Зміс т атаманчук Ніна, Пасічніченко АнжелаСторінка19/19
Дата конвертації26.04.2016
Розмір3.32 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЧУТІВСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
У статті розглядається історія становлення та функціонування Чутівськoї музичної школи, діяльність якої спрямована на формування естетичної культури підростаючого покоління. Наведені персоналії та структура школи дає уявлення про напрямки роботи.

Ключові слова: естетична культура, мистецький заклад, дитяча музична школа.
На сучасному етапі реформування освітньої галузі важливою проблемою є функціонування та розвиток мистецьких та освітніх закладів, які є осередком формування естетичної культури особистості. Особливої уваги потребують мистецькі заклади, які розташовані у сільській місцевості, у невеликих районних центрах та містах. Вони інтегрують у собі навчально-виховну та культурно-масову роботу і не лише з учнівською молоддю, а й з дорослими людьми. Можна говорити, що такі заклади можна розглядати не тільки як географічне явище, а, перш за все, як соціальне. Це обумовлено тим, що віддаленість від культурно-адміністративних центрів, організаційні особливості здійснення педагогічного процесу, низька інформаційна насиченість освітньо-мистецького простору, відсутність належних умов для досягнення прогнозованих результатів, проблеми кадрового забезпечення актуалізують питання наявності і функціонування такого типу установ.

Музична школа як осередок музичного просвітництва, центр естетичного виховання, навчально-виховний заклад є важливою складовою формування особистості. Серед таких закладів назвемо Чутівську музичну школу як естетичний центр у районному центрі та навколишніх селах, де дитина може долучитися до прекрасного світу мистецтва, навчитися грі на музичному інструменті, співу, теорії музики, а також образотворчому та декоративно-ужитковому мистецтву.

Історія Чутівської дитячої музичної школи розпочинається 1 липня 1966 року, коли на базі музичних класів при районному будинку культури був відкритий цей заклад. На той час існувало три відділення: фортепіанний, народних інструментів (баян, акордеон) і духовий. Першим директором призначили Щербакова Володимира Петровича, який об’єднав навколо себе однодумців: Гундій П. С. , Линника К. М. (викладачі по класу баяна), Могильного М. Г. (викладач по класу духових інструментів), Філіпову О. Г.  (викладач по класу фортепіано).

Контингент учнів сягав 74 чоловіка: 35 учнів по класу баяна, 4 учнів відвідували клас духових інструментів, 17 – фортепіано.

Зазначимо, що відкриття такого мистецького закладу було важливим і позитивним для ознайомлення підростаючого покоління з кращими музичними зразками. Різноманітні види діяльності, у які були включені учні, формували певне естетичне ставлення людини до дійсності. У процесі естетичного виховання виробляється орієнтація особистості в світі естетичних цінностей у відповідності до уявлень про їх характер, який сформувався в даному конкретному суспільстві, здібність людини до естетичного сприйняття і співпереживання, розвивається її естетичний смак і ідеал, здібність до творчості за законами краси, до створення естетичних цінностей в мистецтві та поза ним (у сфері трудової діяльності, побуті, у вчинках і поведінці).

Згодом відбувається становлення, розширення школи як за чисельністю, так і за функціями. Сьогодні на базі школи функціонують три філіали у сільській місцевості, зокрема у с. Артемівна (з 1 вересня 1970 р.), с. Нова Кочубеївка, с. Чапаєве, де учні навчаються грі на фортепіано, баяні, акордеоні, скрипці, домрі, вивчають музичні дисципліни – сольфеджіо та музичну літературу.

Потягом цих років мистецький заклад очолювали досвідчені організатори, викладачі, методисти, яким вдалося згуртувати колектив педагогів, учнів та їх батьків. Назвемо їх: Шевченко Олександр Васильович (директор школи з 1 серпня 1972 року), Удовик Станіслав Олександрович (призначений на посаду директора у листопаді 1977 р .), Куленко Валентина Василівна (з 1 липня 1978 р. ), Грицюк Богдан Романович (з 5 вересня 1979 р .), Філенко Наталія Борисівна (1990 р. і по теперішній час).

Завдяки професіоналізму та наполегливій праці викладацького складу, високому рівню організації навчально-методичного та позакласно-виховного процесу Чутівська ДМШ у грудні 2009 року одна з перших у Полтавській області пройшла з відзнакою державну атестацію навчальних закладів.

Зростав і контингент учнів, наприклад у 1972 році він складав 107 чоловік, а сьогодні – 170 (філія у с. Артемівка – налічує 35 учнів і 12 викладачів). Сьогодення Чутівської дитячої музичної школи – це функціонування десяти викладацьких та дитячих мистецьких колективів, плідна робота п’яти відділів та 24 викладачів.

Охарактеризуємо роботу відділів школи.

Відділ народних та духових інструментів заснований 1966 року. Він пишається своїми 250 випускниками, які опановували гру на дерев’яних та мідних духових інструментах, бандурі, домрі, баяні, акордеоні, гітарі під керівництвом десяти викладачів. Навчання відбувається на заняттях з музичного інструмента, оркестру, хору в молодших класів, сольфеджіо, української та зарубіжної музичної літератури. Художні колективи, які створені на базі цього відділу, – оркестр народних інструментів (керівник Т. В. Лисенко), дует домристів (керівник Т. В. Лисенко ), дует гітаристів (керівник Н. Д. Одинець), ансамбль гітаристів (керівник І. М. Атаман), ансамбль баяністів (керівник Н. Б. Філенко) – дають можливість учням опанувати інший інструмент, розвинути свої артистичні здібності.

Відділ фортепіано та скрипки, очолюваний З. І. Куцевал, Л. В. Сидоренко, працює з дня заснування школи. П’ятеро викладачів залучають учнів до прекрасного світу музики, формують любов до інструменту та творчого процесу взагалі, результати своєї роботи презентують на різноманітних конкурсах та концертах. До навчального плану підготовки на цьому відділенні включені предмети музичний інструмент, сольфеджіо, українська та зарубіжна література

Музично-теоретичний відділ має багатолітню історію і напрацювання. Тривалий час викладачами працювали О. В. Шевченко (музична література), І. Г. Замай (сольфеджіо), З. М. Коршак (сольфеджіо, музична література), І. М. Сергеєва (сольфеджіо, музична література), М. А. Соловій (хор, сольфеджіо). Естафету досвідчених педагогів підхопили випускники цієї школи, які після закінчення вищих навчальних закладів повернулися до музичної школи, – Ю. В. Лазоренко, Н. С. Полтавець, Л. Л. Лаліашвілі-Терещенко

У 2003 році у школі почав функціонувати відділ образотворчого мистецтва (заввідділом А. Г. Болюх), мета якого – долучити учнів до кращих надбань образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, надати знання, сформувати спеціальні уміння та навички, які згодом можна використати у повсякденному житті. Техніці «квілінг» навчає вихованців І. С. Мотилевич, писанкарству, декоративному розпису, вишивці – Т. С. Зайкова.

У 2004 році розпочав свою історію у Чутівській дитячій музичній школі вокально-хоровий відділ, очолюваний Ю. В. Лазоренко. Викладачі О. С. Водяницька, Ю. М. Свіжина, Н. В. Колісник долучають учнів до пісні як невід’ємної частини життя народу, до радощів, які у ній передаються, до кришталево-чистого омріяного світу прекрасного. На заняттях з вокалу, музичного інструменту, сольфеджіо, української та зарубіжної музичної літератури, ритміки відшліфовуються уміння і навички, здобуваються знання. Окрасою відділу є мистецькі колективи: хор старших класів (керівник Н. В. Колісник, концертмейстер С. С. Гогохія), хор молодших класів (керівник Ю. В. Лазоренко, концертмейстер С. С. Гогохія), ансамбль народної пісні (керівник Н. В. Колісник, концертмейстер С. А. Ніколаєнко).

Результати роботи колективу педагогів і учнів Чутівської дитячої музичної школи засвідчують, що цей заклад є центром естетичного виховання особистості; реалізується навчальна, виховна, просвітницька функції, які виконує навчальний заклад. Участь учнів і педагогів та їх досягнення і перемоги у обласних конкурсах «Світ навколо нас», «Барви Лесиного гаю», «Воскресни, писанок», «Юний віртуоз Полтавщини», Музичний вернісаж», «Музичний калейдоскоп», «Душі пісенної криниця», «Естрадна веселка» підтверджують це.


SUMMARY

History of development and functioning of musical school in Chutove village is considered in the article. School activities are directed on the youth’s aesthetic culture formation. Persons and school structure are given. They allow to understand directions of its work.

Key words: aesthetic culture, art establishments, children musical school.

Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – Випуск 6. – 200 с.

Відповідальна за випуск кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін О.В. Дмитренко


Тезі доповідей друкуються в авторській редакції

Комп’ютерна верстка О.В. Топчило

Підписано до друку 25.04.2013 р. Формат


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка