Зміст розділ ВступСторінка6/22
Дата конвертації02.05.2016
Розмір3.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Не без уваги залишаються участь у професійних конкурсах педагогічної майстерності. Так у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник вокального гуртка», була учасником, Пащук Світлана Володимирівна, керівник вокального гуртка Броварського районного центру дитячої та юнацької творчості.

Відповідно до плану роботи методичного кабінету та плану реалізації науково-методичної проблеми школи на 2014-2015н.р. з педагогічними працівниками було проведено:

 • Педагогічний лекторій:

 1. «Формування батьками емоційно-позитивної мотивації в дитини до навчання» (листопад 2014 р)

 2. «Теорія і практика сучасного уроку»(лютий 2015)

 • Круглий стіл:

 1. «Система роботи з обдарованими учнями»(жовтень 2014 р.)

 2. «Робота,з невстигаючими учнями та її роль у системі підвищення навчальних досягнень учнів» (січень 2015р)

 • Практичний семінар «Теорія і практика проведення сучасного уроку» (лютий 2015 р)

 • Педагогічний тренінг «Методи і прийоми розвитку мотивації учнів до навчальної діяльності» (квітень 2015 р)

 • Майстер-клас «Використання інтерактивних форм навчання» (лютий 2015 р.)

«Позакласна діяльність з предмету та гурткова робота як засіб підвищення мотивації до навчання»(березень 2015)

Протягом 2014-2015 н. р. було організовано роботу 5 методичних об’єднань вчителів-предметників: • Суспільно-гуманітарних дисципліни (Барановська В.М.)

 • фізико-математичні дисципліни (Гутор Н.А.)

 • природничих дисциплін (Прудка Л.О.)

 • художньо- естетичні та спортивні дисципліни (Пащук С.В.)

 • творча група вчителів початкових класів(Богослов О.В.)

Робота методичних об’єднань була спрямована на підвищення фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, результати моніторингових досліджень в 5-х, 10-х класах, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і питання, щодо реалізації науково-методичної проблеми школи на діагностичному етапі:

 • аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в школі;

 • дослідження реального рівня якості знань учнів;

 • дослідження причин низького рівня якості знань учнів;

 • поглиблення теоретико-методологічної підготовки педагогічних працівників школи з обраної теми;

 • ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом з цієї проблемної теми;

 • глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблем засвоєння існуючого досвіду;

 • визначення провідних напрямів діяльності методичної ради школи, творчих груп з питань реалізації проблемної теми;

 • оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної теми.

АНАЛІЗ РОБОТИ шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Красилівської ЗОШ І-Ш- ступенів

Керівник ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу Барановська В.М.
У 2014-2015 н.р. робота ШМО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін була зосереджена над реалізацією проблеми «Викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в умовах оновлення освітніх процесів із урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства». Робота була спрямована на вдосконалення науково-теоретичної і фахової підготовки вчителя, на розвиток його творчого потенціалу, на формування мобільності педагога у використанні сучасних інноваційних технологій навчання з метою створення якісного освітнього середовища для учнів.

Досвідчені педагоги Рябець Л.А. та Чуняк І.С. досягли високого рівня навчальних досягнень своїх учнів завдяки впровадженню в практику інноваційних технологій, зокрема, проектних та інтерактивних прийомів навчання.

У методоб'єднанні працювали такі вчителі:

- учителі української мови та літератури: Барановська В.М.; о Міщенко В.І.; Дяченго Г.В.;

- вчителі світової літератури та російської мови: Теплюк С.О.; Рябець Т.О.;

- вчителі англійської мови: Чуняк А.М.; Чуняк І.С.;

- вчитель історії: Рябець Л. А; Безносько Л.І.

Діагностичне дослідження показало, що вчителі творчо працювали над проблемним питанням, застосовуючи інтерактивні методи та інформаційні технології навчання, що сприяло підвищенню якості знань учнів. Теплюк С.О. провела відкритий урок з використанням проектних та інформаційних технологій на уроках світової літератури.

У 2014-2015 н.р. проведено чотири засідання ШМО, на яких

надано рекомендації та інструкції щодо ведення шкільної документації;

обговорено програми та календарні плани;

вивчено основні положення Концепції літературної освіти;

вироблено методичні рекомендації щодо проведення роботи з обдарованими учнями в процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Тематика засідань МО була різноманітною:

 • «Вплив інноваційного мислення вчителя на підвищення інтелектуального потенціалу його уроків» (конференція)»

 • «Пошуково-дослідницьке навчання як засіб формування компетентного учня»

 • «Розвивальне навчання - шлях до формування самостійності учня»

 • «Педагогіка співробітництва учня і вчителя на уроках предметів МО - шлях до оволодіння предметом навчання».

Це сприяло підвищенню творчої майстерності вчителів при виборі методів, форм навчання і створенню сприятливого психологічного клімату на уроках.

Організовано методичний практикум із доцільності використання інформаційних технологій на уроках літератури, відкриті уроки з використання проектних технологій (всі члени МО).

За підсумками атестації вчителів 2015 року вчителю англійської мови Чуняку А.М. було підтверджено звання «старший вчитель, Вища категорія».

У процесі роботи з обдарованими учнями себе виправдали такі методи: пошуково-дослідницький, метод творчих вправ, проектні.

Учні залучались до участі у різноманітних конкурсах:

конкурс знавців рідної мови ім. Петра Яцика, учениця 11 класу Романюк Вікторія зайняла друге місце;

II етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови, де учень 10 класу Москаленко Антон зайняв друге місце;

У наступному 2015-2016 н.р. потрібно звернути більше уваги на глибоку систематичну підготовку до участі у Всеукраїнських олімпіадах та залучати учнів до роботи у МАН.
2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

Українська мова

51,9%

52,5%

Українська література

66,7%

67,6%

Світова література

71,1%

71,2%

Англійська мова

34,6

37,9%

Історія

57,5%

58,1%


Моніторинг навчальних досягнень учнів за рік

Наприкінці навчального року проведено моніторинг рівня педагогічної майстерності вчителів-словесників, відстежень рівень успішності учнів з світової літератури, української мови та літератури, англійської мови, історії.
Звіт роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів за 2014-2015 н.р.

Керівник Богослов О.В.
У 2014-2015 н.р. методичне об'єднання вчителів початкових класів працювало над проблемною темою «Шляхи формування життєтворчих компетенцій у молодших школярів на основі підвищення фахової майстерності вчителів та використання ними нових освітніх технологій».

Належну увагу педагоги приділяли науково-методичну, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи.

Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів району.

Вони використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Кожен вчитель брав участь у роботі кафедри: готували доповіді, реферати, давали відкриті уроки, виховні заходи. Провели відкриті уроки для колег школи Москаленко Н.В., Шевченко Н.М., Богослов О.В., Петренко Н.П. показала відкритий урок інформатики для вчителів району. Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми.

Фундаментальність початкової освіти - не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоров'язбережувальна, загальнокультурна, соціальна, інформаційно-комунікативна.

Аналіз роботи свідчить, що за 2014-2015 н.р. значно підвищився науково-теоритичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Успішне засвоєння навчального матеріалу залежить не лише від пізнавальних можливостей, а й від організації вчителем роботи на уроці, коли кожен учень працює з оптимальним навантаженням.

Більше уваги вчителям початкових класів потрібно приділяти диференційованому підходу, коли форми і методи навчання добираються відповідно до індивідуальних здібностей дитини. Підібрати для слабших завдання з поступовим зменшенням міри допомоги, а для сильніших - з ускладненням творчих завдань. На уроках математики більше використовувати логічні та творчі задачі.

Протягом навчального року молодші школярі беруть участь в різноманітних конкурсах. Це:

конкурс знавців рідної мови;

шкільні конкурси малюнків та виробів з різних матеріалів;

предметних тижнях.

Та головне, до чого прагнуть вчителі початкових класів - це здружити школярів між собою та зробити життя дітей цікавим і захоплюючим.

Звіт про роботу ШМО класних керівників за 2014-2015 н.р. (керівник Чуняк І.С.)

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями міського методичного кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі, методична робота в 2014-2015 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня в умовах компетентністного підходу у навчально-виховному процесі.

За період 2014-2015 навчального року було проведено 4 засідання МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, вивчалися інноваційні технології, проводився моніторинг серед класних керівників щодо вивчення інноваційних технологій і їх впровадження у виховний процес,

Розглядалися способи діагностування обдарованих дітей і способи роботи з педагогічно занедбаними учнями, проводилися педагогічні читання по проблемі розвитку компетентностей учнів по напрямках виховної діяльності навчального закладу, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.

На першому засіданні МО, яке відбулося 29 серпня 2014 року, і проводилося під темою «Формування виховної системи класу», розглядалося питання планування виховної роботи на 2014-2015 н.р., Корпач І.М. ознайомила вчителів з особливостями навчання дітей середнього шкільного віку і особливостями адаптаційного періоду до навчання в середній школі учнів-п'ятикласників. В процесі проведення педагогічного практикуму, Барановська В.М.(кл.кер. 8-А кл.) висвітлила питання щодо вимог до сучасної виховної системи. Класні керівники були також ознайомлені з різноманітною методичною літературою, яка могла стати їм у нагоді при роботі з класними колективами.

Засідання МО від 24 жовтня 2014 року пройшло під темою «Моральне виховання в системі роботи класних керівників». На ньому Чуняк І.С. ознайомила класних керівників з досвідом колег Броварського району Київської області, які працювали над проблемою традицій і інновацій у виховній діяльності школи. На засіданні методичного об'єднання були висвітлені такі інноваційні методики, як: « Проектна діяльність» (Чуняк І.С), «Колективні творчі справи» (Кротова Н.І.), «Ігрові технології навчання»

(Петренко Н.П.), «Проблемне навчання» (Москаленко Н.В.), «Інтерактивні технології» (Шевченко Н.М.), «Технологія створення ситуації успіху» (Мітенко В.І.), « Тренінгові технології» (Гутор Н.А.). Також класні керівники прийняли участь у педагогічному діалозі «Стимулювання учнів до колективної діяльності». Ця проблема є нагальною, так ж залучати учнів до творчої колективної діяльності стає все важче. Вчителі ділилися своїми думками і досвідом з даного питання. У період між засіданнями попередньо було проведено анкетування класних керівників по темі «Інноваційні технології». Тепер вчителі були ознайомлені з її результатами. За результатом анкетування можна зробити висновки, що колектив потребує вивчення різноманітних новітніх технологій, які активно стали впроваджуватися у навчально-виховній роботі шкіл. З деякими технологіями вчителі вже добре знайомі і впроваджують їх в своїй діяльності з класними колективами.

На засіданні від 12 січня 2015 року МО класних керівників провело педагогічні читання по темі «Виховання здорового способу життя» в якій висвітлили питання по напрямам виховної роботи. В підготовці до проведення засідання прийняли активну участь класні керівники Теплюк С.О.,Гаєвська Л.Б., Пащук С.В.,Дяченко Г.В. Вчителі визначали, які компетентності можна розвивати в учнів шляхом визначеної програми виховання учнівської молоді,якими шляхами учня потрібно берегти та покращувати своє здоров'я. Крім того класні керівники отримали завдання по роботі над своїми класними виховними системами.

На засіданні від 16 березня 2015 року МО працювало над проблемою «Творчість - залог успіху вчителя і учня».

На цьому засіданні Чуняк І.С. ознайомила класних керівників з різновидом проектної діяльності - екологічним проектом, який несе і навчальну і виховну функції. Був представлений проект «Світ землі Броварської», учасниками якого стали учні різного віку. Також вчителі стали учасниками діалогу «Стосунки вчителя з учнем - шукаємо компроміси». З даної теми виступ підготувала і ділилася власним досвідом класний керівник 6-А класу Рябець Т.О. Вчителі досить активно відреагували на таку проблему, так як вона хвилює не тільки класних керівників. Ще одним цікавим моментом став так званий ярмарок педагогічних досягнень, на якому були презентовані вже напрацьовані матеріали по класним виховним системам, виховним проектам і колективним творчим справам.

На останньому засіданні ШМО класні керівники підбили підсумок роботи та визначили основні напрямки роботи на наступний навчальний рік.

В 2014-2015 н.р. всі класні колективи приймали активну участь у житті школи згідно виховного плану школи.

1 вересня проведено свято Першого дзвоника. Були проведені свята до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Збройних сил України, до Дня вчителя, до 8 Березня, новорічні ранки і вечори, тематичні виховні години з превентивного, національно-патріотичного, естетичного, екологічного виховання. В школі проходили місячники : «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», місячник і тиждень Української писемності та мови, місячник морально-правового виховання, місячник безпеки на воді і льоду, місячник екологічного виховання, місячник патріотичного виховання. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди (Олімпійський тиждень, тиждень знань пожежної безпеки, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності). Багато уваги в цьому навчальному році приділялось уваги національно-патріотичному вихованню. Заходи проводились не тільки на рівні школи, але й села.

Класні керівники на протязі навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів.

На жаль,серед класних керівників є ті,хто нехтує обов'язками класного керівника . Класний керівник 7-А класу,Самсоненко О.І.,не залучав учнів до систематичної діяльності у класі та школі. За весь рік не знайшлося часу на оформлення класного куточка, відсутній стенд «Живи книго», екрани успішності та відвідування. План роботи класного керівника тема самоосвіти, проблема над якою працює педагог - відсутні. Виховна система класу відсутня,матеріали виховних годин,годин спілкування,розробки відкритих заходів на ШМО не подавались. Співпраця з батьківським колективом є на низькому рівні.

З усього вищезгаданого ШМО класних керівників ставить такі завдання роботи на наступний навчальний рік:

 1. Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду. Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів - новаторів шкіл району.

 2. Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі.

 3. Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

 4. Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.

 5. Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

 6. Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

 7. Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

 8. Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.

 9. Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

10. Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження
основних принципів особистісно
- орієнтованої освіти.

Є проблеми, які потребують вирішення у новому 2014-2015 навчальному році: індивідуальна робота з важковиховуваними учнями; з учнями, що мають шкідливі звички, що проявляють агресію і конфліктність. Тобто у новому навчальному році слід більше приділяти увагу індивідуальній роботі з школярами.

Індивідуального підходу потребують і обдаровані діти не тільки на уроках, а і у позакласний час, в організації відпочинку і дозвілля. Потребує продовження системної роботи у роботі кожного класного керівника вивчення класного колективу: кожної особливості окремо.

Доцільно проводити у новому навчальному році психолого-педагогічні консиліуми, котрі мають допомогти класним керівникам в індивідуальній роботі з учнями. Слід звернути увагу і на тісніший зв'язок класних керівників з вчителями-предметниками, котрі викладають у класі.

 1. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами

З боку методичної ради та голів ШМО надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів. В 2014-2015 році проходили курси підвищення кваліфікації такі вчителі:ПІП

Кваліфікаційна категорія

курси

1

Безносько Лілія Іванівна

І категорія

вчитель історії

Очно-заочні

Учителі історії та правознавства

06.10-08.10, 2дні на вибір слухача, 30.10-31.10

2

Гутор Неля Артемівна

Вища категорія старший вчитель,

вчитель фізики

08.12-19.12

Курси «методика навчання розв’язування олімпіад них завдань з фізики та астрономії

3

Міщенко Валентина Іванівна

Вища категорія,

вчитель української мови та літератури

08.12-19.12

Курси

«Навчально-методичне забезпечення викладання курсів духовно-морального спрямування»

4

Петренко Наталія Петрівна

Вчитель початкових класів, ІІ категорія

Очно-заочні

26.01-28.01,

2дні на вибір слухача,

19.02-20.02

Учителів, які будуть проходити курси підвищення кваліфікації у 2015-2016 н.р.ПІП

Кваліфікаційна категорія

1

Барановська В.М.

І категорія

вчитель української мови та літератури

2

Чуняк І.С.

Вища категорія старший вчитель,

вчитель англійської мови

3

Василенко В.О.

Практичний психолог, спеціаліст

4

Бондарець О.П.

Вчитель початкових класів, спеціаліст

В 2014-2015 навчальному році про атестовано 4 педагоги. Результати атестації:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка