1 Обмеження в пересуванні та виборі місця проживання іноземців допускаються у випадках, коли це необхідно для забезпеченняСкачати 499.6 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір499.6 Kb.
  1   2   3
1 Обмеження в пересуванні та виборі місця проживання іноземців допускаються у випадках, коли це необхідно для забезпечення:

1) безпеки України;

2) державної незалежності України;

3) територіальної цілісності України;

4) охорони здоров'я громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

5) охорони громадської моралі;

6) захисту прав громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

7) захисту законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні.


2 Іноземцям та особам без громадянства не дозволяється в‘їзд в Україну у випадках:

1) в інтересах забезпечення оборони України;

2) в інтересах забезпечення охорони громадського порядку;

3) якщо це необхідно для охорони здоров'я громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

4) якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

5) якщо він неодноразово негативно висловлювався про Президента України;

6) кщо він неодноразово негативно висловлювався про Прем‘єр-міністра України;

7) якщо він у пункті пропуску через державний кордон України порушив правила перетинання державного кордону України.


3 Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом ______ з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням:

1) шести місяців;

2) дванадцяти місяців;

3) одного року;

4) двох років;

5) трьох років


4 Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше ______ з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням:

1) п’ятнадцяти днів;

2) одного місяця;

3) двох місяців;

4) шести місяців;

5) дванадцяти місяців


5 Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше ______ від дня їх надходження:

1) п’ятнадцяти днів;

2) одного місяця;

3) двох місяців;

4) шести місяців;

5) дванадцяти місяців


6 Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються і вирішуються невідкладно, але не пізніше ______ від дня їх отримання:

1) п’яти днів;

2) десяти днів;

3) п’ятнадцяти днів;

4) одного місяця;

5) двох місяців


7 Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати:

1) тридцяти днів;

2) сорока п'яти днів;

3) двох місяців;

4) шести місяців;

5) дванадцяти місяців


8 До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

1) порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

2) створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

3) порушено майнові права громадян;

4) незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки;

5) порушено трудові права громадян;

6) громадянина незаконно притягнуто до відповідальності;

7) громадянина незаконно притягнуто до кримінальної відповідальності


9 У зверненні має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) місце проживання громадянина;

3) місце праці громадянина;

4) назву звернення;

5) час і дату написання;

6) ідентифікаційний номер громадянина;

7) громадянство


10 Не підлягає розгляду письмове звернення:

1) без зазначення місця проживання;

2) психічно хворих осіб;

3) не підписане автором (авторами);

4) з якого неможливо встановити авторство;

5) осіб, визнаних судом недієздатними;

6) без зазначення місця праці;

7) без паспортних даних


11 Дія Закону "Про звернення громадян" не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений:

1) фінансовим законодавством;

2) кримінально-процесуальним законодавством;

3) цивільно-процесуальним законодавством;

4) адміністративно-процесуальним законодавством;

5) трудовим законодавством;

6) законодавством про захист економічної конкуренції;

7) конституційним законодавством


12 У судовому порядку вирішуються скарги на рішення:

1) загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств;

2) загальних зборів акціонерних товариств;

3) загальних зборів юридичних осіб, створених на основі колективної власності;

4) обласних державних адміністрацій;

5) територіальних органів міністерств;

6) Державної податкової адміністрації в області;

7) вищих державних органів


13 Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом ______ з моменту його прийняття, але не пізніше ______ з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням:

1) одного місяця;

2) двох місяців;

3) шести місяців;

4) дванадцяти місяців;

5) одного року;

6) двох років;

7) трьох років


14 До системи центральних органів виконавчої влади не входять:

1) міністерства;

2) державні комітети;

3) державні служби;

4) урядові комітети;

5) центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом


15 Голови місцевих державних адміністрацій призначаються:

1) Президентом України;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) Прем’єр-Міністром України;

4) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

5) відповідною місцевою радою.


16 Діяльність Кабінету Міністрів забезпечується:

1) урядовими комітетами;

2) державними комітетами;

3) урядовими органами;

4) Адміністрацією;

5) Секретаріатом


17 До місцевих органів виконавчої влади належать:

1) виконавчі комітети сільських, селищних рад;

2) районні державні адміністрації;

3) адміністрація міського голови;

4) районні адміністрації м. Львова;

5) районна прокуратура.


18 Голови місцевих державних адміністрацій видають:

1) накази;

2) рішення;

3) інструкції;

4) розпорядження;

5) постанови.


19 Кабінет Міністрів України відповідальний перед:

1) Верховною Радою України;

2) Президентом України;

3) Прем’єр-Міністром України;

4) Президентом України і Верховною Радою України;

5) Головою Адміністрації Президента України.


20 Хто зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності?

1) Президент України;

2) Президент України за погодженням з Верховною Радою України;

3) Генеральний прокурор України;

4) Верховна Рада України;

5) Верховний Суд України


21 Хто скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим?

1) Президент України;

2) Президент України за погодженням з Прем’єр-міністром;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Верховна Рада України;

5) Верховний Суд України


22 Кому підзвітні та підконтрольні голови місцевих державних адміністрацій?

1) Президенту України;

2) Президенту України та Кабінету Міністрів України;

3) Кабінету Міністрів України;

4) органам виконавчої влади вищого рівня;

5) Міністерству юстиції України


23 Серед поданого переліку назвіть орган виконавчої влади:

1) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

2) обласна рада;

3) Державна судова адміністрація;

4) прокуратура міста;

5) адміністративний суд;

6) виконавчий комітет міської ради;

7) міністерство.


24 До повноважень Кабінету Міністрів України не належить:

1) організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України;

2) забезпечення правонаступництва;

3) затвердження Державного бюджету України;

4) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

5) утворення, реорганізація та ліквідація відповідно до закону міністерства;

6) забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності;

7) розробка проекту закону про Державний бюджет України.


25 Визначте, які з названих органів виконавчої влади належать до колегіальних:

1) виконком міської ради;

2) колегія міністерства;

3) Державний комітет по земельних ресурсах;

4) Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;

5) Львівська обласна державна адміністрація;

6) урядові комітети;

7) Кабінет Міністрів України.


26 Секретаріат Президента здійснює такі види забезпечення повноважень глави держави:

1) правове;

2) управлінське;

3) інформаційне;

4) координаційне;

5) матеріально-технічне;

6) контрольне;

7) експертно-аналітичне.


27 До органів виконавчої влади належать:

1) Пенсійний фонд України;

2) Франківська районна адміністрація м. Львова;

3) юридичний відділ Львівської обласної державної адміністрації;

4) Сокальська районна державна адміністрація;

5) Сколівська міська рада;

6) Львівське обласне управління юстиції;

7) адміністративна комісія.


28 Кабінет Міністрів України видає:

1) декрети;

2) постанови;

3) накази;

4) заяви;

5) розпорядження;

6) рішення;

7) укази.


29 До місцевих органів виконавчої влади належать:

1) Державний комітет статистики;

2) Головне управління державної служби;

3) Служба безпеки України;

4) районний відділ внутрішніх справ;

5) районна державна адміністрація;

6) Державна податкова адміністрація;

7) Київська міська державна адміністрація.


30 До центральних органів виконавчої влади належать:

1) Головне управління державної служби України;

2) Київська міська державна адміністрація;

3) Рада Міністрів Автономної республіки Крим;

4) Служба безпеки України;

5) Міністерство освіти і науки;

6) Урядові комітети;

7) Рада національної безпеки і оборони.


31 Який нормативно-правовий акт визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України:

1) Постанова Верховної Ради України „Про формування складу Кабінету Міністрів України”

2) Закон України „Про питання діяльності Кабінету Міністрів України”

3) Постанова Верховної Ради України „Про діяльність Кабінету Міністрів як вищого органу у системі органів виконавчої влади”

4) Закон України „Про Кабінет Міністрів України”

5) Указ Президента України„Про систему центральних органів виконавчої влади”


32 Кабінет Міністрів України є:

1) центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом

2) центральним органом виконавчої влади

3) вищим органом у системі органів виконавчої влади

4) базовим органом виконавчої влади

5) вищим органом виконавчої влади зі спеціальним статусом


33 Кабінет Міністрів за своєю структурою є:

1) одноособовим органом

2) консолідуючим органом

3) колегіальним органом

4) дорадчим органом

5) допоміжним органом


34 Хто затверджує Регламент Кабінету Міністрів, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності:

1) Верховна Рада України

2) Спеціальна колегія при Кабінеті Міністрів України

3) Президент України

4) Секретаріат Кабінету Міністрів

5) Кабінет Міністрів України


35 До складу Кабінету Міністрів не входять:

1) Прем’єр-міністр України

2) міністри України

3) віце-прем’єр-міністри України

4) Радник Прем’єр міністра України

5) Перший віце-прем’єр-міністр України


36 Посадовий склад новосформованого Кабінету Міністрів України визначається:

1) Президентом України

2) Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра Україин

3) Секретаріатом Кабінету Міністрів України

4) Кабінетом Міністрів України

5) Прем’єр-міністром України


37 За своїм характером посади членів Кабінету Міністрів України належать до:

1) політичних посад

2) посад, на які поширюється трудове законодавство і законодавство про державну службу

3) службових посад

4) недержавних посад

5) посад, на які поширюється трудове законодавство


38 Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України „Про Кабінет Міністрів України” особи, які:

1) є громадянами України

2) мають право голосу

3) мають вищу освіту

4) володіють державною мовою

5) мають судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку


39 Члени Кабінету Міністрів України мають право:

1) входити до складу керівного органу підприємства, що має на меті одержання прибутку

2) суміщати свою службову діяльність з науковою роботою

3) суміщати свою службову діяльність з творчою роботою у позаробочий час

4) суміщати свою службову діяльність з іншою роботою

5) входити до складу наглядової ради організації, що має на меті одержання прибутку


40 У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету Міністрів України:

1) припиняє таку діяльність з моменту виникнення цих обставин

2) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України погоджену із Прем’єр-міністром України заяву про самовідвід

3) має право поєднювати обидві займані посади

4) продовжує виконання обов’язків члена Кабінету Міністрів України

5) подає особисту заяву про відставку


41 Призначення на посаду Прем’єр-міністра України здійснюється:

1) Президентом України за поданням Верховної Ради України

2) Кабінетом Міністрів України за поданням Президента України

3) Президентом України

4) Верховною Радою України за поданням Президента України

5) Верховною Радою України


42 Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем’єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховні Раді України в строк:

1) не пізніше ніж на третій день після надходження такої пропозиції

2) не пізніше ніж на двадцятий день після надходження такої пропозиції

3) не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції

4) не пізніше ніж на десятий день після надходження такої пропозиції

5) не пізніше ніж на п'ятий день після надходження такої пропозиції


43 Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, у день свого призначення перед вступом на посаду на пленарному засіданні Верховної Ради України складає:

1) молитву

2) зобов’язання

3) клятву

4) звіт

5) присягу


44 Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу після складення присяги:

1) не менш як двома третинами від його посадового складу

2) всіма його членами

3) не менш як трьома четвертими від його посадового складу

4) більшістю його членів

5) половиною його членів


45 Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту:

1) складення присяги

2) оприлюднення результатів голосування

3) голосування у Верховній Раді України

4) підписання Указу Президента України

5) його призначення


46 Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголовувала:

1) більшість від присутніх на засіданні Верховної Ради України

2) дві третіх від конституційного складу Верховної Ради України

3) більше половини від конституційного складу Верховної Ради України

4) три четвертих від конституційного складу Верховної Ради України

5) більшість від конституційного складу Верховної Ради України


47 Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі:

1) Закону

2) Постанови Кабінету Міністрів України

3) Розпорядження Президента України

4) Постанови Верховної Ради України

5) Указу Президента України


48 Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:

1) неможливості виконання повноважень одним із членів Кабінету Міністрів України

2) прийняття Верховною Радою України рішення про розпуск Кабінету Міністрів України

3) смерті Прем’єр-міністра України

4) обрання нового складу Верховної Ради України

5) відмови Прем’єр-міністра України від виконання покладених на нього повноважень


49 Підставою для відставки Кабінету Міністрів України не може бути:

1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України за результатами розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, поданого Президентом України

2) обрання нового складу Верховної Ради України

3) смерть Прем’єр-міністра України

4) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України за результатами розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, поданого третиною від її конституційного складу

5) відставка Прем’єр-міністра України


50 Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувало:

1) дві третини від присутніх на засіданні Верховної Ради України

2) більшість від конституційного складу Верховної Ради України

3) три четвертих від конституційного складу Верховної Ради України

4) дві третіх від конституційного складу Верховної Ради України

5) більшість від присутніх на засіданні Верховної Ради України


51 Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем’єр-міністра України має наслідком відставку:

1) всього складу Кабінету Міністрів України

2) Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів

3) керівного складу Кабінету Міністрів України

4) лише Прем’єр-міністра України

5) Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем'єр-міністра України


52 Право законодавчої ініціативи відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів" належить:

1) Прем'єр-міністру України

2) Першому віце-прем'єр-міністру України

3) Кабінету Міністрів України

4) Секретаріату Кабінету Міністрів України

5) Лише міністрам Кабінету Міністрів України


53 У судах загальної юрисдикції Кабінет Міністрів України може бути:

1) позивачем і відповідачем

2) лише позивачем

3) кредитором

4) лише відповідачем

5) скаржником


54 Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції представляє:

1) Міністерство, залежно від характеру спору

2) Урядові комітети Кабінету Міністрів України

3) Секретаріат Кабінету Міністрів України

4) Спеціально уповноважений на це структурний орган

5) Міністерство юстиції України


55 Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на його засіданнях:

1) двома третинами голосів від присутніх на засіданні Кабінету Міністрів України

2) більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України

3) трьома четвертини голосів від присутніх на засіданні Кабінету Міністрів України

4) двома третинами голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України

5) всіма присутніми на засіданні Кабінету Міністрів України


56 Яку відповідальність несуть члени Кабінету Міністрів України за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади:

1) дисциплінарну відповідальність

2) часткову відповідальність

3) повну відповідальність

4) особисту відповідальність

5) солідарну відповідальність


57 Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на ньому присутні:

1) половина посадового складу Кабінету Міністрів України

2) всі члени посадового складу Кабінету Міністрів України

3) більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів

4) весь склад Кабінету Міністрів України

5) дві третини від посадового складу Кабінету Міністрів України


58 Порядок організації роботи урядових комітетів визначається:

1) Регламентом Кабінету Міністрів України

2) Конституцією України

3) Статутом Кабінету Міністрів України

4) Законом України "Про Кабінет Міністрів України"

5) всіма актами переліченими вище


59 Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, передбачається утворення:

1) колегій Кабінету Міністрів України

2) консультативних органів при Кабінеті Міністрів України

3) Секретаріату Кабінету Міністрів України

4) урядових комітетів

5) дорадчих органів при Кабінеті Міністрів України


60 Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затверджує:

1) Відповідальним міністр

2) Кабінет Міністрів України

3) Президент України

4) Прем'єр-міністр України

5) Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України


61 Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює:

1) рядовий комітет

2) Патронатна служба Першого віце-прем’єр-міністра України

3) Секретаріат Кабінету Міністрів України

4) Апарат Прем’єр-міністра України

5) Прем’єр-міністр України


62 Керує роботою Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»:

1) один із віце-прем’єр міністрів

2) Прем’єр-міністр України

3) Голова урядового комітету

4) Міністр Кабінету Міністрів України

5) Перший віце-прем’єр-міністр Укрпаїни


63 Права, обов’язки і відповідальність державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються:

1) Законом України «Про Кабінет Міністрів України»

2) Положенням про Секретаріат Кабінету Міністрів України

3) законодавством про державну службу

4) Регламентом Кабінету Міністрів України

5) трудовим законодавством


64 Актами Кабінету Міністрів України є:

1) постанови

2) декрети

3) накази

4) ухвали

5) постанови і накази


65 Актами Кабінету Міністрів України є:

1) декрети

2) накази

3) ухвали

4) постанови і ухвали

5) розпорядження


66 Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі:

1) ухвал Кабінету Міністрів України

2) розпоряджень Кабінету Міністрів України

3) постанов Кабінету Міністрів України

4) постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України

5) наказів Кабінету Міністрів України


67 Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі:

1) ухвал Кабінету Міністрів України

2) розпоряджень Кабінету Міністрів України

3) постанов Кабінету Міністрів України

4) постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України

5) наказів Кабінету Міністрів України


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка