Зміст розділ ВступСторінка5/22
Дата конвертації02.05.2016
Розмір3.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


4.3. Аналіз роботи щодо організації відпочинку учнів у пришкільному таборі відпочинку «Мрійники» з денним перебуванням дітей.

На оздоровленні перебувало 70 учнів Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст.., згідно письмових заяв батьків, а також дітей, батьки яких опинились у СЖО, дітей-сиріт і дітей ПБП, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей.

11.06.2015

c:\users\администратор\desktop\фотки лагер\фотографія0137.jpgc:\users\администратор\desktop\фотки лагер\фотографія0125.jpg

Хореографічна програма «Танцюють усі»В цей день відбулася танцювальна програма для дітей.  Діти ознайомилися з режимом роботи та правилами поведінки в таборі. Відбувся конкурс між командами загонів «Сонечко», «Українці», «Калина» за виконання кращого танцюВихователь Пащук Світлана Володимирівна провела гру по колу  «Затанцюй у сонячному колі».
c:\users\администратор\desktop\фотки лагер\фотографія0131.jpgc:\users\администратор\desktop\фотки лагер\фотографія0126.jpg

З гарним піднесеним настроєм фізінструктор Самсоненко Олександр Іванович провів естафету дружби між загонами. c:\users\администратор\desktop\фотки лагер\фотографія0132.jpg
16- 17.06.15 р.

 1. Поїздка дітей табору відпочинку «Мрійники» на відбірковий тур учасників концертної програми «Х-Фактор» в м. Києві. Всі були задоволені поїздкою, отримали позитивний настрій від перегляду та море вражень від виконання пісень виступаючих учасників.

 2. Вікторина «Табірні замальовки», конкурс малюнків. Діти малювали малюнки на тему «Я люблю цей світ». В кінці конкурсу визначили переможців, які отримали призи.

18.06.15 р.

Постановка казок на новий лад. • І Загін «Сонечко» готував казку «Ріпку», задіяні у постановці були і вчителі, і діти. Оригінально виготовлені костюми, з гумором висвітлені всі герої казки.

 • ІІ Загін «Українці» підготував дві перероблені казки: «Колобок» та «Ріпка». Сучасна постановка дуже зацікавила дітей, вони із задоволенням стали героями цих казок та показали майстер-клас.

 • ІІІ Загін «Калина» приготував казку «Коза-дереза». Дуже цікаво було спостерігати за подіями, які відбувалися в казці, діти вправно копіювали всіх героїв казки та справилися із переробкою її на новий лад.

Коли всі учасники виступили, відзначили кращі костюми, хоча в усіх вони були чудові, вручили призи.

19.06.15 р.

Гра «Веселі старти». Калейдоскоп рухливих ігор

Відбулися змагання між командами «УКРАЇНА» та «ДРУЖБА» Старанно підготували дітей наші вчителі – Самсоненко Олександр Іванович, Гирченко Тамара Анатоліївна, Гаєвська Лілія Борисівна, Шевченко Наталія Миколаївна. Провелися такі естафети: 1. Біг з м'ячем.

 2. Стрибки у мішках.

 3. Конкурс «Хто перший?»

 4. «Передай швидше»

 5. Естафета з м'ячем.

У першому конкурсі перемогла команда «УКРАЇНА»

В другому конкурсі команда «ДРУЖБА»У цілому перемогла дружба між дітьми.
5. Аналіз рівня соціалізації учнів школи ІІІ ступеню та випускників.
Однією з ключових проблем, над якою працює школа є проблема організації профільного навчання.

У школі запроваджене допрофільне навчання у 8-9-х класах,

профільне – у 10 та 11 класах

у 2015-2016 н.р.:

Клас


Допрофіль, профіль

9-А

Поглиблено біологія

9-Б

Поглиблено біологія

10

Екологічний профіль

11

Української філології(профіль)Для успішної реалізації профілізації школи:

 1. Регулярно проводиться анкетування учнів та їх батьків щодо вибору майбутньої професії;

 2. Варіативна складова навчальних планів для 8-10 класів повністю відповідає тому чи іншому профілю;

 3. Програми, за якими працюють вчителі у допрофільних та профільному класах мають гриф Міністерства освіти і науки України.


Працевлаштування та подальше навчання випускників 9-х класів

2014/2015 навчального року:


кількість випускників

9-х класів

залишено на повторний рік

з них поступили на навчання

всього навчається

% учнів, які продовж навч. після 9 кл.

працюють

10 кл. денних шкіл

вечірні школи

ПТУ з сер. осв.

ПТУ без сер. осв.

ВНЗ І-ІІ рівнів
Працевлаштування та подальше навчання випускників 11-го класу 2014/2015 навчального рокуЗагальна кількість учнів

Працюють

ПТУ

Професійні курси

ВНЗ І-ІІ рівнів

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів

Аналіз охоплення навчанням дітей шкільного віку, що мешкають на території закріпленого за школою мікрорайону.
Школа/район

Всього дітей у м/р шкільного віку

Всього навчається в школах і вузах І-ІІ рівнів акредитації

Н

вчається всього в школах

З них навчається

Навчається всього в ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ р.а.

В ПТНЗ

У ВНЗ І-ІІ р.а.

6-річок всього

6-річки, які навчаються

6-річки, які не навчаються

Діти-інваліди

5-річки

Не навчаються

Відомості відсутні

В школі за м/р

В школах інш.

районів


В школах свого району

Дітей-інвалідів усього у м/р

навчаються

Не навчаються для здоб. З

О

Всього 5-річокПеребувають у ДНЗ

Перебувають удома

Перебувають у ЗНЗ

6.Аналіз науково-методичної роботи та роботи з педагогічними кадрами.

З метою продовження науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення результативності навчально-виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу педагогічного колективу в цілому, забезпечення готовності вчителів до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності у 2014/2015 н.р. було продовжено роботу над єдиною темою «Підвищення якості освіти, оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів »

На теоретичному етапі адміністрацією школи разом із творчою групою створювалися усі умови для глибокого осмислення кожним членом педагогічного колективу наукової ідеї, яка буде трансформуватися в практичну площину. З цією метою ми використовували як традиційні, так й інноваційні форми роботи: круглі столи, дискусії, ділові ігри, тренінги, проблемні семінари, семінари-практикуми, аналіз фахової літератури, інтерактивні вправи тощо.

У цей період самоосвітня робота педкадрів підпорядкована роботі над проблемною темою. Саме шляхом самоосвіти кожен педагог зміг глибоко розібратися в новій педагогічній ідеї та шляхах її реалізації.

Зараз творча група розробляє практичні рекомендації щодо втілення науково-методичної проблеми в реальну практичну діяльність учителів. Ці рекомендації максимально конкретні. Вони дають відповіді на питання: що? Коли? Кому? На які очікувані результати вийти?

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію та виконання таких завдань: • удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи;

 • освоєння та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів активізації навчальної діяльності учнів і формування в них наукового світогляду;

 • створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку вчителів і учнів через удосконалення та піднесення якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

 • активне впровадження новітніх технологій в навчання;

 • пошуки більш досконалих шляхів навчання та виховання, розвиток ініціативи та творчості вчителів на основі впровадження ППД, новаторських пошуків, поглиблення знань з проблеми навчання та виховання;

 • реалізація принципів гуманізації в навчальному процесі, принципів диференціації навчання;

 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного, фізичного розвитку школярів;

 • надання можливості учням реалізувати власні творчі здібності у процесі залучення їх до наукової та дослідницько-пошукової діяльності, створення індивідуальних і колективних проектів;

 • пошуки нових шляхів до здійснення допризовної військової підготовки юнаків;

 • створення здоров’язберігаючих технологій для учасників навчально-виховного процесу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада , до якої ввійшли:

 • Красюк Н.А - керівник ради

 • Гутор Н.А. - відповідальний за розробку та впровадження здоров’язберігаючих технологій для учасників навчально-виховного процесу

 • Корпач І.М..- відповідальний за вивчення і аналіз стану виховного процесу

 • Москаленко Н.В. Пащук С.В. - відповідальна за вивчення узагальнення і впровадження ППД

 • Кротова Н.І. - відповідальна за впровадження сучасних форм

позакласної роботи

 • Прудка Л.О. - відповідальна за педагогічні інновації навчання

 • Чуняк І.С. - відповідальна за роботу ШМО класних керівників

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

  - удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій;

- про підготовку учнів до районних олімпіад, конкурсів учнівських творчих робіт, написання науково – дослідних робіт;

- про підготовку до атестації учителів;

- робота з обдарованими учнями;

-  про підготовку до предметних тижнів;

  - аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Відповідно до річного плану роботи школи проведено

1. засідання педагогічної ради:

2. засідання МО вчителів предметників та класних керівників

3. предметні тижні

4. засідання школи молодого вчителя

5. наради при директору школи та заступнику директора з НВР 

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, районних семінарів, інших методичних заходів. Так на базі Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено районний семінар-практикум для вчителів інформатики та вчителів, які викладають у 3-х класах «Нові Державні стандарти. Формування ІКТ- компетентностей в навчально-виховному процесі початкової 05.11.2014.Вчителі 2-х класів прийняли участь у моніторинг якості підручників для учнів 2, 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів.з/п

Назва закладу освіти

2014/2015 н.р.

кількість задіяних у реалізації моніторингу

педагогічних працівників

батьків
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

1

5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка