Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 рокуСторінка3/20
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Розділ 1. Методологія СЕО

1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні


В Україні оцінка впливу господарської діяльності на довкілля забезпечується двома інструментами: оцінкою впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та державною екологічною експертизою.

Проведення екологічної експертизи та ОВНС регулюється законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про екологічну експертизу» (1995), «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті» (1999) та Державними будівельними нормами України ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» (2004).

Державна екологічна експертиза та ОВНС спрямовані переважно на оцінку впливу на довкілля конкретних проектів. Правда, Закон України «Про екологічну експертизу» (від 09 лютого 1995 р. № 45/95-ВР) відносить до об’єктів екологічної експертизи державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства, проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування тощо. Однак процедура такої експертизи чітко не визначена.

Загалом державна екологічна експертиза та ОВНС не дозволяють здійснювати оцінку впливу стратегічних планів територіального розвитку та різноманітних програм на національному, регіональному і місцевому рівні. Для здійснення такої оцінки застосовують Стратегічну екологічну оцінку (СЕО) – оцінку можливих екологічних наслідків стратегічних рішень. СЕО розглядається як перспективна методологія для розвитку та удосконалення процесів планування в цілому та врахування екологічної складової в галузевих і регіональних політиках, планах і програмах.

Упродовж останнього десятиріччя СЕО застосовується у багатьох країнах світу. З 2001 року Стратегічна екологічна оцінка є обов’язковою для держав-членів Європейського Союзу. Застосування СЕО в ЄС регулюється «Директивою 2001/42/EC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище». Законодавство України щодо проведення екологічної оцінки планів та програм частково відповідає вимогам Директиви 2001/42/ЄС, але на даний час СЕО в Україні фактично відсутня. Тому побудова національної процедури СЕО є важливим завданням сьогодення у справі розвитку та адаптації екологічного законодавства України до норм Європейського Союзу.

Основні положення Директиви 2001/42/EC стали основою для підготовки Протоколу про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Протокол про СЕО забезпечив розвиток СЕО у порівнянні з Директивою 2001/42/EC. Зокрема, він додав оцінку законодавчих актів, приділив значну увагу впливу на здоров’я населення та процедурі участі громадськості й консультацій із заінтересованими сторонами. Протокол про СЕО був підписаний у травні 2003 року в Києві на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи». Протокол вступив в силу 14 липня 2010 року. Станом на березень 2014 року Сторонами протоколу є 26 країн регіону Європейської комісії ООН. У травні 2003 року Україна також підписала Протокол про СЕО, але досі не ратифікувала його.

Закон України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року) визначив засади нової екологічної політики України як частини реформ, що впроваджуються в процесі асоціації з ЄС. В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків».

25 травня 2011 року Кабінет Міністрів України схвалив «Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011–2015 роки», який визначає конкретні заходи, спрямовані на досягнення стратегічних цілей. Зокрема, в рамках цілі 4 «Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління» передбачені такі заходи:  • п. 158 «Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” стосовно обов’язкового врахування засад екологічної політики в проектах державних, секторальних (галузевих), регіональних стратегій і програм під час проведення стратегічної екологічної оцінки» (строк виконання: червень 2011 р. – грудень 2012 р.);

  • п. 160 «Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження стратегічної екологічної оцінки з метою гармонізації з Директивою ЄС 2001/42/ЄС» (строк виконання: червень 2011 р. – грудень 2013 р.).

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище». Для виконання цього завдання передбачено (до грудня 2013 року) провести такі заходи:

  • внести зміни до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-12 стосовно обов'язкового врахування засад екологічної політики в проектах державних, секторальних (галузевих), регіональних стратегій, програм під час проведення СЕО;

  • прийняти Закон України «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»;

  • прийняти нормативно-правовий акт (закон) про запровадження СЕО, що має передбачити процедуру та основні вимоги до СЕО відповідно до Директиви 2001/42/ЄС та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку;

  • привести у відповідність термінологію та закріпити її у законодавстві;

  • внести зміни до пов’язаних нормативно-правових актів з метою транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового законодавства;

  • переглянути та уточнити переклад Директиви українською мовою.

Підсумовуючи, слід зазначити, що в національному законодавстві України потрібно закріпити обов’язковість стратегічної екологічної оцінки рішень (стрптегій, планів і програм), що стосуються соціально-економічного розвитку регіонів, розвитку секторів економіки, просторово-територіального розвитку та використання природних ресурсів. Застосування СЕО необхідне, передусім, для планування територіальної структури міст, планування використання води для потреб виробництва і житлово-комунального господарства, управління відходами, розвитку мереж дорожнього руху (особливо на території великих міст), розвитку транспортної структури, у тому числі громадського транспорту, ландшафтного планування, визначення структури використання енергетичних джерел, управління земельними ресурсами, розвитку лісового господарства, розроблення стратегій для басейнового управління водними ресурсами тощо.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка