Зміст розділ ВступСторінка8/22
Дата конвертації02.05.2016
Розмір3.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   222.3. Організація позаурочної та позашкільної роботи
2.3.1.Режим роботи гуртків, секцій, учнівських угрупувань


з/п

Зміст

Дні проведення

Відповідальний

1.

Вокальний

вівторок, середа,

Керівник гуртка

Пащук С.В2.

Баскетбол-волейбол


вівторок

Керівник гуртка

Петренко О.А.3.

Баскетбол-волейбол

понеділок


Керівник гуртка

Самсоненко О.І.4.

Зірниця

Понеділок ,вівторок, п’ятниця


Керівник гуртка

Лобко О.І.5.

Інформаційні технології

Понеділок, четвер


Керівник гуртка


2.3.2. Графік предметних тижнів

2015-2016 н.р.

01.09.-04.09.2015 Тиждень знань правил дорожнього руху

07.09.-11.09.2015 Олімпійський тиждень в школі

21.09 -25.09.2015 Тиждень історії

28.09 - 02.10.2015 Тиждень світової літератури

05.10 - 10.10.2015 Тиждень художньої культури та музики

19.10.-23.10. 2015 Тиждень математики

02.11-06.11.2015 Тиждень географії

17.11.-21.11. 2015 Тиждень «Дитинство під охороною Закону Всесвітній день дитини(готують медична сестра, вчитель БЖД, вчитель МСП)

30.11-04.12. 2015 Тиждень ЗВ та МСП

07.12.-11.12. 2015 Тиждень права

21.12.-25.12. 2015 Тиждень народознавства(готують заступник директора з ВР, вчителі мовники)

18.01-22.01. 2016 Тиждень хімії

25.01- 29.01.2016 Тиждень біології

08.02. -12.02. 2016 Тиждень англійської мови

22.02. - 26.02.2016 Тиждень профорієнтаційної роботи

07.03.-11.03. 2016 Тиждень української мови та літератури

14.03. -18.03. 2016 Тиждень трудового навчання та образотворчого мистецтва

28.03. - 01.04.2016 Тиждень початкової школи

11.04. -15.04. 2016 Тиждень фізики

25.04-29.04. 2016 Тиждень безпеки життєдіяльності та тиждень охорони праці

16.05. -20.05. 2016 тиждень бібліотеки


  1. Виховна робота


Мета виховання: «Формування свідомого громадянина – патріота Української держави; інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя, у якої розвинуті особистісні якості і риси характеру, а спосіб мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на формування ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля та самої себе.»
2.4.1. Організаційна робота


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийПровести вибори членів учнівського самоврядування у школі

До 20.09.2015

Заступник директора з виховної роботи педагог-організатор
Провести вибори органів учнівського самоврядування у класних колективах

До 18.09.2015

Класні керівникиПроводити навчання членів учнівського самоврядування

Протягом навчального року згідно з графіком

Педагог-організатор
Проводити засідання Шкільного Парламенту

Кожен четвер

Педагог-організатор
Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами

До 01.10.2015

Заступник директора з виховної роботиСтворити інформаційний банк даних про зайнятість учнів у позаурочний час

До 20.09.2015

Заступник директора з виховної роботиПровести облік дітей та підлітків шкільного віку за мікрорайоном, підтвердити довідками

До 10.09.2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи Красюк Н.А.Провести психолого-педагогічну діагностику:

- домінантних особистісних інтересів, здібностей учнів;

- творчого і професійного потенціалу, індивідуального стилю діяльності педагогічних працівників щодо організації виховного впливу на учнів


Протягом навчального року та за планом практичного психолога

Практичний психолог

Василенко В.О., класні керівники

Провести інструктаж класних керівників, керівників гуртків, представників учнівського самоврядування з питань планування виховної роботи з дітьми

Серпень-вересень

Заступник директора з виховної роботиЗдійснити аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей

Вересень

Заступник директора з навчально-виховної роботи Красюк Н.А.Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення тих, хто схильний до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин

Вересень

Заступник директора з виховної роботи практичний психологВивчити умови проживання важковиховуваних дітей, дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей, скласти акти обстежень умов проживання дітей пільгового контингенту

Вересень, січень

Класні керівники, педагог-організатор

Соціальний педагог, практичний психолог

Вести облік особистих досягнень школярів у різних видах позаурочної діяльності (Банк даних)

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботиОформити стенди “Ними пишається школа”, “Як ми вчимося, працюємо, відпочиваємо”

До 01.09.2015

Заступники директора з виховної роботиОрганізувати роботу учнів щодо естетичного оформлення класних кімнат, школи, території.

З цією метою:

- налагодити підтримання учнями належного санітарного та естетичного стану класних кімнат, школи;

- обговорити з учнями майбутні зміни в оформленні кабінетів, наочності тощо;

- організувати впорядкування пришкільної території;

- провести конкурси на кращу класну кімнату, зелений куточок, краще збережений підручник, кращий зошит, щоденник тощо;

- організувати виготовлення та ремонт навчальних посібників


Протягом навчального року

Класні керівники, педагоги-організатори,
бібліотекар,

ШП
Оформити у вестибюлі школи інформаційний стенд щодо роботи Шкільного Парламенту та досягнень учнів протягом року

До 01.11.2015

Педагог-організаторРозмістити в інформаційному куточку учнівського самоврядування «Правила для учнів»

До 01.10.2015

Педагог-організаторПоповнити банк даних про дітей соціально незахищених категорій

До 07.09.2015

Заступник директора з виховної роботи

практичний психолог , соціальний педагог

Проводити психологічну освіту учнів, батьків, педагогічного колективу

Протягом навчального року

Практичний психологЗалучити дітей із соціально-незахищених категорій до участі в секціях, гуртках, клубах, які працюють на безкоштовній основі, створити умови для змістовного відпочинку і дозвілля дітей

Протягом навчального року

Директор школи Чуняк А.М.

заступник директора з навчально-виховної роботи Красюк Н.А.

Розробити і видати інформаційно-просвітницький матеріал з проблем збереження репродуктивного здоров’я, здорового способу життя для підлітків і молоді

Листопад,

березень-квітеньУчителі Основ здоров’я, біології, МСППровести акцію «Милосердя»

Жовтень

Адміністрація, ШП,2.4.2. Ціннісне ставлення до себе
Виховні напрямки: Початкова школа

Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості: • усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

 • адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

 • знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

5-7 класи

Усвідомлення основних засад "Я-концепції" особистості:

- усвідомлення основних засад Я-образу, Я-концепції особистості;

- формування основ самопізнання, самооцінки;

- формування позитивного само ставлення до дотримання норм етикету;

- конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій;

- конструктивне вирішення життєвих проблем;

- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями.8-9 класи

Сформованість основних засад "Я-концепції" особистості:

- усвідомлення власної індивідуальності, неповторності;

- виховання самоповаги;

- формування емоційної культури;

- навичок самотворення, життєтворення;

- стремління до ідеалу.

Старша школа

Сформованість життєвих компетенцій:

- мої духовні закони;

- розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;

- імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

- вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

- навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

- особиста культура здоров'я;

- "Ні" шкідливим звичкам.


2.4.2.1. Основи здоров’я і фізична культура. Формування здорового способу життя.з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийЗдійснювати пропаганду здорового способу життя. З цією метою забезпечити проведення:

- Міжнародного дня боротьби зі СНІДом

- Місячника боротьби з туберкульозом

- Всесвітнього дня здоров’я

- Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії


01.12.2015


березень

07.04.2016

26.04.2016


Заступник директора з виховної роботи., педагоги-організатори,

класні керівники


У планах роботи на період канікул передбачати заходи оздоровчого характеру та заходи щодо попередження дитячого травматизму

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної,

Класні керівники

Спланувати і провести дні здоров’я з виходом на природу, проведенням спортивних змагань, рухливих ігор, вікторин, конкурсів

Квітень, травень

Заступник директора з виховної роботи,

класні керівники,

педагоги-організатори
На батьківських зборах обговорювати питання щодо попередження дитячого травматизму

Протягом навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Красюк Н.А..,

класні керівники
Перед проведенням екскурсій, походів проводити інструктажі з попередження травматизму дітей

Протягом навчального року

Заступники директора з виховної роботиЗдійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, інформатики, Захисту Вітчизни, трудового навчання, фізичної культури щодо виконання правил з техніки безпеки в кабінетах, майстернях, спортивних залах

Протягом навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Красюк Н.А.

Проводити інструктажі з учнями з техніки безпеки в майстернях, спортивному залі, кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики

Протягом навчального року

Завідуючі кабінетамиЗ метою попередження дитячого травматизму проводити роботу з учнями та їх батьками:

  • вивчати правила дорожнього руху;

  • провести бесіди з:

  • попередження випадків утоплення школярів та безпечного поводження на воді;

  • вивчення правил поводження з джерелами електроструму;

  • вивчення правил безпеки при користуванні газом;

  • запобігання дитячому травматизму від вибухово-небезпечних предметів;

  • протирадіаційної безпеки.

Протягом навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи Красюк Н.А.,

класні керівники,

педагоги-організатори
Організувати проведення циклу бесід, лекцій, зустрічей із лікарями щодо шкідливого впливу на організм школяра тютюну, наркотиків, алкоголю

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи класні керівники

педагоги-організатори

Оформити в кожному класі куточки здоров’я та постійно оновлювати інформацію

До 10.09.2015

Протягом рокуКласні керівникиПродовжити роботу з узагальнення матеріалів для уроків Основ здоров’я

Протягом навчального року

Учитель Основ здоров’яОрганізувати зустрічі учнівської молоді з відомими спортсменами, тренерами

Протягом навчального року

Учителі

фізкультури

Забезпечити проведення спортивних ігор та змагань учнівської молоді

Згідно з графіком

Учителі фізкультуриСистематично проводити фізкультхвилинки на уроках

Протягом навчального року

Учителі 1-7-х класівСтворити спеціальну медичну групу з фізичної культури для дітей зі слабким здоров’ям (за наявністю довідок)

З 02.09.2015

Заступник директора з навчально-виховної роботи Красюк Н.А..Провести організаційні заходи щодо літнього відпочинку дітей у пришкільному закладі

Квітень-травень 2016

Заступник директора з навчально-виховної роботи Красюк Н.А.

класні керівники

2.4.2.2. Соціалізація особистості та сприяння її творчому розвитку


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийЗ метою виховання в учнів ініціативності, активності, самостійності, самокритичності, відповідальності, організаторських здібностей удосконалити форми та методи учнівського самоврядування.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи класні керівники,

ШП
Продовжити роботу гуртків, секцій за інтересами та уподобаннями учнів

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники, керівник гуртка

За основу навчально-виховної роботи взяти всебічне вивчення особистості дитини, розвиток її психічних, фізіологічних, фізичних, інтелектуальних особливостей. Створювати в дитячих колективах психологічно - комфортну ситуацію, яка сприятиме розвитку здібностей, таланту учнів. Впроваджувати такі принципи педагогіки, як співпраця, гуманізм, толерантність, демократизм у стосунках.

Протягом навчального року

Педагогічний колектив


2.4.2.3. Превентивне та правове виховання


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийРозробити заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової та психологічної підтримки дітей і молоді, які потрапили у складні соціальні умови

До 01.10.2015

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог класні керівникиЗібрати банк даних на дітей, схильних до правопорушень, закріпити за ними вчителів-наставників

До 23.09.2015

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог класні керівники.Запровадити у школі проведення дня правових знань


Щомісячно


Заступник директора з виховної роботи класні керівники, вчитель правознавстваРозробити тематику лекцій, бесід, конкурсів, вікторин, КВК (з метою виховання в учнів правових вмінь та навичок)

До 01.10.2015

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники, вчитель правознавства

Забезпечити участь учнівського колективу у всеукраїнських акціях «Молодь проти злочинності та насильства», «Даруймо радість дітям», «Молодь проти наркоманії та СНІДу», «Антинаркотик», «Тверезість», «Життя без куріння»

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники

Посилити увагу до дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування, проводити з ними попереджувальну, профілактичну роботу

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог класні керівники
Щоденно виявляти конкретні причини пропусків занять учнями, оперативно вживати заходів виховного впливу на підлітків, які пропускають заняття без поважних причин

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог класні керівники
Забезпечити участь навчального закладу в профілактичній операції «Урок»

Протягом навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи . Красюк Н.А.,

класні керівники

Провести акцію до Всесвітнього дня дитини «Діти-найбільша цінність»

20.11.2015

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог класні керівникиОрганізувати зустріч учнів школи з працівниками Центру соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, служби у справах неповнолітніх та співпрацю з цими органами

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог класні керівники
Працювати над удосконаленням форм і методів діяльності оперативної групи

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог класні керівникиПроводити обговорення телепередач, статей на правову тематику

Протягом навчального року

Класні керівники


2.4.3. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
Виховні напрямки: Початкова школа

Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей: • уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв'язування конфліктів;

 • здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

 • сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).


5-7 класи

Усвідомлення цінностей соціального спілкування:

- формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;

- усвідомлення себе членом колективу;

- виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих;

- формування уміння і навичок подолання конфліктів;

- соціальна шкода агресії і насильства;

- культура відпочинку, спілкування на відстані


8-9 класи
Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей:

- здоров’я – найвища цінність;

- ціннісне ставлення до оточуючих людей;

- культура спілкування і мовленнєвий етикет;

- повага до батьків, сім’ї, родини;

- цінність здорового способу життя;

- формувати навички співжиття у колективі;

- готовність нести відповідальність за свої вчинки.

- неприйняття агресії і насильства


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийПровести класні години з питань морального виховання учнівської молоді

Протягом навчального року

Класні керівники
Забезпечити виконання учнями Статуту школи і правил поведінки для учнів, правил поведінки у громадських місцях

Протягом навчального року

Заступники директора з навчально-виховної роботи,

Педагогічний колектив,

Виховувати в учнівської молоді повагу до родини, роду, інтерес до вивчення свого родоводу, національних традицій, обрядів, родинних свят: «Вклонімося мамі до землі», «Батьківський дім», «Сімейні реліквії»

Протягом навчального року

Класні керівники
Забезпечити вивчення основних положень Конституції України, Законів України, Декларації прав дитини та Конвенції ООН про права дитини, інших нормативно-правових документів

Протягом навчального року

Класні керівникиДо Міжнародного Дня толерантності провести конкурс «Містер і Міс Толерантність»

14.11.2015

Педагог-організатор2.4.4. Ціннісне ставлення до праці
Виховні напрямки: Початкова школа

Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави: • повага до людини праці;

 • вміння і навички самообслуговуючої праці;

 • почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості;

 • початкові уявлення про світ професій.

5-7 класи

Сформованість потреби в праці:

- уявлення про значущість усіх видів праці;

- уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

- навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

- вміння доводити справу до логічного завершення;

- уявлення про сучасний світ професій.

8-9 класи

Кроки на шляху до професійного самовизначення:

- активно-позитивне ставлення до праці;

- знання про культуру праці в традиціях українського народу;

- сформованість таких якостей як цілеспрямованість, організованість, працьовитість та наполегливість у подоланні труднощів у всіх видах діяльності;

- значущість суспільнокорисної праці;

- вміння проектувати індивідуальну освітню траєкторію;

- уявлення про сучасний ринок праці.Старша школа

Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці:

-  знання основ економіки і ділової етики;

- вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;

- сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо;

- навички складання основного та резервного професійного плану;

- уявлення про принципи побудови професійної кар'єри.


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийОрганізувати чергування учнів у класних кімнатах з метою підтримання чистоти, вологе прибирання під час великих перерв та після уроків

Протягом навчального року

Класні керівники,

педагог-організатор


Закріпити територію школи за класами для підтримки її у належному санітарному стані

Серпень

Заступник директора з виховної роботиОрганізувати виставки творчих робіт учнів. Підготувати виставку учнівських робіт до огляду-конкурсу «Таланти твої, Україно»

Березень

Заступник директора з виховної роботи вчителі образотворчого мистецтва, трудового навчанняВідновити народні трудові традиції шляхом залучення учнів до участі в суспільно-корисній, продуктивній праці, у трудових акціях.

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи, класні керівникиПровести тестування для учнів старшої школи для з’ясування їх професійних нахилів

Протягом навчального року

Класні керівники,

практичний психолог

Організувати цикл лекцій і бесід для старшокласників із проблем підготовки до життя у ринкових умовах

Протягом навчального року

Центр зайнятості,

практичний психолог

Провести роз’яснення трудового законодавства для учнів школи III ступеня

Протягом навчального року

Класні керівники,

учитель правознавства

Оновляти куточки профорієнтації

Протягом навчального року

Практичний психологПровести класні години


Протягом навчального року

Класні керівники


2.4.5. Ціннісне ставлення до природи
Виховні напрямки: Початкова школа

Сформованість понять та уявлень про довкілля: • усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини;

 • пізнавального інтересу до природи;

 • необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;

 • дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;

 • ставлення до рослин та тварин на засадах білетики;

 • "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".

5-7 класи

 • Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей:

 • вичерпності природних ресурсів;

 • природи як еталонної цінності;

 • активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;

 • ціннісне ставлення до природи;

 • усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців;

 • розуміння явищ природи, знання народних прикмет;

 • бережливе ставлення до природи;

 • усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екологі.

8-9 класи

Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств: • відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;

 • ощадливе використання енергоносіїв;

 • формування екологічної культури;

 • навички безпечної поведінки в природі;

 • потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

 • навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

Старша школа

Сформованість екологічної культури особистості: • усвідомлення єдності людини та природи;

 • ставлення до природи як до історико-культурної, соціальної цінності;

 • моральна відповідальність за збереження природного довкілля;

 • екосистемний підхід до розв'язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства;

 • критичне ставлення до екологічної інформації та способи її пошуку;

 • правила дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийОрганізувати роботу щодо проведення екологічних акцій «Чисте місто», «Зелена весна»

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи , класні керівники,

вчителі біології, хімії, географії

Налагодити екологічне інформування в школі: випуск стіннівок, альбомів, усних журналів, фотостендів тощо

Протягом навчального року

Класні керівники

вчителі біології, хімії, географії, екологічна бригада

Провести тиждень екологічної освіти та виховання

За розкладом предметного тижня з біології , хімії та географії

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники

вчителі біології, хімії, географії,
Організувати проведення тематичного свята: «Свято осені»;

Жовтень

Заступник директора з виховної роботи,

класні керівники,

педагог-організатор,
Залучити учнів до практичної природоохоронної діяльності: догляду за зеленими насадженнями у класі та школі

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники,

вчитель біології
Організувати роботу екологічної бригади

Протягом навчального року

Вчителі біології та основ здоров’я2.4.6. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва
Виховні напрямки: Початкова школа

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:

- основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

- вміння відчувати та розуміти художні образи;

- навичок виконувати творчі завдання;

- перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО5-9 класи

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності: • пізнавального інтересу до мистецтва;

 • навичок сприймання та аналізу художніх творів;

 • здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

 • художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки.

Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості:

 • здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;

 • здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

 • потреби у спілкуванні з мистецтвом;

 • системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.

Старша школа
Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

 • здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

 • навички створення мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості;

 • розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності та квазіцінності (піднесене і потворне);

 • оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийПровести конкурси художньої самодіяльності:- конкурс патріотичної пісні

- конкурс віршів з воєнної тематикиКвітень -

Травень


Заступник директора з виховної роботи ,

класні керівники- конкурс «Таланти твої, Україно»

Березень

ШППродовжувати співпрацю з філармонією

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи педагог-організаторОрганізувати вивчення та участь учнів у обрядових святах, народних обрядах, театралізованих виставах «Колядки та щедрівки»

Січень

Заступник директора з виховної роботи ,

класні керівники

Продовжувати роботу гуртків художньо-естетичного спрямування

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи керівники гуртківОрганізувати проведення творчих конкурсів у рамках предметного тижня

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

Голови шкільних М/О

Організувати відвідування музеїв, експозицій, вистав, театрів

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи , педагог-організатор,

класні керівники
2.4.7. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Виховні напрямки: Початкова школа
Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:

 • почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

 • відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

 • любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

 • розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

5-7 класи

Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: • виховання почуття патріотизму;

 • почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;

 • моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;

 • шанобливого ставлення до державної символіки;

 • правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;

 • активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

 • толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;

 1. -9 класи

Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу:

 • відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;

 • розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків;

 • громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

 • власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;

 • усвідомлення себе патріотом і громадянином України;

 • участь у самоврядуванні закладу;

 • потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

Старша школа

Національна самосвідомість: • сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

 • знання Конституції України, виконання норм закону;

 • ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

 • почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

 • почуття свободи, людської і національної гідності;

 • розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;

 • знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

 • готовність до захисту національних інтересів України;

 • толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийСпланувати систему методичної роботи з класними керівниками з питань громадянського виховання

До 09.2015

Заступник директора з виховної роботиПровести цикл бесід, заходів, спрямованих на формування у дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, законів української держави:

- «Конституція України – Основний Закон нашої держави»;

- «Жити за законами держави»;

- «Імена і символи козацтва»;

- «Держава та особа»;

- «Громадянином бути зобов’язаний»;

- «Ти і закон» та інші


Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники, вчитель історії та правознавства

Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки у загальноосвітніх навчальних закладах. З цією метою:

Протягом навчального року

Адміністрація

- поновити куточок державної символіки у вестибюлі школи

До 01.09.2015

Заступник директора з виховної роботи Педагог-організатор

- поновити (обладнати) куточки національної символіки у класних кімнатах

До 01.10.2015

Класні керівникиЗ метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етнічної єдності, утвердження національної гідності провести:

- виховні години на дану тематику;

- День людей похилого віку;

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом,

- День інваліда

- конкурс дитячого малюнка «Я малюю Україну», «Барви рідного краю», «Моє місто» тощо;

- годину спілкування «Який ідеал сучасної молодої людини – громадянина України?»;

святкування: • Дня Державного Прапора України,

 • Дня Незалежності України,

 • Дня Соборності України;

Протягом навчального року (за окремим планом)

01.10.2015

01.12.2015
03.12.2015

23.08.2015

24.08.2015

22.01.2016Класні керівники,

педагог-організатор,

практичний психолог
З метою вивчення та дослідження рідного краю, його історії, природи й мистецтва провести:

- екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями;

- екскурсії в обласний, районний краєзнавчі музеї;

- зустріч із поетами та письменниками рідного краюПротягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи ,

класні керівники

Спланувати заходи до святкування 70-річниці Перемоги у школі

Протягом року

Педагог-організаторОрганізувати відзначення свят християнського календаря

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи класні керівникиОрганізувати відзначення свят національного календаря

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи класні керівники


2.4.7.1. Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання
Військово-патріотичне виховання організується та здійснюється за такими напрямками:

- формування і розвиток у учнів загальнолюдських цінностей, орієнтацій, національної гідності, культури, міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота;

- вивчення героїчної історії українського народу, духовної спадщини, національних традицій, символів, звичаїв, вірувань;

- вивчення та роз’яснення учням ідейно-теоретичних засад державної незалежності та суверенітету, ролі і місця Збройних Сил України, значення військової служби та військового обов’язку в забезпеченні територіальної цілісності держави;

- вивчення історії формування і будівництва Збройних Сил України, історичних та духовних джерел національної військової організації, пропаганда подвигів і заслуг військовослужбовців у воєнний та мирний час;

- пропаганда життя і діяльності видатних державних, військових та громадських діячів, борців національного визвольного руху, заслужених працівників мистецтва і культури;

- співробітництво з державними органами влади, громадськими та творчими організаціями, засобами масової інформації з питань військово-патріотичного виховання, військово-фахової орієнтації молоді та підготовка її до служби в лавах Збройних Сил України;

- шефська робота , надання допомоги ветеранам війни, проведення зустрічей з ветеранами війни.
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Розробити та видати накази і плани щодо організації та проведення уроків Захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання

Вересень

Директор школи

Чуняк А.М.

вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І.2.

Здійснювати контроль:

 • за якістю проведення занять з Захисту Вітчизни та основ медичних знань;

 • за виконанням статутних вимог на уроках фізкультури і Захисту Вітчизни;

 • за якістю засвоєння учнями програми Захисту Вітчизни.

Постійно

Директор школи Чуняк А.М.

заступник директора з навчально-виховної роботи Красюк Н.А.3.

Перевірити наявність та технічний стан навчальної зброї

Вересень

Директор школи

Чуняк А.М.

вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І4.

Підготувати і подати до управління освіти і РВК звіт про стан викладання Захисту Вітчизни за навчальний рік

Червень

Вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І.5.

Підготувати навчально-матеріальну базу, екіпіровку до навчально-польових зборів

Квітень

Вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І.6.

Підготувати і провести День цивільної оборони (за окремим планом)

Березень, квітень

Директор школи

Чуняк А.М.

вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І1.

Провести засідання методичного об’єднання з учителями Захисту Вітчизни, фізкультури, основ медичних знань, основ здоров’я. Спланувати їх роботу.

Вересень

Директор школи

Чуняк А.М.

вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І. керівник шкільного М/О2.

Спланувати і організувати методичні заняття з командирами взводів і відділень

Вересень

Вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І.3.

На нараді при директорі обговорити заходи з підготовки та проведення п’ятиденних навчально-польових зборів та стрільб з юнаками.

Квітень

Директор школи

Чуняк А.М.

вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І4.

Спланувати і організувати додаткові заняття з учнями та роботу з обдарованими дітьми

Вересень

Вчитель Захисту Вітчизни Лобко О.І.

5.

Спланувати та організувати тематичний контроль знань з Захисту Вітчизни

Вересень

Вчитель Захисту Вітчизни

Лобко О.І.з/п

Зміст роботи

Термін виконання

ВідповідальнийПродовжити роботу щодо поповнення експозиції бойової слави. З цією метою:

- проводити збір матеріалів для експозиції;

- підготувати роботу екскурсоводів

- організувати екскурсії по місцях бойової славиПротягом навчального року

Директор школи Чуняк А.М.

заступник директора з виховної роботи,.класні керівники

педагог-організатор
Організувати надання шефської допомоги ветеранам війни, дітям війни, людям похилого віку

Протягом навчального року

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники

педагоги-організатори, ШП
Проводити заходи

з нагоди відзначення • Міжнародного Дня Миру

 • Дня Збройних сил України,

 • Міжнародний день боротьби проти фашизму

 • Дня Перемоги,

 • Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,

- Дня вшанування жертв війни;

- проводити уроки Скорботи і Пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. та жертв ГолокостуЗгідно з календарем пам’ятних дат

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники

педагоги-організатори
Забезпечити проведення акції «Пам’ять» до Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками

Травень

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники

педагоги-організатори
Організувати підготовку учнів та участь команд у районних змаганнях з військово-прикладних, поважно-прикладних видів спорту, спартакіади допризовної молоді

Протягом року

Вчитель Захисту Вітчизни,

вчителі фізкультури

Провести з учнями урок-лекцію “Конституція України та Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”

Протягом навчального року

Вчитель Захисту ВітчизниОрганізувати роботу спортивних секцій

Протягом року

Вчителі фізкультуриПровести заходи, присвячені визволення України від фашистських загарбників

Жовтень

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники

педагог-організатор
Організувати і провести тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений Дню Збройних Сил України

Грудень

Заступник директора з виховної роботи

класні керівники

педагог-організатор, вчитель Захисту Вітчизни
В рамках тижня військово-патріотичного виховання провести конкурси «Козацькому роду нема переводу», «Нумо,хлопці!» з учнями 11-10 та 5-6 класів

Жовтень

Грудень


Заступник директора з виховної роботи

класні керівники

педагог-організатор, вчитель Захисту Вітчизни
Провести тиждень Пам’яті, присвячений Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Травень

Заступник директора з виховної роботи класні керівники

педагог-організатор, вчитель Захисту Вітчизни

На завершальному етапі занять з Захисту Вітчизни з юнаками 11-х класів провести навчально-польові збори, із дівчатами 11-х класів – триденну практику у медичних закладах з основ медичних знань

Травень

Вчитель Захисту Вітчизни, вчитель

медико-санітарної підготовки

Організувати та провести військово-спортивне свято з нагоди закінчення курсу “Захист Вітчизни”

Травень

Вчитель Захисту Вітчизни,

вчителі фізкультуриРозділ 3.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка