Завдання Напишіть твір за однією із тем: Нам воля не впала з неба -мільйони за неї ляглиСторінка1/6
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Завдання для 8 класу

І варіант.

Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Нам воля не впала з неба –мільйони за неї лягли.

2.Чи “модно” бути чесним?

3.Творімо Україну довкола себе!

4. Материнське слово (за відомими вам творами українських письменників).

(При виконанні завдання намагайтесь опиратися на відомі Вам програмові та позапрограмовані твори художньої літератури, фольклору).

Завдання 2. Що таке віршовий розмір? Які розміри Вам відомі? Проаналізуйте на самостійно підібраних прикладах.

Завдання 3. Назвіть відомі Вам твори художньої літератури, в яких описуються окремі вірування, звичаї та обряди українського народу. Навіщо вони введені письменниками до творів? Про що свідчать?

Завдання 4. Упорядкуйте текст. До якого стилю Ви б його віднесли? Доведіть свою думку.

Не хочу борщу хочу каші репетував Миколка розмащуючи по веснянкуватих щічках сльози перемішані з вуличним пилом то їж кашу а де вона он у казані на плиті стоїть відгукнулась мати витираючи руки від мильної піни що переливалася в ночвах зараз насиплю не хочу каші не хочу каші скрикнув Миколка й знову зайшовся плачем а ти ж казав що хочеш бо я думав що в тебе каші немає.

Завдання 5. Розставте розділові знаки, зробіть розбір за членами речення та частинами мови.

Сильніше смерті наше бажання перемогти наше прагнення свободи наша воля до життя.

Ясніше сонця світить правда окрилюючи душі молоді.

Ми прагнем учитись і жити на радість коханій землі.

Він заставляв нас вдумливо працювати над кожним вміщеним у підручнику текстом.

Завдання 6. Розкрийте дужки. Запишіть слова правильно.

Де/не/де; /до/не/давна; /не/гарний; /за/те мудрий; /не/відання; ніким /не/знан...ий; /не/вида...ий досі підручник; /не/видан...е диво; /не/збагнен...а мудрість; пліч/о/пліч; С...ц...лія; Ч...каго; ві...чайдушний, ро...печений; ...фотографований, /не//ві/глас.

Поясніть значення та творення підкреслених слів.

Завдання 7. Подані фразеологізми замініть синонімічними. Доберіть до них фразеологізми-антоніми:

Сісти в колошу.

Ні пари з уст.

Ні в тин ні в ворота.

З-під дощу – під ринву.

Завдання 8. Напишіть запрошення голові журі на один із цікавих заходів, що проводитимуться у Вашій школі.

ІІ варіант

Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Образи лицарів слова, їх чесність та відданість інтересам народу.

2. Природа України та її символіка в ліричній народній пісні.

3. Поезія любові та борні (на основі пісень січових стрільців).

4. Барвистий спадок Дідуся Кенара.

Завдання 2. Що таке притча? Які відомі Вам твори українських письменників можна назвати притчами? Чому? Доведіть це на прикладі одного із названих Вами творів.

Завдання 3. Які повір’я, звичаї, обряди, пов’язані з будівництвом української хати, Вам відомі? На що вони спрямовані? Про що це свідчить?

Завдання 4. Перекладіть речення українською мовою, розставте розділові знаки, розберіть за членами речення:

Желая успокоить плачущего ребенка мать прижимает его к груди что-то говорит напевая а когда дитя успокоится ложит его просветленного и тихого в колыбельку чтобы снова вернуться к труду ожидающему ее заботливых рук.

Завдання 5. Складіть текст (до 10 речень), в якому були б:

а) відокремлені додатки;

б) вставні слова;

в) звертання;

г) дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.

Завдання 6. Складіть узагальнену таблицю: “Написання ненаголошених Е та И в українській мові”.

Завдання 7. Запишіть українською мовою наступні прізвища та імена по батькові:

Белошеева Татьяна Анатольевна

Герасимюк Савелий Савельевич

Румянцев Прокопий Федорович

Киреев Святослав Витальевич

Фишкина Наталия Лукинична

Поясніть ці написання.

Завдання 8. Запишіть 10 прислів’їв про навчання та книгу. Яке із них Ви вважаєте найбільш вдалим? Чому?

ІІІ варіант

Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Сумний і смішний світ української байки.

2. Тема праці в творах українських письменників XIX століття.

3. Талановитий син українського народу (за життям і творчістю П. Гулака-Артемовського).

4. Стрілецькі пісні – поетична епопея боротьби за волю рідного краю.

5. Про що тополя в полі шелестить… (вільна тема з вільним вибором змісту та жанру).

Завдання 2. На прикладі одного із відомих Вам творів розкрийте поняття КОМПОЗИЦІЯ та СЮЖЕТ.

Завдання 3. Розкрийте значення усної народної творчості для становлення української літератури XIX століття.

Завдання 4. “Метаморфози” Овідія відомі всьому світу. Наведіть приклади метаморфоз в українській народній поезії. Про що вони свідчать?

Завдання 5. Зробіть повний синтаксичний розбір речення. Визначте, якими частинами мови є всі слова в ньому. Зробіть морфологічний розбір підкреслених слів. Намалюйте КУЗДРУ, БОКРА ТА БОКРЯТКО.

Голока куздра штеко бовдикнула бокра і курдячить бокрятко.

Завдання 6. Розкрийте дужки, вставте замість крапок потрібні закінчення.

Завдання треба виконати до вказаного термін...

Без блок… національно-демократичних сил результат… не досягнути.

Він не розумів значення даного термін…

Під ним (К) (к)азбек, як грань алмаз…, красою сяяв.

Прийняття (А)(а)кт... про незалежність ознаменувало нову сторінку в історії України.

Завдання 7. Поясніть вживання розділових знаків у реченнях:

Він, очевидно розхвилювавшись, забув привітатися.

Він, очевидно, розхвилювавшись, забув привітатися.

Я, звичайно, прийду о дев’ятій.

Я звичайно приходжу о дев’ятій.

І линув дощ як із відра.

Ці очі лагідні, як дві зорі небесні.

Завдання 8. Розкрийте дужки, поставте розділові знаки, з’ясуйте, якими частинами мови є слова з дужками.

Оба(біч) старої груші сховавшись за густе листя сором’язливо визирали (ні)ким (не)полохані голівки (чорто)полоху. (За)те мальви прикрашаючи стежину незайманою красою (ні)скільки (не)соромилися людського ока.

Миколка (не)знав (ні) (з)відки він родом, (ні)скільки йому літ, (ні) (про) що думали його (не)розважні батьки пускаючи в світ свою дитину. Він (ні) скільки (не) турбувався про своє майбутнє й (ні) що (не) смутило його (світло) русяву голівку.

1. З кожного рядка виберіть й запишіть правильний варіант та доберіть до нього по 3-4 аналогічні приклади:

Піанісимо - піаніссімо

Сирія - Сірія

Стакато - стакатто

Пом’яловський - Пом’яловський

2. Чим, на Вашу думку, відрізняється вживання слів: брама і вежа; дружний і дружній; знадний і звабливий; відпочивальники і ті, що відпочивають?

3. Діберіть до російських фразеологічних зворотів відповідні українські:

Держать нос по ветру –

Держать под замком –

До конца дней своих –

До поры до времени –

Еловая голова –

Ждать у моря погоды –

Желторотый птенец –

Живая вода –

Живой ум –

Жить барином –

4. Поставте, де треба, при відокремлених та уточнюючих членах речення розділові знаки. Побудувати структурну схему першого речення.

Стежка повела їх угору між піщані кучугури порослі лозами й молоденькими років чотири тому посадженими соснами. Там за одрогами сизого бору спалахують блискавиці. То був їх син молодий студент Павло. Ліс або як серби кажуть „шума” це не просто сосни та дуби. Ніякі птахи навіть орли на ці висоти не злітають.

5. Діберіть приклади речень, у яких підмет виражається:

а) іменником у називному відмінку однини або множини;

б) займенником у називному відмінку однини або множини;

в) іншою частиною мови в значенні іменника;

г) неозначеною формою дієслова;

д) поєднанням кількісного слова з іменником;

е) цілим реченням.

Завдання для 9 класу

І варіант

Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Моральні засади наших предків /за твором “Повчання князя Володимира Мономаха своїм дітям”/.

2. Розуміння людського щастя в українській літературі ХVІІІ – І половини ХІХ ст.

3. Добро і зло в творчості Г.С. Сковороди.

4. Заповіт нащадкам у творчості Т.Г. Шевченка.

5. “Людина за все відповідає сама, і тому вона абсолютно вільна”.(?) Твір-роздум.

Завдання 2. Ліро-епічна поема. Її зразки в українській літературі. Особливості даного жанрового різновиду на прикладі одного із творів.

Завдання 3. Найдавніші зразки епосу наших предків: теми, проблеми, ідеологія, художня палітра.

Завдання 4. Запишіть прізвища жителів Вашого населеного пункту, що проходять від назв звірів та птахів. Зробіть висновок про найпоширеніші родові тотеми Вашого краю.

Завдання 5. Випишіть із будь-якого твору слова одного синонімічного ряду. З’ясуйте, яку смислову та художню роль виконує кожен із виписаних Вами синонімів.

Завдання 6. Перекладіть текст українською мовою, поставте, де потрібно, розділові знаки, зробіть повний синтаксичний розбір 1 та 4 речень. Інші розберіть за членами речення.

Летом рано рассветает. На небе ни тучки только вдали у самой кромки горизонта розовеет краешек /бледно/ /голубого/ шелка.

Иду степной тропинкой. Рядом только задумчивость чистая гармония рассвета и /нежно/ /тихая/ неизвестно откуда взявшаяся грусть. Кажется сам дух степи и поля заставляет меня любить эту землю быть более добрым, более умным и более человечным.

Завдання 7. Складіть таблицю (схему) до теми “Способи вираження присудка”.

Завдання 8. Складіть речення, використавши в них слова /в/купі, /в/гору, /на/протязі, /за/що, /про/те в різних написаннях.

ІІ варіант

Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Життєве і творче кредо Г.С. Сковороди.

2. Показ національної самобутності українців у поемі І.П. Котляревського “Енеїда”.

3. Відображення трагічних сторінок української історії в творах Т.Г. Шевченка.

4. Що не кажіть, а мені возного жаль...

5. О пісне! Від народу плоть і кров ти узяла, щоб лиш йому служити.

Завдання 2. Байка, її жанрові особливості. Спільне й відмінне в байках ХІХ століття та сучасних /на конкретних прикладах/.

Завдання 3. Запишіть народну пісню, найбільш популярну у Вашому селі /місті/. З’ясуйте до якого роду народних пісень вона належить. Доведіть на основі аналізу художніх засобів, що ця пісня є дійсно фольклорним твором.

Завдання 4. Милозвучність української мови. З’ясуйте це явище на конкретних прикладах.

Завдання 5. Запишіть речення, розставивши розділові знаки зробіть його повний синтаксичний розбір, складіть схему (лінійну чи графічну). Зробіть аналіз підкресленого слова як частини мови.

Гарно так весною бродиться

Поміж росяних отав

Там де в небі зорі сходяться

Й сяє місяць-златоглав

Де повірте з двору кожного

До світанку співи чуть

Де хмаринки в небі гожому

Як закохані пливуть

Де туман над степом стелеться

І біліє за версту

Чи метелиця хурделиця

А чи яблуня в цвіту( Г.Могильницька)

Завдання 6. Поясніть, чому слово гама в словниках подається в двох написаннях: ГАМА і ГАММА?

Завдання 7. Відредагуйте текст, виправте в ньому наявні орфографічні помилки.

Вирушивши в похід, нам усміхалось сонце й повівало легеньким вітерцем. Спершу ми йшли по лісовій стежині, а далі по дорозі, що стрімчастно здіймалася в гору. Піднявшись на її вершину, нам відкрився мальовничий краєвид, і ми майже до темна любувалися чарівним пейзажем. Лише пізно в ночі, стомившихся, але щасливих, нас огорнув сон. Походи – моє любиме заняття.

Завдання 8. Напишіть розписку про отримання спортивного інвентаря для тренування.

ІІІ варіант

Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Образ України в творах Т.Г.Шевченка.

2. Дзвінкоголоса Одещина (за матеріалами літератури рідного краю).

3. Слово, що піснею стало (про твори українських поетів, що стали піснями).

4. Ідеал української дівчини в творчості Пантелеймона Куліша.

5. Кроковеє колесо вище тина стояло, много дива видало. (Вільна тема з вільним вибором змісту та жанру твору).

Завдання 2. Заримуйте 2-3 строфи на будь-яку доступну й цікаву для Вас тему, дотримуючись паралельного римування та віршового розміру амфібрахій.

Завдання 3. Розкрийте роль сентименталізму в становленні нової української літератури. В чому Ви бачите причини популярності цього напрямку в творчості українських письменників?

Завдання 4. “Магічні” пісні в українській народнопісенній творчості, їх зміст, особливості та призначення (розкрийте на прикладах відомих магічних пісень).

Завдання 5. Перекладіть текст українською мовою, розставте в ньому розділові знаки.

В огромном зале бушевали волны вальса. Маленький видимо раньше времени состарившийся человек стоя под высоким тополем видел как за стеклянной дверью кружатся дамы и барышни, проносятся в мазурке и кадрили стройные гусары. И снова сердце его наполнялось острой болью как и тогда когда блуждая неисходимой заснеженной Сибирью вспоминал он и этот зал и этот вальс и ее легкую и воздушную в облаке белого шелка.

Завдання 6. Утворіть прикметники та запишіть їх словами:

2 поверхи, (дит) ясла, 70 весел, 3 ядра, 1000000 голосів, 785 кілометрів.

Завдання 7. Зробіть розбір за членами речення. Обґрунтуйте свій вибір передачі на письмі роздільної вимови в підкресленому слові.

Екскурсовод запропонував туристам із Канади оглянути барел...єф на фронтоні.

Завдання 8.Розкрийте дужки й запишіть правильно слова:

Ні/к/чема, ні/до/чого, не/Європа, аби/куди, казна/коли, ні/чого, ні/з/відки, по/де/куди, раз/по/раз, очі/в/очі, жовто/гарячий, сіро/буро/малиновий, не/сказан...і слова, не/сказан...а краса.

Завдання для 10 класу

І варіант

Завдання 1 Напишіть:

1. Твір-роздум “Я син (донька) держави Україна”.

2. Твір у публіцистичному стилі “Людина, якою пишається мій край”.

3. Сюжетний твір у художньому стилі “Зелененький барвіночку, стелися низенько...” (Вибір змісту та жанру вільний).

4. Смерть Івана Палійчука – це трагедія (!)(?) (За повістю М.Коцюбинського “Тіні забутих предків”). Виберіть розділовий знак відповідно до Вашого розуміння проблеми.

Завдання 2. Літературні роди та жанри. Аргументуйте своє пояснення прикладами літературних творів.

Завдання 3. На свято Трійці усі християнські церкви замаюються зеленню. Розкрийте суть цього звичаю. Чи має, на Вашу думку, цей звичай якесь відношення до християнського свята?

Завдання 4. Складіть текст (до 10 речень) “Мово рідна, слово рідне”, використавши в його структурі:

а) відокремлені означення;

б) поширені звертання;

в) безсполучникові складні речення з двокрапкою між його частинами;

г) речення з кількома однорідними членами.

Завдання 5. Розставте розділові знаки, визначте тип речення, зробіть його повний синтаксичний розбір, надписавши над кожним членом речення, якою частиною мови він виражений.

Коли на травах як зірки

Блакитні роси

Коли над річкою дядьки

Отаву косять

Коли кручені паничі

У мегафони

Про все що бачили вночі

Шепочуть сонно

І десь як бджілка золота

Супутник лине

І день метеликом зліта

Над картоплинням

Тоді стаю така ясна

Проста й погідна

І зрозуміле все до дна

І рідне-рідне! (Г.Могильницька, зб. “Берег радості”)

Завдання 6. Складіть таблицю “Способи вираження означень”. До кожної позиції доберіть приклади речень та зробіть їх розбір за членами речення.

Завдання 7. Перелічіть основні вимоги до ділового стилю мовлення. За яких умов і навіщо подається Заява? Чи є недоліки у Заяві, наведеній нижче? Якщо є, то усуньте їх.

Директорові Іванівської СШ Кордунові І.В.

Заява

Шановний пане директоре, до Вас звертається учень 10-го класу Петренко Микола. В мене сестра виходить заміж і тому я дуже прошу Вас звільнити мене від відвідування школи строком на 3 дні.Дуже прошу не відмовити мені у моєму проханні.

З повагою учень 10 класу

Петренко Микола

12 травня 1998 р.

Завдання 8. Запишіть слова правильно. Згрупуйте їх у відповідності до наявних у них орфограм.

По/де/куди; сіро/буро/малиновий; оч...р...тян...ий; де/не/де; под...вований; ста/сорока/метровий; жовто/гарячий; /не/знищен...ий; не/подолан...ий; тр...вожний; /д...ц.../метровий; ф...з...ко/мат...матичний; с...ц...лійський; яскраво/червоний; кисло/солодкий.

ІІ варіант

Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Поетичний образ землі як символ сили народної, правди і праці в творчості І.Я.Франка.

2. Фольклорні джерела в українській драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст.

3. М.Коцюбинський – як письменник-імпресіоніст.

4. “Два Володьки” (за творчістю В.Сосюри).

5. Материнське серце. (Вільна тема з вільним вибором жанру твору).

Завдання 2. Жанри епічних творів, їх особливості. (Проілюструйте конкретними прикладами).

Завдання 3. З’ясуйте, які художні засоби використано в запропонованих уривках. Чи мають, на Вашу думку, ці засоби щось спільне між собою? Якщо мають – то що саме? В чому їх відмінність? Поясніть значення виразу „горобині ночі”.

1. На той раз суддями були

Якіїсь два Осли,

Одна нікчемна Шкапа

І два стареньких Цапа. (Л.Глібов)

2. Сонце мого кохання

Світить мені незгасно,

Крізь горобині ночі

Променем значить1 шлях. (В.Юр’єв)

3. Як парость виноградної лози

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. (М.Рильський)

1 значить – позначує

Завдання 4. З’ясуйте, чим здебільшого керуються жителі Вашого села, даючи імена новонародженим дітям. Відповіді 5-6 жителів запишіть, вказавши їх імена, прізвища та вік.

Завдання 5. Перекладіть речення українською мовою, розставте розділові знаки, зробіть розбір за членами речення.

Как только солнце едва проснувшееся после душной ночи раскинет свои лучи над морской гладью и прибрежные кусты зашелестят под первым ещё робким дуновением ветерка лишь только серый жаворонок стрелой взмоет в поднебесье и захлёбываясь утреней синевой пропоёт свой гимн миру и солнцу а солнцеликие подсолнухи вскинут головы приветствуя своего небесного собрата как только соцветия тысячелетника раскроются чтобы выпустить из душистого плена сотни жучков и букашек я поднимаю глаза ввысь и кажется мне что там высоко на каждом позлащенном облачке сидит добрый ангел из моей детской сказки смотрит вниз и благословляет и море и птицу и подсолнух и каждый лепесток тысячелетника и меня упрямого грешного но так искренне влюблённого в этот мир в эту пробуждающуюся к жизни прекрасную землю.

Завдання 6. Напишіть переказ, перетворивши речення попереднього завдання в описовий текст.

Завдання 7. Встановіть, які з даних написань правильні. Аргументуйте свою думку.

Свистиш, свищеш, ростиш, ростеш, хропеш, хропиш, стелеться, стеляться, волочиш, волочеш, гуркотить, гуркочеш, бурмотиш, бурмочеш, сокотиш, сокочеш, полеш, полиш.

Завдання 8. Як Ви розумієте вирази:

Доки сонце зійде, роса очі виїсть.

Не так пани, як підпанки.

Хто має вуха, хай чує.

Битися з вітряками.

Розтікатися мислю до древу.

Де Ви зустрічали ці вирази? Доберіть до них фразеологізми-синоніми.

ІІІ варіант

Завдання 1 Напишіть твір за однією із тем:

1. Це нам твоє повчання, Мономаше!

2. “Своїм життям до себе дорівнятись...” (Л.Українка)

3. Автор і головний герой у поемі І.Я.Франка “Мойсей”.

4. М.Т.Рильський – поет–філософ.

5. Телебачення – вікно у світ (твір-роздум про сучасне українське телебачення).

Завдання 2. Романтизм і романтика. Що спільне й відмінне в цих поняттях? Проілюструйте відповідь прикладами.

Завдання 3. Що таке “мовний етикет”? Які традиції українського народу віддзеркалені в наших правилах мовного етикету? Назвіть 5 прислів’їв, що виражають норми мовного етикету.

Завдання 4. Розкажіть про звичаєві табу (заборони), пов’язані зі світом природи, що побутують у Вашій місцевості. Про що, на Вашу думку, вони свідчать?

Завдання 5. Перекладіть українською мовою, поставте розділові знаки, зробіть повний синтаксичний розбір речення.

Когда на следующее утро после ночи прошедшей в мелких нелепых снах вовсе не относившихся к его горю он наконец вышел во двор дверь сладко хрустнула и в лицо ударил блистательный мороз а перед глазами засиял высокий парк где каждый сучек был окаймлен серебром и поджимая под себя зеленые лапы искрились под пухлым снежным грузом забытые ели.

Завдання 6. Складіть таблицю /чи схему/ ”Способи вираження присудка”. Наведіть приклади до кожного випадку. Наведені Вами приклади розберіть за членами речення.

Завдання 7. Проаналізувавши форми слів у польських реченнях, записаних українськими літерами та користуючись словничком, перекладіть українські речення польською мовою, записавши їх також українськими літерами.

1. То єст моя матка і муй ойчец. /Це моя мати і мій батько/.

2. Оні1 сон моє роджіце. /Вони – мої батьки/.

3. Ванда тшіта /Ванда читає/.

4. Вацлав мєшка у Вроцлавє /Вацлав живе у Вроцлаві/.

Словничок

То - це /вказівний займенник/;

тераз – в цей час,

тепер – зараз;

она – вона;

одпотшівачь – відпочивати

колєжанкі – подруги;

нє – не.

Увага! Займенник ОНІ в польській мові вживається лише до чоловічого роду, або тоді, коли серед осіб, про яких іде мова, є чоловіки. В інших випадках вживається займенник óнє.

Речення для перекладу.

Це Марися, це Ірена. Вони мої подруги. Марися читає. Вона тут не живе. Вона живе у Варшаві. Зараз Марися тут відпочиває.

Завдання 8. Доберіть до першої групи фразеологізмів фразеологізми-антоніми, а до другої – фразеологізми-синоніми.

1. Як дурний з мосту.

Одягни й пенька, то стане схожий на панка.

Троянда й між будяків будяком не стане.

2. Хто мовчить – той двох навчить.

Красна птаха пером, а людина добром.

Не з багатим знайся, а з розумним.

Завдання для 11 класу

І варіант

Завдання 1. Напишіть твір за однією із тем:

1. Суть і причини трагічного розщеплення особистості романтика „загірної комуни” в творі М.Хвильового „Я (Романтика)”.

2. Талант красен, та нещасен (за фактами життя і творчості П.Г.Тичини).

3. „Тяжко було, люди, і вам зі мною, і мені між вас...” Л.Костенко (твір-роздум про долю поета в суспільстві, зокрема, й українському).

4. Немає більшої краси, як...(Допишіть речення - назву теми відповідно до Ваших особистих морально-естетичних поглядів. Розкрийте тему).

Завдання 2. Якими творчими напрямками, поширеними в європейських літературах кінця ХІХ – поч. ХХ століття, позначена творчість українських поетів та прозаїків цього періоду? Наведіть конкретні приклади та доведіть свою думку на основі одного – двох характерних творів.

Завдання 3. Що таке “середохресний хліб”?

Які звичаї та обряди, пов’язані з ним, засвідчують глибоку пошану до землі та вдячність їй за її щедрість?

Завдання 4. Розставте розділові знаки. Доповніть текст своїми роздумами про справедливість чи несправедливість дідусевих слів.

Галасливою радісною зграйкою дівчата й хлопці штовхаючись збилися біля виходу із вагону. В багатьох у руках були квіти. Відчувалося що діти зустрічають дорогу й любиму людину.

Тамара Василівна раптом радісно загукало кілька голосів і всі кинулися до білявої вже не дуже молодої жінки що нарешті з’явилася на виході з двома чималенькими валізами в руках. Сміх цілунки обійми ().

Як ми скучили за Вами Тамаро Василівно.

Як нам не вистачало Вас.

Ходімо ходімо вже мої хороші лагідно звільняючись від обіймів мовила жінка усміхнено і підхопивши валізи рушила пероном.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка