1. Культурологія як наука. Етапи становленняСторінка7/7
Дата конвертації02.05.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

57. Культура українського народу в контексті європейської культури.

Кожна з більш Ніж двох тисяч національніх культур, Що існують У світі, має свою спеціфіку, Яка и робіть її неповторної й унікальною. Ця своєрідність вінікає на Основі Вплив географічного чинник, особливостей історічного шляху народу, взаємодії з іншімі етнокультури.


У будь-якій національній культурі основоположне и базисної є народна культура. Потім на її Основі поступово формують Професійні наука, література, мистецтво. Внаслідок труднощів історічного шляху України (монголо-татарське завоювання в XIII ст., Польсько-литовська експансія в XIV - XVI ст., Залежність від Російської та Австрійської імперій в XIX - ХХ ст.) У вітчізняній Традиції народна культура зіграла віключну роль. І в XVI ст., Коли феодально-Боярський знати спрійняла католицтва и польсько культуру, и до кінця XVIII ст., Коли верхівка козацької старшини русіфікувалася, українське суспільство розвивалась значне мірою без повноцінної національної культурної еліті. Справжнімі творцями и носіямі культури продовжувалі залішатіся нізі суспільства. Українська культура Протяг тріваліх періодів своєї Історії розвивалась Як народна. У ній велике Місце Займан фольклор, Народні Традиції, які додавати їй особлівої чарівності и колориту. Особливо яскраво Це віявілося в містецтві - народних думах, піснях, танцях, декоративно-прикладного містецтві. Саме завдякі збереженням и продовження традіцій, корені якіх сходять до культури Київської Русі, ставши можливіть підйом української культури и в XVI - XVII ст., И культурне відродження в XIX ст. У тієї ж годину відчутні и негатівні Наслідки такого характеру розвитку української національної культури. Протяг трівалого годині Багато талановитих людей, які народів І вірослі в Україні, потім покидали її, зв'язували Своє подалі життя і творчість з російською, польською, іншімі культурами. Крім того, прогрес у сфері природничих наук БУВ вираженні слабше, Ніж у гуманітарній.
Разом з тім, самобутні и Старовинна система освіти, Яка досягла свого розквіту в добу Козаччини и забезпечено практично суцільну грамотність населення, давня традіція книгописання, орієнтованість на провідні центри Європи Гірськолижний, зокрема на Візантійську культурну традіцію, роль України-Русі Як центру християнства в східнослов ' янських світі, а кож Як центру наук и віщої освіти в добу Козаччини завдякі розвінутій Мережі колегіумів, Острозькій та Києво-Могілянській академії, меценатство та державна Підтримка культури поруч візначніх державніків - К. Острозьким, П.Конашевіча-сагайдачного, І. Мазепою та ін . - Все Це дозволило піднесті русский культуру до рівня світового явища, Створити ряд класичних шедеврів у Галузі друкарства, архітектури, мистецтва, досягті значних успіхів у науці.
Відомій Дослідник української культури І. Огієнко зазначалось, Що українській культурі з самого початку булі властіві відвертість світу, відсутність ксенофобії (боязні чужого) i гуманізм. Говорячі про гуманістічну суть української культури, потрібно відзначіті и ті, Що сама система цінностей даної культури в Період її активного розвитку (XVII - XIX ст.) Була Досить спеціфічною. Багатий материал для такого висновка дає творча спадщина Г. Сковороди, Ф. Прокоповича, П. Куліша. У своїх творах філософськіх смороду вірішувалі питання про сутність та умови людського щастя, про значення людського існування. На відміну від філософської думки інших європейськіх країн, де Проблеми бідності, хвороб и безкультур'я мислі подолати шляхом ТЕХНІЧНОГО прогресу, підвіщення продуктівності праці, за допомога зусіль освіченіх монархів и соціального експеріментування, Українські міслітелі заклікають до іншого. «Споріднена праця» и самопізнання, свобода, заради якої не шкодить розлучітіся з благополуччям, Обмеження жіттєвіх потреб, надання Переваги духовному над матеріальнім - вісь ті шляхи и рецепти щастя, якіх дотрімувалісь и які пропагувалі провідні Українські міслітелі. Відмивання Такі підході набуваються особливого значення для Всього людства.
У Посланні Президента України до Верховної Ради України від 22 лютого 2000 р. вісловлена ​​така думка: «Загальносвітові Тенденції и Власний Досвід підводять до принципово висновка: Індустріальний, промисловий та економічний поступ однозначно Більше поклади від духовної, культурної складової, Ніж від суто технічних нововведень». Майбутнє незалежної України тісно пов'язане з розвитку гуманітарної сфери, продовження національніх культурних традіці


58. Український авангард і європейська художня культура кінця 19 - початку 20 ст.

  Поняття «український авангард» введено у вжіток парізькім мистецтвознавцем А. Наков (фр. Andréi Nakov) для виставки «Tatlin's dream», улаштованої в Лондоні 1973 року. Тоді Західуперше побачим праці світового рівня безвісніх авангардістів України Василя Єрмілова и Олександра Богомазова. І Це змусіло згадаті про відоміх у всьому світі майстрів, за походження, виховання, самосвідомістю и національнімі традіціямі пов'язаних з Кієвом, Харкові, Львовом, Одеса, таких Як «найвірнішій син України» Давид Бурлюк; поляк, котрий МАВ собі за українця, Казимир Малевич; професор Кіївського худінстітуту бандурист Володимир Татлін; засновніця української школи конструктівістської сценографії Олександра Екстер. Нарешті, феномен Олександра Архипенка, просіленого Враження рідної земли: магією Трипільської культури, архаїкою половецькіх статуй, співучою лінійністю мозаїк Софії Київської и рельєфів Михайлівського Золотоверхого собору, кольори Селянської кераміки.


На такому тлі появи Єрмілова и Богомазова не здавайся віпадковістю. Уважній погляд на українську Історію мистецтв без труднощів помічає низьку пріорітетів. Перший абстрактний твір з'явився тут - Малюнок Василя Кандінського на обкладінці каталогу «Салон Іздебського 2» (1910); перша широка Міжнародна авангардна виставка у Російській імперії (той-таки Салон Іздебського) відбулася в Одесі и Кієві, а Вже потім у Петербурзі и Різі. У всіх новаторськіх художніх об'єднаннях России, от «Бубнового валета» до «Мішені» и «Ослячого хвоста», українці (футуристи, неопрімітівісті, бойчукісті) - найактівніші учасники и заводії. Та й віставлені там картини ряснілі Назва: «Київ», «Плавні на Дніпрі», «Кобза», «Вулиця Фундуклеївська». Чорний квадрат на білому тлі з'явився уперше влітку 1914-го (раніш за Малевича!) У написаному Під Кієвом трактаті Богомазова «як найбільш вікінчена форма», за словами автора.
Новий соціальний статус мистецтва. У XIX ст. народився новий тип діяча мистецтва - "Вільний художник». Цей Термін стосується НЕ Тільки жівопісців, но й усіх ОСІБ творчої праці-скульпторів, музікантів, артістів. Майстер, Який з часів Відродження Працювало за приватними замовленням и БУВ частин прислуги аристократичного двору, тепер ОТРИМАНО можлівість орієнтуватіся на набагато Ширшов й демократічнішу аудіторію. Самі діячі мистецтва Набуль тепер іншого соціального статусу, інтелектуального рівня, змінілісь псіхологічно и навіть зовні. Майстри мистецтв ставали інтелігенцією у сучасному розумінні цього слова. Їх відрізняла НЕ Тільки освіченість, відданість ідеалам мистецтва, внутрішня незалежність, но й розвинено Громадянська самосвідомість. Для кращих и найталановітішіх з них вільнолюбність Була не красиво фразою, а життєвим переконань.
Однак, одержавши "свободу творчості», смороду одночасно Втрата и свою, хоч и мінімальну, матеріальну забезпеченість. Долю мистецтва стали візначаті комерційні закони. («Продаваність»). Смак буржуа, які діктувалі тепер моду, разюче відрізняліся від рафінованого аристократичного смаку, булі прімітівнімі, а часто й просто віддавалі вульгарністю. Новому, передовому доводилося долаті НЕ Тільки арістократічні примхи, но й самовпевненість и грубість господаря гаманця. Образ художника, Що гінув від голоду в мансарді, но НЕ бажаю йти на компроміс, Який широко увійшов в тій година у світову літературу, БУВ навіяній реальному життям.
Однак поступово у буржуазному суспільстві збільшувалася питома вага освіченого прошарку, попередники сучасного «середнього» класу. Такі люди почінають заповнюваті художні виставки, концерти, театри, музеї, бібліотекі, які стали доступними. Перед діячамі культури вінікає нове Завдання - просвіщаті публіку, впліваті на її смак. З'являються Перші газети и журнали, прісвячені мистецтва, а з ними неординарного Значення набуває художня критика.
Завдякі розвитку засобів зв'язку Всесвітні центри мистецтва - Париж, Рим, Відень - стали доступні творчих особистостей різніх країн. Видатні ж композитор, віконавці, акторів почінають відвідуваті Країни Європи Гірськолижний, говорячі сучасного мовою, з гастролями.
У Образотворче містецтві XIX ст. на перше Місце вісувається живопис. У ньому знайшлі відображення и класицизму, и романтизм з реалізмом, и декаданс. Провідною країною в художньому жітті Європи Гірськолижний, Як и в літературі, залишаюсь Франція.
У Другій половіні XIX ст. центр реалістічного напряму в Образотворче містецтві перемістівся Із Франції до России. Величезних Внесок у нього зроби Російські «передвижники» - учасники демократичного об'єднання «Товариства Пересувна художніх виставок», створенного в 1871 р. І. М. Крамського, І. Є. Рєпін, В. І. Суриков, В. Г. Перов, О. К. Саврасов, І. І. Шішкін, І. І. Левітан, А. І. Куїнджі збагатілі Образотворче мистецтво реалістічне псіхологізмом, майстерністю соціального узагальнення и поетізацією рідної природи.
В Останній третіні сторіччя на Грані реалізму и декадансу з'являється новий напр - імпресіонізм (від французької «імпресіон» - Враження). Імпресіонізм зайнять в Історії мистецтва Місце, Яке дорівнює цілім мальовничому епоха, хоча сам рух охопів Лише 12 РОКІВ и 8 виставок.
Точкою відліку послужила творчість Едварда Мане. Його картини "Сніданок на траві» й «Олімпія» стали подією и вплінулі на становлення майбутніх імпресіоністів, но сам художник офіційно до руху НЕ прілучівся. За Рік до Смерті в 1882 р. ВІН написавши одну з найбільш довершення своїх картин - Бар «Фолі-Бержер».
Як ансамбль художніків, які захіщають спільні цілі в містецтві, імпресіонізм заявивши про себе у 1874 р., Коли група молодих жівопісців влаштуван виставку своїх картин в одному з парізькіх фотоательє. Група включала в себе Клода Моне, П'єра-Оґюста Ренуара, Каміля Піссарро, Альфреда Сіслея, Едґара Деґа, Берту Морізо. Назва представленого на віставці пейзажу Клода Моне «Враження. Схід сонця »и дало назву творчості ціх художніків.
Імпресіоністі запропонувалі нове бачення світу и Нові принципи малярства. Смороду спріймалі навколишне дійсність Як нескінченну зміну Враження. Картина стає немовби Конвенцію Ради Європи кадром, фрагментом рухом світу (в цьому відчувається Вплив нового тоді ТЕХНІЧНОГО досягнення - Фотографії). З'явилася свіжість и безпосередність в зображенні повсякдення життя сучасного Міста, йо пейзажів, вигляда, побуту и ​​розваг йо мешканців. Найважлівішім правилом імпресіоністів стала робота на відкрітому повітрі - на пленері, завдякі Чому у своїх пейзажах їм вдалось Створити Відчуття вібліскуючого сонячного світла, багатства фарб природи, передаті рух Повітря.
Імпресіоністі ввели и нову мальовничо техніку, відмовіліся від змішаніх кольорів, почали писати чистими яскравими Фарба, густо наносячі їх Конвенцію Ради Європи мазками (при спрійнятті, оптично змішуючісь, для глядача смороду давали потрібній тон).
Мальовничі завоювання імпресіоністів стало основою творчості и Було підняте на нову висоті постімпресіоністамі - так умовно назівають художніків, розквіт творчості якіх настав після и на Основі досягнення імпресіонізму. Це булі Поль Сезанн, Вінсент Ван Гог, Поль Гоген. Смороду Вже не булі однодумців, но Кожний з них шукаю художні засоби и можлівості для Створення нового мистецтва, для пізнання НЕ зовнішньої, а істінної суті речей. Своїм мистецтвом і життя смороду заперечувалі буржуазний Спосіб життя (відмовівся від свого середовища син банкіра Сезанн, удачливий комерсант Гоген залиша кар'єру и сім'ю заради живопису и віїхав на Таїті, кинув проповідніцьку ДІЯЛЬНІСТЬ Ван Гог). Чи не знайшовші гармонії в сучасному суспільстві, художники звернули до природи, но прагнулі відобразіті Вже не мить, а вічність. Творчість Сезанна, Ван Гога и Гогена справила великий Вплив на весь подалі розвиток художньої культури.
59. Український постмодерн.

Як вписується України в постмодерн? Ми звикли вважати свій уряд сильним, адже переважна більшість населення складають колишні або нинішні «бюджетники». Уряд керує силовими структурами, встановлює рамки економічної діяльності, розробляє освітні програми ... Але це ілюзія, який ми заповнили своє життя. Насправді чи не абсолютна більшість українців задіяно у приватному бізнесі, своєму, чужому, легальному чи не дуже. Адже силові структури мають внутрішню культуру, власну ідеологію, інтереси. Адже є школи та університети хороші і погані, багаті чи бідні, а відповідно - і їх продукт. Адже вдала економічна політика сьогодні - це результат інтуїції, професійної здатності вгадати хід думок транснаціональних магнатів ...


Інструмент впливу на пост-модерн - це бренд, торгова марка. Слово-символ, яке все ж асоціюється з певною територією, викликає до неї увагу медіа та фінансів. Що стосується України - це Кличко, Шевченко, «Руслан», «Мрія», харківські танки. Сотні й тисячі талановитих художників і вчених. Це - карта Європи, яка була, є і буде неповноцінною без Північного Причорномор'я. Це - карта Азії, на якій мерехтять лінії караванних маршрутів, які не можуть зупинитися на нашому східному кордоні, або обійти її - ніколи і ні за що. Бренди дозволяють маніпулювати світом, в якому глобалізація зупиняється, засинає, впадає в марення віртуальної реальності.
Що заважає Україні швидко адаптуватися до нової епохи історії людства? Це громіздкість системи управління, низькі темпи мобільності адміністраторів, жорстка вертикаль. У спадщину від СРСР нам залишилася абсурдна традиція почесних звань та знаків престижу, логічна для планової економіки, але аж ніяк не для ринкової, або сверхриночной культури, яку пропонує (і іноді зброя) пост-модерн. Ще не було в Україні приклад того, як занепадає звільнене від державного диктату виробниче простір. Ще не було прикладу банкрутства практика-ентузіаста, хоча серед шахраїв і байдужих до життя рульових таких прикладів - безліч.
Вивільнення продуктивної енергії української нації, звільнення з-під ярма ніким не шанованих і нікому не потрібних інструкцій і нескінченних стягнень, здатних погасити будь-який вогонь. Вогонь, який тлів всі роки депресії і сьогодні, на хвилі загального зростання - має стати нашим власним джерелом енергії. Вже не для зростання. Для підйому. Підйом над руїною спадщини, над інтригами конкурентів, над згарищем застарілих ідей.

60. Розвиток культури національних меншин у незалежній Україні.

  З часу проголошення Незалежності Україна прагнем Створити умови для рівноправного розвитку та актівної участі в соціально-економічному, політічному та духовно-культурному жітті держави представніків всіх національностей, котрі разом з українцямі складають єдину етнонаціональну структуру суспільства.


У Країні послідовно розбудовується культурно Мистецьке життя національніх меншин, йдут пошуки Вирішення проблем їхньої освіти, дозвілля, відродженн національніх традіцій. Здійснюється ряд інших заходів, спрямованих на забезпечення гарантованого політічніх, соціальніх, Економічних та культурних прав и свобод, розвитку національної самосвідомості та самовіявлення етносів України.
На відмивання в Україні створені та активно діють Понад 780 національно-культурних товариств. Найчісельніші з них: видання, єврейське, польське, угорських, грецьк, болгарське. Всі смороду входять до Асоціації національно-культурних об'єднань України, Президентом якої є народний депутат України О. Фельдман. Мета діяльності асоціації - забезпечення прав національніх меншин на рівні європейськіх та міжнародніх стандартів
Прикладом плідної діяльності національно-культурних товариств в Україні Може стати угорських культурне товариство у Львові, Що нещодавно відсвяткувало Свій 15-Річний Ювілей. За ці роки угорська громада створу власно недільну школу, кілька самодіяльніх колектівів,
налагоджено постійні Наукові и творчі обміні з історічною Батьківщиною. Або ж Федерація грецький товариств України коордінує ДІЯЛЬНІСТЬ 95
місцевіх організацій. Десятіріччя відзначіло Херсонське національне товариство "Еллада". Воно об'єднує греків, котрі проживають у регіоні, спріяє їх спілкуванню, Вивчення історії і культури далекої орії и культури далекої прабатьківщіні.
З метою Завершення формування Німецької діаспорі на півострові й Створення умови для її життя й розвитку засновано Союз німців Криму. До йо
складу ввійшлі німецькі Громадські організації: земляцтво депортованіх німців Криму, об'єднання Німецької молоді краю "Югенд", сімферопольське
Міське товариство Кримський німців "Відергебурт" і культурний центр "Дойчклуб". На півострові Працюють сімферопольські Міські Громадські організації "Польський культурно-просвітницький центр ім. Адама Міцкевича в Криму "," Єврейській дім ", Кримська Республіканська громадська організація" Білоруська діаспора Криму "ТОЩО. ДІЯЛЬНІСТЬ у Криму значної кількості національно-культурних товариств є віддзеркаленням поліетнічного складу населення автономії.
На початку року в Україні Було презентовано Всеукраїнську Громадську організацію "Український центр ісламознавства", Що має 15 місцевіх осередків Усі ц Громадські організації піклуються про Збереження культури, мови, традіцій свого народу
У державних музеях України створюються експозіції, Що вісвітлюють питання Історії культури, побуту, традіцій національніх меншин. Напрікінці минуло року в Галічі на Івано-Франківщіні відкрівся Музей караїмської Історії та культури. Це унікальній, єдиний в Україні подібній заклад. Дерев'яний храм - кенаса, спорудженій тут у ХVІсторіччі, 1830 року Під час Пожежі згорів. Тоді караїмі побудували нову мурований кенасу. На початку 60-х РОКІВ минуло сторіччя галицько кенасу комуністічна влада закрила, влаштуван в ній склад. У 1985 році храм зруйнувалі вщент. Працівнікі Музею караїмської Історії та культуріпланують дослідіті фундаменти зруйнованої кенаси та спорудіті на цьому місці меморіальній знак. Доніні в Галічі збереглося 11 караїмськіх будінків кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя, які об'єднані Між собою однією віссю - вулицею, Що не Втрата своєї історичної назви Караїмська. Вона виходить на головну ринкову площа Міста. На Високому пагорбі правого берега Дністра в селі Залукві Біля Галича відніються Старі надгробкі караїмського зерету (цвинтаря). Кладовіще - одна з небагатьох в Україні історико-культурних пам'яток цього Етнос, Що збереглася доніні.Протягом останніх РОКІВ співробітнікі Національного заповідніка "Давній Галич" під орудою завідувача Музеєм караїмської Історії та культури І. Юрченка здійснілі інвентарізацію надгробків, кладовіще занесено до Державного реєстру пам'яток. У експозіції та фондах новоствореного музею Майже 5 тисяч експонатів. Серед них культові й обрядові Речі караїмськоїгромаді Галича та релігійні книги, інвентар караїмського храму - кенаси. У керівніцтва Національного заповідніка "Давній Галич" та у дірекції музею є Чимало цікавіх задумів. Планується, Наприклад, Створити при музеї електронно бібліотеку-архів, до Бази даних якої увійдуть рідкіснікнігі, Періодика, архівні матеріали, Інші раритети, Що стосуються караїмської тематики
Вільно и самобутні розвівається в Криму Російська культура. Прикладом цьому можут слугуваті чісленні культурно-Мистецькі Акції, що тут Постійно відбуваються: у січні 2005 року в рамках Іншого Відкритого фестивалю національніх культур Народів Криму "Золота колиска" в салоні мистецтв Ялтинського центру дитячо-юнацької творчості проходили Дні російської культури, у Красноперекопськ, Саках , Гвардійському пройшов Республіканський фольклорний фестиваль "російський хоровод", ініціаторамі Якого виступив генеральне консульство России в Криму та російський культурний центр у Жовтні в Російському культурному центре оформлена виставка "Російська дитяча и навчальна книга", на якій представлена ​​продукція 15 видавництво России. Кож експонувалась виставка "Прекрасні ви, брега Тавриди" відомого Кримського художника Вадима Конєва: відбулася презентація нового журналу "Літературний дитячий світ" та Зустріч з кримсько бардами. 23 жовтня Російська громада Криму відзначіла 12-у річніцю з моменту Створення. Її Регіональні організації існують у всіх районах Криму, а кількість членів сягає 10 тисяч. Того ж місяця Російському культурному центре в Бахчісараї пройшла Зустріч членів Кримського Літературного клубу. Засідання Під назви "Етюди ханського палацу" мало на меті ознайоміті прісутніх з мистецтвом меті ознайоміті прісутніх з мистецтвом учасниць музично-Літературного об'єднання "Філігрань", які Працюють при ЦРЛ ім. О. Пушкіна. Сучасна Грецька діаспора в Україні є однією з найбільш чисельного в СНД І, за підсумкамі Всеукраїнського перепису населення 2001 року, нараховує 91,5 тісячі греків, 85% якіх проживають у Донецькій області, а в Автономній Республіці Крим - Майже три тісячі представніків грецької національності, половина з якіх повернулася з місць депортації. Права й інтересі грецької діаспорі з 1995 року представляє Федерація грецький громад України, Яка коордінує ДІЯЛЬНІСТЬ 95 грецький товариств у 18 областях України та Криму. У жовтні відбуліся Дні грецької культури, прісвячені 225-річчю переселення греків насільніцького-християн з Криму та Заснування ними грецький поселень у Пріазов'ї, 10-річчю Федерації грецький громад України та фестиваль "Мега Юрта" ("Велике свято"). Під цією ж назв відбулося свято и в селіщі Старий Крим, Що Поблизу м. Маріуполя. У рамках свята булі організовані виставки народного мистецтва, концерти грецький художніх колектівів, "вечори дружби", Зустріч з членами грецький громад. Діяла Пересувна виставка, в експозіцію якої увійшлі старовінні та Сучасні Фотографії, предмети побуту греків, книжки про відоміх греків Приазов'я та Криму, література по Історії та культурі греків України, художні вітворі, переведень на грецький язик та ін. У Маріупольському краєзнавчому музеї Було відкріто виставку, прісвячену переселенню греків у Приазов'я Під назви "Тут притулок благотішное". Результатом цього свята стало підпісання міжнародної угідь, згідно з Якою в Маріуполі збудують Інститут грецької діаспорі. Це буде дере в Україні вищий навчальний заклад з етнічнім профілем. Розбудовуваті Свій науковий Потенціал Йому допомагатімуть Вчені з місцевого гуманітарного універсітету .. Багатонаціональнім є в Україні и Західний Регіон. Тут разом з українцямі, зберігаючі власні Традиції, культурні и Мистецькі надбання компактно проживають угорці, чехи, словаки, німці та румуно Інші народи. Так, Наприклад, у Закарпатті ніні прожіває Майже 10 тисяч етнічніх словаків и Трохи менше чехів, а кож - понад 150 тисяч громадян України угорської національності (14 відсотків від Усього населення краю). Ці нацменшин мают Свої товариства, гімназії, колективи художньої самодіяльності, недільні школи и класи з національною мовою навчання. У м. Мукачевому Вже Багато РОКІВ працює обласний державний угорських драматичний театр. Функціонує чи не єдиний на теренах СНД Центр гунгарології, ведеться теле-та радіомовлення мовамі національніх меншин. Ніні в Україні згідно з останнім переписом, мешкає 47 тисяч ромів. Найбільше - в Закарпатській та Одеській областях. У ромському середовіщі діють близьким 80 громадський організацій, Дві з якіх мают загальнодержавного статус Держава в різній Спосіб допомагає народу Рома інтегруватіся в українське суспільство. Широко популярізується яскраве и самобутнє ромське мистецтво. Всеукраїнська спілка громадський організацій "Конгресу ромен України" (Президент - П. Григориченко) активно працює над тім, щоб всіляко підтрімуваті етнічні колективи та ансамблі, намагається знайте кошти, необхідні для придбання концертної апаратури. Творчий зліт маленьких ромів з всіх регіонів Нашої країни "Слобожанська підкова" пройшов у Харкові. Більш Ніж 150 ансамблів, танцювальніх груп и віконавців радувалі глядачів танцями, наспівамі и романсами. Організаторамі колорітної Акції стала Асоціація національно-культурних об'єднань України. Своїм досвідом побудова інфраструктурі національного життя в Україні Може з гордістю поділітіся відроджена українська Єврейська громада, якій Вже віповнілося 15 РОКІВ. Це и єврейські школи, Дитячі будинки та інтернаті, и соціальне забезпечення для старіків, и дом для перестаріліх, збудованій в Кієві завдякі фонду "Орах Хаїм". Зберігаючі Національні Традиції, Єврейська громада в Україні широко відзначає Свої Національні свята Такі, Як Пурім, Рош-а-Шана, Ханка та Інші, подекуді поєднуючі їх проведення Із різноманітнімі культурно-мистецький акціямі. Так, у 2005 році в Чернігові підчас святкування Пуріму Вперше відбувся фестиваль імені Шолом Алейхема. Крім концертів, виставок, літературніх читаня и конференцій, організаторі - Управління культури Чернігівської облдержадміністрації и Чернігівська міська Єврейська громада - запросили жітелів обласного центру на Дві вистави: Обласний Академічний музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка показавши глядача "О'кей, Мойше!", А Ляльковий - "Хлопчик Мотл". Обідві за творами Шолом Алейхема. Заключний акорд фестивалю - великий концерт на головній театральній сцені області. До цього ж свята БУВ приурочення заключний концерт Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв "Молодь проти ксенофобії, війн та тероризму", Що відбувся 20 березня в Кієві у Національному палаці "Україна"
61. Сучасна музика в Україні.
Україна успадкувала від СРСР розгалужену систему освітніх і концертних музичних організацій, що перебувають у віданні Міністерства культури і туризму.

Станом на 2008 рік в Україні діють 9 національних і 2 державних колективи. З них 10 базуються у Києві, один — в Житомирі та в Одесі:

Академічна музика

Значна кількість сучасних українських композиторів є членами Національної спілки композиторів, серед них — 17 народних артистів України, 54 заслужених діяча мистецтв України, 16 лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка, 6 академіків та 3 члена-кореспондента Академії мистецтв України, 35 докторів наук, 59 професорів тощо. За особливі досягнення 10 митців нагороджені Відзнакою Президента України Орденом «За заслуги» ІІступеня, 1 — орденом Ярослава Мудрого, 1 — орденом Княгині Ольги.

Твори сучасних українських композиторів виконуються головним чином на фестивалях «КиївМузикФест», «Прем'єри сезону», «Форум музики молодих» (Київ), «Два дні й дві ночі нової музики» (Одеса), «Контрасти» (Львів) та «Дніпровські зорі» (Дніпропетровськ), а також у концертах серії Нова музика в Україні. У театральному репертуарі — опери «Мойсей» М.Скорика, «Лісова пісня» В.Кирейка та «Палата № 6» В.Зубицького, балет «Різдвяна ніч» Є.Станковича, ряд балетів О.Костіна. Репертуар хорових колективів поповнюється також творами Л. Дичко та Г. Гаврилець, інструменталістів — також творами Ж.та Л. Колобудів, В.Рунчака тощо. Експериментальна електронна музика представлена у творчості Алли Загайкевич, Івана Небесного та інших.

Історичні традиції продовжують сучасні оперні співаки України — Вікторія Лук'янець, Володимир Гришко, Валентин Пивоваров, Роман Майборода, Тарас Штонда,Михайло Дідик, Марія Стефюк.Стефан П'ятничко

В Україні також проводяться численні міжнародні музичні конкурси виконавців-інструменталістів (фортепіанні — пам'яті В.Горовиця та на Батьківщині Прокоф'єва), диригентів — ім. С.Турчака, хорових колективів — ім. М.Леонтовича, вокалістів — ім. Соломії Крушельницької, бандуристів — ім. Гната Хоткевича, багатопрофільний конкурс імені М.Лисенка та інші.

Популярна музика

На сучасній українській сцені представленні майже всі музичні напрями: від фолку до acid джазу. Активно розвивається клубна культура. Популярність багатьох українських поп-виконавців — Софії Ротару, Ірини Білик, Олександра Пономарьова, ВІА Гра, Ані Лорак, Вєрки Сердючки — давно перетнула кордони України і утвердилася в країнах СНД. Популярна музика представлена на фестивалях «Червона рута», «Таврійські ігри», «Чайка» та інших.

Виконавці з України достойно представляли Україну на конкурсах Євробачення, зокрема Руслана, яка синтезувала у своїй музиці фольклорні мотиви карпатського регіону, стала переможницею конкурсу Євробачення-2004, виборовши для України право на проведення наступного конкурсу — Євробачення-2005. НаЄвробаченні-2007 відзначилась Вєрка Сердючка, посівши другу сходинку.

Поруч з тим розвивається українська рок-музика. Серед найвідоміших гуртів — «Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова», «Танок на майдані Конго», «Крихітка Цахес», «Скрябін», «Тартак», «Плач Єремії», «Кому Вниз». Регулярно проводяться українські рок-фестивалі «Рок-екзистенція», «Тарас Бульба» та інші.

Серед музичних гуртів здобувають популярність суто вокальні ансамблі, такі як «Піккардійська терція» та «Менсаунд». Представлено в Україні також і мистецтводжазу — міжнародні фестивалі джазової музики проходять у різних містах країни, серед найвідоміших — Jazz Bez та Jazz Koktebel. Значний внесок у популяризацію джазового руху в Україні зробили Володимир Симоненко та Олексій Коган.Тенденція до використання фольклору сучасними українськими музикантами стає дедалі виразнішою. Одним з перших почав використовувати народні мотиви у рок-музиці у другій половині 1980-х рр. уже легендарний гурт «Воплі Відоплясова». Спираючись на фольклорне підґрунтя, нову самобутню українську музику творять «Скрябін», «Мандри», «Гайдамаки», Тарас Чубай, Марійка Бурмака та багато інших виконавців. Свідченням росту інтересу до фольклору стало започаткування в Україні двох фестивалів етнічної музики — «Країна мрій» у Києві та «Шешори» на Івано-Франківщині.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка