№1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”Сторінка1/5
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.85 Mb.
#42888
  1   2   3   4   5
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”
МЕТА: ознайомити із життям і творчістю письменника, зацікавити ними; розкрити значення творчості Стендаля у світовій літературі; розвивати навички виокремлення головного, встановлення причинно-наслідкових зв’язків (людина-суспільство, людина-історія); розвивати вміння працювати з підручником та додатковими джерелами інформації; працювати над ідейно-художнім змістом роману «Червоне і чорне» , виховувати повагу до митців, їх духовних надбань, естетичні смаки.
ПЛАН 


1. Ф.Стендаль (Анрі Марі Бейль) - класик французької літератури. Вплив Відродження та Просвітництва на формування світогляду митця. Життєвий шлях і особистість Стендаля. Становлення письменника. Цікаві факти з біографії.
2. Роман “Червоне і чорне” - безкомпромісна, правдива розповідь про суспільно-політичне життя і людину періоду Реставрації. Історія створення роману.
3. Поєднання у творі соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації. 
4. Суперечливі характери героїв твору. Жульєн Сорель - “простолюдин, який обурився проти свого низького походження” (Стендаль). 
5. Етапи кар’єрного зросту Жульєна: Вер'єр, Безансон, Париж. 
6. Конфлікт головного героя з суспільством як сюжетний стрижень роману, внутрішня драма героя - наслідок цього конфлікту.
7. Ідеали головного героя та логіка його поведінки. 
8. Причини трагедії Жульєна Сореля.
9. Своєрідність змалювання теми кохання. Жіночі образи роману. 
10. Глибокий психологізм зображення духовного розвитку особистості.
11. Метафоричний зміст назви роману.
12. Значення творчості Стендаля

Теорія літератури. Поняття про соціально-психологічний роман. Поглиблення понять про романтизм і реалізм, психологізм у літературі.

 1. Гаврилюк Л. Композиція роману Ф.Стендаля “Червоне і чорне”, символіка назви, роль епіграфів // Газ. ЗЛ – 2005.- № 34.

 2. Гавриленко Е. В.  Метафора зеркала в творчестве Стендаля // Від бароко до постмодернізму. — Д., 2005. - Вип.8. - С.189–194.

 3. Градовський А. Стендаль (Анрі Марі Бейль). Життєвий і творчий шлях. Роман Стендаля “Червоне і чорне” як панорамна картина часу і суспільного життя Франції за часів Реставрації // ЗЛ – 2002. - № 4.

 4. Коваленко О.В. Постать Наполеона в історії людства та світовій літературі // Газ.ЗЛ – 2004. - № 3.. – С. 24-27.

 5. Кудіна І.П. Наполеонівський міф і Стендаль // ЗЛ – 1997. - № 1. – С. 46-48; № 3. – С.47-48.

 6. Книга О.Ю. Алгоритм роботи за проектною технологією при вивченні роману Стендаля “Червоне і чорне” // ЗЛ – 2009. - № 4. – С. 2-12.

 7. Лехман Т.Р. Кольори, що допомагають розумінню суті твору // ВЛ – 1998. - № 5. – С. 10.

 8. Моруа Андре. Стендаль “Червоне і чорне” (Пер. І.Овруцької) // ЗЛ – 1999. - № 3. –С. 2.

 9. Нагорна А.  Висвітлення впливу філософських джерел на формування світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на матеріалі вивчення роману Стендаля “Червоне та чорне”) // Гуманітарний вісник. - Тернопіль, 2006. - Вип. 8: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 136–142.

 10. Овруцька І.М. Стендаль. Життя і творчість. – К., 1983.

 11. Реизов Б.Г. Стендаль. - М., 1978.

 12. Світлова Л. Система уроків з вивчення творчості Стендаля у 10 кл. // ЗЛ – 2005.- №34.

 13. Стамат Т. Вулканічна душа Жюльєна Сореля // ЗЛ – 2002. - № 33. – С.3 - 4.

 14. Стефан Цвейг. Три мастера. – М., 1992.

 15. Халабаджах І.М. Стендаль. Роман “Червоне і чорне”: Система уроків // ВЛ - 2001. - №8 - С.47–48.

Завдання

1. Прочитати роман Стендаля «Червоне і чорне».

2. Підготуватися до практичного заняття за планом.

3. Підготувати цитати для характеристики Сореля.
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Бальзак – видатний французький письменник. «Людська комедія» – грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст. Повість «Гобсек»

Мета:    висвітлити суть задуму повісті "Гобсек", розвивати вміння висловлювати і відстоювати  власні думки під час ведення дискусії, засвоїти правила поведінки під час дискусії; ввести учнів у художній світ Бальзака, визначити особливості втілення мотиву «влади золота» у повісті; допомогти учням побачити зв'язок творчості письменника з епохою і літературним процесом; поглиблювати знання учнів про портрет як засіб розкриття внутрішнього світу героя; виховувати інтерес до творчості й особистості письменника виховувати бажання протистояти суспільному злі; сприяти засвоєнню моральних цінностей.

Теорія літератури. Поняття про твір-епопею. Поглиблення знань про літературний образ, типовість характерів, композицію твору.

ПЛАН

 1. Бальзак – видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману Життєвий і творчий шлях письменника.  Бальзак і Україна 

 2. «Людська комедія» – грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика і структура”

 3. Історія задуму і створення «Людської комедії» Оноре де Бальзака. Влада золота та її філософія в повісті “Гобсек”

 4. Неоднозначність образу Гобсека - “філософа й скнари”, засоби його характеристики

 5. Постаті молодих людей у творчості Бальзака. Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Рестро. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті.

 6. Особливості композиції твору (оповідання в оповіданні). Романтичні й реалістичні тенденції в повісті

 7. Бальзак і Україна. Корифеї української культури про Бальзака

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бальзак О. Передмова до „Людської комедії” // Оноре де Бальзак. Твори: в 10 т. – Т.1.– К., 1989.

 2. Буянова М. “І приніс їм вогонь…” // ЗЛ – 1997. - № 6. – С. 19-22.

 3. Висерова Л.В. Модульно-розвивальне навчання як засіб його індивідуалізації (На прикладі модульного циклу “Життя та творчість Оноре де Бальзака” // ВЛ – 2006. - № 9. – С. 48 – 52.

 4. Затонський Д.В. Творець людської комедії. // Оноре де Бальзак. Твори: в 10 т. – Т.1. - К., 1989.

 5. Єременко О. Влада золота та її філософія в повісті “Гобсек” // ВЛ – 1999. – №5. – С. 23-25.

 6. Колтакова Б.Г. Батько Горіо, Гобсек, а також Чичиков, Пузир та інші // ВЛК – 1997. - №8. - С. 44-46.

 7. Лобода О.П. Дзеркало правдиве і вічне: Компаративний аналіз повісті Бальзака “Гобсек” і драми Кропивницького “Глитай, або ж Павук” // ВЛ – 2003. - № 6. – С. 31-33.

 8. Логвін Г.П. Людська комедія… Індивідуалізм, егоїзм, прагнення до наживи // ВЛ – 1997. - № 8. – С.41-44.

 9. Наливайко Д.С. Оноре де Бальзак: Життя і творчість. – К., 1985.

 10. Матвіїшин В.Г. Оноре де Бальзак і Україна // ЗЛ – 2009. - №. 2. – С. 2-6.

 11. Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. – Собр. соч. в 6-ти т. – Т.3. – М., 1992.

 12. Панацановська Л.І. Гобсек – це не лише живоглот // ВЛ – 1999. - № 5. – С. 21-23.

 13. Пастух Т.В. Використання проектної технології під час вивчення повісті О.де Бальзака “Гобсек”// ВЛ – 2006. - № 9. – С.53 -57.

 14. Резник Р. О "Человеческой комедии" и ее авторе // Оноре Бальзак. Произведения. – М., 1981.

 15. Рибакова О.В. Раювання у світі буденних речей // ЗЛ - 1997. - № 2. – С. 46-48.

 16. Шалагінов Б. Трагікомедія пристрастей і безпристрасності (матеріали до вивчення повісті О. Бальзака “Гобсек”)// ЗЛ – 1996. – № 4.- С. 13-19.

 17. Шуренок Т. Життя і творчість О. де Бальзака. Бальзак і Україна // Газ.ЗЛ –2003. - № 34. – С. 8-11.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 1. Компаративний аналіз образів Гобсека, Плюшкіна, Скруджа.

 2. Знайти спільне та відмінне в образах Пузира (І. Карпенко-Карий «Хазяїн») та Гобсека

Результати записати у таблицю,  кола Вена

Гобсек

Спільне

Пузир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Підготувати матеріали для роздуму: «Хто він: скнара чи філософ, людина підла чи мисляча?"

 2. Дайте тлумачення понять: «лихвар», «деградація», «вексель».

 3. Складіть порівняльну таблицю «Неоднозначність образу Гобсека».

 4. Складіть літературну схему «Система образів повісті «Гобсек».

 5. Складіть літературну схему «Історія деградації особистості Гобсека».

 6. Доберіть цитати до характеристики образної системи повісті.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Образ скупого в світовій літературі (Плавт. “Скарб”; Шекспір В. “Венеціанський купець”; Мольєр Ж.Б. “Скупий”; Пушкін О. “Скупий лицар”; Гоголь М. “Мертві душі”; Діккенс Ч. “Різдвяна пісня в прозі”)

 2. Образ скупого в українській літературі (Кропивницький М. “Глитай, або ж Павук”, Карпенко-Карий І. “Сто тисяч”, “Хазяїн”).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Яким постає перед читачем цей герой?

 2.  Які кольори та відтінки використовує автор у змалюванні зовнішності

героя? Чому?

 1.  З чим порівнюється зовнішність Гобсека? Чому?

 2. Які деталі портрета героя є визначальними?

 3.  Як такий опис характеризує героя, показує ставлення до нього автора?

 4.  На яких деталях помешкання зосереджується увага читача? Чому?

 5.  Чи можна за описом житла визначити рівень статків героя, його характер, ставлення до нього автора?

 6. Про що свідчить опис квартири Гобсека після того, як його не стало?

 7. Що ми знаємо про родину Гобсека?

 8.  Чи має він родичів? Як до них ставиться?

 9. Як це його характеризує?

 10. Чому Гобсек заповідав своє багатство далекій родичці?

 11. Як лихвар ставився до своїх клієнтів?

 12. У чому Гобсек знаходив задоволення?

 13. Як Гобсек ставився до більшості аристократів? Чому?

 14.  Чому Гобсек інакше поставився до Дервіля й Фанні Мальво? Про що це свідчить?

 15.   З чого видно, що в головному герої «співіснують двоє людей: скнара і філософ, створіння нице і створіння шляхетне»?Практичне заняття №3

Життєвий і творчий шлях Ф.Достоєвського. Ідейно-художні особливості роману «Злочин і кара»

Мета: зацікавити студентів особистістю Ф.М.Достоєвського; з’ясувати ідейно-художні особливості роману «Злочин і кара»; формувати навички аналітичного мислення; виховувати почуття справедливості, гуманізм, прагнення розуміти світ навколо себе.

Теорія літератури. Поняття про роман-трагедію та поліфонію. Поглиблення понять про психологізм, соціально-філософський роман.

 1. Життєвий і творчий шлях Ф.Достоєвського. Цікаві факти з біографії письменника. Творчість Ф.Достоєвського - одна з вершин російської і всесвітньої літератури

 2. Роман «Злочин і кара» як вираження нового, поліфонічного типу художнього мислення. Історія створення

 3. Сюжетно-композиційні особливості та жанрова специфіка роману 

 4. Система образів 

 5. Суперечливість образу Раскольникова. Еволюція головного героя, характер його бунту

 6. Філософські та соціальні корені теорії Раскольнікова. Суть основних її постулатів, їх антигуманний характер, розвінчання автором теорії сильної особистості, «надлюдини». Протиставлення теорії Раскольникова етиці християнської моралі

 7. Роль прямих та підсвідомих діалогів героя роману з його антиподами (Разуміхіним, Порфирієм Петровичем, Сонею) та «двійниками» (Лужиним, Лєбєзятніковим, Свидригайловим) 

 8. Відтворення в образі Соні Мармеладової християнської любові, доброчесті, терпимості і покори, всепрощення та саможертовності. Її роль у духовному очищенні Родіона 

 9. Образ “маленької людини” та Петербурга. Біблійні мотиви 

 10. Символіка назви роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара»

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бистрота О.О. Дослідження Д.Чижевським твор-чості Ф.Достоєвського // ЗЛ – 2009. - №5. –С.7-10.

 2. Бондаренко Е. “Человек есть тайна…” // Газ. ЗЛ– 2003. - № 37. – С.11 – 15.

 3. Бузулан Г. Компаративний аналіз двох романів: “Хіба ревуть воли, як ясла повні ?” Панаса Мирного та “Злочин і кара” Ф.Достоєвського // Дивослово. – 2004. - № 9. – С.19 – 22.

 4. Горболіс Л. М.  Модель поведінки Сави Федорчука й Родіона Раскольникова (за творами О.Кобилянської Земля і Ф.Достоєвського Злочин і кара) // Актуальні проблеми слов’янської філології. - К., 2008. - Вип. 15. - С. 263–270.

 5. Давидова О. В.  Традиції Ф. Достоєвського при розкритті психології персонажа в романах В.Винниченка // Вісник. - Запоріжжя, 2001. - N2: Філологічні науки. - С.31–35.

 6. Дахній А.  Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі XIX сторіччя: С. К’єркеґор і Ф.Достоєвський // Вісник. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 53–66.

 7. Карякин Ю. Достоевский и канун ХХІ века. – М., 1989.

 8. Корниенко О. Тема ростовщичества в произведениях О.Бальзака и Ф.М. Достоевского (“Гобсек” и “Преступление и наказание”) // Вивчення світової літератури в школі: Зб. наук. м-лів. – Вип. 5. – Полтава, 1995.

 9. Кудрявцев М. Достоєвський і Винниченко: до проблеми художньої інтерпретації злочину і кари в історико-літературному контексті // ВЛК – 2009. - № 1. – С. 12 – 20.

 10. Мазур Л.  Ф. Достоєвский і Ф. Ніцше: антропологічне значення сорому // Вісник. - Львів, 2007.-№ 578: Філософські науки. - С.43–50.

 11. Чижевський Д. До проблеми двійника у Достоєвського // Філософська і соціальна думка. – 1994. - № 5-6. – С. 47-75.

 12. Штейнбук Ф. Раскольников и Соня Мармеладова // Газ. ЗЛ – 2001. - № 38. – С. 3-4.

 13. Штефан В.А. Тема обретения любви как источника духовного воскресения в романе Ф.М.Достоевского “Преступление и наказание” // РЯЛШУ – 2009. - № 3. – С.2-10.

 14. Щербань О. О.  Художні символи Ф. Достоєвського як моделі відродження людської особистості // Науковий часопис. - К., 2007.- Вип. 13. -С. 140–147.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

 1. Прочитати роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

 2. Підготувати відповіді на запитання плану.

 3. Пояснити поділ людей на «звичайних і незвичайних (за теорією Раскольникова). Назвати таких героїв у романі.

 4. Скласти складний план для характеристики образу Раскольникова. Підготувати усну розповідь за цим планом, використовуючи цитати.

 5. Розкрийте символіку назви роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара», зазначте співвідношення у творі «злочину» і «кари».

 6. Випишіть цитати для характеристики Соні, Семена Мармеладових.

 7. Напишіть твір-мініатюру «“Чи жива сьогодні ідея Раскольникова?”

 8. Назвіть двійників, поясніть їх наявність у романі.

 9. Прокоментуйте документи

Документ перший.

III відділення особистої його Імператорської величності канцелярії Г.Майору С.Петербурзького 22 квітня 1849 року жандармського дивізіону №675 Чудинову

"Згідно з повідомленням його Величності, наказую Вашому Високоблагородію завтра о четвертій годині ранку арештувати відставного інженера - поручика і літератора Федора Михайловича Достоєвського... У цьому разі ви повинні виявити якнайсуворішу пильність, щоб з паперів Достоєвського нічого не було приховано...

Якщо під час вилучення паперів і книг Достоєвського він буде наполягати, що деякі з них належать будь-якій іншій особі, то не звертати на те уваги і їх також вилучити.

За покладеного на вас доручення ви зобов'язані виявити якнайсуворішу пильність і обережність під особисту вашу відповідальність..."

Генерал-ад 'ютант граф Орлов.

Документ другий

"Відставного поручика Достоєвського ...позбавити всіх прав стану і заслати на каторжну роботу в фортецях на вісім років".

Висновок генерал-аудитора.

Резолюція Миколи І: "На чотири роки, а потім рядовим ".

Документ третій.

Вирок.

"Військовий суд вважає підсудного Достоєвського винним у тому, що він отримав в березні місяці цього року із Москви від дворянина Плещєєва (підсудного) копію злочинного листа в зібраннях: спочатку у підсудного Дурова, потім у підсудного Петрашевського...Достоєвський був у підсудного Спєшнєва під час читання обурливого твору поручика Григорьєва під назвою "Солдатська бесіда''. Військовий суд присудив: відставного інженера-поручика Достоєвського за недоносительство про розповсюдження злочинного листа Бєлінського про релігію і владу та зловмисного твору поручика Григорьєва позбавити чину, всіх прав стану і розстріляти".

Документ четвертий.

З листа Ф.М.Достоєвського брату.

"Брате, любий, друже мій! Все вирішено! Я засуджений до чотирилітніх робіт у фортецях (здається Оренбурзькій) і потім рядові. Сьогодні, 22 грудня, нас відвезли на Семенівський плац. Там всім нам прочитали смертний вирок, дали прикластися до хреста, переламали над головою шпаги і влаштували наш передсмертний туалет (білі сорочки). Потім трьох поставили до стовпа для виконання страти. Викликали по троє, отож я був у другій черзі, а жити мені залишилось не більше хвилини. Я згадав тебе, брате, всіх твоїх, в останню хвилину ти, тільки один ти, був на думці в мене, я тут тільки дізнався, як люблю тебе, брате мій милий! Я також встиг обняти Плещеєва, Дурова, які були поруч, і попрощатися з ними. Нарешті, вдарили відбій. Прив'язаними до стовпа, привели назад і нам прочитали, що його імператорська величність дарує нам життя. Потім відбулись справжні вироки".

Документ п'ятий.

Статевий список.

…Федір Достоєвський, 28 років.

Зовнішні прикмети і недоліки: обличчя - чисте, біле, очі - карі, ніс звичайний, волосся - світло-русе, на чолі, під лівою бровою невеликий шрам.

Якої статури: міцної.

З якої губернії родом і кому належить: колишній відставний поручик.

Коли поставлені на роботу: 1850, січня 23.

За що засуджені на роботу: за участь в злочинних задумах, розповсюдження листа літератора Бєлінського, сповненого зухвалими висловами проти православної церкви і верховної влади та замах разом з іншими: поширював твори проти уряду.

Яку отримали при засланні на роботу кару: позбавлений всіх прав стану.

На який термін заслані на роботу: на каторжну роботу у фортецях на чотири роки, з призначенням потім на службу рядовим.

Якого віросповідання: православного.

Чи знають грамоту, ремесла: чорнороб; грамоту знають.

Омський комендант

Полковник Граве

Про державних і політичних злочинців,

які знаходяться в Омській фортеці

на каторжній роботі другого розряду

Червень 19-го дня, 1850
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

« Роман « Анна Кареніна» - художнє дослідження сімейних стосунків. Суперечливий образ Анни
Мета: ознайомити студентів з історією створення роману « Анна Кареніна», ого місцем серед інших творів Толстого; розглянути як в романі розвивається

«сімейна думка» письменника, як досліджуються сімейні стосунки; продовжуючи роботу над текстом роману, допомогти студентам схарактеризувати образ Анни; формувати навички вдумливого читання художнього твору; розвивати мислення, вміння аналізувати твір; виховувати родинні почуття та терпимість у ставленні до людей.Теорія літератури. Поняття про психологічний аналіз (“діалектика душі”). Поглиблення поняття про різновиди роману.

План

 1. Творчість Л. Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Нарис життя і творчості письменника-мислителя, його громадська та педагогічна діяльність. Філософсько-етичні, духовні й творчі шукання та здобутки Л.Толстого

 2. Лев Толстой і українська культура. Роман «Анна Кареніна» – роздуми письменника про природу суспільних відносин, духовну єдність, щастя і нещастя людей. Сюжет та жанр твору.

 3. Проблематика твору: роль сім'ї у житті людини, пошуки основ міцних сімейних стосунків, право людини на життя за порухами власної душі, обов'язок перед членами родини, передовсім дітьми. Авторське вирішення думки сімейної у творі. Паралелізм у композиції твору

 4. Образна система роману «Анна Кареніна» (Анна-Каренін, Кіті-Левін, Доллі-Облонський, О. Вронський).

 5. Суперечливий образ Анни

 6. Образ Левіна, його автобіографічна складова

 7. «Діалектика душі» толстовських героїв

 8. Значення творчості Л.Толстого

Література:

 1. Ковбасенко Л.В. Лев Толстой як майстер “психологічної рентгеноскопії”. Два уроки за романом “Анна Кареніна” // ВЛ – 1998. - № 10.

 2. Кудрявая Н. В.  Проблема смысла жизни в религиозно-нравственном учении Л. Н. Толстого // Психологические, философские и религиозные аспекты смысла жизни. - М., 2001. - С.283–298.

 3. Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя. – М., 1984.

 4. Мережковский Д. Л.Толстой и Достоевский. – М., 2000.

 5. Луцик А. В.  Сны как психическая форма коллективного бессознательного (роман Льва Толстого “Анна Каренина”) // Мова і культура. -К., 2002. - Т.6, вип.5. - С.230–234.

 6. Проскурина Т.Д. Семейные отношения в романах А.С.Пушкина “Евгений Онегин” и Л.Н.Толстого “Анна Каренина” в контексте времени // Филологигеские науки. - 2000. – № 2. – С. 93-98.

 7. Титянин К. А.  Категория “Хаос” в романе Л.Толстого “Анна Каренина” // Наукові праці. - Кам’янець-Подільський, 2007. - Вип. 14, Т.2. - С.224–231.

 8. Цапко Т. П.  Мотив смерті у сюжетно-композиційній структурі роману Л. М. Толстого “Анна Кареніна” // Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сквороди. Наукові записки. Сер. Літера-турознавство.- Х., 2000. - Вип.2 (26). - С.104–108.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр І спеціальності 014 Середня освіта
2017 -> Положення про навчальний кабінет в опорному закладі
2017 -> Урок загальноосвітньої школи у вимірах здоров'язбережувальних технологій
2017 -> Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
2017 -> Міністерство освіти І науки україни східноєвропейський національний університет імені лесі українки фенина Оксана Ярославівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал