Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 рокуСторінка6/20
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2.2. Стратегічні та операційні цілі Стратегії


Стратегія ставить перед собою амбітну, та важливу для усіх людей місію – примножити економічне багатство області та конвертувати його у комфортні та безпечні умови проживання її мешканців. Саме людина стає центром та пріоритетом розвитку. Такою вбачають Стратегічну мету розвитку члени Робочої групи з розробки Стратегії, виходячи з того, що незважаючи на економічне лідерство області у порівнянні з більшістю регіонів України, окремі показники соціальної та екологічної сфери є порівняно слабшими.

Стратегічна мета буде реалізована через досягнення стратегічних цілей:Стратегічна ціль 1

Стратегічна ціль 2

Стратегічна ціль 3

Стратегічна ціль 4

Зменшення економічних дисбалансів

Розвиток сільських територій

Екологічна безпека

Розвиток людського капіталу

При розробці Стратегії було взято до уваги, що Дніпропетровська область це не тільки великі міста, які мають досить розвинену та диверсифіковану економіку, але й невеликі сільські райони та міста, економіка яких базована на одному – двох підприємствах і є дуже вразливою до зміни кон’юнктури ринку. Саме тому, одним із головних завдань Стратегії передбачається розвиток усієї території області, стимулювання розвитку периферійних районів та сільських територій.

Окреме місце серед напрямів регіонального розвитку відведене територіальному аспектові заходів, що спрямовані на зміцнення центрів зростання як потенційних рушіїв розвитку відповідних територій, розбудову економічної та соціальної доступності слаборозвинутої периферії та усунення загального соціально-економічного дисбалансу. Сприятлива матеріальна та нематеріальна інфраструктура й відповідний потенціал є необхідною передумовою досягнення широкого кола узгоджених цілей регіонального розвитку.

Це знайшло відображення у виборі запропонованих Стратегічних цілей: стратегічні цілі 1-3 об’єднали спектри втручань, що стосуються відповідних сфер діяльності, або територій. Натомість, стратегічна ціль 4 «Розвиток людського капіталу» спрямована на «підвищення якості» широкого загалу мешканців Дніпропетровщини – для застосування його у якості ресурсу для регіонального розвитку.

Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи заходів, які, базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку усієї області, її міст та районів зможуть забезпечити досягнення мети та творення в області економіки з високою доданою вартістю, де стале економічне зростання спирається на знання, довкілля та якість життя. Така реалізація досягатиметься шляхом деталізації Стратегічних цілей у відповідних їм Операційних цілях та завданнях.

Стратегічна ціль 1: ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ

Оскільки більшість промислових центрів області виникли та розвивалися навколо родовищ корисних копалин, саме вони станом на 2013 рік є економічними локомотивами області, інвестиційно привабливими та такими, що забезпечують 80 % надходжень до бюджетів усіх рівнів. Разом з тим більша частина адміністративно-територіальних одиниць області є дотаційними, мають обмежені ресурси для розвитку, є мало привабливими для проживання населення.

З метою вирішення проблем та уникнення загроз, стратегічною ціллю подальшого розвитку Дніпропетровської області визначено зменшення економічних дисбалансів - вирівнювання економічного потенціалу імовірних точок зростання Дніпропетровщини - Нікопольської, Павлоградської, Верхньодніпровськоі агломерацій, Магдалинівського, Софіївського, Васильківського, Петриківського адміністративних центрів до 2020 року, встановлення економічного балансу між адміністративно територіальними одиницями.

Узагальнена схема переліку операційних цілей та завдань за стратегічною ціллю 1

Стратегічна ціль 1. Зменшення економічних дисбалансів

1.4. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму

1.3. Інноваційний розвиток

1.3.3. Покращення умов для розвитку наукоємного машинобудування

1.2. Розвиток периферійних районів

1.2.1. Створення умов для залучення інвестицій у периферійні райони

1.1.2. Сприяння залученню інвестицій в інші (поза домінуючою) галузі економіки монопрофільних міст

1.3.1. Створення умов для комерціалізації інновацій

1.3.2. Покращення умов для розвитку IT сфери

1.4.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії

1.4.2. Розвиток подієвого та тематичного туризму

1.4.3. Забезпечення маркетингового просування Дніпропетровської області

1.1.1. Забезпечення розвитку інфраструктури підтримки МСБ

1.1. Диверсифікація економіки монопрофільних міст

1.2.2. Створення умов для закріплення молоді у периферійних районах

1.2.3. Розвиток інфраструктури периферійних районів

Операційні цілі

Завдання

Стратегічна ціль 2: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Село швидкими темпами втрачає культурну, соціальну та економічну інфраструктуру. Таке становище потребує всебічного підходу до розвитку села, головним чином, за допомогою політики і втручань органів влади (обласних і місцевих), доповнених діями, які можуть виконуватися разом із Стратегією.

Узагальнена схема переліку операційних цілей та завдань за стратегічною ціллю 2

Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій

2.3. Розвиток інфраструктури сільських територій

2.3.3. Покращення соціальної інфраструктури села

2.2. Підтримка зайнятості сільського населення

2.2.1. Підвищення якості трудових ресурсів сільських територій

2.1.2. Підтримка диверсифікації агровиробництва та заміщення імпорту

2.3.1. Покращення забезпечення населених пунктів питними водними ресурсами

2.3.2. Покращення стану сільських доріг

2.1.1. Розвиток потенціалу малих і середніх агровиробників, покращення доступу до фінансування

2.1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері

2.2.2. Сприяння самозайнятості у сільській місцевості

Операційні цілі

Завдання

Стратегічна ціль 3: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Екологічна безпека регіону розглядається як стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров'я людини. Він досягається сукупністю процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, життя та здоров’я людей, як одна з категорій сталого (збалансованого) розвитку регіону.Узагальнена схема переліку операційних цілей та завдань за стратегічною ціллю 3

Стратегічна ціль 3. Екологічна безпека3.4. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики

3.3. Розвиток екомережі та рекреаційних зон

3.2. Покращення управління відходами

3.2.1. Покращення збору та утилізації ТПВ

3.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення

3.3.1. Сприяння збереженню лісів та об’єктів природно-заповідного фонду

3.3.2. Покращення стану рекреаційних зон та водних об‘єктів

3.4.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

3.4.2. Розвиток альтернативної енергетики

3.1.2. Зменшення забруднення повітряного басейну

3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля

3.1.1. Покращення екологічного управління та моніторингу

3.1.4. Формування екологічної культури населення

3.2.2. Сприяння зменшенню об‘ємів утворення ТПВ

3.2.3. Покращення утилізації промислових відходів

Операційні цілі

Завдання

3.3.3. Відновлення порушених земель та родючості ґрунтів


Стратегічна ціль 4: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Збереження та розвиток людського потенціалу має стати основою соціальної політики однієї із найбільш густо населених областей України, оскільки за умов відсутності цілеспрямованої політики стабілізації демографічних процесів за оцінками експертів, до початку 20-х років XXI століття матимемо різке – на 30 - 32 %. – скорочення працездатного населення найбільш активної вікової групи – до 25 років. Це є критично для забезпечення процесів відтворення населення.

Стратегічна ціль - «Розвиток людського капіталу» передбачає стабілізацію демографічних процесів через створення на території області умов для якісної, перспективної освіти для молоді, покращення інфраструктурного забезпечення населених пунктів, розвиток громад через активізацію діяльності місцевого населення, реалізацію місцевих ініціатив, впровадження практики поєднання ресурсів територіальних громад.

Узагальнена схема переліку операційних цілей та завдань за стратегічною ціллю 4

Стратегічна ціль 4. Розвиток людського капіталу

4.3. Розвиток громад

4.2. Підвищення соціальної активності мешканців

4.2.1. Покращення умов для самореалізації молоді

4.1.2. Балансування регіонального ринку праці

4.3.1. Створення умов для ефективного управління територіями

4.3.2. Забезпечення рівного доступу до публічної інформації в усіх населених пунктах області

4.1.1. Створення умов для інтеграції системи ВНЗ у європейський освітній простір

4.1. Освіта для зайнятості

4.2.2. Мобілізація мешканців до вирішення місцевих проблем

Операційні цілі

Завдання

4.1.3. Формування гнучкої системи загальноосвітніх закладів у відповідності до системи розселення

4.2.3. Створення умов для збереження традиційної культури Дніпропетровщини


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка