Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 рокуСторінка20/20
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.05 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Додаток 4. Регіональні екологічні цілі, визначені для Дніпропетровської області


Регіональні екологічні цілі для Дніпропетровської області визначені, зокрема, у таких нормативних документах:

 1. Комплексна Стратегія розвитку Дніпропетровської області до 2015 р.

 2. Рішення обласної ради від 24 грудня 2004 року № 495-24/IV «Про програму охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005–2015 роки»

 3. Програма поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007−2015 роки

 4. Регіональна програма розвитку водного господарства у Дніпропетровській області (рішення обласної ради від 17 листопада 2003 року № 243-11/ХХІV)

 5. Обласна комплексна програма поводження з відходами на 2006–2015 роки

 6. Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011–2018 роки

 7. Програма формування національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2005–2015 роки

 8. Програма моніторингу довкілля Дніпропетровської області на 2007-2015 роки

 9. Регіональна цільова Програма використання порушених земель гірничодобувних підприємств у якості елементів екологічної мережі Криворізького залізорудного та Нікопольського марганцеворудного басейнів на 2010–2014 роки

 10. Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011–2022 роки
Ціль

Завдання

1. Комплексна Стратегія розвитку Дніпропетровської області до 2015 р.

Стратегічна ціль №3 ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Операційна ціль 3.1 Зменшення забруднення навколишнього природного середовища

3.1.1. Раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення.

3.1.2. Формування повноцінного життєвого середовища, збалансування соціально-економічного розвитку поселень і прилеглих до них територій.

3.1.3. Поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів, створення безпечних для життя і здоров'я людини умов, удосконалення системи збирання, вилучення, переробки та знешкодження побутових і промислових відходів.

3.1.4. Забезпечення захисту від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідації їх наслідків, захист від підтоплення територій області.Операційна ціль 3.2. Ліквідація наслідків діяльності уранового і хімічного виробництва колишнього СРСР

3.2.1. Утилізація твердого ракетного палива.

3.2.2. Радіаційний та соціальний захист населення м. Жовті Води.

3.2.3. Забезпечення екологічної безпеки населення м. Дніпродзержинськ.

3.2.4. Приведення об’єктів ВО «Придніпровський хімічний завод» у радіаційно безпечний стан.2. Рішення обласної ради від 24 грудня 2004 року № 495-24/IV «Про програму охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005–2015 роки»

1. Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище

Розробка та впровадження нових екологічно чистих технологій

Охорона та раціональне використання водних ресурсів, атмосферного повітря та земель

Переробка, раціональне використання та зберігання відходів


2. Моніторинг і відтворення природних екосистем

Інвентаризація та відновлення біологічного різноманіття

Охорона та раціональне використання ресурсів природних екосистем3. Підвищення рівня екологічної свідомості суспільства

Проведення масових заходів екологічної інформатизації суспільства

Реконструкція та створення нових баз екологічної освіти населення3. Програма поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007−2015 роки

Визначення пріоритетних напрямів і реалізація комплексу взаємопов’язаних заходів щодо мінімізації та запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення відходів, збільшення обсягів залучення відходів до господарського обігу.

Удосконалення діючих та впровадження нових систем очищення викидів та скидів

Запобігання та мінімізації викидів та скидів забруднюючих речовин, утворення відходів (удосконаленням діючих та впровадженням нових технологій і обладнання);

Залучення відходів до господарського обігу
(до Програми увійшли 25 основних підприємств-забруднювачів області;

Програма охоплює близько 95 % техногенного навантаження на всю територію області)4. Регіональна програма розвитку водного господарства у Дніпропетровській області (рішення обласної ради від 17 листопада 2003 року № 243-11/ХХІV)

Перший етап (до 2010 р.) - створення умов для поліпшення забезпечення водою населення і галузей економіки, запобігання забрудненню і виснаженню водних об'єктів і ресурсів.

Першочергові заходи з реконструкції та модернізації водопровідно-каналізаційних систем, запобігання виникненню аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних об'єктах

Оснащення житлового фонду засобами обліку та споживання води

Підвищення безпеки експлуатації головних каналізаційних станцій

Забезпечення централізованим питним водопостачанням 41 сільського населеного пункту, де склалася кризова ситуація з питним водопостачанням, у тому числі за рахунок підземних вод

Розширення обсягів використання підземних вод для питного водопостачання населення, інвентаризація наявних свердловин питного водопостачання урахуванням їх сучасного стану та обсягів водовідбору (0,25 млн. грн. одноразово), оцінка сучасного стану раніше розвіданих невикористаних родовищ підземних вод (0,75 млн. грн. одноразово), оцінка стану родовищ підземних вод, що експлуатуються з відновленням моніторингових спостережень (0,2 млн. грн. одноразово)

Зменшення обсягів скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти, завершення будівництва та модернізація очисних споруд

Створення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, насамперед на водних об'єктах. що є джерелами питного водопостачання


Другий етап (після 2010 р.) - технологічне оновлення і реконструкції систем водозабезпечення міського і сільського населення та промислових підприємств; припинення (істотне зменшення) надходження забруднюючих речовин до водних об'єктів

Оптимізація територіально-галузевої структури водогосподарського комплексу області

Реалізація водозберігаючих, маловодних, енергозберігаючих і водоохоронних проектів, впровадження прогресивних методів очищення вод

Визначення параметрів збалансованості використання і відтворення водоресурсного потенціалу, створення автоматизованої системи оцінки водоресурсних та екологічних ситуацій, прогнозування шкідливого впливу на водні об'єкти

Впровадження комп'ютерних технологій водорозподілу, управління водокористуванням і охороною вод.5. Обласна комплексна програма поводження з відходами на 2006–2015 роки

Створення комплексної обласної системи управління відходами: Організаційно-економічне забезпечення управління відходами

 1. Розробка системи нормативно-правового і ринкового регулювання поводження з відходами

 2. Проведення комплексної інвентаризації та паспортизації місць зберігання відходів із метою визначення їх власників, виявлення та поставлення на облік безхазяйних відходів, у тому числі проведення лабораторних досліджень з визначення хімічного складу відходів

 3. Створення і впровадження обласної експертної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи контролю за здійсненням операцій поводження з відходами, спрямованої на забезпечення прийняття рішень у сфері управління відходами, у тому числі щодо надання дозволів на розміщення відходів залежно від дотримання встановленого технологічного регламенту виробництва і нормування питомих показників утворення відходів

 4. Забезпечення впровадження організаційно-економічного механізму та створення науково-технічного забезпечення поводження з відходами, мало-, безвідходних технологій і виробництв, у тому числі вітчизняної виробничої бази з виробництва спеціалізованого устаткування у сфері поводження з відходами

Створення комплексної обласної системи управління відходами: Науково-технічне та техніко-методичне забезпечення

 1. Удосконалення технологічних регламентів утилізації відходів гірничо-металургійних та хімічних підприємств області

 2. Проектування і побудова будівель, споруд, полігонів для складування, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення відходів, у тому числі небезпечних і невпізнаних, заборонених, непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (далі – НХЗЗР), проведення геолого-пошукових робіт з вибору ділянки для розміщення полігонів

 3. Розроблення системи керування твердими побутовими відходами у Дніпропетровській області

Створення комплексної обласної системи управління відходами: Інфраструктурне забезпечення

 1. Розроблення концепції та запровадження механізму (в тому числі його технічне і організаційно-економічне забезпечення) раціонального управління будівлями, землями для розміщення місць складування відходів, будівництва комплексів з утилізації, знешкодження, видалення відходів, у тому числі небезпечних відходів і НХЗЗР

 2. Ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих місць накопичення відходів та їх видалення, утилізація, знешкодження

 3. Будівництво міжрайонного комплексу з утилізації відходів, у тому числі небезпечних відходів і НХЗЗР

 4. Спорудження або придбання установок для утилізації відходів, у тому числі небезпечних відходів і НХЗЗР

 5. Розробка та впровадження (у тому числі технічне й організаційно-економічне забезпечення) обласної інфраструктури збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини

 6. Перезатарювання, перевезення, знешкодження та утилізація НХЗЗР, тари, у якій вони зберігались, піддонів тощо та очищення забрудненої території у місцях збереження

6. Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011–2018 роки

1. Організація робіт з підвищення родючості ґрунтів шляхом меліоративних заходів

1.1. Побудова та відновлення зрошувальної системи

1.2. Підвищення родючості ґрунтів шляхом гіпсування2. Розвиток земельних відносин і охорони земель

2.1. Установлення меж населених пунктів

2.2. Проведення інвентаризації земель населених пунктів

2.3. Здійснення інвентаризації земель за межами населених пунктів


3. Розвиток земельних відносин і охорони земель

3.1. Здійснення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

3.2. Проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів7. Програма формування національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2005–2015 роки

Формування територіально-функціональної системи екологічної мережі Дніпропетровської області

Досягнення екологічно обґрунтованого мінімуму площі земель природно-заповідного фонду, необхідного для стійкого розвитку природних і окультурених ландшафтів (збільшити відсоток заповідності щонайменше до 8% від загальної площі Дніпропетровської області)

Збереження всього різноманіття природних і напівприродних типів ландшафтів, геологічних пам’яток, ґрунтів, популяцій рідкісних та зникаючих видів флори та фауни регіону

Забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин у межах Дніпропетровської області та сусідніх областей

Збалансоване та невиснажливе довготривале використання природних ресурсів у господарській діяльності населення8. Програма моніторингу довкілля Дніпропетровської області на 2007-2015 роки

Забезпечення вдосконалення регіональної системи моніторингу довкілля

Дніпропетровської області, підвищення рівня виконання її основних функцій.Довгострокові систематичні спостереження за станом довкілля

Аналіз екологічного стану довкілля та прогнозування його змін

Інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки

Інформаційне обслуговування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Забезпечення екологічною інформацією населення регіону і міжнародних організацій


9. Регіональна цільова Програма використання порушених земель гірничодобувних підприємств у якості елементів екологічної мережі Криворізького залізорудного та Нікопольського марганцеворудного басейнів на 2010–2014 роки

1. Обґрунтування прийняття рішення обласною радою (узгодження з місцевими органами, уповноваженими органами влади)

Створення заказників:

1.1. «Кільцевий».

1.2. «Інгулецький».

1.3. «Грушівський».Землевпорядкування створення заказників

Встановлення меж заказників: «Кільцевий», «Інгулецький», «Грушівський».

10. Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011–2022 роки

1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря

Застосування пило-гнітючих заходів на сухих поверхнях хвостосховищ. Полив автошляхів перевантажувальних майданчиків на кар’єрах та хвостосховищах. Поливання автомобільних шляхів промислового майданчика. Зрошення складів готової продукції. Інженерно-технічні заходи з пило придушення

Застосування природоохоронних заходів при проведенні масових вибухів у кар’єрах

Будівництво скруберів на дільниці подрібнення вапняку та бентоніту випалювальної машини цеху з виробництва окатишів № 2 (джерело викиду № 94)

Заміна групи циклонів на випалювальній машині (джерело викиду № 58)

Заміна газоочисного обладнання на випалювальній машині (джерела викидів №№ 46, 48)

Заходи із запобігання пилоутворення при виконанні масових вибухів у Глеюватському кар’єрі

Виконання ремонтів обладнання аспіраційних пристроїв у цехах комбінату

Реконструкція аспіраційних установок на фабриці окомкування (джерела викидів №№ 50, 52, 53)

Заміна циклонів ЦН-15 на циклон типу «Вихор», джерело викиду № 49

Заміна батарейного циклону БЦ-9 на СИОТ, джерело викиду № 181

Зрошення продукції на відкритих складах, гідро - зрошення пилячої поверхні кар’єру, зрошення пляжів та греблі хвостосховища, поливання господарських автошляхів промислового майданчика

Застосування заходів при проведенні масових вибухів

Зрошення гірничої маси перед завантаженням. Змочування шламокарт у балці Грушовата. Поливання автошляхів по маршруту технологічного транспорту, території житлового масиву, промислової території підприємства. Комплекс інженерно-технічних заходів з пилопридушення

Виконання заходів із зниження викидів у атмосферне повітря з максимальним викорис-танням безтротилових ВР при виробництві масових вибухів

Проведення ремонтів та реконструкція систем аспірації на дробильній фабриці І − ІІ стадії подрібнення на джерелах викидів №№ 6, 7, 12

Реконструкція вузлів аспіраційної системи сушильного барабану; ремонт пальників на джерелі викидів № 139

Пилопридушення на автошляхах кар’єру, дамби хвостосховища, проммайданчику. Підтримання у вологому стані «сухих» пляжів, зрошення складів щебеню, пилопридушення поверхні відвалів

ДП-6. Капремонт 1 розряду з впровадженням комплексу природоохоронних заходів. Реконструкція АУ ливарного двору (джерело викиду № 59) та підбункерного приміщення (джерело викиду № 54). Вирівнювання тиску в міжконусному просторі азотом. Упровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу. Проведення налагоджувальних робіт

Будівництво нового агломераційного цеху з: сучасним шихтопідготовчим комплексом, упровадження ефективної системи пиловловлення на всіх стадіях технологічного процесу, впровадження нової технології газоочищення (сіркоочищення), введення системи екологічного моніторингу технологічного процесу

Виведення з експлуатації аглофабрики металургійного виробництва, яка не відповідає сучасним екологічним вимогам (джерела викидів №№ 1, 2, 8 − 27, 31)

Модернізація діючого конвертерного цеху з будівництвом нового ПГОУ за конверторами №№ 1 − 6, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу і технологічного процесу (джерела викидів №№ 180, 189) І − ІІ блок конверторів

ДП-5. Капремонт І розряду з впровадженням комплексу природоохоронних заходів: реконструкція АУ (ливарного двору − джерело викиду № 58, підбункерного приміщення − джерело викиду № 53), вирівнювання тиску в міжконусному просторі азотом, упровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу, проведення налагоджувальних робіт

ДП-7. Капремонт І розряду з упровадженням комплексу природоохоронних заходів: реконструкція АУ (ливарного двору − джерело викиду № 60, підбункерного приміщення − джерело викиду № 55), вирівнювання тиску в міжконусному просторі азотом, упровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу, проведення налагоджувальних робіт

ДП-9. Капремонт І розряду з упровадженням комплексу природоохоронних заходів: реконструкція АУ (ливарного двору − джерело викиду № 92, підбункерного приміщення − джерело викиду № 94)

Будівництво нового сталеплавильного комплексу потужністю 1,2 млн. т сталі з упровадженням екологічно безпечних технологій, сучасних ефективних методів пилогазопридушення на всіх стадіях технологічного процесу та з введенням автоматизованої системи екологічного моніторингу технологічного процесу

Виведення з експлуатації існуючого мартенівського цеху, який не відповідає сучасним екологічним вимогам (джерела викидів №№ 240, 242, 245)

Будівництво централізованих АУ діючого конвертерного цеху перегрузочних вузлів 2 блоку (джерела викидів №№ 190 − 196, 202)

Модернізація діючих ПГОУ від обертових печей №№ 1 − 5 (джерела викидів №№ 110 − 112)

Виведення з експлуатації існуючого цеху Блюмінг-1

Модернізація системи пилоочищення від аглоцехів 1, 2 ГЗК

Реконструкція коксової батареї № 7

Реконструкція коксової батареї № 8

Застосування заходів при проведенні масових вибухів

Зрошення гірничої маси при екскавації у кар’єрі, поливання під’їзних технологічних автошляхів кар’єру, зрошення напівзакритого складу готової продукції шахтоуправління, поливання експлуатаційних шляхів, періодичне змочування «сухих» пляжів, гідрознепилення шляхів, нарощування порога переливання огороджувальних дамб карт намиву хвостосховищ

Виконання заходів по зниженню викидів у атмосферне повітря з максимальним використанням безтротилових ВР при виробництві масових вибухів

Зрошення автошляхів кар’єру, забоїв екскаваторів, пилячих поверхонь складів гірничої маси, складу товарної продукції. Інженерно-технічні заходи з пилопридушення

Шахта ім. Леніна − модернізація аспіраційної установки № 2

Шахта ім. Леніна − модернізація аспіраційної установки № 3

АТУ шахти ім. Леніна − заміна та обслуговування димососа ДН-12.5 компл. з циклоном СКЦН-34Б-2000

АТУ шахти «Гвардійська» − заміна та обслуговування димососа ДН-12.5 компл. з циклоном СКЦН-34Б-2000

АТУ шахти «Октябрська» − заміна та обслуговування димососа ДН-12.5 компл. з циклоном СКЦН-34Б-2000

АТУ шахти «Родіна» − заміна та обслуговування димососа ДН-12.5 компл. з циклоном СКЦН-34Б-2000

Зрошення складів готової продукції. Поливання автошляхів і промислових майданчиків

Обробка складів руди закріплюючою сумішшю. Поливання доріг та проммайданчиків шахт та цехів

Заміна фільтра барабана сушіння сировини № 1 (джерело викиду № 6)

Заміна фільтра системи очистки забруднюючих речовин, що відводяться від сушильного барабана № 2 (джерело викиду № 7)

Будівництво закритого складу клінкеру

Упровадження системи поточного газоаналізу для джерела викидів обертової печі

Заміна фільтра цементного млину № 1 (джерело викиду № 17)

Заміна фільтра цементного млину № 2 (джерело викиду № 18)

Заміна фільтра клінкерного холодильника (джерело викиду № 2)

Технічне переоснащення вузлів системи очистки газів, що відводяться від цементного млина № 4 (джерело викиду № 20)

Заміна фільтрів систем очистки забруднюючих речовин, що відводяться від: сушильного барабана № 4 (джерело викиду № 9), сушильного барабана № 3 (джерело викиду № 8), силосу сировинної суміші (джерело викиду № 5)

Перевезення сипких матеріалів транспортом з накритим кузовом. Поливання автошляхів і території підприємства

Ремонт систем вентиляції із заміною м’яких вставок, робочого колеса (при потребі), очищення бункерів від уловленого пилу на джерелах викидів №№ 33 − 35, 38, 52, 64, 66, 83, 85, 137, 151, 153 − 155

Заміна рукавних фільтрів ФРКДІ-1100 на газоочисному обладнанні електродугових печей сталефасоноливарного цеху

Модернізація електродугових печей сталефасоноливарного цеху


2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

Розширення хвостового господарства та системи зворотного водопостачання

Забезпечення режиму гідрозахисту при експлуатації шахти Першотравнева

Розширення хвостового господарства та оборотного водопостачання, нарощення дамби шламосховища

Перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання фільтраційних вод шламосховища

Перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання фільтраційних вод шламосховища

Виконання заходів із зниження впливу хвостосховища на навколишнє середовище (у т. ч. відмова від регламентного скидання високомінералізованої води в р. Інгулець)

Проведення моніторингу за комплексом режимних спостережень за підземними та поверхневими водами в межах впливу кар’єру, гірничих робіт та хвостосховища

Упровадження проекту «Перехоплення з включенням в оборотний цикл високомінералізованих хлоридних дренажних вод, що поступають в обвідній канал з територій, прилеглих до гідротехнічних споруд ГЗК»

Упровадження проекту «Перехоплення з включенням в оборотний цикл високомінералізованих хлоридно-сульфатних дренажних вод, що поступають в обвідній канал з територій, прилеглих до гідротехнічних споруджень металургійного виробництва»

Розробка і впровадження технологій зниження вмісту нафтопродуктів у стічних водах

Упровадження системи моніторингу кількісних і якісних показників стічних вод основних виробництв підприємства

Модернізація системи зливових вод з території шахти «Родіна»

Реконструкція системи очищення дренажних вод з можливістю їх подальшого використання в технічному водопостачанні

Упровадження автономної системи зворотного водопостачання

Проектування та будівництво колекторів – 89,411 км

Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд, ІІ черга

Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд, ІІІ черга (споруди біологічного очищення стічних вод)

Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд, ІV черга)

Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (Північна станція аерації)

Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (Північна станція аерації), ІІ черга

Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (Інгулецька станція аерації)

Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, удосконалення технологій підготовки питної води

Розробка водоохоронних зон річок Інгулець, Саксагань та інших водних об’єктів на території міста

Розчистка річок та водойм міста, заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, їх екологічне оздоровлення

Заходи з захисту від підтоплення, у т.ч. спорудження дренажних мереж


3. Поводження з відходами та раціональне використання земель

Рекультивація відвалів Ганнівського кар’єру

Використання розкривних порід для будівництва хвостосховища

Використання розкривних порід для виробництва щебеню

Використання хвостів збагачення для будівництва греблі хвостосховища

Використання розкривних порід для будівництва (ремонту) автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах

Засипка відпрацьованої ємності кар’єру № 2 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація)

Переробка розкривних порід для виробництва щебеню

Використання шламів збагачення як сировини для одержання концентрату

Використання розкривних порід для нарощування греблі хвостосховища

Використання розкривних порід та хвостів збагачення для будівництва дамб обвалування хвостосховищ «Об’єднане» та «Войкове»

Використання розкривних порід для виробництва щебеню

Використання щебеню з розкривних порід для максимального забезпечення споживачів сторонніх організацій

Устаткування хвостосховища в районі с. Миролюбівки з нарощуванням дамб обвалування до позначки + 165 м

Реконструкція хвостосховища «Об’днане» з нарощуванням дамб обвалування до позначки + 186 м

Розробка ТЕО щодо технології поводження та утилізації промислових відходів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Упровадження технології утилізації шламів металургійного виробництва

Рекультивація порушених земель шахтоуправління по підземному видобутку руди (розроблено проект Інститутом проблем природокористування та екології України «Проект рекультивації порушених земель ДП РУ ім. Кірова»)

Розробка проекту та гірничотехнічна рекультивація порушених земель

Гірничотехнічна рекультивація зон обвалення шахт «Ювілейна» і ім. Фрунзе

Рекультивація земель у гірничому відводі підприємства сел. Куйбишева

Упровадження проекту використання промислових відходів в якості альтернативного палива

Упровадження малої лінії вакуумноплівкової формувальної лінії

Відселення мешканців селища Карнаватка з зони зрушення земної поверхні згідно з робочим проектом «Обґрунтування ліквідації шахти «Саксагань»

Придбання обладнання, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів

Заходи з озеленення території міста (роботи з озелення та придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення міста)

Будівництво екологобезпечних полігонів ТПВ, реконструкція існуючих полігонів з досягненням максимального рівня екологічної безпеки

Будівництво сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції (створення системи двоетапного перевезення побутових відходів)

Будівництво полігону для складування промислових відходів

Передання на утилізацію непридатних та заборонених для подальшого використання хімічних засобів захисту рослин

Рекультивація виведених з експлуатації полігонів побутових відходів, забезпечення локалізації негативного впливу4. Організація моніторингу

Розвиток систем автоматизованого контролю промислових викидів у атмосферу на підприємствах − основних забруднювачах атмосферного повітря

Придбання пересувної аналітичної лабораторії та інших систем і приладів контролю для спостереження за якістю атмосферного повітря

Розробка екологічної карти м. Кривого Рогу

Розробка проекту організації системи моніторингу навколишнього природного середовища міста

Оснащення локальних інформаційно-аналітичних центрів моніторингу довкілля м. Кривого Рогу обчислювальною, комунікаційною та оргтехнікою, системним програмним забезпеченням


5. Аналіз існуючого стану складових довкілля міста

Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, моніторинг довкілля в районі місць видалення відходів, моніторинг якості питної води в централізованій мережі водопостачання

Моніторинг атмосферного повітря (придбання нового обладнання для стаціонарних постів, обладнання для моніторингу на джерелах викидів, здійснення моніторингу на межі СЗЗ)

Проведення спостережень за рівнем та гідрохімічним режимом ґрунтових вод у межах впливу гірничовидобувної промисловості Криворізького залізорудного басейну

Моніторинг підтоплених, зсувонебезпечних територій міста

Моніторинг радіологічного стану на території міста, у т. ч. по радону


6. Охорона, збереження, утримання об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)

Виготовлення та встановлення (поновлення) інформаційних та межових знаків на об’єктах природно-заповідного фонду

Організація розроблення проектів винесення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натуру

Забезпечення об’єктів природно-заповідного фонду картографічним матеріалом, необхідним для визначення меж

Установлення фактичних меж об’єктів природно-заповідного фонду на місцевості та закріплення їх межовими знаками

Установлення в натурі (на місцевості) меж територій об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, оформлення їх відповідними знаками та інформаційними матеріалами, нанесення меж на планово-графічні матеріали


7. Екологічна освіта та інформування громадськості з природоохоронних питань

Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань

Видання поліграфічної продукції з екологічної тематикиУтримання, оснащення та зміцнення матеріально-технічної бази територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка