Зміст розділ ВступСторінка3/22
Дата конвертації02.05.2016
Розмір3.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Навчальні плани


Лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів  та структуру 2014/2015 навчального року"

Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409"

Наказ Міністерства № 572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи"

Наказ Міністерства № 834 від 27.08. 2010 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657

Наказ Міністерства № 66 від 05.02.2009 Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи"

Наказ Міністерства № 409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465

Наказ Міністерства № 616 від 23.05.2012 " Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів"

Лист Міністерства № 1/9-349 від 20.05.2013 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року"

Наказ Міністерства № 657 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834"

Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409"


Рівень освіти забезпечується використанням належних освітніх програм, навчальних планів та наявністю повного комплекту висококваліфікованих педагогічних кадрів.

Інформація про рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання 2014/2015 навчального року :

Навчаються

2 - 4 класи

5 - 9 класи

10 - 11 класи

Всього

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

на 1-3 бали (І рівень)

1

0,6%

0

0,0%

0

0,0%

0,3%

на 4-6 балів (ІІ рівень)

35

21,2%

110

62,1%

26

65,0%

44,8%

на 7-9 балів (ІІІ рівень)

50

30,3%

54

30,5%

12

30,0%

30,4%

на 10-12 балів (ІV рівень)

35

21,2%

13

7,3%

2

5,0%

13,1%


З узагальненої таблиці видно, що лише 1 дитина має початковий рівень знань, а саме учениця 2-А класу Іщенко Анастасія з математики, великий відсоток середнього рівня.


Про підсумки проведення ДПА в 4 класі

Рівень навчальних досягнень учнів 4-х класів за ДПА

Клас

Кількість учнів у складали ДПА

середній

достатній

високий
Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

укр.мова

40

12

29%

13

33%

15

38%

читання

40

9

22%

15

38%

16

40%

математика

40

10

24%

13

33%

17

43%


Рівень навчальних досягнень учнів 4-х класів за рік

Клас

Кількість учнів у класі

середній

достатній

високий
Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

укр.мова

42

12

28%

15

36%

15

36%

читання

42

7

17%

12

28%

23

55%

математика

42

12

28%

15

36%

15

36%

ДПА з математики у 4 класах складалась з 8 завдань.Результати 4-А класу:

І. Завдання визначити розряд в шестицифровому числі: вірно відповіли-16 учнів (84%), невірно -3 учні(16%)

ІІ. Завдання результат ділення з остачею: вірно відповіли-16 учнів (84%), невірно -3 учні(16%)

ІІІ. Завдання визначити за дробом: вірно відповіли-18 учнів (94%), невірно -1 учень(6%)

ІV. Завдання розв’язування нерівностей: вірно відповіли-15 учнів (79%), невірно -4 учні(21%)

V. Завдання визначити відстань: вірно відповіли-18 учнів (94%), невірно -1 учень(6%)

VI. Завдання провести діаметр, визначити радіус: вірно відповіли-15 учнів (79%), невірно -4 учні(21%)

VII. Завдання обчислити вираз: вірно відповіли-12 учнів (63%), 3 учні(16%) справились частково, невірно -4 учні(21%)

VIII. Завдання розв’язати задачу: вірно відповіли-18 учнів (94%), невірно -1 учень(6%)

Результати контрольної роботи показали, що всі учні знають нумерацію багатоцифрових чисел, вміють розв’язувати прості задач на рух, на визначення числа за дробом, володіють алгоритмом ділення та множення, додавання багатоцифрових чисел, вміють розв’язувати складні задачі.

Особливу увагу треба звернути на роботу щодо розв’язання нерівностей, розв’язування задач.Результати 4-Б класу:

І завдання: визначити розряд в шести цифровому числі.

Вірно – 16 учнів ( 76%) , невірно – 5 учнів (24%)

ІІ завдання: визначити результат ділення.

Вірно – 20 учнів(95%), невірно – 1учень(5%)

ІІІ завдання: порівняти і визначити найменше дробове(чисельник) число.

Вірно – 21 учень (100%), невірно - -

ІV завдання: визначити яку нерівність задовольняє значення х.

Вірно – 19 учень (90%), невірно – 2 учня (10%)

V завдання: проста задача на визначення відстані.

Вірно – 20 учнів(95%), невірно – 1учень(5%)

VІ завдання: геометричного змісту, провести діаметр в колі і визначити радіус цього кола

Вірно – 20 учнів(95%), невірно – 1учень(5%)

VІІ завдання: на знаходження значень виразів із змінною та іменованими числами:

Вірно – 5 учнів (24%)

Невірно, серед них:

Невірно поділили багатоцифрове число на двоцифрове – 3 учні (14%)

Неправильно помножили багатоцифрове число на двоцифрове – 9 учнів (42%)

Не закінчене розв’язання приклада – 6 учнів (28%)

VІІІ завдання: складена задача.

Розв’язали задачу вірно – 12 учнів (57%)

Задачу розв’язано неправильно - 1 учень (5%)

Не приступили до розв’язання – 2 учні (9%)

Неправильно виконали 3 дію – 6 учнів (28%)

Не написав пояснення – 4 учня (19%)

Типові помилки:


 • множення багатоцифрового числа на двоцифрове;

 • ділення багатоцифрового числа на двоцифрове;

 • визначення розряду в шестицифровому числі;

 • розв’язування виразів зі змінною;

 • розв’язування складених задач.

Результати контрольної роботи показали, що учні знають нумерацію шестицифрових чисел, виконувати дію ділення з остачею (коли в частці є нулі), порівнюють дробові числа, визначають нерівність, розв’язують прості задачі на рух, вміють знаходити радіус кола, від його діаметра, володіють алгоритмом ділення і множення багатоцифрових чисел на двоцифрові, розв’язують складені задачі.

ДПА з української мови у 4 класах складалося з 7 завдань.Результати 4-А класу:

І. завдання : вибери словосполучення, у якому є прикметники. 1. учнів (89%) -виконали вірно, 2 учнів (11%) -невірно.

 1. завдання: визнач на який склад падає наголос.

14 учнів (74%)- виконали вірно 5 учнів (26%)- невірно

 1. завдання вибери рядок в якому усі слова а прислівниками.

 1. учнів (94 %)- виконали вірно 1 учень (6 %)- невірно

 1. завдання: з’єднайте лініями слова з відповідними синонімічними виразами

 1. учнів (100%)-виконали вірно

 1. завдання: запиши словосполучення поставивши іменники в орудному відмінку однини.

7 учнів (37% ) — вірно

5 учнів (37) - припустилися помилки в одному слові 7 учнів (37%)- невірноVI. завдання : списування тексту.

Всі учні (100%) списали текст 10 учнів (53%) - вірно 9 учнів (47%) - припустилися 1 - 3 помилок VII. завдання творче: написати текст - міркування.

Із завданням справились всі учні, але в роботах були помилки побудові речень. Не в усіх учнів дотримана структура тексту міркування,деякі діти не зробили висновків.

Увагу необхідно звернути на подолання помилок: • на визначення прикметників у словосполученнях;

 • на визначення прислівників;

 • на відмінювання іменників в орудному відмінку однини;

 • списування тексту (розділові знаки, заміна букв, пропуск букв)

розвивати вміння роботи висновки, висловлювати свою думку

Результати 4-Б класу:

І завдання: вибрати словосполучення у якому є прикметник.

Вірно – 17учнів ( 81%) , невірно – 4 учн. (9%)

ІІ завдання: визначити на який склад падає наголос.

Вірно – 17учнів(81%), невірно – 4учн. (9%)

ІІІ завдання: вибрати рядок у якому всі слова є прислівниками.

Вірно – 18учн. (86%), невірно - 3 учн. (14%)

ІV завдання: з’єднати лініями слова з відповідними синонімічними виразами.

Вірно –21 учень (100%), невірно - -

V завдання: записати словосполучення, поставивши іменники, що в дужках, в орудному відмінку однини.

Вірно – 11 учнів (52%), невірно – 10учнів (48%)

VІ завдання: списування тексту

Всі учні списали текст 100%

Припустились помилок – 9 (42%)

VІІ завдання творче: написати текст-міркування.

Із завданням справились усі учні, але в роботах були допущені граматичні помилки, пунктуаційні 10учн. (47%)Типові помилки:

 • визначення прикметників;

 • визначення наголошеного складу;

 • визначення прислівників;

 • написання слів з подовженими приголосними звуками;;

 • заміна і пропуск букв;

 • вміння робити висновки.

Результати контрольної роботи показали, що учні вміють визначати прикметники, прислівники,визначають наголошений склад,вміють встановлювати відповідність синонімічних виразів, записують іменники у відповідному відмінку, списують текст з дотриманням правил оформлення письмових робіт, дотримуються структури тексту-міркування при написанні творів.

ДПА з українського читання в 4 класах складалось з 8 завдань.Результати 4-А класу:

І - VI завдань:

9 учнів (47%) - виконали без помилок 7 учнів - (37%) - невірно виконали друге завдання 1 учень (6%) - невірно перше завдання 1 учень (6%) - невірно четверте завдання 5 учнів (26%) - невірно п’яте завдання 5 учнів (26%) - невірно шосте завдання 1. завдання - 16 учнів (84%) вірно , 3 учні (16%) невірно.

 2. завдання: творче , в якому учні висловили своє ставлення щодо прочитаного.

13 учнів (68%) - висловили свої міркування послідовно, логічно 6 учнів (32%) - висловили коротко, не використовуючи прикладів.

Типові помилки : 1. Визначення жанру твору.

 2. Визначення головної думки.

 3. Непослідовність, нелогічність при написанні власного висловлювання.

 4. Відновлення послідовності прочитаного.

Результати контрольної роботи показали, що усі учні зрозуміли зміст прочитаного, вміють висловлювати свою думку. Але деякі діти ще недостатньо вміють працювати над прочитаним.

Результати 4-Б класу:

І завдання: визначити жанр прочитаного твору.

Вірно – 14 учнів ( 66%) , невірно – 7 учнів (34%)

ІІ завдання: визначити від якого імені ведеться розповідь у творі.

Вірно – 16 учнів(76%), невірно – 5учнів (24%)

ІІІ завдання: дати правильну відповідь на запитання.

Вірно – 21 учень (100%), невірно - -

ІV завдання: дати правильну відповідь по темі твору.

Вірно –21 учень (100%), невірно - -

V завдання: визначити, яке прислів’я виражає головну думку твору.

Вірно – 15 учнів(71%), невірно – 6учнів(29%)

VІ завдання відкритого типу: дати письмову відповідь на запитання

Вірно – 14 учнів(66%), невірно – 7учень(34%)

VІІ завдання відкритого типу: встановити послідовність подій відображених у тексті

Вірно – 17 учнів (81%)

Невірно - 4 учні (19%)

VІІІ завдання - творче: відповісти на питання і довести свою думку щодо прочитаного. Висловили свої міркування послідовно, логічно, обґрунтувати свої думки – 15 учнів (72%)

Міркування висловили коротко не використовуючи ніяких прикладів з прочитаного оповідання – 5 учнів (24%)

Не приступили до завдання – 1 учень (4%)

Типові помилки:


 • визначення жанру твору;

 • визначення від якого імені ведеться розповідь;

 • визначення головної думки твору;

 • визначення певної події, яка описана у творі;

 • встановлення послідовності подій;

 • вміння послідовно висловлювати свої думки, докази з прочитаного тексту

Результати контрольної роботи показали, що учні зрозуміли зміст твору , вміють визначати жанр прочитаного, правильно відповідають на запитання, вміють висловлювати власні думки, робити висновки.

Аналізуючи успішність учнів 4-х класів за 2014-2015 н.р. та результати ДПА можна зробити висновок, що високий рівень навчальних досягнень за рік та результати ДПА відрізняються на 2%(укр..мова), на 7%(матем.), менший ніж ДПА і на 15%(укр..чит) більший за ДПА. Достатній рівень – на 3%(матем., укр. мова) більший ніж ДПА і на 10% менший ніж ДПА (укр..чит). Середній рівень - на 4%(матем.) більший ніж ДПА і на 1% (укр. мова), 5% (укр..чит) менший за ДПАРівень навчальних досягнень учнів 9-го класу з предметів, з яких проводилась ДПА:

Кіль-ть учнів в класі

предмет

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

28

Укр..мова

8

15

5

математика

14

12

2

біологія

-

16

12

Результати ДПА:

Кіль-ть учнів в класі

предмет

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

28

Укр..мова

7

12

9

математика

11

13

4

біологія
14

14

Порівняльний аналіз річного оцінювання та ДПА відповідно до діаграми з української мови:


 1. ДПА з української мови високого рівня на 7% вищий за річний бал.

 2. Достатнього рівня – на 6% нижчий за річний.

 3. Середній рівень рівень на 1% відрізняється.

ДПА з математики: 1. Високий рівень на 3% вищий за річний бал.

 2. Достатній рівень – на 2% вищий за річний.

 3. Середній рівень рівень на 5% нижчий за річний.

ДПА з біології: 1. Високий рівень на 4% нижчий за річний бал.

 2. Достатній рівень – на 4% вищий за річний.

 3. Середній рівень рівень відсутній.


Рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу з ДПА:№п.п.

вчитель

Кіль-

кість учнів, що писали ДПАРівень навчальних досягнень

Якість знань


П

С

Д

В

Українська мова ЗНО1.

ЗНО

18

4(22%)

12(67%)

1(5,5%)

1(5,5%)

11%


Українська література2.

Дяченко Г.В.

18
4(22%)

5(28%)

9(50%)

78%


Історія


3.

Рябець Л.А.

18
7(39%)

3(17%)

8(44%)

61%

Результати річного оцінювання учнів 11-го класу за 2014-2015 н.р.

предмет

початковий

середній

достатній

високий

Укр.мова
6(33%)

3(17%)

9(50%)

Укр..літ
6(33%)

3(17%)

9(50%)

історія
8(44%)

2(12%)

8(44%)

Порівняльний аналіз річного оцінювання та ДПА:
 1. ДПА з української мови високого рівня на 45% нижчий за річний бал, достатнього рівня – на 12%. 22% початкового рівня з ДПА.

 2. ДПА з української літератури високого рівня відповідає річному оцінюванню, достатнього рівня – на 11% вищий за річний бал, середнього рівня - на 11% нижчий за річний бал .

 3. ДПА з історії та річне оцінювання учнів фактично співпадає.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка