З/п Назва розділу СторінкаСторінка3/29
Дата конвертації01.05.2016
Розмір4.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

6. АНАЛІЗ РОБОТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, СТВОРЕННЮ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я УЧНІВ І ВЧИТЕЛІВ

Головна мета розвитку освіти – це створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України. Але, поряд з цим, не менш важливим є виховання фізично та психічно здорової особистості. Метою Смизької ЗОШ І-ІІІ ступенів є формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного вирішення педагогічних медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, створення умов для реалізації психічного, фізичного, інтелектуального та професійного розвитку школярів, сприяння формуванню здорової, гармонійно розвиненої, творчої особистості, громадянина й патріота, здатного творити себе і своє життя.

Одним із пріоритетних напрямків роботи школи є створення умов для збереження психічного і фізичного здоров’я учнів і педагогів, посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей і підлітків, залучення їх до занять спортом, організація якісного оздоровлення та харчування.

Педагогічний колектив школи постійно тримає на контролі питання охорони життя і здоров’я дітей, впроваджуючи здоров’язберігаючі, здоров’яформувальні та здоров’язміцнювальні технології, та вироблення основних напрямків фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, та системи фізичного виховання.Учитель-предметник та класний керівник забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.

- Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.;

- Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці,безпеки життєдіяльності;

- Організовує вивчення учнями, правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;  

- Проводить інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності під час навчальних занять:

а) вступний на початку навчального року з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника або в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) встановленого зразку;

б) інструктує учнів під час проведення позакласних заходів з реєстрацією у спец. журналі;  

- Організовує вивчення учнями правил вуличного руху, пожежної безпеки, поведінки на водоймах,у побуті, при виявленні незнайомих предметів, основ занять з цивільної оборони;

- Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед школярів (проводить бесіди по збереженню життя і здоров’я учнів);

- Здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил (інструкцій) з безпеки;  

- Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;

- Проводить профілактичну роботу серед учнів, щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

- Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

- Бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури і спорту. Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівними, медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу, під час навчання і відпочинку.

Документація з техніки безпеки:

1. Наказ про попередження шкільного спортивного травматизму.

2. Акт-дозвіл на проведення занять в спортивному залі; акт про перевірку на дійсність встановлення та кріплення спортінвентарю.

3. Наказ про звільнення учнів від занять фізичною культурою, накази про зарахування учнів до спеціальної та підготовчої медичної групи із занять фізкультурою.

4. Інструкції з техніки безпеки.

5. Правила надання першої допомоги.

6. Вміст аптечки.

7. Журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів.

Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально – виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших питань нашої школи. Згідно „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти” проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці учнів та педагогічного колективу. Питання охорони праці в школі вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану й умов охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою.

Для організації контролю за виконанням трудової дисципліни ведуться журнали інструкцій з техніки безпеки, поточного адміністративного контролю. Видаються накази пов’язані з питаннями охорони праці та безпекою життєдіяльності.

Головна мета безпеки життєдіяльності — збереження життя і створення умов для існування людини.

Підготовка учнів до безпечного життя неможлива без засвоєння знань зі шкільних предметів (значною мірою природничих) та їх практичного застосування. Викладання основ безпечної життєдіяльності в комплексі з вивченням програм із фізики, хімії, біології, географії тощо дозволяє дітям отримати необхідні знання, які допоможуть ідентифікувати небезпеку, проаналізувати її рівень, приймати рішення та свідомо діяти, щоб відвернути небезпеку або зменшити її шкідливий вплив, керуючись розумінням явищ, що лежать в основі надзвичайної ситуації. Сьогодні нараховується більше ста основних небезпечних чинників, в основі яких природні явища. Всі вони вивчаються в школі, що створює широке поле для використання міжпредметних зв’язків, без яких неможливо сформувати у молоді свідоме ставлення до небезпеки. Згідно з державною концепцією освіти з напрямку «Безпека життєдіяльності і діяльності людини», освіта та виховання основ БЖД сьогодні спрямовані на одержання фундаментальних знань, умінь і навичок, формування поглядів, цінностей та поведінки з метою запобігання ризику для життя і здоров’я людей.

Вчителем основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності під час проведення уроків:

1. Використовується велика кількість додаткової літератури (термінологічні словники, енциклопедії), відеофільми.

2. Учні виконують малюнки, плакати, вирішують ситуативні завдання;

3. Велику увагу приділяється інтегрованим урокам, навчальним іграм – КВК, „рятувальники та потерпілі” тощо;

4. Готуючи дітей до літнього відпочинку , закріплюються знання про правила поводження на водоймах, у громадських місцях, у лісі, в побуті.

5. Практикується обговорення різних відомих учням випадків з життя, дій, які повинні використовуватись для запобігання нещастю.

Велику увагу при викладанні курсу вчителі приділяють протипожежній безпеці : в початковій школі – як поводитися з вогнем, в середній - як запобігати пожежам в побуті, в старшій школі – як поводити себе у надзвичайних ситуаціях.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується швидкими інформаційними змінами в усіх галузях діяльності людини. Комп'ютерні технології вплітаються в тканину повсякденного життя, примушуючи людину не тільки визнати їх необхідність, але й ефективно використовувати їх як у професійній діяльності, так і в побуті. Усвідомлюючи необхідність реформування освіти на шляху впровадження комп'ютерно орієнтованих технологій було видано Закон "Про національну програму інформатизації". Інформатизація освіти в Україні має бути спрямована на удосконалення форм і змісту навчального процесу з застосуванням інформаційних технологій.

Для учнів різних вікових категорій класні керівники та класоводи проводять бесіди, тренінги на теми: "Інфекційні захворювання", "Людина та натовп", "Правила поведінки у натовпі", "Пожежі у громадських місцях", "Шкідливі звички. Паління", "Алкоголь та алкоголізм", "Наркотики та наркоманія", "Моделювання поведінки у надзвичайних ситуаціях", «Радіація та життя", "Одиниці радіоактивності. Вплив радіації на здоров’я людини", "Вплив шкідливих факторів на людину і навколишнє середовище", "Основні принципи захисту від радіації", "Техногенні радіаційні аварії. Чорнобильська катастрофа та її наслідки"), "Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина", "Види надзвичайних ситуацій соціального характеру", "Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру", "Відповідальність за організацію масових заворушень, бандитизм, вимагання та інші протиправні дії", "Сучасні інформаційні системи та інформаційна безпека".

У школі проводяться акції та заходи:


 • Всесвітній день охорони праці;

 • Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • Заходи безпеки на воді та льоду;

 • Тижні безпеки життєдіяльності у школі;

 • Рейд «Увага! Діти на дорозі»;

 • Лекції для учнів 9-10-х кл. „Особиста гігієна ”;

 • Тренінги для учнів, спрямовані на розуміння шкоди, що завдається вживанням алкоголю, наркотиків та тютюну і його наслідками для здоров’я та благополуччя окремих осіб, сімей та громади в цілому.

 • Зустріч з медичною сестрою для дівчат (7, 9 класи) “Ти і твоє здоров’я”;

 • Засідання шкільної ради профілактики правопорушень за участю лідерів учнівського самоврядування;

 • Загальношкільна акція “ Молодь за здоровий спосіб життя ”, визначення переможців конкурсу плакатів.

 • Засідання Ради школи, на якій розглядалось питання „Зміцнення психічного і фізіологічного здоров’я учнів ”

Педагогічний колектив школи виховує у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Ми пам’ятаємо, щоб неждана мить не стала сумним відтінком біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Адміністрація та педагогічний колектив розуміє, що здоров’я сьогодні – це не тільки індивідуальна цінність окремої людини, це багатство держави, запорука її успіху та процвітання. Для досягнення поставленої мети необхідно проводити цілеспрямовану роботу щодо формування фізично та психічно здорової, всебічно розвиненої особистості.

Інформаційні матеріали, зібрані вчителем, дають можливість учням:


 • оволодіти навичками здорового способу життя;

 • запобіганню найпоширенішим соматичним та інфекційним захворюванням;

 • уникнення травмувань, нещасних випадків;

 • розкривають закономірності та механізми фізичної складової здоров’я;

 • навчають ефективним принципам організації навчального процесу й відпочинку;

 • навчають діям в аварійних та екстремальних ситуаціях.

У школі велика увага приділяється фізкультурно-спортивній роботі. Результативна діяльність спортивних секцій та гуртків сприяє розвитку в учнів інтелектуальних, фізичних сил, формуванню позитивних рис характеру (витривалості, відповідальності, мужності, взаємодопомоги, наполегливості); оздоровленню дітей.

Мета фізкультурно-спортивної роботи: зміцнення здоров’я; виховання позитивного ставлення до фізкультури, прагнення до фізичного вдосконалення; підвищення працездатності; розвиток і корекція фізичних та рухових можливостей учнів; розвиток вольових якостей, витривалості, відповідальності, наполегливості, взаємодопомоги.

Набуті спеціальні рухові, спортивні знання, вміння й навички, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, забезпечують психологічну готовність учнів для майбутнього життя, дозволяють їм підтримувати високий рівень працездатності й творчої активності, використовувати фізичну культуру в повсякденному житті.

Велика робота приділялась профілактичній роботі. Основними формами якої були: • уроки основ здоров’я, ОБЖ (1-11 класи);

 • діяльність волонтерського загону (учні 8-х класів);

 • години спілкування, колективні й індивідуальні бесіди,

 • конкурси, ігри, рольові ігри,

 • психологічні тренінги, анкетування, тестування,

 • зустрічі з медичними представниками, з представниками правоохоронних органів,

 • перегляд документальних фільмів, фотоматеріалів,

 • круглі столи,

 • Дні здоров’я.


МОНІТОРИНГ ЗАХВОРЮВАНОСТІ УЧНІВ


Хвороба

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

Динаміка

Кількість хворих (чол.)

379

337

293
Грижі

1

1

-
Велика вага

3

4

3
Хвороби ендокринної системи

171

114

78
Цукровий діабет

-

-

-
Ожиріння І ст.

4

3Хвороби крові

1

1

1
Хвороби органів зору

42

71

45
Косоокість

2

2

2
Хвороби органів кровообігу

15

10

16
Кардіопатія

4

5

9
Хвороби органів дихання

9

11

10
Гіпертрофія мигдаликів

33

30

8
Хронічний тонзиліт

38

47

46
Хвороби органів травлення

3

2

5
Нефрити, хронічні пієлонефрити

4

3

6
Хвороби шкіри

1

1

1
Хвороби кістково-м’язевої системи

34

35

21
Пласкостопість

101

61

41
Сколіоз

16

8

8
Порушення статури

18

25

14
ВСД

11

4

5
Психічні розлади

1

3

5
Енурез

1

1

1
Ревматизм

2

1

1
За два останні роки відмічається динаміка зменшення кількісті хворих дітей. Проте відмічається динаміка збільшення окремих хвороб.

На І місці захворювання ендокринної системи. На ІІ місці хронічний тонзиліт. На ІІІ місці хвороби органів зору.

Такі функціональні порушення впливають на зниження працездатності та підвищення втоми.

Медичною сестрою, класоводами та класними керівниками були оформлені листки здоров’я класу, що містяться у класному журналі. Це дало можливість учителям-предметниками враховувати стан здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

Проаналізувавши результати поглибленого медичного огляду учнів, стан їхнього здоров’я педагогічним колективом були визначені основні напрями роботи:  1. Створення оптимальних умов для поєднання фізичного та інтелектуального розвитку;

  2. Розробка заходів із вироблення позитивної мотивації щодо здорового способу життя;

  3. Розробка заходів із вироблення негативного ставлення до шкідливих звичок;

  4. Організація спільної діяльності родини та школи для оздоровчо-виховної роботи;

  5. Санітарно-гігієнічна просвіта учнів, їх батьків;

  6. Корекція та профілактика захворювань: опорно-рухового апарату; зору; кишково-шлункового тракту; зниження імунітету.

Були вироблені наступні рекомендації:

1.Для боротьби з порушенням опорно-рухового апарату: • проведення на кожному уроці фізкультурних хвилинок

 • рухливі ігри на перервах (учителі та чергові учні проводять на перервах різноманітні ігри та конкурси з учнями початкової школи);

 • участь у спортивних змаганнях, конкурсах

 • уроки фізичної культури;

 • заняття у хореографічному гуртку, спортивних секціях;

 • регулярні зміни місць сидіння за партами;

2.Для корекції та профілактики захворювань органів зору:

 • врахування стану органів зору під час навчально-виховного процесу;

 • регулярні зміни місць сидіння за партами;

 • оптимальний світловий режим;

- зарядки для очей на уроках інформатики.

3.Для корекції та запобігання захворювання органів кишково-шлункового тракту: • забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4-х класів та учнів пільгових категорій;

 • забезпечення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів, вихованців ГПД;

 • просвітницька робота щодо раціонального, збалансованого харчування;

 • забезпечення оптимальної калорійності їжі в шкільній їдальні;

4. Заходи щодо підвищення імунітету:

 • вітамінізація їжі;

 • зустрічі учнів та їх батьків з медиками; консультації спеціалістів

 • провітрювання та вологе прибирання класних кімнат;

 • заняття та ігри на свіжому повітрі;

 • випуск санбюлетнів;

З метою створення нормальних умов для навчання проводився профілактичний медогляд учнів. За результатами обстежень учнів проведено аналіз стану їх здоров’я.

У школі навчається 15 дітей-інвалідів та 8 дітей, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.

У 2012-2013 н.р. були створені необхідні умови для організації харчування. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Директором школи, медичною сестрою, заступником директора з навчально-виховної роботи здійснювався постійний контроль за якістю харчування дітей.

Здійснювався облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Безкоштовним гарячим харчуванням були охоплені учні 1-4-х кл. та учні пільгового контингенту. За кошти батьків харчуються учні 5-11-х кл. Щоденне меню складалося на основі перспективного меню, погоджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку та про правила отримання безкоштовного харчування та вимоги щодо оформлення документів.

Здоровий спосіб життя – це поведінка, яка сприяє збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я людини. Учителі школи виховують відповідальність за своє здоров’я та життя.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка