З/п Назва розділу СторінкаСторінка29/29
Дата конвертації01.05.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


Додаток 6

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОЇ РАДИ


№ з/п

Зміст роботи

Відповідаль-ний

Примітка

ЗАСІДАННЯ № 1 (вересень) 26.09.2013

1.

 1. Підсумки роботи методичної ради, ШМО за 2012 – 2013 н.р.

 2. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2013 – 2014 н.р.

 3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

 4. Обговорення та затвердження плану заходів щодо впровадження Державного стандарту базової середньої загальної освіти

 5. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

 6. Обговорення та затвердження планів роботи ШМО на 2013 – 2014 н.р.

 7. Затвердження плану проведення предметних тижнів в 2013 – 2014 н.р.

 8. Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів.

 9. Поновлення методичних матеріалів в методичному кабінеті.

 10. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально – виховного процесу.

 11. Участь учнів та вчителів у конкурсах, змаганнях.
 12. Про організацію роботи колективу над методичною проблемою: «Формування особистості дитини, здатної до самореалізації, шляхом впровадження соціально-орієнтованого навчання»


Члени методичної ради,

ЗДНВР

ЗАСІДАННЯ № 2 (листопад) 05.11.2013

2.

 1. Впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес.

 2. Удосконалення навчального процесу на основі сучасних технологій навчання учнів у початковій школі.

 3. Про участь учителів школи у районному етапі конкурсу «Учитель року».

 4. Про хід атестації педагогічних працівників школи.

 5. Взаємовідвідування уроків. Презентації досвіду роботи педпрацівників школи, досвід яких узагальнюється.

 6. Адаптація учнів 1, 5 класів до навчання

Члени методичної ради,

голова МР


ЗАСІДАННЯ № 3 (січень) 31.01.2014

3.
 1. Спільна робота бібліотеки та класних керівників.

 2. Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН.


 3. Курсова перепідготовка вчителів школи.


ЗАСІДАННЯ № 4 (березень) 31.03.2014

4.
 1. Стан навчально – виховного процесу в школі.

 2. Сучасні педагогічні технології, ІКТ у навчально - виховному процесі.


 3. Звіт учителів, які атестуютьсяЗАСІДАННЯ № 5 (червень) 06.06.2014

 1. .06
 1. Діяльність роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

 2. Стан проведення предметних тижнів.

 3. Виконання наказу про методичну роботу в школі.

 4. Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням школи.

 5. Виконання навчальних програм учителями школи.


 6. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

Члени МР

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ПЛАН

Пояснювальна записка

Робочий навчальний план на 2013/2014 навчальний рік Смизької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Дубенської районної ради комунальної форми власності складено на основі Типових навчальних планів:

для 1-2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспорт України від 10.06.2011 № 572;

для 3-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

для 5-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН молоді і спорту України від 03.04.12 №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 №551;

для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.

При складанні робочого навчального плану використано інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України лист від 20.05.2013р. № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року».

Робочий навчальний план Смизької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів враховує основні вимоги Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти,   Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Робочий навчальний план на 2013/2014 навчальний рік розрахований на роботу школи у режимі 5-денного навчального тижня з українською мовою навчання. У Смизькій ЗОШ І – ІІІ ступенів 22 класи, в яких навчається близько 500 учнів.

Робочий навчальний план у початковій школі передбачає вивчення у

1-х класах 2 години природознавства та 1 години іноземної мови (англійської); у 2-х класах: 1 години – сходинки до інформатики, 2 години природознавства та 2 години іноземної мови (англійської).

Робочий навчальний план у 5-х класах передбачає вивчення інформатики – 1 година, природознавства – 2 години, трудове навчання – 2 години, фізичної культури – 3 години.

Профілізація є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. Робочий план дає змогу комплектувати старші класи за напрямами диференціації: природничо-математичним, філологічним. Напрями диференціації конкретизовано в окремі профілі навчання: фізико-математичний, української філології.

Робочий навчальний план старшої школи передбачає реалізацію освітніх галузей базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову. Години варіативної складової передбачено на:


 1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової.

 2. Упровадження курсів за вибором.

3. Факультатив.

За рахунок варіативної частини збільшено кількість годин на вивчення предметів:  • у 1 – 4-х класах впроваджено курс «Дорога в дивосвіт»;

  • «Українська мова» у 5-х, 6-х, 8-х класах;

  • «Математика» у 5-х, 6-х;

  • «Світова література» у 8-х;

  • «Історія України» у 8-х класах;

  • у 8-9-х класах впроваджено курс «Креслення» та в 9 класі факультатив з біології.

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та авторськими програмами,

  • «Історія України», «Всесвітня історія», «Художня культура» в

10-А та 11-А профільних класах;

  • «Правознавство» у 10-А класі.

Граничну наповнюваність класів та тривалість уроків встановлено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіти». Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 року № 128.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень за спеціальностямиРазом

4-річна початкова школа

Інваріативна частина

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

28

Українське читання

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

28

Іноземна мова (англійська)

1

1

2

2

2

2

2

2

14

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Природознавство

2

2

2

2

-

-

-

-

8

Я і Україна

-

-

-

-

2

2

2

2

8

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Сходинки до інформатики

-

-

1/1

1/1

-

-

-

-

2/2

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

8

ВСЬОГО


21

21

23/1

23/1

22

22

22

22

176/2Варіативна частинаКурси за вибором:

Дорога в дивосвіт
1

1

1

1

1

1

1

1

8


ВСЬОГО


22

22

24

24

23

23

23

23

184/2

ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Заходи

щодо покращення навчальних досягнень учнів

у 2013/2014 навчальному році

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

1

Розглянути питання покращення навчальних досягнень учнів:

 • на нараді при директору; • на засіданні педагогічної ради

серпень 2013 лютий 2014

березень 2014

серпень 2013

лютий 2014

Лущан С.С.

Кирина В.Б.


2

Керівникам ШМО:

 • розробити заходи щодо покращення навчальних досягнень учнів;

 • за результатами семестрових оцінювань проводити аналіз моніторингових досліджень якості знань по класах, по паралелях, по вчителях

вересень 2012


вересень 2013

січень 2013Керівники ШМО

3

Учителям-предметникам:

 • скласти графіки індивідуальних консультацій з учнями, які бажають покращити рівень навчальних досягнень;

 • на уроці проводити індивідуальну роботу з учнями, які мають прогалини в знаннях;

 • організувати роботу помічників, консультантів з числа учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень;

 • виставляти в щоденники отримані учнями оцінки

 • відвідувати батьківські збори
 • проводити диференційовані контрольні роботи;

 • проводити аналіз типових помилок учнів та роботу над індивідуальними помилками.

 • проводити уроки підготовки до контрольних робіт;
 • організувати позаурочний навчальний процес у формі гуртка. Гурток – це вільне об’єднання дітей і педагогів на основі спільної захопленості конкретним видом діяльності, мета якого – задоволення й розвиток здібностей учнів. Учитель визначає нахили, інтереси учня, разом обирають тему (підготовка до олімпіад, участь у роботі МАН).

 • дотримання чіткої відповідності рівнів навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання

 • Залучати учнів до підготовки та проведення предметних тижнів.

 • Активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці, використовувати інтерактивні форми роботи

 • Підвищення внутрішньої мотивації учнів до навчання (зацікавленість матеріалом).

1 раз на семестр


постійно


у разі необхідності
постійно
згідно з графіком

згідно з графіком

після контрольної роботи

напередодні контрольних робіт

Протягом року

Постійно

Згідно графіка

Постійно


Постійно

Учителі-предметники

4

Класоводам та класним керівникам:

 • на батьківських зборах проводити аналіз навчальних досягнень учнів;

 • підтримувати контакт з батьками щодо навчальних досягнень дітей;

 • проводити рейтингування навчальних досягнень учнів. Результати відображати в класних куточках.

 • Проводити роботу з учнями, що мають низький рівень знань, 1-2 оцінки середнього чи достатнього рівнів

Регулярно


Регулярно
двічі на семестр

Регулярно
Класоводи та класні керівники

5

Практичному психологу:

 • надавати допомогу класним керівникам та учителям-предметникам щодо організації індивідуальної роботи з учнями з метою покращення якості знань;

 • оформити базу даних на учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

у разі необхідності


за результатами семестрових оцінюваньСПС

6

Організація профільного навчання:

10-А – філологічний напрям, профіль української філології;

10-Б – природничо-математичний напрям, фізико - математичний профіль;

11-А – філологічний напрям, профіль української філології;11-Б – природничо-математичний напрям, фізико - математичний профіль.

До 01.09.2013

Лущан С.С.

7

Введення до варіативної частини навчального плану спецкурсів, факультативів.

Згідно робочого навчального плану

Лущан С.С.

8

Здійснювати комплексну перевірку стану викладання предмета (відвідування уроків, результат аналізу зрізових контрольних робіт)

Згідно графіка

Адміністрація

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка