Зміст Вступ 2 розділ 1 Загальна характеристика англійської драматургії 4Скачати 432.83 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації01.05.2016
Розмір432.83 Kb.
  1   2   3   4


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика англійської драматургії 4

1.1. Передумови виникнення жанру англійської драми 4

1.2. Розвиток англійської драматургії 6

РОЗДІЛ 2 Історична еволюція трагедії як жанру англійської драматургії епохи Відродження 11

2.1. Становлення англійської драми 11

2.2. Єлизаветинський період 13

2.3. Якобінський період 322.3. Розвиток драматургії після епохи Відродження 36

Висновки 42

Список використаних джерел 44

1. Аксёнов И. А. Бен Джонсон: Жизнь и Творчство // Джонсон, Бен. Драматические произведения: в 2 т. М.: Academia, 1931. Т.1. С. 21-23. 44

2.Андреев Н.Л. Средневековая европейская драма: происхождение и становление (Х-ХІІІвв.). - М.: Искусство, 1989. - 212с. 44

3.Аникст А.А. История западноевропейского театра. - М.: Искусство, 1956-1975. - 5000с. 44

4.Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. - М.: Искусство, 1965. - 328с. 44

5.Аникст А. Шекспир: Ремесло драматурга. М.: Сов.писатель, 1974. - с. 42 - 44. 44

6.Английская и ирландская драматургия. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1988. - 151с. 44

7.Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. - М.: Высшая школа, 1988. - 144с. 44

8. Белинский В. Г. Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета // Собрание сочинений в трёх томах. -- М., 1948. -- Т. 1. -- С. 302--303. 44

9.Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. - Л.: Искусство, 1973. - 471с. 44

10. Берджес Ентоні. Вільям Шекспір. Геній і його епоха. — М.: 2001. стор. 245 ISBN 5-227-01302-0 44

11. Вебстер, Джон. Белый дьявол / Пер. И. Аксёнова // Аксёнов И. А. Елисаветинцы. Вып. I. М.: Центрифуга, 1916. 45

12. Історія західноєвропейського театру. Т. 1. М., 1956. С. 392—393. 45

13.История всемирной литературы в 9 томах: Том 3. — М.: Наука, 1985. 45

14.История западноевропейской литературы: Средние века и Возрождение / Под редакцией М.П.Алексеева и др. — М.: Высшая школа, 2000. — 462 с. — С.: 147-443. 45

15.История зарубежной литературы: Раннее Средневековье и Возрождение / Под редакцией В.М.Жирмунского. — М.: 1987. 45

16.Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М.: Искусство, 1978. 45

17.Луначевский А.В. О театре и драматургии. Избр. статьи. В 2-х т. - М.: Искусство, 1958. - 707с. 45

18.Мокульский С.С. История западноевропейского театра. - М.: Искусство, 1956. - 491с. 45

19.Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. - М.: Искусство, 1955. 45

20.Мюллер В.К. Драма и театр эпохи Шекспира. Л., 1925. - с. 7 - 8. 45

21.Парфёнов А. Т. Драматургия Бена Джонсона и её место в английской литературе позднего Возрождения. М., 1983. -- с. 289 - 293. 45

22.Соловьёва Н.А. Английская драма за четверть века (1950-1975гг.). - М.: Изд-во МГУ, 1982. 45

23.Толова В. Трагедия Джона Вебстера «Герцогиня Мальфи»: К проблеме творческого метода // Шекспировские Чтения, 1977. М.: Наука, 1980. С.232--247. 46

24.Хорол В.О. Зарубіжний прогресивний театр сьогодні. - К.: 1963. - 46 с. 46

25.Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир / Предисл., пер. и коммент. В. Харитонова. М.: Радуга, 1986. - с. 29. 46

26. Толова В. Трагедия Джона Вебстера «Герцогиня Мальфи»: К проблеме творческого метода // Шекспировские Чтения, 1977. М.: Наука, 1980. С.232--247. 46

27.Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. — Львів, 1982. 46

28. Шекспір і його молодші сучасники. (Еволюція стилів та жанрів)//Горбунов. Шекспірівські контексти. — М.: 2006, ISBN 5-91177-001-6, стор. 180 46

29. Шестаков Д.П. Современная английская драма: Осборновцы. М., 1968. - с. 7 - 8 46

30. Webster, John. Complete works: 3 vls. / Ed. by F. L. Lucas. L., 1927 (лучшее изд. соч. Вебстера, обширная литература в т. I) 46

31. Вікіпедія. Трагедія [Електронний ресурс] // http://uk.wikipedia.org /wiki/Трагедія 46

32. Вікіпедія. Література епохи Відродження [Електронний ресурс] // http://uk.wikipedia.org/wiki/Література_епохи_Відродження 46

33. Вікіпедія. Єлизаветинська драма [Електронний ресурс] // http://uk.wikipedia.org/wiki/ 47

34. Вікіпедія. Англійська драматургія [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Англійська_драма 47
Вступ


Розуміння основних елементів драматичного твору і принципів драматургії історично мінливі. Драма трактується як дія, що відбувається при взаємодії характеру і зовнішнього становища дійових осіб.

Доба Відродження є однією з найтрагічніших епох у житті європейської цивілізації. Вона була часом не тільки моральної розпусти, а й правової сваволі і анархії. Суспільне і приватне життя було сповнене трагізму, що впливало і на художню творчість. У середні віки герой добровільною смертю лише доводив вірність своєму васальному обов’язку, через що жанр трагедії тоді був неможливий. У добу Відродження персонаж обстоював через свою смерть власну духовну самодостатність. Смерть була мірилом внутрішньої самобутності індивіда. Такий пафос смерті в драмах Шекспіра.Темою дослідження англійська драматургія,а саме трагедія, яка з моменту її зародження і по сьогоднішній день викликає неабиякий інтерес в наукових, літературних та мистецтвознавчих колах, що потребує її глибинного науково-теоретичного аналізу.

Об'єктом дослідження є англійська драматургія доби Відродження.

Предметом дослідження є історична еволюція жанру трагедії в англійській драматургії доби Відродження.

Відповідно метою дослідження буде аналіз історії розвитку трагедії як жанру англійської драматургії з моменту її зародження до сучасності, та її специфічні особливості.

Неабияка популярність театру сьогодні зумовила актуальність даної роботи. Результати дослідження можна використовувати на лекціях із зарубіжної літератури, при вивченні англійської драматургії.

Мета дослідження обумовила вирішення цілого ряду задач, а саме:

дослідити соціально-історичні умови зародження англійської драми;

дослідити і проаналізувати форми англійської драми середніх віків, а саме трагедію.

· дослідити розвиток і особливості англійської драматургії епохи Відродження та творчість таких її представників: Дж. Вебстера, Б.Джонсона, У. Шекспіра та інших у різні періоди доби Відродження.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка