Зміст вступ загальна харакетристика закладу І. Навчальна та навчально-методична робота ІІ. Наукова та науково-технічна діяльність ІІІ. Міжнародна співпрацяСторінка1/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗВІТ

ректора Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

Скотної Надії Володимирівни

про роботу за 2015 рік

Дрогобич – 2015

ЗМІСТ

ВСТУП
ЗАГАЛЬНА ХАРАКЕТРИСТИКА ЗАКЛАДУ
І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
ІІ. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІІІ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
ІV. ВИХОВНА РОБОТА
V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
ЗАКЛЮЧЕННЯ
ВСТУП
Життя не стоїть на місці. І сьогодні – ми на порозі нового 2016 року. Час складний, військові провокації (затяжні), міграційні процеси у світі, тотальне утвердження ринкових відносин на педагогічній теорії та практиці позначилися не найкращим чином. Навчання та виховання поступово втрачають свій гуманістичний дух і спрямованість, місце якого заміщують вузький прагматизм, вульгарна діловитість, позірна успішність.

Катастрофічно знизилась роль вчителя як провідника наукового знання, гуманістичних цінностей і духовного багатства особистості.

Проте, не зважаючи на сплеск насильства і міжнародного тероризму, в тому числі і з боку нинішньої російської влади по відношенню до України, демократія була, є і буде загальною мрією цивілізованої частини людства. Для українського суспільства, в якому активно декларується прагнення реформувати всі сфери його функціонування на демократичних засадах, особливої важливості набуває впровадження демократичної освітньої політики як основи виховання демократичної особистості.

Одним із перших завдань, які ми ставили перед собою у 2015 році, було намагання відійти від застарілих авторитарно-тоталітарних принципів і стандартів, застарілих стереотипів педагогічної та управлінської діяльності.

Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» актуалізувало європейський вектор її розвитку за такими нормами, як «академічна автономія», «якість освіти, активізація студентського самоврядування», «оптимізація навчального навантаження», «розвиток наукових досліджень» тощо.

Кожна з цих норм поставила перед нами нові відповідальні завдання, на розв’язання яких і була націлена діяльність ДДПУ.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України має IV рівень акредитації.

Сьогодні у складі університету: Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Інститут іноземних мов, Інститут музичного мистецтва, 6 факультетів, центр перепідготовки та післядипломної освіти, центр довузівської підготовки; 42 кафедри; 600 викладачів (з них з вченими ступенями і званнями – 336; 61 професорів, докторів наук); навчається 5161 студент за 38 спеціальностями та спеціалізаціями.

Університет готує фахівців з 12 галузей знань за 38 спеціальностями, з яких 23 акредитовані за IV рівнем акредитації, 5 – за ІІІ рівнем, 1 – за ІІ рівнем, 9 – неакредитовані.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» університет готує фахівців з таких напрямів підготовки:0101 Педагогічна освіта

6.010101 Дошкільна освіта

6.010102 Початкова освіта

6.010103 Технологічна освіта

6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів)

6.010104 Професійна освіта (Транспорт) Професійна освіта (Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту)

6.010104 Професійна освіта (Економіка)

6.010106 Соціальна педагогіка

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

6.010201 Фізичне виховання*

6.010203 Здоров’я людини*

0202 Мистецтво

6.020202 Хореографія*

6.020204 Музичне мистецтво*

6.020205 Образотворче мистецтво*0203 Гуманітарні науки

6.020301 Філософія

6.020302 Історія*

6.020303 Філологія*

6.020303 Філологія

0301 Соціально-політичні науки

6.030101 Соціологія

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія*0305 Економіка і підприємництво

6.030502 Економічна кібернетика0306 Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент0401 Природничі науки

6.040101 Хімія*

6.040102 Біологія*

6.040104 Географія*

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

0402 Фізико-математичні науки

6.040201 Математика*

6.040203 Фізика*

0403 Системні науки та кібернетика

6.040302 Інформатика*0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 Комп’ютерні науки


За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» з таких спеціальностей:

0101 Педагогічна освіта

7.01010101 Дошкільна освіта

7.01010201 Початкова освіта

7.01010301 Технологічна освіта

7.01010401 Професійна освіта (Транспорт)

7.01010401 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

7.01010601 Соціальна педагогіка

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

7.01020101 Фізичне виховання*

7.01020302 Фізична реабілітація*

0202 Мистецтво

7.02020201 Хореографія (за видами)*

7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*

0203 Гуманітарні науки

7.02030102 Релігієзнавство

7.02030201 Історія*

7.02030301 Українська мова і література*

7.02030302 Мова і література (англійська)*

7.02030302 Мова і література (німецька)*

7.02030302 Мова і література (французька)*

7.02030302 Мова і література (російська)*

7.02030302 Мова і література (польська)*

7.02030302 Переклад0301 Соціально-політичні науки

7.03010301 Практична психологія (за видами)*0305 Економіка та підприємництво

7.03050201 Економічна кібернетика0306 Менеджмент і адміністрування

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)

0401 Природничі науки

7.04010101 Хімія*

7.04010201 Біологія*

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища*0402 Фізико-математичні науки

7.04020101 Математика (за напрямами)*

7.04020301 Фізика (за напрямами)*

0403 Системні науки та кібернетика

7.04030201 Інформатика*0501 Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг


За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» з таких спеціальностей:

0101 Педагогічна освіта

8.01010101 Дошкільна освіта

8.01010201 Початкова освіта

8.01010301 Технологічна освіта

8.01010601 Соціальна педагогіка

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

8.01020101 Фізичне виховання*

8.01020302 Фізична реабілітація*

0202 Мистецтво

8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*0203 Гуманітарні науки

8.02030101 Філософія

8.02030102 Релігієзнавство

8.02030201 Історія*

8.02030301 Українська мова і література*

8.02030302 Мова і література (англійська)*

8.02030302 Мова і література (німецька)*

8.02030302 Мова і література (французька)*

8.02030302 Мова і література (російська)*

8.02030302 Мова і література (польська)*0301 Соціально-політичні науки

8.03010201 Психологія

8.03010301 Практична психологія (за видами)*

0305 Економіка та підприємництво

8.03050201 Економічна кібернетика0306 Менеджмент і адміністрування

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності

0401 Природничі науки

8.04010201 Біологія*

8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища*

0402 Фізико-математичні науки

8.04020101 Математика (за напрямами)*

8.04020301 Фізика (за напрямами)*

0403 Системні науки та кібернетика

8.04030201 Інформатика*1801 Специфічні категорії

8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)****

8.18010021 Педагогіка вищої школи****

Відповідно до угоди з Львівською Академією сухопутних військ проводиться підготовка офіцерів запасу з числа студентів нашого університету (зараз 11 студентів).

Керівник закладу: ректор – доктор філософських наук, професор
Скотна Надія Володимирівна.
Адреса: вул. І.Франка, 24, м. Дрогобич, обл. Львівська, 82100

Ректор: Скотна Надія Володимирівна

Телефон приймальні: (03244) 1-04-74

Телефон приймальної комісії: (03244) 2-28-17

Факс: (03244) 1-04-74

3-38-77


E-mail: administrator@drohobych.net

Web-сторінка: http://www.drohobych.net/ddpu

Рівень акредитації: ІV.

Форми навчання: денна, заочна.

Терміни навчання:


  • освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» – 4 роки.

  • освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» – 5 років.

  • освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» – 1,5 року.


І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.1 Динаміка контингенту студентів
Станом на 1 листопада 2015 року контингент студентів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка становив 5161 особа, з них студентів денної форми навчання – 3231. У порівнянні з цим же терміном 2014 року контингент студентів зменшився на 290 осіб (81 студент денної форми навчання та 209 студентів заочної форми навчання).

Динаміка змін контингенту студентів за 2013-2015 роки у розрізі форм навчання і рівнів вищої освіти показана у таблиці 1.1-1.2.Таблиця 1.1

Денна форма

Рівень вищої освіти

2013

2014

2015

Держ. зам.

Платн.

Всього

Держ. зам.

Платн.

Всього

Держ. зам.

Платн.

Всього

Бакалавр

1798

735

2533

1823

713

2536

1823

796

2619

Спеціаліст

364

279

643

372

202

574

310

103

413

Магістр

86

110

196

91

111

202

76

123

199

РАЗОМ

2248

1124

3372

2286

1026

3312

2209

1022

3231


Таблиця 1.2

Заочна форма

Рівень вищої освіти

2013

2014

2015

Держ. зам.

Платн.

Всього

Держ. зам.

Платн.

Всього

Держ. зам.

Платн.

Всього

Бакалавр

402

1157

1559

419

1124

1543

388

1020

1408

Спеціаліст

104

549

653

133

381

514

23

406

429

Магістр

19

61

80

24

58

82

25

68

93

РАЗОМ

525

1767

2292

576

1563

2139

436

1494

1930

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти відбулося збільшення кількості студентів на 83 особи денної та зменшення на 135 осіб заочної форм навчання.

На ОКР «Спеціаліст» відбулося зменшення кількості студентів на 161 особу на денній формі та 85 осіб на заочній формі навчання.

На другому (магістерському) рівні вищої освіти на денній формі навчання кількість студентів зменшилась на 3 особи, а на заочній формі навчання відбулося збільшення чисельності студентів на 11 осіб.

Кількість студентів, які навчаються за рахунок державного фінансування зменшилася на 77 осіб по денній формі навчання та на 140 осіб по заочній.

Кількість студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб зменшилася на 4 особи денної та 69 осіб заочної форм навчання.


Відповідно, зміни в контингенті студентів зумовили динаміку кадрового складу університету:

1. Динаміка зміни кадрового складу професорсько-викладацького корпусу:

01.12.2014 р.

01.12.2015 р.

Разом

Разом
Ставок
Ставок
За рахунок загального державного фонду

За рахунок спеціального

державного фонду


За рахунок загального державного фонду

За рахунок спеціального

державного фонду


264,4

190,6
249,2

192,5

2. Динаміка зміни кадрового складу навчально-допоміжного персоналу:

01.12.2014 р.

01.12.2015 р.

Разом

Разом
Ставок
Ставок
За рахунок загального державного фонду

За рахунок спеціального

державного фонду


За рахунок загального державного фонду

За рахунок спеціального

державного фонду


283,0

127,1
274,65

119,6

3. Динаміка зміни кадрового складу обслуговуючого персоналу:

01.12.2014 р.

01.12.2015 р.

Разом

Разом
Ставок
Ставок
За рахунок загального державного фонду

За рахунок спеціального

державного фонду


За рахунок загального державного фонду

За рахунок спеціального

державного фонду


170,0

95,1
164,35

91,5


Станом на 01.12.2015 р.:


Професорсько-викладацький склад (всього: 600)

Штатних працівників: 560

Сумісників: 40

Докторів наук, професорів (всього: 61)

Штатних працівників: 50

Сумісників: 11

Кандидатів наук, доцентів (всього: 336)

Штатних працівників: 307

Сумісників: 29

Доцентів без наукового ступеня (всього: 15)

Штатних працівників: 14

Сумісників: 1

За 2015 рік скоротили 38,4 ставок:

(01.01.2015 р. – 1145,2 ставок, 01.12.2015 р. – 1106,8 ставок).У 2015 році на навчання до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за освітньо-професійною програмою бакалавра денної форми навчання зараховано 673 особи (385 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і 288 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб) що на 61 менше, ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра денної форми навчання за кошти державного бюджету зменшилася на 87, а за кошти фізичних або юридичних осіб збільшилася на 26.

На навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра заочної форми навчання зараховано 412 осіб (75 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і 337 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що на 136 менше, ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра заочної форми навчання за кошти державного бюджету зменшилася на 101, а за кошти фізичних або юридичних осіб зменшилася на 35.

На навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста денної форми навчання зараховано 413 особи (310 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, і 103 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що на 161 менше, ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста денної форми навчання за кошти державного бюджету зменшилася на 61, а за кошти фізичних або юридичних осіб зменшилася на 100.

На навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста заочної форми навчання зараховано 427 осіб (23 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і 404 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що на 85 менше, ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста заочної форми навчання за кошти державного бюджету зменшилася на 110, а за кошти фізичних або юридичних осіб збільшилася на 25.

На навчання за освітньо-професійною програмою магістра денної форми навчання зараховано 180 особу (67 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і 113 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що на 11 менше, ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою магістра денної форми навчання за кошти державного бюджету зменшилася на 11, а за кошти фізичних або юридичних осіб збільшилася на 7.

На навчання за освітньо-професійною програмою магістра заочної форми . навчання зараховано 93 особи (25 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і 68 – на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб), що на 11 більше, ніж у 2014 році. Кількість осіб, які зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою магістра заочної форми навчання за кошти державного бюджету збільшилася на 1, а за кошти фізичних або юридичних осіб збільшилася на 10.

Кількість студентів, які у 2015 році зараховані на навчання до університету, зменшилася на 233 на денній формі навчання і зменшилася на 210 на заочній формі навмання. Кількість студентів, які зараховані на навчання на місця державного замовлення, зменшилася на 166 по денній формі навмання і зменшилася на 210 на заочній формі навчання. Кількість студентів, які зараховані на навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, зменшилася на 67 по денній формі навчання і не змінилася по заочній формі навчання.Інформація про зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста і магістра денної форми навчання подана у таблиці 1.3, а заочної форми навчання подана у таблиці 1.4.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка