З/п Назва розділу СторінкаСторінка9/29
Дата конвертації01.05.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Співбесіди з учнями засвідчують, що у переважної більшості школярів сформоване позитивне ставлення до вивчення музичного мистецтва. Учні знають прізвища видатних композиторів, музикантів, твори, які вони виконують відповідно до програми. За результатами вивчення стану викладання музичного мистецтва у початкових класах виявлено, що учні здатні сприймати та виконувати музичні твори, аналізувати художньо-образний зміст, поєднують музичні твори та життєві явища. Учні мають зошити, де записують теоретичний матеріал та слова пісень. Проте деякі учні не вміють інтерпретувати музичні твори, виявляють недостатнє знання спеціальної музичної термінології.14. АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ШКОЛИ
Робота психологічної служби була організована відповідно до річного плану роботи практичного психолога та соціального педагога на 2012-2013 н.р.

Психологічний супровід навчального процесу проводився за різними напрямками: психодіагностична робота, робота з обдарованими дітьми, підлітками з девіантною поведінкою, визначення рівня адаптації учнів 1,5,10 класів до навчання в школі, профорієнтація старшокласників, психологічна просвіта вчителів,батьків.


Результати роботи психологічної служби в школі

Одним із видів психодіагностичної роботи практичного психолога у школі є індивідуальна психодіагностика учнів 1-х класів. Було продіагностовано 43 дітей. За результатами достатній рівень готовності до школи мають 100 % учнів.

Це дало змогу познайомитись з першокласниками, вивчити адаптаційний період, виявити дітей у яких можуть виникнути труднощі не тільки в плані навчання, але й в плані спілкування .

З метою розвитку пізнавальної сфери та адаптації до навчання з першокласниками проводилась корекційно - розвиваюча робота. В свою чергу з батьками велась психологічна просвіта за темою: «Проблеми адаптації першокласників», а також було проведене анкетування для визначення рівня адаптації дітей до школи, в якому брали участь як батьки так і вчителі. Батьки ознайомилися із системою знань, що висвітлюють основні прояви психіки дитини, які характеризують її розвиток. Дана інформація допомогла батькам успішніше проявити себе в якості «природних психологів» у процесі виховання дітей, а також швидше і легше досягти тих цілей, які вони, батьки, ставлять перед собою.

Для перевірки рівня пізнавальної сфери та рівня досягнень в навчанні 4 класу , було проведено моніторинг. За його даними можна дійти висновку, що можливості дітей та оцінювання їх знань на уроках є об’єктивними. Лише одна дитина має високі показники, але з причин низької мотивації залишається на достатньому рівні.

Практичним психологом закладу проводилась роботу з майбутніми першокласниками, а саме: надавалася консультаційна допомога батькам щодо ефективної підготовки дитини до школи; з дітьми проводились розвиваючи заняття.Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги в ЗНЗ

(тема, мета, цільова група, вибірка, представлення результатів)
Тема

Мета

Цільова група

Представлення результатів

Діагностика готовності дітей до навчання в школі

Виявлення готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі

43

За результатами дослідження всі діти готові до навчання в школі

Дослідження особливостей сприйняття керівниками та педагогами діяльності практичного психолога і соціального педагога

Дослідити сприйняття та ставлення до діяльності психологічної служби школи

52

За результатами дослідження діяльність психологічної служби закладу за 10-бальною шкалою, оцінено на «8» балів – 81%.

Моніторингове дослідження вивчення схильності до суїцидальної певедінки

Виявлення схильності індивіда до суїцидальної поведінки

92

За результатами дослідження в учнів виявлено правильне ставлення до життя та життєвих проблем

Моніторингове дослідження проявів насильства та жорстокого поводження з дітьми

Раннє виявлення насильства та жорстокого поводження з дітьми

350
Моніторингове дослідження на визначення ступеня адаптації

Визначення ступеня адаптації п’ятикласників

49

За результатами дослідження всі п’ятикласники адаптувалися

Моніторингове дослідження з питань профілактики правопорушень та насильства серед неповнолітніх та молоді

Визначення ставлення молоді до протиправної поведінки

132

За результатами дослідження виявлено, що ставлення молоді до протиправних дій негативне

Діагностичний опитувальник (ДДО)

Визначення нахилу до певного типу професії

110
Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР)

Групування учнів за виявленими вадами

45
Методика та визначення типів акцентуацій характеру підлітка

Визначення типів акцентуацій характеру підлітка

36
Опитувальник професійних здібностей

Л.ЙовайшиДослідження особистісної здатності учнів до вибору професії

37
Визначення сфери температменту

Визначення типу темпераменту

110
Діагностика шкільної тривожності за тестом Філліпса

Вивчення рівня шкільної тривожності

49
Діагностика важковиховуваності

Визначення типу важковиховуваності підлітків

46

За результатами діагностики обстежено 80 учнів. Середній рівень важковиховуваності мають 12 учнів – це 67%, високий рівень важковиховуваності мають 6 учнів – це 33%.

Анкетування «Проблема шкільного насильства»

Виявлення насильства серед учнів

Учні 8-11 класів

В анкетуванні взяло участь-90 учнів. Запитання: чи були ви в ролі жертви,коли інші школярі знущалися з вас? Так,інколи-12уч.-13% Ні,ніколи-78уч.-87%


Проводилась робота по профорієнтації в 9-х класах.

Були використані методики: вербальний тест (синтез, аналіз ), щоб виявити рівень розвитку операцій мислення,а також здібності підлітка логічно мислити на словесному матеріалі. Для визначення виразності інтересів і схильностей у школярів до конкретних шкільних предметів, занять, захоплень, було використано тест структури інтересів і схильностей.

За показниками цих тестів учні 9-А класу віддають перевагу гуманітарним предметам, а 9-Б виявив інтерес до інформатики. Та досягти результатів в цих сферах їм допоможе значна мотивація й посидючість, так як за вербальні тести обидва класи отримали середні та низькі бали.

Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого» життя ,вивчення професійних інтересів учнів), з метою допомогти старшокласникам у професійному самовизначенні. З одинадцятими класами відпрацьовували вправи з елементами тренінгу, спрямованими на професійне самовизначення ,такими як: «Відгадай професію», «Хода професіонала», «Зобрази професію», «Людина і професія».

Проведена робота допомогла старшокласникам визначитись у виборі професійного навчання, більш усвідомлено підійти до свого майбутнього, переконало учасників відповідально поставитися до вибору життєвої стратегії, показало можливість і необхідність планування свого майбутнього.

Навчання в умовах реформування освіти супроводжується низкою специфічних проблем, що потребують особливої уваги .Тому для попередження перевтоми , високого рівня тривожності, труднощів у психологічній адаптації учнів 10 класів , психологічною службою було проведене дослідження. За результатами було з’ясовано, що 67,7% учнів 10-х класів відчувають втому, але паралельно з цим присутні відчуття радості 77.4% та впевненості в собі 51.6%. Треба відзначити, що 87%учнів пішли до 10 класу за власним бажанням і 64.5% ходять до школи охоче. Хоча деякі уроки викликають негативні переживання ,учні позитивно відносяться до навчання і розуміють користь предметів ,які вивчають, в майбутньому.

Робота по профілактиці правопорушень здійснювалась за комплексною програмою профілактики злочинності на 2012-2013 н.р. і проводилась у тісній співпраці практичного психолога та заступника директора з виховної роботи Загоруйко В.В.

Для вивчення факторів, що сприяють поглибленню проблеми девіантної поведінки учнів було проведено анкетування в 4-11 класах.

З 9-11 класами було проведено практичний семінар «Чому підлітки скоюють злочини?»

Постійно проводилася робота з учнями які перебувають на внутрішньошкільному обліку. Були використані такі методики як психомалюнки. Проводились профілактичні бесіди на теми: «Профілактика вживання алкоголю серед молоді», «Епідемія тютюнопаління». Здійснювалась діагностика та виявлення індивідуальних особливостей дітей.Просвітницька діяльність

Просвітницька робота проводилась практичним психологом із різним контингентом слухачів (учні,вчителі,батьки), і на різні тематики: • «Проблеми адаптації першокласників»

(батьки першокласників,учителі);

 • «Адаптація дітей до навчання в середній школі»

(батьки п’ятикласників,вчителі);

 • «Проблеми адаптації учнів 10-х класів»

(вчителі);

 • «Адаптація 4-х класів до навчання в середній ланці»

(виступ на засіданні групи наступності);

 • «Чому підлітки скоюють злочини?»

(учні 9-11 класів);

 • «Профілактика вживання алкоголю серед молоді»;

«Епідемія тютюнопаління»

(учні які перебувають на внутрішньо шкільному обліку). • Вправи спрямовані на виховання дружніх взаємин між дітьми(2-Б клас).

Після проведення корекційних занять на розвиток пізнавальної сфери у 1-х та 5-х класах, діти стали уважнішими, почали краще засвоювати навчальний матеріал.

Проаналізувавши результати анкетувань з девіантної поведінки та консультування за рік, можна зробити висновок , що найактуальнішою проблемою сьогодення є нерозуміння батьками власних дітей. Тому необхідно активізувати просвітницьку роботу саме з батьками для вирішення проблемних питань.

Пріоритетом у роботі практичного психолога є:

- Сприяти розвитку пізнавальної сфери дітей; • Проводити роботу з батьками ,для удосконалення умінь ефективно спілкуватися з дітьми, знаходити правильний вихід із конфліктних ситуацій ,розвивати в них терпимість, співчуття, взаєморозуміння, повагу до дитини.

 • Приділяти увагу проблемам в педагогічному колективі ( створити діловий, творчий психологічний клімат).

- Проводити психологічний супровід.

 • Проводити профілактику дезадаптації першокласників. (Сприяти згуртуванню колективу, закріплення нових норм поведінки), новоприбулих дітей та учнів при переході з початкової ланки в середню.

(Сприяти згуртуванню колективу, закріплення нових норм поведінки).

 • Забезпечити психологічний супровід дітей «групи ризику». (Формування гнучкої стратегії поведінки, правильного емоційного реагування та саморегуляції).

 • Вести роботу з обдарованими дітьми (виявлення обдарованих і талановитих дітей, індивідуальні психологічні консультації для таких дітей та їх батьків).

 • Приділяти увагу роботі з учнями щодо формувань навичок здорового способу життя.

 • Забезпечити супровід профільного навчання (актуалізувати знання підлітків про професії – з метою допомогти старшокласникам у професійному самовизначенні).

Участь у реалізації національних, державних та регіональних програмНазва програми

Зміст пункту програми

Зміст про виконання (к-сть проведених заходів, вказати, які заходи було проведено на рівні ЗНЗ)

Кількість осіб охоплених по цільовим групам (учні, батьки, педрацівники)

Національних, державних програм

1

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

Забезпечення повноцінного навчання і виховання дітей, представників різних релігійних течій. Свобода дотримання своєї релігії або віри

Індивідуальна робота з дітьми та батьками щодо вирішення міжособистісних конфліктів пов’язаних із різними релігійними переконаннями. Пізнавальні ігри «Діти мають право». Профілактична та роз’яснювальна робота серед батьків та педагогічних працівників з метою запобігання жорсткому поводженню з дітьми.

учні – 55;

батьки – 123;

педраців. – 45.


2

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 року

Забезпечити проведення серед учнівської молоді роз’яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних

Проведено ряд бесід та лекцій із профілактики ВІЛ-інфекції, лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Перегляд кінофільмів:

«СНІД – реальна загроза»

«Десять причин, щоб не вживати наркотики»


учні – 265.


3

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

Робота по формуванню свідомості та стійкої позиції, як громадян України. Виховні години, бесіди, години спілкування .

учні – 105.

4

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

Проведення щорічних інформаційно-просвітницьких заходів для учнівської молоді з питання здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та правильної сексуальної поведінки

Проведено години психолога з дівчатами-підлітками 11-12 років по проблемі статевого виховання: «Ти – дівчина!», з дівчатами 13-16 років «Відверто – дівчатам», «Гідність дівчини», «Відверто про потаємне», «Планування сім’ї».

учні – 50.

5

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Профілактика з метою попередження скоєння правопорушень, пов’язаних з організованою злочинною діяльністю в сфері торгівлі людьми


-Бесіди «Як не стати жертвою злочину?»;

-лекції «Уникайте пастки»;

-години психолога «Що таке торгівля людьми?»;

-обговорення ситуацій «Робота за кордоном: сподівання і реальність»;

- перегляд документальних фільмів «Торгівля людьми».


учні – 347.

Регіональних програм

6

Наказ Міністерства освіти і науки , молоді та спорту від 03.08.2012 р. № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»


Здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності

Здійснено моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства серед учнів 8-11-х класів; проведено анкетування серед учнів на визначення причин тривожності та агресивності. Поновлено куточок прав дитини, в якому розміщено дані про організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини.

Учні – 185.

7

Наказ Міністерства від 01.02.2010 № 58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року»

Підвищити рівень інформованості щодо негативного впливу тютюну на молодий організм. Формування стійкої позиції з ставлення до тютюнових виробів

Проведено ряд бесід на тему «Нешкідливого тютюну немає», «Про шкідливість тютюнокуріння». Усний журнал «Куріння. Зроби свій вибір на користь здоров’ю». тренінгові заняття «За здоровий спосіб життя».

Учні – 150.

8

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»

Залучати органи учнівського самоврядування та батьківську громадськість до профілактичної роботи з питань запобігання насильству над дітьми

Інформаційне повідомлення «Проти домашнього насильства виступає Закон». Загальношкільні батьківські збори: «Корінь насильства».

Учні – 134.

Батьки – 155.

Педпрацівники – 50.


9

Наказ Міністерства освіти і науки , молоді та спорту від 19.07.2012 р. № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»


10

Наказ Міністерства освіти і науки від 30.12.2010 р. № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015»

Збільшити у навчальних закладах кількість психологічних факультативних занять із психології та тренінгів із формування соціальних навичок у дітей

Введено в навчальний план на 2012-2013 н.р. годину факультативного заняття з психології «Психологія особистості» з метою формування соціальних навичок у дітей.

Учні – 10.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка