«Здійснення перевірок з питань систематизації законодавства в територіальних органах міністерств, інших органах центральної виконавчої влади, районній державній адміністрації»Скачати 138.69 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір138.69 Kb.
Оратівське районне управління юстиції

Вінницький області


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Оратівського

районного управління юстиції

Вінницької області


Л.С. Волощук
«___» ____________2014 року
Методичні рекомендації
на тему:
«Здійснення перевірок з питань систематизації законодавства в територіальних органах міністерств, інших органах центральної виконавчої влади, районній державній адміністрації»
Оратів – 2014

ЗМІСТ

  1. Вступ

  2. Обгунтування необхідності проведення органами юстиції перевірки з питань систематизації законодавства

  3. Організація проведення перевірки

  4. Список використаної літератури


1.Вступ

Удосконалення нормативно-правової бази є складним процесом, особливе місце в якому займає систематизація та облік законодавства, що дає можливість всебічно врахувати характер українського законодавства.


Систематизація нормативно правових актів - засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.
Нормативно-правові акти видаються різними органами, мають не однакову юридичну силу, не співпадають за часовим виміром, поширюються на різних суб'єктів і територіальний простір. Тому природно, що з часом між ними виникають суперечності, а збільшення кількості нормативних матеріалів ускладнює їх виконання. Крім того, акти видані в різні періоди часу, неоднаково регулюють суспільні відносини. Але законодавство не може функціонувати належним чином, якщо воно не є системою, складові якої тісно пов'язанні та узгоджені, взаємовплив яких ретельно регламентується чіткою ієрархічною побудовою.
Систематизація нормативно-правових актів необхідна перш за все, для ведення обліку, розвитку законодавства і здійснення контролю над ним, для забезпечення узгодженості та взаємозалежності різних його частин. Даний процес є важливою умовою правильного з'ясування і застосування норм права державними органами, він сприяє розумінню законодавства як єдиного цілого. Систематизація забезпечує доступність законодавства для суспільства, вона повинна використовуватися насамперед для забезпечення суб'єкта права необхідною нормативно-правовою документацією.
Завдяки систематизації законодавства долаються суперечності між нормами права, скасовуються чи змінюються старі нормативно-правові акти, замінюються новими відповідно до потреб суспільного життя, акти групуються за певними системними ознаками, формуються в кодекси, зібрання законодавства та інші нормативно-правові документи. Невід'ємною від систематизації законодавства, складовою є ведення обліку актів законодавства, їх підтримання в контрольному стані та зберігання.


2.Обгунтування необхідності проведення органами юстиції перевірки з питань систематизації законодавства

Відповідно до п.п. 18, 19 п. 10 „Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, юридична служба міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації:


- веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України;
- забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
Пунктом 16 зазначеного Положення визначено, що орган виконавчої влади, підприємство зобов'язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, в тому числі забезпечувати їх нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 „Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади покладенні завдання щодо забезпечення належного рівня правової роботи у відповідних сферах державного управління, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, забезпечення їх необхідними нормативно-правовими актами, іншою правовою інформацією, необхідною для виконання ними покладених повноважень.
Відповідно до п. 3 Положення юридична служба з питань організації та проведення правової роботи керується актами Міністерства юстиції України.

Відповідно до п. 4.4 Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 районне управління юстиції координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районної державної адміністрації з питань систематизації законодавства , а також перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення вичавлених недоліків.

Перевірки роботи стану систематизації законодавства в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях (далі - юридична служба) проводяться з урахуванням вимог:

Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 р. за № 760/19498 (далі - Положення);

Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (далі - Загальне положення);

Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012 N 91/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України19 січня 2012 р. за N 75/20388 (далі - Порядок)

При цьому, при проведенні перевірок, під час семінарів, стажувань, надання консультацій, а також в інформаційних листах або у вигляді методичних посібників (пам’яток) можуть надаватися рекомендації щодо техніки ведення відповідної роботи.

3.Організація проведення перевірки

Рішення щодо проведення планової або позапланової перевірки приймається начальником управління юстиції у встановленому законодавством порядку.

Для проведення планової або позапланової перевірки потрібні такі документи (підписані уповноваженою посадовою особою органу юстиції):

наказ про проведення перевірки та утворення Робочої групи;

план проведення перевірки;

лист-повідомлення органу юстиції про проведення перевірки.

Для проведення перевірки за наказом уповноваженої посадової особи утворюється Робоча група у складі не менше двох фахівців. До роботи Робочої групи за рішенням уповноваженої посадової особи залучаються працівники відповідних структурних підрозділів органу юстиції, інших органів виконавчої влади та фахівці (експерти) за погодженням з їх керівниками. У кожному конкретному випадку строк проведення перевірки та склад Робочої групи визначаються з урахуванням обсягу, характеру та складності правової роботи об'єкта перевірки. У разі потреби за поданням керівника Робочої групи продовження строку проведення перевірки здійснюється уповноваженою посадовою особою, яка прийняла рішення про проведення перевірки.

У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією та чинним законодавством України і проводить перевірку в установлений строк та в обсязі поставленого завдання.Перевірка з питань правової роботи та систематизації законодавства здійснюється, як правило, одночасно.

Для проведення перевірки готуються такі документи:

наказ про проведення перевірки стану правової роботи та систематизації законодавства та утворення Робочої групи;

план проведення перевірки стану правової роботи та систематизації законодавства;

лист-повідомлення органу юстиції про проведення такої перевірки.

У ході підготовчої роботи керівником Робочої групи розробляється план перевірки, який затверджується уповноваженою посадовою особою органу юстиції, що прийняла рішення про проведення перевірки та створення Робочої групи. План проведення перевірки має містити в собі визначення кола питань, які потрібно перевірити, строк та мету перевірки, а також період роботи, який планується перевірити.
Відповідно до вимог Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства План перевірки стану систематизації законодавства повинен включати такі пункти:


  • наявність нормативної бази актів законодавства, у тому числі власних нормативно-правових актів, виданих після 24 серпня 1991 року;

  • наявність нормативної бази актів УРСР та актів законодавства колишнього Союзу РСР, що застосовуються відповідно до компетенції;

  • ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України;

  • підтримання актів законодавства у контрольному стані та їх зберігання.

Після підписання наказу про проведення планової або позапланової перевірки керівник Робочої групи:

розподіляє між членами Робочої групи конкретні завдання на перевірку;

ознайомлює членів Робочої групи з документацією, що є в наявності органу юстиції, щодо стану правової роботи, систематизації законодавства об'єкта перевірки;

інформує всіх її учасників про строк і мету проведення перевірки;

не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення планової перевірки забезпечує направлення підписаного уповноваженою посадовою особою органу юстиції листа-повідомлення об'єкту перевірки із зазначенням строку проведення перевірки, періоду, який перевірятиметься, та складу Робочої групи. Об'єкт перевірки, який отримує лист-повідомлення, повинен розглянути його та створити відповідні умови для проведення перевірки.

3.6. Підготовка до проведення перевірки повинна включати:

аналіз інформації об'єктів перевірок про стан організації правової роботи, систематизації законодавства;

аналіз матеріалів попередніх перевірок стану правової роботи, систематизації законодавства та виконання наданих рекомендацій за наслідками попередніх перевірок;

визначення, чи перевірятиметься стан правової роботи в цілому, чи окремі її напрями;

вивчення законодавства, методичних рекомендацій та інших матеріалів, які доцільно використати під час перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства;

визначення доцільності залучення до проведення перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства представників інших структурних підрозділів органу юстиції, органів виконавчої влади та фахівців (експертів).


Основними завданнями перевірки стану систематизації законодавства є:

перевірка стану систематизації законодавства щодо забезпечення юридичною службою правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об'єктом перевірки, його керівниками та працівниками;

внесення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і поліпшення стану систематизації законодавства;

надання методичної допомоги з окремих питань, систематизації законодавства об'єкту перевірки;

вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення, систематизації законодавства в діяльності об'єктів перевірки.

Керівник та члени Робочої групи, уповноважені здійснювати перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства, мають право:

входити за службовим посвідченням до приміщень, у яких розташований об'єкт перевірки, мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки;

вимагати надання довідок, письмових або усних пояснень посадовими особами об'єкта перевірки, а також отримувати від посадових осіб усні та письмові пояснення і зауваження з питань, що виникають під час проведення перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства;

вимагати надання копій документів та інших матеріалів, які стосуються предмета перевірки, для долучення їх до матеріалів перевірки.Керівник Робочої групи зобов'язаний:

повідомити керівника об'єкта перевірки чи особу, яка його заміщає, про права, обов'язки та повноваження членів Робочої групи під час проведення перевірки, причину та мету перевірки, установити перелік необхідних документів та термін їх надання, узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки;

у разі відмови посадової особи об'єкта перевірки від надання пояснень, документів чи належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) на усний запит членів Робочої групи зафіксувати цей факт у довідці за результатами перевірки, підготувати та надати посадовій особі об'єкта перевірки письмовий запит із зазначенням терміну надання необхідної інформації, а в разі відмови в отриманні письмового запиту надати його особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації вхідної кореспонденції об'єкта перевірки, або направити запит за місцезнаходженням об'єкта перевірки рекомендованим листом. До примірника довідки за результатами перевірки, що зберігається в органі юстиції, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмового запиту на адресу об'єкта перевірки рекомендованим листом;

на будь-якій стадії перевірки приймати від посадових осіб об'єкта перевірки усні та письмові зауваження, пояснення щодо предмета перевірки;

дотримуватися принципів законності, конфіденційності, об'єктивності, достовірності та обґрунтованості результатів перевірки;

виявлені під час перевірки факти порушень законодавства відображати у довідці за результатами перевірки, долучати до неї відповідні копії документів, пояснення посадових осіб об'єкта перевірки;

у разі незгоди керівника чи іншої посадової особи об'єкта перевірки з фактами, викладеними у довідці за результатами перевірки, запропонувати подати упродовж п'яти робочих днів з дня отримання довідки за результатами перевірки письмові зауваження, провести їх перевірку та про результати повідомити відповідних посадових осіб об'єкта перевірки. Зауваження додаються до довідки за результатами перевірки;

у разі невиконання або неналежного виконання посадовою особою об'єкта перевірки законних вимог посадової особи, уповноваженої проводити перевірку стану правової роботи, систематизації законодавства, вказати про це у довідці за результатами перевірки, із зазначенням дати, часу, місця, відомостей про посадову особу, що припустилася таких дій, і негайно доповісти про це керівництву органу юстиції;

не допускати дій та вчинків, які суперечать етиці ділових відносин та (або) можуть негативно характеризувати органи юстиції.

Керівник та члени Робочої групи відповідають за належне виконання службових обов'язків, об'єктивне проведення перевірки, викладення у довідці за результатами перевірки достовірних фактів та їх обґрунтувань

За результатами перевірки оформлюється єдина довідка, в якій серед інших описується стан роботи юридичної служби з напрямку систематизація законодавства. Вона підписується всіма спеціалістами, що здійснювали перевірку (у тому числі спеціалістом, відповідальним за кодифікаційно-довідкову роботу).

Довідка оформлюється і подається об'єкту перевірки не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після закінчення перевірки і має містити аналіз, висновки та рекомендації з усіх питань, які перевірялися.

У висновках довідки слід відобразити узагальнений опис виявлених перевіркою порушень з посиланням на відповідні підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів. Наприкінці довідки за результатами перевірки відображаються рекомендації з метою покращення стану роботи, усунення виявлених порушень і недоліків.

Керівник Робочої групи підсумовує подані матеріали та забезпечує складання довідки за результатами перевірки у двох примірниках.

Перший примірник довідки за результатами перевірки зберігається у відповідному структурному підрозділі органу юстиції.

Другий примірник довідки за результатами перевірки подається протягом 10 робочих днів після закінчення перевірки уповноваженій особі об'єкта перевірки або здається до канцелярії під підпис у довідці із зазначенням прізвища та посади працівника, що прийняв довідку за результатами перевірки, або надсилається рекомендованим листом з поштовим підтвердженням про вручення поштового відправлення.

Керівник Робочої групи протягом семи робочих днів після прийняття об'єктом перевірки другого примірника довідки перевірки та розгляду письмових пояснень чи заперечень об'єкта перевірки до довідки перевірки доповідає про її результати уповноваженій посадовій особі, яка прийняла рішення про проведення перевірки та створення Робочої групи, з наданням першого примірника довідки за результатами перевірки та інших матеріалів, складених за результатами перевірки, з відміткою про вручення її керівнику об'єкта перевірки.

Після ознайомлення уповноважених осіб об'єкта перевірки з довідкою за результатами перевірки орган юстиції надсилає об'єкту перевірки лист за результатами перевірки, у якому зазначаються недоліки та порушення, вносяться пропозиції про їх усунення та, за потреби, притягнення до відповідальності у встановленому законодавством порядку посадових осіб, винних у допущених порушеннях, а також встановлюється строк для надання повідомлення до органу юстиції про вжиті заходи.

Об'єкт перевірки у встановлений строк зобов'язаний повідомити орган юстиції про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою недоліків та порушень і надати підтвердні матеріали (у разі встановлення такої вимоги).

  1. Список використаної літератури

1.Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 р. за № 760/19498 ;

2. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 ;

3. Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012 N 91/5 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України19 січня 2012 р. за N 75/20388 .База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка