Звіт про роботу «Школи молодого викладача» в 2013-2014 н рСкачати 156.05 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір156.05 Kb.
Звіт про роботу

«Школи молодого викладача»

В 2013-2014 н.р.
Робота «Школи молодого викладача» в 2013-2014 н.р. була направлена на адаптацію молодих спеціалістів у викладацькому та учнівському колективах, попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодих викладачів, удосконалення форм, методів і прийомів організації й здійснення навчально-виховної діяльності викладача.

Робота школи розпочинається зі створення наказу про закріплення за молодими працівниками досвідчених педагогів.В нашій ШМВ навчалось 4 молодих спеціалісти:


Шпитко Н.П. – викладач англійської мови –наставник – Дереновська О.П.;


Мерзляк В.О. – викладач інформаційних технологій - - наставник Мерзляк О.М.


Булаховський С.О. – викладач креслення – наставник – Лебеденко О.П.Терпан С.М. – керівник гурткової роботи – наставник – Денисюк О.ДНа початку навчального року був складений план роботи школи молодого викладача на навчальний рік. Згідно плану проводились семінарські, практичні, аналітичні заняття, діагностування та анкетування вчителів-початківців.

У бесіді і шляхом анкетування з молодими викладачами було з*ясовано їхні нахили, бажання, інтереси. Ознайомили початківців з обладнанням методкабінету, матеріалами училищної бібліотеки, з майбутніми колегами, разом із класними керівниками дали стислу характеристику класів, у яких їм доведеться працювати.

Молодих спеціалістів було орієнтовано на виконання таких основних завдань:  • набуття практичних навичок;

  • уміння застосовувати теоретичні знання, набуті у ВНЗ, конкретно на практиці;

  • набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;

  • засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового педагогічного досвіду;

  • використання сучасних засобів навчання, нетрадиційних форм і методів, нових педагогічних технологій.

На першому засіданні школи молодого викладача, який традиційно проходить на початку вересня, ми ознайомили початківців з плануючою документацією викладача, правилами ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, із загальними вимогами до уроку, типами, структурою уроків, раціональним використанням навчального часу та формами контролю навчальних досягнень учнів.

Протягом вересня-жовтня молоді викладачі відвідували уроки у досвідчених педагогів, де набирались практичного досвіду роботи з учнями.
Педагоги – наставники, навчаючи молодих спеціалістів, використовують елементи інноваційних технологій, що являється актуальним на сучасному етапі.

Адміністрацією училища та наставниками здійснювалося відвідування уроків молодих педагогічних працівників, з метою аналізу роботи працівника та надання порад.


Невід'ємною ділянкою роботи молодого педагога є позанавчальна робота. Адже він повинен проводити бесіди, анкетування, спілкування з підлітками, організовувати екскурсії, знати характер, нахили, здібності учнів. Для вирішення цих питань, заступник директора з виховної роботи проводить практичне заняття з слухачами школи, з уникнення конфліктних ситуацій на тему: "Привіт! Я - конфлікт". Така форма роботи дає позитивний результат у формуванні професійних компетентностей.


Однією з форм навчання в школі є практичне заняття з використанням технологій інтерактивного навчання. Мета якого - ознайомити викладачів з найпоширенішими технологіями інтерактивного навчання та випробувати їх дію на самих викладачах для кращого розуміння їх суті та усвідомлення результатів застосування таких методик у викладанні різних навчальних предметів.

Для формування вміння адекватної самооцінки проводилось відвідування відкритих уроків молодими спеціалістами у досвідчених викладачів та взаємовідвідування. Відкриті заняття молоді спеціалісти відвідували разом з заступником директора чи методистом. На обговоренні яких, мали можливість почути самоаналіз проведеного уроку викладачем, позитивні аспекти, зауваження та пропозиції. Під впливом аналізу відвіданих занять молоді спеціалісти по-новому оцінюють методи, прийоми, які були використані на уроці, по-новому оцінюють зміст уроку та навчального матеріалу.

Ефективною роботою були бесіди за «Круглим столом» . Молоді спеціалісти залучалися до колективного планування уроку, творчої дискусії,ділових ігор.У травні було проведено «Тиждень молодого викладача», на якому було оглянуто дидактичні матеріали молодих спеціалістів, відвідано та обговорено урок викладача англійської мови Шпитко Н.І. в 19 групі «Моя Батьківщина.Моє рідне місто»(з використанням ІКТ) та викладача креслення Булаховського С.О. в 11 групі «Особливості читання креслень загальних видів.Зображення нероз*ємних з*єднань»

Всі молоді спеціалісти беруть участь у МК училища, де також набувають педагогічного досвіду.

В кінці навчального року проводимо діагностування та анкетування молодих викладачів і майстрів виробничого навчання з метою виявлення результативності роботи школи. Проаналізувавши діагностичні карти, підводимо підсумки і намічаємо план роботи школи молодого викладача на наступний навчальний рік.
Діагностична карта виявлення рівня

професійної компетентності учителя.


№ з/п

Учитель має знати

Учитель має вміти

та робитиОцінка (у балах)

1

2

3

4

5

Для кваліфікаційної категорії «Спеціаліст»

1

Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інші законодавчі та нормативно-правові акти й документи у галузі освіти, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу, Державний стандарт освіти в Україні

Вибудовувати свою професійну діяльність з урахуванням положень і вимог, викладених у цих документах
2

Конвенцію ООН про права дитини, законодавчі та нормативні акти, які стосуються захисту прав дитини

Дотримуватися статей цих документів під час організації своєї професійної діяльності.
3

Вимоги навчальних програм з предмету

Планувати свою діяльність відповідно до вимог програми.
4

Основні положення сучасної загальної, спеціальної, вікової педагогіки та психології

Реалізувати їх у навчально-виховному процесі закладу освіти. Визначати формат і методику навчання учнів, враховуючи їх можливості та здібності.
5

Загальну дидактику та методику викладання предмету

Моделювати уроки та позакласні заходи добираючи оптимальні форми та методи роботи. Співпрацювати з вчителями - наставниками, брати участь у роботі школи «Молодого вчителя», методичних заходах навчального закладу
6

Основні положення корекційної педагогіки, вікової фізіології та шкільної гігієни

Організовувати свою діяльність з урахуванням вікових, індивідуальних і особистісних особливостей учнів.

Сприяти дотриманню шкільних гігієнічних вимог і правил під час організації навчально-виховного процесу


7

Форми та методи роботи з батьками

Установлювати контакт з батьками використовуючи традиційні форми та методи роботи. Вирішувати педагогічні проблеми.
8

Функціональні обов’язки

Раціонально організовувати свою діяльність. Додержуватись педагогічної етики та моралі
9

Ази комп’ютерної грамотності

Володіти комп’ютером на рівні користувача
10

Досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

Шукати форми і методи підвищення ефективності результатів педагогічної діяльності. Відвідувати відкриті уроки вчителів-майстрів. Вдосконалювати свій професійний рівень.

Активно працювати у шкільному МО (представляти елементи своєї педагогічної діяльності) та брати участь у методичних заходах на рівні міста

Для кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії»

(окрім зазначеного в пунктах 1-9)11

Основи професійних знань, методику викладання предмету

Володіти широким набором методів, прийомів і засобів навчання, що забезпечують варіативність освітнього процесу та диференціацію викладання предмета. Формувати і розвивати пізнавальну та комунікативну культуру школярів.
12

Понятійний апарат педагогіки та інших наук

Професійно грамотно висловлювати свої думки
13

Особливості освітнього процесу загалом і в конкретному закладі зокрема

Організувати професійну педагогічну допомогу учням у навчальній діяльності. Виявляти причини низької успішності, створювати умови їх усунення. Використовувати індивідуальний підхід до учнів.
14

Методики діагностики та аналізу

Вивчати особистість школяра, колективу в плані виявлення їх розвитку та аналізувати отримані результати.

Складати програму самоосвітньої діяльності за проблемою, критично оцінювати й аналізувати отримані результати.


15

Методику складання конспекту уроку

Ставити конкретні цілі, формувати завдання відповідно до теми уроку, вікових особливостей учнів. Конструювати урок відповідно до поставлених цілій і завдань. Моделювати педагогічні ситуації.
16

Основні напрямки діяльності педагога в навчальному закладі

Планувати і організовувати навчальну, виховну роботу з учнями та їх батьками. Здійснювати її аналіз.
17

Сучасні технології викладання предмету

Використовувати їх елементи у своїй діяльності.
18

Різноманітні форми і методи роботи з батьками

Проводити просвітницьку роботу серед батьків використовуючи сучасні форми і методи роботи
19

Досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

Шукати форми і методи підвищення ефективності результатів педагогічної діяльності. Відвідувати відкриті уроки вчителів-майстрів. Вдосконалювати свій професійний рівень.

Активно працювати у шкільному МО (представляти елементи своєї педагогічної діяльності) та брати участь у методичних заходах на рівні міста.


Для кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії»

(окрім зазначеного в пунктах 1-18)20

Теоретичні положення сучасної педагогіки та психології

Розширювати свій професійний світогляд. Використовувати наукову інформацію для підвищення результативності власної діяльності
21

Сучасні методики моніторингу навчально-виховного процесу

Досліджувати та оцінювати рівень якості викладання предмету. Проводити самоаналіз своєї професійної діяльності (уроку, позакласного закладу тощо)
22

Новітні педагогічні технології

Самостійно шукати шляхи вдосконалення власної педагогічної майстерності.

Інтенсивно займатися самоосвітою. Приймати участь у проектах професійного розвитку. Застосовувати сучасні методики у педагогічній практиці.


23

Досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

Активно працювати у міському МО (представляти елементи своєї педагогічної діяльності).

Брати участь у роботі динамічних, творчих груп та методичних заходах.

Складати реферати або творчі звіти за результатами роботи з самоосвіти (репродуктивний досвід). Локанічно, образно і виразно подати напрацьований матеріал

Проводити майстер-класи на рівні навчального закладу.Анкета молодого спеціаліста
1) Прізвище, ім’я по батькові

2) Місце роботи

3) Посада

4) Чи задоволені своєю роботою?

5) Чому не задоволені?

6) Місце навчання

7) Спеціальність

8 ) Перше враження про навчальний заклад, коли пришли на роботу

9) Перші труднощі

10) Як намагаєтесь їх подолати

11) Яку допомогу отримали від адміністрації навчального закладу

12) Яку допомогу хочете отримати від вчителів, адміністрації, методичного кабінету

13) Плани на майбутнє щодо самоосвіти

14) Що особливо яскравим запам’яталося з вашого дитинства

15) Як навчалися в школі

16) Мета вступу до педагогічного інституту/університету

17) Чи є серед родичів педагоги

18) Прізвище та ім’я, предмет улюбленого вчителя

19) Чого бажаєте досягти в педагогічній ниві

20) Особисті персональні інтереси

21) Чим мрієте захопити учнів

22) Назвіть підтему, над якою працюєте та яка переросте в досвід

23) Що найбільше подобається: думати, вигадувати, грати, малювати, співати, займатися спортом тощо

24) Чим можете бути корисним дітям

25) Як бажаєте проводити свій вільний час
Діагностична анкета молодого спеціаліста

по визначенню стану методичної підготовки
Мета: визначити рівень методичної підготовки молодих спеціалістів.
Прізвище, ім’я, по батькові …………………………………………………………………
Який предмет викладає……………………………………………………………………..
Стаж роботи ……………..

Самооцінка здійснюється по шкалі від 1 до 10 балів.


Аспекти професійної діяльності

Самооцінка вчителя

1.Здійснення індивідуального та диференційованого підходу.

2.Здійснення міжпредметних зв’язків.

3.Розвиток пізнавальних здібностей учнів.

4.Організація самостійної роботи учнів.

5.Використання інноваційних технологій.

6.Вибір оптимальних методів навчання.

7.Вибір оптимальних форм проведення уроків

8.Формування в учнів мотивації навчання.

9.Вивчення передового педагогічного досвіду з предмета

10. Реалізація виховної мети уроку.

11.Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання.

12.Реалізація принципів розвивального навчання.

13.Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

14.Уміння зберегти працездатність учнів.

15.Уміння підтримати дисципліну учнів на уроці.

16.Організація робочого місця вчителя

17.Організація позакласної роботи з предмета.

18.Уміння раціонально використовувати час уроку.

19.Виконання санітарно-гігієнічних вимог до уроку.

20.Уміння здійснювати самоаналіз уроку.

21.Володіння методикою роботи з обдарованими дітьми

22.Методика організації роботи з учнями з початковим рівнем н.д.

23.Методика проведення уроків різних типів.

24.Вміння писати конспекти уроків.

25.Вміння добирати тексти контрольних робіт.

26.Ведення тематичного обліку знань.

27.Володіння вимогами щодо ведення шкільної документації.

28.Організація групової форми роботи на уроці.

29.Здатність до самоосвіти.

30.Бажання працювати.Всього -
1 – 100 балів – низький рівень,
101 – 200 балів – середній рівень,
201 – 300 балів – високий рівень.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка