Звіт про реалізацію в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»Скачати 326.87 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір326.87 Kb.


УРЯДОВИЙ РІЧНИЙ Звіт

про реалізацію в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
У вересні 2011 року Україна приєдналася до міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», підтвердивши, що поділяє основні принципи Партнерства: забезпечення прозорості державного управління, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, протидія корупції та впровадження нових інформаційних технологій.

На початку 2012 року у тісній співпраці з громадськістю Кабінет Міністрів України розробив національний план дій з впровадження Ініціативи, який був представлений учасникам конференції Партнерства у м. Бразиліа (Федеративна Республіка Бразилія). У липні 2012 року Урядом схвалений деталізований план заходів з впровадження Ініціативи. Крім того, створена Координаційна рада з реалізації Ініціативи, до складу якої увійшли представники органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. Також за участю міжнародних організацій, що працюють в Україні та підтримують впровадження Ініціативи, утворена Міжнародна рада. Функціонує офіційний веб-сайт Ініціативи – http://ogp.gov.ua.

Перший рік впровадження Ініціативи дозволив реалізувати заходи, важливі для підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності Уряду. Водночас виявлені і проблемні питання, які вплинули на результативність виконання запланованих заходів. Координаційна рада з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» ретельно вивчатиме ці питання та надасть Уряду пропозиції щодо подальшого належного розвитку відкритого урядування, зокрема і в новому плані дій України на 2014 – 2015 роки.
Залучення громадськості

до формування та реалізації державної політики
У цьому напрямі Урядом заплановані заходи щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності інститутів громадянського суспільства, участі громадськості у прийнятті рішень, належної реалізації основних демократичних прав людини і громадянина. Також з метою належної реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» передбачалося розроблення відповідних планів заходів в усіх регіонах України та вивчення європейського досвіду налагодження взаємодії між органами виконавчої влади та громадськістю.

Протягом 2012 року в Україні суттєво оновилася законодавча база з питань діяльності інститутів громадянського суспільства: прийняті Закони України «Про громадські об’єднання» та «Про благодійництво та благодійні організації». Кабінет Міністрів України та Мін’юст забезпечили вчасне прийняття підзаконних актів, необхідних для належної реалізації Закону України «Про громадські об’єднання».

З метою створення належних умов для залучення громадян до вирішення питань місцевого значення робочою групою, утвореною Урядом, розробляється проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення», зокрема щодо унормування питання проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальних громад за місцем проживання. Водночас законотворча робота ускладнюється через суттєві розбіжності між громадськими та урядовими експертами в питанні гарантування незалежності органів самоорганізації населення.

У тісній співпраці органів виконавчої влади, представників громадських об’єднань та профільного комітету Верховної Ради України здійснювалося доопрацювання та підготовка до другого читання проекту Закону України «Про порядок організації і проведення мирних заходів». Водночас у квітні 2013 року Верховна Рада України не включила до порядку денного розгляд цього законопроекту. У зв’язку з цим народними депутатами України на розгляд Верховної Ради України внесені декілька законопроектів щодо свободи мирних зібрань.

Значна увага приділялася питанням сприяння розвитку громадянського суспільства та участі громадськості у прийнятті державних рішень з боку керівництва держави. Так, Президентом України у 2012 році утворена Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства, а також затверджена Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Більшістю місцевих органів виконавчої влади розроблені регіональні програми сприяння розвитку громадянського суспільства.

З метою посилення взаємодії з представниками інститутів громадянського суспільства Кабінет Міністрів у 2012 році утворив новий консультативно-дорадчий орган – Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади. У червні 2012 року відбулася зустріч Прем’єр-міністра України з головами громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади. За його дорученням запроваджене регулярне проведення таких зустрічей за участю членів Уряду та керівництва органів виконавчої влади. Так, у 2012 році проведено 4 такі зустрічі, у першому кварталі 2013 року – 17. Крім того, протягом 2012 року – І півріччя 2013 року громадськими радами при органах виконавчої влади було проведено 750 засідань для обговорення важливих питань соціально-економічного життя. Також упродовж 2012 року – І півріччя 2013 року центральними і місцевими органами виконавчої влади проведено близько 5600 заходів у рамках консультацій з громадськістю, обговорено понад 4200 актуальних питань державної політики та близько 1750 проектів нормативно-правових актів. У той же час електронні консультації склали 60% від загальної кількості консультацій з громадськістю. Це свідчить про необхідність збільшення частки консультацій з громадськістю у формі публічних заходів.

У 2012 році суттєво модернізований урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua), нова версія якого спрощує доступ громадян до обговорення проектів суспільно важливих державних рішень та інформації про заходи, що здійснюються Урядом і органами виконавчої влади у напрямку налагодження взаємодії з громадськістю.

Варто відмітити значні зусилля Уряду, спрямовані на розвиток соціального діалогу в Україні. Правовідносини у цій сфері регулюються Законом України «Про соціальний діалог в Україні», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про державно-приватне партнерство» тощо.

Для ведення соціального діалогу на національному рівні відповідно до Закону України «Про соціальний діалог» утворена Національна тристороння соціально-економічна рада, яка складається з профспілкової сторони, суб'єктами якої є об'єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; сторони роботодавців, суб'єктами якої є об'єднання організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських; сторони органів виконавчої влади, суб'єктом якої є Кабінет Міністрів України.

Однією з основних форм співпраці є залучення соціальних партнерів до формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин. Проекти нормативно-правових актів із зазначених питань в обов’язковому порядку надсилаються для розгляду та висловлення позиції Спільному представницькому органу профспілок та Спільному представницькому органу сторони роботодавців. Уповноважені представники сторін соціального діалогу беруть участь у засіданнях Уряду, входять до складу колегій, громадських рад, науково-експертних рад, утворених при центральних та місцевих органах виконавчої влади. Затверджено порядок участі представників сторін соціального діалогу в формуванні бюджетної політики. На національному рівні діє Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, яка укладена між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями.

Деталізовані плани заходів щодо реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на місцевому рівні розроблені у 20 регіонах (Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Чернігівській, Черкаській областях, м. Севастополі). В інших регіонах завершується робота над розробленням таких планів заходів. Громадські експерти наголошують на необхідності залучення до цієї роботи якомога більшої кількості громадських об’єднань.

У рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» МОН посилена робота із залучення представників молодіжних громадських організацій та органів студентського самоврядування до підготовки проектів нормативно-правових актів. Зокрема, представники громадськості активно долучились до роботи над проектами Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України, Типового положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, Типових штатних нормативів районних методичних кабінетів і центрів, Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році та інших нормативно-правових документів.

Продовжується вдосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців з питань комунікації з громадськістю. Зокрема, Нацдержслужбою затверджений План заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації державної і регіональної політики. До реалізації заходів залучена Національна академія державного управління при Президентові України. Крім того, у 2012 році Секретаріатом Кабінету Міністрів України проведені 5 семінарів з питань вдосконалення роботи з проведення консультацій з громадськістю для представників центральних органів виконавчої влади, Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. У 2013 році Секретаріатом у співпраці з Програмою сприяння парламенту ІІ проведені семінари з питань взаємодії з громадськістю для працівників районних держадміністрацій.

Міністерством закордонних справ вивчений європейський досвід взаємодії державних органів з інститутами громадянського суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, протидії корупції, впровадження електронного урядування. Відповідні матеріали надані членам Координаційної ради з питань реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» для аналізу та врахування.

Водночас серед невирішених завдань, які потребують посиленої уваги Уряду, у напрямі реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо залучення громадськості до формування та реалізації державної політики залишається питання нормативно-правового вдосконалення процедури проведення консультацій з громадськістю та сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, а також посилення методичного супроводження цього напрямку роботи органів виконавчої влади.

Крім того, представники громадськості вказують на необхідність дотримання органами виконавчої влади вимог нормативно-правових актів, які регламентують процедури взаємодії з інститутами громадянського суспільства, зокрема проведення консультацій з громадськістю, формування та діяльності громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади, налагодження взаємодії з ними, а також сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.


Забезпечення доступу до публічної інформації
У цьому напрямі Урядом заплановані заходи з метою поліпшення забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, зокрема удосконалення законодавства, створення системи ведення обліку публічної інформації в органах виконавчої влади та забезпечення імплементації в Україні Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей.

Практика реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2011 – 2012 роках засвідчила про спроможність органів влади надавати своєчасно відповіді на запити громадян та засобів масової інформації. Закон не лише сприяв спрощенню доступу громадян до інформації, розпорядником якої є державні органи, а й змусив органи державної влади працювати відкрито та прозоро, запровадив новації, які можуть стати орієнтиром для інших сфер взаємодії між державою та громадянином. За цей час, за інформацією органів виконавчої влади, надані понад 60 тисяч відповідей на інформаційні запити та відкриті 230 тис. документів. На 92 % запитів відповіді надані протягом 5 днів, а кількість відмов становила 3 %. Водночас дані незалежного моніторингу громадських експертів свідчать, що у передбачений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк відповідає 91 % облдержадміністрацій,


79 % райдержадміністрацій, 86 % міських рад обласних центрів та 71 % інших місцевих рад. Загальний відсоток органів місцевої влади, що вчасно опрацьовують запити на інформацію становить 80 %.

Уряд приділяє значну увагу проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про права громадян, передбачені законодавством. Зокрема, Секретаріатом Кабінету Міністрів видана брошура “Розгляд звернень громадян та задоволення запитів на інформацію. Порівняльний аналіз», аналітичні звіти за результатами моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів центральних та місцевих органів виконавчої влади (червень 2012 року, вересень 2012 року). Створений відеоролик про організацію забезпечення доступу до публічної інформації у Секретаріаті Кабінету Міністрів. З представниками громадськості та органів державної влади проведені 27 круглих столів, робочих зустрічей, вебінарів, виїзних семінарів з питань організації доступу до публічної інформації. З метою налагодження дієвої комунікації між органами виконавчої влади створено інтернет-платформу «Спільнота практиків виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (http://www.api-platform.in.ua).

У 2012 році здійснювалися заходи щодо створення системи обліку публічної інформації в органах виконавчої влади. Така система створена та оприлюднена на офіційних веб-сайтах 30 центральних органів виконавчої влади та 21 місцевого органу виконавчої влади. Система обліку публічної інформації також функціонує у Секретаріаті Кабінету Міністрів та в Адміністрації Президента України. Водночас на думку громадських експертів, у 20% органів виконавчої влади система обліку публічної інформації підмінена звичайним переліком документів, створених цими органами.

Крім того, громадські експерти звертають увагу, що неналежним чином виконується положення частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що ускладнює відкриття органами виконавчої влади інформації з обмеженим доступом, якщо для цього існує переважаючий суспільний інтерес. Мають місце випадки неправомірного обмеження доступу до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, а також майно, доходи та фінансові зобов’язання державних службовців тощо.. Однією з проблем залишається забезпечення належного рівня доступу до містобудівної документації з урахуванням сучасних вимог.

У 2012 році Держкомтелерадіо здійснював супроводження розгляду у Верховній Раді проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації», який прийнятий Верховною Радою України у першому читанні.

Крім того Кабінетом Міністрів розроблений і поданий на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Держкомтелерадіо та Мінфін провели громадське обговорення цього законопроекту.

Укрдержархівом спільно з іншими центральними органами виконавчої влади завершується підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Типової інструкції про порядок обліку, зберігання, використання документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію» та проекту Типової інструкції з діловодства щодо роботи із запитами на публічну інформацію. Після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації» зазначені проекти нормативно-правових актів будуть внесені в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів.

Для забезпечення вільного та безперешкодного доступу громадськості до інформації про земельні ресурси у 2012 році Держземагентством здійснювалася робота із створення Національної кадастрової системи, яка забезпечує відображення в електронній формі меж земельних ділянок на публічній кадастровій карті. З січня 2013 року зазначена система розпочала роботу у вільному доступі, наразі триває удосконалення її роботи.

З 1 лютого 2012 року розпочав функціонування Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. За допомогою Реєстру забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. У листопаді 2012 року запроваджений механізм звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», прийнятого Верховною Радою України 14 травня 2013 року, реєстр відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (прізвище, ім’я, по батькові особи, місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення, склад корупційного правопорушення, вид покарання (стягнення), спосіб вчинення дисциплінарного проступку, вид дисциплінарного стягнення) з
1 січня 2014 року буде оприлюдненим на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

У 2012 році Україна розпочала рух у напрямку впровадження стандартів Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей (ЕІТІ), що має поліпшити інвестиційний клімат і посилити рівень енергетичної безпеки за рахунок створення прозорішого та якіснішого конкурентного середовища. У Міненерговугіллі за участю експертів та представників громадських організацій створена багатостороння група заінтересованих осіб з цього питання. Міненерговугілля спільно із зазначеною багатосторонньою групою підготовлений пакет документів, необхідних для приєднання України до ЕІТІ. Зокрема, він включає робочий план впровадження ЕІТІ в Україні у 2013 – 2015 роках. Розгляд заявки української сторони запланований у жовтні 2013 року.

Водночас у напрямі реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо забезпечення доступу до публічної інформації необхідно посилити увагу органів виконавчої влади до виконання завдання щодо забезпечення спрощеного та безоплатного доступу, в тому числі за допомогою мережі Інтернет, до інформації, що міститься у державних реєстрах. Крім того, важливо посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення про нові можливості забезпечення права на інформацію, а також методичну та організаційну підтримку роботи із забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, зокрема завершити процес створення систем ведення обліку публічної інформації в усіх органах виконавчої влади.
Запобігання і протидія корупції
У цьому напрямі Урядом передбачені завдання щодо поліпшення нормативно-правового забезпечення з метою запобігання і протидії корупції. Зокрема, заплановане розроблення проектів законів України щодо виконання рекомендацій, наданих країні за результатами третього раунду моніторингу Групи держав Ради Європи проти корупції та Стамбульського плану дій Організації економічного співробітництва та розвитку, а також регіональних програм запобігання і протидії корупції.

У 2012 році Мін’юстом підготовлений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового контролю та урегулювання конфлікту інтересів», який за результатами експертизи Ради Європи отримав позитивні висновки та внесений Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України. Крім того, розроблені проекти Законів України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції» також внесені Урядом на розгляд Верховної Ради України.

18 травня 2013 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України від 18 квітня 2013 року № 221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією».

Крім того, 15 грудня 2013 року набере чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України від 18 квітня 2013 року № 222-VІІ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України».

В основу зазначених Законів покладені положення, напрацьовані за результатами консультацій представників Міністерства юстиції та народних депутатів України, а також законодавчі пропозиції, що містилися у внесених Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України законопроектах «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації».

Також результатом такої співпраці став Закон України від 23 травня


2013 року № 314-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» (набере чинності 1 вересня 2014 року), в основу якого покладені положення урядового законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб».

Положення прийнятих Законів, як і положення законопроектів, внесених Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України, спрямовані, серед іншого, на реалізацію рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо криміналізації корупційних діянь, встановлення за їх вчинення спеціальної конфіскації та запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб.

9 червня 2013 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України від 14 травня 2013 року № 224-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики». В основу зазначеного Закону покладені положення, напрацьовані за результатами проведених у Верховній Раді України консультацій за участю представників Міністерства юстиції спільно з народними депутатами України, а також пропозиції, що містилися в урядовому законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового контролю та урегулювання конфлікту інтересів». Законом передбачено, зокрема, створення в складі центральних та місцевих органів виконавчої влади відділів запобігання та виявлення корупції, силами яких має здійснюватись перевірка фактів своєчасності подання декларацій державними службовцями, перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів, логічний та арифметичний контроль відомостей, наведених в деклараціях.

16 травня 2013 року Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України». Цим Законом, зокрема, передбачається, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді.

Мін’юстом оприлюднений черговий щорічний антикорупційний звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році.У звіті відображені відомості та статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Зокрема, органами внутрішніх справ у 2012 році складені протоколи про адміністративні корупційні правопорушення щодо 605 осіб, органами Служби безпеки України – щодо 769 осіб, органами Державної податкової служби України – щодо 92 осіб, органами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – щодо 50 осіб. Загалом у 2012 році до суду направлені кримінальні справи про 2740 корупційних злочинів. Загальна сума збитків, завданих кримінальними корупційними правопорушеннями, становила 577,8 млн. грн. Також у звіті узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подано інформацію про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, оприлюднені результати соціологічних досліджень, що проводилися науково-дослідними установами, з питань корупції, подана інформація про стан реалізації антикорупційної стратегії.

У 2012 році Мін’юстом організоване громадське обговорення стану реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 28 листопада 2011 року № 1240 на виконання Національної антикорупційної стратегії. За підсумками двох круглих столів, проведених Міністерством за участю представників громадськості, напрацьовані пропозиції щодо вдосконалення зазначеної Державної програми, зокрема пропонується доповнити її заходами щодо здійснення із залученням громадськості моніторингу стану виконання регіональних програм запобігання і протидії корупції.

За даними органів виконавчої влади, регіональні програми запобігання і протидії корупції розроблені 22 облдержадміністраціями. В Автономній Республіці Крим діє Програма забезпечення громадської безпеки на 2011 – 2013 роки, важливим завданням якої є вдосконалення форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності і корупції, усунення причин, що сприяють здійсненню корупційних діянь.

В той же час, на думку громадських експертів, належним чином регіональні програми запобігання і протидії корупції прийняті лише 13 місцевими органами виконавчої влади. Крім того, значна кількість програм має формальний характер, не враховує вимог сучасного законодавства щодо запобігання проявам корупції та попередження корупційних дій, а до розроблення і виконання програм недостатньо залучені науковці, громадськість та бізнес.

З метою зменшення корупціогенних ризиків в освітній галузі на офіційному веб-сайті МОН розміщується інформація про обсяг фінансування вищих навчальних закладів, присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів, результати зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів, хід та результати вступної кампанії у вищих навчальних закладах, реалізацію Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус», надання навчальній літературі грифів МОН, кількість і якість виданих підручників та забезпечення ними навчальних закладів, а також оприлюднена електронна версія підручників, виданих за державним замовленням. Крім того, запроваджена робота Єдиної державної електронної бази з питань освіти, на період вступної кампанії та екзаменаційних сесій функціонує консультативна телефонна «гаряча лінія» Міністерства та регіональних органів управління освітою, а також інформаційна система «Конкурс».
Важливим питанням у напрямі реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо запобігання і протидії корупції залишається посилення роботи органів виконавчої влади щодо інформаційного супроводження антикорупційної політики, залучення громадськості до розроблення, реалізації та моніторингу ефективності заходів із запобігання корупції. Також громадські експерти пропонують Мін’юсту спільно з громадськими об’єднаннями оновити зміст державної антикорупційної програми та підготувати методичні рекомендації з розроблення регіональних програм запобігання і протидії корупції.

Окрему увагу, на думку громадських експертів, слід приділити визначенню та затвердженню на законодавчому рівні механізму сприяння здійсненню антикорупційної громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, а також врахування результатів такої експертизи.


Підвищення якості надання адміністративних послуг
У цьому напрямі Урядом заплановані заходи з метою законодавчого врегулювання питань щодо надання адміністративних послуг та спрощення доступу громадськості до отримання таких послуг.

Засади функціонування системи надання адміністративних послуг до жовтня 2012 року встановлювались актами Кабінету Міністрів, зокрема, Тимчасовим порядком надання адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», який діяв до законодавчого врегулювання питань надання таких послуг.

На сьогодні Законом України «Про адміністративні послуги», який набрав чинності 7 жовтня 2012 року, визначені правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, основні вимоги до регулювання організаційного забезпечення та надання адміністративних послуг, створення центрів надання адміністративних послуг, функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг, ведення Реєстру адміністративних послуг. Відповідно до Закону створюється та забезпечується ведення Реєстру адміністративних послуг – єдиної комп’ютерної бази даних про адміністративні послуги, які надаються державними органами та органами місцевого самоврядування.

Реєстр містить інформацію про адміністративні послуги (у тому числі про порядок надання таких послуг), що надаються органами державної влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, а також органами місцевого самоврядування.

Створена пілотна версія Єдиного державного порталу адміністративних послуг (http://poslugy.gov.ua), функціональні можливості якої передбачають доступ до інформації про адміністративні послуги, суб’єктів надання таких послуг, центри надання адміністративних послуг та відповідні нормативно-правові акти. На сьогодні проводиться робота щодо інформаційного наповнення та розширення функціональних можливостей порталу.

Прийняті постанови Кабінету Міністрів, якими затверджено порядки ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг та Реєстру адміністративних послуг, вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, примірне положення про центр надання адміністративних послуг, типовий порядок проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

З метою реалізації положень Закону України «Про адміністративні послуги» Мінекономрозвитку розроблений проект Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання», розробляється проект Державної програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.

Проводиться робота із створення Урядової телефонної довідки для забезпечення інформування громадян з питань надання адміністративних послуг.

З метою створення зручних та доступних умов для надання адміністративних послуг у регіонах України, крім Закарпатської області, створено 137 центрів, з яких 1 – республіканський в Автономній Республіці Крим, 66 – міських, 49 – районних, 10 – районних у місті Києві, 1 – обласний та 10 центрів, які одночасно є регіональними і міськими.

На думку громадських експертів, робота центрів надання адміністративних послуг на сьогодні ефективно налагоджена у містах Вінниці, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Кіровограді, Луганську, Луцьку, Харкові, Черкасах, Хмельницькому. Потребує значної уваги створення центрів надання адміністративних послуг у районах (при райдержадміністраціях) та містах, які не є обласними центрами. Є високий ризик того, що не усі центри надання адміністративних послуг будуть створені у визначені законодавством строки – до 1 січня 2014 року, і вимагатиметься додатковий час на їх створення.

У 2013 році Урядом передбачена державна підтримка регіонам у розмірі 50 млн. грн. на створення центрів надання адміністративних послуг та їх належне облаштування. З метою підвищення доступності та зручності обслуговування громадян центральні органи виконавчої влади зорієнтовані у перспективі на надання своїх послуг у містах та районах через центри надання адміністративних послуг.

На розгляд Уряду внесений проект акта про затвердження переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг.

Зазначеним проектом передбачається затвердити перелік адміністративних послуг територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які в обов’язковому порядку будуть надаватися через центри надання адміністративних послуг. Він налічує 55 адміністративних послуг, що надаються 7 центральними органами виконавчої влади, а саме: ДМС, Держземагентством, Держархбудінспекцією, ДСНС, Укрдержреєстром, Державтоінспекцією, Держгірпромнаглядом. Включення до переліку адміністративних послуг саме цих органів є відображенням їх найбільшої запитуваності громадянами та суб’єктами господарювання.

Крім того, додатковими пунктами (56 та 57) переліку передбачено надання в дозвільних центрах, що є складовими частинами центрів надання адміністративних послуг, адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та прийняття декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Затримка з ухваленням цього переліку (який мав бути затверджений ще до квітня 2013 року) уповільнює створення регіональних центрів надання адміністративних послуг, оскільки зберігається невизначеність щодо того, які адміністративні послуги надаватимуться через центри надання адміністративних послуг.

Громадськість також активно долучається до боротьби з перепонами у веденні підприємницької діяльності. У квітні 2013 року Федерація роботодавців України презентувала Національний реєстр контролюючих органів. За посиланням reestr.fru.org.ua розміщено перелік контролюючих органів (70 контролюючих органів, 44 з яких можуть зупинити, призупинити, обмежити діяльність суб’єкта господарювання) з усією необхідною інформацією про їх діяльність у сфері державного нагляду (контролю). Цілями впровадження цього реєстру є: створення корисного інформаційного ресурсу для суб’єктів господарювання, які підлягають заходам державного нагляду (контролю); забезпечення інформаційної інтерактивної платформи для збору статистичної інформації, скарг, претензій на дії органів державного нагляду (контролю) від суб’єктів господарювання; здійснення моніторингу результатів діяльності контролюючих органів з метою визначення навантаження на суб’єктів господарювання за видами нагляду (контролю), наявністю корупційних дій, витратами держави на адміністрування; розроблення відповідних законодавчих ініціатив з оптимізації функцій контролюючих органів; уникнення дублювання подібних функцій у відповідній сфері нагляду (контролю) і, як наслідок, поліпшення позицій України в рейтингах, що оцінюють легкість ведення бізнесу в країні.


Пріоритетним питанням роботи органів виконавчої влади у напрямі реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо підвищення якості надання адміністративних послуг залишається подальша робота з приведення законодавства в усіх сферах державного управління до вимог Закону України «Про адміністративні послуги». Тобто, впорядкування нормативно-правових актів, які встановлюють умови та порядок надання конкретних послуг. При цьому у ряді випадків необхідно докорінно змінювати нормативно-правове регулювання окремих сфер. Крім того, не меншої уваги потребує спрощення доступу громадян до адміністративних послуг, у тому числі забезпечення належного інформування громадськості про порядок їх надання. Актуальним завданням є впровадження ефективної системи державного та громадського контролю за діяльністю центрів надання адміністративних послуг. З цією метою, на думку громадських експертів, доцільно створювати умови для відкриття громадських приймалень при дозвільних центрах, де громадяни зможуть отримувати безоплатну правову допомогу, а також залучати представників громадськості до незалежного моніторингу ефективності надання цих послуг та виявлення проблемних питань у цьому процесі.

Крім того, громадські експерти звертають увагу на те, що під час надання окремих адміністративних послуг залишаються елементи непрозорості, зокрема додаткові обтяження з огляду на ухвалення Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Залишається невпорядкованою сфера оплати адміністративних послуг, оскільки законопроект «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання», розроблений Мінекономрозвитку, на переконання експертів, у теперішній редакції не вирішує ключових проблем платності/безоплатності адміністративних послуг, порядку визначення розмірів плати тощо.


Впровадження технологій електронного урядування
та розвиток електронної демократії

У цьому напрямі Урядом визначені пріоритетними завдання щодо розбудови дієвої інфраструктури електронного урядування та поліпшення за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій взаємодії органів виконавчої влади з громадянами.

Важливим досягненням стало схвалення Урядом Стратегії розвитку інформаційного суспільства, Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих цифрових ключів та надання електронних довірчих послуг. Планується створити умови для визнання юридичного статусу електронних документів, завірених електронним цифровим підписом, та вдосконалення відповідної юридичної термінології.

У 2012 році розпочалась дослідна експлуатація системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів. Після успішної тестової експлуатації системи здійснюються заходи з удосконалення нормативного забезпечення цього процесу. Затверджені вимоги до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису. Розробляється Порядок роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису.

У 2012 році створений дослідний зразок єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (http://z.gov.ua). Здійснюються заходи для забезпечення введення цього веб-ресурсу в промислову експлуатацію.

Триває робота зі створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, яка об’єднає регіональні контактні центри з метою забезпечення за допомогою засобів телекомунікації (телефонного зв’язку, Інтернет) оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, органів місцевого самоврядування. У 2012 році розпочав роботу сайт державної установи «Урядовий контактний центр» (www.ukc.gov.ua), за допомогою якого можна надіслати звернення на урядову телефонну «гарячу лінію».

Вживаються заходи для створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності». Впровадження системи дозволить вирішити проблему прийому від суб’єктів господарювання звітності в електронному вигляді для всіх органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За результатами 2012 року створено першу чергу системи. На першому етапі планується підключити до системи підрозділи Міндоходів та Пенсійного фонду.

Завершується створення на базі Національного центру підтримки електронного урядування за підтримки Програми Розвитку ООН порталу управління знаннями «Ми розвиваємо електронне урядування» із системою інтерактивної взаємодії з громадянами, дистанційним навчанням, електронною бібліотекою, біржою ідей та проектів тощо. На виконання умов Меморандуму між Держінформнауки, Національним центром підтримки електронного урядування, Міжнародним фондом «Відродження» та Асоціацією «Міста електронного врядування» проведено перший Національний конкурс впровадження проектів у сфері електронного урядування, одним із завдань якого є створення депозитарію кращих практик. На конкурс подано 45 практик (кейсів) за трьома номінаціями: електронна демократія, електронні інструменти та електронні сервіси.

У рамках ініціативи «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» Міністерством культури розроблений план впровадження тренінгової програми з електронних послуг у публічних бібліотеках. Проведений конкурс та підтримано проекти інститутів громадянського суспільства щодо ефективного розповсюдження інформації про наявні електронні послуги національного та регіонального рівнів, використання ресурсів сучасних публічних бібліотек, навчання різних верств населення.

Узагальнюється успішний досвід побудови складових електронного урядування на місцевому рівні. Зокрема, на Волині створений веб-сайт «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області» (http://www.ap.volyn.ua). На цьому веб-сайті розміщена інформація про 308 послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади; 106 послуг, які надаються райдержадміністраціями; 100 послуг, які надаються у межах делегованих повноважень виконкомами міських рад. За час функціонування веб-сайту його відвідало понад 200 тис. користувачів. В середньому щодня сайт відвідує 800 користувачів.

Для надавачів адміністративних послуг створено окремі віртуальні кабінети як складові віртуального офісу.

У Центрі надання адміністративних послуг Луцької міськради, який водночас є і регіональним, впроваджено віртуальний офіс з надання адміністративних послуг, що включає електронну чергу, автоматизовану систему електронної взаємодії адміністраторів і надавачів адміністративних послуг.При цьому використовуються електронні цифрові підписи.

З метою цілісної реалізації потенціалу електронного документообігу на початку 2013 року в області розпочата дослідна експлуатація системи електронного документообігу, до якої підключені понад 500 користувачів у 77 установах, для яких виготовлено 1 тис. електронних цифрових підписів. Планується, що до кінця 2013 року системою електронного документообігу користуватимуться 1300 посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області.

На Дніпропетровщині реалізований комплексний проект впровадження технологій електронного урядування «Електронний регіон». В основу проекту покладений метод проектного управління з урахуванням Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області. Для покрокового отримання конкретних результатів напрацьований портфель з 53 підпроектів з електронного урядування, на базі якого створена «дорожня мапа» проекту «Електронний регіон». Пріоритетом проекту є навчання персоналу, реалізація можливостей електронного урядування у ряді ключових галузей: надання адміністративних послуг, системи охорони здоров’я та освіти.

У 2012 році на базі Дніпропетровського обласного та міського дозвільних центрів всіх державних адміністраторів (12 осіб) та 26 міських і регіональних дозвільних органів підключено до роботи через віртуальний офіс з використанням особистих кабінетів. Заплановане поширення роботи віртуального офісу на всі 35 дозвільних центрів Дніпропетровської області.

Також у Дніпропетровській області започаткована реалізація пілотного проекту «Впровадження системи відеоконсультацій пацієнтів на базі лікарняних закладів Магдалинівського району», головною метою якого є створення необхідних умов для отримання працівниками сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів фахових консультацій з обласних лікарень. Реалізуються проекти з впровадження телемедицини на базі Павлоградської міської лікарні, типової інформаційно-аналітичної системи «Е-лікарня» на базі обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, міської лікарні № 7 та центру швидкої допомоги.

У м. Києві на базі Дарницького району створена типова інформаційно-аналітична система „Єдиний медичний простір”, яка з грудня 2012 р. знаходиться у дослідній експлуатації.

Також в єдину інформаційно-аналітичну базу дошкільної освіти Дніпропетровської області об’єднані сайти дитячих навчальних закладів.

З 1 квітня 2013 року в усіх районах міста Києва у рамках проекту «Електронний садочок» діє електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів (http://www.dnz.kiev.ua). Запис до електронного реєстру також здійснюється у десяти районних центрах надання адміністративних послуг та у Міському дозвільному центрі. Зазначена електронна система сприятиме спрощенню роботи районних управлінь освіти та зробить прозорішим процес запису до дитячого садка, дозволить забезпечити рівний доступ до якісної дошкільної освіти в м. Києві.

Подібна система електронної реєстрації вже працює у Донецькій, Київській, Львівській, Сумській, Харківській, Чернівецькій областях. Також у Запорізькій області створена автоматизована система єдиного інформаційного освітнього простору «Запорізька обласна освітня мережа» як частина інформаційної системи «КУРС: Освіта». Автоматизована система є електронною базою даних про учнів та вчителів закладів освіти області, матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів. Інформаційна система «КУРС: Освіта» доповнена також публічним сайтом «Мої знання» для вчителів, учнів та їх батьків.

У м. Києві розпочата робота із створення комплексної інформаційно-аналітичної системи «Містобудівний кадастр м. Києва», складовою підсистемою якої буде інформаційно-аналітична система «Генеральний план м. Києва до 2025 року». Триває робота над впровадженням комплексно-інтегрованої системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту «Портал КиївАудит» та муніципальної інформаційно-аналітичної системи «МАІС Екологія м. Києва», які сприятимуть розвитку єдиного інформаційного простору територіальної громади міста.

У грудні 2013 р. планується ввести в експлуатацію першу чергу центру оброблення даних „Регіональний центр електронного урядування „Електронна столиця”. Створений офіційний туристичний портал Києва (http://vizitkyiv.com.ua).

У Луганській області запущений Інтернет-портал «Діалог заради реформ: впровадження соціально-економічних реформ на Луганщині» (http://www.reformy.lg.ua). Портал створений для спілкування з громадськістю та інформування населення про хід та цілі впровадження на Луганщині соціально-економічних реформ та соціальних ініціатив Президента України. Розробка порталу відбувалась за активної участі громадської ради при облдержадміністрації.


Пріоритетним завданням Уряду у напрямі реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» щодо впровадження технологій електронного урядування та розвитку електронної демократії залишається впровадження кращої практики електронного урядування у роботу всіх центральних і місцевих органів виконавчої влади, подальший розвиток автоматизованих систем, покликаних спростити взаємодію громадян з органами влади та державними установами.
Реалізацію Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

в Кіровоградській області
Видане розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 вересня 2012 року №572-p "Про затвердження обласного плану заходів з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року №514-р "Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд". Відповідно до даного плану вживаються заходи щодо створення системи обліку публічної інформації, реформування системи надання адміністративних послуг тощо.

Обласною державною адміністрацією створено систему обліку публічної інформації, яка розміщена у рубриці "Доступ до публічної інформації" офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації (http://kr-admin.gov.ua/start.php?q=DPI/Ua/main.html), яка постійно оновлюється. Створено також системи обліку публічної інформації структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, які наповнюються розпорядниками інформації. З метою оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, на веб-сайті обласної державної адміністрації у рубриці "Доступ до публічної інформації" створено підрубрику "Проекти рішень", у якій розміщуються відповідні документи.

За участю громадськості було розроблено обласну комплексну програму профілактики злочинності і правопорушень на 2012-2015 роки, що затверджена рішенням обласної ради від 28 грудня 2011 року №238.

В області вживаються заходи з реформування системи надання адміністративних послуг.

Станом на 10 грудня 2013 року в області створено і функціонує 22  центри надання адміністративних послуг. До кінця року планується відкриття ще трьох центрів.

Станом на 05 грудня 2013 року в області засобами поштового зв’язку надано 208 адміністративні послуг. Впроваджено 25 адміністративних послуг уніфікованого переліку із 30 адміністративних послуг. Видане розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 вересня 2013 року №463-р "Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг".

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення про можливість отримання адміністративних послуг засобами поштового зв’язку. На сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій, у друкованих засобах масової інформації розміщуються публікації; проводиться рекламна компанія в ефірах телерадіокомпаній.

23 квітня 2013 року відбувся другий соціально-економічний форум "Інформаційне суспільство і влада". Учасники форуму проаналізували стан виконання національної та регіональних програм інформатизації, реалізацію стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, а також впровадження електронного урядування.

З метою підвищення рівня відкритості та прозорості своєї діяльності обласною державною адміністрацією у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма) постійно проводяться консультації з громадськістю.

Для підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя (з урахуванням громадської думки), створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень при обласній державній адміністрації найбільш активно діють такі консультативно-дорадчі органи: Громадська рада, гуманітарна громадська рада, координаційна рада з питань розвитку козацтва та рада старійшин (при голові обласної державної адміністрації).

Протягом 2013 року на рівні області проведено понад 270 консультацій з громадськістю.

У засобах масової інформації діють рубрики: "З перших вуст", "Влада за роботою", "Прес-конференції", "В обласній державній адміністрації", "У районній державній адміністрації", "На контролі у влади", "Проблема вимагає уваги", "Районна влада для людей", "Обіцяли – виконали" та інші. Комунальні та комерційні засоби масової інформації забезпечують широке висвітлення: нарад у голови обласної державної адміністрації з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, головами районних державних адміністрацій, міськими головами з актуальних питань соціально-економічного розвитку області; засідань колегій обласної та районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Обласна державна телерадіокомпанія систематично транслює матеріали, які інформують населення про діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади. Щотижня за участю голови обласної державної адміністрації, його заступників, а також керівників структурних підрозділів облдержадміністрації в ефірі обласної державної телерадіокомпанії транслюються телепрограми: "Тема дня", "Ми", "Ділові новини", "Погляд", "Лінія захисту", "Земля", "Спецрепортаж", "Людина тижня" та радіопрограми: "Регіон", "Пряма лінія", "Обрій", "Суспільство проти корупції", "На часі", "Дзвони Чорнобиля", "Час реформ" тощо.____________________База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка