1. Особливості виконання Національною радою наглядових повноважень під час проведення виборчої кампанії з чергових виборів Президента України у 2009-2010 рокахСкачати 432.41 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір432.41 Kb.
  1   2   3
ЗМІСТ


 1. Особливості виконання Національною радою наглядових повноважень під час виборчої кампанії з чергових виборів Президента України у 2009-2010 роках ………………………….……………………………………….....2

 2. Заходи Національної ради щодо запобігання порушенням телерадіоорганізаціями чинного законодавства України під час проведення виборів Президента України………………………………….....5

 3. Особливості мовлення телерадіоорганізацій в період виборчої кампанії з виборів Президента України……………………………………………….....9

 4. Проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України………………………………………………………………………..14

 5. Дотримання телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час здійснення інформаційного мовлення, трансляції заяв і звернень та ток-шоу……………………………………….............................................16

  1. Ознаки порушення виборчого законодавства в системі державного телебачення і радіо……………………………………………………….21

  2. Форми прихованої агітації……………………………………………....24

  3. Аналіз іноземних програм, присутніх у кабельних мережах України, стосовно наявності ознак політичної реклами або агітації…………....25

  4. Зміни програмного наповнення телеканалів під час виборів………....27

 6. Підсумок……………………………………………………………………....29

 7. Додатки.1. Особливості виконання Національною радою наглядових повноважень під час проведення виборчої кампанії з чергових виборів Президента України у 2009-2010 роках

Основні принципи державної політики у сфері телебачення і радіомовлення визначені статтею 4 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”. Зокрема, частина 8 статті 4 цього Закону регламентує, що держава законодавчо визначає органи влади, які здійснюють реєстраційні та регулюючі органи у галузі телерадіомовлення і не допускає створення нових чи наділення існуючих державних органів тотожними або дублюючими повноваженнями щодо аудіовізуальних засобів масової інформації.

Частиною 3 статті 7 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” визначено, що єдиним органом державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення, незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач, є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний орган.

Правові засади діяльності Національної ради як спеціального наглядового та регулюючого державного органу в галузі телерадіомовлення регулюються Законом України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”. Статтею 13 цього Закону передбачено нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів. Національна рада здійснює ці повноваження за допомогою офіційного моніторингу мовлення телерадіоорганізацій.

Відповідно до частини 7 статті 11 цього Закону, нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів, інформування Центральної виборчої комісії, відповідних територіальних виборчих комісій в регіонах здійснюють представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Порядок мовлення під час виборчого процесу у сфері аудіовізуальної інформації визначається законами України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, „Про вибори Президента України”, „Про телебачення і радіомовлення”.

Стаття 50 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” передбачає, що особливості діяльності телерадіоорганізацій під час виборчих перегонів регулюються законодавством про вибори. Це відсильна норма, яка прямо передбачає пріоритет виборчого законодавства у період виборів перед іншими законами, які регулюють діяльність телерадіоорганізацій.

Також Національна рада здійснює контроль та забезпечує дотримання вимог законодавства про вибори телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги відповідно до статті 70 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”.

Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та порядку, визначеному статтями 60 та 61 Закону України „Про вибори Президента України”.

Відповідно до цього Закону, Національна рада брала участь у виборчому процесі, однак не як прямий суб’єкт. Частиною 6 статті 60 Закону лише зазначено, що середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюється Центральною виборчою комісією спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Порядок мовлення під час проведення виборів Президента України закріплено також у постанові Центральної виборчої комісії від 02.10.2009 № 142 „Про Положення про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації в період виборчого процесу з чергових виборів Президента України у 2009-2010 роках”.

10 червня 2009 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 1502-VI „Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2009 року”. У цьому документі зазначено про необхідність безумовного забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, вільного вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов для творчої діяльності журналістів, забезпечення плюралізму думок у матеріалах друкованих та електронних засобів масової інформації, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні кампанії з виборів Президента України у 2009 році, а також недопущення припинення діяльності засобів масової інформації інакше як за рішенням їх засновника (співзасновників) або суду. Здійснюючи свої повноваження, Національна рада врахувала рекомендації цього документа та прийняла рішення від 01.12.2009 № 2359 „Про особливості проведення перевірок телерадіоорганізацій під час виборчої кампанії по виборах Президента України 2010 року”.

З урахуванням конкретного механізму реалізації прав і обов’язків електронних ЗМІ (шляхом погодження середньозваженого показника вартості ефірного часу) Національна рада зверталася з письмовим запитом до телерадіоорганізацій щодо надання інформації про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а також затребувала, згідно закону, копії відповідних угод, платіжних документів і передач записаних на плівці та інших носіях інформації.

Результатом сукупних дій Національної ради на виконання вимоги ч. 4 ст. 16 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” стали даний звіт про дотримання телерадіоорганізаціями встановленого законодавством порядку мовлення, статистичний додатковий матеріал та щотижневі інформаційні повідомлення ЦВК щодо участі ТРО у рекламній кампанії.

У перебігу виборчої кампанії з виборів Президента України 2009-2010 років Національна рада та її представники в регіонах діяли виключно на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією та відповідними законами (додаток № 1).

2. Заходи Національної ради щодо запобігання порушенням телерадіоорганізаціями чинного законодавства України під час проведення виборів Президента України
Національна рада на підставі законодавчо визначених повноважень здійснила низку заходів з метою недопущення порушень телерадіоорганізаціями чинного законодавства України та прав суб’єктів виборчого процесу під час проведення передвиборної агітації.

Зокрема, рішенням Національної ради № 2158 від 28.10.2009 року було створено робочу групу для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства та взаємодії з Центральною виборчою комісією під час чергових виборів Президента України у 2009-2010 роках (додаток № 2). Цим же рішенням було затверджено відповідне Положення про робочу групу, в якому викладені її основні завдання та функції:

- здійснення нагляду за дотриманням ліцензіатами встановленого законодавством порядку мовлення під час чергових виборів Президента України у 2009-2010 роках, аналіз загальної ситуації щодо висвітлення ходу передвиборної агітації на телебаченні та радіо, фіксація фактів недотримання телерадіоорганізаціями вимог законів про вибори, перевірка достовірності цієї інформації, розробка пропозиції та подання їх на розгляд Національної ради;


 • підготовка письмових запитів Національної ради до телерадіоорганізацій щодо надання інформації про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а також копій відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на носіях інформації (у разі необхідності);

 • розгляд звернень суб’єктів виборчого процесу щодо дотримання телерадіоорганізаціями порядку висвітлення виборчої кампанії та подання відповідних пропозицій на розгляд Національної ради (додаток № 3).

Національна рада, керуючись зазначеним рішенням, здійснювала постійний моніторинг мовлення телерадіоорганізацій, аналізувала ситуативні конфлікти та оперативно реагувала на них. При цьому вона не втручалася у творчий та виробничий процеси телерадіоорганізацій та не вдавалася до проведення перевірок. Таким чином, вітчизняним телерадіомовникам було створено належні умови для продуктивної та неупередженої діяльності під час виборчої кампанії.

Протягом виборчого процесу робоча група провела 10 засідань, на яких розглядалися питання щодо забезпечення Національною радою нагляду за станом дотримання телерадіоорганізаціями вимог виборчого законодавства:

- систематизація аналітичної роботи, узагальнення практики добору інформації;

- запобігання випадкам перешкоджання діяльності телерадіоорганізацій під час проведення виборчої кампанії;

- недопущення трансляції у кабельних мережах відеороликів, які є політичною рекламою;

- направлення листів до телерадіорганізацій про виявлені ознаки порушення виборчого законодавства;

- аналіз виявлених представниками Національної ради ознак порушень виборчого законодавства в діяльності телерадіоорганізацій;

- про результати розгляду Центральною виборчою комісією ознак порушення виборчого законодавства у сфері телебачення і радіомовлення;

- про роботу представників Національної ради та працівників секретаріатів щодо підготовки щотижневих звітів про перебіг передвиборної агітації (на основі цих матеріалів узагальнена інформація надсилалася до ЦВК і розміщувалася на сайті Національної ради);

- про порядок надання телерадіоорганізаціями документів (угод, рахунків про сплату тощо), на підставі яких здійснювалась трансляція передвиборної агітації;

- про участь Незалежної експертної ради з питань діяльності засобів масової інформації під час виборів у наданні висновків щодо висвітлення виборчої кампанії;

- розгляд інформації про результати нагляду за перебігом передвиборної агітації в ефірі телерадіоорганізацій, яка надходила від представників Національної ради та працівників секретаріатів (щотижнево);

- про лист ДП Телекомпанія „РТВ” ТОВ Телекомпанія „Ровеньківські канали телевіщання”, м. Ровеньки Луганської області;

- щодо трансляції в ефірі ТОВ „Міжнародна комерційна ТРК (ІСТV), Національної телекомпанії України, ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ”, Житомирської ОДТРК, Херсонської ОДТРК, Кіровоградської ОДТРК, ДО Київська ДРТРК, ДТРК „Всесвітня служба” „Українське телебачення і радіомовлення” передачі „Кращий кандидат”.

Також було розглянуто питання щодо тимчасового (на час виборів Президента України) внесення змін до сіток мовлення державних телерадіоорганізацій для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України. У січні 2010 року було проведено засідання робочої групи за участю членів Незалежної експертної ради з питань діяльності засобів масової інформації під час виборів, на якому розглядалося питання про роботу цієї громадської організації.

Рішення робочої групи Національної ради були спрямовані на забезпечення ефективного нагляду за діяльністю телерадіоорганізацій, удосконалення роботи щодо запобігання порушенням телерадіокомпаніями виборчого законодавства, вчасного інформування Центральної виборчої комісії та телерадіоорганізацій про виявлені ознаки порушень.

Ще до початку виборчих перегонів Національна рада у своєму офіційному зверненні рекомендувала телерадіоорганізаціям, які висвітлюють виборчу кампанію, унеможливити наміри кандидатів на пост Президента України зловживати рекламою власних передвиборчих програм. Крім того, увага телерадіоорганізацій акцентувалася на забезпеченні гласного фінансування виборчої кампанії, наявності відповідних угод, платіжних документів, пов’язаних з наданням ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а також необхідності утримуватися від трансляції так званої антиреклами, яка посягає на честь і гідність іншої особи або дискредитує певного кандидата на посаду Президента України, з інформацією, не підкріпленою документально.

Національна рада звернула увагу електронних засобів масової інформації усіх форм власності на те, що впродовж останніх п’ятнадцяти днів перед датою голосування поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України забороняється. Також наголошувалося, що частиною 17 статті 64 Закону України „Про вибори Президента України” заборонено передвиборну агітацію телерадіоорганізаціями за добу до дня виборів.

Національна рада розглянула Постанову Центральної виборчої комісії від 16 вересня 2009 року № 130 „Про попереднє схвалення проекту Положення про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації в період виборчого процесу з чергових виборів Президента України у 2009-2010 роках”. Другим пунктом цієї Постанови було рекомендовано Національній раді розглянути проект Постанови та надіслати до Центральної виборчої комісії відповідне рішення.

Згідно з частиною 6 статті 61 Закону України „Про вибори Президента України” (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ (1616-17) від 21.08.2009), розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніше, ніж за дев'яносто сім днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення виборів Президента України. Офіційно визначеною датою виборів Президента України встановлено 17 січня 2010 року. Таким чином, рік, який передує року виборів Президента України, має бути 2009. Водночас, у проекті Положення зазначено, що при обчисленні засобом масової інформації середньозваженого показника вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) використовуються відомості за ІV квартал 2008 року (пункт 4).

Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу визначається Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

На засіданні 23 вересня 2009 року (рішення № 1891) Національна рада вирішила взяти до відома інформацію, викладену в Постанові ЦВК, і звернутися до Центральної виборчої комісії та Верховної Ради України з пропозицією про необхідність термінового внесення змін до статті 60 Закону України „Про вибори Президента України”, оскільки чинна норма утруднює виконання цього закону, що, своєю чергою, може призвести до неможливості забезпечення рівного доступу до ЗМІ для всіх учасників виборчого процесу (додаток № 4).

Незважаючи на звернення Національної ради, Центральна виборча комісія 2 жовтня 2009 року затвердила Положення про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації в період виборчого процесу з чергових виборів Президента України у 2009-2010 роках у попередній редакції.

У зв’язку з особливостями діяльності телерадіоорганізацій під час виборчого періоду, спеціальному регулюванню правовідносин між суб’єктами виборчого процесу та на виконання Постанови Верховної Ради України від 10.06.2009 № 1502-ІV „Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2009 року” Національна рада 02.12.2009 ухвалила рішення № 2359, яким передбачено тимчасово, до завершення виборів Президента України, призупинити проведення перевірок телерадіоорганізацій (додаток № 5).

Крім цього, з метою забезпечення регіональним державним телерадіоорганізаціям можливостей поширення програм та передвиборних передач кандидатів на пост Президента України за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, було затверджено зміни до сіток мовлення Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Одеської, Харківської, Чернівецької ОДТРК і ДТРК „Крим”.

25 листопада 2009 року Національна рада підтримала ініціативу низки громадських організацій та затвердила склад Незалежної експертної ради з питань діяльності засобів масової інформації (далі – Експертна рада) (додаток № 6).

Основним завданням Експертної ради була підготовка фахових оцінок агітаційних аудіо- та відеоматеріалів та надання Центральній виборчій комісії, Національній раді, іншим органам влади, політичним партіям та блокам, засобам масової інформації, громадським організаціям незалежних експертних висновків та рекомендацій щодо окремих матеріалів передвиборної агітації, зміст яких викликав сумніви і в суб'єктів виборчого процесу, і в керівників телерадіоорганізацій.

Незалежна експертна рада надала сім експертних висновків та прийняла відповідні рекомендації до керівників телерадіоорганізацій.

Упродовж виборчої кампанії представники Національної ради провели 78 нарад з керівниками регіональних та місцевих телерадіоорганізацій з питань дотримання виборчого законодавства, забезпечення рівних можливостей виходу в ефір усіх кандидатів на пост Президента України.

3. Особливості мовлення телерадіоорганізацій у період виборчої кампанії з виборів Президента України
Поняття „політична реклама” стосується суб’єктів виборчого процесу лише під час офіційно оголошеної виборчої кампанії. В інший час реклама політичних партій (блоків) законодавством не регулюється, а тому розміщується в ефірі телерадіоорганізацій як комерційна, відповідно до Закону України „Про рекламу”.

Задовго до офіційного початку виборчої кампанії моніторинговим центром Національної ради в ефірі загальнонаціональних теле- і радіокомпаній було зафіксовано трансляцію рекламного продукту, що мав ознаки політичної агітації. Така реклама виходила в межах квоти, відведеної на рекламний час, і позиціонувалась як комерційна або соціальна.

Від початку виборчих перегонів, які стартували 19 жовтня 2009 року, більшість загальнонаціональних теле- і радіоканалів зняли всю рекламу, яка подавала інформацію про майбутніх кандидатів на пост Президента України. Водночас, у перші дні виборчої кампанії в ефірі деяких телекомпаній (ЗАТ „ТелеОдин”(„М1”), ТОВ ТРК „Експрес-Інформ” („5 канал”) у блоках комерційної реклами транслювалися ролики з концертами за участю відомих українських виконавців на підтримку одного з кандидатів на пост Президента України, а саме – Ю. Тимошенко.

Ролики містили об'єкти інтелектуальної власності (назви та сценічні псевдоніми українських груп та виконавців) та знак політичної партії – червоне серце на білому тлі, що має ознаки передвиборної агітації.

Крім того, на загальнонаціональних телеканалах ЗАТ „Міжнародний Медіа Центр СТБ”, ТОВ „Міжнародна комерційна ТРК” (ІСТV), ЗАТ „ТелеОдин”(„М1”), ЗАТ „Новий канал”, ТОВ ТРК „Експрес-Інформ” („5 канал”), Національна телекомпанія України (НТКУ) та ТОВ ТРК „Ера” (ЕРА) транслювалися ролики, які мали ознаки передвиборної агітації.

24 жовтня 2009 року в прямому ефірі НТКУ, „5 каналу” та „М1відбулася трансляція мітингу на підтримку Ю. Тимошенко з Майдану Незалежності у Києві. На цих каналах вона відбивалася різними титрами і заставками:

- „М1” – „Всеукраїнський тур „З Україною в серці”;

- „5 канал” – „ІХ з’їзд партії „ВО „Батьківщина” з висунення Ю. Тимошенко кандидатом на пост Президента України”;

- НТКУ – „З’їзд з висунення кандидата на пост Президента України
Ю. Тимошенко”.

Під час цієї трансляції зафіксовано ознаки політичної агітації: символіку, заклики та виступи. У мітингу брали участь та агітували безпосередні підлеглі Прем'єр-міністра України, зокрема, Перший віце-прем'єр О. Турчинов, що заборонено ч. 1 ст. 57, п. 2 ст. 64, ч.15 ст. 64 Закону України „Про вибори Президента України”.

Аналогічні трансляції з ознаками передвиборної агітації відбулися в ефірі НТКУ 21 та 23 жовтня 2009 року.

23 жовтня зафіксовано „Загальнонаціональну акцію „Об’єднаймо Україну” на підтримку В. Януковича з використанням символіки партії, агітаційних закликів і виступів, зокрема, банери „Янукович – наш Президент”.

За результатами моніторингу від 28 жовтня 2009 року, в ефірі загальнонаціональних радіокомпаній, які здійснюють мовлення у м. Києві: ДП „ТРО „Довіра” („Авторадіо”), ТОВ „ТРК „НБМ – радіо” („Ретро FM”), ЗАТ „Наше радіо” („Наше радіо”), ТОВ „ТРК „Радіо-Ера” („Ера”), - було зафіксовано трансляцію роликів політичної реклами В. Януковича з ознаками порушення ч. 1. ст. 57 Закону України „Про вибори Президента України” (В. Януковича було зареєстровано кандидатом на посаду Президента України 28 жовтня, а відповідно до закону, агітацію можна починати тільки наступного дня після реєстрації у ЦВК).

В ефірі радіостанцій „Українська корпорація ТБ і РМ „ЮТАР” („Кіss FM”), ТОВ „ТРК „Медіа Маркет” („Хіт FM”) та ТОВ „ТРО „Русское радио” - Україна” 28 жовтня зафіксовано трансляцію роликів мистецької акції „З Україною в серці”, що також може мати ознаки передвиборної агітації та ознаки порушення ч. 1 ст. 57 Закону України „Про вибори Президента України”.

На всіх загальнонаціональних каналах з 19 по 30 жовтня політичної реклами не було зафіксовано. Перевищення обсягів реклами на астрономічну годину (25% реклами або 15 хвилин) чи на добу мовлення (20% або 4 години 48 хвилин), передбачених рекламним законодавством, також не було зафіксовано.

З 31 жовтня 2009 року на загальнонаціональних телеканалах, зокрема, АТЗТ „Українська незалежна ТВ-корпорація” („Інтер”) та ТОВ ТРК „Студія 1+1”, було розпочато трансляцію політичної реклами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України на підставі виборчого законодавства (додаток № 7).

З 18 кандидатів на пост Президента України лише 11 розміщували політичну рекламу в ефірі загальнонаціональних телеканалів. Не зафіксовано політичної реклами таких кандидатів: В. Противсіх, М. Бродського, О. Рябоконя, Л. Супрун, О. Мороза, С. Ратушняка, П. Симоненка.

Протягом виборчого процесу лише 2 загальнонаціональні телеканали не розміщували політичної реклами – ПАТ „Телекомпанія „ТЕТ” (ТЕТ) та ВАТ Телеканал „Тоніс” (Тоніс).

Крім політичної реклами, в ефірі окремих телеканалів подавалася інформація щодо кандидатів на пост Президента України, ідентифікована як „політична агітація” („5 канал”, СТБ, ІСTV, НТКУ, Інтер).

Кількісні і якісні показники політичної реклами на загальнонаціональних телеканалах у першому та другому турах виборчої кампанії наведено в додатках № 8-21.

В ефірі загальнонаціональних радіокомпаній політичну рекламу також розміщували не всі кандидати на пост Президента України. Не було зафіксовано політичної реклами кандидатів на пост Президента України В. Ющенка, В. Противсіх, М. Бродського, Л. Супрун, С. Ратушняка, А. Гриценка, І. Богословської.

За даними щотижневого добового моніторингу, протягом виборчої кампанії найбільший обсяг політичної реклами було розміщено в ефірі ТОВ „ТРО „Русское Радио”-Україна” (додатки № 22-23).

Статтею 13 Закону України „Про рекламу” передбачено можливість збільшити обсяг реклами впродовж виборчого процесу, проте розпочати виборчу агітацію з використанням політичної реклами у ЗМІ можна лише наступного дня після реєстрації кандидата на пост Президента України.

На підставі результатів моніторингу Національною радою було проведено дослідження порядку використання зазначеної норми закону про рекламу загальнонаціональними телерадіокомпаніями у період між початком виборчого процесу та періодом, коли закон надає можливість розміщення політичної реклами.

Найбільш поширеним явищем щодо порядку трансляції реклами, у тому числі політичної, стала відсутність належної ідентифікації в ефірі. Стаття 9 Закону України „Про рекламу” передбачає необхідність відокремлення реклами від інших елементів програми на початку та наприкінці її трансляції за допомогою аудіо-, відеозасобів. Такий порядок трансляції реклами відповідає міжнародним стандартам.

Частиною 10 статті 64 Закону України „Про вибори Президента України” передбачено необхідність означати політичну рекламу як таку, але форм та засобів для такого означення не вказано. Тому Національна рада під час проведення моніторингу керувалася нормою рекламного законодавства, яка регулює порядок трансляції усіх форм реклами.

Відсутність ідентифікації та означення політичної реклами було зафіксовано в діяльності Національної радіокомпанії України, ТРК „Студія „1+1” у формі ТОВ, ТОВ „ТРК „Експрес-Інформ”, ПП у формі ТОВ „ТРК „НБМ”.

Зокрема, в ефірі телеканалу Студія „1+1” систематично фіксувалися ознаки порушення вимог частини 10 статті 64 Закону України „Про вибори Президента України” та частини 2 статті 9 Закону України „Про рекламу”, оскільки блоки політичної та комерційної реклами були ідентифіковані тільки на початку за формою:Відсутність прикінцевої заставки політичної реклами не тільки не дає можливості глядачу чи слухачу відрізнити рекламу від інших елементів програми, а й створює проблеми при встановленні хронометражу політичної реклами, що може бути підставою для зловживань ефірним часом.

Окремі випадки порушень порядку ідентифікації політичної реклами зафіксовано в ефірі телекомпаній ЗАТ „Новий канал”, ЗАТ „Міжнародний Медіа Центр-СТБ”, ТОВ „Телестудія „Служба інформації”.

Під час моніторингу було встановлено кілька фактів перевищення обсягів реклами, що є ознакою порушення частин 1 та 2 статті 13 Закону України „Про рекламу”. Найбільше випадків перевищення обсягів реклами зафіксовано в ефірі „5 каналу” та ІСТV.

За даними моніторингу Національної ради, 31 грудня 2009 року та 1 січня 2010 року було зафіксовано трансляцію новорічних вітань окремих кандидатів на пост Президента України в ефірі телеканалу „ЕРА” та в ефірі телеканалів „Інтер” та „К1”, що транслювалися російською мовою у супроводі субтитрів українською.

Також у період з 1 по 8 січня 2010 року в ефірі телеканалів „Інтер”, „К1”, „СТБ” та ІСТV було зафіксовано політичну рекламу „Поздравление с Новым Годом и Рождеством Христовым”, яка транслювалася російською мовою.

Окремо слід зазначити про спроби тиску на компанії з боку певних політичних сил. До Національної ради надійшла інформація про втручання представників окремих кандидатів у діяльність деяких телерадіоорганізацій з метою розміщення в їхньому ефірі агітаційних матеріалів неоднозначного змісту з некоректними висловлюваннями на адресу одного з кандидатів (фільми „Дві ходки”, „Зграя”). Зокрема, це стосується Луганської ОДТРК, ДП „Телекомпанія „РТВ”, ТОВ „Ровеньківські канали телевіщання” (Луганська обл.), Чернігівської ОДТРК, КП „Телекомпанія „Прилуки” (Чернігівська обл.).

Національна рада оперативно відреагувала на зазначену інформацію, ухваливши 20 січня 2010 року рішення № 71 „Про втручання у діяльність електронних ЗМІ під час виборчої кампанії 2009-2010”.

Відповідну інформацію було направлено до ЦВК та тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність ЗМІ, а також випадків повідомлень у ЗМІ про тиск на свободу слова в Україні.

Виборчим законодавством заборонено проводити передвиборну агітацію, в тому числі у ЗМІ, в останні два дні після 24:00 п’ятниці, що передує останнім двом дням голосування. Як у першому турі голосування, так і в другому, ознак передвиборної агітації в останні дні голосування не зафіксовано. Оприлюднення результатів соціологічних опитувань по завершенню голосування відбувалося після 20:00, коли роботу виборчих дільниць в Україні було припинено.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка