Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 рокуСторінка14/20
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.05 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Розділ 6. Рекомендації СЕО


Даний розділ був сформований на основі пропозицій, наданих членами Робочої групи з проведення Стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, після тісних консультацій з розробниками Стратегії. Розділ відображає як пропозиції Робочої групи до переліку завдань Стратегії, так і рекомендації щодо реалізації окремих з них з тим, щоб зменшити можливий вплив на довкілля у майбутньому.

6.1. Пропозиції Робочої групи з СЕО до Стратегії


Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року від самого початку розроблялась на засадах комплексності та збалансування економічного, екологічного та соціального компонентів розвитку, що значно полегшило процес проведення стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення аналізу ймовірних негативних наслідків на довкілля від реалізації Стратегії було виявлено ряд операційних цілей, завдання яких потребують серйозної уваги під час їх реалізації, щоб не припустити негативного впливу на довкілля, або які доцільно скоригувати перед тим, як включати до переліку пропонованих Стратегією завдань.Відповідні пропозиції, які були запропоновані Робочою групою з СЕО та розглянуті розробниками Стратегії, наведені в таблиці 23.

Таблиця 23. Врахування пропозицій Робочої групи з СЕО до завдань Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року

Завдання

Пропозиції Робочої групи

Стан врахування

Стратегічна ціль 1: ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ

Операційна ціль 1.1. Диверсифікація економіки малих монопрофільних міст

1.1.2. Сприяння залученню інвестицій в інші (поза домінуючою) галузі економіки малих монопрофільних міст

Включити до сфери охоплення завдання пункт «Розробка та впровадження маркетингових заходів з залучення інвестицій, в тому числі до екологічно-дружніх галузей виробництва».

Враховано.

Операційна ціль 1.3. Інноваційний розвиток

1.3.3. Покращення умов для розвитку наукоємного машинобудування

Включити до сфери охоплення завдання пункт «Підтримка розвитку інженерних розробок у сфері екологічно безпечних технологій».

Враховано.

Операційна ціль 1.4. Розвиток внутрішнього туризму

1.4.1. Створення та розвиток туристичних продуктів

Розширити завдання з підвищення якості надання послуг в галузі сільського зеленого туризму до забезпечення розвитку та підвищення якості надання послуг екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого.

До сфери охоплення завдання включено пункт «Забезпечення розвитку та підвищення якості послуг екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму».

1.4.3. Забезпечення маркетингу Дніпропетровської області

Розширити завдання з популяризації сільського зеленого туризму Дніпропетровщини серед мешканців області та України та включити до нього також інші види екологічного туризму.

До сфери охоплення завдання включено пункт «Популяризація сільського зеленого та інших видів екологічного туризму Дніпропетровщини серед мешканців області та України».

Стратегічна ціль 2: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Операційна ціль 2.1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері

2.1.1. Розвиток потенціалу малих і середніх агровиробників, покращення доступу до фінансування

Додати до сфери охоплення завдання наступні пункти:

 • Підтримка розвитку ферм сімейного типу.

 • Підтримка розвитку ланцюгів малих і середніх агровиробників через формування кооперативних об’єднань, збутових асоціацій, переробних підприємств та інше, що призведе до збільшення доданої вартості.

 • Стимулювання впровадження інноваційних технологій виробництва та переробки високоякісних і безпечних аграрних продуктів.

Враховано.

Додати до сфери охоплення завдання пункт «Підтримка укрупнення господарств населення».

Відхилено у зв’язку з тим, що завдання спрямоване на підтримку малих та середніх виробників на противагу укрупненню господарств.

2.1.2. Підтримка диверсифікації агровиробництва та заміщення імпорту

Окрім формування культури органічного виробництва та споживання додати до обсягу завдання пункт зі сприяння розвитку органічного землеробства та виробництву органічних продуктів харчування.

До сфери охоплення завдання включено пункт «Сприяти розвитку органічного землеробства та виробництву органічних продуктів харчування».

2.1.3. Підтримка господарського використання деградованих, порушених та рекультивованих земель

Вилучити дане завдання.

Враховано.

Операційна ціль 2.2. Підтримка зайнятості сільського населення

2.2.1. Підвищення якості трудових ресурсів сільських територій

Додати захід «Створення еколого-просвітницьких центрів (зокрема з впровадження органічного землеробства) на базі закладів освіти».

Не враховано у зв’язку з тим, що відповідний захід більше відноситься до сфери завдання 3.1.4. Формування екологічної культури населення.

Операційна ціль 2.3. Розвиток інфраструктури сільських територій

2.3.1. Покращення забезпечення споживачів водними ресурсами

Деталізувати, на яку групу споживачів спрямоване дане завдання.

Завдання 2.3.1. сформульовано як «Покращення забезпечення населених пунктів питними водними ресурсами».

2.3.3. Покращення соціальної інфраструктури села

Включити до обсягу охоплення завданням окрім соціальної розвиток культурно-освітньої інфраструктури сільської місцевості.

До сфери охоплення завдання включено пункти:

 • Сприяння розвитку освітньої мережі сільських територій (особливо дошкільних закладів).

 • Проведення оптимізації структури закладів охорони здоров’я в сільській місцевості.

 • Сприяння розвитку мережі закладів соціальної інфраструктури в сільській місцевості.

 • Модернізація та проведення ремонту закладів культури.

 • Сприяння розвитку мережі закладів фізичної культури та спорту в сільській місцевості.

Стратегічна ціль 3: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Операційна ціль 3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля

3.1.1. Покращення екологічного управління та моніторингу

Додати відповідне завдання.

Враховано.

3.1.2. Зменшення забруднення повітряного басейну

Додати до сфери охоплення завдання наступні пункти:

 • Системне впровадження проекологічних технологій на підприємствах-забруднювачах.

 • Розвиток міського електротранспорту.

Враховано.

3.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення

Додати до сфери охоплення завдання наступні пункти:

 • Створення і впровадження інтегрованої системи басейнового управління водними ресурсами.

 • Будівництво, розширення та реконструкція очисних споруд населених пунктів та систем роздільної каналізації.

 • Стимулювання використання новітніх технологій водопідготовки.

Враховано.

3.1.4. Формування екологічної культури населення

Включити до обсягу охоплення завдання наступні пункти:

 • Інформування населення про екологічний стан у засобах масової інформації, використання зовнішньої соціальної екологічної реклами, проведення освітніх заходів у навчальних закладах.

 • Інформування населення про чинники впливу на довкілля, які можуть призвести не лише до погіршення стану довкілля, а й до незворотних наслідків.

 • Виховання дбайливого ставлення до довкілля у населення.

До сфери охоплення завдання включено пункти:

 • Формування про-екологічного мислення населення, у т. ч. – підвищення поінформованості про методи ощадливого споживання, енерговикористання, поведінки з ТПВ.

 • Проведення навчань керівників підприємств, установ та організацій щодо питань охорони навколишнього середовища та енергетичної ефективності.

 • Проведення заходів з інформування населення про кліматичні зміни, заощадження енергії та турботу про довкілля.

 • Підтримка можливостей для формування екологічної поведінки мешканців.

Операційна ціль 3.2. Покращення управління відходами

3.2.1. Покращення збору та утилізації ТПВ

До сфери охоплення завдання включити наступні пункти:

 • Впровадження сучасних технологій утилізації відходів.

Включено пункт: «Впровадження новітніх технологій і обладнання зі збирання, сортування, транспортування, переробки і утилізації ТПВ, у т.ч. специфічних та небезпечних відходів, що утворюються населенням».

 • Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу у сфері поводження з побутовими відходами.

Враховано.

3.2.2. Сприяння зменшенню об‘ємів утворення ТПВ

До сфери охоплення завдання включити наступні пункти:

 • Сприяння використанню відходів у якості вторинної сировини.

Враховано.

 • Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів зі встановленням спеціальних контейнерів.

До сфери охоплення включено відповідний пункт в редакції: «Впровадження роздільного збирання побутових відходів».

3.2.3. Покращення утилізації промислових відходів

Додати пункти:

 • Впровадження нових технологій утилізації промислових відходів.

До сфери охоплення включено відповідний пункт в редакції: «Розробка та впровадження нових механізмів утилізації промислових відходів».

 • Проведення паспортизації місць зберігання хімічних засобів захисту рослин.

Враховано.

Операційна ціль 3.3. Розвиток екомережі та рекреаційних зон

3.3.1. Сприяння збереженню лісів та об’єктів природно-заповідного фонду

Включити до обсягу охоплення завдання наступні заходи:

 • Запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів та об'єктів природно-заповідного фонду.

До сфери охоплення завдання включено наступні пункти:

 • Проведення інвентаризації та виділення меж в натурі існуючих об’єктів ПЗФ.

 • Поліпшення стану природоохоронних територій.

 • Створення об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та обласного значення

 • Створення нових об’єктів ПЗФ.

 • Створення та поліпшення стану зелених насаджень населених пунктів області.

3.3.2. Покращення стану рекреаційних зон та водних об‘єктів

Включити до сфери охоплення завдання пункт «Впровадження заходів щодо поліпшення екологічного стану басейну р. Дніпро та малих річок»

Враховано.

3.3.3. Відновлення порушених земель та родючості ґрунтів

При впровадженні даного завдання передбачити використання міжнародного досвіду та новітніх технологій при відновленні порушених земель та їх рекультивації.

До сфери охоплення завдання включено пункт «Використання міжнародного досвіду та новітніх технологій при відновленні порушених земель та їх рекультивації».

Операційна ціль 3.4. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики

3.4.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

Включити до завдання заходи з утеплення зовнішніх стін житлових будинків та ремонт покрівель з метою зменшення втрати тепла.

До сфери охоплення завдання включено «Впровадження енергозберігаючих технологій на об‘єктах комунальної власності та житлового фонду (зменшення тепловтрат, утеплення зовнішніх стін житлових будинків, ремонт покрівель, впровадження когенераційних технологій, використання електричного теплоакумуляційного обігріву, світлодіодного освітлення тощо)».

Передбачити впровадження заходів з переоснащення підприємств енергозберігаючим та ресурсозберігаючим обладнанням.

Заходи по роботі з підприємствами не включені.

3.4.2. Розвиток альтернативної енергетики

Розширити відповідне завдання за рахунок заходів, спрямованих на створення умов для розвитку альтернативної енергетики, зокрема шляхом формування місцевої нормативної підтримки.

До сфери охоплення завдання включено пункти:

 • Створення банку даних земель, в тому числі порушених, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики за її видами.

 • Розробка та впровадження місцевих нормативних актів з підтримки впровадження альтернативної енергетики в області.

 • Створення умов для розробки та реалізації інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики.

Стратегічна ціль 4: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Операційна ціль 4.3. Розвиток громад

4.3.1. Створення умов для ефективного управління територіями.

Включити до сфери завдання пункт «Створення умов для ефективного моніторингу та управління антропогенним навантаженням на довкілля територій області».

Включено пункт «Запровадження системи ефективного моніторингу та управління антропогенним навантаженням на довкілля».

Додати Операційну ціль 4.4. Збереження здоров’я населення

4.4.1. Формування здорового способу життя населення.

Додати відповідну операційну ціль.

Не враховано.

4.4.2. Забезпечення якісного медичного обслуговування.

Додати відповідну операційну ціль.

Не враховано.

Під час розробки Стратегії була налагоджена тісна співпраця між Робочою групою з проведення Стратегічної екологічної оцінки та розробниками Стратегії; зокрема, частина членів РГ з СЕО також входила до групи розробників Стратегії, що дозволило своєчасно передавати пропозиції, напрацьовані Робочою групою з СЕО, на розгляд розробників Стратегії та враховувати їх або аргументовано відхиляти.

Як видно з таблиці, більшість пропозицій, що надійшли від членів Робочої групи з СЕО, стосується розширення обсягу виконання деяких завдань, з тим, щоб включити до заходів, спрямованих на їх реалізацію, певні екологічні ініціативи.

В одному з перших проектів переліку стратегічних та операційних цілей Стратегії було запропоновано включити до Операційної цілі 1.3. Інноваційний розвиток завдання 1.3.2. Підвищення енергетичної незалежності та конкурентоспроможності економіки області через створення умов для розвитку альтернативної енергетики, у тому числі на порушених землях. Дане завдання передбачало провести наступні заходи:

• Створення банку даних земель, в тому числі порушених, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики за її видами.

• Розробка та впровадження місцевих нормативних актів з підтримки впровадження альтернативної енергетики в області.

• Створення умов для розробки та реалізації інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики.

• Забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії.

Проте, на думку Робочої групи з СЕО, дане завдання в недостатній мірі охоплювало стимулювання розвитку альтернативної енергетики, що є загальносвітовою тенденцією на сьогодні, тому було запропоновано відобразити в Операційній цілі 3.4. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики відповідне завдання, що було враховано розробниками Стратегії та знайшло своє відображення у завданні 3.4.2. Розвиток альтернативної енергетики, яке було включено в остаточну редакцію Стратегії.

До основних досягнень Робочої групи з СЕО, що були забезпечені шляхом постійних консультацій з розробниками Стратегії, стало значне розширення обсягу охоплення Стратегічної цілі 3. Екологічна безпека, яка була від самого початку включена до Стратегії її розробниками. У первинному проекті Стратегії зазначена стратегічна ціль включала 5 Операційних цілей, а саме:

3.1. Розвиток мережі водопостачання та водовідведення.

3.2. Покращення управління промисловими та твердими побутовими відходами.

3.3. Розвиток рекреаційних зон, заповідних територій, малих річок, водойм та екомережі.

3.4. Формування екологічної культури населення.

3.5. Енергоефективність.

Проте в такій редакції поза обсягом охоплення Стратегічної цілі залишались стан атмосферного повітря та відновлення і збереження земель області. Для вирішення цих питань було запропоновано включити Операційну ціль 3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля, яка б охопила завдання із забезпечення належного стану довкілля за такими його компонентами: повітря, водні ресурси, земельні ресурси. Також до завдань даної операційної цілі було запропоновано включити 3.1.4. Формування екологічної культури населення, як одну із першочергових умов поліпшення стану довкілля. Таким чином, в редакції Робочої групи з СЕО було запропоновано операційні цілі Стратегічної цілі 3. Екологічна безпека викласти у вигляді:

3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля

3.2. Покращення управління відходами

3.3. Розвиток екомережі та рекреаційних зон

3.4. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики

Також важливим досягненням Робочої групи з СЕО стало вилучення з переліку завдань Стратегії завдання 2.1.3. «Підтримка господарського використання деградованих, порушених та рекультивованих земель». Дане завдання протиставляло пріоритети економічного розвитку і збереження довкілля, тому дане завдання, яке було суперечливо оцінено ще на етапі аналізу відповідності цілей та завдань Стратегії національним та регіональним екологічним цілям, учасники Робочої групи з СЕО запропонували вилучити. Дане завдання передбачало виконання таких заходів:

• Визначення можливих режимів економічної діяльності (не тільки сільськогосподарської) на рекультивованих та порушених землях державної та комунальної власності.

• Проведення інформаційної кампанії та конкурсу для активізації економічної діяльності на рекультивованих та порушених землях державної та комунальної власності через розвиток багаторічних насаджень та тепличних господарств.

• Відновлення (за можливістю) та використання деградованих земель державної та комунальної власності.

В свою чергу така постановка завдання відображала неузгодженість як в середині самого завдання, так і його невідповідність пріоритетам, визначеним на регіональному рівні відповідними галузевими програмами (Програма формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2006–2015 роки та Регіональна програма «Ліси Дніпропетровщини» на 2011–2015 роки). Завдання 2.1.3. «Підтримка господарського використання деградованих, порушених та рекультивованих земель» заважало сконцентрувати увагу на відновленні даного виду земель та унеможливлювало їх подальше використання для рекреаційних потреб, чому і було вилучено зі Стратегії.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка