проектів, творчі естафети, політтурніри, пресконференції, фестивалі, аукціони, ігри-тренінґи, психологічні практикуми, шкільні референдуми, «філософські столи», ток-шоу; музичні та інтелектуальні ринги, конкурси, подорожі, КВК тощо), пам'ятаючи при цьому слова Конфуція, який понад 2400 років тому сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію».

Якщо вірити Конфуцію, найбільша небезпека чатує на того вихователя, який зловживає методами монологічного спілкування. Більшість учителів промовляє від 100 до 200 слів за хвилину. Але чи здатні діти сприйняти такий потік інформації? Навіть за високої концентрації уваги дитина може сприймати від 50 до 100 слів за хвилину, тобто половину. Учні відволікаються, часом їм стає нудно, вони подумки звертаються до ситуацій, які не стосуються предмету обговорення.

Найбільше шансів досягти успіху має той вихователь, який залучає дітей до активних форм діяльності, коли кожна справа твориться спільно з дітьми, задумується, організується, виконується, оцінюється.

З розумінням поставився педагогічний колектив до необхідності впровадження нових технологій, зокрема, превентивних. Проблему превентивного підходу до організації роботи школи розглянуто на засіданні педагогічної ради і шкільних методичних об'єднаннях класних керівників.

Потрібно пробудити в собі іскру творчості. Якщо людина робить свою справу добре, навіть - дуже добре, навіть - краще за інших, чи можемо ми сказати, що вона талановита, творча? Ні! Вона працює краще за інших.

Якщо теслярі забивають цвяхи з трьох-п'яти ударів, але серед них є той, хто забиває цвях «під капелюшок» одним ударом, при цьому цвяхи у нього ніколи не гнуться - чи можна в такому випадку твердити, що він творець? Ні! Просто навички із забивання цвяхів доведені у нього до досконалості.

А якщо теслярі майструють стільці і всі вони однаковісінькі, та тільки в одного майстра-умільця - зовсім інша продукція: кожен його стілець не схожий на інші, має своє обличчя і навіть свій характер.

Безсумнівно, цей тесля - талановитий, працює творчо. Чому він не працює, як інші - за шаблоном? Тому що не може копіювати, тому що звик працювати цікаво, результативно.

Паралелі між наведеним прикладом і нашим шкільним життям очевидні. Приємно, що є у нашій школі всі педагоги та учні зі своїм «обличчям», своїм характером.С А М О О С В І Т АПсихолого -педагогічна
Професійна
Загально-культурна
Участь у роботі

психолого-педагогічного семінару

Вивчення досвіду колег, взаємовідвіду-

вання

Відвідування театрів, бібліотек, виставок, періодична преса

Вивчення окремих проблемних питань,

Написання статей, рефератів, доповідей

Участь в роботі предметних кафедр


Особиста участь та разом з учнями в конкурсах, ярмарках, фестивалях творчості

Робота над

власною темоюМалі колективні форми роботи
Підвищення наукового рівня, пошукова робота
Розробка власних систем, дидактич-

них матеріалів

Співпраця з бібліотеками, фаховими виданнями, мережею інтернет

Здобуття вищої освіти

Курсова підготовка

Атестація


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка