Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 рокуСторінка7/20
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

2.3. Зв'язок Стратегії з іншими програмами та планами


Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року узгоджується з:

 • Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року,

 • Економічними, соціальними, екологічними, інфраструктурними, територіальними й іншими аспектами розвитку.

Детальний аналіз узгодженості Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року із Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року викладений в розділі 9 Стратегії. Відповідність Стратегії національним та регіональними екологічним програмам та їх цілям була детально проаналізована Робочою групою з СЕО, що наведено в розділі 4 цього Звіту.

Проте, залишається під питанням узгодженість механізмів реалізації запропонованих Стратегією ініціатив із існуючою в державі системою програмно-цільового бюджетування та фінансування заходів. Стратегія сама по собі як інструмент планування регіонального розвитку не підлягає фінансуванню з обласного чи державного бюджету, тому Стратегія має реалізуватись через програми соціально-економічного розвитку, цільові регіональні програми, проекти розвитку. В основі досягнення цілей Стратегії є створення на її основі Плану її реалізації, на новій інноваційній для української системи регіонального розвитку основі – як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів та заходів регіонального розвитку.

Таким чином, кожному конкретному пропонованому Стратегією заходу має відповідати проектний листок Плану реалізації, які в свою чергу для забезпечення їх виконання повинні бути включені у відповідні регіональні програми. Виходячи з того, що підставою для виконання Стратегії стане саме План її реалізації, можна стверджувати, що цей документ також має підлягати Стратегічній екологічній оцінці, адже саме він деталізуватиме, яким чином досягатимуться стратегічні та операційні цілі Стратегії.

Для забезпечення сталості Стратегії в майбутньому та недопущення негативного впливу на довкілля від її реалізації необхідно забезпечити включення завдань Стратегічної цілі 3. Екологічна безпека до регіональних програм області через відповідні проекти Плану реалізації, адже саме ця стратегічна ціль передбачає впровадження ряду ініціатив, спрямованих як на безпосереднє пом’якшення існуючих негативних впливів на стан довкілля, так і створення умов для його поліпшення.В 2014 році у Дніпропетровській області реалізується Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2014 рік та 69 регіональних галузевих програм, з яких 15 – екологічного спрямування. Відповідність цілей Стратегії цілям регіональних екологічних програм проаналізована в розділі 4 даного Звіту. В таблиці 1 наведено аналіз узгодженості екологічних цілей Стратегії з галузевими програмами Дніпропетровської області.

Таблиця 1. Узгодженість екологічних цілей Стратегії з діючими галузевими програмами Дніпропетровської області

Операційна ціль Стратегії*

Назва програми

3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля

 1. Регіональна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах Дніпропетровської області (до 2030 р.)

 2. Регіональна програма розвитку водного господарства у Дніпропетровській області (до 2030 р.)

 3. Програма охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005–2015 роки

 4. Програма моніторингу довкілля Дніпропетровської області (до 2015 р.)

 5. Програма поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007–2015 роки

 6. Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011–2022 роки

3.2. Покращення управління відходами

 1. Обласна комплексна програма поводження з відходами на 2006–2015 роки

3.3. Розвиток екомережі та рекреаційних зон

 1. Програма формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2006–2015 роки

 2. Регіональна цільова Програма використання порушених земель гірничодобувних підприємств у якості елементів екологічної мережі Криворізького залізорудного та Нікопольського марганцеворудного басейнів на 2010–2014 роки

 3. Регіональна програма «Ліси Дніпропетровщини» на 2011–2015 роки

 4. Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011–2018 роки

3.4. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики

 1. Програма розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області на 2008–2015 роки

 2. Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 2010–2015 роки

 3. Регіональна програма охорони та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року

4.2. Підвищення соціальної активності мешканців

 1. Регіональна Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років

* операційна ціль, завдання якої можуть бути реалізовані через заходи відповідної програми

З таблиці видно, що більшість завдань Стратегії, що мають на меті зменшення антропогенного навантаження на довкілля або започаткування екологічно-дружніх ініціатив, можуть бути реалізовані через існуючі в області галузеві регіональні програми. Проте варто зазначити, що більшість з цих програм розраховані на термін до 2014 або 2015 р. Таким чином, при перегляді даних програм та їх затвердженні на новий термін завдання Стратегії повинні бути враховані та включені до виконання. Також варто зазначити, що для окремих операційних цілей Стратегії, як то 1.4. Розвиток внутрішнього туризму, на сьогодні в області немає відповідної затвердженої галузевої програми, що в свій час перешкоджає реалізації завдання 1.4.1. Створення та розвиток туристичних продуктів, яке передбачає стимулювання розвитку екологічного туризму в Дніпропетровській області.

Поза обсягом існуючих регіональних програм області залишились питання формування екологічної культури населення та впровадження екологічної освіти (Операційна ціль 3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля), а також стимулювання розвитку альтернативної енергетики (Операційна ціль 3.4. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики). Вищенаведений огляд є важливим не стільки з точки зору забезпечення реалізації Стратегічної цілі 3. Екологічна безпека, операційні цілі якої беруться до уваги при проведенні аналізу, скільки виходячи з того, що значна частка завдань цієї стратегічної цілі спрямована на зменшення антропогенного навантаження на довкілля у майбутньому, а Стратегічна екологічна оцінка Стратегії виконувалась із припущення, що дані завдання будуть реалізовуватись належним чином.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка