Зміст 1 Програма навчальної дисципліни Тема Поняття, види та кримінологічні особливості злочинності неповнолітніхСкачати 466.45 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.04.2016
Розмір466.45 Kb.
  1   2
Матеріали для студентів
2015-2016 навчальний рік
Запобігання злочинності неповнолітніх

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Прокуратура та слідство»

(4 курс)

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1


Програма навчальної дисципліни

Тема 1.

Поняття, види та кримінологічні особливості злочинності неповнолітніх.

Поняття, пов’язані з виокремленням і визначенням злочинності неповнолітніх. Суміжні поняття, їх порівняльна характеристика. Особливості кримінологічного дослідження злочинності неповнолітніх.

Властивості та ознаки злочинності неповнолітніх та їх характеристика. Латентність злочинності неповнолітніх та фактори, що її обумовлюють.

Стан злочинності неповнолітніх в Україні та характеристика окремих його показників: структура, рівень, динаміка, питома вага, географія.

Особливості сучасної злочинності неповнолітніх в Україні. Регіональні особливості злочинності неповнолітніх. Її сучасні тенденції в Україні та світі.

Зв'язок злочинності неповнолітніх з іншими видами злочинності.


Тема 2.

Особистість неповнолітнього злочинця: визначення, риси, структура, характеристики.

Вивчення особистості неповнолітніх осіб, що вчинили злочини: цілі, рівні, часові межі.

Структура особистості неповнолітніх осіб, що вчинили злочини, основні ознаки кримінологічної характеристики. Особливості особи неповнолітнього злочинця і його типологія.

Особливості кримінальної мотивації неповнолітніх злочинців.

Ґенеза особистості неповнолітніх осіб, що вчинили злочини. Фактори формування особистості неповнолітніх осіб, що вчинили злочини, їх класифікація і загальна характеристика.

Соціалізація і десоціалізація неповнолітніх. Обставини, що сприяють криміналізації неповнолітніх. Батьківська сім’я, система дошкільного виховання, загальноосвітня школа, система позашкільного виховання, криміналізація юнацького середовища.


Тема 3.

Детермінація злочинності неповнолітніх та конкретних злочинів. Характеристика основних причин і умов злочинності неповнолітніх.

Специфіка детермінації злочинності неповнолітніх.

Кримінологічна характеристика детермінантів злочинності неповнолітніх. Економічні, соціальні, політичні, моральні детермінанти злочинності неповнолітніх: загальна характеристика.

Сучасні соціальні передумови, причини й умови злочинності неповнолітніх в Україні: визначення, аналіз, кримінологічна характеристика.

Негативний вплив на неповнолітнього в сім’ї як найважливіша причина патології його соціального становлення. Вплив недоліків навчально-виховного процесу в навчальних закладах на злочинність неповнолітніх. Роль засобів масової інформації в негативному становленні особи неповнолітнього. Значення негативно спрямованої референтної групи для криміналізації неповнолітнього.

Роль криміногенної ситуації в механізмі злочинної поведінки неповнолітніх. Віктимогенні умови злочинів неповнолітніх.Тема 4.

Кримінологічне прогнозування та планування запобігання злочинності неповнолітніх. Поняття, принципи, рівні та об’єкт запобігання злочинності неповнолітніх

Поняття, принципи, суб'єкти кримінологічного прогнозування, його задачі та функції щодо злочинності неповнолітніх. Методика індивідуального кримінологічного прогнозування поведінки неповнолітнього. Кримінологічне планування запобігання злочинності неповнолітніх: поняття, принципи, етапи, види, суб’єкти. Комплексні програми і цільові плани щодо запобігання злочинності неповнолітніх: загальна характеристика.

Загальна характеристика системи запобігання злочинності неповнолітніх. Структура, рівні, функції запобігання злочинності неповнолітніх. Завдання, цілі, принципи запобіжної діяльності. Об’єкти запобіжної діяльності щодо запобігання злочинності неповнолітніх.

Класифікація і структура заходів запобігання злочинності неповнолітніх. Характеристика заходів загально соціального призначення.

Визначення та характеристика заходів спеціально-кримінологічного призначення щодо запобігання злочинності неповнолітніх. Основні напрями профілактичної роботи з неповнолітніми.

Загальна профілактика та індивідуальне запобігання злочинів неповнолітніх, кримінологічна характеристика окремих стадій індивідуального запобігання злочинів неповнолітніх. Рання та ситуативна профілактика злочинів неповнолітніх.


Тема 5.

Суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх, їх система, загальна характеристика діяльності.

Система суб’єктів запобігання злочинності неповнолітніх: загальна характеристика, структура, функції.

Державні органи та громадські інституції як суб’єкти протидії та запобігання злочинності неповнолітніх. Уповноважений центральній орган та місцеві служби у справах дітей: функції, напрями, форми діяльності щодо профілактики злочинності неповнолітніх. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, центри соціально-психологічної допомоги і реабілітації, притулки для неповнолітніх.

Діяльність правоохоронних органів та суду щодо запобігання злочинності неповнолітніх: завдання, напрями, форми запобіжної діяльності органів внутрішніх справ та кримінальної міліції у справах дітей, органів прокуратури, суду, кримінально-виконавчої служби та спеціальних виховних установ для неповнолітніх, а також органів пробації щодо виконання альтернативних покарань стосовно неповнолітніх. Проблеми кримінологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинності неповнолітніх.


Тема 6.

Правове регулювання запобігання злочинності неповнолітніх. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

Законодавство України по запобіганню злочинності неповнолітніх: загальна характеристика.

Основні законодавчі акти, спрямовані на профілактику правопорушень неповнолітніх.

Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх.

Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні.
Тема 7.

Методика профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками

Методи запобіжної діяльності стосовно неповнолітніх.

Методика індивідуального запобігання злочинів неповнолітніх.

Методи виховної роботи із неповнолітніми правопорушниками та засудженими.Структура навчальної дисципліни

№ теми

Назви змістових тем


Кількість годин

усього

у тому числі

л

п

сПоняття, види та кримінологічні особливості злочинності неповнолітніх.
2

2

8Особистість неповнолітнього злочинця: визначення, риси, структура, характеристики
2

4

8Детермінація злочинності неповнолітніх та конкретних злочинів. Характеристика основних причин і умов злочинності неповнолітніх
2

4

8Кримінологічне прогнозування та планування запобігання злочинності неповнолітніх. Поняття, принципи, рівні та об’єкт запобігання злочинності неповнолітніх
2

2

8Суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх, їх система, загальна характеристика діяльності
2

2

8Правове регулювання запобігання злочинності неповнолітніх. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх
2

2

9Методика профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками
2

2

9
Усього годин

90

14

18

58

Теми практичних занять

Контроль на семінарських заняттях необхідний для закріплення матеріалу, що подається на лекціях, а також для систематичного опрацювання пройденого матеріалу. Він здійснюється шляхом:  • вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т. ч. заданих для самостійного вивчення;

  • дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми;

  • підготовка та презентація доповідей за проблемними питаннями теми;

  • виконання самостійних бліц-тестів;

  • виконання письмових експрес-контролів та усних колоквіумів;

  • вирішення ситуативних задач;

активної участі студента при обговоренні питань в аудиторії.
Плани практичних занять за темами

Тема 1. Семінар - розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу

Поняття, види та кримінологічні особливості злочинності неповнолітніх.

 1. Поняття, пов’язані з виокремленням і визначенням злочинності неповнолітніх. Суміжні поняття, їх порівняльна характеристика.

 2. Властивості та ознаки злочинності неповнолітніх та їх характеристика.

 3. Латентність злочинності неповнолітніх та фактори, що її обумовлюють.

 4. Стан злочинності неповнолітніх в Україні та характеристика окремих його показників: структура, рівень, динаміка, питома вага, географія.

 5. Особливості сучасної злочинності неповнолітніх в Україні.

 6. Регіональні особливості злочинності неповнолітніх. Її сучасні тенденції в Україні та світі.

 7. Зв'язок злочинності неповнолітніх з іншими видами злочинності.


Література:

 1. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Изд-во Норма, 2000. – С.273-283.

 2. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності: Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11

 3. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 239 с.

 4. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М.. 1982.

 5. Булатов Р. Подростково-молодежные группировки // Сов.юстиция. – 1991. – №2. – С. 23-25.

 6. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

 7. Дремин В.Н. Изучение криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних. // В сб.: Проблемы социалистической законности. Вып.9. – Харьков: Вища школа,1982. – С.149-156.

 8. Дремин В.Н. К вопросу о предупреждении криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних // В кн.: Проблемы профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними // Киев: КВШ МВД СССР, 1982. – С. 25-32.

 9. Дремин В.Н. О механизме криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.// В кн.: Вопросы теории и практики предупреждения преступлений. – Барнаул, 1986. – С. 126-134.

 10. Дремин В.Н. О причинах выбора несовершеннолетними среды общения из числа ранее судимых лиц // В сб.: Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. – Омск: изд-во Омской ВШ МВД СССР, 1985.

 11. Дремин В.Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор // В сб.: Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. – М., 1989. – С. 162-167.

 12. Дремин В.Н. Криминологический анализ генезиса преступного поведения несовершеннолетних // В кн.: Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних (генезис и ранняя профилактика). – // Киев: Наукова думка, 1985. – С. 97-108.

 13. Жабский В.А. Наркотизм несовершеннолетних и совершенствование законодательства // Власть: криминологические и правовые проблемы. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – С. 221-225.

 14. Жигарев Е.С. Административная деликтность несовершеннолетних. – Киев, 1990

 15. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

 16. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

 17. 38. Костюк О.В., Оболенцев А.Ф. Злочинність неповнолітніх та заходи її попередження в Україні за сучасних умов / Харків: Видавець СПДФО Иолтуховский В.Л., 2005. - 24 с.

 18. Конструирование девиантности / Монография. Составитель Я.И. Гилинский. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2011. – 244 с.

 19. Кофырин Н.В. Проблемы изучения неформальных групп молодежи // Социологические исследования. – 1991. – №1. – С.81-85

 20. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, дискуссии, предложения / Отв.ред.И.И.Карпец. – М., 1991.

 21. Криминология: Учебник / ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 2006. – 734 с.

 22. Лунеев В.В. Курс российской и мировой криминологии: учебник. В 2 т. Т.11. Особенная часть. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 872 с.

 23. Максимова Н., Мороз Л., Мороз Л. та ін. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: Навчальний посібник / Н. Ю. Максимова, Л. А. Мороз, Л. І. Мороз, С. І. Яковенко. За ред. С. І. Яковенка; – К.: КЮІ КНУВС, 2005. –- 200 с.

 24. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., 2011. – 171 с.


Тема 2. Семінар - розгорнута бесіда, дискусія

Особистість неповнолітнього злочинця: визначення, риси, структура, характеристики.

 1. Вивчення особистості неповнолітніх осіб, що вчинили злочини: цілі, рівні, часові межі.

 2. Структура особистості неповнолітніх осіб, що вчинили злочини, основні ознаки кримінологічної характеристики.

 3. Особливості кримінальної мотивації неповнолітніх злочинців.

 4. Фактори формування особистості неповнолітніх осіб, що вчинили злочини, їх класифікація і загальна характеристика.

 5. Обставини, що сприяють криміналізації неповнолітніх.


Література:

 1. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

 2. Дремин В.Н. О причинах выбора несовершеннолетними среды общения из числа ранее судимых лиц // В сб.: Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. – Омск: изд-во Омской ВШ МВД СССР, 1985.

 3. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

 4. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

 5. Конструирование девиантности / Монография. Составитель Я.И. Гилинский. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2011. – 244 с.

 6. Кофырин Н.В. Проблемы изучения неформальных групп молодежи // Социологические исследования. – 1991. – №1. – С.81-85

 7. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, дискуссии, предложения / Отв.ред.И.И.Карпец. – М., 1991.

 8. Криминология: Учебник / ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 2006. – 734 с.

 9. Кудлай Т.П. Специализированные субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1991.

 10. Лунеев В.В. Курс российской и мировой криминологии: учебник. В 2 т. Т.11. Особенная часть. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 872 с.

 11. Максимова Н., Мороз Л., Мороз Л. та ін. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: Навчальний посібник / Н. Ю. Максимова, Л. А. Мороз, Л. І. Мороз, С. І. Яковенко. За ред. С. І. Яковенка; – К.: КЮІ КНУВС, 2005. –- 200 с.

 12. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебн.пособие. – М.: Дело, 2000.

 13. Пилипейченко Ю.Г. Криминологические и психолого-педагогические основы изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя. – М., 1990.

 14. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., 2011. – 171 с.

 15. Преступность, национальная безопасность, бизнес / Под общей ред. А.И. Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2012. – 650 с.

 16. Рагимов И.М.-О. Преступность и наказание. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.

 17. Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: материалы ежегодн. регион. науч.-практ. конф. «Криминологические чтения» (декабрь 2010 г.)… - Улан-Удэ, 2012. – 170 с.


Тема 3. Семінар - розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу

Детермінація злочинності неповнолітніх та конкретних злочинів. Характеристика основних причин і умов злочинності неповнолітніх.

 1. Кримінологічна характеристика детермінантів злочинності неповнолітніх. Економічні, соціальні, політичні, моральні детермінанти злочинності неповнолітніх: загальна характеристика.

 2. Сучасні соціальні передумови, причини й умови злочинності неповнолітніх в Україні: визначення, аналіз, кримінологічна характеристика.

 3. Негативний вплив на неповнолітнього в сім’ї як найважливіша причина патології його соціального становлення.

 4. Вплив недоліків навчально-виховного процесу в навчальних закладах на злочинність неповнолітніх.

 5. Роль засобів масової інформації в негативному становленні особи неповнолітнього.

 6. Значення негативно спрямованої референтної групи для криміналізації неповнолітнього.

 7. Роль криміногенної ситуації в механізмі злочинної поведінки неповнолітніх. Віктимогенні умови злочинів неповнолітніх.


Література:

 1. Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 303 // Урядовий кур'єр від 24.04.2012 № 74

 2. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності: Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11

 3. Щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів: Лист Міністерства юстиції України від 07.10.2010 № 12436-0-26-10-31 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1243323-10

 4. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 239 с.

 5. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М.. 1982.

 6. Булатов Р. Подростково-молодежные группировки // Сов.юстиция. – 1991. – №2. – С. 23-25.

 7. Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции): монография. – Самара, 2011. – 120 с.

 8. Дремин В.Н. Изучение криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних. // В сб.: Проблемы социалистической законности. Вып.9. – Харьков: Вища школа,1982. – С.149-156.

 9. Дремин В.Н. К вопросу о предупреждении криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних // В кн.: Проблемы профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними // Киев: КВШ МВД СССР, 1982. – С. 25-32.

 10. Дремин В.Н. О механизме криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.// В кн.: Вопросы теории и практики предупреждения преступлений. – Барнаул, 1986. – С. 126-134.

 11. Дремин В.Н. О причинах выбора несовершеннолетними среды общения из числа ранее судимых лиц // В сб.: Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. – Омск: изд-во Омской ВШ МВД СССР, 1985.

 12. Дремин В.Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор // В сб.: Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. – М., 1989. – С. 162-167.

 13. Дремин В.Н. Криминологический анализ генезиса преступного поведения несовершеннолетних // В кн.: Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних (генезис и ранняя профилактика). – // Киев: Наукова думка, 1985. – С. 97-108.

 14. Жабский В.А. Наркотизм несовершеннолетних и совершенствование законодательства // Власть: криминологические и правовые проблемы. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – С. 221-225.

 15. Жигарев Е.С. Административная деликтность несовершеннолетних. – Киев, 1990

 16. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

 17. Конструирование девиантности / Монография. Составитель Я.И. Гилинский. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2011. – 244 с.

 18. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, дискуссии, предложения / Отв.ред.И.И.Карпец. – М., 1991.

 19. Криминология: Учебник / ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 2006. – 734 с.

 20. Максимова Н., Мороз Л., Мороз Л. та ін. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: Навчальний посібник / Н. Ю. Максимова, Л. А. Мороз, Л. І. Мороз, С. І. Яковенко. За ред. С. І. Яковенка; – К.: КЮІ КНУВС, 2005. –- 200 с.

 21. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., 2011. – 171 с.

 22. Преступность, национальная безопасность, бизнес / Под общей ред. А.И. Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2012. – 650 с.


Тема 4. Семінар - розгорнута бесіда

Кримінологічне прогнозування та планування запобігання злочинності неповнолітніх. Поняття, принципи, рівні та об’єкт запобігання злочинності неповнолітніх

 1. Поняття, принципи, суб'єкти кримінологічного прогнозування, його задачі та функції щодо злочинності неповнолітніх.

 2. Кримінологічне планування запобігання злочинності неповнолітніх: поняття, принципи, етапи, види, суб’єкти.

 3. Загальна характеристика системи запобігання злочинності неповнолітніх. Структура, рівні, функції запобігання злочинності неповнолітніх.

 4. Завдання, цілі, принципи запобіжної діяльності. Об’єкти запобіжної діяльності щодо запобігання злочинності неповнолітніх.

 5. Характеристика заходів загально соціального призначення злочинності неповнолітніх

 6. Визначення та характеристика заходів спеціально-кримінологічного призначення щодо запобігання злочинності неповнолітніх.

 7. Індивідуальне запобігання злочинів неповнолітніх.


Література:

 1. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Изд-во Норма, 2000. – С.273-283.

 2. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України від 07.02.1995. - № 6, стаття 35

 3. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності: Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11

 4. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 239 с.

 5. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М.. 1982.

 6. Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства

 7. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

 8. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

 9. Криминология: Учебник / ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 2006. – 734 с.

 10. Кудлай Т.П. Специализированные субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1991.

 11. Максимова Н., Мороз Л., Мороз Л. та ін. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: Навчальний посібник / Н. Ю. Максимова, Л. А. Мороз, Л. І. Мороз, С. І. Яковенко. За ред. С. І. Яковенка; – К.: КЮІ КНУВС, 2005. –- 200 с.

 12. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., 2011. – 171 с.


Тема 5. Семінар - розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу, робота в малих групах

Суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх, їх система, загальна характеристика діяльності.

 1. Система суб’єктів запобігання злочинності неповнолітніх: загальна характеристика, структура, функції.

 2. Державні органи та громадські інституції як суб’єкти протидії та запобігання злочинності неповнолітніх.

 3. Уповноважений центральній орган та місцеві служби у справах дітей: функції, напрями, форми діяльності щодо профілактики злочинності неповнолітніх.

 4. Діяльність правоохоронних органів та суду щодо запобігання злочинності неповнолітніх: завдання, напрями, форми запобіжної діяльності

 5. Проблеми кримінологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинності неповнолітніх.


Література:

 1. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Изд-во Норма, 2000. – С.273-283.

 2. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України від 07.02.1995. - № 6, стаття 35

 3. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності: Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11

 4. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М.. 1982.

 5. Булатов Р. Подростково-молодежные группировки // Сов.юстиция. – 1991. – №2. – С. 23-25.

 6. Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции): монография. – Самара, 2011. – 120 с.

 7. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

 8. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

 9. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

 10. Криминология: Учебник / ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 2006. – 734 с.

 11. Кудлай Т.П. Специализированные субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1991.

 12. Лунеев В.В. Курс российской и мировой криминологии: учебник. В 2 т. Т.11. Особенная часть. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 872 с.

 13. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебн.пособие. – М.: Дело, 2000.

 14. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., 2011. – 171 с.

 15. Уголовное право и криминология: современное состояние и перспективы развития. – Вып. 6. – Воронеж, 2010. – 328 с.


Тема 6. Семінар - розгорнута бесіда

Правове регулювання запобігання злочинності неповнолітніх. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

 1. Законодавство України по запобіганню злочинності неповнолітніх: загальна характеристика.

 2. Основні законодавчі акти, спрямовані на профілактику правопорушень неповнолітніх.

 3. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх.

 4. Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні.


Література:

 1. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1039-р // Урядовий кур'єр від 09.11.2011 № 208

 2. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: Указ Президент України від 24.05.2011 № 597/2011 // Урядовий кур'єр від 02.06.2011 № 99

 3. Про інформацію Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо діяльності правоохоронних органів у зв'язку з поширенням останнім часом у засобах масової інформації повідомлень про вчинення злочинних дій проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх та розповсюдженням дитячої порнографії: Постанова Верховної Ради України від 23.12.2009 № 1792-VI // Голос України від 06.01.2010 № 1

 4. Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх: Лист Вищий спеціалізований суд від 18.07.2013 // Закон і Бізнес 2013 р., № 31

 5. Про розгляд звернень громадян стосовно розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні та ґендерної політики: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 22.03.2012 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0005323-12

 6. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності: Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11

 7. Конвенція про права дитини та участь неповнолітніх у збройних конфліктах: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 10.01.2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0009323-11

 8. Резолюція Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вісімнадцятої щорічної сесії "Захист несупроводжуваних неповнолітніх осіб та боротьба з жебрацтвом серед дітей": Резолюція ОБСЄ від 03.07.2009 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/975_018

 9. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Изд-во Норма, 2000. – С.273-283.

 10. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України від 07.02.1995. - № 6, стаття 35

 11. Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 303 // Урядовий кур'єр від 24.04.2012 № 74

 12. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності: Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11

 13. Щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів: Лист Міністерства юстиції України від 07.10.2010 № 12436-0-26-10-31 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1243323-10

 14. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 239 с.

 15. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М.. 1982.

 16. Булатов Р. Подростково-молодежные группировки // Сов.юстиция. – 1991. – №2. – С. 23-25.

 17. Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции): монография. – Самара, 2011. – 120 с.

 18. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

 19. Дремин В.Н. Изучение криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних. // В сб.: Проблемы социалистической законности. Вып.9. – Харьков: Вища школа,1982. – С.149-156.

 20. Дремин В.Н. К вопросу о предупреждении криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних // В кн.: Проблемы профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними // Киев: КВШ МВД СССР, 1982. – С. 25-32.

 21. Дремин В.Н. О механизме криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.// В кн.: Вопросы теории и практики предупреждения преступлений. – Барнаул, 1986. – С. 126-134.

 22. Дремин В.Н. О причинах выбора несовершеннолетними среды общения из числа ранее судимых лиц // В сб.: Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. – Омск: изд-во Омской ВШ МВД СССР, 1985.

 23. Дремин В.Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор // В сб.: Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. – М., 1989. – С. 162-167.

 24. Дремин В.Н. Криминологический анализ генезиса преступного поведения несовершеннолетних // В кн.: Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних (генезис и ранняя профилактика). – // Киев: Наукова думка, 1985. – С. 97-108.

 25. Жабский В.А. Наркотизм несовершеннолетних и совершенствование законодательства // Власть: криминологические и правовые проблемы. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – С. 221-225.

 26. Жигарев Е.С. Административная деликтность несовершеннолетних. – Киев, 1990

 27. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

 28. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

 29. Конструирование девиантности / Монография. Составитель Я.И. Гилинский. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2011. – 244 с.

 30. Кофырин Н.В. Проблемы изучения неформальных групп молодежи // Социологические исследования. – 1991. – №1. – С.81-85

 31. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, дискуссии, предложения / Отв.ред.И.И.Карпец. – М., 1991.

 32. Криминология: Учебник / ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 2006. – 734 с.

 33. Кудлай Т.П. Специализированные субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1991.

 34. Лунеев В.В. Курс российской и мировой криминологии: учебник. В 2 т. Т.11. Особенная часть. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 872 с.

 35. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебн.пособие. – М.: Дело, 2000.

 36. Пилипейченко Ю.Г. Криминологические и психолого-педагогические основы изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя. – М., 1990.

 37. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., 2011. – 171 с.

 38. Преступность, национальная безопасность, бизнес / Под общей ред. А.И. Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2012. – 650 с.

 39. Рагимов И.М.-О. Преступность и наказание. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.

 40. Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: материалы ежегодн. регион. науч.-практ. конф. «Криминологические чтения» (декабрь 2010 г.)… - Улан-Удэ, 2012. – 170 с.

Уголовное право и криминология: современное состояние и перспективы развития. – Вып. 6. – Воронеж, 2010. – 328 с.
Тема 7. Семінар - робота в малих групах, тренінг

Методика профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками

 1. Методи запобіжної діяльності стосовно неповнолітніх.

 2. Методика індивідуального запобігання злочинів неповнолітніх.

 3. Методи виховної роботи із неповнолітніми правопорушниками та засудженими.


Література:

 1. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Изд-во Норма, 2000. – С.273-283.

 2. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України від 07.02.1995. - № 6, стаття 35

 3. Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 303 // Урядовий кур'єр від 24.04.2012 № 74

 4. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності: Лист Міністерства юстиції України від 07.06.2011 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11

 5. Щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів: Лист Міністерства юстиції України від 07.10.2010 № 12436-0-26-10-31 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1243323-10

 6. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 239 с.

 7. Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М.. 1982.

 8. Булатов Р. Подростково-молодежные группировки // Сов.юстиция. – 1991. – №2. – С. 23-25.

 9. Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции): монография. – Самара, 2011. – 120 с.

 10. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

 11. Дремин В.Н. Изучение криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних. // В сб.: Проблемы социалистической законности. Вып.9. – Харьков: Вища школа,1982. – С.149-156.

 12. Дремин В.Н. К вопросу о предупреждении криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних // В кн.: Проблемы профилактики административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними // Киев: КВШ МВД СССР, 1982. – С. 25-32.

 13. Дремин В.Н. О механизме криминогенного влияния ранее судимых лиц на несовершеннолетних.// В кн.: Вопросы теории и практики предупреждения преступлений. – Барнаул, 1986. – С. 126-134.

 14. Дремин В.Н. О причинах выбора несовершеннолетними среды общения из числа ранее судимых лиц // В сб.: Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. – Омск: изд-во Омской ВШ МВД СССР, 1985.

 15. Дремин В.Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор // В сб.: Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. – М., 1989. – С. 162-167.

 16. Дремин В.Н. Криминологический анализ генезиса преступного поведения несовершеннолетних // В кн.: Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних (генезис и ранняя профилактика). – // Киев: Наукова думка, 1985. – С. 97-108.

 17. Жабский В.А. Наркотизм несовершеннолетних и совершенствование законодательства // Власть: криминологические и правовые проблемы. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2000. – С. 221-225.

 18. Жигарев Е.С. Административная деликтность несовершеннолетних. – Киев, 1990

 19. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания. – М., 1990.

 20. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1990.

 21. Конструирование девиантности / Монография. Составитель Я.И. Гилинский. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2011. – 244 с.

 22. Кофырин Н.В. Проблемы изучения неформальных групп молодежи // Социологические исследования. – 1991. – №1. – С.81-85

 23. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. Проблемы, дискуссии, предложения / Отв.ред.И.И.Карпец. – М., 1991.

 24. Криминология: Учебник / ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 2006. – 734 с.

 25. Кудлай Т.П. Специализированные субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1991.

 26. Лунеев В.В. Курс российской и мировой криминологии: учебник. В 2 т. Т.11. Особенная часть. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 872 с.

 27. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебн.пособие. – М.: Дело, 2000.

 28. Пилипейченко Ю.Г. Криминологические и психолого-педагогические основы изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя. – М., 1990.

 29. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М., 2011. – 171 с.

 30. Преступность, национальная безопасность, бизнес / Под общей ред. А.И. Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2012. – 650 с.

 31. Рагимов И.М.-О. Преступность и наказание. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.

 32. Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: материалы ежегодн. регион. науч.-практ. конф. «Криминологические чтения» (декабрь 2010 г.)… - Улан-Удэ, 2012. – 170 с.

Уголовное право и криминология: современное состояние и перспективы развития. – Вып. 6. – Воронеж, 2010. – 328 с.

Завдання для самостійної роботи і тематика рефератів
Тема 1. Поняття, види та кримінологічні особливості злочинності неповнолітніх.

 1. Актуальність дослідження злочинності неповнолітніх на сучасному етапі

 2. Співвідношення понять злочинність неповнолітніх, підліткова злочинність, юнацька злочинність, злочинність малолітніх, злочинність молоді.

 3. Кримінологічні та криміналістичні особливості злочинів, що вчиняються неповнолітніми

 4. Рівень, структура, динаміка злочинності неповнолітніх

 5. Кримінологічний аналіз вбивств, що вчиняються неповнолітніми

 6. Особливості кримінологічної характеристики злочинності неповнолітніх в сільській місцевості

 7. Організованість як кримінологічна особливість злочинності неповнолітніх

 8. Груповий характер як особливість злочинності неповнолітніх

 9. Регіональні особливості злочинності неповнолітніх.

Реферат:

 1. Сучасні тенденції злочинності неповнолітніх в Україні та світі.

 2. Зв'язок злочинності неповнолітніх з іншими видами злочинності.

 3. Підвищена латентність як характерна риса неповнолітньої злочинності

 4. Фактори, що обумовлюють латентність злочинності неповнолітніх

 5. Психологія групової злочинності неповнолітніх

 6. Особливості структури злочинності неповнолітніх


Тема 2. Особистість неповнолітнього злочинця: визначення, риси, структура, характеристики.

 1. Значення дослідження особистості неповнолітнього правопорушника для запобігання злочинності неповнолітніх.

 2. Особливості психоемоційних характеристик неповнолітнього правопорушника.

 3. Класифікація і типологія неповнолітніх злочинців

 4. Особливості кримінальної мотивації неповнолітніх злочинців.

 5. Механізм формування і кримінологічні особливості особистості неповнолітніх, що вчиняють злочини корисливо-насильницької спрямованості

 6. Обставини, що сприяють криміналізації неповнолітніх.

Реферат:

 1. Фактори формування особистості неповнолітніх осіб, що вчинили злочини: кримінологічний аналіз та класифікація.

 2. Мотиви підліткових злочинів


Тема 3. Детермінація злочинності неповнолітніх та конкретних злочинів. Характеристика основних причин і умов злочинності неповнолітніх.

 1. Сучасні соціальні передумови злочинності неповнолітніх в Україні: кримінологічна характеристика.

 2. Сімейне неблагополуччя як фактор злочинності неповнолітніх

 3. Алкоголізм, пияцтво, наркоманія в неповнолітньому середовищі як фактор, що детермінує злочинність неповнолітніх

 4. Сирітство, безпритульність та злочинність неповнолітніх.

 5. Злочинність неповнолітніх як індикатор соціального благополуччя суспільства.

 6. Віктимогенні умови злочинів неповнолітніх.

Реферат:

 1. Динаміка криміналізації неповнолітнього правопорушника


Тема 4. Кримінологічне прогнозування та планування запобігання злочинності неповнолітніх. Поняття, принципи, рівні та об’єкт запобігання злочинності неповнолітніх

 1. Особливості кримінологічного прогнозування щодо злочинності неповнолітніх.

 2. Загальна характеристика системи запобігання злочинності неповнолітніх.

 3. Етапи запобіжної діяльності щодо злочинності неповнолітніх.

 4. Особливості заходів загально соціального призначення злочинності неповнолітніх

 5. Індивідуальна профілактика злочинів неповнолітніх.


Тема 5. Суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх, їх система, загальна характеристика діяльності.

 1. Система суб’єктів запобігання злочинності неповнолітніх: функції, завдання, компетенція.

 2. Органи державної влади й органи місцевого самоврядування як суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх

 3. Інститути соціального виховання як суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх

 4. Органи захисту й соціальної, психолого-педагогічної, медичної та правової допомоги як суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх

 5. Правоохоронні органи та їх спеціалізовані підрозділи й служби як суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх

Реферат:

 1. Роль органів внутрішніх справ у профілактиці злочинів, що вчиняються неповнолітніми


Тема 6. Правове регулювання запобігання злочинності неповнолітніх. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

 1. Міжнародне і національне законодавство щодо протидії злочинності неповнолітніх: загальна характеристика.

 2. Основні законодавчі акти України, спрямовані на профілактику правопорушень неповнолітніх.

 3. Роль відновного правосуддя в концепції ювенальної юстиції.

 4. Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні.Тема 7. Методика профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками

 1. Особливості профілактичного впливу на неповнолітніх правопорушників

 2. Особливості педагогічного впливу на неповнолітніх правопорушників.

 3. Особливості соціально-виховної роботи з засудженими неповнолітніми, що перебувають у виховних колоніях.

Реферат:

 1. Проблеми запобігання злочинам неповнолітніх з психічними аномаліями
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка