Звіт про роботу омо вчителів фізики та математики Петрівського освітнього округу за 201 4 201 5 н рСкачати 124.4 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір124.4 Kb.
Звіт про роботу ОМО вчителів фізики та математики

Петрівського освітнього округу

за 2014-2015 н.р.

« Вчити дітей – справа необхідна, потрібно зрозуміти, що дуже корисно і нам самим вчитись у дітей»

Максим Горький.

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методоб'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

У 2014- 2015 навчальному році робота методичного об'єднання вчителів фізики та математики була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, чинним законодавством про освіту,впровадженням нового Державного стандарту , на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми"Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку компетентної особистості "

В ОМО вчителів фізики та математики працювало 6 вчителів (з них 2 вчителя вищої категорії, 2 вчителя І категорії, 2 вчителя ІІ категорії ).Метою методичного об'єднання вчителів фізики та математики є :

- Активізація творчого потенціалу кожного вчителя методичного


об'єднання.

- Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної


майстерності.
Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу, методичне об'єднання працювало за такими напрямками:
Основні напрямки роботи ОМО у 2014-2015 н.р.

1. Організаційну та навчально-виховну роботу спрямовувало на формування в учнів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потребує сучасне життя.

2. Зосереджувало увагу на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема правильним вживанням термінології з предмета, культурою мовлення та письма, якості виконання письмових робіт, роботи з підручником та додатковою літературою.

3. Впроваджувало інноваційні технології в практичну роботу.

4. Зосереджувало увагу на практичній спрямованості уроків, впровадженні прийомів диференційованого навчання, сучасних форм групової роботи.

 1. Реалізовувало вимоги державних стандартів освіти щодо результативності навчання.

 2. Зосереджувало увагу на культурі веденні учнівських зошитів.

 1. Використовувало різноманітні форми і методи роботи на уроках з метою удосконалення вмінь та навичок учнів з предмету, реалізовувало межпредметні зв’язки.

 2. Розвивало в учнів потребу у здоровому способі життя, фізичному та психологічному загартуванні, вироблення культурного і відповідального ставлення до свого здоров'я.

 3. Шукали шляхи, засоби, можливості скоротити витрати навчального часу.

 4. Впроваджувало новітні інформаційні технології на уроках та позакласній роботі.

 5. В. 0. Сухомлинський стверджував, що навчально-виховний процес має три джерела: науку, майстерність і мистецтво. Прагнули досконало володіти наукою, майстерністю та мистецтвом, щоб добре керувати навчально-виховним процесом.

 6. Пам'ятали, що основними тенденціями сучасного уроку є:

 • варіативність і гнучкість структури уроку; спрямування уроку на особистість учня; системний підхід до побудови процесу навчання;

 • чітка спрямованість уроку на основне, найбільш суттєве в навчальному матеріалі; установка на повне засвоєння нового матеріалу на уроці;

 • установка на постійну увагу вчителя до формування в учнів навчальних умінь на уроці;

 • раціональне поєднання фронтальної, індивідуально-фронтальної, колективної, групової та індивідуально-групової самостійної навчальної роботи учнів на уроці;

 • спрямованість на економію навчального часу на уроці.


Поставлені завдання були реалізовані шляхом виконання такої роботи:

 • Вивчення методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у 2014-2015 н.р.

 • Вивчення основних нормативних документів, що регламентують викладання предметів природниче – математичного циклу.

 • Проведення математичних, фізичних, конкурсів з інформатики та проведення позакласної роботи з предметів з метою підвищення інтересу до вивчення предметів.( В Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» 2 – 11 класи взяло участь 30 учнів Петрівської ЗОШ ( 9 червоних сертифікати, 12 – синіх, 9 – зелених)та 12 учнів Протопопівської ЗОШ ( 3 - червоних сертифікати, 2 – синіх, 7 – зелених), у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» взяло участь 10 учнів Петрівської ЗОШ( 2 – добрий результат), у міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» взяло участь 5 учнів Петрівської ЗОШ ( 2- добрий).Учні Петрівської ЗОШ взяли участь в районних олімпіадах з фізики(1 учень 6 місце) , математики ( 1 учень 6 місце) , в шкільних олімпіадах взяли участь з математики 19 учнів, з фізики 11 учнів.
 • Ознайомлення з педагогічним досвідом роботи вчителів:

а) взаємовідвідування уроків(Раціональні числа. Дії з раціональними

числами. Математика 6 клас. Строкова О.І.

позакласний захід «Інтелектуальне багатоборство » -- Назарько Ю. А.,

Строкова О. І.

б) ознайомлення і вивчення досвіду роботи вчителів, висвітленого

на сторінках журналів «Математика в школі», «Фізика в школі»,

та інших освітянських виданнях.

 • Протягом року поповнювалися кабінети роздатковим і дидактичним матеріалами.

 • Брали участь в окружному методичному об'єднанні вчителів математики та фізики та районних методичних об'єднаннях на базі Петрівської ЗОШ ( 5засідань окружного МО) ;

На базі Петрівської ЗОШ І - ІІІ ступенів було проведено семінар.

 • «Контроль як ефективний засіб у формуванні математичних компетентностей».

Вчитель математики Строкова О.І поділилась досвідом впровадження різних видів контролю на різних етапах уроку при проведенні уроку математики в 6 класі «Раціональні числа. Дії з раціональними числами»Діти працювали в групах, виконували індивідуальні завдання , виявити рівень засвоєння матеріалу допомогла перевірочна тестова робота( для учнів з середнім рівнем навчальних досягнень) та самостійна робота ( для учнів з достатнім та високим рівнем навчальних досягнень) в кінці уроку.


Для залучення батьків в творчій роботі учнів, формуванню інтересу до предмета було проведено позакласний захід « Інтелектуальне багатоборство». Учні 8 – 11 класів с захопленням приймали участь, спостерігали та вболівали за своїх однокласників. Кожен учень взяв участь в багатоборстві, але в фінал вийшло тільки 5 учнів. І вони не підвели, бо і співати прийшлось, показати свої вміння розв’язувати логічні задачі, практично застосовувати знання з математики в повсякденному житті.

А гості свята Остап Бендер та Кіса Вороянінов допомагали ведучим , розважали жартами вболівальників.


 • Займалися самоосвітою , працюючи над обраною темою для самоосвіти.

 • Підвищення професійного рівня на курсах підвищення кваліфікації ( згідно графіка)

 • у серпні 2014 року ухвалено план спільних науково-практичних занять з метою розширення кругозору педагогічних знань і практичних вмінь, обміну досвідом роботи тощо;

 • розглядалось питання розбіжності результатів ДПА та ЗНО;

 • продовжено поповнення методичної скарбнички з метою спільного використання набутків практичної діяльності колег;

 • продовжено роботу консультпункту для учителів-початківців з метою надання їм професійної допомоги в розвитку практичних навичок та набуття необхідних знань і вмінь;

 • здійснення презентації роботи закладів у районній пресі (інформаційно-аналітичні статті про виховну й методичну роботу в газетах "Вісті Балаклійщини ", "Освітяночка ");

 • кожен учитель працював за програмою допомоги обдарованим дітям з метою розвитку творчого потенціалу школи;


Під час спільних засідань було розглянуто такі питання:

 • Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу.

  1. Підсумки роботи методичного об'єднання за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи ОМО на поточний навчальний рік.

  2. Вивчення методичних рекомендацій щодо наказу МОНМС України від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

  3. Вивчення методичних рекомендацій щодо листа МОНМС України від 01.07.2014р. № 1/9 – 343 «Про організацію навчально – виховного процесу у загальноосвітніх закладах і вивчення базових дисциплін»

  4. Аналіз навчальних програм, підручників на 2013-2014 навчальні роки. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Обговорення та затвердження календарно-тематичних планів
 • Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів.

  1. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Круглий стіл.

  2. Методична майстерня. Учень сучасної школи.

  3. Моніторинг знань учнів 5- 11 класів. Проблеми у викладанні предметів , шляхи їх розв'язання.

  4. Обговорення роботи вчителів щодо виконання програми «Обдарована дитина». Підготовка учнів до І—II етапів предметної олімпіади, конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Бобер». Затвердження текстів завдань для шкільних олімпіад з предметів фізико-математичного циклу
 • Контроль як ефективний засіб у формуванні математичних компетентностей.

  1. Опрацювання нормативних матеріалів МОНМС України про підготовку та проведення ЗНО.

  2. Контроль як ефективний засіб у формуванні математичних компетентностей.

  3. Поліфункціональна роль нових інформаційних технологій у навчанні

 • Практичне спрямування математики

  1. Практичне спрямування математики та вплив практичних робіт на мислення учнів та формування життєвої компетенції.

  2. Застосування властивостей функцій до розв’язання рівнянь.

  3. Методичний практикум. Педагогічні стратегії розвитку ключових компетентностей учнів у процесі навчання.

  4. Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз семестрових результатів районного етапу предметних олімпіад. Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освітиimg_0043.jpg

 • Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов

  1. Вивчення нормативних документів МОНМС України про закінчення навчального року.

  2. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов.

  3. Студія «Педагогічні відкриття». Звіти вчителів про самоосвітню діяльність

  4. Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік та аналіз роботи за рік.

Члени методичного об’єднання приділяли увагу якості знань учнів з предметів. З цією метою були проведені моніторингові дослідження за результатами ДПА з математики в 11 та 9 класах. • Результати ДПА з математики в 11 класі.

рік ДПА

2011- 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014- 2015

рівень досягнень

Висо

кий


достатній

Висо

кий


достатній

Висо

кий


достатній

середній

Висо

кий


достатній

середній

кількість

2

3

2

7

-

7

1

2

8

1

Як показують моніторингові дослідження кількість учнів на високому рівні змінилась, кількість учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень залишилась без змін, але з’явились учні, які написали роботу на середньому рівні. Але в порівнянні з річними балами оцінки за ДПА були нижче.Спостерігаються ряд недоліків, а саме, недостатнє пояснення при розв’язанні завдань 3 частини, особливо геометричних, не врахування ОДЗ при розв’язуванні логарифмічних та ірраціональних рівнянь та нерівностей, знаходження найбільшого та найменшого значень функції, розв’язування нерівностей методом інтервалів , в цьому році було допущено помилки в тестових завданнях. В зв’язку з цим , вчителям рекомендовано звернути увагу учнів на ці помилки при підготовці до ДПА. При підготовці до ДПА більш уваги приділяти розв’язанню завдань 1 та 3 частини, виносити їх на самостійні роботи при перевірці засвоєння матеріалу на уроці, ставити запитання використовуючи різні формулювання, більше використовувати завдання з графіками, проводити домашні контрольні роботи з метою виявлення типових помилок та корекції знань для подолання розбіжності в оцінюванні ДПА та ЗНО.


Робота ОМО протягом навчального року охоплювала діяльність учителів Петрівської та Протопопівської ЗОШ І-ІП ступенів, Петрівського аграрного ліцею.

Спостереження за роботою ОМО дають підставу стверджувати, що робота була результативною, оскільки спілкування педагогів здійснювалось на науково-методичній основі, вчителі мали змогу розкрити власні творчі здібності, поділитись досвідом роботи; учні приймали участь в районних, обласних і всеукраїнських творчих конкурсах, залучались до проведення тематичних виховних заходів. Але, окрім позитивних результатів, у роботі МО наявний ряд недоліків, а саме: робота з творчо обдарованими школярами велась не централізовано, а переважно на базі певного закладу; недостатньо працює програма обміну досвідом (були відсутні публікації в педагогічних науково-практичних та інформаційних виданнях); посереднє забезпечення закладів науково-методичною та довідковою літературою; недостатній рівень сформованості у вчителів вмінь роботи в мережі Інтернет; недостатнє залучення до роботи закладу батьків тощо.

Рекомендації для подальшої роботи:


 • сприяти опануванню членами МО вмінням роботи з комп'ютером, використання мережі Інтернет;

 • приймати участь в освітянських творчих конкурсах, як-от: "Позакласний захід сезону", "Інноваційний урок" тощо, які пропонують журнал "Математика в школі ", часопис "Позакласний час", інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя", інші фахові видання;

 • всебічно заохочувати школярів до творчої діяльності, участі в МАН;

 • сприяти розвитку зацікавленості батьків творчою діяльністю дітей.

Виходячи з цього МО вчителів фізики та математики Петрівського освітнього округу в 2015 – 2016 навчальному році буде працювати над проблемою« Формування різних видів компетентностей під час навчання»


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка