Зміст роботи шкільної бібліотеки (методичні рекомендації)Скачати 163.9 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір163.9 Kb.
Зміст роботи шкільної бібліотеки

(методичні рекомендації)Зміст


 1. Вступ.Завдання та функції шкільної бібліотеки.

 2. Інформаційна робота бібліотеки.

 3. Комп”ютеризація:інтернет, програма „Бібліотека – 2” .

 4. Бібліотечні уроки.

 5. Робота з обдарованими дітьми.

 6. Краєзнавча робота.

 7. Робота з батьками.

 8. Проблеми бібліотек.

 9. Підвищення кваліфікації, анкетування бібліотечних працівників.

 10. Використана література.

Знання переростають у переконання тільки тоді , коли вихованцям хочеться бути схожими на вихователя , коли слово в його устах є привабливою і надихаючою силою.


В.Сухомлинський

1.Вступ.Завдання та функції шкільної бібліотеки

Потреба в активній творчій особистості , спроможній адаптуватися в насиченому світі , викликала необхідність реформування національної школи. Важливим завданням сучасної школи є формування інтелектуального потенціалу держави.У зв”зку з цим зростає і роль шкільної бібліотеки як найважливішої інституції у справах реалізації цілей і завдань щодо інформатизації та рівного доступу до якісної освіти школярів.

У цих умовах педагогу , вихователю, бібліотекарю необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій , ідей , шкіл , напрямів , не витрачати час на відкриття уже відомого .

Оскільки шкільна бібліотека є обов”язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу , то всі стратегічні освітньо- виховні завдання , які належить розв”язувати національній школі , трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки.

У сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є:

- якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

- інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань , самоосвіті школярів;

- виховання інформаційної культури учнів , постійного їх прагнення до пошуку інформації , свідомого , осмисленого добору інформаційцних джерел , формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

- навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;

- сприяння вихованню гармонійної , морально досконалої особистості , свідомої свого громадянського обов”язку , відкритої для інтелектуального , духовного і творчого розвитку;

- інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій діяльності;

-формування авторських програм читацького розвитку школярів , виховання свідомого , вдумливого , грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;

-всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів , озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій;

-педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;

-створення комфортного бібліотечного середовища ;

-реформування бібліотеки в таку , яка б включала як традиційні , так і сучасні носії інформації , мультимедійні технології.

Реалізація завдань шкільної бібліотеки визначає її функції , а саме : основні , виховні , інформаційні . До основних функцій слід віднести : освітні , соціальні , інтелектуальні , самоосвітні ,культурологічні.
Функції шкільної бібліотеки
виховні

основні

інформаційні

соціальні

інтелектуальні


самоосвітні


культурологічні
освітні


2. Інформаційна робота бібліотеки

Шкільна бібліотека має утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної культури школярів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної і світової культури. Сьогодні навчально- виховний процес спрямований на виховання учня- суб”єкта культури і власної життєтворчості.

Бібліотека повинна акцентувати увагу педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання і виховання підростаючого покоління. Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом багатоаспектна і може проявлятися у проведенні уроків позакласного читання, занять- практикумів із прищеплення школярам навичок роботи з книгою, користування бібліотекою, інформаційними технологіями, організації спеціальних екскурсій, факультативів, гуртків, які б поглиблювали систему бібліотечно- бібліографічних знань учнів, проведенні вікторин, конкурсів, бесід, творчих уроків.

Сьогодні освітянські книгозбірні перетворюються в сучасні інформаційні центри навчальних закладів. Упроваджуючи у свою роботу нові інформаційні технології, використовуючи Інтернет, вони намагаються створити умови для повноцінного забезпечення інформацією педагогів та учнів.

Шкільна бібліотека має здійснювати інформаційну підтримку навчальної та освітньої діяльності, а також виконувати інформаційно –консультативну та інформаційно- координаційну функції, спрямовані на вчителя, родину та інші заклади культури та освіти. Підвищити якість навчально-виховного процесу не можна без підвищення теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки всіх учителів. Це і є для шкільної бібліотеки орієнтиром у визначенні завдань інформаційного обслуговування педагогів.

В інформаційній роботі використовується індивідуальне, групове та масове інформування:

- книжкові виставки;

- тематичні папки;

- довідкові видання;

- періодичні видання;

- медіатека;

- система каталогів та картотек;

- рекомендаційні списки літератури;

- інформаційні вісники;

- бібліотечні уроки.

У шкільній бібліотеці інформаційно-бібліографічна робота проводиться за двома напрямами:

- інформаційне забезпечення розвитку дитини в школі, яке сприяє засвоєнню учнями знань з основ наук, розширенню і поглибленню знань, одержаних на уроках, підвищує не лише інтелектуальний, а й духовний розвиток особистості;

- інформаційне забезпечення педагогічного колективу школи.
Хто володіє інформацією – той володіє світом


Книжкові виставки


Тематичні папкиМедіатека
Інформаційна робота бібліотеки

Довідкові виданняПеріодичні виданняСистема каталогів та картотекІнформа- ційні вісники


Бібліотеч-ні урокиРекоменда- ційні списки літератури

Метою роботи стоїть необхідність створення в шкільній бібліотеці умов, які б стимулювали самоосвіту і саморозвиток особистості дитини і потреби в самостійному пошуку, відборі та використанні інформації, умінні критично оцінювати, в опануванні основ інформаційної культури загалом. Усе це сприяє інформаційній підтримці шкільної програми, активізації навчальної діяльності учнів. Тісний взаємозв”язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утворенню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру.3. Комп”ютеризація: Інтернет, програма „Бібліотека-2”

Сьогодні ми живемо у світі, в якому за рік-півтора кількість інформації подвоюється. Комп”ютерні технології проникли в усі сфери людської діяльності. Під впливом процесів глобальної інформатизації відбувається процес створення нової загальноосвітньої школи. Комп”ютеризація бібліотек, користування ресурсами Інтернету значно розширять доступ до інформаційних ресурсів, дозволять максимально задовольняти інформаційні потреби користувачів у процесі їх навчальної діяльності.

Отже, Інтернет – це ключ до розширення знань не лише учнів, а й підвищення професійної майстерності педагогів, він є необхідністю сьогодення.

Життєдайне дерево інтернету

Реферати


Наукові роботи

І

Н

ТЕ

Р

НЕ

ТВебліографія

Віртуальні урокиПідвищення педагогічної майстерності вчителів

Поглиблене вивчення шкільної програми

Виховання інформаційної культури


Виходячи з цього, можна сказати, що шкільні бібліотеки невдовзі стануть електронними. Електронна бібліотека – це бібліотека оснащена комп”ютерною технікою і засобами передачі даних, максимально повно використовує нові інформаційні технології для збору, обробки, збереження, пошуку, розповсюдження інформації і управління основними системами бібліотек. Робота електронної бібліотеки складається з основних технологічних процесів: автоматизації робочих місць бібліотекарів, читачів, ведення електронного каталогу, створення веб-сайту бібліотеки, рекламних та інформаційних бюлетенів, буклетів, створення баз даних, що дозволяє формувати і контролювати виконання замовлень, проводити статистичний аналіз роботи, підключення до мережі Інтернет.

На сьогоднішній день у Коломиї 5 шкільних бібліотек мають комп”ютери (1,4,5,ПМЛ,гімназія). У трьох бібліотеках встановлена програма „Бібліотека-2” (1,5, ПМЛ ), дві – підключені до мережі Інтернет.

Бібліотекарі, які не вміють працювати з цією програмою, проходять навчання в ОІППО. Отже, бачимо, що перші кроки до майбутнього у нас робляться. І просимо керівників навчальних закладів посприяти в розв”язанні проблем комп”ютеризації шкільних бібліотек.

Розумно використовуючи інформаційні технології в бібліотечній роботі, ми можемо вийти на інший рівень спілкування з дітьми. Саме тому з метою удосконалення діяльності шкільних бібліотек, максимального використання потенціалу нових технологій для удосконалення обслуговування читачів і створення обласної бібліотечної мережі інформаційних ресурсів у 2007 р. було затверджено Програму розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів Івано – Франківської області на 2007-2016 роки. На основі цієї Програми була затверджена Програма розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста на 2007-2016 роки.

4. Бібліотечні уроки
Одне з найважливіших завдань сучасної школи – дати кожному учневі необхідний рівень наукових знань, залучити до багатств української та всесвітньої культури. Допомогти бібліотекарю та вчителю залучити дитину з ранніх літ до бібліотеки, навчити працювати з книгою, користуватися всією інформацією про літературу допоможе систематичне проведення в школі уроків бібліотечно-бібліографічних знань (ББЗ). Для проведення уроків ББЗ необхідно:


 • на початку навчального року скласти графік проведення занять;

 • включити уроки ББЗ у загальношкільний розклад уроків;

 • доручити проведення занять фахівцю-бібліотекарю (або вчителям, але за умови методичної допомоги бібліотечних працівників). Можливий також варіант скоординованої співпраці вчителя та бібліотекаря, коли окремі заняття проводить учитель, а ті, що пов”язані з бібліографічною термінологією,- бібліотекар.

Якщо уроки ББЗ проводити систематично, дуже швидко можна досягти позитивних результатів, зокрема:

 • збільшення кількості постійних читачів бібліотеки;

 • зменшення кількості випадків псування та крадіжок книг;

 • підвищення інтересу школярів до читання;

 • покращення якості знань учнів.

На жаль, спостереження засвідчують, що часто читачі погано орієнтуються в книжковому фонді бібліотеки, не звертаються до бібліотечно-бібліографічного апарату, відчувають труднощі в користуванні каталогами. Це ще один аргумент на користь уроків ББЗ.


5. Робота з обдарованими дітьми

Велика увага бібліотеки повинна приділятися обдарованим дітям.

Робота з ними має проводитись індивідуально. Це діти – члени МАН, учасники предметних олімпіад, конкурсів, змагань. На основі проведення анкетування складається список обдарованих дітей, який щорічно поповнюється. На формулярах творчо обдарованих дітей робляться помітки, щоб знати, в якому напрямку з ними працювати.

Орієнтовний план роботи з творчо обдарованими дітьми
Вересень


 1. Виявлення обдарованих дітей шляхом проведення анкетування (тестування).

 2. Складання списків творчо обдарованих дітей.

Жовтень

 1. Оформлення читацьких формулярів.

 2. Проведення індивідуальних бесід при видачі книг.

 3. Створення картотеки періодичних видань.

 4. Складання списків рекомендованої літератури для учнів-членів МАН.

Листопад

 1. Оформлення постійно діючої виставки робіт творчо обдарованих дітей.

 2. Оформлення папки „Обдаровані діти – надія України”.

 3. Оформлення виставки „Допоможемо тобі у навчанні”.

Грудень

 1. Творчий звіт „Школи рідної таланти”.

 2. Оформлення стенду „Кращі читачі школи”.Січень

 1. Аналіз читацьких формулярів.

 2. Поповнення списків рекомендаційної літератури.

Лютий - Березень


 1. Оформлення тематичних виставок.

 2. Індивідуальна робота.

 3. Конкурс учнівських творів „Диво, ім”я якому – книга”.

Квітень - Травень

1. Видання збірки (альманаху, бібліотечного журналу).


Працюючи з такими дітьми, бібліотекар повинен володіти психолого-педагогічними знаннями, тактом, вмінням розкривати та розвивати талант учнів, повсякчас пам”ятати, що кожен учень – особистість, якій потрібно допомогти повірити в свої сили.
6. Краєзнавча робота
Шкільна бібліотека має приділяти значну увагу грунтовному вивченню та висвітленню історії рідного краю, відродженню його кращих традицій. Краєзнавча робота бібліотеки – це діяльність із зібрання документів краєзнавчого змісту, розкриття даних матеріалів, що пов”язані з певною місцевістю, створення картотеки краєзнавчих матеріалів, організація зустрічей з місцевими письменниками, діячами освіти і культури. Основними формами краєзнавчої роботи у шкільній бібліотеці є книжкові виставки (про відомих людей краю, твори місцевих письменників та поетів). Цікавими формами роботи є вікторини з краєзнавства, читацькі конференції, краєзнавчі дні, конкурси на кращого знавця краю, усні журнали, огляди літератури рідного краю. Краєзнавча робота у шкільній бібліотеці є спецефічним і особливим завданням, вирішення якого залежить від ініціативи і бажання шкільного бібліотекаря.

Мета бібліотечного краєзнавства – зібрати, зберегти і надати користувачам документальні джерела та інформацію про рідний край. Пошук краєзнавчої інформації та формування краєзнавчого фонду здійснюється за такими напрямками: історичний, народознавчий, географічний, екологічний, літературне краєзнавство, видатні люди рідного краю. Складовою частиною краєзнавчої роботи в бібліотеці є створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату. Для того, щоб наявні матеріали можна було оперативно відшукати та використовувати, всі вони систематизуються у краєзнавчу картотеку.


7. Робота з батьками
Щоб дитина полюбила книжку , процес читання ,бібліотекарю повинні допомагати батьки. Їм потрібно самим задуматись над тим , як зробити книжку другом для дітей і помічником у їх вихованні. Це довга і клопітка праця , щоб досягнути успіху , доведеться діяти вдумливо і терпляче. Плідна співпраця бібліотекарів з батьками є важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки з розвитку читацьких інтересів учнів, формує їх бібліотечну грамотність і культуру.

Основою роботи бібліотеки з батьками юних читачів є глибоке вивчення ролі сім”ї в читанні дітей. В цьому бібліотекарям допомагають івчителі, і самі діти. Батьків запрошують відвідувати бібліотеку – ознайомитись з приміщенням, з розташуванням книжкового фонду, з великою кількістю дитячої літератури. Більш тісний зв”язок виявляється з батьками учнів початкових класів. Батьки у бібліотеці допомагають своїм дітям у виборі літератури. Часто це стається тоді, коли батьки відвідують бібліотечні уроки , в яких учні беруть участь у посвяті в читачі , різних масових заходах.Відвідуючи батьківські збори , слід проводити анкетування батьків. Аналіз анкет дає можливість визначити , в чому батьки відчувають труднощі, яку літературу вони використовують у сімейному читанні. Важливо , щоб ця робота велася систематично, протягом навчання у школі.

Поради батькам


 1. Починаючи від народження дитини, постійно купуйте книги.

 2. Створіть вдома власну бібліотеку.

 3. Поповнюйте її періодично.

 4. Прививайте дитині любов до книги.

 5. Виховуйте бережливе ставлення до книги.

 6. Контролюйте читання дитини.

 7. Вчіть переказувати прочитаний твір.

 8. Вчіть дитину вибирати книгу за її уподобаннями .

 9. Виховуйте бібліотечну культуру дитини.8.Проблеми бібліотек
Шкільна бібліотека сьогодні має утвердитись як центр духовного становлення особистості , його культури , формування духовних ціннісних орієнтацій. Проте, бібліотека загальноосвітнього навчального закладу має на сьгодні і ряд проблем:

- поповнення фондів підручниками та інш.літературою ;

- доставка підручників до бібліотеки;

- підвищення професійної майстерності шкільних бібліотекарів, надання їм статусу бібліотекар – педагог;

- наповнення роботи шкільної бібліотеки новим змістом , спрямованим на повноцінне задоволення потреб учнів та педагогів;

- недостатня кількість методичних матеріалів;

- вдосконалення правової та нормативної бази.

Проте найважливіше з усіх проблем – усвідомлення суспільством, педагогічним колективом школи , що шкільна бібліотека – це інформаційний ресурс школи , а не допоміжна структура.

Працюють у шкільних бібліотеках прекрасні люди, закохані у свою справу, які щоденно виконують велику роботу із забезпечення інформацією учнів та вчителів. Кожна людина – індивідуальна, зі своїми підходами та методами роботи, з великим досвідом, заслуговує на більшу пошану та визнання .
9. Підвищення кваліфікації, анкетування бібліотечних працівників
Підвищення ролі шкільної бібліотеки як інформаційної установи потребує розширення її інформаційних послуг, здійснення інформаційної кваліфікації шкільного бібліотекаря, рівня професійної підготовки. Тому актуальною залишається проблема підвищення професійної кваліфікації шкільного бібліотекаря, його творчої майстерності, узагальнення та розповсюдження кращого досвіду роботи. Досвід переконує: навіть спеціальна бібліотечна освіта не може забезпечити ефективну роботу шкільної бібліотеки без кваліфікованої науково-методичної допомоги ОІППО. Специфіка роботи в школі потребує постійного професійного росту, самовдосконалення. А саме: методичні об”єднання бібліотекарів, семінари-практикуми, дискусії за круглим столом. Це допомагає не тільки ознайомитися з досвідом інших, а й виробити особисту позицію, знайти найсприятливіші форми вдосконалення професійної майстерності. Кардинально змінюється роль бібліотекаря в школі: від працівника, який рекомендує гарну книгу і видає її учням, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій, здатного співпрацювати з учителями в питаннях системного підходу до роботи з інформацією з навчальних предметів, щоб із перших років навчання в школі пошук і отримання інформації стали б повсякденною потребою учнів.

З метою виявлення професійних орієнтацій, поглядів, позицій, переконань і потреб бібліотечних спеціалістів радимо провести анкетування.Сучасна шкільна бібліотека всіма видами індивідуальної та масової роботи в співпраці з вчителями та батьками вносить свій вклад у формування світогляду людини, допомагає їй не тільки всебічно збагатитися знаннями, а й розкритися, відчути себе особистістю, часткою великої нації з віковими культурними традиціями.

Використана література


 1. Мотульський Р. Общее библиотековедение: Учебн. Пособие. – М.: Либерея, 2005. – с. 224.

 2. Новітні інформаційні технології та бібліотека. – К.: Британська Рада в Україні. – 2000. – с. 103.

 3. Рейман Л. Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его становлении ІІ Вопроси философии. – 2001. - №3. – с. 5.

 4. Степанишин Б. І. Вчитель і книга ІІ Рад. Школа. – 1971. - № 212. – с. 80-84.

 5. Термінологічний словник з бібліотечної справи і суміжних галузей знань. – М., 1995. – с. 216.

 6. Ткаченко О. І. Про роботу шкільних бібліотек ІІ Рад. школа.- 1958. - № 22. – с. 94.

 7. Чачко А. С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе. – М.: Либерея. 2004. – с. 90.

 8. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: теорія і практика І Укладач О. Є. Матвійчук – К., 2007. – с. 209.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка