Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (далі Закон)Дата конвертації26.04.2016
Розмір43 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 2015 р. №  


ПОРЯДОК
організації психологічної реабілітації

учасників антитерористичної операції
1. Цей Порядок визначає механізм організації психологічної реабілітації (далі – психологічні послуги) учасників антитерористичної операції (далі – отримувачі) за кошти державного бюджету.

2. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операціїp з числа осіб, яким встановлено один із таких статусів:

учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон);

інваліда війни відповідно до пунктів 1 та 11-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни відповідно пункту 13 статті 9 Закону.

3. Замовником надання психологічних послуг є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба).

4. Психологічні послуги надаються отримувачу юридичними особами будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичними особами, з якими замовником укладено договір про закупівлю за державні кошти (далі – виконавці послуг) в установленому законодавством порядку.

5. Для отримання психологічних послуг отримувач або його законний представник письмово звертається із заявою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі – органи соціального захисту населення) за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), у разі необхідності – до територіального органу Служби з подальшою її передачею до органів соціального захисту населення.

До заяви додається:

копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни або учасника війни;

копія документу, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Під час подання копії посвідчення, передбаченого абзацом третім цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду.

6. Орган соціального захисту населення (територіальний орган Служби) протягом одного робочого дня:

реєструє документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, у відповідному журналі, що ведеться за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

видає отримувачу направлення на психологічну реабілітацію до реабілітаційної установи за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

7. Після отримання від органу соціального захисту населення (територіального органу Служби) направлення на реабілітацію (із зазначенням початку та закінчення курсу реабілітації) отримувач прибуває до виконавця послуг у термін, вказаний у направленні.

Отримувач приймається виконавцем послуг на підставі направлення на психологічну реабілітацію.

8. Психологічні послуги надаються отримувачу на підставі індивідуального плану його реабілітації, розробленого виконавцем послуг, який передбачає обов’язкове здійснення наступних заходів:

психологічної просвіти та консультування;

психологічної діагностики та підбору методів психологічної реабілітації;

психологічної допомоги (терапії);

психологічної корекції та проектування майбутнього;

профілактики та запобігання кризовим явищам психологічного стану;

інше.


Реабілітація залежно від ресурсного (матеріального та кадрового) забезпечення виконавця послуг може включати й додаткові реабілітаційні заходи, понад обов’язкові, зазначені в абзаці першому цього пункту.

9. Форми та методи надання психологічних послуг визначаються реабілітаційною установою. При цьому установа забезпечує можливість здійснення заходів з психологічної реабілітації як індивідуально, так і у групі складом не більше 10 осіб. Індивідуальні заняття повинні складати не менше ніж 40 % часу від загального курсу психологічної реабілітації.

10. Психологічні послуги надаються отримувачам в порядку черговості (не частіше одного разу на рік) на основі принципів законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності і доступності.

11. Отримувачу та його законному представнику під час реабілітаційного процесу гарантується право на отримання повної інформації про свої права, обов’язки, умови та форми здійснення реабілітаційних заходів.

12. Інформація особистого характеру, у тому числі стосовно ураження здоров'я, є конфіденційною і може бути надана іншій стороні лише з дозволу отримувача або його законного представника, а також у випадках, передбачених законодавством України.

13. Після закінчення повного курсу реабілітації виконавець послуг у п’ятиденний строк з дня завершення реабілітації надсилає органу соціального захисту населення, що направив отримувача на психологічну реабілітацію, заповнений корінець направлення (відмітку про проходження психологічної реабілітації). За потреби виконавець послуг інформує центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання отримувача про необхідність надання йому подальшої соціально-психологічної підтримки.14. Виконавці послуг, з якими укладено договір про закупівлю за державні кошти, подають замовнику акт приймання-передачі наданих послуг з психологічної реабілітації для проведення щомісячних фінансових розрахунків в установленому порядку.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка