1. Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон Основою поглядів Сен-Сімона, у тому числі на державу і право, є його концепція історичного прогресу. Суть її полягає у тому, що людство закономірно розвивається по висхідній лініїСторінка5/5
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5

 • 69.Расова теорія Розенберга

Розенберг запропонував своєрідну драбину – рейтинг рас. На найнижчому рівні він помістив негрів, євреїв та інші семітські народи. Трохи вище мали бути слов'яни. На самій горі розташована "раса панів" – нордійська раса, або арійці. До них належали німці, народи Скандинавії, народи країн Балтії та Британських Островів. Німців він трактував як расу надлюдей, "дітей Бога", і вони мали очолювати цю ієрархію.

Згідно з Розенбергом раса вирізнялася не лише біологічними властивостями. Велике значення також мали духовні характеристи-' ки, зокрема кожній расі притаманний індивідуальний "расовий дух". Расовий дух охоплював сукупність расових характеристик, які виявлялися в цивілізаційному внеску певної раси: культурі, мистецтві, науці, а також у державному устрої. Виразниками расового духу мали бути історичні особистості. З-поміж німців, на його думку, найвидатнішими постатями, представниками арійського духу, були І. Кант та Р. Вагнер. Головною складовою "духу раси" була воля, тобто сформована сила, здатна нав'язати певну форму державної організації.

Волю А. Розенберг розглядав як головний чинник формування нової німецької держави. Серед інструментів творення він також вирізняв націонал-соціалістичну партію, яка мала бути ієрархічно побудована за зразком католицької церкви і покликана оновити народ. Саме народ мав висунути зі своїх надр вождя, який не нагадував традиційного короля або ідеального героя. З одного боку, він повинен бути "примітивним королем", подібним до простого народу, а з іншого – "втілювати геройський міф".

На базі вождя і партії, яка його підтримує, мала утворитися нова держава – органічне та ієрархічне об'єднання, що визначає кожному його відповідне місце. Держава мала бути одночасно національною і соціалістичною, позаяк соціалізм не можна було відокремити від націоналізму. Розенберг розглядав державу не як самостійну мету, а як засіб для збереження німецького народу. В цьому випадку держава мала бути одним з багатьох засобів, разом із церквою, правом, мистецтвом тощо. Він вважав, що держави змінюються, набувають чинності нові закони, а народ залишається стабільним.

 • 70. Критика самодержавного устрою у політ. Думці О.Радіщева

 • Олександр Радищев (1749-1802), основні роботи "Подорож з Петербурга в Москву", "Про законодавство"

 • договірна теорія походження держави, яка виникла в результаті мовчазної згоди громадян

 • в основі держави - приватна власність

 • мета держави - благо громадян, захист їх прав і власності

 • законодавче обмеження монархії; абсолютизм базується на свавіллі і порушує природні права людини

 • освічена монархія лише маскує царське свавілля і насилля над особою під "правильними" лозунгами

 • необхідно створити в державі умови для реалізації людьми природних прав; якщо таких умов нема, то народ має право змінити форму державного устрою і правління (повстанням, наприклад)

 • ідеї народного суверенітету

 • народ - об’єднання громадян

 • вища влада - соборна влада народу; народне правління протиставляється монархії

 • селянська община в Росії - первинна ланка демократії з елементами самоуправління;

 • за демократією майбутнє

 • демократія можлива і в таких великих державах, як Росія

 • форма держави - федерація

 • форма правління - народне віче

 • теорія природного права, принципи якого треба покласти в основу позитивного законодавства, надати йому державні гарантії та забезпечення

 • 71)Проблема державного устрою у програма декабристів

  • декабристи - Північне товариство (Петербург) і Південне товариство (Чернігівський полк)

  • всі соціально-політичні проблеми розглядались в правовому контексті; перетворення у державі та суспільстві можливі лише через реформу правової системи

  • ідеї: верховенство права, рівність всіх перед законом, гласне судочинство, суд присяжних, свобода совісті, свобода слова і друку, вільний ринок і умови для підприємництва

  • концепція природного права; люди від природи мають рівні права, а тому всі позитивні закони повинні відповідати природним законам (П.Пестель); рівність перед законом забезпечує політичну рівність і свободу; свобода тотожна законності

  • державний устрій: республіка (П.Пестель) або конституційна монархія (М.Муравйов)

 • 72.Теорія селянського соціалізму Герцена

Олександр Іванович Герцен (1812-1870) і Микола Гаврилович Чернишевський (1828-1889)Герцен виступив як основоположник теорії «російського селянського соціалізму ». Її поділяв і Огарьов. Вони виходили з помилкового уявлення про те, що після падіння кріпосного права Росія піде по соціалістичним шляхом. Їх ідеалом став соціалізм, а боротьба з кріпосництвом придбала соціалістичну забарвлення. Зародок соціалізму Герцен бачив у селянській громаді. Втративши віру в перемогу революції в Західній Європі після поразки революції 1848 р., він покладав свої надії на Росію. У 1851 р. у статті «Російський народ і соціалізм» Герцен стверджував, що саме російський народ таїть у собі основи соціалізму. За його думку, Росія з її селянською громадою ближче до соціалізму, ніж країни Західної Європи. Під соціалізмом Герцен мав на увазі: 1) право селян на землю, 2) общинне землеволодіння, 3) мирське самоврядування. Він намічав створення такого суспільства за допомогою використання готових частинок зародків соціалізму, які, на його думку, містила селянська громада. У дійсності у поглядах Герцена не було нічого соціалістичного. Він створив і розвивав одну з утопічних теорій. Вирішальний вплив на формування світогляду Герцена зробило повстання декабристів.

 • 73.Теорія Культурно-історичних типів Данилевського

Микола Якович Данилевський (1822-1885) у книзі «Росія і Європа. Погляд на культурні і політичні відносини Слов'янського світу до Германо-романського »(1871) розвивав теорію культурно-історичних типів людської цивілізації. Він вважав, що ніякі особливі гарантії політичних і громадянських прав неможливі, крім тих, які верховна влада захоче надати своєму народові. Данилевський висміював ідею «соціального російського парламенту», але на відміну від інших неославянофілов високо оцінював значення свободи слова, вважаючи її не привілеєм, а природним правом

 • 74.Радикально-демократичні ідеї Чернишевського

Погляди російського письменника Миколи Гавриловича Чернишевського (1828—1889), викладені ним в основному в романах "Що робити?" і "Пролог". Але крім проектів ідеального суспільного устрою, у вченні М. Г. Чернишевського значне місце посідали проблеми походження та сутності держави і права.

Він вирізняв декілька стадій розвитку цивілізації, серед яких: мисливство, збирання плодів; скотарство; рільництво. На стадіях мисливства та збирання плодів існувала загальна власність племені на землю. На стадії рільництва виникла необхідність в особистій поземельній власності, яка стала необхідною умовою виникнення держави. На перших стадіях усі члени племені брали участь в управлінні загальними справами; коли ж з'явилася власність, утворилася держава, в окремих людей накопичилося багатство, і вони прибрали до рук управління, владу. Фактично нічого нового не вніс М. Г. Чернишевський в розуміння сутності права. Як і Т. Гоббс, він стверджував, що всі люди від природи є доброзичливими, але егоїстичними, що в процесі задоволення своїх інтересів приводить їх до ворожнечі. Зіткнення цих інтересів викликає потребу встановлення за загальною згодою правил, які регулювали б відносини між людьми. З розвитком суспільства виникла необхідність регулювати різноманітні суспільні відносини, що складалися. Так виникли закони — політичні, цивільні, кримінальні. Але, розглядаючи ці соціальні феномени, Чернишевський не утримався від утопізму і зробив спробу побудувати проект ідеального суспільства. Він уважав, що з ростом продуктивності праці та зменшенням виробництва непотрібних предметів з'являться нові умови для суспільного життя. Виникнуть можливості для задоволення всіх потреб людей, розподіл усього забезпечуватиметься без законів, як, скажімо, користування "водами океану", відпаде необхідність у державній владі. У своїх роздумах про майбутній соціальний устрій письменник припускав можливість переходу влади до рук рільників, поденників та інших працівників, не виключаючи при цьому заколоту, порушення норм юридичної справедливості.У своїй концепції Чернишевський розглядав форму майбутньої держави — демократію, під якою він розумів такий стан суспільства, в якому кожен громадянин буде незалежним у справах, що стосуються його одного; кожне село й місто незалежні у справах, що стосуються кожного з них; кожна область — теж у своїх справах. Окрім цього, кожен адміністратор повинен підкорятися жителям того округу, справами якого він опікується.Важливою умовою створення основного суспільного устрою Чернишевський вважав розвиток виробництва, пропонував конфісковувати землю в поміщиків, передавати її селянам, створювати й фінансувати на державному рівні промислово-рільницькі товариства.

 • 75.

Петро Лаврович Лавров (1823-1900), керівник журналу «Вперед», основний і найважливішим завданням соціалістів в Росії вважав зближення з народом для «підготування перевороту, що повинна здійснити краще майбутнє». На противагу бакуністів Лавров особливе значення надавав суворої і посиленої особистої підготовки соціаліста до корисної діяльності, його вмінню завоювати довіру народу, здатності надати допомогу народу (в поясненні народних потреб і в подготовлении народу до самостійної та свідомої діяльності).81. Павло Іванович Новгородцев (1866-1924) зарекомендував себе блискучим істориком і філософом права. Його збірки «Проблеми ідеалізму» (1902) і «З глибини» (1918) стали великою подією в духовному житті російського суспільства. Найзначнішим працею стало «Введення у філософію права». У першу частину його увійшли роботи «Моральний ідеалізм у філософії права» і «Держава і право» (1907), в яких обгрунтовано потребу у відродженні філософії природного права. Другу частину склала робота «Криза сучасного правосвідомості» (1909), де зроблено огляд кризових тенденцій у використанні ідеалів і цінностей епохи Просвітництва, в тому числі цінностей правової держави. Труднощі останнього завдання в тому, що держава покладає на себе «шляхетну місію суспільного служіння, зустрічається з необхідністю реформ, які лише частково здійсненні негайно», і що, взагалі кажучи, вони «неозорі в своєму подальшому розвитку і ускладненні».

 • 76Ліберальна концепція Чичеріна

  • основна ідея лібералізму: перевага прав і свобод індивіда над інтересами держави і суспільства

  • в Росії для цього не було соціально-економічних (наявність самостійного індивіда, середнього класу) і політичних (громадянське суспільство, верховенство права і закону) передумов

  • тому російський лібералізм був специфічним явищем

  • Б.Чичерін: концепція правової держави, де закон обмежує будь-яку владу; природні і невідчужувані права заперечувались, оскільки це нібито призведе до анархії; права надаються лише державою; ідеал - конституційна монархія з частковим запозиченням західних політичних інститутів

  • П.Новгородцев: ідея соціальної держави, що гарантує гідне людське існування; для створення такої держави необхідно створити матеріальні умови; був одним із засновників партії конституційних демократів (кадетів)

77.Теорія культурних типів Леонтьєва.Подальше переосмислення слов'янофільської проблематики продовжив консервативний мислитель, творець теорії "російського візантизму" К.Н. Леонтьєв (1831-1891). Виходячи зі свого триєдиного закону розвитку, якому підпорядковані історія і долі народів і держав, мислитель оцінював їх роль і перспективи у світовому історичному процесі. Європа, вже пройшла стадію квітучої складності, перебуває з XVIII ст. в стані вторинного змішування і зрівняльності, відстоюючи цінності лібералізму та демократії. Протистояти цьому уравнительному буржуазному прогресу, міщанського торжества "серединності" може, на його думку, тільки Росія з її візантійським консерватизмом самодержавства, православним ідеалом порятунку від земних спокус, в тому числі спокус земного всеравенства і всесвободи. Мета порятунку самої Росії від буржуазності і збереження її, у тому числі і в інтересах Європи, як самобутнього оплоту християнської цивілізації диктує установку на політичний консерватизм, завдання якого Леонтьєв бачив у тому, щоб "підморозити" Росію.

На відміну від слов'янофілів, перевагу Росії перед Європою Леонтьєв вбачав не в національних особливостях народного духу, а в консерватизмі її державного ладу, запозиченого з Візантії. При цьому, визнаючи себе "учнем і ревним послідовником" Данилевського, Леонтьєв не став апологетом ідеї слов'янства: політиці "слов'янської плоті" він вважав за краще політику "православного духу". На його переконання, призначення Росії, "давно вже не чисто слов'янської держави", полягає у створенні особливої російсько-азійської цивілізації та вироблення своєрідного стилю "культурної державності". В результаті візантизм Леонтьєва, який можна визначити як політико-історіософську утопію, з'явився способом постановки та осмислення проблеми "Росія-Схід", згодом отримала розвиток в ідеології євразійства.

 • 78)Соціологічна школа права Муромцева

Професор цивільного права Московського університету Сергій Муромцев (1850—1910) головного значення надавав правовим відносинам.

С. Муромцев вважав, що в основі права лежать інтереси індивідів, суспільних груп, союзів і т.д., на базі яких у суспільстві і виникають різні відносини, регульовані за допомогою санкцій: юридичних, моральних, релігійних та ін. До правових належать ті відносини, що складаються з типових для даного суспільства інтересів окремих осіб чи їх об´єднань. Ці відносини й інтереси одержують «неорганізований захист» з боку суспільства і соціальних груп. Але його недостатність змушує при зіткненні різних інтересів звертатись до державних органів, тобто до «організованого захисту». Він доручається суддям, посадовим особам чи суспільній владі, дії яких набувають точних форм, визначеної процедури прийняття рішень, компетенції тощо. Таку організовану форму захисту вчений називав юридичною. Вона необхідна тільки тим відносинам, що вимагають додаткових гарантій від держави. Юридичною санкцією, вважав Муромцев, забезпечується та частина відносин, яка визнана найбільш важливою для інтересів особистості і держави і не може бути забезпечена інакше, як силою державного примусу.

За вченням Муромцева, правовий порядок — це існуючий порядок відносин у суспільстві, режим панування закону у взаєминах рівноправних громадян при реалізації ними свого правового статусу в конкретних правовідносинах. На нього впливає низка чинників: юридичні норми діючого законодавства, ідеї справедливості, надії на правопорядок майбутнього. Правопорядок — результат впливу права на суспільні відносини.

Юридичні норми, що створює держава, заявляв учений, не завжди відповідають існуючому в даному суспільстві правопорядку. Тому великі надії на подолання протиріч між юридичними нормами і правопорядком він покладав на судові й інші правозастосовчі органи, здатні постійно приводити діючий правопорядок у відповідність зі «справедливістю». Завдання суду полягає в забезпеченні повної гармонії між юридичними нормами і конкретним випадком, в індивідуалізації права. Для цього суддя повинен «здійснити справедливість», тобто «застосувати юридичні норми саме в тій мірі, у якій випадок характеризується типовими властивостями, що служать підставою норми». Таким чином, суд, вважав Муромцев, перетвориться в арбітра між законом і конкретним правовідношенням і зможе приводити закон у відповідність з «живим правом».

Достоїнство концепції Муромцева — в захисті права як системи правовідносин, що виникають на основі конкретних інтересів людей в громадянському суспільстві. Створене в такий спосіб право потребує гарантій держави від порушень за допомогою «організованого захисту». У цьому процесі вчений головну роль відводив суду, основне завдання якого — юридична охорона правових інтересів. Ця нова позиція в російському правознавстві сприяла більш глибокому розумінню специфіки права, його сутності й ролі.


 • 79)Соціально-психологічна теорія права і влади Коркунова

Соціально-психологічне тлумачення права і державної влади давав професор Микола Коркунов (1853—1904).

Право, за визначенням Коркунова, є не просто захист інтересів, але їх розмежування, інструмент забезпечення певного порядку в процесі виникнення і врегулювання конфлікту інтересів. Юридичні норми розмежовують інтереси різних суб´єктів на відміну від норм технічних, що вказують засоби досягнення визначеної мети, і правових правил, що дають порівняльну оцінку різних інтересів однієї й тієї ж особи. «Отже, норми розмежування інтересів визначають межі між правом і неправом і є суть юридичні норми. Щоб визначити межі здійснення інтересів, що стикаються, право встановлює права й обов´язки суб´єктів суспільних відносин і тим самим створює важливий порядок суспільних відносин».

Громадянське право, відзначав учений, розмежовує інтереси приватних осіб, кримінальне право — інтереси обвинувача і підсудного, громадянський процес — позивача і відповідача,державне право — інтереси всіх учасників державної спільноти від монарха до підданого.Міжнародне право розмежовує інтереси людей як учасників міжнародних відносин і як громадян конкретних держав.

Основа права — в індивідуальній свідомості, в якій Коркунов розрізняє суб´єктивний і одночасно соціально-психологічний аспекти. Однак у своєму зовнішньому прояві як регулятор і забез-печник належних і упорядкованих суспільних відносин право діє і відтворюється об´єктивно (поза індивідуальною й іншою сваволею). Вчення Коркунова про право склалося під сильним впливом соціологічних концепцій, що трактують право як засіб досягнення погодженості інтересів особистості і суспільства, і модних на той час ідей соціальної психології. Тому він розглядав право і як «взаємний психічний вплив людей», зв´язував загальнообов´язкову силу закону з авторитетом веління органів влади, які викликають «майже інстинктивну до себе покору».

У розвитку соціологічного напрямку теорії права помітне місце належить М. Ковалевському.

На методологічну основу його вчення вплинула доктрина О. Конта і еволюційна теорія Г. Спенсера. Порядок забезпечений лише там, писав учений у статті «Соціологія і порівняльна історія права» (1902 p.), де суспільство утворить «замирене середовище», основане на суспільній солідарності, свідомості спільності інтересів і взаємній залежності один від одного. Вимоги солідарності, визнані суспільством, стають соціальними нормами. Право, за Ковалевським, це — «норми, які мають на меті підтримку і розвиток солідарності», «що приводяться в життя організованою силою — державою» і володіють примусовою силою. Право, підкреслював учений, виникає раніш держави і незалежно від неї, його розвиток залежить від розвитку суспільства. Тому державі «немає вибору, як визнати його, що вона й робить у формі проведених нею позитивних норм». Отже, поняття права в концепції Ковалевського має подвійне значення: 1) право є відображенням вимог солідарності й обумовленої нею ідеї долгу, що змушує індивідів брати на себе обов´язки; 2) воно породжує позитивне право, що має нормативний характер і забезпечене примусовою силою держави, виражає волю не окремого класу, а цілого суспільства. Воно містить правила, покликані або розширити, або обмежити волю індивідів (у тій мірі, у якій держава бере на себе функції, виконувані раніше суспільними союзами).

М. Ковалевський вважав особисті права незалежними від держави, яка їх не може скасувати, «адже визнання їх є такою же вимогою суспільної солідарності, як установлення самого факту державного співжиття». Він наполегливо звертав увагу на таку якість «всесословного» (тобто громадянського) суспільства, як проголошення громадянської і політичної рівності, прав і свобод особистості, юридичних гарантій цих прав і свобод, що, на його думку, обумовлює «загальнонаціональний характер» права, узгодження інтересів особистості, груп, класів, суспільства відповідно до соціальної солідарності.

Цікавими є погляди Ковалевського на перспективи всесвітнього об´єднання держав, єдиної космополітичної організації людства. Ця ідея випливає з його концепції суспільної солідарності і «замиреного середовища». «Зріст державних порядків, — пише вчений, — наочно виступає в прискореному за останнє сторіччя розвитку федерації або союзних держав». Міжнародний союз бачився йому складеним з автономних держав, зацікавлених у економічних зв´язках і міцному мирі, а європейська федерація — у вигляді «простої угоди між самостійними державами Європи» без загального уряду. Фактично йдеться про конфедерацію. Отже, слідом за Контом Ковалевський поширює сферу «замиреного середовища» і на зовнішню політику. Його передбачення європейської і світової інтеграції, яка розпочнеться в середині XX ст., розвивало ідеї великих попередників — І. Канта, Д. Аліг´єрі та ін.


 • 80)Концепція соц. Держави Соловйова

 • Володимир Соловйов (1853-1900) - видатний російський філософ

 • заперечував ідеї національного егоїзму і месіанізму, але підтримував російський патріотизм

 • правова держава - проміжна сходинка у розвитку суспільства

 • ідеальна держава - вселенська теократія під головуванням Риму і за участі самодержавної Росії

 • структура теократії: священники; князі та начальники; народи землі

 • правова держава можлива як християнська держава з християнською політикою

 • держава забезпечує гідне існування, а церква - духовний прогрес індивіда

 • природне право - право свободи, в першу чергу - духовної

 • природне і позитивне право - лише два аспекти одного права; природне право уособлює ідею свободи індивіда, а позитивне - втілює її у суспільному житті

 • рівність - у духовному єднанні всіх і кожного; майновий аспект права Соловйов не розглядав

 • ідеї Соловйова справили вплив на погляди Новгородцева, Трубецького та Бердяєва

 • 81. Теорії природного права Новгородцева

В давнину і в середні століття під природним правом розумілися норми, дотримувалися повсюдно в силу своєї очевидності і справедливості, навіть якщо вони не були закріплені законодавчо. Згідно з сучасним розумінням ці норми слід було б віднести одночасно і до природного, і до позитивного права. Вони протиставлялися не позитивно, а "волеустановленное", або "умовного" праву. Але їх довершений характер не піддавався сумніву.

Згодом, коли весь звід діючих норм отримав офіційне державне закріплення, природне право стало зіставлятися з чинним (позитивним) правом у цілому. При цьому допускалося, що чинне право частково збігається, а частково не збігається з природним правом, тобто частково є справедливим, а частково несправедливим. При цьому ідеальна природа природного права виявилася особливо ясно. За словами П.І. Новгородцева, сучасне природне право перетворилося на "вчення про ідеал суспільного розвитку", тобто воно стало елементом ідеального правосвідомості, що керується цілком принципом справедливості. Це вже не реально діючі норми, а вказівку, яким має бути право.

Яка б не була світоглядна підгрунтя природно-правових концепцій, вони завжди в тій чи іншій мірі виходять з відповідності висунутих правил розуму і природу людини, навіть якщо Чи правила отримують релігійно-міфологічне підкріплення. Посилання на природу людини і розум отримали особливе визнання в XVII-XVIII ст., Коли настав новий етап у розвитку концепцій природного права. При цьому і розум, і природа людини розумілися по-різному. • 82. Лібералізм Струве

Теоретичною проблемою для Струве був дозвіл «двох проблем духовного і державного розвитку Росії: 1) проблеми звільнення особи і 2) упорядкування державного володарювання, введення його в рамки правомірності і відповідності з потребами і бажаннями населення».

Просліджуючи генезис ліберальної ідеї, сутністю якої є «твердження волі обличчя і невід'ємних прав особистості», в історії соціально-економічних і політико-філософських навчань, Струве відзначає її релігійно-моральне походження (воля совісті — перше слово лібералізму, ідея «особистої відповідальності» як проекція принципу свободи особи на моральну сферу), поступове «наповнення» політико-правовим («ідея абсолютного права, тобто суб'єктивних, невід'ємних природних прав», ідея «права і прав» як «істотний і вічний зміст лібералізму») і економічним змістом у «економічному», чи чистому, лібералізмі («соціологічна і політична істина: власність і економічна воля є основа і палладіум особистої волі у всіх її проявах», ідея «особистої придатності» як проекція на економічне життя принципу свободи особи) і робить висновок про «секуляризацію й ідейному обмирщення» лібералізму в процесі його історичного розвитку. Надію на його відродження в Росії він зв'язує з «відродженням старих мотивів релігійного християнського лібералізму» — ідеєю «особистого подвигу й особистої відповідальності», убраної економічними і політичними правами, тобто з такими рисами національного лібералізму, що у «знятому» виді містять

Струве писав: “Те, що в новітній час називають імперіалізмом, є більш-менш ясне збагнення того, що держава бажає бути і — оскільки держава коштовна для особистості — повинне бути могутньо. Усяка жива держава була і буде перейнято імперіалізмом у цьому змісті Якщо під імперіалізмом розуміти турботу про зовнішню міць держави, а під лібералізмом — турботу про справедливість у його внутрішніх відношеннях, то 19 століття і начало 20 століття характеризується тим, що тріумфують скрізь ті держави, у политиці яких найбільше повно злилися і втілилися обидві ці ідеї." ("Уривки про державу" 1908 рік) .Але я думаю, що він дуже невдало вибрав слова для позначення понять, лібералізм це аж ніяк не справедливість, а імперія має ще і внутрішню політику, що як би не головніше зовнішньої.

А якщо підходити так, то треба враховувати що будь-яка держава містить у собі усі форми державного устрою, тільки одні очолюють, а інші більш-менш подавлені. Тому в будь-якій державі можна знайти всі що завгодно й імперіалізм і лібералізм . • 83.Критика марксизму в релігійно-моралістичному вченні Булгакова

83.Булгаков в марксизмі бачить натуралістичний ізвод доктрини приречення, він пояснює його мобілізуючу силу. Тут, за Булгаковим, типологічна подібність і генеалогічна спадкоємність марксистського почуття прогресу з очікуваннями іудаїзму з найдавніших часів... [1, c. 891] У марксизмі "як теорії прогресу... при загальній секуляризації життя секуляризувався і давній іудейський хиліазм, що перетворився в соціалізм" [4, c. 114—115]. В очах Булгакова — він давня подоба соціології, дуже сумнівної, за його теперішніми поняттями, наукової дисципліни, що оперує, у надії спрогнозувати конкретні події майбутніми, граничними абстракціями.

Булгаківська теорія історичного прогресу грунтувалася на свідомому відторгненні марксизму. Фактично, у Булгакова не одна концепція прогресу, а дві: есхатологічна і хиліастична. Перша склалася в опозиції до прогресизму Канта і Маркса; вона трактує прогрес як дозрівання, самовиявлення і концентрація історично деструктивних і конструктивних сил із їхньою фінальною сутичкою в перспективі. Булгаков став бачити в марксизмі не помилку позитивістськи обмеженої думки, а цілеспрямоване створення постхристиянськой цивілізації (зауважимо, погляд цей оформився в нього біля 1906 р.), граничним вираженням цих деструктивних сил стало для нього вчення Маркса.

Сукупність статей цього періоду одержала назву "Два гради". Навколо першого граду конструктивно мислячих людей Булгаков сподівається зібрати нову громадськість, запобігаючи небезпеку відходу християнства з історії (і в протиставлення створення постхристиянського суспільства цифрової цивілізації). Проти і всупереч — будується інший град: вавилонська вежа цивілізації, позбавленої загальнолюдських цінностей ("новоєвропейської цивілізації" уточнював зазвичай Булгаков). Але саме такий аналіз дозволив Булгакову зробити ряд прогнозів щодо можливих наслідків марксизму. Пролетаріату доручається місія історичного здійснення справи створення постхристиянського суспільства; саме звідси, у зв'язку з цією місією — "заперечення загальнолюдських цінностей і загальнообов'язкових норм за межами класового інтересу" якби не грандіозна мета, класова етика у Маркса позбавилася б свого пафосу.

Булгаков безпомилково прогнозує наслідки такої суцільної соціалізації постхристиянського, нового людства — становлення всесвітньої, тотальної державності — "держави-звіра" апокаліпсису — всупереч обіцянкам соціалістів щодо відмирання держави та настання безкласового царства свободи. Єдина, Всесвітня, глобальна держава є вищою й остаточною формою людського суспільства в уявленнях соціалізму, — підсумовує Булгаков.

 • 84.Соціально-критична філософія Бердяєва

Народився Микола Олександрович Бердяєв 1874- 1848р. у Києві. Походив із дворянської родини. Навчався у Володимирському кадетському корпусі та в Київському університеті імені Св. Володимира, але навчання не завершив, оскільки був відрахований і заарештований 1898 року за участь у революційному студентському русі.

1900 року вийшла його перша книга "Субъективизм и индивидуализм в общественной философии". Згодом М.О. Бердяєв надрукує низку статей у журналах, які 1907 р. вийдуть книгою під загальною назвою "Sub specie aeternitatis". Цього ж року побачить світ інша збірка його статей "Новое религиозное сознание и общественность".

За доволі короткий час М.О. Бердяєв пройшов еволюцію, характерну для цілої групи літераторів і філософів нової доби. Маючи філософську освіту, він намагається розв'язати нагальні соціальні питання за допомогою критичної філософії. Згодом М.О. Бердяєв все більше потрапляє під вплив філософського й суспільного ідеалізму, розуміючи останній як те, що протиставляється матеріалізму. Згодом до подібних висновків дійдуть і Кант, і Ніцше, і Толстой, і Володимир Соловйов.

В останні роки життя у світогляді М.О. Бердяєва усе сильніше відчувається вплив В. Соловйова. Марксизм як державний лад відкидається ним остаточно, він починає сповідувати теократію, яка, на його думку, замінить "зле начало" державності, але не має бути й "відстороненою антидержавністю". Згодом М.О. Бердяєв від марксизму приходить до філософії особистості і свободи на кшталт релігійного екзистенціалізму й персоналізму. Свободу, дух, особистість, творчість він протиставляє необхідності, світу об'єктів, у якому панує зло, страждання, рабство. Сутність історії, на думку вченого, можна пізнати лише у світі вільного духу, поза межами історичного часу. • 85.

Тепер кілька витягів з творів Франка, щоб ви склали собі уявлення про його стиль мислення. Ось як він говорить про ставлення в суспільстві до свободи і про те, як ми повинні користуватися плодами цивілізації: «Існували суспільства, засновані на рабську працю, і фактично в усякому суспільстві є люди, доведені до рабського стану, але тоді вони і не є учасниками і діячами громадського життя, і в особі їх суспільство містить в собі якийсь омертвілий осад. Ніякої дисципліною, ніяким найжорстокішим тиском не можна замінити спонтанного джерела сил, що минає з глибин людського духу. Найсуворіша військова та державна дисципліна може тільки регулювати і направляти громадську єдність, а не творити його: його творить вільна воля. Всяка спроба паралізувати індивідуальну волю, оскільки вона взагалі здійсненна, приводячи до втрати людиною своєї істоти як образу Божого, тим самим веде до паралічу і омертвіння життя, до розкладання і загибелі суспільства. Всякий деспотизм може взагалі існувати, лише оскільки він чистячі і, зі свого боку, спирається на волю. Будь-яка диктатура сильна і життєздатна ... лише оскільки вона, з одного боку сама твориться вільної моральної волею ... Ось чому соціалізм в своєму основному соціально-філософському задумі - замінити цілком індивідуальну волю волею колективної ... поставивши на його місце буття "колективу", як би зліпити або склеїти монади в одне суцільне тісто "маси", є безглузда ідея, що порушує основний принцип непереборний громадськості і яка може привести тільки до паралічу і розкладання суспільства. Він заснований на шаленій і блюзнірською мрії, що людина заради планомірності і впорядкованості свого господарства і справедливого розподілу господарських благ здатний відмовитися від своєї свободи, від свого "я" і стати цілком і без залишку гвинтиком суспільної машини, безособової середовищем дії загальних сил. Фактично він не може привести ні до чого іншого, крім розгнузданого самодурства деспотичної влади і отупіло пасивності або звіриного бунту підданих ». Так писав Франк близько півстоліття тому.

 • 86.

На ролі індивідуальної правосвідомості у досягненні ідеалів правової держави наголошував видатний російський політико-правовий мислитель першої половини ХХ століття, історик філософії права І. Ільїн. У правовій державі, на його переконання, мотиви визнання права мають здійснюватися свідомо й вільно. Під правосвідомістю він розумів передусім духовні прагнення індивіда. І. Ільїн обґрунтовував ідею «нормальної правосвідомості», яка мусить стати основою права. Досліджуючи природу права, особливого значення він надавав духовним чинникам, насамперед релігії. На його думку, правосвідомість, яка втратила своє релігійне коріння, не може бути здатною підтримувати правопорядок. Саме аморальність народу він вважав однією з найважливіших причин революцій. Авторитет позитивного права і влади в І. Ільїна тримається не лише на суспільному договорі, визнанні повноважень законодавця, наказах і погрозах, а й на «духовній правоті», «на змістовній правильності... велінь і норм». Він не підносив право на недосяжну висоту, але й не зводив його до рівня чистої формули, повертав праву образ однієї з основних опор людського життя. На його думку, правова держава цілком засновується на визнанні людської особистості – духовної, вільної, правомочної, такої, яка управляє собою в душі і в справах, тобто засновується на лояльній правосвідомості. Цим теорія правової держави І. Ільїна є значно відмінною від ліберальних теорій [4, с. 137, 138, 140].

Єдино можливий шлях здійснення державних реформ, за І. Ільїним, – «виховання правосвідомості». На його думку, правосвідомість може бути на належному рівні лише там, де високий рівень юридичної науки. Живий контакт між юридичною наукою і свідомістю мас є другою умовою для розвитку правосвідомості. Людина мусить сприймати поняття позитивного права адекватно його змісту. При цьому позитивне право сприймається як таке, що має об’єктивне значення. Об’єктивне значення права не слід ототожнювати з його ефективністю. Значення права полягає в тому, що воно містить певний правильний масштаб і правило поведінки, яке зберігає значущість навіть тоді, коли люди його не знають і не хочуть знати. У такому разі можна казати про наявність позитивної правосвідомості. Правосвідомість перебуває на належному рівні, якщо люди визнають право. Визнання права полягає в тому, що людина, зрозумівши його об’єктивний зміст і значення, добровільно ставить собі за обов’язок дотримання його вимог. Людина усвідомлює, що певні вчинки їй заборонені, хоча з огляду на позитивне право вона може їх робити, але не повинна. Тим самим людина здійснює своєрідне духовне прийняття позитивного права. У разі, якщо вона підкоряється праву, але не визнає його, І. Ільїн говорив про правосвідомість озлобленого раба, котрому бракує розуміння духовної цінності права [3, с. 90, 91, 99, 105].

Правосвідомість індивіда формується й змінюється під впливом множини чинників, які нерідко сприяють її деформації. Такими зовнішніми факторами є економічна нестабільність, зниження рівня життя, що обов’язково тягне за собою соціальне розшарування суспільства й загострення проблеми виживання, а це призводить до неконструктивної агресії та духовної деградації особистості. Внутрішніх (або психологічних) чинників є два: незадоволені просоціальні потреби, що створюють внутрішній конфлікт особистості і призводять до появи деформованих і аномальних потреб; наявність асоціальних засобів і шляхів задоволення потреб і їх позбавлення

 • 87

Сахаров Андрій Дмитрович (1889-1921)-політ. діяч деседент. Основна праця "Про країну і світ " реформи суспільно-політичної системи СРСР Сахаров пропунував проводити за такою схемою: повна економічна, виробнича і кадрова самостійність підприємств, часткова денаціолізація усіх видів діяльності, повна амністія усіх політ. В’язнів ,прийняття закону про страйки, рівність усіх громадян 1976-сахарову присвоєно нобелівську премію миру

 • 88.

Солженіцин критикувався за різкі суперечності між цифрами репресованих, що він наводив, та архівними даними, які стали доступними в період перебудови . Гостро критикувалась за недостовірність «тюремні» твори Солженіцина в тій їх частини, де мовиться про побут таборів, смертності ув'язнених, їхньої чисельності. Критика з комуністичного флангу підкріплювалася посиланням на дослідження учених, що працювали в російських архівах. З радянсько-комуністичного табору Солженіцина також неодноразово критикували за виправдання колабораціонізму в ході Великої Вітчизняної війни і пов'язані з цим фальсифікації щодо радянських військовополонених[5][6]. Стверджувалося, що матеріал для своїх викриттів Солженіцин запозичував з геббельської пропаганди. Подібний відгук виходить від Л. А. Самутіна, як стверджується, дисидента, колишнього власівця, що особисто працював в ідеологічному апараті геббельського міністерства пропаганди і прихильника Солженіцина, що приховував у себе рукопис «Архіпелагу» від КДБ[7]. Солженіцина активно критикували і «справа» — перш за все інші дисиденти і емігранти, що заперечували його християнські і антиліберальні погляди (дисиденти-націоналісти, навпаки, вбачали зайвий лібералізм). «Лист вождям Радянського Союзу» піддався критиці А. Д. Сахарова. Конфлікт Солженіцина з антирадянською еміграцією і західними активістами Холодної війни висвітлений в його мемуарах «Потрапило зерня проміж двох жорен». Його дослідження історії взаємин єврейського і російського народів в книзі «Двісті років разом» викликало активну критику як з боку багатьох єврейських публіцистів, так і націоналістичної преси. Так, наприклад, ліберальний Володимир Войнович сказав: „Книга Солженіцина «Двісти років разом» — довга, нудна і брехлива“ Образ Солженіцина підданий і сатиричному зображенню в художніх творах, наприклад, в романі Войновича «Москва 2042»і в поемі Юрія Кузнецова Шлях Христа.

 • 89.Концепція польської історії Шуйського

Ю. ШУЙСЬКИЙ (1835-1883 рр.) В чотиритомнику “Історія Польщі” та інших працях досліджував політичну історію. Вирішальну роль в історичному процесі відводив провидінню. Заперечував твердження Лелевеля про існування демократії в дані часи, оскільки панував "княжий абсолютизм". Через "схильність національного характеру до анархії" монархічна влада ослабла. Польща постійно відставала у своєму розвитку від заходу через віддаленість європейських центрів. Прихильник ідеї сильної монархічної влади, абсолютизму. Вихваляв Люблінську унію як вияв цивілізаторської "місії Польщі на Сході".

 • 90.Еволюція польської системи влади у політ думці. Бобжінського

М. БОБЖІНЬСЬКИЙ (1849-1935 рр.) в тритомній "Історії Польщі" (том 3 видано в 1931 р), в двотомнику "відродження Польської держави" (1921-1925 рр) вирішальну роль в історії країни приділяв державі, яка була гарантом суспільного порядку. Створив власну періодизацію, спираючись на співвідношення монархії та анархії.Виділяв патріархальну (до сер. ХШ ст.), патрімональну (до кінця ХV ст.) та нову (з кінця ХV ст.) державу.Специфіка польської історії - поділ між державою та суспільством та відставання розвитку держави від розвитку суспільства через брак сильної монархічної влади. Причини падіння Польщі - шляхетські парламентаризм та вольності, які суперечили "порядку та закону".

 • 91.Неоромантична концепція польської політ. Історії Закшевського.

С. ЗАКШЕВСЬКИЙ (1873-1936 рр.) - Досліджував проблеми стародавнього періоду польської історії, історії католицької церкви в Польщі.

В працях "Історична культура" (1907 р), "Історичні проблеми" (1908 р) відкинув позитивізм як методологію дослідження.

На його думку пізнання минулого повинно спиратися не лише на факти, а враховувати інтуїцію як ірраціональне почуття необхідне для розуміння історії. При відсутності історичних знань, а іноді, всупереч їм людський розум здатний правдиво відновлювати риси минулого. Інтуїтивний спосіб пізнання історії, покликаний створювати духовні цінності, які об'єднують окремих індивідів у суспільство, відкидаючи потребу вивчення матеріальної сторони людського життя..

Основний критерій у науковій діяльності - ідея боротьби за незалежність. З 1918 р. у праці "Ідеологія устрою" виступив з критикою неоромантиків за спотворення образу минулого. В 1923 р. заявив, що історіографія втрачає роль засобу політичної пропаганди і розпочинається епоха справжньої незалежної науки. • 92. Психологічна теорія права Петражицького

Лев Йосифович Петражицький (1867-1931) - найвідоміший представник психологічної теорії права. Він опублікував двотомну «Теорію права і держави в зв´язку з теорією моральності» та «Вступ до вивчення права і моралі.Філософ запропонував розглядати правові явища під кутом зору психічних переживань окремого індивіда. Право, на його думку, існує не в суспільстві, а лише у психіці людини. Право -це душевне переживання людини, психічне явище. Звертаючись для виявлення сутності права до психології, Петражицький розрізняв дві групи односторонніх психічних переживань односторонні активні (воля) і пасивні (пізнання, відчуття).

 • 93.

Леон ВАСИЛЕВСЬКИЙ - польс. політ. діяч, дипломат, публіцист, історик. Н. в м. Санкт-Петербург. Батько в.Василевської. Наприкінці 80-х рр. 19 ст., навчаючись у С.-Петербурзі, спілкувався з укр. студентською громадою (про що згадував у «Моїх українських спогадах», 1932). Зацікавився укр. справами, висвітлював їх в укр., рос., польс. пресі. Один із засн. Польс. соціаліст. партії (ПСП) 1892, чл. редакції її лондонського («Пшедсвіт») і краківського («Трибуна») видань, автор багатьох програмних документів. в. говорив, що в соціалізмі його приваблювали більше «революційність і конспірація, ніж теорія». Він та ін. послідовники Ю.Пілсудського за ідеологією й практикою були близькі рос. есерам. «Коло Пілсудського» прагнуло перетворити політ. партію на напіввійськ. орг-цію. Рішення IX з’їзду ПСП (Відень, 1906) обмежити воєнізацію партії викликало розкол серед її членів. в. увійшов до кер-ва фракції ПСП, що продовжувала мілітаризуватися. Викладав на військ. курсах (Краків, 1909). Серед однопартійців вважався спеціалістом з галицького питання. Під час Першої світової війни в. активно працював у військ.-політ. утвореннях, зокрема ген. секретаріаті «Головного національного комітету», таємному конвенті «Організації А». У спец. памфлеті різко засудив Брестські мирні договори 1918 . 17 верес. 1918 – 19 січ. 1919 – міністр закордонних справ уряду Є.Морачевського. Виступав за проведення активної політики на сх., входив до складу делегації Польщі на Паризькій мирній конференції 1919–1920, де налагодив зв’язки з представниками країн колиш. Російської імперії, делегацією УНР. 1919–20 виконував доручення уряду щодо Білорусі та Прибалтики. 1920–21 – заст. голови делегації Польщі на Ризькій мирній конф. У 1920-ті рр. займався переважно наук.-публіцистичною діяльністю, шукаючи шляхи розв’язання нац. проблем Польщі. Хоча в. відстоював вищість польс. к-ри щодо укр., в Польщі у міжвоєн. період його вважали українофілом. 

 • 94.

Роман Дмовський. Розглядаючи стосунки релігії і держави, Роман Дмовський вважає, що націоналізм зародився у католицьких державах Європи, а саме: у Франції, Італії та Польщі. Автор показав ґенезу розвитку націоналізму як явища європейського, а також такого, що є притаманним католицьким державам. Сам термін „націоналізм” Р. Дмовський вживає стосовно нового національного руху в цих країнах. Серед ознак нового руху автор праці називає ту, яка стала однією із основних, а саме –визнання національних інтересів вищими над інтересами окремої особи. Націоналізм польський, італійський та французький, як зауважує автор, зародився у другій половині ХІХ ст. Прихильники польського націоналізму разом з католицьким духовенством боролися в цей час із Австро-Угорською імперією за право зберегти власну національну ідентичність, де роль католицької віри для поляків була одним із стрижнів цієї ідентичности. Р. Дмовский вважав, що кінець ХІХ ст. став початком банкрутства протестантського та некатолицького світобачення. Своєю чергою, перша половина ХХ ст. для католицьких націй була часом відновлення віри у власні сили, у свою роль на міжнародній політичній арені та у свою місію. На думку Р. Дмовського, ідеологія католицьких народів виражається в націоналістичних ідеях, проте деякі ідеї націоналізму є надто радикальними. В стосунку держави та Церкви автор має своє бачення ролі цих інституцій у суспільстві.Кожна віруюча людина, зокрема католик, своєю головною метою має осягнути вічне життя з Богом. Своєю чергою, Церква повинна допомогти людині здійснити цю мету, наставляючи її духовно. Тому автор не бачить перешкод в тому, що Церква має брати участь у світських справах суспільства. При вирішенні певних справ необхідна думка Церкви: наприклад, правова та законодавча ініціативи держави повинні не суперечити церковним законам Цікаво, що Церква має стежити за діяльністю державних органів влади та брати участь у сімейному та шкільному процесі виховання молоді. На думку автора, єдиною цінністю сучасного суспільного устрою є модерна (новочасна) нація, де важливу роль для кожної людини, сім’ї та самої нації відіграє релігія.

 • 95

Доктрина "санації" у політичних поглядах Пілсудського. Санація (від. лат. sanatio — оздоровлення) — назва політичного табору, що утримував владу в Польщі у 1926—1939. Створений після травневого перевороту 1926 прибічниками Ю. Пілсудського. Висував гасла оздоровлення суспільного життя країни шляхом згортання демократичних інститутів, обмеження прав парламенту і зміцнення виконавчої влади (президента, уряду). Домігся прийняття квітневої конституції 1935, яка закріплювала в країні напівавторитарний режим. Сформував політичну програму, основу якої склали ідеї солідаризму, визнання пріоритету держави в суспільному житті; допускав можливість існування легальної політичної опозиції, водночас поборював опозиційні партії та рухи, використовуючи при цьому і насильницькі методи боротьби з опонентами («берестейські» вибори, створення концтабору Береза Картузька). Санація об'єднувала діячів, що походили з різних ідейно-політичних угруповань та середовищ. Провідну роль у таборі «Санації» відігравало найближче оточення Ю.Пілсудського. Провідною політичною організацією «Санації» був Безпартійний блок співпраці з урядом, на зміну якому у 1937 прийшов Табір національної єдності (ОЗН). Після смерті Ю.Пілсудського в таборі «Санації» посилилися фракційні тенденції. Наростало протистояння т.зв. замкової групи (лідери І.Мосціцький і Г.Квятковський), що стояла на консервативних позиціях, та групи Е.Ридза-Сміглого, що відстоювала ультранаціоналістичні, тоталітарні погляди. Частина ж колишніх співпрацівників Ю.Пілсудського — В.Славек, А.Пристор, К.Світальський — опинилася на узбіччі політичного життя. «Санація» не виробила власної концепції та конкретної програми національної політики. Щодо непольських народів відстоювала концепцію т.зв. державної асиміляції: декларувала повагу прав національних меншин взамін на їхнє лояльне ставлення до держави. У політичній практиці Санація проявлялася у посиленні функцій війська, школи та адміністрації як інструментів тиску на національні меншості. Логічним розвитком таких поглядів була масова репресивна акція уряду проти українців у Галичині восени 1930 (див. «Пацифікація у Галичині (1930)»). Після часткової і тимчасової спроби порозуміння з українцями у 1935 («Нормалізація»), продиктованої значною мірою тактичними міркуваннями, у Санації стала переважати тенденція «зміцнення польського характеру держави». Програма, прийнята урядом на початку 1939, передбачала комплекс заходів, спрямованих на обмеження можливостей національного розвитку українського суспільного життя та поступової полонізації українського.

 • 96

«ВОЛИНСЬКА ПРОГРАМА» Г.ЮЗЕВСЬКОГО. Г.Юзевський — колишній заступник міністра внутрішніх справ в уряді С.Петлюри. Звідси й кредо Г.Юзевського, який очолив Волинське воєводство в 1928 р., — реалізувати ідеологію співпраці українців й поляків на платформі 1920 р. Саме в цьому контексті прочитуються плани воєводи Г.Юзевського. Його кредо — державна асиміляція українства. Він відмежувався від ендецьких марень про його розчинення в польськості, культурі державної нації, протиставив їм завдання виховання патріотичних щодо Польщі почуттів в українському середовищі. Звідси — спроба відмежувати Волинь від Галичини, герметизувати її духовно-політичний простір в атмосфері пропагованих ним цінностей. Одним із засобів, які мали слугувати цій меті, стало зведення штучних бар’єрів для розвою тих організацій, якими керували українські політики зі Львова чи які перебували в тісних контактах із галичанами. Проте діяльність Г.Юзевського не слід сприймати як прямолінійний наступ на права українців. Навпаки. Він зробив чимало кроків, які так чи інакше відповідали їхнім інтересам. Зокрема, схвально поставився до нейтралізації російських елементів в Православній церкві, отже — сприяв її українізації. Намагаючись створити передумови для взаємопроникнення культур, він сприяв збільшенню чисельності тих польських шкіл, у яких як предмет вивчалася українська мова. Окрім цього, приділяв значну увагу діяльності самоврядних інституцій. Зрештою, в умовах мало- та безземелля — одвічних супутників західноукраїнського села, підтримував парцеляцію, що сприяло набуттю чималою кількістю українців Волині землі. Разом із тим, будьмо відверті, чимало українців до самого початку Другої світової війни не інтегрувалися в активне громадсько-політичне життя, сторонилися «високої політики», відмежовуючись від неї в лоні церкви. Проте й ця сфера суспільного буття крила конфліктну площину. Вона пов’язана з т. зв. неоунією — ініційованою високопоставленими представниками Римо- католицької церкви в Польщі кампанією, спрямованою на утворення «Римо-католицького Костелу Східного обряду». Не можна обійти увагою й т.зв. ревіндикації — спроби римо-католицького єпископату оволодіти тими церквами, парафіяльними будинками й церковними землями, які, як вони стверджували, були насильно вилучені російською владою в римо- та греко-католиків і передані Православній церкві.

 • 97

Концепція «прометеїзму» у політичній думці В. Бончковського. Прометеїзм як філософське поняття, що означало наслідування античного Прометея в його добровільній присвяті і стражданні заради добра людства, став визначальним для польського месіанізму в добу романтизму. У ХХ столітті діячі національного руху, зокрема Юзеф Пілсудський, сформовані під впливом польської романтичної поезії, перенесли це поняття на ґрунт політики. Вони вбачали роль відновленої Польщі у підтримці для національно-визвольних рухів поневолених народів Східної Європи. В. Бончковський як головний теоретик концепції прометеїзму розрізняв прометеїзм Польщі як держави і польський прометеїзм як елемент польської духовної місії, як виразник жертовності польського народу. Він уважав, що, керуючись цими мотивами, поляки добровільно стануть на захист "поневолених Москвою" народів: українського, грузинського, азербайджанського, північно-кавказького, вірменського та інших. Як вираз польського посланництва, згармонізованого з польським державним інтересом, польський прометеїзм мав стати головним знаряддям здобуття й утвердження великодержавного статусу Польщі Прометеїзм поєднувався з політичною течією, яка в Росії бачила головного ворога незалежності Польщі. Гасла на повстанських прапорах "За вашу і нашу свободу!" виражали суть усієї польської політичної ідеології, що базувалася на Ягеллонській ідеї. Маніфест, виданий під час січневого повстання в Королівстві Польському, звертався до ідеї єдності "...поляків, литовців і русинів".Найкращим доказом цього була медаль, що з'явилася з нагоди скасування панщини. На її реверсі були зображені герби Польщі, Литви й Русі. Польські патріоти, звертаючись до литовців, білорусів й ук-раїнців, сподівалися на їхню підтримку в боротьбі з царизмом.

 • 102.

Після Другої світової війни Польща пережила кілька суспільно-політичних криз ( 1956, 1968, 1970, 1976 рр.), які мали свої джерела і причини. На початку 80-х років головною опозицією існуючому політичному режиму виступила незалежна самоврядна профспілка “Солідарність”, яку очолив електрик судноверфі міста Гданськ Лех Валенса. Керівництвом “Солідарності” на всій території Польщі у воєводствах, у містах і селах були створені осередки профоб’єднання. Фінансову і моральну допомогу “Солідарності” надавав Захід. Керівництво "Солідарності” ухвалило рішення розпочати підготовку загального референдуму "Про форми і принципи здійснення влади” та "Про вибори до представницьких органів різних ступенів”. Слід відзначити, що "Солідарність” повністю не виключала можливості укладення угоди з властями і навіть запропонувала перелік "мінімальних умов”, необхідних для цього. До них належали вимоги, якими завершувався радомський документ: терпимість до діяльності активістів профоб'єднання і відмова від репресивної політики щодо профспілок; негайне повне самоврядування підприємств; встановлення самостійного і незалежного профспілкового контролю над усіма галузями народного господарства, особливо над продовольчими ресурсами, і утворення незалежно від уряду і сейму так званої громадської ради народного господарства, яка б здійснювала контроль над соціально-економічною політикою держави; гарантування "Солідарності”, церкві та іншим суспільним силам можливості публічно висловити свою думку на радіо і телебаченні; подання у сейм узгодженого із "Солідарністю” закону про профспілки та інші. Із врахуванням політичної ситуації в Польщі в той час ці вимоги, по суті, були ультимативними і навіть їх часткова реалізація була дуже проблематичною.

 • 103. Проблеми демократії у політ думці Поппера

Карл Попер (1902-1994)-англ. Філософ австрійського походження . Осн. Праця «Відкрите суспільство та його вороги»(1945)Він виділив два типи суспільств: Закриті що протиставляються відкритим. Закрите суспільство- визначає як таку в якому держава бере на себе функції регулювання практично всього суспільного життя.У відкритих суспільствах – індивіди мають змогу проявити власну особливість, відстоювати свою думку. В цьому суспільстві люди вміють критично ставитись до табу, свідомо приймають рішення…

Попер висував загальнолюдські завдання: 1. Зміцнення свободи

 2. Мир у всьому світі

 3. Боротьба із злиденністю

 4. Боротьба із демографічним вибухом

 5. Навчання ненасильству • 104. Економічна теорія Шумпетера

Шумпетер Йозеф Алоїз (1883-1950) – австр. Економіст і соціолог. Осн. Праця «економічна доктрина та метод» У тлумаченні капіталізму головну роль Шумпетер відводить підприємцю який застосовує нові чинники виробництва, він є новатором і рушієм економічних змін і розвитку.В осерді капіталістичної економіки на думку Шумпетера лежить процес творчого руйнування. Його прояви можна спостерігати в створенні нових ринків, нових методів виробництва, нової продукції та нових типів організацій.За Шумпетером успіхи капіталізму ведуть до його занепаду – капіталізм підриває соціальну структуру яка його захищає.

 • 105.Риси тоталітарного режиму у політ. Думці Г.Арендта

Ганна Арендт (1906-19750) – політ. Мислитель дослідниця тоталітаризму. Осн. Праця « Витоки тоталітаризму» в який вона відстоює думку про те що нацизм і сталінізм сформували нову і дуже сучасну форму правління яку не слід путати з традиційними формами гноблення .Мета тоталітаризму – всеосяжне панування в середині своїх держав і захоплення світу поза її кордонами. Його визначальними рисами є ідеологія та терор.

 • 106. Неоліберальні ідеї Ф фон Хаєка

Хаєк Фрідріх фон Август (1899-1988) австро-англійський економіст та політичний діяч. Осн. Праця « Дорога до злиденності» - присвячена аналізові двох альтернативних способів організації соціального життя – ринковому порядку і централізованому плануванню. При цьому Хаєк захищав позиції демократ-лібералізму його принципи і системи вартості.Вказав на такі головні системні цінності і принципи демократ-лібералізму як: терпимість анти догматизм, зменшення примусу, право свободи людини.

 • 107. Проблеми демократії у політ. Теорії С.М Ліпсета

ЛіпсетСеймур Мартін (1922) америк. Соціолог і політолог. Осн. Праці « Політична людина» та «Перша нова нація» Центральною проблемою якою займався Ліпсет була демократія, її реалізація у сучасному світі. Вивчав демократію у США.Важливу роль у розвиткові демократії відводив аналізу суспільних конфліктів і їх розв’язанню, вважав що конфлікти у демократичному суспільстві річ нормальна і природня.

 • 108. Питання постіндустріального суспільства у політ. Вченні У. Ростоу

Ростоу Уолт Уїтмен (1916) американський економіст соціолог, політичний діяч. Осн. Праці «Стадії економічного росту», «Політика і стадії розвитку» Був автором концепції «стадій економічного росту»

Виділив такі стадії росту:1) традиційного або аграрного суспільства2) перехідного суспільства коли створюються умови перед індустріальної революції3) суспільство промислової революції4) стадія зрілості індустріального суспільства5) пост індустріальне суспільство – ера високого масового споживання. Відповідно до стадій економічного розвитку змінюються і форми дри та суспільно-політичного устрою – спочатку найбільш поширеними були деспотії, потім централізовані держави і нарешті обмежені монархії, республіки і парламентська плюралістична демократія • 109. Теорія третьої хвилі Тофлера

ОлвінТофлер (1928-)америк. Мислитель . Осн. Праця « Третя хвиля»(1980) та « Зміцнення влади»(1990).У праці « Третя хвиля» Тоффлер розглядав процес зародження «нового суспільства»Історію представляв у вигляді «хвиль цивілізації» які послідовно змінюють одна одну.Усього він виділив три хвилі:Перша проходить до встановлення сільськогосподарської цивілізації Друга до індустріальної цивілізації «третя хвиля» характеризується домінацією демасифікованих засобів інформації, використанням наукових досягнень в усіх без винятку сферах життя

 • 110. Географічний детермінізм Р. Пайпса

Річард Пайс (1930) америк. Історик політичний діяч. Осн. Праці «створення Радянського союзу» «Росія за старого режиму» « Російська революція».Дотримувався географічного детермінізму( впливу ландшафту, клімату, грунтів) опрацював низку постулатів своїх концепційТак він твердив що « російська географія не сприяє індивідуальному рільництву» а клімат сприяє « кооперативному веденню господарства»Другим постулатом стало твердження що низький рівень рільництва став рушійною силою « територіальної експансії росіян» та формування особливого режиму політичної влади «агродеспотія»

 • 111. Політ ідеї Г. Кісенджера

Кісенджер Генрі (1923-0) америк. Політичний діяч. Основні праці «Ядерна зброя та зовнішня політика», «Необхідність вибору»Перша прайя стосувалася міжнародних відносин. Кісенджер обґрунтував положення про те що володіння ядерною зброєю, крім військового мало велике політичне значення оскільки фактично визнавало силу країни на міжнародній арені.У творі «Необхідність вибору» разом з аналізом зовнішньої політики , досліджував еволюцію політичного режиму СРСР та зміни у країна які розвіються

 • 112. Принцип лібералізму Д. Ролза

Джон Ролз (1921-) американський філософ. Осн. Праця «Теорія справедливості»В політичній діяльності його оцінка справедливості вважається словом на захист лібералізму в його американському розумінні, абож соціал-демократії у європейському розумінні.

 • 113. Ліберальна демократія як остаточний стан суспільста за Ф. Фукуямою

Френсіс Фукуяма (1952-) американський політолог. Осн. Праця «Кінець історії» Сьогодні фактично всі країни впровадили або намагаються впровадити ліберально-демократичні політичні інститути, просуваючись до ринкової економіки.Тріумф західної ідеї є очевидним оскільки у лібералізму незалишилось ніяких життєздатних альтернатив.Це означає «кінець історії» завершення ідеологічної еволюції людства та її універсалізація.

 • 114.Теорія соціальної солідарності Е. Дюркгейма

Еміль Дюркгельм (1858-1917) – французький соціолог основоположник сучасної соціології. Основна праця «Метод соціології»

 • 116.Системно-функціальна теорія Т. Парсонса

Толкотт Парсонс (1902-1979) американський соціолог. Осн праця « Структура соціальної дії» де пропагував причини чому у суспільстві поділеному на класи нема війни всіх проти всіх. На його думк таким стримуючим факторами були суспільні цінності та норми.

 • 117.Політичний психоаналіз Г. Ласуела

Гарольд Ласуел (1902—1978) — американский політолог, один из основоположників сучасної п політології. Опрацьовував проблеми функціонального підходу до політики , зокрема використовував метод психоаналізу у вивченні політичної поведінки і пропаганди.

 • 118. Теорія індустріального суспільста Р. Арона

РаймонАрон (1905-1983) французький соціолог та політолог. Основна праця «Основні течії соціологічної теорії» Один із перших аналітиків індустріального суспільства. З’ясовував нові властивості сучасного йому в етапу суспільного розвитку, ступінь плюралізму, різноманітний характер цінностей, значення соціальної мобільності.Розділяв індустріальні суспільства на монополістичні та конституційно плюралістичні .

 • 120.

Девід Істон (нар. 1917 р.). У своїх працях «Політична система» (1953), «Концептуальна структура для політичного аналізу" (1965), «Системний аналіз політичного життя» (1965) він доводить можливість і необхідність існування загальної теорії в політології як теорії політичної системи, розробляє концептуальну структуру цієї теорії, визначає її основні поняття та пропонує методи і способи практичної реалізації теоретичних положень.

Для теоретичного аналізу політичного життя за вихідну модель учений використав біологічні системи, які, взаємодіючи між собою та з довкіллям, зберігаються як стабільні системи. Система зазнає впливу середовиша й сама активно впливає на нього для самозбереження і розвитку. Політична система, вважає Д. Істон, подібна до біологічних систем й існує в навколишньому середовищі, яке складають інші суспільні системи — економічна, соціальна, духовно-ідеологічна тощо. Водночас політична система якісно відрізняється від інших суспільних систем. Головним показником відмінності є наявність певних меж між нею та її оточенням. Завдання науки про політику полягає у вивченні переходів, або обмінів, між системою та її оточенням як стабілізуючих, так і дестабілізуючих чинників самого існування та функціонування політичної системи. Основною одиницею аналізу політичної системи у зв'язку з цим Д. Істон визначив взаємодію. Від інших соціальних взаємодій взаємодія політичної системи з навколишнім середовищем, тобто політична взаємодія, відрізняється тим, шо вона спрямована насамперед на авторитарний (примусовий) розподіл цінностей у суспільстві.

На основі цього політичну систему Д. Істон розглядав як сукупність взаємодій, які здійснюють індивіди в межах призначених для них ролей і які спрямовані на авторитарний розподіл цінностей у суспільстві. Здійснюється такий розподіл завдяки владі, шо є атрибутом великої суспільно-політичної системи. Головне призначення політичної системи, за Д. Істоном, полягає у виконанні функції розподілу цінностей та примушенні більшості членів суспільства погодитися на нього на тривалий час. Невиконання системою цієї функції призводить до зростання напруження в системі і навіть до її руйнування.

Розглядаючи взаємодії політичної системи як із навколишнім середовищем, так і внутрі самої системи, Д. Істон розрізняє їх на вході, всередині й на виході системи. На вході — це вимоги й підтримка, які надходять з навколишнього середовиша, а на виході — рішення і дії. Вимогами є запити й потреби, що стосуються розподілу матеріальних благ і послуг, регулювання поведінки, комунікації та інформації тощо. Вимоги є формою вираження думок і дій індивідів і груп з приводу розподілу цінностей у суспільстві. Одні вимоги надходять з оточення політичної системи і є зовнішніми, інші виникають всередині самої системи.

Для збереження політичної системи в дії, крім вимог, необхідна й підтримка її суб'єктами та об'єктами політичного життя. Підтримка пов'язує маси людей з політичною системою. Вона охоплює всі варіанти позицій і поведінки груп та індивідів, які сприяють системі, і проявляється в різних формах: голосуванні на виборах, сплаті податків, дотриманні законів, повазі до влади, патріотизмі тощо. Найважливішим механізмом відбору вимог і підтримки в сучасному демократичному суспільстві Д. Істон вважає вибори органів влади та інші подібні форми політичного волевиявлення громадян.

Всередині політичної системи відбувається конверсія введених до неї вимог і підтримки — вони трансформуються і переробляються, в результаті чого виходом, тобто продуктом, системи є авторитарні рішення шодо розподілу цінностей у суспільстві та відповідні дії для їх здійснення. На виході системи можуть бути нові закони, субсидії, пільги, інформаційні кампанії, політичні заяви влади або вищих посадових осіб тошо. Продукт функціонування політичної системи, зауважує Д. Істон, слід відрізняти від результатів або наслідків реалізації прийнятих рішень.

 • 121.

Німецький соціолог Ральф Дарендорф (нар. у 1929 p.), називаючи свою соціологічну концепцію «теорією конфлікту», протиставляє її як марксистській теорії класів, так і концепціям соціальної злагоди. Соціальний конфлікт він вважає наслідком опору відносинам панування і підкорення. Придушення соціального конфлікту, за Дарендорфом, призводить до його загострення, а «раціональна регуляція» — до «контрольованої еволюції». Хоча причини для конфліктів завжди існують, ліберальне суспільство може владнати їх на рівні конкуренції між індивідами, групами, класами.

Теорії соціального конфлікту, визнаючи конфлікт одним з головних рушіїв соціального прогресу, одночасно розглядають явища, які характеризуються поняттями «злагода», «стабільність», «порядок», «спокій». При цьому злагода вважається нормальним станом суспільства, конфлікт — тимчасовим. • 122.

Белл визначає постіндустріальне суспільство як «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя, в якому клас технічних спеціалістів став основною професійною групою і, що найважливіше, в якому впровадження нововведень все більшою мірою залежить від досягнення теоретичних знань. Постіндустріальне суспільство передбачає виникнення інтелектуального класу, представники якого на політичному рівні виступають як консультанти, експерти або технократи» [2].

Тобто центральною ознакою «постіндустріального суспільства», за Беллом, є панування науки, наукових знань. Белл відриває науку від економіки, проголошує її автономність, розглядає її розвиток як передумову нової організації і структури суспільства. Основними елементами цієї структури стануть університети, наукові інститути, науково-дослідні організації. Оскільки «велика наука» перебуває поза ідеологією, то Белл намагається протиставити її «великому бізнесу».

Зміна соціальної структури суспільства змінює і характер суперечностей. Белл писав: «Якщо для індустріального суспільства є характерною боротьба між капіталістом і робітником на підприємстві, то в постіндустріальному суспільстві конфлікт проявляється у зіткненні між фахівцем і простолюдином в організаціях і в суспільстві».

Ознаки постіндустріалізму за Беллом

Система «постіндустріалізму» у Белла характеризується п’ятьма ознаками:


 • перехід від виробництва товарів до виробництва послуг;

 • переважання серед працівників «класу» професійних фахівців і техніків;

 • провідна роль теоретичних знань, як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній структурі суспільства;

 • орієнтація в майбутньому на методи контролю і оцінка можливих напрямів розвитку технології;

 • прийняття рішень на засадах нової «інтелектуальної технології».

Ці процеси, на думку американського соціолога, уже набирають реальних життєвих форм, тоді як риси традиційного капіталізму поступово зникають.

Роль інтелектуальної власності та інноваційні технології

Ключова роль інтелектуальної власності та інноваційних технологій у формуванні постіндустріального суспільства:

Інформація перетворюється на об'єкт обміну між різними суб'єктами.

Інформація привласнена певним суб'єктом стає інтелектуальною власністю.

Інтелектуальна власність може продаватись за кошти.

За використання інтелектуальної власності можуть отримуватись кошти власником.

Цей процес має назву - потиражна оплата або роялті. Форми інтелектуальної власності - патент, авторське свідоцтво. Cуб'єкт який створює інтелектуальну власність називається творцем інтелектуальної власності.

Інноваційні технології - технології які з'явилися у період часу, що не дуже віддалений від поточного моменту часу. У разі корисності (актуальність, у тому числі і комерційна) ці технології стають рушійними чинниками прогресу суспільства.


 • 123.

У працях «Учення про проблеми суверенітету», «Граматика політики» він сформулював такі поняття, як плюралістична теорія держави й політичний плюралізм. Згідно з вченням Ласкі, сучасний тип держави зародився в епоху Реформації, коли світські правителі, здобувши перемогу над церквою, зосередили в своїх руках усю повноту влади. У подальшому, з утвердженням капіталізму, державна влада бюрократизувалася й перетворилася на централізовану ієрархічну систему управління, котра обслуговує інтереси приватних власників. Ласкі називає таку державу моністичною. Представницькі установи (парламенти й органи місцевого самоуправління) принципово ситуацію не змінюють, оскільки вони включаються в єдину систему інститутів, що захищають власників. У країнах парламентської демократії виборчі права робітників мають декларативний характер, бо «громадяни безсилі перед обличчям ефективно діючої централізованої влади». Звідси висновок: капіталізм і свобода несумісні. Утвердження свободи англійський теоретик пов'язував з новим типом суспільного устрою – промисловою демократією.Характеризуючи майбутню державу, Ласкі зазначав, що приватну власність буде збережено, але функції управління виробництвом передадуть колективам трудящих. На зміну централізованій організації влади прийде «плюралістична держава», в якій систему установ, побудованих за територіальним принципом, доповнять органи представництва професійних інтересів – виробничі асоціації, профспілки, об'єднання діячів культури й освіти, незалежні церкви. Тим самим відбудеться дисперсія державного суверенітету: політична влада розпорошиться між численими об'єднаннями, котрі репрезентують різні соціальні інтереси. Збільшення кількості центрів влади віддзеркалюватиме федеративну природу суспільства, його диференційовану соціальну структуру.

 • 124.

М.Дюверже продовжує формування політичної соціології як самостійної галузі знань. Однак на відміну від своїх попередників М.Дюверже по новому підходить до трактовки поняття сучасної політичної партії. Для нього сучасні політичні партії це ті партії, які виникають в період становлення загального виборчого права, “діти демократії”, які порушили олігархічні принципи формування правлячої еліти. У зв’язку із цим появу сучасних масових партій М.Дюверже порівнює із революцією. Сучасна масова партія для нього це партія, яка здатна реалізувати загальне виборче право і завоювати парламентську більшість шляхом використання інститутів і механізмів демократичного суспільства.

На відміну від своїх попередників М.Дюверже розглядає сучасну політичну партію не як ідейну чи соціально-класову єдність, а перш за все як структурно-функціональну єдність. У зв’язку із цим він формулює своє ключове положення про те, що суть сучасної політичної партії найповніше розкривається через її організацію. За М.Дюверже партія є спільнотою людей об’єднаних певною організаційною структурою, яка і в кінцевому підсумку визначає ідеологію та соціально-класовий склад партії, форми та методи її діяльності.

Основну увагу приділяє соціології політичних партій і політичних режимів, загальної теорії політики, методам політичної науки. Погляди на сутність політичної влади, держави, демократії, хоча й містять ряд цікавих положень, у цілому не виходять за традиційні рамки буржуазної науки, носять еклектичний, непослідовний характер. Наприклад, стосовно до епохи промислового капіталізму визнає правильність марксистської характеристики буржуазної держави; сучасне буржуазне держава розглядає як плюралістичну демократію (див. «дифузія влади» теорія). Належить до числа вчених ліберального спрямування; виступає проти ремілітаризації ФРН, колоніальних воєн, неофашизму.З 1989 по 1994 рік Моріс Дюверже - член Європейського парламенту, був обраний в якості незалежного кандидата за списком Італійської Комуністичної партії.


 • 125.

Творцем сучасної суспільно-політичної доктрини католицизму вважають Папу Лева XIII (1878–1903 pp. понтифікату) – Вінченцо Джоакіно Рафаеля Луїджі Печчі (нар. 1810). З 88 енциклік, виданих під час його понтифікату, найбільш резонансною була "Rerum novarum ("Нові явища")*28 (1891). У ній сформульовані засади офіційної католицької соціальної доктрини, які пізніше неодноразово доповнювалися та модифікувалися.

Підтримка Ватиканом протягом значного періоду абсолютизму в Європі, критика лібералізму в умовах швидкого розвитку марксизму, поширення його впливу на робітників, з-поміж яких значну частину становили вірні Костелу, поставили перед церквою проблему суттєвого падіння рівня підтримки її позицій та дій на той момент і в перспективі. За цих умов у "Rerum novarum" фактично було проголошено про припинення опозиції Костелу щодо багатьох положень лібералізму та соціалізму. Визнавалось, що буржуазія остаточно перемогла аристократію, позитивну оцінку отримав розвиток демократії та релігійної толеранції. Енцикліка приймала тези соціалізму про існування значного суспільного розшарування та про необхідність обмеженої інтервенції держави в справи приватного капіталу для подолання найбільш кричущих суспільних проблем. Водночас у ній було відкинуто соціалізм у марксистській конструкції та заперечувалися засади "дикого" капіталізму. Соціалізм як наука й історичний феномен проголошувався хибним напрямом суспільного розвитку, який суперечив засадам католицизму. Особливої критики зазнала вимога впровадження суспільної власності, реалізація якої була здатна, на думку творців енцикліки, призвести до кризи і розпаду суспільства загалом.

У "Rerum novarum" також гостро критикували економічний імперіалізм, прагнення до максималізації прибутків одних за рахунок безмежної експлуатації інших та лібералізм, який був здатний призвести до втрати віри. В основі нового суспільного оновлення мало бути моральне оновлення, яке передбачало повернення до засад, викладених в Євангелії. Енцикліка визнавала права робітників на створення власних профспілок, які мали опиратися на зразки поширених у добу середньовіччя цехів і гільдій. Відповідно ідеї солідаризму протиставляли марксистським засадам класової боротьби. Були також сформульовані вимоги в соціальній сфері – охорона прав працівника через гарантування йому відпочинку в неділю, мінімального рівня оплати праці та тривалого працевлаштування. Справедлива оплата праці передбачала такий рівень, якого вистачало на утримання не лише самого робітника, а й родини, а також на заощадження, які б давали змогу найманому працівникові з часом придбати власність. Наголошувалось на принциповому значенні для суспільства збереження та підтримки приватної власності. Отже, енцикліка заклала самостійну конструкцію соціальної політики церкви, яка відрізнялась від ліберальної та марксистської, була їм альтернативою.


 • 126.

Папа Іван Павло II видав 14 енциклік. У контексті суспільно-політичної доктрини Костелу багато з них мають особливе значення. У 1981 р. з нагоди 90-ї річниці енцикліки "Rerum nowarum" ("Нові явища") вийшла в світ енцикліка "Laborem exercens" ("Виконуючи працю"). Вона присвячена людині-працівнику. Папа зазначав, що обов'язком кожної людини є розвиток науки, техніки, культури, моральності, відповідно праця має слугувати цьому розвиткові. Своєрідним індикатором боротьби за соціальну справедливість він вважав профспілки. Саме тому, на думку Папи, вони в своїй діяльності не мають фокусуватися лише на питаннях умов оплати праці, а боротися з усіма суспільними недоліками.

У 1987 р. була опублікована енцикліка "Sollicitudo rei socialis" ("Суспільна турбота"), присвячена аналізу політичних змін і проблем, властивих 80-м рокам XX ст. Згідно з цією енциклікою суспільна доктрина Костелу залишається незмінною, хоча світ на зламі нового тисячоліття зіткнувся з численними новими загрозами. Папа зазначав, що розвиток багатьох народів був ще далеким від досконалості. Чимало проблем, властивих людству раніше, залишилися невирішеними. В енцикліці проаналізовано значення для світового розвитку процесів деколонізації, злиденності, конфліктів, низьких темпів суспільного розвитку. Зокрема зазначено, що продовжує зберігатися суттєва відмінність у рівні розвитку, заможності народів світу. Звернуто увагу на небезпеки, пов'язані з надмірною експлуатацією природних ресурсів заради збільшення споживання, критикувалось також прагнення розвитку за будь-яку ціну. Наголошено, що розвиток має відбуватися заради добра для людини. В світі, що змінюється, дороговказом повинно бути Євангеліє.

Глобальні виклики і проблеми потребували солідарності народів світу. У1991 р. вийшла друком енцикліка "Centesimus annus" ("Сота річниця"), яку видали з нагоди 100-ї річниці енцикліки "Rerum nowarum". У ній розглянуто суспільно-політичну ситуацію в світі, яка склалася внаслідок розпаду системи реального соціалізму. Руйнація комуністичної системи дала змогу подолати багато суттєвих перешкод. Однак з'явилася нова небезпека, що полягала у поширенні радикальної ідеології капіталізму, яка навіть не намагалась вирішувати накопичені суспільні проблеми, а вперто вірила, що їх автоматично розв'яже вільний ринок. Папа наголошував, що не всі суспільні проблеми можна вирішити за допомогою ринку, позаяк прибуток не може бути універсальним суспільним показником. Саме людина становить найвищу цінність, у тім числі й у системі виробництва. Він звертався до питання інтегральної людської свободи, наголошуючи, що приватна власність мала слугувати людині, сприяти її розвиткові. В енцикліці значну увагу приділено критиці марксизму-ленінізму.


 • 127.

Мартін Лютер Кінг (1929—1968) — один із керівників боротьби за громадянські права негрів у США. Як і М. Ганді, він дотримувався тактики ненасильницьких дій, гадав, що досягти поставлених політичних цілей можна лише з допомогою високоморальних засобів. Будучи баптистським пастором, проповідував свободу і соціальний мир.

128.Хомейні. Усі закони, що приймала обрана народом Ісламська Дорадча Асамблея, повинні були бути офіційно визнаними Радою по захисту Конституції, що склада-лась із шести релігійних і шести світських юристів, які стежили за тим, щоб закони відповідали принципам ісламу. Іран показував високу релігійну свідомість, що від-бивалась на загальній антипатії до «Великого Сатани» — США, і в суворих іслам-ських принципах соціального і політичного життя. Наприклад, носіння чалми і чад-ри, вільного одягу стало обов’язковим для всіх жінок Ірану — як мусульманок, так і інших. Були скасовані обмеження на полігамію, була заборонена контрацепція, подружня невірність каралася публічним пороттям або стратою, була введена страта за гомосексуалізм. Іранська політика і суспільство були «ісламовані» в усіх від-ношеннях, молитви по п’ятницях у Тегерані стали вираженням офіційної політики уряду і ключовим моментом політичного життя. Релігійний націоналізм, породже-ний Ісламською революцією, досяг нових висот під час Ірано-Іракської війни в 1980—1988 рр.

Однак той факт, що революційний запал в Ірані не згас, був тісно пов’язаний з вітчизняною війною, в якій боролися проти загарбницького Іраку, і триваючим впливом самого Хомейні, який виступав у ролі месії. • 132.

Мохандас Карамчанд (Махатма) Ганді (1869—1948) — один з лідерів та ідеологів індійського національно-визвольного руху. Виходив з можливості досягнення незалежності лише мирними, ненасильницькими засобами, шляхом залучення до боротьби широких народних мас. У період піднесення масової боротьби проти англійських колонізаторів (1919—1922) Індійський національний конгрес прийняв запропоновану ним програму насильницької відмови від співробітництва, яка стала однією з основних форм визвольного руху в Індії. Часто використовував таку форму боротьби без застосування насильства, як голодний протест. Вважав, що відмова від насильства підносить морально обидві сторони, які ведуть боротьбу. В політичній позиції М. Ганді жодне з міркувань, крім моральних, взагалі не бралося до уваги.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка