Звіт про виконання завдань та заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 рокиСторінка1/11
Дата конвертації13.04.2016
Розмір2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Додаток до листа Держкомтелерадіо

Звіт

про виконання завдань та заходів

Державної цільової програми інформування громадськості

з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки

у І півріччі 2010 року


Найменування

завдання
Найменування

показникаЗначення показника

за 2010 рікНайменування

заходу


Головний розпорядник

бюджетних

коштів


Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Стан виконання заходу

Фінансування за

2010 рік,

тис. грн.


1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах1) розміщення на офіційних інтернет-сторінках органів виконавчої влади інформації про виконання Програми та співробітництва з ЄС і Радою Європи


Центральні органи виконавчої владиУ межах коштів, передбачених для утримання відповідних органів виконавчої влади


Органи виконавчої влади регулярно оновлюють інформацію в окремих розділах офіційних веб-сайтів стосовно виконання ДЦП і співробітництва України з ЄС та Радою Європи (у сфері компетенції відповідного державного органу):

_

--*--


Головдержслужба: Протягом І півріччя 2010 року постій­но розмі­щу­ва­лася та оновлювалася інфор­мація щодо співро­біт­ницт­ва України з ЄС та Радою Європи, зокрема у сфері дер­жавної служ­би та державного управління.

Розміщення інформації про виконання Програми та співробітництво з ЄС і Радою Євро­пи на офі­ційних інтернет-сто­рін­ках Головдержслужби України, терито­ріаль­них підрозділів Головдержслужби України та Цент­ру адап­тації державної служби до стан­дартів ЄC.


--*--


МВС: На офіційній інтернет-сторінці МВС розміщено 135 повідомлень про стан співробітництва МВС з правоохоронними органами країн-члені ЄС та організаціями і структурами ЄС та Ради Європи.
МЗС

--*--


МЗС: на інтернет-сторінці МЗС, Представництва України при ЄС забезпечено розміщення інформаційно-довідкових матеріалів повідомлень з євроінтеграційної тематики, зокрема, у рубриках:

- Відносини Україна-ЄС,

- Пріоритети співпраці між Україною та ЄС,

- Угода про асоціацію між Україною та ЄС,

- Співпраця між Україною та ЄС у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики, юстиції, свободи та безпеки,

- Східне партнерство тощо.

Окрема рубрика присвячена Державній цільовій програмі інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки та стану виконання покладених на МЗС заходів протягом І півріччя 2010 р.

Забезпечено розміщення повідомлень про проведені зустрічі керівництва Міністерства з високими посадовими особами інституцій ЄС та інші заходи в рамках співпраці з ЄC.

Інформування громадськості здійснювалось у тому числі з питань співробітництва України з РЄ шляхом розміщення інформаційних матеріалів у відповідних рубриках на інтернет-сторінці МЗС та Постійного представництва України при РЄ.

Висвітлення інформації щодо заходів у рамках співпраці України з ЄС та РЄ забезпечувалось під час оприлюднення повідомлень для ЗМІ, проведення інтерв’ю, брифінгів та прес-конференцій.http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/400.htm;

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/30663.htm;

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/30668.htm;

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/30667.htm;

http://www.mfa.gov.ua/coe/ua/4544.htm;

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu;

http://www.mfa.gov.ua/coe/ua/9958.htm.

Мінжитлокомунгосп

--*--


Мінжитлокомунгосп: проводить інформаційні заходи з питань реформування житлово-комунального господарства в Україні в рамках співробітництва з країнами ЄС. Інформація щодо проведення зазначених заходів розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.
МКТ

--*--


МКТ: на офіційному веб-сайті МКТ у розділі «Міжнародна культурна політика» розміщена рубрика «Європейська інтеграція України».

(http://www.mincult.gov.ua).

У рубриці відбувається регулярне розміщення новин про поточну роботу проведену МКТ України щодо європейської інтеграції України, зокрема, зустрічей, конференцій, семінарів та інших заходів.

МОЗ

--*--


МОЗ: на офіційному веб-сайті Міністерства www.moz.gov.ua у розділі "Діяльність Міністерства/міжнародна діяльність" розміщено укази і розпорядження Президента України, постанови ВРУ, постанови та розпорядження КМУ, накази МОЗ, що стосуються питань європейської інтеграції України. http://www.moz.gov.ua/ua/main/interact/euro/
У даній рубриці також розміщено посилання на сайти Європейських структур:

  • Рада Європи;

  • Європейська Комісія;

  • Європейський Союз;

  • Європейський Парламент;

  • Представництво Європейської комісії в Україні, Молдові та БілорусіМОН

--*--


МОН: на головній сторінці веб-сайту у рубриці «Європейська та євроатлантична інтеграція» розміщується та оновлюється інформація щодо виконання Держпрограми, зокрема зведена інформація щодо діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів України, а також корисні посилання із зазначеного питання;

- у рубриці «Нормативно-правова база» (головна сторінка веб-сайту МОН) розміщено план проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів на базі вищих навчальних закладів з проблем вищої освіти і науки в системі МОН на 2010 рік.

Планується створення підрубрики «Програми Європейського Союзу», у якій, зокрема, буде розміщена інформація про програму ЄС «Культура».

Мінпаливенерго

--*--


Мінпаливенерго: інформування громадськості здійснюється через розміщення відповідної актуалізованої інформації на веб-сайті міністерства.
Мінпраці

--*--


Мінпраці: регулярно розміщує інформацію щодо європейської інтеграції на сайті у розділі «Міжнародне співробітництво», зокрема, у рубриці «Європейська інтеграція».
Мінприроди

--*--

Мінприроди: у рубриках «Європейська інтеграція» та «Євроатлантична інтеграція» розміщена інформація у вигляді аналітичної довідки. Вказані рубрики не структуровані, відсутня динаміка висвітлення євроінтеграційних процесів, не подано Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік.
Мінпромполітики

--*--

Мінпромполітики: на сайті міністерства представлені дві рубрики: «Співробітництво Україна-ЄС» і «Співробітництво Україна-НАТО». Інформація оновлюється щоквартально лише за напрямком Україна-ЄС. Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.
Мінагрополітики

--*--

Мінагрополітики: у рубриці «Інтеграція України до ЄС» розміщена аналітична довідка щодо співробітництва з ЄС протягом 2009 року. Окрім того, щоквартально оновлюється інформація про стан виконання завдань згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Мінтрансзв’язку

--*--

Мінтрансзв’язку: рубрики «Європейська інтеграція» та «Євроатлантична інтеграція» не структуровані, по суті, складаються лише з двох повноцінних довідок - роз’яснень нормативно-правових засад європейського та євроатлантичного курсу України, а також виконання ряду програм, станом а 2008 рік. Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.
Антимонопольний комітет

--*--

Антимонопольний комітет: на сайті міністерства у рубриці «Міжнародне співробітництво» розміщена підрубрика «Євроінтеграційна діяльність». Акцент зроблено на інформуванні про стан розвитку Порядку денного Україна-ЄС за напрямом «Конкуренція», а також про реалізацію проектів «Твіннінг» по залученню міжнародної технічної допомоги. Проте ця інформація не є досить актуалізованою і містить загальні дані про виконання завдань, передбачених для реалізації пріоритетів ПДА у 2010 р.
Фонд державного майна

--*--

Фонд державного майна: у підрубриці «Європейська інтеграція» подано коротку інформацію про ЄС, а також про участь ФДМ у навчальних семінарах, створення робочих груп по вивченню спеціалізованих питань євроінтеграційної діяльності станом на 2009 рік. Дані подані узагальнено. Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.
НКАУ

--*--

НКАУ: на сайті Національного космічного агентства розміщені структуровані матеріали по євроінтеграційній діяльності у рубриці «Інтеграція в ЄС». Немає поточної інформації, вказана рубрика не поповнюється актуалізованими матеріалами. Публікації про співпрацю з ЄС знаходяться в загальному розділі «Новини», що утруднює пошук інформації по цій темі. Також не поданий Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік.
СБУ

--*--

СБУ: на сайті розміщена структурована рубрика «Міжнародне співробітництво» з підрубрикою «Європейський Союз». Подана поточна інформація за І півріччя 2010 року, яка оновлюється. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.
Держкомстат

--*--

Держкомстат: рубрика «Міжнародна діяльність», в яку входить підрубрика «Європейська інтеграція» на сайті Держкомстату розміщена не відповідно до вимог. Зайти в рубрику можна лише через пошук «Мапа сайту», що утруднює доступ до інформації, розміщеної у відповідному розділі. За І півріччя 2010 року опубліковано лише 1 матеріал. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.
Держмитслужба

--*--

Держмитслужба: у рубриці «Європейська та євроатлантична інтеграція» подано поточну інформацію про стан виконання Порядку денного Україна-ЄС. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.
ДПА

--*--

ДПА: на сайті Державної податкової адміністрації рубрика, яка б висвітлювала питання, пов’язані з інтеграцією України до ЄС, відсутня. Відповідно, не подано жодної інформації, а також Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік.
Державний департамент з питань виконання покарань

--*--

Державний департамент з питань виконання покарань: інформація, що стосується питань європейської інтеграції, на сайті Державного комітету з питань виконання покарань знаходиться в тематичній рубриці «Міжнародна діяльність». Рубрика добре структурована, публікації постійно оновлюються. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік поданий.
Адміністрація Держприкордонслужби

--*--

Адміністрація Держприкордонслужби: напрям європейської та євроатлантичної інтеграції виділений в окрему однойменну рубрику, доступно розташовану на сайті. Матеріали, пов’язані із співробітництвом Україна-ЄС, оновлюються щомісячно. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік поданий.
Мінсім‘ямолодь

--*--


Мінсім‘ямолодь: метою надання громадськості інформації про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної європейської політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у сфері сім‘ї, дітей, молоді та спорту на офіційному сайті Міністерства на постійній основі відбувається оновлення та доповнення рубрики «Європейська інеграція».

Мінфін

--*--


Мінфін: 25.02.10 зустріч Першого заступника Міністра фінансів України з Державним секретарем Федерального міністерства фінансів Республіки Австрія Райнхольдом Лопаткою та Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Маркусом Вукетічем.

Під час зустрічі обговорювалась економічна ситуація як в Україні, так і в Австрійській Республіці та країнах ЄС, а також стан банківської системи України.

За пропозицією австрійської сторони були розглянуті перспективи співробітництва між керівними установами державних фінансів України та Австрії.

01.04.10 ЄБРР підтримує Мінфін у реалізації заходів антикризового управління

Прискорення залучення нових інвестицій в Україну та необхідність термінових реформ були обговорені на зустрічі Міністра фінансів України Федора Ярошенка та Управляючого директора Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в Туреччині, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії Олів’є Декампа.

Присутній на зустрічі Директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек наголосив, що ЄБРР підтримує Мінфін у проведенні реформ та забезпеченні зростання економіки України в посткризовий період.


10.06.10 Двостороннє співробітництво з Французькою стороною реалізується Міністерством фінансів у межах Рамкової Угоди про двостороннє співробітництво між Мінфіном та Об`єднанням суспільного значення «Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями» при Міністерстві економіки, фінансів та промисловості Французької республіки (ADETEF), що було укладено у м. Париж 1 вересня 2005 року.

03.06.10 Розміщено інформацію щодо удосконалення системи державної статистики є ще одним кроком на шляху до євроінтеграції відповідно до стандартів ЄС.

2-3.06.10 Мінфін разом з Консорціумом на чолі з SOFRECO (Франція) провів семінар на тему: «Порівняння стандартів обліку в системах СНР 93 (системи національних рахунків) та ESA 95 для компіляції СДФ (системи державних фінансів) та міжнародний досвід визначення додаткових джерел статистичних даних для компіляції СДФ» в рамках проекту Світового банку «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень». Ознайомлення з досвідом країн, що складають статистику державних фінансів за міжнародними стандартами дозволить у подальшому визначити шляхи удосконалення системи державних фінансів в Україні.

Мін‘юст

Захід реалізовується у рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, він не потребує фінансування у рамках ДЦП інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки

Мін‘юст: продовжено роботу з забезпечення вільного доступу усіх учасників процесу адаптації законодавства до інформаційної мережі з питань Європейського права.

Постійно оновлюється база даних електронної системи документації ЄС, перекладеної на українську мову, у тому числі актів acquis communautaire. На сьогодні вона містить 2012 документів.

База містить 606 актів законодавства України, перекладених на англійську мову.

На офіційному веб-сайті Державного департаменту з питань адаптації законодавства http://www.sdla.gov.ua можна ознайомитись з останніми найбільш важливими новинами з життя ЄС.

На веб-сайті розміщено інформацію про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, звіти про виконання щорічних планів заходів з реалізації Загальнодержавної програми адаптації, огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire, а також інформаційно-аналітичні матеріали щодо співробітництва у рамках Порядку денного асоціації Україна – ЄС та співробітництва України з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка