" розбирання та складання системи живлення бензинового двигуна"Дата конвертації26.04.2016
Розмір104 Kb.
РОЗГЛЯНУТО ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні методкомісії ст. майстер заст. директора з НВР

2012р.

Голова комісіїВ.О. Соколик Р.І. Байтала Л. М. Павлів


ПЛАН

відкритого уроку з виробничого навчання у гр. М-31

на тему : " РОЗБИРАННЯ ТА СКЛАДАННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА"

Розробив:

майстер в/н Котик О. В.


СТРИЙ-2012

Тема № Розбирально - складальні роботи

Тема уроку: Розбирання та складання системи живлення бензинового двигуна

Мета уроку:

Навчальна: Навчити та ознайомити учнів з методами та послідовністю розбирально - складальних робіт системи живлення бензинового двигуна.
Розвиваюча: Розвинути вміння та навики практичного застосування прийомів розбирання та складання системи живлення бензинового двигуна.

Виховна мета: Прививати почуття відповідальності за виконану роботу.

Тип уроку: урок вивчення трудових прийомів і операцій.

Метод проведення: Бригадний.

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

1.Двигуни: ЗІЛ, ГАЗ 53, система живлення бензинового двигуна.

2. Набір інструменту.

Засоби навчання: Плакати, макети, інструкційні карти.

Міжпредметні зв'язки: Спец технологія, Фізика, Охорона праці.

Хід уроку:

1. Організаційна частина ( 7.45-8.00)

1.1 До початку уроку:

а) перевірка готовності майстерні;

б) перевірка робочих місць учнів;

в) написання на дошці дати,теми і мети заняття.1.2. На початку уроку: (8.00-8.05)

а) староста проводить шикування групи і рапортує;

б) перевірка зовнішнього вигляду учнів відповідно до нормативних вимог.

ɪɪ Вступний інструктаж (40 хв).

2.1 Оголошення теми і мети уроку.

2.2 Перевірка засвоєння учнями попереднього матеріалу.

Фронтальне опитування учнів:

а) Які вимоги ставляться до системи живлення дизелів ?

Система живлення дизелів має відповідати таким вимогам:

- створювати високий тиск упорскування палива в циліндри;

- дозувати порції палива відповідно до навантаження дизеля;

- впорскувати паливо в камеру згорання в певний момент, протягом заданого проміжку часу і з певною інтенсивністю;

- добре розпилювати й рівномірно розподіляти паливо по об'єму камери згорання;

- забезпечувати початок упорскування й порції палива, що подаються насосом, однаковими в усіх циліндрах;

- надійно фільтрувати паливо перед його надходженням у насоси й форсунки.б) З яких приладів складається система живлення дизеля ?

До системи живлення дизелів входять:

- паливний бак;

- фільтри грубої та тонкої очистки палива;

- паливопроводи;

- паливний насос високого тиску;

- всережимний регулятор частоти обертання;

- автоматична муфта випередження впорскування палива;

- форсунка;

- підкачувальні насоси.

в) Призначення паливного насоса високого тиску ?

Паливний насос високого тиску призначається для подавання в циліндри двигуна ( через форсунки) в певні моменти часу потрібних порцій палива.г) Для чого застосовують надування дизеля ?

Для збільшення літрової потужності дизелів у деяких із них застосовують так зване надування, тобто подачу в циліндри повітря на такті впускання під тиском, що створюється нагнітачем (компресором).д) Для чого призначається та як діє форсунка ?

Форсунка призначається для впорскування й розпилювання палива. Паливопроводом високого тиску паливо надходить у штуцер і, пройшовши крізь фільтр, просвердлинами в корпусах форсунки і розпилювача потрапляє в порожнину голки. Коли плунжер секції насоса створить достатній тиск, він, діючи на голку знизу вгору, долає зусилля пружини і відштовхує голку, після чого починається впорскування палива крізь чотири отвори в розпилювачі.


2.3 Пояснення нового матеріалу:

1. Призначення системи живлення бензинового двигуна.

Система живлення бензинового двигуна призначена для приготування пальної суміші і подачі її в циліндри.2. З яких деталей складається система живлення бензинового двигуна?

До системи живлення карбюраторного двигуна входять:

- карбюратор;

- паливний бак;

- фільтри для очищення палива й повітря;

- паливопідкачувальний насос;

- впускний і випускний трубопроводи;

- глушник.3. Будова та принцип роботи карбюратора.

- головний жиклер;

- поплавок;

- корпус поплавкової камери;

- голчастий клапан;

- сітчастий фільтр;

- канал балансування поплавкової камери;

- жиклер холостого ходу;

- повітряний жиклер головної дозувальної системи;

- розпилювач головної дозувальної системи;

- малий дифузор;

- великий дифузор;

- нагнітальний клапан;

- порожнистий гвинт;

- отвір розпилювача прискорювального насоса;

- отвір у повітряній заслінці;

- повітряна заслінка;

- запобіжний клапан;

- корпус поплавкової камери;

- кульковий клапан економайзера;

- штовхач клапана економайзера;

- шток клапана економайзера;

- планка;

- шток поршня прискорювального насоса;

- тяга;

- поршень;- зворотний клапан;

- серга;


- важіль дросельних заслінок;

- жиклер повної потужності;

- дросельні заслінки;

- гвинти регулювання холостого ходу;

- регульований круглий і нерегульований прямокутний отвори системи холостого ходу;

- корпус змішувальних камер.4. Призначення,будова та принцип роботи паливопідкачувального насоса діафрагмового типу.

Паливопідкачувальний насос призначається для подавання палива з бака в поплавкову камеру карбюратора. Паливопідкачувальний насос складається з:

- важіль привода;

- важіль ручного підкачування;

- шток;

- пружина;- діафрагма;

- впускний і випускний клапани;

- фільтр;

- кришка насоса;

- пружина важеля.

Після того, як ексцентрик розподільного вала двигуна натиснув на зовнішній кінець важеля насоса, діафрагма штоком відтягується вниз. У порожнині над діафрагмою створюється розрідження, під дією якого відкриваються впускні клапани. Паливо з бака, пройшовши крізь сітчастий фільтр, заповнює порожнину над діафрагмою.

Коли виступ ексцентрика сходить із важеля, пружина повертає останій у вихідне положення. Водночас діафрагма під дією пружини прогинається вгору. Під тиском палива, що надійшло в порожнину над діафрагмою, закриваються впускні клапани й відкривається випускний. Паливо з насоса надходить у поплавкову камеру карбюратора.

5.Фільтри для очищення палива, їх встановлення та будова.

Повітряний фільтр установлюється на карбюраторі й очищає повітря, що надходить у нього, від пилу.

В інерційно-оливному фільтрі повітря зазнає подвійного очищення: розрідженням потік повітря спрямовується вниз, ударяється об поверхню оливи, різко змінивши напрям, надходить крізь фільтрувальний елемент у вхідний патрубок карбюратора.

У повітряному фільтрі з сухим фільтрувальним елементом автомобілів " Жигулі " також відбувається подвійне очищення. Зовнішній шар елемента виконано із синтетичних нетканих волокон, а всередені міститься гофрований картон ( вторинна очистка).

Повітряні фільтри складаються з: а) інерційно-оливний; б) із сухим фільтрувальним елементом.

Сітчасті фільтри встановлюють у кришці корпусу паливного насоса й у штуцері поплавкової камери карбюратора.

Фільтри-відстійники застосовуються для грубого й тонкого очищення палива.

Паливний фільтр грубої очистки встановлюють біля паливного бака. Його фільтрувальний елемент складається з тонких пластин.

Фільтр тонкої очистки палива має керамічний фільтрувальний елемент або густу сітку, згорнуту в рулон. Установлюють його перед карбюратором.

Паливні фільтри складаються з: а) грубої очистки; б) тонкої очистки;

- відстійник;

- зливальна пробка;

- пластини фільтрувального елемента;

- отвори для палива;

- керамічний фільтрувальний елемент;

- гайка;


- скоба кріплення відстійника.

6. Впускний і випускний трубопроводи встановлення та їх призначення.

Впускний трубопровід сполучає карбюратор із циліндрами двигуна. Трубопроводи відливають з чавуну або алюмінієвого сплаву. Кріплять до головок циліндрів.

Випускний трубопровід призначається для відведення відпрацьованих газів із циліндрів.

7.Техніка безпеки при роботі в навчальній майстерні.

- учні використовують спецодяг відповідно до теми заняття і виду роботи;

- на робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт; обладнання, інструмент та прилади мають відповідати характеру виконуваної роботи й неуможливлювати травматизм;

- забороняється користуватися несправним чи нарощенним інструментом;

- робоче місце завжди тримаємо в чистоті;

- розлите паливо або оливу слід негайно прибрати, використовуючи пісок чи тирсу.

- після завершення роботи всі використанні ганчірки слід скласти у спеціальну тару;

- паливні баки й тару з-під пальних сумішей перед ремонтом треба промити гарячою водою, пропарити гострою парою, промити каустичною содою та просушити гарячим повітрям;

- зняті з двигуна вузли і деталі системи складаємо на столи так, щоб не мішали подальшій роботі;

- займання треба гасити за допомогою вогнегасників, піском або струменем розпиленої води;

- без дозволу майстра чи бригадира ніхто не приступає до роботи;

- чітко виконуються вказівки і зауваження майстра.8. Регулювання холостого ходу карбюратора.

У двигунах вантажних автомобілів застосовують карбюратори з паралельним відкриванням дросельних заслінок, які мають два гвинти якості. Їх слід регулювати в такій послідовності:

- встановити гвинтом кількості рекомендовану заводом частоту обертання колінчастого вала ( за допомогою тахометра);

- збіднювати суміш одним із гвинтів якості до початку не рівномірної роботи двигуна;

- повільно ( за кілька разів ) обертаючи другий гвинт якості, встановити вміст оксиду вуглецю у відпрацьованих газах нижчий за норму;

- обертаючи перший гвинт якості, довести до норми частоту обертання колінчастого вала, а вміст оксиду вуглецю у відпрацьованих газах - дещо нижче за норму.9. Закріплення нового матеріалу шляхом опитування:

а) Як регулюється холостий хід карбюратора, показати;

б) З яких деталей складається система живлення?

в) Призначення впускного та випускного трубопроводів.


ІІІ. Самостійна робота учнів.
Учні самостійно виконують заплановане завдання побригадно:

I-а бригада: регулювання холостого ходу карбюратора.

II-а бригада: розбирання паливопідкачувального насоса діафрагмового типу.

III-я бригада: знімання та встановлення впускного і випускного трубопроводів.
ІV. Поточний інструктаж.
Цільові обходи робочих місць учнів:

Під час виконання учнями самостійно запланованого завдання, майстер в/н обходить робочі місця і при необхідності дає додатковий інструктаж.


Перший обхід.

1. Перевірка правильності організації учнями робочого місця.

2. Перевірка правильності користування учнями робочим інструментом

(при необхідності демонструє ще раз, як правильно користуватись інструментом).


Другий обхід.

3. Обхід робочих місць з метою перевірки дотримання правил ТБ під час роботи.

4. Допомога відстаючим учням. Попередження про причини браку та його усунення.

Третій обхід.

5. Перевірка ходу виконання завдання та його якості.

6. Дати додаткове завдання учням, які швидше виконали дане завдання.
Заключний інструктаж ( 12.45-13.30)
1. Підведення підсумків роботи за урок.

2. Повідомлення оцінки якості роботи кожного учня.

3. Виділення кращих бригад, кращих робіт учнів.

4. Вказати типові помилки допущені учнями.

5. Виставити і оголосити оцінки.

6. Повідомити тему наступного уроку.

7. Домашнє завдання ( В.М. Кисликов ( § 3.1 с. 175)

8. Прибирання робочих місць і майстерні.
Майстер в/н: Котик О. В.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка