№ уроку Зміст програмового матеріалу Дата Тема (1 г) унт. 1 Народний епос. Особливості віршової форми думиСкачати 113.34 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір113.34 Kb.
Українська література. 10 клас.

№ уроку

Зміст програмового матеріалу


Дата
Тема 1. (1 г) УНТ.
1

Народний епос. Особливості віршової форми думи.Огляд інших жанрів фольклорного епосу (казки, переказу, легенди, балади, байки). Зв’язки народного й літературного епосу.

Т. Л. Поняття про народний епос та його основні жанри.

Тема 2. (29 г) Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.Тема 2.1. (11 г) Творчість І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного.
2

Вступ. Антиукраїнська політика властей у галузі освіти і культури. Постановка соціальних проблем, поглиблення психологізму в українській літературі.
3

І. С. Нечуй-Левицький. Визначальні ознаки творчості. “Кайдашева сім’я” – зразок реалістичної соціально-побутової повісті .
4

Змалювання буднів родини Кайдашів, у яких розкриваються внутрішні спонукання селян утвердити себе господарями на землі.
5

Типовість характерів. Індивідуалізм егоїстичних натур, що став причиною духовної роз’єднаності членів сім’ї.
6

Картини побуту. Гумор і сатира у творі. Майстерність описів та діалогів, багатство мови. І. Франко про “Кайдашеву сім’ю”. Т.Л. Поняття про соціально-побутову повість.
7

Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична та жанрова різноманітність творчості. Роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Історія написання, джерела твору, проблематика.
8

Своєрідність композиції. Чіпка Вареник – бунтар, борець проти соціальної неправди. Суперечливість характеру.
9

Образи Грицька й Максима; жіночі образи. Сатиричне зображення експлуататорів. Майстерність художника у відтворенні картин народного життя.
10

Зв’язне мовлення. Диспут на тему: «Чи варто виправдовувати Чіпку?». Підготовка до домашнього твору.
11

Значення описів природи для розкриття внутрішнього стану героїв. Ідея назви твору. Значення спадщини Панаса Мирного. Т.Л. Поняття про соціально-психологічний роман.
12

Узагальнення та систематизація знань з теми.Тема 2.2. (7г) Творчість І. Карпенка-Карого.
13

Розвиток драматургії і театру. Активізація аматорського руху в Україні.
14

І. Карпенко-Карий. Огляд життя і творчості письменника. Артистична діяльність. “Хазяїн” – соціально-сатирична комедія нового типу.
15

Особливості образу Пузиря. Психологічне вмотивування вчинків Пузиря, трагікомізм образу.
16

Феноген, Ліхтаренко, Зеленський як доповнення образу Пузиря. Представники народницької інтелігенції.
17

Роль І. Карпенка-Карого в розвитку жанру трагедії на історичну тему (“Сава Чалий”).

Т.Л. Жанри драматичних творів. Прототип і художня типізація.


18

УПЧ. М.Старицький. «Молодість Мазепи».
19

Узагальнення та систематизація знань з теми.Тема 2.3 ( 12г). Творчість І. Франка, П.Грабовського.
20

І. Франко. Життєвий і творчий шлях письменника. “ “Гімн”. Образ вічного революціонера як втілення могутності. “Гріє сонечко”. Особливості композиції вірша.
21

“Народе мій, замучений, розбитий” (пролог до поеми “Мойсей”). Роздуми поета над долею рідного краю. Короткий виклад змісту поеми, розкриття особливостей її жанру. Образ Мойсея.
22

Збірка “Зів’яле листя”. Мотиви туги і страждань. Народнопоетична основа поезій циклу. Особливості поетичного стилю І. Франка. Поетичне новаторство.
23

Тематична і жанрова різноманітність прози І. Франка. “Ліси і пасовиська”. “Борислав сміється”.
24

“Перехресні стежки” – повість про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством. Образи представників інтелігенції. Краса кохання Регіни і Євгенія.
25

Інші образи у творі. Роль художніх деталей у розкритті характерів героїв. Ліричні відступи у творі.
26

Драматургічна творчість. “Украдене щастя” – соціально-психологічна драма, її сценічна історія.
27

Літературно-критичні та публіцистичні твори письменника. Світове значення спадщини І.Франка.

Т.Л. Традиції і новаторство в художній літературі.


28

Класний твір за творчістю І.Франка.
29

П. Грабовський. Життєвий подвиг поета. Поетична творчість (загальний огляд).
30

Своєрідність стилю Грабовського. Публіцистика. Переклади і переспіви. Літературно-критична діяльність. Значення творчості.
31

Узагальнення та систематизація знань з теми.Тема 3. ( 24г) Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ ст.Тема 3.1. (15г) Творчість М. Коцюбинського, Лесі Українки.
32

Вступ. Суспільно-політичний і національний рух в Україні наприкінці ХІХ ст. Розробка в українській літературі нових тем, поява нових жанрів.
33

М. Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях письменника. “Intermezzo”. Внутрішній діалог як засіб відтворення душевного стану героя.
34

М. Коцюбинський. “Тіні забутих предків”. Уславлення світлого, здорового життя, яке перебуває в постійній гармонії з природою.
35

Майстерний показ побуту, повір’їв, звичаїв, елементи язичництва в них. Протиставлення поетичних образів Івана та Марічки грубій, обмеженій Палагні. Особливості жанру твору.
36

Роль і місце творчості М. Коцюбинського в українській літературі. Т.Л. Правда історична і художня. Первинне поняття про імпресіонізм.
37

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Багатогранність таланту письменниці. Збірка “На крилах пісень”, оцінка її І. Франком.
38

Основні мотиви лірики 90-х років ХІХ ст. – початку 900-х років ХХ ст. Особливості поетичного стилю і мови лірики. Новаторство ритміки.
39

“Лісова пісня”. Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини. Засудження потягу до особистого збагачення, хижацького ставлення до природи.
40

Своєрідність реалізму п’єси. Картини природи в ній, їх ідейно-тематичне та композиційне значення.

Т.Л. Первинне поняття про неоромантизм.


41

“Бояриня”. Звернення до проблем національної історії. Художнє відтворення звичаїв і побуту козацької старшини та російського боярства.
42

Відображення туги за рідним краєм Оксани. Компроміс Степана з власною совістю. А.Кримський, М.Зеров про “Бояриню”.
43

Зв’язне мовлення. Конференція. Доба Руїни в творчості українських письменників. Підготовка до домашнього твору.
44

Особливості творчого методу Лесі Українки. Вітчизняне і світове значення спадщини геніальної поетеси.

Т.Л. Естетичний ідеал письменника. Письменник і його творча праця.


45

Література рідного краю. Б. Грінченко “Під тихими вербами”, “Серед темної ночі”.
46

Узагальнення та систематизація знань з теми.

Тема 3.2. ( 9г.) Творчість В. Стефаника, О. Кобилянської.
47

В. Стефаник. Огляд життя і творчості. “Камінний хрест”. Трагедія переселення галицьких селян до Канади. Узагальнюючий смисл образу Івана Дідуха.
48

Камінний хрест як символ трагічної долі селянина-бідняка. Історична правда і художній вимисел.

Т.Л. Первинне поняття про експресіонізм.


49

“Сини”. Батьківська любов до дітей. Заповіт синам: берегти і захищати свою рідну землю – Україну. Особливості стилю письменника.
50

О. Кобилянська. Огляд життя і творчості письменниці. Романтично-лірична повість “В неділю рано зілля копала”.
51

“Людина”. Безрадісне, безперспективне життя жінки з незаможної інтелігентної родини на тлі важких суспільних умов.
52

Крах мрій Олени Ляуфлер про незалежне становище завдяки власній праці. Жертовність героїні задля блага ближніх.

Т.Л. Первинне поняття про модернізм.


53

Підсумковий огляд. Складність і своєрідність розвитку української літератури наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
54

УПЧ. О. Кобилянська “Царівна”.
55

Узагальнення та систематизація знань з теми.Тема 4. (15 г) Літературний процес ХХ ст. ( 1900 – 1930 рр.).
56

Складність і драматизм умов, у яких розвивалася українська література.. Різноманітність течій і угрупувань у 20-х роках. Письменницькі організації того часу.
57

С. Васильченко. Огляд життя і творчості письменника. Художня розробка теми виховання нової людини, розкриття психології дітей (“Дома”, “Петруня”, “Роман”, “Увечері”, “Басурмен”),
58

Повість “Талант”. Соціальний конфлікт між талановитими людьми з народу і експлуататорами.
59

Оповідання і повісті про життя дітей та підлітків. Драматичні твори письменника. Своєрідність стилю і творчого методу.
60

В. Винниченко. Розповідь про письменника. Широта й актуальність тематики, новаторська манера письма.
61

“Солдатики!” Страшні картини голодного існування селянської бідноти. Солідаризація солдат з повсталим селянством.
62

П. Тичина. Життєвий і творчий шлях поета. Збірка “Сонячні кларнети”. Інтимна лірика. “Арфами, арфами...” – гімн весні.
63

“Золотий гомін”. “Скорбна мати”. “Гей, вдарте в струни кобзарі...”. “Хто ж це так із тебе насміяться смів?”. “До кого говорить?”. “Похорон друга”.

Т.Л. Системи віршування. Поняття про сонет.


64

М. Рильський. Життєвий і творчий шлях. М. Рильський та неокласики. Вірш “Яблука доспіли...”. “Шопен”.
65

“Слово про рідну матір”. Поетичне відтворення історії України. “Діалог”. Тематична і жанрова різноманітність, особливості індивідуального стилю. Переклади і переспіви.
66

В. Сосюра. Огляд життя і творчості. Драма поета і драма особистості в “Червоній зимі”. Лірична поема “Перстень”, автобіографічна поема “Два Володьки”.
67

Класний твір за творчістю В.Винниченка, П.Тичини, М.Рильського.
68

В.Сосюра. “Мазепа”. Показ “страшної трагедії Мазепи” як трагедії всієї нації. “До брата”. “Любіть Україну”. “Як я люблю тебе, мій краю вугляний”. Інтимна і пейзажна лірика .
69

Література рідного краю. В. Сосюра “Третя Рота”, “Розстріляне безсмертя”.
70

Узагальнення та систематизація знань з теми.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка