Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 рокуСторінка9/20
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

3.2. SWOT-аналіз екологічної ситуації в Дніпропетровській області


Робочою групою з проведення СЕО був виконаний SWOT-аналіз екологічної ситуації в Дніпропетровській області, узагальнені результати якого наведені в таблиці 4.

Таблиця 4. SWOT-аналіз екологічної ситуації у Дніпропетровській області (за підсумками експертного опитування членів Робочої групи з СЕО)

Сильні сторони

Слабкі сторони (проблеми)

 • За різноманітністю, значимістю та унікальністю природних ресурсів область є однією з найбагатших в Україні

 • 90 % земельного фонду області займають чорноземи

 • Клімат, сприятливий для ведення сільського господарства

 • Наявність водних ресурсів (р. Дніпро, Каховське водосховище, 340 річок, понад 300 озер)

 • Наявність унікальних ландшафтів

 • Значний досвід регіональної екологічної політики, розроблення та реалізації природоохоронних програм на обласному, районному та міському рівнях

 • Позитивний досвід захисту довкілля від забруднення викидами та скидами промислових підприємств завдяки застосуванню новітніх технологій очистки викидів і скидів

 • Існування передових індустріальних підприємств (Інтерпайп, завод з виробництва акумуляторів «Веста-Дніпро») як об’єктів пропаганди впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій

 • Наявність агрофірм європейського рівня (Агросоюз, Агроовен, Олейна тощо) як об’єктів пропаганди впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій у сільському господарстві

 • Наявність освітньої та науково-дослідної бази

 • Достатня кількість висококваліфікованих спеціалістів

 • Щорічне впровадження нових моделей виховання екологічної свідомості дітей та юнацтва

 • Високий рівень інформаційного забезпечення населення

 • Значне техногенне навантаження на довкілля (забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, погіршення стану земель) внаслідок великої концентрації промислових підприємств

 • Високий рівень забруднення повітряного та водного басейнів (обсяги викидів в атмосферне повітря від усіх джерел становлять 19,3 %, а обсяг скидів забруднених стічних вод – 14,5 % від загальноукраїнського)

 • Низька якість питної води

 • За ступенем забруднення майже вся територія області відноситься до категорії дуже забруднених, а понад третини – до надзвичайно забруднених територій

 • Накопичення великої кількості відходів (щорічно в області утворюється 250-270 млн. т промислових відходів)

 • Недосконала система вивезення сміття

 • Відсутність районних / міжрайонних підприємств з переробки утилізації твердих побутових відходів

 • Незадовільний стан очисних споруд

 • Низький рівень залісненості територій, який у 2,8 рази менший від середнього показника по Україні

 • Невисокий рівень заповідності, який у 3,2 рази менший від середнього показника по Україні

 • Підвищення рівня ґрунтових вод

 • Наявність великої кількості земель, які потребують рекультивації

 • Велика залежність економіки від підприємств важкої промисловості

 • Висока ресурсо - та енергоємність виробництва внаслідок використання застарілих технологій виробництва

 • Недостатнє використання обладнання для утилізації викидів в атмосферу, стічних вод і твердих відходів на промислових підприємствах

 • Загальний високий рівень зношеності інфраструктури

 • Недосконала система централізованого теплопостачання (застаріли котли опалення, насоси з низьким коефіцієнтом корисної дії, зношені комунікації, часті прориви тепломереж)

 • Недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів-екологів, ознайомлених з ситуацією на практичних прикладах

 • Низький рівень екологічної культури населення

 • Недостатній рівень відповідальності за порушення природоохоронного законодавства

Можливості

Загрози

 • Запровадження ефективної регіональної екологічної політики

 • Залучення коштів на зменшення техногенного навантаження на довкілля

 • Здійснення екологічного аудиту промислових підприємств області у двох напрямках: а) покращення техногенних ресурсних циклів; б) закриття екологічно шкідливих підприємств

 • Впровадження екобезпечних, ресурсо - та енергозберігаючих технологій у промисловому виробництві, сільському та комунальному господарстві

 • Покращення системи землеробства шляхом дотримання принципів органічного землекористування

 • Удосконалення технологій видобутку та переробки корисних копалин

 • Раціональне та комплексне використання природних і техногенних родовищ

 • Використання відновлювальних джерел енергії, в тому числі сміття як джерела енергії

 • Поліпшення стану водних об’єктів внаслідок запровадження басейного принципу управління

 • Поліпшення мережі водопостачання та водовідведення

 • Збільшення кількості та площі об’єктів природно-заповідного фонду

 • Поліпшення стану лісів і зелених насаджень області

 • Впровадження системи роздільного збору та сортування ТПВ

 • Будівництво підприємства з комплексної переробки відходів

 • Налагодження відносин з бізнесом щодо переробки відходів

 • Розвиток громадського екологічного руху

 • Розроблення програми перетворення мегаполісів на екополіси

 • Формування нових рекреаційних територій за рахунок виведення з експлуатації промислових зон

 • Погіршення стану довкілля внаслідок продовження політики незбалансованого природокористування

 • Погіршення стану здоров’я населення внаслідок забруднення довкілля

 • Погіршення демографічної ситуації

 • Погіршення якості питної води

 • Погіршення якості продуктів харчування

 • Наявність потенційних техногенно-небезпечних об’єктів (540), у тому числі радіаційно-небезпечних (12)

 • Висока ймовірність екологічних і техногенних катастроф, обумовлених незадовільним станом обладнання більшості промислових підприємств області

 • Вичерпання природних ресурсів

 • Порушення ландшафтів внаслідок відкритого способу видобутку корисних копалин

 • Відсутність контролю за використанням засобів хімічного захисту в сільському господарстві

 • Погіршення стану земель внаслідок недостатнього розвитку інфраструктури поховання та знешкодження відходів

 • Виникнення техногенних надзвичайних ситуацій в місцях складування токсичних відходів

 • Зростання рівня забруднення водних об’єктів внаслідок неефективної системи очищення стічних вод у промисловості та комунальному господарстві

 • Зменшення кількості рибних ресурсів внаслідок забруднення вод

 • Загроза підтоплення територій області

 • Зростання рівня забруднення атмосферного повітря внаслідок збільшення автомобільного парку та автомобільних перевезень1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка