Затверджую директор школиСкачати 182.72 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір182.72 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

________О.С.Порхун
ПЛАН

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

Мигіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2013- 2014 навчальний рік


І. Вступ
У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів і прийомів навчання, у залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до розв’язання тієї чи іншої проблеми, здійснювати самоконтроль та самооцінку результатів діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й життєвих. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини. Мета початкової школи – формування людини, яка хоче й уміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.

Щоб зробити учня рівноправним учасником процесу освіти, вчитель повинен досконало володіти технологіями і прийомами, які спрямовані на розвиток пам’яті, уваги й образного мислення школяра. Тільки за такого розвитку кожна дитина знайде себе та самореалізується відповідно до своїх особистих властивостей і здібностей. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини та зберегти її психічне й фізичне здоров’я – ось проблема, над якою завжди замислювалися і працювали педагоги.

У 2012/2013 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над розв’язанням науково-методичної проблеми «Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу в початковій школі». Належну увагу члени методоб’єднання приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи.

Робота МО вчителів початкових класів будувалася на основі діагностики та прогнозування, була спрямована на забезпечення потреб вчителя. Протягом року проведено чотири засідання ШМО, на яких опрацьовано Державний стандарт початкової загальної освіти, інструктивно-методичні матеріали МОНУ, прослухано міні-лекцію «Використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів», проведено круглий стіл «Активізація розумової діяльності учнів в період навчання грамоти», розглянуто питання методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонстрацією відкритих уроків. Було організовано взаємовідвідування навчальних занять для обміну досвідом роботи та вироблення єдиних вимог до учнів.

У період між засіданнями члени МО провели відкриті уроки.


Москвич Г.Н. створила презентацію «Дидактичні можливості букваря для роботи над словом у процесі навчання грамоти».

Протягом навчального року організувалась співпраця між учителями та вихователями ДНЗ «Ромашка». Проведено 4 заняття постійно діючого семінару на тему «Реалізація принципів наступності та перспективності в дошкільній та початковій ланці освіти в умовах уведення нового Державного стандарту загальної початкової освіти та Базового компоненту», метою якого стало створення умов для реалізації в освітньому процесі дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів єдиної, динамічної, перспективної системи особистісного творчого зростання дитини.

Члени ШМО приділяли певну увагу поширенню ППД. У березні 2013 р. на базі Мигіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів відбувся районний семінар вчителів, які викладають у 1 класі. Учасники семінару відвідали урок математики у 1класі (класовод Москвич Г.Н.) на тему «Обчислення рівностей на додавання і віднімання в межах двадцяти. Порівняння іменованих чисел. Розпізнавання многокутників. Розв`язування задач», прослухали інформаційну довідку Богдан С.В. «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» та доповідь Москвич Г.Н. «Наступність у формах, методах, змісті роботи з першокласниками як одна із найважливіших умов формування життєвої компетентності». Класовод Кравчина Т.М. взяла участь в І етапі заочного обласного конкурсу відеоматеріалів «Педагогічний досвід освітян регіону -2013».

Працюючи над удосконаленням методичної майстерності, члени ШМО підвищили науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних предметів, посилили увагу до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Класоводи активно вивчають та апробують у практиці роботи елементи ефективного педагогічного досвіду. Вони використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

У минулому навчальному році курси підвищення кваліфікації при МОІППО пройшли три педагоги: Богдан С.В., Кравчина Т.М., Наумук О.В. За результатами чергової атестації 2013 року Кравчина Т.М. підтвердила відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист».

Важливими напрямами роботи методичного об’єднання є організація позакласної роботи та удосконалення роботи із здібними учнями. Протягом навчального року вчителями початкових класів проведено предметні тижні в початковій школі (тиждень суспільствознавства – Кравчина Т.М., тиждень української мови – Наумук О.В., тиждень математики – Москвич Г.Н., тиждень читання – Богдан С.В.).

Вчителі початкової школи приділяли достатню увагу підготовці здібних учнів до участі в інтелектуальних і творчих конкурсах.
Результативність участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

(2012-2013 н. р.)з/п

Місце

Предмет

Прізвище,

ім’я учня

Клас

Прізвище,

ініціали вчителя

1.

І

Математика

Тараненко Назар

3

Наумук О.В.

2.

І

Українська мова

Ольховська Катерина

3

Наумук О.В.

3.

ІІ

Математика

Ткаченко Віктор

4

Кравчина Т.М.

Призером ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика став Ткаченко Віктор(4клас) – 2 місце (класовод – Кравчина Т.М.)

Протягом навчального року учні початкової школи брали участь у всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах:

природничому конкурсі ««Колосок – осінній – 2012» -16 учнів;


математичному конкурсі «Кенгуру – 2013» - 14 учнів;
у природничому конкурсі «Весняний колосок – 2013» - 15 учнів.
За підсумками інтерактивних конкурсів
5 учнів отримали сертифікати «Срібний Колосок»,
2 учні показали відмінний результат.

Та поряд із позитивними результатами в роботі методоб’єднання є ряд недоліків:

- відсутня система індивідуальної роботи з обдарованими дітьми;

- недостатнім є рівень виявлення та впровадження передового педагогічного

досвіду;

- недостатня увага приділяється впровадженню інформаційно- комунікаційних технологій;

- продуктивний досвід членів ШМО не висвітлюється на сторінках фахових

журналів.


ІІ. Завдання шкільного методичного об’єднання

у 2013-2014 навчальному році:


  • сприяння удосконаленню професійної майстерності, творчої активності,

самоосвітньої та дослідницької діяльності членів ШМО;

  • методичний супровід запровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

  • вивчення і впровадження продуктивного педагогічного досвіду, інноваційних методів і засобів навчання;

- поширення продуктивного педагогічного досвіду;

- реалізація ідей компетентнісно орієнтованої освіти.ІІІ. Науково-методична тема ШМО:
«Впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу до навчально-виховного процесу в початковій школі».

ІV. Банк даних про членів ШМОП.І.П

Дата народження

Освіта, який навчальний заклад закінчили

Спеціальність за дипломом, посада

Педагогічний стаж

Рік атестації

Результати атестації

Рік курсової перепідготовки

Друковані авторські роботи (де, коли)

Методична проблема, над якою працює вчитель

1

Богдан Світлана Валеріанівна

11.08.

1968


Вища, Миколаївський державний педагогічний інститут ім.В.Белінського.

Педагогіка і методика початкового навчання, вчитель початкових класів (3 кл.)

26р.

2010

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист»

2013
Розвиток мислення учнів початкової школи шляхом використання елементів проблемного навчання.

2

Кравчина Тетяна Миколаївна

09.04.

1968


Вища, Миколаївський державний педагогічний інститут ім.В.Белінського.

Педагогіка і методика початкового навчання, вчитель початкових класів (1 кл.)

26р.

2011

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист»

2013
Розвиток мовленнєвої компетентності учнів на уроках літературного читання в початкових класах.

3

Москвич Галина Нестерівна

17.10.

1972


Вища, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського.

Початкове навчання вчитель початкових класів (2 кл.),22р.

2012

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»

2011
Формування комунікативної компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій


4

Наумук Ольга Вікторівна

26.03.

1976


Вища, Миколаївський державний університет ім.В.Сухомлинського

Початкове навчання вчитель початкових класів (4 кл.),

18р.

2014

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

2013
Забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів початкових класів шляхом запровадження проблемного навчання.

V. Тематика засідань
Вересень 2013 року
1. Затвердження плану роботи ШМО на 2013-2014 навчальний рік.

Москвич Г.Н.

2. Опрацювання нормативних матеріалів МОНУ:«Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових

класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному

році».

Богдан С.В.

«Державний стандарт початкової загальної освіти».Москвич Г.Н.

3. Лекція -презентація «Використання інноваційних технологій на уроках

у початкових класах».

Наумук О.В.

4. Експрес- інформація про новинки психолого- педагогічної та методичної

літератури.

Кравчина Т.М.
5. Обговорення питання про дотримання єдиного орфографічного режиму.

Члени МО
Грудень 2013 року
1. Міні-лекція «Використання ІКТ в початковій школі як засіб підвищення

якості освіти».Богдан С.В.

2. Методичний діалог «Засоби реалізації діяльнісної змістової лінії

початкового курсу української мови».

Москвич Г.Н.

Члени МО

3. Доповідь-презентація «Формування читацьких інтересів молодших

школярів».

Кравчина Т.М.

4. Лекція-консультація «Сюжетно – рольова гра для першокласників за

системою Д.Ельконіна – В.Давидова».

Москвич Г.Н.

Члени МО

5. Огляд публікацій у фаховій пресі з питання «Використання

різноманітних джерел інформації – один із напрямків формування

компетентності молодших школярів».Наумук О.В.

Лютий 2014 року
1. Лекція-презентація «Здоров`язбережувальні технології в контексті

сучасного уроку в початковій школі».Богдан С.В.

2. Методичний консиліум «Удосконалення мовленнєвого розвитку

молодших школярів».

Москвич Г.Н.

Члени МО

3. Захист творчого портфеля «Підготовка учнів до ДПА».Кравчина Т.М.

4. Інформаційна довідка «Про результати навчальних досягнень учнів

початкових класів за І семестр»

Москвич Г.Н.

5. Творчий звіт учителя, який атестується.Наумук О.В.

6. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.Кравчина Т.М.

Травень 2014 року

1. Міні-лекція «Самостійна робота як вид навчальної діяльностімолодшого школяра».

Наумук О.В.

2. Методичний діалог «Удосконалення змісту і структури уроків в

початковій школі на основі інноваційних методів навчання».

Москвич Г.Н.

Члени МО

3. Тренінг «Релаксаційний аспект збереження здоров’я дітей».Богдан С.В.

4. Інформація про результати участі учнів 3-4 класів у ІІ етапі

Всеукраїнських олімпіад початкової школи.

Москвич Г.Н.

5. Звіти про самоосвітню діяльність.Кравчина Т.М.

Богдан С.В.

6. Огляд публікацій у фаховій пресі з питання «Розвиток інтелектуально – творчих умінь учнів у навчально – виховному процесі початкової школи».Наумук О.В.

VI. Заходи з підвищення фахової майстерності членів ШМО.
1. Постійно діючий семінар для вчителів початкової школи і вихователів

ДНЗ на тему «Реалізація принципів наступності та перспективності в

дошкільній та початковій ланці освіти в умовах уведення нового

Державного стандарту загальної початкової освіти та Базового

компоненту».

Протягом року Богдан С.В.

2. Індивідуальні консультації для членів ШМО.Протягом року Ткаченко О.М.

Москвич Г.Н.
3. Методична лабораторія «Використання елементів здоров’язбережувальних технологій на уроках у початковій школі»

Квітень Богдан С.В.
4. Проведення відкритих уроків.


ПІБ учителя

Клас

Предмет

Тема уроку

Методична мета

Термін проведення

Богдан С.В.

3 клас

Математика

Українська моваВправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Складання і розв’язування рівнянь.

Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій.

Впровадження елементів передового педагогічного досвіду.Листопад

Лютий


КравчинаТ.М.

1клас

Природознавство

МатематикаЯк людина вивчає природу? Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.

Порівняння чисел у межах 20. Вимірювання і порівняння довжин сторін многокутників.Реалізація заходів, спрямованих на зменшення надмірного інтелектуального, емоційного та нервового навантаження учнів.

Організація диференційованої роботи на уроці.

Жовтень

Лютий


Москвич Г.Н.

2 клас

Математика

Українська моваДодавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання та розв’язування задач за схемами. Побудова прямокутників.
Питальні речення. Інтонація питальних речень.

Використання сучасних інноваційних технологій.

Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів.


Жовтень

Березень


Наумук О.В.

4 клас

Українське читання
Основи здоров`я

Українська мова


МатематикаЛюби і знай свій рідний край.
Наодинці вдома.

Числівник як частина мови. Роль числівників у мовленні.


Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

Шляхи формування читацьких інтересів
Формування ключових компетентностей шляхом використання інформаційно- комп’ютерних технологій .

Форми і методи розвитку творчих здібностей учнів.


Сформованість компетентностей учнів 4 класу як випускників школи І ступеня.

Жовтень

Грудень

Січень

Квітень
VІІ. Вивчення, узагальнення і впровадження ППД


№ з/п

Завдання та зміст роботи

Тема досвіду

Відповідальні за виконання

Термін

1.

Продовжувати вивчати та впроваджувати педагогічний досвід учителів:

Медведюк Ольги Богданівни, вчителя початкових класів, вчителя-методиста, лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», ліцей №17 м. Хмельницький


Косован Оксани Карніївни, переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», вчителя Чернівецької спеціалізованої школи І ступеня №23 Чернівецької міської ради

Тофан Руслани Володимирівни, лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2011», вчителя початкових класів Вільхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ротнятівського району Івано-Франківської області


Савченко Ольги Володимирівни, вчителя початкових класів Уманської міської ради Черкаської області

Проблемно- пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент


Формування ключових компетентностей молодших школярів шляхом упровадження системи розвивального навчання

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови

Формування творчої активності молодшого школяра засобами сучасних педагогічних технологійБогдан Світлана Валеріанівна
Москвич Галина Нестерівна

Кравчина Тетяна Миколаївна


Наумук Ольга ВікторівниПротягом року
Протягом року

Протягом року


Протягом року
VIIІ. Організація позакласної роботи з учнями.
1. Шкільний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика ( 3-4 клас)

Жовтень 2013р. Наумук О.В., Богдан С.В.

2.Тиждень суспільствознавства в початковій школі.21.10 – 25.10. 2013р. Богдан С.В.

3. Тиждень української мови в початковій школі.25.11 – 29.11 2013р. Кравчина Т.М.

4. Тиждень читання в початковій школі.09.12 -13.12 2013р Москвич Г.Н.

5. Тиждень математики в початковій школі.20.01 -24.01 2014р. Наумук О.В

6. Шкільний етап предметних олімпіад для учнів 2-4 класів. Березень 2014р. Москвич Г.Н.ІX. Вивчення стану навчально-виховного процесу.


№ з/п

Завдання та зміст роботи

Термін

Відповідальний

Де буде обговорено

1.

Контрольні роботи з математики, української мови.

Перевірка техніки читання учнів 1-4 класів.В кінці кожного семестру

Москвич Г.Н., керівник МО

Засідання МО

2.

Цільова взаємна перевірка зошитів.

Мета: перевірити дотримання єдиного орфографічного режиму, дозування класної та домашньої робіт, систему роботи над поточними помилками та помилками, допущеними в контрольних роботах, організацію диференційованої роботи та якість перевірки зошитів.Протягом року

Москвич Г.Н., керівник МО

Засідання МО


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка