Законом України «Про благоустрій населених пунктів»Скачати 393.17 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір393.17 Kb.
Аналіз

регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення

міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання таких дозволів»
I. Визначення проблеми

Законом України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що до повноважень міських рад та їх виконавчих органів належить видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних, ремонтних та/або аварійних робіт.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №870 затверджено Типовий порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.

Проте, вищевказані законодавчі акти не встановлюють норм та правил з організації роботи стосовно видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.

Визначення алгоритму дій у частині видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів сприятиме прозорості регулювання відносин у сфері благоустрою території міста.

Дія Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання таких дозволів (надалі – Порядок) розповсюджується на суб’єктів господарювання – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних, ремонтних та/або аварійних робіт, та органи місцевого самоврядування.

Дія Порядку не розповсюджується на осіб, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту, у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлено в установленому чинним законодавством України порядку.
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

-

+

Суб’єкти господарювання, у тому числі малого підприємництва

+

-


II. Цілі державного регулювання

Метою регуляторного акта є установлення єдиного порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання таких дозволів.ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей


  1. Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»

Альтернатива 2

Керуватися розпорядчим документом іншого регуляторного органу

Альтернатива 3

Затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання таких дозволів
  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1


Вигоди відсутні. Неможливо застосувати Постанову Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» у зв’язку з подвійним трактуванням самої Постанови та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Витрати, пов’язані з видачею дозволів

Альтернатива 2


Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 3

Дотримання норм чинного законодавства України.

Установлення єдиного порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання таких дозволівВитрати, пов’язані з виконанням рішення міської радиОцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Невиконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Витрати, пов’язані з видачею дозволів

Альтернатива 2

Неможливо застосовувати у зв’язку з необхідністю ухвалення рішення на місцевому рівні

Відсутні

Альтернатива 3

Дотримання норм чинного законодавства України

Витрати, пов’язані з отриманням дозволу

1

2

3
Установлення єдиного порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благо-устрою, відмови в їх видачі, перео-формлення, видачі дублікатів та анулю-вання таких дозволів

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За статистичними даними відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, управління статистики у місті Кривому Розі, станом на 01.01.2016 кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, складає:
Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

8

183

2 991

30 688

33 870

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

0,024

0,54

8,831

90,605

100,00


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

2

Не може бути прийнятою тому що суперечить вимогам чинного законодавства України у сфері дозвільної системи

Альтернатива 2

1

Не може бути прийнятою тому що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в

1

2

3їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» зазначений порядок затверджується рішенням міської ради

Альтернатива 3

4

Забезпечує:

- дотримання вимог чинного законодавства України;

- реалізацію прав суб’єктів господарювання
Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Пов’язані з оформленням та отриманням дозволу

Не досягнуто мети, тому що суперечить вимогам чинного законо-давства України у сфері дозвільної системи

Альтернатива 2

Відсутні

Витрати, пов’язані з оформленням та отриманням дозволу

Не досягнуто мети, тому що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформи-лення, видачі дублікатів, анулю-вання дозволів» зазначений порядок затверджується рішенням міської ради

Альтернатива 3

Забезпечує:

- дотримання вимог чинного законодавства України;

- реалізацію прав суб’єктів господарю-вання


Пов’язані з оформленням та отримання дозволу

Сприяє досягненню цілей регулю-вання, повністю вирішує проблему, відповідає вимогам чинного зако-нодавства України
Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи


Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта


1

2

3

Альтернатива 1

Не досягнуто мети, тому що суперечить вимогам чинного законодавства України

Ризики відсутні

Альтернатива 2

Не досягнуто мети, тому що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів

Ризики відсутні

1

2

3
на порушення об’єктів благо-устрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дубліка-тів, анулювання дозволів» зазна-чений порядок затверджується рішенням міської ради
Альтернатива 3

Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему, відповідає вимогам чинного законодавства України

При внесенні змін до чинного законодавства України будуть унесені відповідні зміни до рішення

Установлення порядку організації роботи з видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання таких дозволів є переважним серед інших альтернативних способів досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення єдиної системи дій суб’єктів господарювання у сфері благоустрою міста при виконанні земляних, ремонтних та/або аварійних робіт.
V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

Вищезазначені проблеми планується розв’язати шляхом прийняття Порядку, який підлягає оприлюдненню в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на веб-сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет (www.kr.gov.ua) у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база».

При ухваленні запропонованого регуляторного акта будуть діяти механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- установлення єдиної системи дій суб’єктів господарювання у сфері благоустрою міста при виконанні земляних, ремонтних та/або аварійних робіт;

- визначення суб’єктів у сфері благоустрою, які оформлюватимуть документи дозвільного характеру та в подальшому здійснюватимуть контроль за відновленням порушеного об’єкта благоустрою після проведення земляних, ремонтних та/або аварійних робіт.

Регуляторний акт передбачає урегулювання питання видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання таких дозволів у межах вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і унеможливлює протиправні дії суб’єктів господарювання та посадових осіб, які будуть перевіряти виконання норм, задекларованих регуляторним актом.

Ступінь ефективності регуляторного акта буде оцінюватися за результатами діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з отриманням дозволів на порушення об’єктів благоустрою, переоформленням та видачею дублікатів дозволу й виконанням робіт з відновлення порушеного об’єкта благоустрою після завершення земляних, ремонтних та/або аварійних робіт.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта

з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не передбачено

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів дер-жавного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не передбачено

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (доз-волів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших пос-луг, (Вартість проїзду для подачі заяви та отримання дозволу – 8 грн. (в обидві сторони) 8 х 2=16 грн.; мінімальна заробітна плата (станом на 01.11.2016) – 1450,0 грн.; подача заяви та отримання дозволу – 1,5 години (1450,0/22/8 = 8,24 х 1,5 = 12,36 грн.;

12,36 х 2=24,72 грн.)

16 грн. + 24,72 грн. = 40,72 грн.

40,72

203,60

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено8

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) грн.

40,72

203,60

9

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

191

191

10

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регу-лювання (вартість регулювання) (рядок 8 х рядок 9) грн.

7 777,52

38 887,60


Примітка: Витрати на погашення адміністративних штрафів за порушення у сфері благоустрою відсутні, оскільки через провадження регулювання суб’єкти господарювання попереджені про необхідність дотримання Правил благоустрою у м. Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 21.10.2015 №4038 (надалі – Правил благоустрою). У разі порушення суб’єктом господарювання Правил благоустрою, до порушника застосовуються адміністративні штрафи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення в розмірі 850 грн. (п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено


Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/ зборів)

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено


Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та подан-ням звітності державним орга-нам (витрати часу персоналу)

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено


Вид витрат

Витрати на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витра-ти за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструван-ням заходів державного нагляду (конт-ролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодат-кових витрат не

перед-баченоДодат-кових витрат не

перед-баченоВид витрат

Витрати на прохо-дження відповідних процедур (витрати часу, на експертизи)

Витрати на отриман-ня дозволів, ліцензій, сер-тифікатів, страхових полісів
(за рік – стартовий)


Разом за рік (старто-вий)

Витрати за
п’ять років


Витрати на отримання адміністра-тивних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/

обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (Вартість проїзду для подачі заяви та отримання дозволу – 8 грн. (в обидві сторони) 8 х 2=16 грн.;мінімальна заробітна плата(станом на 01.11.2016 – 1450,0 грн. подача заяви та отримання дозволу – 1,5 год. (1450,0/22/8=8,24 х 1,5=12,36 грн.;12,36 х 2 = 24,72 грн.)

16 грн. + 24,72 грн.=40,72 грн.

40,72

40,72

40,72

203,60
Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)


Витрати за
п’ять років


Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські то-вари тощо)

х

х

х
Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років


Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

х

х


БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого й середнього підприємництва

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).
Процедура регулювання суб’єктів великого й середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру, години

Вартість часу співробітника органу держав-ної влади відпо-відної категорії (заробітна пла-та) грн./ год.

Оцінка кількості процедур за рік, що при-падають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Вит-рати на адміні-стрування регулю-вання (за рік), грн.

1

2

3

4

5

6

1. Прийняття доку-менттів від

1 особа/ 30 хв.

8,24 грн./год.


1

191


472,15


1

2

3

4

5

6

суб’єкта господарю-вання
2. Видача документів

1 особа/30 хв.

8,24 грн./год.

1

191


472,15


3. Інше (витрати на виго-товлення бланків заяв)

5 пачок

х 68 грн.
340

4. Разом за рік

1 284,14

5. Сумарно за п’ять років

6 420,7


ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та детального переліку процедур, виконання яких необхідне для здійснення регулювання, проведені з тимчасовою робочою групою з реформування системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування м. Кривого Рогу, міською координаційною радою з питань розвитку підприємництва (фокус групи), при проведенні нарад з керівниками підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг, у тому числі для суб’єктів господарювання, і відображені в таблиці:


з/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

2

3

4

1

Міські галузеві ради підприємців (фокус група) з питань діяльності готелів, надання індивідуаль-них послуг

9

Обговорення доцільності розроблення та ухвалення рішення «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання таких дозволів»

2

Оперативні наради з керівниками підпри-ємств надавачами житлово-комуналь-них послуг

35

За результатами розгляду встановлено:

вартість проїзду для подачі заяви та отримання дозволу складає 8 грн. (в обидві сторони), тобто 8 х 2 = 16 грн.;мінімальна заробітна плата (станом на 01.11.2016) – 1450,0 грн., подача заяви та отримання дозволу – 1,5 години

(1450,0/22/8 = 8,24 х 1,5 = 12,36 грн.;

12,36 х 2 = 24,72 грн.)

16 грн. + 24,72 грн. = 40,72 грн.


3

Особиста зустріч з головами об’єднань співвласників бага-токвартирного бу-динку

421

За результатами розгляду встановлено:

вартість проїзду для подачі заяви та отримання дозволу складає 8 грн. (в обидві сторони), тобто 8 х 2 = 16 грн.;мінімальна заробітна плата (станом на 01.11.2016) – 1450,0 грн., подача1

2

3

4


заяви та отримання дозволу – 1,5 години

(1450,0/22/8 = 8,24 х 1,5 = 12,36 грн.;

12,36 х 2 = 24,72 грн.)

16 грн. + 24,72 грн. = 40,72 грн.


  1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

Кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 33 679, у тому числі малого підприємництва – 2 991, та мікропідприємництва – 30 688.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості су-б’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 99,4%

(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарю-вання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулюванняз/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

За п’ять років

1

2

3

4

5

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення не обхід-ності у сплаті податків/зборів)

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, вико-нання рішень/приписів тощо)

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг, грн. (Вартість проїзду для подачі заяви та отримання дозволу – 8 грн. (в обидві сторони)

8 х 2 =16 грн.; мінімальна заробітна плата (станом на 01.11.2016) – 1450,0 грн., подача заяви та отримання

40,72

40,72

203,60

1

2

3

4

5
дозволу – 1,5 години

(1450,0/22/8= 8,24 х 1,5=12,36 грн.;

12,36 грн. х 2 =24,72 грн.)

16грн. + 24,72 грн.=40,72 грн.


6

Разом витрат

Формула (рядки 1+2+3+4+5) грн.

40,72

40,72

203,60

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, од.*

33 679

33 679

33 679

8

Усього витрат за суб’єктами господарю-вання

Формула:(рядок 6 х рядок 7) грн.

1 371 408,9

1 371 408,9

6 857 044,4


Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі документів на отримання дозволу (30 хв. ) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 4,12 грн. (мінімальна заробітна плата (станом на 01.11.2016) – 1450,0 грн./на кількість робочого часу за місяць – 176 год.), годин

1,236

1,236

6,18

10

Процедури організації виконання вимог регулювання, грн.: витрати часу на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упроваджен-ня вимог регулювання

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено11

Процедури офіційного звітування

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено12

Процедура забезпечення процесу пере-вірок

Додаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбаченоДодаткових витрат не

передбачено13

Разом витрат (рядки 9+10+11+12) грн.


1,236

1,236

6,18

14

Кількість суб’єктів малого підприєм-ництва, що мають виконати вимоги регулювання *


33 679

33 679

33 679**

15

Усього витрат за суб’єктами господарю-вання (рядки 13×14)


41 627,2

41 627,2

208 136

* суб’єкти малого підприємництва не мають виконувати вимоги регулювання обов’яз-ково – спосіб подання документів для отримання адміністративних послуг здійснює-ться за власним вибором;

**за даними Державної реєстраційної служби України спостерігається припинення темпів приросту нових та стабілізація темпів ліквідації (припинення) суб’єктів госпо-дарювання.Бюджетні витрати

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

з/п

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру, години

Вартість часу співробіт-ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) гривень/ годин

Оцінка кількості процедур за рік, що припа-дають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюван-ня

Витрати на адмініст-рування регулюван-ня (за рік), грн.

1

Прийняття документів від суб’єкта господарювання

1 особа/ 30 хв.


1450/176 = 8,24 грн./год.


1

33 679

83 254

2

Видача документів

1 особа/ 30 хв.

1450/176 = 8,24 грн./год.


1

33 679

83 254

3

Інше (витрати на виготовлення блан-ків заяв)

8 пачок паперу

х 68 грн.
340

4

Разом за рік

166 848

5

Сумарно за п’ять років

834 240

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання


з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.


За п’ять років, грн.

1

2

3

4

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого під-приємництва на виконання вимог регулювання

1 371 408,9

6 857 044,4

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

41 627,2

208 136,2

1

2

3

4

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (рядки 1+2)

1 413 036,1

7 065 180,6

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулю-вання суб’єктів малого підприємництва

166 848

834 240

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядки 3+4)

1 579 884 1

7 899 420,65. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого

підприємництва щодо запропонованого регулювання

З метою створення нових можливостей надання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг мешканцям міста Кривого Рогу, їх доступності, насамперед для громадян, суб’єктів господарювання, які мешкають або функціонують у віддалених районах і селищах, рішенням виконкому міської ради від 13.07.2016 №277 «Про ефективність роботи з громадянами, суб’єктами господарювання в Центрі надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу» повноважних представників підприємств, організацій, установ – надавачів послуг» затверджено Концепцію створення пілотної моделі «Мобільний офіс надання адміністративних та соціальних послуг мешканцям міста Кривого Рогу», що може бути використано як компенсаторний захід.


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни. Протягом його дії передбачається покращити сферу благоустрою міста.


VIII. Визначення показників результативності дії

регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:
з/п

Показники результативності

Перший рік запрова-дження

За п’ять років

1

2

3

4

1

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта

х

х

2

Кількість суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта

33 679

33 679

3

Кількість оформлених та виданих суб’єктам господарювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлених дозволів на порушення об’єктів благоустрою, дублікатів дозволів на порушення об’єктів благоустрою

560

2 800

1

2

3

4

4

Кількість приведених до належного стану об’єктів благоустрою після закінчення проведення земляних, ремонтних та/або аварійних робіт

560

2 800

5

Розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта (грн.)

40,72

203,6

6

Кількість складених протоколів (винесених постанов) за порушення у сфері благоустрою за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

х

х

7

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з регулюванням

Високий

Високий

До моменту ухвалення регуляторного акта видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою для виконання земляних, ремонтних, та/або аварійних робіт не здійснювалася. Результативністю дії регуляторного акта є:

- упровадження норм чинного законодавства України у сфері благоустрою населених пунктів;

- створення прозорих умов для реалізації суб’єктами господарювання можливості здійснювати земляні, ремонтні та/або аварійні роботи із закріпленням норми відновлення порушеного об’єкта благоустрою після їх завершення;

- делегування повноважень виконавчим комітетам районних у місті рад щодо контролю за відновленням порушених об’єктів благоустрою після завершення земляних, ремонтних та/або аварійних робіт;

- створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним. Для мешканців Кривого Рогу такими джерелами інформації є:

- Криворізька міська комунальна газета «Червоний гірник»;

- офіційна веб-сторінка виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет, підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Законодавство України» www.kr.gov.ua, портал «Криворізький ресурсний центр», веб-сайти виконкомів районних у місті рад (Металургійної, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: www.mtlrg-kr.gov.ua, www.dlgr.gov.ua, www.zhrkrog.gov.ua, www.ing-org.gov.ua, www.srvk.gov.ua, www.trnvk.gov.ua, www.vykonkom-tsmkr.gov.ua.)
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта
Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися інспекцією з благоустрою та управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради шляхом здійснення моніторингу за:

- кількістю суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта;

- кількістю оформлених та виданих суб’єктам господарювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлених дозволів на порушення об’єктів благоустрою, дублікатів дозволів на порушення об’єктів благоустрою;

- кількістю приведених до належного стану об’єктів благоустрою після закінчення проведення земляних, ремонтних та/або аварійних робіт;

- розміром коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- кількістю складених протоколів (винесених постанов) за порушення у сфері благоустрою за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік.

Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні наступні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії рішення.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151 «Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308».

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101; пр-т Мета-лургів,36-б

- каб. 104, Войтенко Світлана Володимирівна – головний спеціаліст інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, тел. (0564) 40-02-80;

- каб. 550, Терещенко Ігор Валентинович – заступник начальника управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, тел. (0564) 40-02-38, u.jkg@kr.gov.ua;

- каб. 510, Рижкова Ірина Олексіївна – начальник управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, тел. (0564)74-39-72, urp@kr.gov.ua,;. – каб. 150, 154, Романовська Наталія Іллівна – начальник управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради тел. (0564) 74-02-10, 92-25-94, viza@ukrpost.ua.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка