Збірник завдань для Практичних робітСторінка1/9
Дата конвертації30.04.2016
Розмір1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Безкоровайна Юлія Анатоліївнаhttp://rukotvory.com.ua/wp-content/gallery/stalosya_meduchylysche/dsc00372.jpg

збірник завдань

для Практичних робіт

з української мови

(підготовка учнів до ЗНО)

Красноармійськ

2016

cерія «Готуємось до зно»
Затверджено на засіданні методичної ради

Протокол № 3 від 21 січня 2016 р.


Безкоровайна Ю.А. Збірник завдань для практичних робіт з української мови (для підготовки учнів до ЗНО. Тема «Складне речення»). – Красноармійськ, 2016. – 138 с.

Збірник завдань укладений відповідно до програми вивчення української мови для загальноосвітніх шкіл. Складається з 18 практичних робіт, кожна з яких включає в себе різноманітні завдання різного рівня складності. Матеріали, вміщені у збірнику, можна використати під час пояснення нового матеріалу, поточного контролю знань учнів, а також для підготовки контрольних робіт.

Для вчителів української мови загальноосвітніх шкіл, а також для всіх, хто цікавиться вивченням рідної мови.
© Безкоровайна Ю.А., 2016


ПЕРЕДМОВА

Збірник завдань для практичних робіт з української мови (підготовка до ЗНО) укладено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова, Українська література. 5-9 класи за редакцією Таранік-Ткачук К.В., а також відповідно до підручника для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 9 клас» (Заболотний О.В, Заболотний В.В.).

Дане видання містить різнорівневі завдання з теми «Складне речення», які вчитель може використати під час пояснення нового матеріалу, поточного контролю знань учнів, індивідуальної роботи з ними, а також для підготовки контрольних робіт із вивченої теми.

Завдання побудовані так, що мають неоднаковий ступінь складності, розраховані на вироблення в учнів необхідних знань, умінь і навичок, а також спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів. Особливу увагу звернено на формування логічного мислення учнів, адже у процесі виконання завдань вони набуватимуть умінь аналізувати, зіставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища.

Завдання, вміщені у збірнику, можна поділити на два типи: теоретичні, що мають за мету повторення засвоєних учнями правил, а також практичні, які дозволять оцінити рівень сформованості вмінь та навичок використання основних мовних знань на практиці. Кількість завдань, послідовність їх виконання та критерії оцінювання учитель може добирати довільно, відповідно до індивідуальних особливостей учнів та дидактичної мети уроку.

Збірник допоможе вчителеві української мови збагатити власний досвід, урізноманітнити навчальну діяльність, виховувати в учнів інтерес до вивчення української мови, формувати національно свідому та духовно багату мовну особистість.

Сподіваюсь, що пропонований посібник зацікавить всіх тих, хто викладає українську мову в загальноосвітніх школах.
Практична робота № 1.

Тема. Складне речення і його ознаки.

Мета: систематизувати та закріпити знання про складне речення, його види та засоби зв’язку.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складне речення та його ознаки», ти будеш

Знати:


 • поняття про складне речення;

 • особливості будови складного речення;

 • засоби зв’язку в ньому.

Уміти:

 • розрізняти прості та складні речення;

 • моделювати складні речення;

 • використовувати їх у висловлюваннях.

Цінувати:

 • героїчне минуле нашого народу;

 • свої творчі здібності.


Бажаю успіхів!
Повторюємо вивчене.

Основні види складних речень і засоби зв’язку в них.


http://notatka.at.ua/_pu/8/s93512488.jpg

 

Складним реченням  називають речення, що складається з двох або кількох простих речень, об’єднаних в одне синтаксичне ціле за змістом, інтонацією, сполучниковим або безсполучниковим зв’язком: Баба Килина була невеличка й тонка, на її темному обличчі життя зоставило своє зморшкувате письмо, в очах випалило живий дух, і вони були подібні на дві бездонні криниці (Є.Гуцало).

Складні сполучникові речення поділяють на складносурядні та складнопідрядні.

Частини складносурядного речення з’єднуються сурядними сполучниками. У складносурядному реченні частини, що входять до нього,— рівноправні, незалежні одна від одної, тобто з’єднані сурядним зв’язком, як однорідні члени: Всі обжинкові звичаї виконуються тільки з озимими хлібами, а закінчення жнив ярого збіжжя не відзначається якимись спеціальними обрядами (За кн. «Гуцульщина»).

Частини складнопідрядного речення поєднуються підрядними сполучниками і сполучними словами. Вони залежать одна від одної і з’єднані підрядним зв’язком: Вона варила дуже смачний борщ, який уміла так затовкувати салом і засмачувати сметаною, що від нього не можна було одірватися. (Є.Гуцало).

Частини безсполучникового складного речення пов’язуються між собою за допомогою інтонації (без сполучників і сполучних слів): Молоді жонаті і старші парубки в передноворічний вечір ходили по хатах «меланкувати», один із парубків вдягався «Меланкою» (за кн. «Гуцульщина»).


Завдання №1. Вибірково-пошукова вправа.

Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Випишіть речення в такій послідовності: 1. прості речення;

 2. складносурядні речення із сурядними сполучниками;

 3. складнопідрядні речення із підрядними сполучниками;

 4. безсполучникові складні речення:

Побратимство в запорожців перебувало у великій шані. Народні оповідання зберегли нам багато випадків про те, коли козак, одшукавши свого побратима в неволі й не маючи коштів, щоб його викупити, віддавався сам на каторгу з тим, щоб турок випустив його побратима на волю... На знак побратимства запорожці мінялися хрестами з тіла, а далі в них усе було спільне. У походах побратими бувало не з’їдять один без одного шматка хліба; в боях же вони билися поруч і рятували один одного від смерті. (За А. Кащенком).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання №2. Мовознавче дослідження.
Визначте тип речення і побудуйте його структурну схему.

Над землею висіла ще сиза дрімота, її будило гупання гармат, брязкіт зброї, хвалькуваті бойові вигуки під стінами могутньої кам’яної фортеці (За Р.Іванченко)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Завдання №3. Дослідження- відновлення.

Утворіть з поданих простих речень складні сполучникові речення. Запишіть  їх, уникаючи  тавтологічних повторів.

1. Настала осінь. Пожовкло листя на деревах. Відлітають птахи. Все частіше небо затягують важкі хмари (За Б. Лепким). 2. Був зорепад і зелен сад. Ми були у парі (За В. Кудрявцевим). 3. Мати все життя тяжко працювала. Син виріс неробою (За О. Гончарем). 4. З високих круч луна орлиний клекіт. Я телефон Ваш набрала (За Т. Севернюк). 5. Час летів, немов на крилах. Мов сон, життя минало  (За Лесею Українкою). 6. Верби  сплакували листям. Золоті  сльози  гнало над водою  (За Г. Тютюнником). 7. Праця  стає великим вихователем. Праця входить у духовне життя наших вихованців (За В. Сухомлинським). 8. Катря наче заспокоїлась. Неймовірна думка не кидала  її  голови  (За Панасом Мирним).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №4. Творче моделювання.

З кожної пари простих речень утворіть і запишіть складне. Укажіть вид і засоби зв’язку в утворених реченнях. 1. Справжній запорожець завжди дивився похмуро. Сторонніх він зустрічав спочатку непривітно.

 2. Проходив час. Козак лагіднішав.

 3. Пізніше мандрівники писали про запорожців багато гарного. Козаки виявлялися гостинними й веселими людьми (За Д.Яворницьким).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №5. Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, скориставшись алгоритмом.Алгоритм синтаксичного розбору складного речення

http://notatka.at.ua/_pu/8/s63542947.jpg

Січ – мати, а Великий Луг – батько (Народна творчість).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання №6. Творча лабораторія.

Складіть за малюнком речення, які б відповідали поданим схемам:

[ ], [ ]. [ ], та [ ]. [ ], щоб [ ]. http://abetka.ukrlife.org/foni/1g.jpg

Підкресліть граматичні основи утворених речень.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №7. Тестові завдання

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.1. Укажіть ознаки складного речення

А.  Має одну  граматичну основу.

Б.  Може мати  сурядний, підрядний,  безсполучниковий  зв’язки.

В.  Частини  завжди  залежать одна від одної.

2. Перед сполучниками і, та, але, проте, однак, чи, що, щоб, які з’єднують частини складного речення, ставиться

А. Кома.

Б. Тире.

В. Двокрапка.

3. Речення  Ми з тобою ішли, і синіли поля

А. Є простим реченням з однорідними присудками.

Б. Є складним реченням з двома граматичними основами.

В. Є складним реченням з трьома граматичними основами.

4. Укажіть складносурядне речення

А. Спинилось літо на порозі і дише полум’ям на все, і грому дальнього погрози повітря стомлене несе.

Б. Характерно, що критики відразу ж помітили багатство і красу мови творів Панаса Мирного.

В. Зосталася Мотря сама-сама, як палець, з своєю нерозважною думкою.

5. Позначте складнопідрядне речення

А. Стоїть він на току з ціпом і бачить: приходить десятник з волості.

Б. Покотились з очей сльози, як горох, закапали аж на долівку.

В. На завтра, як чуть стало сіріти, зібралися коло волості та взяли старшину з собою і пішли до пана в Красногорку.

6.Укажіть безсполучникове складне речення

А. До Миколи не сій гречки й не стрижи овечки.

Б. Коли квітень з водою, то травень з травою.

В. Травень холодний – рік хліборобний .
1

2

3

4

5

6 


Практична робота № 2.

Тема. Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.

Мета: систематизувати та закріпити знання про складносурядне речення, його будову та засоби зв’язку в ньому.

Дорогий друже!

Опанувавши тему «Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку», ти будеш

Знати:


 • поняття про складносурядне речення;

 • особливості будови складносурядного речення;

 • засоби зв’язку в ньому.

Уміти:

 • розрізняти складносурядні речення в тексті;

 • визначати засоби зв’язку частин складносурядного речення;

 • моделювати складносурядні речення;

 • використовувати їх у висловлюваннях.

Цінувати:

 • творчість Т.Г.Шевченка;

 • набуті знання;

 • свої творчі здібності;

Бажаю успіхів!

Повторюємо вивчене.

Складносурядне речення – це речення, частини якого рівноправні, незалежні одна від одної, тобто з’єднані сурядним ( єднальні, протиставні, розділові сполучники) зв’язком, як однорідні члени:

І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України .Г.ШевченкоІ мертвим і живим …”).

[…], і […] – складносурядне реченняОсновні ознаки складносурядного речення:

 • два і більше простих речень, які входять у його склад;

 • за змістом рівноправні;

 • зв’язуються сполучниками сурядності.Завдання №1. Вибірково-пошукова вправа.
Прочитайте текст, випишіть складні речення, визначте їх вид та засоби зв’язку, підкресліть граматичні основи.

Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії, а дитинство його пройшло в сусідньому селі Кирилівці. В убогій і тісній хаті жила велика родина: батьки й шестеро дітей. Тарасів батько був людиною розумною і працьовитою. Разом із дружиною він тяжко працював на панщині, також обробляли вони й клапоть землі, виділеної їм. Єдиним законом у ті часи була панська сваволя.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання №2. Синтаксичне конструювання.

Побудуйте речення (тема «Життя і творчість Т.Г.Шевченка») за поданими схемами, запишіть їх, укажіть засоби зв’язку. 1. Або [ ], або [ ].

 2. [ ], а [ ].

 3. [ ], і [ ], і [ ].

 4. [ ], проте [ ].

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №3. Мовознавче дослідження.

Виберіть продовження речення Зранку ми почали непокоїтися... , щоб утворилося складносурядне речення. Запишіть правильне речення, підкресліть граматичну основу.Начало формы

1… проте погода посприяла нам і цього разу.

2… й обговорювати можливі перешкоди. 

3… бо кожен з нас почувався досить невпевнено.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Конец формы
Завдання №4. Творче моделювання.
Утворіть з поданих парами простих речень складносуряднi, використовуючи вiдповiднi сполучники сурядності,  розставте роздiловi знаки, накресліть структурні схеми утворених речень.

    1. Пiсня в селi замовкла. У гаю ще витьохкував соловей. 2. Було ще досить рано. Спати нiкому не хотiлось. З. Мiсяць ще не зiйшов. Яскраво свiтили зiрки. 4. Хтось ішов менi назустрiч. Може менi так здалося.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №5. Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення, скориставшись алгоритмом.Алгоритм синтаксичного розбору складного речення

http://notatka.at.ua/_pu/8/s63542947.jpg

Прилинув вітер,  і в тісній хатині він про весняну волю заспівав

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №6. Дослідницько-пошукова робота.

Установіть відповідність (з’єднайте стрілочками) між уривками з творів Т.Г.Шевченка та ілюстраціями до них, доберіть до кожного відповідну структурну схему. Запишіть назву твору. http://cs628020.vk.me/v628020426/82a/kjtd7qnumm4.jpg

А. І заплакала Лілея,

А Цвіт Королевий

Схилив свою головоньку

Червоно-рожеву

На білеє пониклеє

Личенько Лілеї .http://img-fotki.yandex.ru/get/4128/188331145.0/0_8c58c_de9affb4_m

Б. Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів.http://bokov.net.ua/files/files/21873.files/image006.jpg

В. Там десь милий чорнобривий

По полю гуляє,

А я плачу, літа трачу,

Його виглядаю.


 1. […], a […]. 2. […], та […]. 3.[…], а […O, O…].

А_________________________________

Б_________________________________

В_________________________________

Завдання №7. Тестове завдання

Виконайте тестові завдання, відповіді запишіть у таблицю.

1. Яке з наведених речень є складносурядним?

А. Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле приносить біду   

Б. Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям 

В. Запахла осінь в'ялим тютюном, та яблуками, та тонким туманом, і свіжі айстри над піском рум'яним зоріють за одчиненим вікном 

2. Знайдіть речення, у якому пропущено кому:

А. Щасливо співати і жити у рідному краю, і зорям щасливим світити на землю мою.

Б. На глибині сплеснулась риба, і сполохані кола, доганяючи одне одного, почали набігати па берег.

В. Піднялися крила сонних вітряків і черешню білу вітер розбудив .

3. Визначте, будові якого з речень відповідає така схема:

[ ], [ ], [ ], [ ].

А. У неї запаморочилась голова; вона крикнула і трохи не впала на місці.

Б. У степу було тихо: блищали од сонця стерні і ковила понад шляхом, сріблилася важка, обвішана разочками роси павутина .

В. Брязкали сталевими тарелями вагонні буфети, перегукувалися дударі-стрілочники, сюрчали у свої сюрчки й вимахували ліхтарями зчіплювачі вагонів, видзвонювали молоточками по колесах обходчики поїздів…

4. Укажiть рядок, у якому правильно розставлено роздiловi знаки

А. Ми йдемо через сiнокiс, i темнiє над нами небо.

Б. Дiвчина вийшла з хати, i повiльно пiшла до криницi .

В. Вiтер дмухнув трохи збоку, потiм ухопив судно, i знiс трохи набiк .

5. Доберiть другу частину до речення Зима лютувала, щоб утворилося складне речення

А i сипала пригорщi снiгу.

Б i все дужчав мороз.

В i не здавала позицiй.

6. Укажіть схему, якій відповідає речення Там клен зелений схиливсь до тину, і мати рідна щось пише сину.

А. [ ], [ ], і [ ].

Б. [ ], і [ ], [ ].

В. [ ], і [ ].

1

2

3

4

5

6

Практична робота № 3.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка